אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים), התשס"ו-2006

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים), התשס"ו-2006

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ד) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הפחתת היקף השעות המזערי (תיקון: תשס"ז)
היקף השעות המזערי של תכנית אישית למשתתף:
(1) שנקבעה לגביו דרגת אי-כושר להשתכר של שבעים וחמישה אחוזים לפחות, לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או למשתתפת שהוכרה כעקרת בית נכה, כהגדרתה בפרק ט' האמור, יהא שעה בחודש, זולת אם המשתתף או המשתתפת ביקשו כי תוכן בעבורם תכנית אישית בהיקף שעות גדול יותר.
(2) שנקבעה לגביו דרגת אי-כושר להשתכר שהיא פחות מ-75 אחוזים, לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - יהא בהתאם לאחוז כושרו, זולת אם המשתתף ביקש כי תוכן בעבורו תכנית אישית בהיקף שעות גדול יותר;
(3) שגילו שנתיים לפני גיל פרישה עד גיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן - גיל פרישה) - יהא שעה אחת בשבוע, זולת אם המשתתף ביקש כי תוכן בעבורו תכנית אישית בהיקף שעות גדול יותר;
(4) שגילו 5 שנים לפני גיל פרישה עד גיל פרישה, יהא שעה אחת בחודש אם נתקיימו בו כל אלה, זולת אם הוא ביקש כי תוכן בעבורו תכנית אישית בהיקף שעות גדול יותר:
(א) היה מקבל גמלת הבטחת הכנסה בחמש מתוך שבע השנים האחרונות מתוכן שלוש שנים רצופות בשנים האחרונות, ולא נרשמו לו בתקופה זו במוסד לביטוח לאומי הכנסות מעבודה לצורך קבלת גמלה כאמור, ואישר בתצהיר כי לא היה מועסק באותה תקופה;
(ב) רופא מרכז תעסוקה קבע לגביו כי הוא אינו כשיר להשתלב בעבודה מסוג כלשהו יותר מ-5 שעות שבועיות, וקביעה זו אושרה בידי רופא מטעם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - המשרד).
(5) שהוא חד-הורי ולו ילד עד גיל 12 - יהא 22 שעות שבועיות, זולת אם ביקש כי תוכן בעבורו תכנית אישית בהיקף שעות גדול יותר;
(6) שלו לפחות 5 ילדים עד גיל 12 - יהא 22 שעות שבועיות ובלבד שלהורה השני של הילד לא הופחתו השעות כאמור וכל זאת זולת אם ביקש כי תוכן בעבורו תכנית אישית בהיקף שעות גדול יותר;
(7) שנדרש לראשונה להגיע למרכז התעסוקה כתנאי למימוש זכאותו לגמלה - יהא 15 שעות שבועיות בחודש הראשון שבו נדרש להתייצב במרכז התעסוקה;
(8) שהוראות החוק הוחלו לפי סעיף 59 בחוק על האזור שהוא מתגורר בו - יהא 3 שעות שבועיות בשלושת החודשים הראשונים מיום שהוחלו הוראות החוק כאמור.
2. הפחתת היקף השעות המזערי המופחת (תיקון: תשס"ז)
היקף השעות המזערי המופחת של תכנית אישית למשתתף שלפניו קשיים של ממש המונעים ממנו לבצע תכנית אישית כלשהי בהיקף השעות המזערי המופחת יהא עד לשעה בחודש ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1) מי שהשר הסמיכו לפי סעיף 43 (ב)(3) לחוק הגיש בקשה להפחתה כאמור לוועדה ממליצה;
(2) ניתנה חוות דעת ועדה ממליצה;
(3) השר אישר את הקטנת היקף השעות המזערי בעבור אותו משתתף;
לענין תקנה זו, "ועדה ממליצה" - ועדה המורכבת מיושבת ראש מינהלת הבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה (מהל"ב), מנהלת אגף הבטחת הכנסה במוסד לביטוח לאומי ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר, אשר תדון רק בבקשות שהגיש לה מי שהשר הסמיכו לפי סעיף 43(ב)(3) לחוק.
____________________
1 (א) ק"ת תשס"ו, 356; תשס"ז, 162, 602.
(ב) במקור מופיע התשס"ה-2005 כנראה מתוך טעות.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ