אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי), התשמ"ב-1982

תקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי), התשמ"ב-1982

תקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק המילוות (הוראות שונות), התשל"ח-1977 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ט, תשנ"ו)
בתקנות אלה -
"מילווה" - מילווה לפי כל אחד מן החוקים המצויינים בתוספת הראשונה לחוק או בתוספת הרביעית (להלן - התוספת), למעט החוקים המצויינים בפרטים 17 עד 21 לתוספת, וכן הפרשי ההצמדה והריבית עליו;
"מילווה קליטה" - מילווה לפי כל אחד מן החוקים המצויינים בפרטים 17 עד 21 לתוספת וכן הפרשי ההצמדה והריבית עליו;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על-ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו;
"המדד החדש" -
(1) לגבי מילווה שייפרע מ-1 בינואר עד 31 במרס - המדד שפורסם ב-15 בדצמבר שקדם לפרעון;
(2) לגבי מילווה שייפרע מ-1 באפריל עד 30 ביוני - המדד שפורסם ב-15 במרס שקדם לפרעון;
(3) לגבי מילווה שייפרע מ-1 ביולי עד 30 בספטמבר - המדד שפורסם ב-15 ביוני שקדם לפרעון;
(4) לגבי מילווה שייפרע מ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר - המדד שפורסם ב-15 בספטמבר שקדם לפרעון.
2. הפרשי הצמדה על מילווה שלא נפרע במועד (תיקון: תשנ"ו)
(א) מילווה שלא נפרע תוך שלושה חדשים מהמועד שנקבע לפרעונו, ונפרע אחרי תחילתן של תקנות אלה, ישולמו עליו הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד שנתפרסם בחודש שבו המועד הקבוע לפרעון סכום קרן או ריבית (להלן - המדד היסודי), ישולם אותו סכום קרן או ריבית כשהוא מוגדל בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) מילווה שנפרע לאחר תום חמש עשרה שנים מהמועד הקבוע לפרעון יראו אותו כאילו נפרע בתום חמש עשרה שנים.
3. פיצוי על מילווה קליטה שלא נפרע במועד (תיקון: תשנ"ו)
(א) מילווה קליטה שלא נפרע תוך שלושה חדשים מהמועד שנקבע לפרעונו, ונפרע אחרי תחילתן של תקנות אלה, ישולמו עליו הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד שנתפרסם בחודש שבו המועד הקבוע לפרעון הקרן של מילווה הקליטה (להלן - המדד היסודי), ישולם אותו סכום קרן והריבית עליו כשהם מוגדלים בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) מילווה שנפרע לאחר תום חמש עשרה שנים מהמועד הקבוע לפרעון יראו אותו כאילו נפרע בתום חמש עשרה שנים.
3א. ניכוי מס מריבית (תיקון: תשנ"ו)2
לענין מילווה אשר לפי תנאיו יש לשלם את הריבית עליו בניכוי מס - ייעשה הניכוי מן הריבית, בתוספת הפיצוי עליה, אשר יש לשלמם בהתאם לתקנות אלה.
4. ביטול
תקנות המילוות (הוראות שונות) (ריבית), התשל"ח-1978 בטלות.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג באלול התשמ"ב (1 בספטמבר 1982).
6. הוראות מעבר
על אף האמור בהגדרת המדד החדש שבתקנה 1, לגבי מילווה ומילווה קליטה אשר ייפרעו כאמור בתקנות 2 ו-3 בין יום י"ג באלול התשמ"ב (1 בספטמבר 1982) לבין יום י"ד בתשרי התשמ"ג (1 באוקטובר 1982), המדד החדש יהיה המדד שפורסם ב-15 באוגוסט 1982.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 1475; תשמ"ג, 215, 226; תשמ"ט, 1127; תשנ"ו, 520.
2 תקנה 1(2) לתקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי) (תיקון), התשנ"ו-1996 (ק"ת תשנ"ו, 521) (להלן - התקנות המתקנות) קובעת:
"(2) בהגדרת מילווה קליטה" - המילים בניכוי המס שיש לנכותו לפי תנאי המילווה)" - יימחקו"; תקנה 5 לתקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי) (תיקון), התשנ"ו-1996 (ק"ת תשנ"ו, 521) קובעת תחילתן של פסקה (2) בתקנה 1 לתקנות המתקנות, ושל תקנה 3א לענין מילוות לפי התוספת הראשונה לחוק, ביום 1 בספטמבר 1996.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ