אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי), התשמ"ו-1986

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי), התשמ"ו-1986

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 26 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), לפי פרט (כב) לתוספת הראשונה לחוק ולפי פרט (ג) לתוספת השלישית לחוק ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה:
"ועדה מאשרת" -
(1) ועדה שמינו שר המשפטים ושר המשטרה, בהתייעצות עם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לאישור מחקרים מדעיים לענין תקנות אלה; או
(2) ועדת מחקר מטעם החוג האוניברסיטאי או הפקולטה שאליהם משתייך החוקר המדעי;
"חוקר מדעי" - אדם האחראי על מחקר במסגרת מוסד להשכלה גבוהה או מוסד ציבורי אחר;
"מחקר" - לרבות תכנון מחקר;
"מידע" - פרט רישום או מידע כאמור בסעיף 11א לחוק.
2. בקשה לקבלת מידע
בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לראש אגף החקירות במשטרת ישראל או למי שהוא מינהו לענין זה - (להלן - ראש אגף החקירות).
3. קבלת מידע ללא פרטים מזהים
חוקר מדעי המבקש לקבל מידע ללא פרטים מזהים לצורך מחקרו יפרט בבקשה את מטרת המחקר, יעודו והשימוש שמתכוונים לעשות בו.
4. קבלת מידע עם פרטים מזהים
חוקר מדעי המבקש לקבל מידע עם ציון פרטים מזהים לצורך מחקרו, יכלול בבקשה פרטים אלה:
(1) תכנית המחקר מאושרת ע"י ועדה מאשרת;
(2) מטרת המחקר;
(3) שיטת המחקר ואופן ביצועו;
(4) תאור הנתונים המבוקשים והצורך בהם;
(5) הסידורים שיינקטו לשמירת המידע;
(6) רשימת האנשים שלהם בלבד תהיה גישה למידע והתחייבותם בכתב לשמור על סודיות המידע.
5. נשיאת הוצאות
לבקשות לקבלת מידע לפי תקנות 2 ו-3 תצורף התחייבות לשאת בהוצאות הכרוכות בקבלת המידע.
6. תנאים למסירת מידע
(א) לא יימסר מידע לחוקר מדעי אלא אם ראש אגף החקירות אישר את מסירתו.
(ב) ראש אגף החקירות רשאי להתנות את אישורו למסירת המידע בתנאים שימצא לנכון, לרבות האיסור לצלם את המידע או חיוב החוקר בהחזרת המידע בגמר השימוש בו.
(ג) מידע כמפורט בסעיף 11א לחוק יימסר ללא פרטי זיהוי.
7. שמירת מידע
חוקר מדעי ישמור מידע הכולל פרטים מזהים במקום ובאופן שהמידע לא יגיע לידיו או לידיעתו של אדם שלא הוסמך לקבלו. בתקנה זו, "חוקר מדעי" - לרבות המשתתפים עמו במחקר שחתמו על הצהרת סודיות לפי תקנה 3(ב) (6).
8. אישור פניה למי שהמידע נוגע לו
חוקר מדעי שקיבל מידע לפי תקנות אלה לא יפנה, בין במישרין ובין בעקיפין, למי שהמידע נוגע לו אלא אם כן קיבל אישור מיוחד לענין זה מראש אגף החקירות במשטרה.
9. איסור הזכרת פרטי זיהוי
חוקר מדעי לא יכלול במחקרו פרטים על אדם או על קבוצת בני אדם שיש בהם כדי לגלות את זהותם.
10. הפרת חובת סודיות
העובר על תקנות 8 ו-9 יראו אותו כמי שהפר חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
11. מסירת העתק מחקר
חוקר מדעי יעביר לראש היחידה למחקר ופיתוח במשטרת ישראל עותק מהמחקר, עם פרסומו.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 789.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ