אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי מחלקת בטחון שדה של צבא הגנה לישראל), התשנ"ח-1998

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי מחלקת בטחון שדה של צבא הגנה לישראל), התשנ"ח-1998

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי מחלקת בטחון שדה של צבא הגנה לישראל), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מבקש" - בעל תפקיד מן המפורטים בסעיף 5(ד) לחוק;
"מידע" - כל אחד מאלה:
(1) פרטי רישום כמשמעותם בסעיף 2 לחוק;
(2) פרטים בדבר חקירות שבהן התגבש חומר לשם פתיחת תיק, ומשפטים פליליים תלויים ועומדים כמשמעותם בסעיף 11 לחוק.
2. בקשה לקבלת מידע
(א) בקשה לקבלת מידע תופנה בידי המבקש עצמו או באמצעות ראש לשכתו, ויפורטו בה העילה לבקשת המידע, שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה, מספר זהותו או מספרו האישי, מענו וסוג המידע המבוקש; המבקש יצמצם את בקשתו לסוג המידע הדרוש לו לשם מילוי תפקידו.
(ב) ראש לשכתו של המבקש ינהל רישום על הבקשות שהוגשו לפי סעיף קטן (א) שיכלול את הפרטים המפורטים בסעיף האמור; רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד הגשת הבקשה.
3. מסירת מידע
(א) מידע יימסר למבקש בידי ראש מחלקת בטחון שדה או עוזרו, או בידי ראש ענף אבחון בטחוני במחלקת בטחון שדה (להלן - מוסר המידע).
(ב) לא יימסר מידע אלא לאחר שבדק מוסר המידע את כל אלה:
(1) היות המבקש נמנה עם הרשויות ועם בעלי התפקידים המפורטים בסעיף 5(ד) לחוק;
(2) היקף המידע שניתן למסור למבקש לענין -
(א) עבירות שביצעו קטינים וצווים מיוחדים כאמור בסעיף 13 לחוק;
(ב) פרטי רישום שנמחקו לפי סעיף 16 לחוק;
(ג) עבירות המפורטות בסעיף 17 לחוק.
(3) סוג המידע המבוקש.
(ג) לא יימסר מידע על תיק תלוי ועומד לבעלי תפקידים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק (להלן - הגופים) כמפורט בטור א' בתוספת לגבי עבירות כאמור בטור ב' לצדו, אם חלפה למן פתיחת התיק התקופה כמפורט לצדם בטור ג', אלא אם כן הוגש כתב אישום בענין; הוגש כתב אישום, יימסר מידע כאמור, כל עוד לא נסתיימו ההליכים המשפטיים בתיק.
(ד) המידע יימסר למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה.
4. רישום מסירת מידע
נמסר מידע על פי בקשה לפי תקנה 2, יירשמו בידי מוסר המידע פרטיו של מי שנמסר לו המידע, עילת המסירה, פרטי האדם שלגביו נמסר המידע וסוג המידע שנמסר; רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת המידע.
5. תחילה (תיקון: תשס"ב)2
(א) תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתן של תקנה 3(ג) ושל התוספת תהיה עם כניסתה לפעולה במשטרת ישראל של המערכת הממוחשבת "פלילי 2000" ולא יאוחר מיום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002).
תוספת
תקנה (3ג)
טור א' טור ב' טור ג'
הגופים לפי פרטי התוספת הראשונה סוג העבירה תקופה
(1) לפי פרט (כו) פשע שעבר בגיר 5 שנים
עוון שעבר בגיר 3 שנים
עבירה שעבר קטין 3 שנים
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1302; תשס"ב, 12.
2 התקנות פורסמו ביום 14.9.98.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ