אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), תשכ"ח-1967

תקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), תשכ"ח-1967

תקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), תשכ"ח-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 159 לחוק המים, תשי"ט-1959, הריני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מיתקן-ויסות" - מיתקן הנמצא בכנרת או לידה ואשר באמצעותו ניתן להרים או להנמיך את פני המים בכנרת;
"מחזיק" - מי שבחזקתו או בשליטתו נמצא מיתקן-ויסות.
2. קביעת המפלס המותר
(א) הרוב המקסימלי והמינימלי של פני המים בכנרת (להלן - המפלס המותר) ייקבע מפעם לפעם על ידי נציב המים, בצו ברשומות; הנציב רשאי לקבוע בצו מספר מפלסים מותרים, בהתאם לעונות השנה או לנתונים אחרים שייראו לו.
(ב) נציב המים רשאי לקבוע את המקומות בכנרת בהם יימדד המפלס והמכשירים שבאמצעותם תבוצע המדידה.
3. שינוי המפלס המותר
(א) לא יעשה אדם כל פעולה העשויה לשנות את המפלס המותר.
(ב) האמור בתקנת-משנה (א) אין בו כדי לפגוע בביצוען של פעולות הנעשות בהתאם לרשיון בר-תוקף או להיתר שניתן על ידי נציב המים.
4. שינוי בתחום המפלס המותר
בגבולות המפלס המותר רשאי מחזיק להביא לידי שינוי רום פני המים, ובלבד שהודעה על כך נמסרה לנציב המים זמן סביר מראש.
5. בעל מיתקן ויסות
נציב המים רשאי להורות למחזיק לפעול לשינוי רום פני המים, בגבולות המפלס המותר, ולהציבם ברום שיקבע, ורשאי הוא לאסור על מחזיק ביצוע שינוי כאמור בתקנה 4.
6. דרישת פרטים
נציב המים רשאי לדרוש ממחזיק פרטים הקשורים בפעולתו של מיתקן-ויסות או בפעולות הכרוכות בשינוי רום פני המים בכנרת.
7. צורך מיידי
(א) מצא נציב המים כי צורך מיידי חיוני מחייב הצבתו של רום פני המים מעבר למפלס המותר, רשאי הוא להורות לבעל מיתקן-ויסות לעשות מיד את כל הדרוש כדי להציב את רום פני המים כאמור.
(ב) הוראת נציב המים תעמוד בתקפה לא יותר משלושים יום, אלא אם פורסם תוך תקופה זו צו כאמור בתקנה 2.
8. שמירת זכויות
סמכויותיו של נציב המים לפי תקנות אלה יופעלו בשים לב להוראות פקודת זכיונות החשמל ובלי לפגוע בזכויות הנובעות מהפקודה האמורה.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 355.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ