אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המכס (פטור למכונית שהועברה על ידי ראש נציגות ונציג מדינת חוץ), התשנ"א-1991

תקנות המכס (פטור למכונית שהועברה על ידי ראש נציגות ונציג מדינת חוץ), התשנ"א-1991

תקנות המכס (פטור למכונית שהועברה על ידי ראש נציגות ונציג מדינת חוץ), התשנ"א-1991 1
בתוקף הסמכות לפי סעיפים 141(ג) ו-232 לפקודת המכס (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מכונית" - רכב פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה;
"נציג מדינת חוץ" - ממונה על ענייני צירות, יועץ לשגרירות או לצירות, מזכיר לשגרירות או לצירות, פקיד המועסק בידי שגרירות או צירות, קונסול כללי, קונסול, סגן קונסול, קונסול כללי בפועל, קונסול בפועל או סוכן קונסולרי של מדינת חוץ או פקיד המועסק בידי קונסוליה של מדינת חוץ, שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
(1) הם הוכרו ככאלה בידי שר החוץ;
(2) הם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר בישראל;
(3) הם משמשים בתפקידים בישראל.
"נציגות מדינת חוץ" - שגרירות, צירות, קונסוליה כללית, קונסוליה או סוכנות קונסולרית של מדינת חוץ;
"ראש נציגות" - שגריר, ציר, מיופה כוח העומדים בראש נציגות של מדינת חוץ בישראל.
פרק ב': פטור לראש נציגות ולנציגות מדינת חוץ
2. פטור לראש נציגות
(א) מכונית שראש נציגות מעביר אותה לזולתו לאחר שהשתמש בה במשך התקופה הנקובה בתוספת א' בטור א', תהיה פטורה מהמכס החל לפי סעיף 141 לפקודה בשיעור הנקוב שם בטור ב' לצד התקופה, אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) המדינה שבראש נציגותה עומד מבקש הפטור גומלת פטור דומה למדינת ישראל;
(2) שר החוץ או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה המליץ על הפטור;
(3) המכונית היתה בישראל בשימושו העצמי של ראש הנציגות, בתפקידו זה, שנתיים לפחות;
(4) ראש הנציגות לא נהנה מפטור לפי תקנות אלה במשך השנתיים שלפני ההעברה.
(ב) לענין חישוב התקופות האמורות בתקנת משנה (א) יראו את ראש הנציגות כאילו הוא נהנה מהפטור אם נהנתה נציגות מדינת החוץ מפטור.
3. פטור לנציגות מדינת חוץ
נציגות מדינת חוץ שעל שמה היתה רשומה מכונית, תהיה זכאית לפטור המוענק לראש נציגות לפי תקנות אלה אם מילאה אחר כל התנאים שבתקנה 2, בשינויים המחוייבים לפי הענין, וראש הנציגות לא מימש זכותו לפטור לפי תקנה 2 במשך השנתיים שלפני ההעברה.
4. קיצור תקופת השימוש
על אף האמור בתקנה 2(א)(3), רשאי גובה המכס לאשר פטור על פי הוראת תקנה 2, בשיעור הנקוב בתוספת א', לראש נציגות המסיים שירותו בישראל לגבי מכונית שהיתה בשימושו העצמי בישראל לפחות שנה אחת עד ליום העברתה.
פרק ג': פטור לנציג מדינת חוץ
5. פטור לנציג מדינת חוץ
מכונית שנציג מדינת חוץ מעביר אותה לזולתו לאחר שהשתמש בה במשך התקופה הנקובה בתוספת ב' בטור א', תהיה פטורה מהמכס החל לפי סעיף 141 לפקודה, בשיעור הנקוב שם בטור ב' לצד התקופה אם נתמלאו כל אלה:
(1) המדינה של נציג מדינת חוץ מבקש הפטור גומלת פטור דומה למדינת ישראל;
(2) שר החוץ או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה המליץ על הפטור.
6. פטור על מכונית משומשת
על אף האמור בתקנה 5, תהיה העברתה של מכונית שיובאה בידי נציג מדינת חוץ כמשומשת מהנציג לזולתו, פטורה ממכס כאמור בתקנה 5 אם בנוסף לתנאים הנקובים בפסקאות 5(1) ו-5 (2), יוכח להנחת דעתו של גובה המכס כי המכונית היתה בישראל בשימושו של הנציג תקופה של שנתיים לפחות מיום ייבואה.
7. קיצור תקופת השימוש
על אף האמור בתקנה 6, רשאי גובה המכס לאשר פטור על פי הוראות תקנה 5 אם הוכח להנחת דעתו כי נתקיימו כל אלה:
(1) נציג מדינת החוץ מסיים את שירותו בישראל לפני תום שנתיים מיום ייבואה של המכונית;
(2) נציג מדינת החוץ השתמש במכונית בישראל לפחות שנה אחת עד ליום העברתה לזולתו;
(3) נתקיימו התנאים הנקובים בתקנות 5(1) ו-(2).
8. ביטול
תקנות המכס (פטור למכונית שהועברה על ידי ראש נציגות), התשכ"ט-1969 - בטלות.
תוספת א'
(תקנות 2(א) ו-4)
טור א' טור ב'
שנה אחת 25%
שנתיים 50%
שלוש שנים 75%
ארבע שנים 100%
תוספת ב'
(תקנה 5)
טור א' טור ב' טור א' טור ב'
שנה אחת 20% 3 שנים 40%
שנתיים 30% 39 חודשים 42.5%
27 חודשים 32.5% 42 חודשים 45%
30 חודשים 35% 45 חודשים 47.5%
33 חודשים 37.5% 4 שנים 50%
52 חודשים 52.5% 7 שנים 72.5%
56 חודשים 55% 88 חודשים 75%
5 שנים 57.5% 92 חודשים 77.5%
64 חודשים 60% 8 שנים 80%
68 חודשים 62.5% 102 חודשים 82.5%
6 שנים 65% 9 שנים 85%
76 חודשים 67.5% 114 חודשים 87.5%
80 חודשים 70% 10 שנים 90%
______________________________
1 ק"ת תשנ"א, 472.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ