אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דין בדיון משמעתי), תשל"ו-1976

תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דין בדיון משמעתי), תשל"ו-1976

תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דין בדיון משמעתי), תשל"ו-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(2)(ב) לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - הועד שמונה לפי סעיף 9(1) לפקודה;
"יושב ראש" -יושב ראש הועדה;
"עבירת משמעת" -אחד המעשים או המחדלים המנויים בסעיף 9(1)(א) עד (ו) לפקודה;
"רופא" - הרופא שנגדו הוגשה תלונה לפי סעיף 9 לפקודה;
"השר" - שר הבריאות.
2. הזמנה על-ידי הועדה
הזמנת אדם לבוא בפני הועדה ולהעיד או להציג דבר תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום.
3. כפיית התייצבות
בקשה לכפות את התייצבותו של אדם בפני הועדה לענין סעיף 9(2)(א) לפקודה, תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
4. גביית עדות על-ידי שלוח
בקשה לגבות עדות מחוץ לישראל לפי סעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, תהא בדרך של המרצה ותקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו עליה; הרופא יהא המשיב בבקשה.
5. ייצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בפני בית-המשפט לפי תקנות אלה בשם הועדה.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2)
ועדה שמונתה לפי סעיף 9
לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947
הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר
לכבוד

(המען)
1. הנך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בדיון משמעתי), תשל"ו-1976, להתייצב בפני ועדה שמונתה לפי סעיף 9 לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947, בשעה במקום לשם מתן עדות בענינו של הרופא שנגדו הוגשה תלונה על-ידי ו/או להציג את המוצגים המפורטים להלן:
2. דע לך, שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה, תיראה כסרבן ובית-המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר.

תאריך יושב ראש הועדה
בשם הועדה
טופס 2
(תקנה 3)
בבית המשפט המחוזי
ב
בקשה לכפות ציות להוראות הועדה לפי סעיף 9(2) לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947
בענין: תלונה נגד הרופא
ובענין הזמנת העד לבוא לפני הועדה ולהעיד בפניה או להציג דבר.
1. נגד הרופא הוגשה תלונה על פי סעיף 9 לפקודה.
2. בדיון בתלונה האמורה הוזמן לבוא לפני הועדה ולהעיד/להציג דבר, העד .
(מענו) ליום לשעה במקום
3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה על-ידי
העתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה, המצורף בזה.
4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו יום.
5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום לשעה במקום או לכל מועד אחרת ומקום שתקבע הועדה.
6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה, במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים.
7. עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר
8. רצוף בזה תצהיר.

תאריך המנהל/יושב ראש הועדה
______________________________
1 ק"ת תשל"ו, 2478.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ