אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (ייעול השימוש במים במטעים), תשל"ב-1971

תקנות המים (ייעול השימוש במים במטעים), תשל"ב-1971

תקנות המים (ייעול השימוש במים במטעים), תשל"ב-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-159 לחוק המים, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"צרכן" - אדם הצורך מים על פי רשיון הפקה שבו פורטו שמו וכמויות המים המוקצות לו להשקאת שטח מטע, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק;
"שטח מטע" - שטח מטע הרשום כשטח מטע בפנקס המים, ובעדר רישום בו - שטח מטע שהכיר בו נציב המים כשטח מטע לענין מכסת המים;
"כמות נחסכת" - כמות מים שחסך צרכן ממכסתו, כתוצאה מפעולות שעשה לשם ייעול השימוש במים, באישורו של נציב המים.
2. שימוש בכמות נחסכת
(א) צרכן אשר כתוצאה מפעולות שביצע לשם ייעול השימוש במים בהתאם לתקנות אלה, המגיע לכמות נחסכת, תישמר זכותו לקבל את מלוא המכסה.
(ב) צרכן רשאי להשתמש בכמות הנחסכת, לשם השקאת מטעים נוספים על שטח המטע שלו שבגינו ניתנה לו המכסה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להקנות זכות לכמות מים נוספת בעתיד, העולה על שיעור הכמות הנחסכת, לגבי שטח המטע ולגבי המטעים הנוספים כאחד.
(ג) לבקשתו של צרכן בעל כמות מים נחסכת, להעברת הכמות הנחסכת ממקום אחד למשנהו, יתן נציב המים עדיפות על פני כל בקשה אחרת להספקת מים.
3. בקשה לשימוש בכמות נחסכת
צרכן העומד לבצע פעולות לייעול השימוש במים וברצונו להשתמש בכמות הנחסכת כאמור בתקנה 2, יגיש לנציב המים בקשה שבה יפורטו שיטות הייעול ופעולות הייעול שהוא עומד לנקוט בהן בשטח המטע שלו, אמצעי הייעול, תחזית התוצאות הצפויות, אומדן הכמות הנחסכת ופירוט השטחים וסוגי המטעים שבהם ברצונו להשתמש בכמות הנחסכת.
4. בחינת הבקשה
נציב המים יבחן את הבקשה ואת השיטות והאמצעים לייעול השימוש במים, ויודיע לצרכן בכתב את תוצאות הבחינה ואת החלטתו לגביה.
5. הודעה על תחילת פעולות
אישר נציב המים את הבקשה, יודיע הצרכן לנציב המים על מועד התחילה של ביצוע הפעולות לייעול השימוש במים, וישלח אחת לשנה לנציב המים דו"ח מפורט על התקדמות ביצוען של הפעולות ועל שיעור הכמות הנחסכת מדי שנה.
6. דרישת פרטים נוספים
נציב המים רשאי לדרוש מצרכן, מפעם לפעם, פרטים נוספים על פעולות ייעול השימוש במים שהוא עושה ועל השימוש בכמות הנחסכת.
7. היתרים אחרים
אישר נציב המים בקשתו של צרכן, רשאי הצרכן להשתמש באישור לענין היתר נטיעה או כל היתר אחר הדרוש לגבי המטע שהוא עתיד להשקות בכמות הנחסכת.
8. אי זכאות לכמויות צריכה מקסימליות
שטח מטע שלגביו נעשו פעולות לייעול השימוש במים, כמשמעותן בתקנות אלה, וכן מטע המושקה בכמות נחסכת, לא יהיו זכאים לכמויות צריכה מכסימליות כמשמעותן בתקנות המים (שימוש במים באזורי קיצוב), תשכ"ט-1969.
9. אי תחולה
תקנות אלה לא יחולו על ישוב מתוכנן כמשמעותו בתקנות המים (שימוש במים באזורי קיצוב), תשכ"ט-1969.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 386.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ