אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי"ד-1954

תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי"ד-1954

תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי"ד-1954 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק המועמדים להתיישבות חקלאית, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגשת תביעה
הזכאי לתבוע לפני ועדה לפי סעיף 4(א) לחוק יגיש את התביעה בכתב באמצעות מרכז התביעות שנתמנה על ידי שר החקלאות (להלן - המרכז).
2. פרטי התביעה
(א) בתביעה יפורטו:
(1) שמו של התובע, תיאורו ומענו והמען למסירת מסמכים משפטיים;
(2) שמו של הנתבע, מענו ומשלח-ידו;
(3) שמם של יתר הזכאים לתבוע בהתאם לסעיף 4(א) לחוק (להלן - הזכאים), תיאורם ומענם;
(4) הנימוקים שעליהם מבסס התובע את תביעתו, כל נימוק בפיסקה מיוחדת ובקיצור;
(5) הסעד המבוקש, לרבות -
(א) תיאור המקרקעים שהנתבע יחוייב לפנותם בהתאם לסעיף 8 לחוק;
(ב) תיאור המטלטלים שהנתבע יחוייב למסרם בהתאם לסעיף 9 לחוק;
(ג) סכום המילווה שהנתבע יחוייב להחזירו בהתאם לסעיף 10 לחוק.
(ב) התביעה תהא חתומה על ידי התובע או על ידי בא-כוחו.
(ג) לתביעה יצורף העתק מההתראה שנמסרה לנתבע לפי סעיף 4(ג) לחוק, ואם התובע הוא ישוב חקלאי - גם אישור לפי סעיף 4(א)(3) לחוק.
3. מסירת העתקים
התביעה וכל המסמכים המצורפים לה יוגשו בשמונה העתקים.
4. העברת התביעות
משקיבל המרכז את התביעה יעבירנה למזכיר הועדה המתאימה (להלן - המזכיר).
5. תשובת הנתבע
(א) המזכיר ימסור העתק של התביעה ושל המסמכים המצורפים לה לנתבע ולזכאים.
(ב) הנתבע רשאי להגיש למזכיר תוך חמישה-עשר יום מהיום שבו נמסר לו העתק מהתביעה כאמור, תשובה בכתב בשמונה העתקים, כשכל טענה שבה מפורשת בסעיף נפרד.
(ג) התשובה תיחתם על ידי הנתבע או על ידי בא-כוחו.
(ד) הוגשה תשובה כאמור בתקנה זו, ימסור המזכיר לתובע ולזכאים העתק ממנה.
6. קביעת יום לבירור התביעה
(א) כתום שלושים יום מיום הגשת התביעה יקבע יושב-ראש הועדה את יום בירור התביעה.
(ב) המזכיר ימסור לתובע, לנתבע ולזכאים הודעה מוקדמת של חמישה-עשר יום לפחות בדבר המועד שנקבע לבירור התביעה.
7. החלטת הוועדה
(א) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב-ראש וחברי הועדה.
(ב) העתק ההחלטה יישלח, בדואר רשום, לתובע ולנתבע בסמוך לנתינתה ככל האפשר. כל זכאי רשאי לקבל העתק מההחלטה.
8. הוצאות הבירור
הועדה תפסוק, לפי שיקול-דעתה, אם יש להטיל את תוצאות התביעה ועל מי יש להטילן.
9. הארכת מועד
כל מועד שנקבע בתקנות אלה, רשאי יושב-ראש הועדה להאריכו מטעמים שיירשמו.
10. מסירת תביעה, תשובה או הודעה
מסירת תביעה, תשובה או הודעה לפי תקנות אלה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני-משפחתו הבוגרים או ליד כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום-מגוריו או במקום-עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט במקום-מגוריו כאמור.
______________________________
1 ק"ת תשי"ד, 309.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ