אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), תשל"ט-1979

תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), תשל"ט-1979

דבר-המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים), 11937
1. דבר-מלך זה ייקרא "דבר-המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים), 1937".
2. בדבר-מלך זה ובתוספות שלו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, חוץ אם נוסח הכתוב יחייב אחרת: - "מושבה" פירושה - והיא כוללת לצרכי דבר-מלך זהה - כל מושבה, ארץ-חסות או ארץ-ממונות הנזכרות בתוספת השניה לדבר-מלך זה;
"האמנה" פירושה - האמנה ע"י הסכם כללי הקובעת תקנות אחידות מסויימות בנוגע לטיס בינלאומי, שנחתמה בשם הוד מלכותו בפריז, ביום השלושה-עשר באוקטובר, 1919;
"מושל" פירושו - הפקיד המנהל באותה שעה את עניני הממשלה על המושבה;
"החוק העיקרי" פירושו - חוק הטיס, 1920;
"החוקים" פירושם - החוק העיקרי וחוק הטיס, 1963:
3. הוראות סעיפים 7 ו-11 לחוק העיקרי, כמפורט בסעיפים 4, 8 ו-8א לתוספת הראשונה לדבר-מלך זה, תחולנה ובזה הן חלות, על המושבות הנזכרות בתוספת השניה לדבר-מלך זה
4. (1) דבר המלך במועצה על הטיס (מושבות וארצות-חסות), 1922, ודבר-המלך במועצה על הטיס (ארצות-מנדט), מבוטלים בזה.
(2) חוק הפירושים, 1889, יחול על פירושו של דבר-מלך זה כשם שהוא חל על חוק-פרלמנטרי.
תוספת ראשונה
חוק הטיס, 1920
1. (בוטל) (תיקון - תשע"א)
2. (בוטל) (תיקון - תשע"א)
3. (בוטל) (תיקון - תשע"א)
4. סעיף 7. (1) בימי מלחמה, הן מלחמה ממשית והן מלחמה העומדת לפרוץ, או בשעת חירום לאומי גדול, יכול המושל עפ"י צו להסדיר או לאסור את הטיס של כל האוירונים או של כל סוג מסוגי האוירונים או של חלק מהם על פני המושבה או חלק ממנה, או על פני מימי החוף הסמוכים לה, בין לחלוטין ובין בכפוף לאותם תנאים שיפורטו בצו; ויכול לקבוע הוראות בצו לתפוס כל שדה-תעופה או תחנת-חנייה או אוירון או מכונה או מיסדר של מכונות או כל חומר או דבר שנמצאו שם ולהשתמש בהם לצרכי חיל-הים, חיל-היבשה או חיל האויר של הוד מלכותו ולהסדיר או לאסור את השימוש בשדה-תעופה או בבית-ספר לטיס או במגרש-חנייה או בכל סוג של דברים אלה, או להסדיר או לאסור את הקמתם, החזקתם וייסודם של דברים אלה.
(2) לצורך דבר-מלך זה, יכול צו שהוצא עפ"י סעיף זה, לקבוע אותן הוראות שדבר-מלך במועצה עפ"י חלק א' מהחוק העיקרי יכול לקבען לצורך דבר-המלך במועצה, בתוקף פיסקה (יג) מסעיף שלושה מאותו חוק.
(3) כל שנגרם לו במישרין היזק או הפסד בשל הפעלתו של צו מאת המושל יהא זכאי לקבל פיצויים מאת המושל מאותן קרנות ציבוריות שהוא רשאי להשתמש בהן באופן חוקי לצורך זה, את הסכום שייקבע, בהעדר הסכם, ע"י בורר שתבוא עליו הסכמת הצדדים, ובהעדר הסכמת הצדדים ע"י בורר שיתמנה ע"י זקן השופטים או ע"י עובד-ציבור בעל-שיפוט משפטי ראשי אחר שבמושבה: בתנאי שלא ישולמו פיצויים בשל הפעלתו של צו כללי עפ"י סעיף זה האוסר טיסה במושבה או בכל חלק ממנה.
(4) צו עפ"י סעיף זה אפשר להטילו או לשנותו ע"י צו חדש שניתן ע"י המושל.
5. (בוטל) (תיקון - תשע"א)
6. (בוטל) (תיקון - תשע"א)
7. (בוטל)(תיקון - תשע"א)
(2) הוראות סעיף זה באו להוסיף על כל הסמכויות שנמסרו להוד מלכותו במועצה בחלק א' מהחוק העיקרי, ולא לגרוע מהן.
8. סעיף 11. חוק המושבה המתייחס לאניות נטרפות ולהצלת חיי-אדם או רכוש ולחובה להושיט עזרה לאניות שבאו במצוקה, יחול על אוירון שעל פני הים או נהר ממש כשם שהוא חל על אניות, ובעליו של אוירון יהא זכאי לקבל תגמול סביר בעד שירותי ההצלה שהגיש האוירון לאיזה רכוש או לאיזה אדם כל מקום שבעליה של אניה היה זכאי בכך:
בתנאי שיכול המושל באישורו של מזכיר הממלכה להורות על שינויים של, וסייגים מן, אותו חוק כאמור בהטלתו על אוירונים במידה ובאופן שימצא לנחוץ או לרצוי.
8א. במקום הסעיף הקודם יהא תוקף לסעיף הבא מאותו תאריך שיקבע המושל בצו: -
סעיף 11. (1) כל שירותים שנעשו לשם עזרה או לשם הצלת-נפש או להצלת מטען או כלים כאוירון הנמצא בים או מעל לים או בכל נהר או מעל לחופי ים או נהר, ייחשבו כשירותי-הצלה בכל המקרים שהיו נחשבים לשירותי-הצלה אילו נעשו לגבי ספינה; ומקום ששירותי-הצלה, נעשו ע"י אוירון לגבי כל רכוש או אדם, יהא בעל האוירון זכאי לקבל אותו שכר בעד אותם שירותים שהיה זכאי לקבל אילו היה האוירון ספינה. ההוראות הקודמות של סעיף-קטן זה יהא להן תוקף, מבלי להתחשב אם האוירון הנוגע בדבר הוא אוירון זר ומבלי להתחשב אם השירותים הנדונים נעשים לא בתוך תחומיהם של מי החוף הסמוכים לכל חלק מהדומיניונים של הוד מלכותו.
(2) יכול המושל לצוות בתקנות שהותקנו באישורו של מזכיר הממלכה שכל הוראות מכל חוק של המושבה שיש להן תוקף באותה שעה והנוגעת לטירוף-ספינה, להצלת חיים או רכוש או לחובה להושיט עזרה לאניות הנמצאות במצוקה, תחולנה על אוירונים באותם יוצאים מן הכלל, תיאומים ושינויים שיפורטו בתקנות, כשם שהוראות אלו חלות על אניות.
(3) לצורך סעיף זה, תיחשבנה כל הוראות של כל חוק של המושבה הנוגעות לאניות שסולקו או שהוזנחו כפסולות לשירות ימי כהוראות בנוגע לאניות שנטרפו.
סעיפים 9- 19 בטלים (תיקון - תשע"א)

חוק הטיס, 1936

תוספת שניה 2
ארץ ישראל.
_________________________________
1 ע"ר 1937, תוס' 2, (ע) 563, (א) 675.
2 רשימת הארצות האחרות אינה מובאת.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ