אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ"ח-1998

תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ"ח-1998

תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 160(א)(7) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 160(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. חובת תשלום אגרה
(א) בעד פעולות רשם לעניני ירושה (להלן - הרשם) והשירותים שהוא נותן, כמפורט בטור א' בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב' לצדו.
(ב) לא תקובל אצל רשם בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה.
2. הצמדה למדד
(א) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו פעמיים בשנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), בימי השינוי כמפורט להלן:
(1) באחד בינואר, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו;
(2) באחד ביולי, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.
(ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) -
(1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;
(2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) הממונה הארצי כמשמעותו בסעיף 65א לחוק, יפרסם ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי האמור בתקנה זו.
3. תשלום אגרה
אגרה תשולם בבנק הדואר ובדרך שקבע הממונה הארצי; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על ייעוד האגרה לרשם והענין שאליו היא מתייחסת יימסרו לרשם.
4. פטור מאגרה
אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:
(1) המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;
(2) האפוטרופוס הכללי;
(3) המוסד לביטוח לאומי;
(4) פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;
(5) מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו, שהוא בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של מי שנפטר -
(א) עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא נפגע פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן - חוק נפגעי איבה), זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות האויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור;
(ב) בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 1(א)(ב), 2(א), (ג) ו-14 (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949.
5. זכאות לקבלת עותק
כל צד לבקשה זכאי לקבל עותק אחד מאושר מהחלטת הרשם, ללא תשלום נוסף.
6. דין אגרה בהליכים שהועברו לבית המשפט
שולמה אגרה אצל הרשם ולאחר מכן הועבר הענין לפי סעיף 67א לחוק לבית המשפט, יראו אותה כאגרה ששולמה לבית המשפט.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998).
תוספת (תיקון: תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(תקנה 1(א))
טור א' טור ב'
הפעולה או השירות בשקלים חדשים
1. בקשה למתן ירושה או צו קיום צוואה 461.00
2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 461.00
3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 461.00
4. עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו 215.00
בסעיף 155 לחוק הירושה
5. הפקדה או החזרה של צוואה 98.00
6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין,
שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה
7. עיון בתיק הנמצא בארכיון בית הדין 28.00
8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין,
לכל עמוד 4.74
9. כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8 215.00
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1291; תשנ"ט, 236, 1119; תש"ס, 162, 723; תשס"ב, 88, 183, 798; תשס"ג, 372, 862; תשס"ו, 334; תשס"ז, 1022; תשס"ח, 267; תשס"ט, 292; תש"ע, 359, 360.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ