אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המכרות (רשיונות חציבה), תשל"ח-1978

תקנות המכרות (רשיונות חציבה), תשל"ח-1978

תקנות המכרות (רשיונות חציבה), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 104 לפקודת המכרות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה לרשיון
(א) בקשה לרשיון לפי סעיף 109 לפקודה (להלן - הרשיון), יש להגיש על גבי הטופס שבתוספת בחמישה עותקים, תוך מילוי כל פרטי הטופס, למפקח, לעוזר ראשי למפקח, או לטכנולוג הראשי לבניה במשרד התעשיה, המסחר והתיירות.
(ב) לבקשה תצורף מפה טופוגרפית של השטח המבוקש לחציבה שהכין מודד מוסמך ובה יצויינו רשת הקואורדינטות ותרשים השטח; המפה תוכן בקנה מידה עד 1:2500 ותרשים השטח יוכן בקנה-מידה של 1:100,000 או 1:50,000.
2. פרטים נוספים
המפקח, העוזר הראשי למפקח או הטכנולוג הראשי לבניה רשאים לדרוש מהמבקש פרטים נוספים ובין השאר דוגמאות מהמחצבים ודו"חות גיאולוגיים.
3. הסכמת בעל השטח המבוקש לחציבה
כשמבקש אינו בעל השטח המבוקש לחציבה יש להמציא את הסכמת בעל הקרקע למתן רשיון תוך ציון התקופה שלגביה ניתנת ההסכמה.
4. שטח החציבה
שטח החציבה המבוקש יהיה רצוף ומרוכז ככל האפשר.
5. מתן רשיון
(א) לא יינתן על שטח כלשהוא יותר מרשיון חציבה אחד.
(ב) לא יינתן רשיון חציבה על שטח הנמצא במרחק של פחות מ-50 מטר מגבולו של שטח שעליו ניתן רשיון אחר.
(ג) הוחלט להיענות לבקשה למתן רשיון יודיע המפקח, העוזר למפקח, או הטכנולוג הראשי לבניה במשרד התעשיה, המסחר והתיירות על-כך למבקש ויפרט בהודעה את השטח שעליו ניתן הרשיון (להלן - שטח הרשיון), את תקופתו ואת התנאים בהם ניתן.
(ד) לאחר תשלום האגרה הקבועה יינתן הרשיון וייחתם ביד המפקח, העוזר למפקח או ביד הטכנולוג הראשי לבניה.
6. החזקת רשיון והעברתו
(א) הרשיון יוחזק בשטח החציבה בשעות העבודה.
(ב) רשיון אינו ניתן להעברה.
7. תוקף הרשיון
(א) תוקף הרשיון הוא לתקופה שצויינה בו.
(ב) הותנו ברשיון תנאים ולא קויימו, יפקע תקפו של הרשיון.
8. חובות בעל הרשיון
(א) בעל הרשיון ימסור בחדשים ינואר ויולי של כל שנה דין וחשבון בדבר כמותם של המחצבים שנחצבו בתחום תחולת הרשיון ומספר העובדים המירבי שהעסיק כל חודש.
(ב) בעל הרשיון ינהל פנקסים שבהם תירשם כמות המחצבים שנחצבו בתחום תחולת הרשיון לסוגיהם, וכמות המחצבים שהועברו לאחרים אם הועברו, וכן שמותיהם ומענם של אנשים שאליהם הועברו.
9. סמכויות ביקורת
(א) המפקח או מי שהוא הסמיך, וכן העוזר למפקח או הטכנולוג הראשי לבניה במשרד התעשיה, המסחר והתיירות רשאים בכל עת להכנס לשטח בתחום תחולת הרשיון, לבדוק את מקום החציבה, ליטול דוגמאות מהמחצבים ולדרוש פרטים בענין החציבה הנראים להם; בעל הרשיון או האחראי על עבודת החציבה ישיב על השאלות הנוגעות לדרכי העבודה, יאפשר את העיון בפנקסים שהוא מנהל ויספק על חשבונו דוגמאות מהמחצבים שיידרשו.
(ב) כשהשטח בתחום תחולת הרשיון נמצא באזור יער, יהיו הסמכויות המפורטות בתקנת משנה (א) נתונות גם למנהל המחלקה לייעור במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך.
(ג) כששטח תחולת הרשיון נמצא בתחום רשות מקומית, יהיו הסמכויות המפורטות בתקנת משנה (א) נתונות גם לפקיד הרשות המקומית שהיא הסמיכה אותו לכך.
10. פעולות לאחר שפג תוקף הרשיון
(א) בעל הרשיון שתקפו פג, חייב לעשות לגבי שטח הרשיון וכל המצוי עליו את אותן הפעולות שיורה המפקח, העוזר למפקח, או הטכנולוג הראשי לבניה והדרושות לדעתו לשם בטיחות.
(ב) לא מילא בעל הרשיון כאמור אחר הוראות המפקח, העוזר למפקח, או הטכנולוג הראשי לבניה במשרד התעשיה, המסחר והתיירות, רשאי כל אחד מהם לעשות את הפעולות על חשבון בעל הרשיון.
11. ביטול
תקנות המכרות (רשיונות חציבה), תשט"ז-1956 - בטלות.
תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.
תוספת2
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 875
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ