אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה והאדריכלות), תשי"ט-1959

תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה והאדריכלות), תשי"ט-1959

תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה והאדריכלות), תשי"ט-1959 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה -
"הרושם" - אדם שהוסמך על ידי השר לנהל פנקס המהנדסים והאדריכלים.
2. כינוס המועצה (תיקון: תש"ך)
(א) היושב-ראש יכנס את המועצה -
(1) לא יאוחר מששה חדשים לאחר הישיבה הקודמת;
(2) על פי בקשה בכתב המפרטת את סדר-היום המוצע, חתומה על ידי הרושם או על ידי לא פחות משליש חברי המועצה או על ידי היושב-ראש של אחת מועדות המועצה.
(ב) היושב-ראש רשאי לכנס את המועצה כשהוא רואה צורך בכך.
3. קביעת סדר היום (תיקון: תש"ך)
(א) סדר היום לישיבות המועצה ייקבע על ידי היושב-ראש ובלבד שייכלל בו כל ענין -
(1) שהמועצה החליטה להעמידו על סדר היום;
(2) שפורט בבקשה לפי תקנה 2(2) בהתאם לסדר קבלת הבקשות.
(ב) לא ייכלל בסדר היום ולא יידון במועצה ענין -
(1) שאינו מתפקידה או בסמכותה של המועצה;
(2) שנושאו לא פורט בסדר היום.
4. שינויים בסדר היום
(א) הצעה לשנות את סדר היום תוגש רק לפני הישיבה או עם פתיחתה. ההצעה לא תועמד להצבעה אלא אם נמצא תומך בה. לפני ההצבעה רשאי בעל ההצעה להסביר בקיצור, ונציג אחד של המתנגדים רשאי להשיב.
(ב) לקבלת הצעה כאמור דרוש רוב חברי המועצה.
5. הזמנות (תיקון: תש"ך)
(א) הזמנה לישיבת המועצה תפרט את סדר-היום שלה ותימסר לחברי המועצה לפחות ארבעה-עשר יום לפני המועד שנקבע לישיבה.
(ב) הזמנה לישיבה שהיושב-ראש רואה אותה כדחופה, וכן הודעה על ביטול ישיבה או דחייתה, מותר למסור בכל דרך הנראית ליושב-ראש כמועילה, ובלבד שהזמנה או הודעה על דחיית ישיבה תאפשר לחברי המועצה להשתתף בישיבה או בישיבה שנדחתה, הכל לפי הענין.
(ג) על החלטות הועדה אין עוררין משום כך בלבד שחבר מחבריה לא קיבל הזמנה שנשלחה בעוד מועד לפי מענו.
6. מנין חוקי (בוטלה) (תיקון: תש"ך)
7. הנהלת ישיבות
(א) היושב-ראש -
(1) יפתח וינעל את הישיבות;
(2) ינהל את הדיונים בהתאם לסדר-היום;
(3) יקבע את תוצאות ההצבעות.
(ב) היושב-ראש רשאי -
(1) להפסיק חבר-מועצה החורג בענין הנדון או הנואם מעל לזמן שהוקצב לו;
(2) לקרוא לסדר כל חבר-מועצה אשר התנהגותו אינה כשורה.
8. סדר הדיונים
(א) רשות הדיבור תינתן לחברי המועצה לפי סדר בקשתם.
(ב) לבעל הצעה תינתן הרשות לפתוח את הדיון בהצעתו ולסיימו.
9. קבלת החלטות וסדרי הצבעה (תיקון: תש"ך)
(א) החלטות יתקבלו ברוב המצביעים בישיבה. מספר-קולות שקול פירושו - דחיית ההצבעה.
(ב) ההצעות יועמדו להצבעה לפי סדר הגשתן, אולם בהצעות שקבלת אחת מהן מונעת את קבלתה של האחרת, יצביעו תחילה על זו המרחיקה לכת. נתעורר ספק בנוגע לסדר ההצבעה, יכריע בדבר היושב-ראש.
(ג) ההצבעה תהיה בהרמת-ידים. על פי בקשת שליש החברים הנוכחים בישיבת המועצה תיערך הצבעה חשאית.
(ד) על פי דרישה יש לספור קולות המצביעים בעד ונגד ההצעה וכן הנמנעים מהצבעה.
10. פרוטוקול
(א) על ישיבת המועצה יתנהל פרוטוקול שבו ייכללו לפחות פרטים אלה:
(1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה, וכן שמותיהם של אלה שהתנצלו על אי-יכולתם להשתתף בה;
(2) סדר היום;
(3) שמות המשתתפים בויכוח ועיקרי דבריהם;
(4) ההצעות;
(5) תוצאות ההצבעות;
(6) ההחלטות.
(ב) היושב-ראש יאשר בחתימת-ידו את הפרוטקול, והעתק ממנו יישלח לכל חבר המועצה.
(ג) על בקשה לתקן את הפרוטוקול יחליט היושב-ראש. הוא רשאי לדחות בקשת-תיקון שהוגשה לו יותר מחודש לאחר מסירת העתק הפרוטוקול למבקש. העתק מתיקון שנתקבל יישלח לחברי המועצה.
(ד) חבר מועצה רשאי לעיין בפרוטוקולים בכל זמן סביר, להעתיקם או לקבל העתק מהם.
11. ועדות המועצה (תיקון: תש"ך)
(א) בין חבריה של ועדה שנתמנתה על ידי המועצה יהיה לפחות נציג אחד של הממשלה.
(ב) היושב-ראש של ועדה יכנס אותה לפי הצורך. יושב-ראש המועצה רשאי לדרוש ממנו לכנס את הועדה.
(ג) הוראות התקנות 2(2) עד 5, 7 עד 10 יחולו על ועדות המועצה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
12. עבודות שוטפות בקשר עם המועצה
היושב-ראש או מי שנתמנה לכך על ידיו ידאג לביצוע העבודות השוטפות הקשורות בפעולות המועצה וועדותיה, ביחוד למסירת הזמנות לישיבות ולניהול פרוטוקולים, מסירתם ושמירתם.
______________________________
1 ק"ת תשי"ט, 2082; תש"ך, 430.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ