אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ"ה-1995

תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ"ה-1995

תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 168 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"נכס" - מקרקעין מבונים שהם מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, שזכיות החכירה בהם רשומות בפנקסי המקרקעין;
"זכויות חכירה מהוונות" - זכויות חכירה בנכס הכוללות פטור מתשלום דמי חכירה שנתיים ומתשלום דמי הסכמה בשל העברת זכויות, לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל;
"מועצת מקרקעי ישראל" ו"מינהל מקרקעי ישראל" - כמשמעותם בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;
"המנהל" - מנהל מינהל מקרקעי ישראל.
2. אישור לתיקון תנאי חכירה
המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, רשאי לתת אישור בכתב, לפי הטופס שבתוספת, לפיו יש לתקן את תנאי החכירה לגבי הנכסים שפורטו באישור, באופן שיהפכו לזכויות חכירה מהוונות ותקופת החכירה הרשומה תוארך בארבעים ותשע שנים נוספות מתום תקופת החכירה הרשומה.
3. רישום התיקון
הובא האישור לפני רשם המקרקעין, ירשום הרשם את התיקון בפנקסי המקרקעין ויציין את מועד סיומה של תקופת החכירה המוארכת.
4. פטור מהליכי רישום
הוראות תקנות 8, 9 ו-11 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969, לא יחולו על רישום לפי תקנות אלה.
5. תשלום אגרה
משהוגש האישור כאמור בתקנה 2, יראו את הסכום ששולם למינהל מקרקעי ישראל בתמורה לתיקון תנאי החכירה ככולל את סכום האגרה שיש לשלם בהתאם לתקנה 2 לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974.
6. תוקף (תיקון: תשס"א, תשס"ה)
תוקפן של תקנות אלה לחמש עשרה שנה מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 2)
אל: רשם המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין
אישור
1. אני מאשר כי לעניין הנכסים המפורטים בסעיף 2 להלן שולמו דמי חכירה מהוונים וכי יש לתקן את תנאי החכירה בהם כמפורט להלן:
א. תקופת החכירה הרשומה בפנקסי המקרקעין מוארכת בזה לתקופת חכירה נוספת של 49 שנים שסיומה כאמור בסעיף 2 (להלן - תקופת החכירה המוארכת).
ב. בעל זכויות החכירה יהא פטור מתשלום דמי חכירה שנתיים עד תום תקופת החכירה המוארכת.
ג. העברת זכויות בנכס במשך תקופת החכירה המוארכת תהא פטורה מתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל.
ד. יתר תנאי החכירה יעמדו בתוקפם בשינויים המחוייבים.
2. רשימת הנכסים:
מועד תום
שמות תקופת החכירה
גוש חלקה תת חלקה החוכרים *מס' השטר המוארכת
1.
2.
* ימולא אם הרישום לא נעשה לפי צו בית משותף.
............. .......................................
תאריך מנהל מינהל מקרקעי ישראל
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1770; תשס"א, 274; תשס"ה, 944.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ