אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית), התשנ"ח-1998

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית), התשנ"ח-1998

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי המשטרה הצבאית), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מבקש" - רשות או בעל תפקיד מן המפורטים בסעיף 5(ג) לחוק, המגיש בקשה לקבלת מידע;
"מידע" - כל אחד מאלה:
(1) פרטי רישום כמשמעותם בסעיף 2 לחוק;
(2) פרטים בדבר חקירות שבהן התגבש חומר לשם פתיחת תיק, ומשפטים פליליים תלויים ועומדים כמשמעותם בסעיף 11 לחוק.
"מאגר מידע" - אוסף נתוני מידע המוחזק במחשב כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
2. בקשה לקבלת מידע
(א) בקשה לקבלת מידע (להלן - הבקשה) תוגש באמצעות מסמך חתום ביד המבקש, שבו צוינו הפרטים האלה:
(1) שם הרשות או בעל התפקיד המבקשים את המידע;
(2) שמו של הפונה, מספרו האישי ופרטי הגורמים שלהם תהיה גישה למידע במסגרת תפקידם;
(3) העילה לבקשת המידע;
(4) שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה, מספר זהותו או מספרו האישי ומענו;
(5) סוג המידע המבוקש; המבקש יצמצם את בקשתו לסוג המידע הדרוש לו לשם מילוי תפקידו.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על העברת מידע לגוף המפורט בפרט (יב) לתוספת הראשונה לחוק לצורך חקירה או הליך משפטי.
3. מסירת מידע
(א) מידע יימסר על ידי ראש ענף מודיעין בחיל המשטרה הצבאית, וקצינים או מפקדים שאינם קצינים בענף מודיעין, שהוסמכו לכך על ידו.
(ב) לא יימסר מידע אלא לאחר שבדק ראש ענף מודיעין את כל אלה:
(1) היות המבקש נמנה עם הרשויות ובעלי התפקידים המפורטים בסעיף 5(ג) לחוק;
(2) היקף המידע שניתן למסור למבקש לענין -
(א) עבירות שביצעו קטינים וצווים מיוחדים כאמור בסעיף 13 לחוק;
(ב) פרטי רישום שנמחקו לפי סעיף 16 לחוק;
(ג) עבירות המפורטות בסעיף 17 לחוק.
(3) סוג המידע המבוקש.
(ג) לא יימסר מידע על תיק תלוי ועומד לרשויות ולבעלי תפקידים מן המפורטים בתוספת הראשונה לחוק (להלן - הגופים) כמפורט בטור א' בתוספת לגבי עבירות כאמור בטור ב' לצדו, אם חלפה למן פתיחת התיק התקופה כמפורט לצדם בטור ג', אלא אם כן הוגש כתב אישום בענין; הוגש כתב אישום, יימסר מידע כאמור, כל עוד לא נסתיימו ההליכים המשפטיים בתיק.
(ד) המידע יימסר למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה.
4. רישום מסירת מידע
נמסר מידע על פי בקשה לפי תקנה 2(א), יירשמו במאגר המידע פרטים מזהים של הפונה וסוג המידע שנמסר לו; רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת המידע.
5. תחילה (תיקון: תשס"ב)2
(א) תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתן של תקנה 3(ג) ושל התוספת תהיה עם כניסתה לפעולה במשטרת ישראל של המערכת הממוחשבת "פלילי 2000" ולא יאוחר מיום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002).
תוספת
תקנה (3ג)
טור א' טור ב' טור ג'
הגופים לפי פרטי התוספת הראשונה סוג העבירה תקופה
(1) לפי פרטים (טז), (יז), (יט) ו-(כו) פשע שעבר בגיר 5 שנים
עוון שעבר בגיר 3 שנים
עבירה שעבר קטין 3 שנים
(2) לפי פרט (יב) כל עבירה ללא הגבלה
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1303; תשס"ב, 12.
2 התקנות פורסמו ביום 14.9.98.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ