אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע - שירות הבטחון הכללי), התשנ"ט-1999

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע - שירות הבטחון הכללי), התשנ"ט-1999

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע - שירות הבטחון הכללי), התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ראש הממשלה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"השירות" - שירות הבטחון הכללי;
"מידע" - כל אחד מאלה:
(1) פרטי רישום כמשמעותם בסעיף 2 לחוק;
(2) פרטים בדבר חקירות שבהן התגבש חומר לשם פתיחת תיק, ומשפטים פליליים תלויים ועומדים כמשמעותם בסעיף 11 לחוק.
2. מסירת מידע בידי השירות
(א) השירות רשאי למסור מידע לגופים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק, במסגרת מילוי תפקידי השירות כמפורט בסעיף 4 לכללי המרשם הפלילי (גישה למידע לפי סעיף 4 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, שירות הבטחון הכללי), התשנ"ט-1999.
(ב) העברת המידע תיעשה באחת מדרכים אלה:
(1) במסמך שבו צוינו הפרטים האלה:
(א) הרשות או בעל התפקיד המיועדים לקבל את המידע ופרטי הגורמים להם תהיה גישה למידע במסגרת תפקידם;
(ב) שמו של המקבל ותפקידו;
(ג) שמו של האדם שאליו מתייחסת הפניה ומספר זהותו.
(2) על גבי אמצעי מגנטי הכולל את הפרטים המפורטים בפסקה (1).
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על העברת מידע לגוף המפורט בפרטים (י) עד (יב) לתוספת הראשונה לחוק, לצורך מילוי תפקידו.
(ד) מקבל המידע ישמור עותק מבקשתו על פי נוהלי השירות והנחיותיו לתקופה של חמש שנים.
3. בדיקה לפני מסירת מידע
מידע לא יימסר בטרם נבדקו על ידי המוסד כל אלה:
(1) כי מקבל המידע נמנה עם הרשויות ובעלי התפקידים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק;
(2) היקף המידע שניתן למסור למקבל לענין -
(א) עבירות שביצעו קטינים וצווים מיוחדים כאמור בסעיף 13 לחוק;
(ב) פרטי רישום שנמחקו לפי סעיף 16 לחוק;
(ג) עבירות המפורטות בסעיף 17 לחוק.
4. רישום מסירת מידע
(א) נמסר מידע, יתועדו על ידי מוסר המידע פרטי שם הגוף שאליו הועבר המידע וסוג המידע שהועבר.
(ב) תיעוד לפי תקנה זו, לרבות תיעוד על גבי אמצעי מגנטי יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת המידע.
5. סימון המידע כמסווג
מידע שנמסר לפי תקנות אלה יסומן כחומר "שמור-רגיש" והמגלה את תוכנו למי שאינו מוסמך לכך, עובר עבירה.
6. מתן הנחיות לקציני בטחון
קציני הבטחון של משרדי הממשלה ושל גופים שהממשלה קבעה כי השירות מופקד על מתן הנחיות בדבר אבטחתם, ינהגו במידע שנמסר להם בידי השירות על פי הוראות השירות כפי שנקבעו בנהליו.
7. בדיקה תקופתית
השירות יבדוק אחת לשנה, באופן מדגמי אצל הגופים המנויים בתוספת הראשונה שאליהם הועבר המידע מהשירות, את עילות העברת המידע לגופים אלה ואת אופן הטיפול במידע.
8. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 516.
2 התקנות פורסמו ביום 18.3.99.

________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ