אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ"א-1981

תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ"א-1981

תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה להרשות אדם כנציג מנהל;
"נציג המנהל" - נציג המנהל שהורשה לפי תקנה 2;
"רשות הרישוי" - רשות הרישוי כמשמעותה בתקנות הרשיונות;
"תקנות הרשיונות" - תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981;
"תקנות התיעוד" - תקנות הטיס (תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977;
"תעודת הרשאה" - תעודת הרשאה שניתנה לפי תקנה 3;
"תעודת סוג" - כמשמעותה בתקנות התיעוד.
2. סמכות המנהל (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ד)
המנהל רשאי, אם קבע שיש בכך צורך, להרשות אדם, מקרב אנשים בעלי הכשרה מתאימה שהציעו מועמדותם, כנציג המנהל בנושאים הבאים:
(1) רישוי עובדי טיס;
(2) הנדסה של כלי טיס;
(3) ייצור כלי טיס, חלקים וציוד תעופתי.
(4) כושר אוירי.
3. תעודת הרשאה
(א) הרשה המנהל אדם כנציג המנהל, יתן לו תעודת הרשאה המעידה על הרשאתו.
(ב) בתעודת ההרשאה יפורטו הנושאים שלגביהם הורשה המחזיק בתעודה, סמכויותיו ותאריך פקיעת תוקף התעודה; כן יצויין בתעודה אם הוגבלו סמכויותיו של המחזיק בתעודת ההרשאה למקום העבודה שבו הוא מועסק.
(ג) לא יפעל אדם כנציג המנהל אלא בהתאם לאמור בתעודת ההרשאה שבה הוא מחזיק.
4. תוקף תעודת ההרשאה
(א) תקפה של תעודת הרשאה יהיה לשנה אחת מיום הוצאתה, אולם המנהל רשאי לחדשה לתקופות נוספות של שנה אחת.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) יפקע תקפה של תעודת הרשאה בכל אחת מאלה:
(1) על פי בקשה בכתב של המחזיק בתעודת ההרשאה;
(2) אם נדרשת המלצת המעביד לשם הרשאתו של המחזיק בתעודת ההרשאה - על פי בקשה בכתב של המעביד;
(3) אם למחזיק בתעודת ההרשאה יש מעביד - עם תום יחסי העבודה ביניהם;
(4) על פי קביעת המנהל שהמחזיק בתעודת ההרשאה אינו ממלא כיאות את חובותיו בהתאם לאמור בתעודת ההרשאה;
(5) על פי קביעת המנהל כי אין עוד צורך בנציג בנושא לגביו הורשה המחזיק בתעודת ההרשאה;
(6) על פי החלטת המנהל לסיים את המינוי לפני תום תקפו מכל סיבה הנראית לו נאותה.
5. דו"חות
אדם שהורשה כנציג המנהל לפי תקנות אלה יגיש למנהל דו"חות לפי דרישתו ובהתאם לאמור באותה דרישה.
6. סמכויות נציג המנהל (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשנ"ד)
אלה סמכויות נציג המנהל, בהתאם לתחומי פעולתו שפורטו בתעודת ההרשאה:
(1) בנושא רישוי עובדי טיס -
א. לבחון מועמדים לקבלת רשיון או הגדר לפי תקנות הרשיונות, בפיקוחה הכללי של רשות הרישוי;
ב. לתת, באישור המנהל, רשיונות והגדרים זמניים, כמשמעותה בתקנות הרשיונות, למועמדים שנמצאו כשירים.
(2) בנושא הנדסת כלי טיס - לאשר, בהתאם לתחום התמחותו והרשאתו, דו"חות, שרטוטים וכל מידע אחר המצוי במסגרת הפיקוח הכללי של המנהל על פי כל דין;
(3) בנושא ייצור כלי טיס, חלקים וציוד תעופתי -
א. לתת תגי כושר אוירי לייצוא, בהתאם לאמור בתקנות התיעוד;
ב. לבצע בדיקות התאמה;
ג. לתת הרשאה מיוחדת לטיסת ניסוי של ייצור של כלי טיס חדש שלגביו מחזיק היצרן בתעודת סוג.
(4) בנושא כושר אוירי -
(א) לקיים מבחנים, לערוך ביקורות וניסויים הנחוצים להוצאת תעודות;
(ב) לתת תעודות הדרושות בתחום אחזקת כלי טיס.
______________________________
1 ק"ת תשמ"א, 1523; תשמ"ב, 262; תשמ"ג, 230; תשנ"ד, 844.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ