אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) התשמ"ב-1981

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) התשמ"ב-1981

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) התשמ"ב-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-30 לחוק הטיס, 1927, וסעיפים 4 ו-23 לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: הגדרות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"ה5, תשנ"ו, תשס"ב, תשס"ו)
בתקנות אלה -
"אוירון" - כלי טיס כבד מן האויר המונע על ידי מנוע והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה;
"אוירון זעיר" - אוירון חד-מושבי או דו-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 390 ק"ג באוירון חד מושבי ו-454 ק"ג באוירון דו מושבי והמסוגל להסיע עד שני בני אדם לרבות הטייס והוא אחד מאלה:
(1) סוג א' - שמושב הטייס בו מחובר באופן קשיח לכנף;
(2) סוג ב' - שמושב הטייס בו תלוי מתחת לכנף וניתן להטיה ביחס אליה;
"אוירון הדרכה זעיר" - אוירון זעיר דו-מושבי;
"איזור פיקוח טרמינלי" - איזור פיקוח טרמינלי כמוגדר בפרסומי מידע תעופתי ((AIP של ישראל;
"איזור פיקוח שדה" - איזור פיקוח שדה תעופה כמוגדר בפרסומי מידע תעופתי ((AIP של ישראל;
"איש צוות" - אדם שהציב אותו מפעיל כלי טיס למילוי תפקיד בכלי הטיס בזמן טיסה;
"איש צוות אויר" - איש צוות המחזיק ברשיון עובד טיס תקף והממלא תפקיד מבצעי הדרוש להפעלת כלי טיס בזמן הטיסה כנדרש בספר העזר של אותו כלי טיס;
"אפ"א" - אישור פריט אוירונאוטי - אישור מאת המנהל המאשר כי פריט מתאים לשימוש תעופתי (A.P.A או (T.S.O);
"בד"ח" - מערך בדיקות רשום בספר עזר לטיסה שאושר בידי המנהל כחיוני להפעלת כלי טיס;
"בלון" - כלי טיס קל מהאויר שאינו מונע על ידי מנוע;
"בלון מאויש" - בלון בין אם הוא חופשי או קשור לקרקע אשר לפי מפרט או הוראות היצרן רשאי לשאת אדם אחד או יותר ואושר על ידי המנהל;
"גובה החלטה" - DH - גובה הטיסה אשר בו חייבת להתקבל ההחלטה אם להמשיך בגישה או לבצע הליכה מסביב בעת גישת מכשירים ILS או PAR;
"גלישון" - כלי טיס הכבד מהאויר שמשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 40 ק"ג ושאינו קשור לחבל או לכבל ואין לו מנוע, המסוגל לשאת אדם
והשליטה בו היא בהטיית הגוף של מפעילו;
"דאון" - כלי טיס כבד מן האויר, הנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה ואשר טיסתו אינה תלויה באופן בלעדי במנוע;
"האמנה" - כמשמעותה בחוק הטיס, 1927;
"הליקופטר" - רוטורקרפט, שלצורך תנועתו האופקית משתמש בעיקר ברוטור המונע על ידי מנוע;
"המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך;
"הפעלה" - בקשר לכלי טיס - שימוש בכלי טיס, גרימה לשימוש בו, או הרשאה לשימוש בו למטרת טיסה, לרבות הטסת כלי טיס, בין כדין ובין שלא כדין;
"הפעלה בקטגוריה II", בהקשר להפעלת כלי טיס - גישת ILS ישירה למסלול של שדה תעופה בהתאם לנהלי גישת מכשירים של קטגוריה ILS II שאישר המנהל;
"השר" - שר התחבורה;
"זמן תאורה" - זמן הלילה וכן כל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר או מחמת כל סיבה אחרת;
"טייס מפקד" - כהגדרתו בתקנות הרשיונות המורשה לשמש טייס אחראי בכלי טיס מסויים ואשר שמו צויין בטופס תכנית הטיסה, כמפורט בתקנה 78, כטייס המפקד של הטיסה המתוכננת באותו כלי טיס האחראי להפעלתו ולבטיחותו במשך הטיסה;
"טייס משנה" - כהגדרתו בתקנות הרשיונות המורשה לשמש טייס שני בכלי טיס שתעודת הסוג שלו מחייבת הפעלתו בידי שני טייסים או יותר, או כטייס שני בטיסה שכללי ההפעלה מחייבים ביצועה בידי שני טייסים;
"טיסה" - כהגדרתה בחוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל"א-1971;
"טיסה ממושכת מעל לים" -
(1) בקשר לכלי טיס שאינו רוטורקרפט - הפעלת כלי טיס מעל לים במרחק אופקי של יותר מ-100 ק"מ מקו החוף הקרוב ביותר;
(2) בקשר לרוטורקרפט - הפעלת כלי טיס מעל לים במרחק אופקי של יותר מ-100 ק"מ מקו החוף הקרוב ביותר, או יותר מ-100 ק"מ ממינחת רוטורקרפט בים;
(3) בקשר לאוירונים גדולים - טיסה שבה מופעל אוירון גדול מעל הים במרחק בו הוא יכול לבצע נחיתה בשדה תעופה הקרוב ביותר, כלהלן:
(א) אוירון רב מנועי - 120 דקות טיסה במהירות שיוט רגילה או 740 ק"מ (400 מילין ימיים), לפי הקטן ביניהם;
(ב) אוירון אחר - 30 דקות טיסה במהירות שיוט רגילה או 185 ק"מ (100 מילין ימיים), לפי הקטן ביניהם;
"טיסה מסחרית" - טיסה לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין בתמורה, או טיסת לצרכי עסק או מתן שירות;
"טיסה פרטית" - טיסה שאינה טיסה מסחרית;
"טיסן נהוג רדיו" - כלי טיס ממונע שאינו מאוייש והמשמש או המיועד לשמש למטרות שעשוע או ספורט.
"טכנאי לבדק כלי טיס" - טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2, טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1, טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל;
"יום" - חלק היממה שאינו לילה.
"יחידת פיקוח גישה" - יחידה המספקת שירותי פיקוח על תעבורה אוירית לטיסות המגיעות לשדה תעופה או לשדות תעופה או היוצאות מהם;
"יחידת פת"א" - יחידת פיקוח על תעבורה אוירית שהיא מרכז פיקוח מרחבי, יחידת פיקוח גישה או מגדל פיקוח בשדה תעופה או יחידת מודיעין טיס;
"כט"מ" - כללי טיסת מכשירים ((IFR - Instruments Flight Rules;
"כט"ר" - כללי טיסת ראייה ((VFR - Visual Flight Rules;
"כטר"ח" - כללי טיסת ראייה חקלאית (VFR - Agricultural Visual Flight Rules);
"כטר"מ" - כללי טיסת ראייה מבוקרת (CVFR - Controlled Visual Flight Rules);
"כלי טיס" - כלי או מיתקן המיועד או המשמש לטיסה באויר, למעט כלי-טיס זעירים כגון טיסנים וצעצועים, זולת אם קבע השר כי תקנות אלה יחולו על כלי טיס זעירים או סוג כלי טיס זעירים המסכנים את בטיחות הטיסה;
"כלי טיס גדול" - כלי טיס שמשקלו המרבי המורשה להמראה עולה על 5,700 ק"ג;
"כלי טיס זר" - כלי טיס שאינו רשום בפנקס כמשמעותו בתקנות הרישום;
"כלי טיס קטן" - כלי טיס שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 5,700 ק"ג;
"לילה" - חלק היממה מגמר דמדומי הערב (evening civil twilight) עד תחילת דמדומי הבוקר (morning civil twilight) כמפורסם בטבלאות זריחה-שקיעה שבפמ"ת;
"מיגדל פיקוח" - יחידה המספקת שירותי פיקוח על תעבורה אוירית לתעבורה באויר או על פני הקרקע בשדה תעופה;
"מין" ((class -
(1) בקשר למתן רשיונות והגדרים לעובדי טיס, זכויותיהם ומגבלותיהם, פירושו סיווג כלי טיס בקטגוריה בעלת איפיוני הפעלה דומים. לדוגמה: מנוע אחד, רב מנועי, יבשתי, ימי, ג'ירופלן, הליקופטר, ספינת אויר ובלון חפשי;
(2) בקשר למתן רשיונות לכלי טיס, פירושו חלוקה רחבה של כלי טיס בעלי איפיונים דומים של הנעה, טיסה או נחיתה. לדוגמה: אוירון, רוטורקרפט, דאון, בלון, אוירון יבשתי ואוירון ימי;
"מירשה טיסה" - מירשה שניתן על ידי יחידת פיקוח על תנועה אוירית, על מנת למנוע התנגשות בין כלי טיס, וכדי שכלי הטיס יטוס לפי תנאי תעבורה אוירית שנקבעו;
"מיתקן עזר לטיסה" - מיתקן המשמש או שתוכנן לשמש כעזר לטיסה, לרבות מיתקן עזר לניווט, מסלול נחיתה, המראה והסעה, מיתקן קרקע לתקשורת עם כלי טיס ומיתקן תאורת סימון ואזהרה לכלי טיס;
"מיתקן עזר לניווט (מע"ן)" - מיתקן חשמלי או אלקטרוני הנמצא מחוץ לכלי הטיס והמשמש או מיועד לשמש עזר לניווט אוירי או לביצוע תהליכי טיסה.
"מכון בדק" - מכון בדק מורשה לפי תקנות מכוני הבדק;
"מנהל הרשות" - מנהל רשות שדות התעופה שמונה על פי סעיף 22(א) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977;
"מנוע טורבינה" - לרבות מנוע מסוג טורבו - פרופלר;
"מפעיל", בכלי טיס - לרבות הבעלים, השוכר או המטיס של כלי הטיס;
"מפקח" - אדם שמינה השר להיות מפקח לפי סעיף 10ג(א) לחוק הטיס, 1927;
"מפקח על תנועה אוירית" - בעל רשיון מפקח על תנועה אוירית שניתן לפי תקנות הרשיונות;
"מצנח ממונע" - כלי טיס כבד מן האוויר, מונע על ידי מנוע ונתמך בעת הטיסה בעיקר על ידי מצנח;
"מרכז פיקוח מרחבי" - יחידה המספקת שרותי פיקוח על תעבורה אוירית באזור פיקוח הנמצא בשליטתה כפי שנקבע בפמ"ת;
"נוהל תקן טכני" TSO - מיפרט תכן טכני הרשום והמאושר על ידי ישראל כאמור בפרק ה14- לתקנות התעוד;
"סוג" ((type -
(1) לענין מתן רשיונות והגדרים לעובדי טיס, לזכויותיהם ולמגבלותיהם - ייצור ודגם בסיסי של כלי טיס, לרבות שינויים בו שאינם משנים את איפיוני החזקתו או טיסתו, לדוגמה: DC-3, B.707 וכו';
(2) לענין מתן רשיונות לכלי טיס - כלי טיס הדומים האחד לשני בתכן שלהם, לדוגמה: F-27 וF-27F-; 7DC- ו-C7DC-;
"סימוכי שיפוץ" - כמשמעותו בתקנה 219 בתקנות הרשיונות;
"ספר עזר לטיסה" - ספר העזר ((Flight Manual של כלי טיס שהוצא בידי היצרן ואושר בידי המנהל, המפרט את מגבלות כלי הטיס וביצועיו לצורך שמירת כשירות טיסתו והקובע הנחיות לצוות ההטסה לצורך ההפעלה הבטוחה של כלי הטיס;
"עפיפון" - כלי טיס העשוי ממבנה העטוף בנייר, בבד, במתכת או בחומר אחר, המיועד להטסה והקשור לחבל או לכבל, והנתמך בטיסה על ידי רוח הנעה מעבר למשטחיו בלבד;
"פ.א.ר." - תקנות התעופה הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה, שעותק מהן מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;
"פמ"ת" - פרסומי מידע תעופתי ((Aeronautical Information Publication
.A.I.P; שהוציא המנהל והניתנים לעיון במשרדי מינהל התעופה האזרחית;
"פת"א" - פיקוח תעבורה אוירית.
"קטגוריה" ((category -
(1) לענין מתן רשיונות לכלי טיס - סיווג כלי טיס בהתאם לשימוש המיועד בו או בהתאם להגבלות התפעוליות של השימוש בו. לדוגמה: תובלה, רגיל, שימושי, אקרובטי, מוגבל;
(2) לענין גישת מכשירים סטנדרטית - כמוגדר בתקנה 123(1);
"רוטורקרפט" - כלי טיס כבד מן האויר הנתמך בטיסה בעיקר על-ידי כנף מסתובבת;
"רום טיסה" ((flight level - רמה של לחץ אטמוספרי קבוע המתייחס למישור התייחסות של לחץ כספית של 29.92 אינץ' (1013.25 מיליבר) והמבוטא בשלוש ספרות שמשמעותן מאות רגל. לדוגמה, רום טיסה 255 משמעותו קריאת מד גובה ברומטרי של 25,500 רגל;
"רקטה" - כלי טיס המונע על-ידי פליטת גזים מתפשטים הנוצרים במנוע מחומרי הדף בעלי כושר פעולה עצמי שאינם תלויים בהכנסת כל חומר מבחוץ, לרבות כל חלק הנפרד ממנה במרוצת הפעולה;
"רשיון הפעלה מסחרית" - רשיון להפעלה מסחרית של כלי טיס שניתן לפי סעיף 2(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963;
"שדה תעופה" - כמשמעותו בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, לרבות מנחת כמשמעותו בחוק הטיס, 1927;
"שטח המדינה" - שטח מדינת ישראל לרבות השטחים הכפופים לריבונותה, לאדנותה ולממונותה של המדינה;
"שיפוץ" - ביצוע פירוק, ניקוי, בדיקה, תיקון לפי הצורך, הרכבה מחדש וכן ביצוע בדיקה תפעולית לפי סימוכי השיפוץ הישימים;
"תיקון גדול" - תיקון אשר -
(1) אינו מתבצע לפי נהלי עבודה מקובלים או בפעולות אלמנטריות; או
(2) אם הוא מבוצע שלא כהלכה, עשוי לשנות באורח משמעותי משקל, איזון, חוזק מבנה, ביצועים, פעולת יחידת כוח, איפיוני טיסה או תכונות אחרות המשפיעות על כושר טיסה;
"תיקון זעיר" - תיקון שאינו גדול;
"תקנות הרישום" - תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973;
"תקנות הרשיונות" - תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981;
"תקנות התיעוד" - תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977;
"תקנות מכוני הבדק" - תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשל"ט-1979.
פרק שני: הוראות כלליות
2. הפעלת כלי טיס במדינה ומחוצה לה
(א) תקנות אלה חלות על הפעלת כלי טיס בשטח המדינה, פרט כמצויין בתקנת משנה (ב), ולמעט בלון, עפיפון ורקטה בלתי מאויישת.
(ב) אדם המפעיל כלי טיס הרשום בישראל מחוץ לשטח המדינה -
(1) בטיסה מעל הים הפתוח - יענה על דרישות נספח 2 לאמנה;
(2) בטיסה בשטחה של מדינת חוץ - יענה על הדרישות המתייחסות לטיסה ולתמרון כלי טיס התקפות באותה מדינה;
(3) מלבד כאמור בתקנות 15(ב), 16, 42 ו-47 - יענה על דרישות תקנות אלה למעט הפרק הרביעי, אם אין תקנות אלה סותרות את תקנותיה המתאימות של מדינת החוץ או את הוראות נספח 2 לאמנה.
3. הרשאה מיוחדת
המנהל רשאי ליתן תעודת הרשאה המתירה למפעיל כלי טיס לסטות מדרישות תקנות 7, 33(4), ו-34 לשם הפעלת אוירונים קטנים המוגדרים ככלי טיס מקטגוריה "A" בתקנה 123, בפעולות קטגוריה II, אם מצא כי אותה הפעלה יכולה להתבצע בבטיחות ובהתאם לתנאי התעודה. תקנה זו לא תחול על הפעלה מסחרית של כלי הטיס.
4. אחריות טייס מפקד וסמכותו
(א) הטייס המפקד של כלי טיס אחראי ישירות, והוא הסמכות הסופית ביחס להפעלתו של כלי הטיס.
(ב) במקרה חרום המצריך פעולה מיידית רשאי הטייס המפקד לסטות מהוראות תקנות אלה, ככל שהדבר דרוש בתוקף נסיבות מקרה החרום.
(ג) טייס מפקד שסטה מהוראה מהוראות תקנות אלה בהתאם לתקנת משנה (ב) ידווח על כך למנהל בכתב תוך חמשה ימים, או, אם הסטייה ארעה מחוץ לישראל - תוך חמשה ימים מיום שובו של הטייס המפקד לישראל.
5. טייס מפקד של כלי טיס שבו נדרש יותר מטייס אחד (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס, אשר לפי תעודת הסוג שלו חייב יותר מאדם אחד להמנות על צוות הטייסים שלו, אלא אם לפחות אחד מצוות הטייסים של כלי הטיס הוא טייס מפקד מורשה לפי תקנות הרשיונות.
(ב) לא יתיר טייס מפקד לאדם ולא יחזיק אדם בהגאי כלי הטיס בזמן טיסה אלא אם כן אותו אדם הוא:
(1) טייס המורשה להטיס את אותו טיפוס של כלי הטיס;
(2) נציגו של המנהל המוסמך להטיס את אותו טיפוס של כלי הטיס ואשר קיבל הסכמתו של הטייס המפקד והוא מבצע פיקוח על הטיסה או בדיקתה.
(ג) חילוף של טייס מפקד בשעת טיסה שלא במסגרת התנאים של תקנת משנה (ב), ייראה תמיד כמקרה חרום הקשור באי יכלתו הפתאומית של הטייס המפקד להמשיך במילוי תפקידו באותה טיסה. חילוף כאמור יחייב דיווח מיידי ליחידת פיקוח תעבורה אוירית (יחידת פת"א) או לכל תחנה אחרת עמה מקיים או עמה יכול לקיים כלי הטיס קשר רדיו; הפיקוד על כלי הטיס עובר במקרה חרום כזה למנוסה שבין האנשים המנויים להלן ולפי סדר הקדימות כלהלן:
(1) לטייס המשנה באותה טיסה;
(2) לטייס כשיר בעל רשיון והסמכה לשמש טייס מפקד על אותו טיפוס של כלי טיס, המצוי בצוות הטיסה או בין הנוסעים, בהסכמת טייס המשנה;
(3) לכל אדם אחר בעל נסיון כטייס המצוי בצוות הטיסה או בין הנוסעים, רק אם גם טייס המשנה אינו יכול להמשיך למלא תפקידי טייס באותה טיסה;
(4) כאמור בפסקה (2) ובפסקה (3), כסדרן, אם לא היה טייס משנה באותה טיסה מתחילתה.
(ד) מי שהחליף את הטייס המפקד בנסיבות כאמור בתקנת משנה (ג) חייב לדווח למנהל מייד לאחר נחיתת החרום על כל פרטי המקרה ועל סיבותיו ונסיבותיו.
6. פעולות לפני הטיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) טייס מפקד יצטייד לפני התחלת הטיסה בכל המידע הניתן להשגה ביחס לאותה טיסה.
(ב) מידע זה חייב לכלול -
(1) לגבי טיסה לפי כט"מ או לגבי טיסה שלא בקרבת שדה תעופה - דו"חות ותחזיות של מזג אויר, דרישות דלק, האלטרנטיבות האפשריות כאשר הטיסה המתוכננת אינה ניתנת לביצוע לפי התכנית, תוך התחשבות בכל עיכוב בתעבורה האוירית אשר הוא קיבל מידע עליו מטעם יחידת פת"א;
(2) מידע על המסלולים המיועדים לשימוש ועל מרחקי המראה ונחיתה כמפורט להלן:
א. לגבי כלי טיס אשר עבורם נדרש ספר עזר לטיסה מאושר המכיל מרחקי המראה ונחיתה - את מרחקי ההמראה והנחיתה הרשומים בספר העזר;
ב. לגבי כלי טיס אחר - מידע מוסמך אחר המתאים לכלי הטיס, המתייחס לביצועי כלי הטיס בנתונים הצפויים של גובה המסלול מעל פני הים ושל שיפוע המסלול, משקל כולל של כלי הטיס, רוח וטמפרטורה.
ג. טייס מפקד של כלי טיס, בטיסה פרטית, ישאיר לפני המראתו רשימת הנוסעים הנמצאים איתו בכלי הטייס במקום ובאופן שיורה המנהל.
7. הפעלה בקטגוריות II וIII- (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם כלי טייס בקטגוריות גישת מכשירים II וIII- אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1) הצוות המטיס את כלי הטיס מורכב מטייס מפקד ומטייס משנה מורשים לפי תקנות הרשיונות;
(2) לכל אדם הנמנה עם הצוות המטיס את כלי הטיס הידע המתאים וההיכרות עם הנהלים לסוג ההפעלה;
(3) בלוח מכשירים אשר לפני הטייס המטיס את כלי הטיס, מצויים מכשירים המתאימים לשיטת ההנחיה וההנמכה הנמצאות בשימוש בסוג ההפעלה;
(ב) זולת אם התיר המנהל אחרת, לא יפעיל אדם כלי טיס בקטגוריות II וIII- אלא אם כן כל אחד ואחד ממרכיבי כל מיתקן הנחיה והנמכה קרקעי הדרוש לאותו סוג של גישת המכשירים והציוד המורכבים במטוס המתאים להם, מותקנים, מופעלים ונמצאים במצב שמיש וזמין.
(ג) לענין תקנה זו כאשר נוהל גישת מכשירים שבו משתמשים מפרט וקובע גובה החלטה ((DH יהיה גובה ההחלטה המותר הגבוה מבין אלה:
(1) גובה ההחלטה שנקבע באותו נוהל גישה;
(2) גובה ההחלטה שנקבע במקום אחר לטייס המפקד של כלי הטיס;
(3) גובה ההחלטה שנקבע בהתאם לציוד המותקן בכלי הטיס.
(ד) זולת אם התיר המנהל אחרת, לא יפעיל טייס כלי טיס בקטגוריות II או III אשר לגביו נקבע גובה החלטה ((DH מתחת לגובה ההחלטה המותר, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1) כלי הטיס נמצא, בכל עת, במקום המאפשר לו בראייה להנמיך לנחיתה על המסלול המיועד תוך תימרון ובשיעורי הנמכה רגילים ולנחות בתחום אזור הנגיעה ((Touch Down Zone על המסלול האמור;
(2) הטייס המבצע הנמכה יראה ויזהה בברור לפחות אחד העצמים החזותיים המשתייכים למסלול המיועד כמפורט להלן:
(א) מערכת תאורת גישה; אולם לא ינמיך הטייס מתחת לגובה של 100 רגל מעל אזור הנגיעה אלא אם כן הוא יכול לראות בבירור ולזהות גם את האורות האדומים שבקצה מערכת אורות הגישה או את האורות שבשורות הצד של אותה מערכת;
(ב) את המפתן, את סימונו או את תאורתו;
(ג) את אזור הנגיעה או את סימונו;
(ד) את אורות אזור הנגיעה.
(ה) זולת אם התיר המנהל אחרת, בכל מקרה כאשר לפני הנגיעה לא מתקיים אחד התנאים האמורים בתקנת משנה (ד), הטייס המבצע גישת מכשירים כמפורט בתקנה זו יבצע הליכה סביב מתאימה.
(ו) לא ינחית טייס כלי טיס בהפעלה של קטגוריה III, שלא נקבע עבורה גובה החלטה, אלא בהתאם לתנאים המפורטים בכתב ההיתר שנתן המנהל;
(ז) לא יפעיל אדם כלי טיס בקטגוריות II או III במסגרת רשיון ההפעלה המבצעי שניתן לו אלא בהתאם למפרטים המבצעיים של אותו רשיון ובהתאם למפורט בספר העזר למבצעים של המחזיק ברשיון;
(ח) תקנה זו לא תחול על כלי טיס המופעלים על פי רשיון מפעיל.
8. אנשי צוות אויר בעמדותיהם (תיקון: תשנ"ה)5
(א) כל איש צוות שתפקידו דורש זאת יימצא בעמדתו בכלי הטיס בעת ההמראה, הנחיתה והטיסה, אלא אם העדרותו משם דרושה לשם ביצוע תפקידו הקשור להפעלת כלי הטיס או לצרכיו הפיזיולוגיים של איש הצוות.
(ב) איש צוות יהדק את חגורת מושבו בכל עת היותו בעמדתו.
(ג) איש צוות וכל אדם הנמצא בתא הטייס בכלי טיס הרשום בישראל יהדק את חגורת הכתף בכל עת היותו בעמדתו, בעת המראת כלי הטיס ונחיתתו, למעט במקרים בהם -
(1) המושב הוא בעמדה בה אין חובה בתקנות אלה להתקין חגורת כתף; או
(2) הידוק חגורת הכתף ימנע מאיש הצוות מלמלא את תפקידיו כנדרש.
(ד) הטייס המפקד בכלי הטיס יוודא כי כל אדם הנמצא בתא הטייס ישמור חגורות כתף מהודקות במהלך המראת כלי הטיס או בנחיתתו.
9. איסור הפרעה לאיש צוות
לא יפריע אדם לאיש צוות ולא ימנע אותו, שלא כדין, מהשתמש בסמכותו או מלמלא את תפקידו בכלי הטיס.
10. איסור הפעלה רשלנית או פזיזה
לא יפעיל אדם כלי טיס בטיסה או על פני הקרקע ברשלנות או בפזיזות שיש בהן כדי לסכן חיים או רכוש.
10א. איסור השארת רוטור סובב בהליקופטר (תיקון: תש"ס)
רוטור הליקופטר לא יושאר סובב בכוח מנוע בלא שטייס המורשה להטיס את אותו הליקופטר יאחז בהגאיו.
11. הגבלות על מילוי תפקיד איש צוות (תיקון: תשמ"ח)
(א) בתקנה זו -
"אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;
"בדיקת נשיפה" - בדיקת אויר נשוף של נבדק באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות בהתיעצות עם שר התחבורה;
"מכשיר" - מכשיר המראה את ריכוז האלכוהול באויר נשוף של אדם או את שווה ערכו בדמו של אותו אדם בדוגמה של נשיפת אויר שלו;
"בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם או בדיקת הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, הנערכת במעבדה או במוסד רפואי ששר הבריאות בהתיעצות עם שר התחבורה הכיר בהם;
"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה להימצאות אלכוהול בגופו;
"המידה הקבועה" - אחד מריכוזי האלכוהול שנמצא בבדיקת נשיפה כלהלן:
(1) חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם;
(2) ריכוז אלכוהול באויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור בפסקה (1) או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד שנעשתה בבדיקת נשיפה;
(ב) לא ימלא אדם תפקיד איש צוות בכלי טיס -
(1) כאשר בבדיקת נשיפה או בבדיקת מעבדה נמצא בו אלכוהול בכמות העולה על המידה הקבועה.
(2) תוך שמונה שעות מאז שתיית משקה אלכוהולי כלשהו;
(3) כאשר הוא משתמש בכל סם או תרופה המשפיעים, או שיש בהם כדי להשפיע, לדעת המנהל, על כושרו למלא תפקידו באופן העלול לסכן את בטיחות הטיסה.
(ג) פרט למקרה חירום לא ירשה טייס של כלי טיס להטיס אדם בכלי הטיס אם ברור כי אותו אדם נמצא תחת השפעה של אלכוהול, סם או תרופה; הוראה זו לא תחול על הטסת חולה הנמצא בהשגחה רפואית מתאימה.
(ד) היה לשוטר או למפקח חשד סביר כי איש צוות ממלא תפקידו בהיותו נתון להשפעת אלכוהול או סמים, רשאי הוא לדרוש ממנו -
(1) להיבדק בדיקת נשיפה או לחייב למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה;
(2) כי הבדיקות לקביעת ריכוז האלכוהול באויר הנשוף, ריכוז האלכוהול בדם או הימצאותם של סמים מסוכנים בגופו של הנבדק, כולן או מקצתן, יבוצעו במעבדה, מוסד רפואי, על-ידי רופא או אדם אחר שהמנהל הסמיכו לענין זה.
(ה) (1) המנהל רשאי לדרוש מהנבדק להעביר אליו, או לתת את הסכמתו לכך שהמעבדה, בית החולים, הרופא או האדם האחר, לפי הענין, יעביר אליו תוצאות הבדיקה בדבר ריכוז האלכוהול או הסם בדמו שנעשתה בתוך 4 שעות לפני שקיבל איש הצוות את תפקידו או תוך 4 שעות לאחר שגמר למלא תפקידו;
(2) סירב איש צוות לדרישת המנהל כאמור בפיסקה (1) - רשאי המנהל, כל עוד הוא עומד בסירובו, שלא להתיר לו למלא תפקיד של איש צוות.
11א. איסור עישון בכלי טיס (תיקון: תשמ"ח)
(א) בתקנה זו -
"עישון" - עישון סיגריה, סיגרלה, סיגר או מקטרת או החזקתם כשהם דולקים.
"כלי טיס ישראלי" - כמשמעותו בחוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל"א-1971.
(ב) לא יעשן אדם בכלי טיס ישראלי (בתקנה זו - כלי טיס).
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי אדם לעשן סיגריות בכלי טיס -
(1) בטיסה מסחרית הנמשכת יותר משעתיים מנקודת המוצא אל היעד הסופי שלה, בתנאי שהמעשן נמצא באזור ובמקום ישיבה שהקצה לכך המפעיל ולאחר שהשלטים המורים על איסור עישון - כבו;
(2) בטיסה שאינה מסחרית;
(3) בטיסת שכר לשימוש עצמי כמשמעותה בתקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), התשמ"ב-1982;
(4) בטיסה שבה אישר המנהל את העישון.
(ד) בנוסף לאמור בתקנת משנה (ג), לא יעשן אדם בכלי טיס בכל עת -
(1) כאשר אורות השלטים המורים על איסור עישון דולקים;
(2) בחדרי השירותים של כלי הטיס;
(3) במעברים שבין מושבי הנוסעים;
(4) ליד דלתות כלי הטיס;
(5) אם הורה איש צוות האויר על איסור עישון.
(ה) מפעיל יקבע בכל כלי טיס שבו חל איסור עישון שלטים מוארים שיהיו במצב תקין בכל עת, המורים על איסור העישון במספר, בגודל ובצורה שיקבע המנהל.
12. הובלת סמים
לא יפעיל אדם כלי טיס אם לפי ידיעתו נמצאים בכלי הטיס סמים נרקוטיים, מריחואנה, חשיש וסמים או חמרים מעוררים, מדכאים או סמים מסוכנים אחרים כמשמעותם בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, אלא אם ניתן על ידי המנהל מראש ובכתב אישור להובלת סמים או חומרים אלה.
13. השלכת חפצים וריסוס
לא ישליך טייס מפקד של כלי טיס ולא ירשה לאדם להשליך חפץ או לרסס חומר מכלי טיס בטיסה אלא באישור המנהל מראש ואלא אם ננקטו אמצעי זהירות סבירים למניעת חבלה או נזק כתוצאה מכך.
14. שימוש בחגורות בטיחות (תיקון: תשנ"ה)5
(א) פרט למקרים בהם יורה המנהל אחרת, יחולו בכלי טיס הרשום בישראל, הוראות אלה:
(1) לא ימריא בו טייס ולא ינחיתו אלא אם כן הטייס המפקד וידא כי כל אדם הנמצא בכלי הטיס קיבל הדרכה בדבר הדרך שבה יש להדק ולהתיר את חגורת המושב או את חגורות הכתף, במידה שאלה מותקנות בכלי הטיס;
(2) לא יסיעו טייס, לא ימריאו ולא ינחיתו אלא אם כן הטייס המפקד וידא שכל אדם הנמצא בכלי הטיס קיבל הוראה להדק את חגורת המושב שבו הוא יושב או את חגורות הכתף במידה שאלה מותקנות בכלי הטיס;
(3) בעת ההסעה, ההמראה או הנחיתה של כלי הטיס חייב כל אחד מהנוסעים בו לשבת במושב שיוחד לו כאשר חגורת המושב או חגורות הכתף, במידה שאלה מותקנות בכלי הטיס, מהודקות כראוי לגופו; הוראה זו לא תחול על -
(א) ילד שגילו עד שנתיים היכול להיות מוחזק על ידי אדם בוגר היושב על מושב;
(ב) נוסע הנמצא בכלי הטיס למטרת צניחה ספורטיבית והיכול לשבת על רצפת כלי הטיס.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על בלון חופשי המצויד בסל או בגונדולה ועל ספינת אויר.
15. מצנחים וצניחה (תיקון: תשנ"ה)
(א) לא יתיר טייס של כלי טיס הובלת מצנח המיועד לשימוש בשעת חרום בכלי הטיס, אלא אם נתמלאו כל אלה:
(1) המצנח הוא מסוג מאושר כאמור בפרק העשירי;
(2) המצנח נארז בידי מקפל מצנחים מוסמך בעל הגדר מתאים -
(א) תוך תקופה שאינה עולה על 60 ימים לפני יום הטיסה, אם חלק כלשהו של המצנח עשוי כותנה, פשתן, משי או סיב טבעי אחר שאינו מפורט בפסקת משנה (ב);
(ב) תוך תקופה שאינה עולה על 120 ימים לפני יום הטיסה, אם החופה, המיתרים, הרתמה וחלקי המצנח עשויים ניילון, קוולאר, דקרון, פוליאתילן, זהורית או חומר סינתטי אחר המשמש לייצור מצנחים והעמיד בפני עובש או גידול פטרייתי אחר הגורם לריקבון בסביבה לחה.
(ב) פרט למקרה של חרום, לא יבצע אדם צניחה מכלי טיס ולא יתיר טייס מפקד צניחה מכלי טיס בשטח המדינה אלא בהתאם להוראות הפרק העשירי.
(ג) פרט אם כל הנמצאים בכלי טיס חוגרים מצנח מסוג מאושר, לא יבצע טייס של כלי טיס אשר נמצא בו אדם שאיננו איש צוות, במתכוון, כל תימרון אשר בו יימצא כלי הטיס בכל אחד מאלה:
(1) הטייה בזוית העולה של 60 מעלות כלפי קו האופק;
(2) מצב של חרטום-מעלה או חרטום-מטה בזוית העולה על 30 מעלות כלפי האופק.
(ד) תקנת משנה (ג) אינה חלה בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) טיסות מיבחן לצורך רישוי של טייס;
(2) ביצוע סיחרורים או תמרוני טיסה אחרים הדרושים לשם קבלת תעודה או הגדר תחת הדרכתו של טייס בעל רשיון הדרכה כאמור בתקנות הרשיונות.
16. גרירת דאונים
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס הגורר דאון, אלא אם התקיימו כל אלה:
(1) הטייס המפקד של כלי הטיס הגורר הוא בעל הסמכה לגרירת דאונים כאמור בתקנות הרשיונות;
(2) כלי הטיס הגורר מצוייד בוו גרירה מדגם שאישר המנהל והמותקן בשיטה שאישר;
(3) כבל הגרירה שבשימוש הוא בעל חוזק בקריעה של לא פחות מ-80 אחוז של המשקל הכולל המקסימלי המאושר של הדאון ולא יותר מפעמיים משקל זה. אולם, חוזק הקריעה של כבל הגרירה מותר שיעלה על פעמיים משקלו הכולל המקסימלי המאושר של הדאון אם התקיימו שני אלה:
א. חוליית בטחון מותקנת בנקודת חיבור כבל הגרירה אל הדאון, אשר חוזק הקריעה שלה אינו קטן מ-80 אחוז של המשקל הכולל המקסימלי המאושר של הדאון ואינו עולה על פעמיים משקל זה;
ב. חוליית בטחון מותקנת בנקודת החיבור של כבל הגרירה אל כלי הטיס הגורר, אשר חוזק הקריעה שלה עולה, אך בלא יותר מ-25 אחוז, על חוזק הקריעה של חוליית הבטחון אשר בנקודת הגרירה של הדאון, ואינו עולה על פעמיים המשקל הכולל המקסימלי המאושר של הדאון;
(4) לפני ביצוע פעולות של גרירת דאון, יודיע הטייס המפקד על כך ליחידת פת"א בשדה התעופה ממנו הוא עומד להמריא. לא קיימת יחידת פת"א הפועלת באותו שדה התעופה, יודיע הטייס המפקד על כוונת הגרירה ליחידת הפת"א המתאימה;
(5) הטייסים של כלי הטיס הגורר ושל הדאון הסכימו ביניהם מראש על דרך ביצוע הפעולה, על סימונים להמראה ולשחרור הדאון, על מהירויות טיסה ועל נהלי חירום עבור כל אחד מהטייסים;
(6) מפעיל כלי הטיס קבע נהלים לגרירת דאונים שאישר המנהל והגרירה מבוצעת בהתאם לאותם נהלים.
(ב) לא ישחרר טייס של כלי טיס את כבל הגרירה, לאחר שחרור הדאון, בצורה העלולה להוות סכנה לחיי אדם או לרכוש.
17. גרירת חפץ שאינו דאון
(א) פרט כאמור בתקנה 16 לא יגרור טייס של כלי טיס כל דבר באמצעות כלי הטיס אלא בהתאם לאישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
(ב) בקשה לאישור לפי תקנה זו תוגש למנהל בטופס ובאופן שיורה.
18. אבזרים אלקטרוניים מיטלטלים
(א) מלבד כאמור בתקנת משנה (ב), לא יפעיל אדם ולא ירשה טייס מפקד או מפעיל של כלי טיס להפעיל אבזר אלקטרוני מיטלטל כלשהו בעת הטיסה בכלי טיס הרשום בישראל במקרים שלהלן:
(1) כלי הטיס מופעל על ידי בעל רשיון הפעלה מסחרית;
(2) כלי טיס אחר, אם הוא מופעל לפי כט"מ.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על האבזרים האלה:
(1) רשמקול מיטלטל;
(2) מכשיר עזר לכבדי שמיעה;
(3) קוצב לב;
(4) מכונת גילוח חשמלית;
(5) כל אבזר אלקטרוני מיטלטל אחר אשר מפעילו של כלי הטיס קבע שהוא לא יגרום להפרעה למערכות הניווט והקשר של כלי הטיס.
19. הדרכת טיסה וטיסות אימוני מכשירים
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס, למעט בלון חפשי מאוייש, למטרת הדרכת טיסה, אלא אם כלי הטיס מצוייד במערכת ניהוג כפולה בפעולה מלאה
((fully functioning dual controls.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס לאימוני טיסת מכשירים מדומה אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) טייס בעל הגדרים מתאימים בהתאם לתקנות הרשיונות, נמצא במושב הטייס השני ומשמש כטייס מאבטח;
(2) לטייס המאבטח שדה ראייה בלתי מופרע קדימה ולשני הצדדים, או, אם קיימת הגבלה כלשהי בשדה הראייה, נמצא בכלי הטיס משקיף מוסמך אשר ביכולתו להשלים בצורה מספיקה את שדה הראיה של הטייס המאבטח;
(3) פרט למקרה של כלי טיס הקל מהאויר, מצוייד כלי הטיס במערכת ניהוג כפולה.
(ג) לא יפעיל אדם כלי טיס שמשתמשים בו לטיסת מבחן לקבלת רשיון טייס בנתיבי תובלה באויר או לקבלת הגדר מין או הגדר סוג ברשיון כאמור, או לטיסת מבחן לפי הפרק השלושה עשר, אלא אם נמצא במושב הטייס השני שליד ההגאים טייס מאבטח המורשה לשמש כטייס מפקד של כלי הטיס.
20. כמות דלק לטיסת כט"מ
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בתנאים של כללי טיסת מכשירים אלא אם נמצאת בכלי הטיס כמות דלק המספיקה, בהתחשב בדו"חות ובתחזיות של מזג האויר, לביצוע כל אלה:
(1) השלמת הטיסה עד לשדה התעופה המיועד לנחיתה הראשונה;
(2) טיסה משדה התעופה כאמור בפסקה (1) לשדה תעופה משני;
(3) טיסה נוספת לאחר מכן במשך 45 דקות במהירות שיוט רגילה בגובה המתוכנן.
(ב) האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יחול אם נקבעו נהלי גישת מכשירים סטנדרטית לגבי השדה המיועד לנחיתה הראשונה כאמור בפרק הששי, ותנאי מזג האויר לשדה זה החזויים למשך התקופה משעתיים לפני זמן ההגעה המשוער ועד שעתיים לאחר זמן זה הם כלהלן:
(1) בסיס עננים של לפחות 1000 רגל מעל לנמוך שבין שלושת אלה:
א. הגובה המזערי בנתיב הטיסה ((MEA;
ב. הגובה המזערי להימנעות ממכשולים ((MOCA;
ג. הגובה שנקבע לקטע הראשוני של נוהל גישת המכשירים לאותו שדה התעופה;
(2) הראות היא הגדולה שבין שני אלה:
א. חמשה ק"מ לפחות;
ב. שלשה ק"מ יותר מהראות המינימלית המאושרת לנחיתה.
21. חובה להתקין טרנספונדר
(א) לא יטיס אדם כלי טיס ממרחב אויר בישראל אלא אם מותקן בכלי הטיס טרנספונדר תקין ושמיש, כמשמעותו בתקנת משנה (ג).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתו של החיוב להפעיל ציוד דיווח אוטומטי של גובה לחץ בעל יכולת של MODE C הוא בתום שנה מיום פרסום תקנות אלה.
(ג) בתקנות אלה, "טרנספונדר" - מכשיר הידוע בשם טרנספונדר, בעל יכולת הגבה לאינטרוגציה של MODE 3/A בכל קוד מתוך 4096 אפשרויות בחירה של קודים כפי שייקבע על ידי יחידת פת"א שבתחום פיקוחה טס או עומד לטוס כלי הטיס שבו הוא מותקן, והמצוייד בציוד דיווח אוטומטי של גובה-לחץ בעל יכולת של MODE C, והמגיב אוטומטית לאינטרוגציה של MODE C על ידי שידור מידע גובה-לחץ בפסיעות של 100 רגל.
22. תקן הטרנספונדר (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
(א) טרנספונדר המותקן בכלי טיס הרשום בישראל חייב לעמוד בדרישות ביצועים ותנאי סביבה המוגדרים בנוהל אישור פריט אוירונוטי ((TSO כמצויין בפרק משנה 0 של חלק 21 לפ.א.ר. (להלן - אפ"א) לכל דירוג 2A או 2B של אפ"א - C74b, או דירוג 1A או 1B של אפ"א - C74C או אפ"א C112, לפי העניין.
(ב) המנהל רשאי לאשר הפעלת טרנספונדר העומד בדרישות אפ"א - C74a, אם הוכיח המבקש להנחת דעתו שהטרנספונדר עונה לתקני הביצועים המינימליים לכל דרוג 1A או 1B של אפ"א - C74c וכן עומד בדרישות תנאי הסביבה של אותו אפ"א לפיו יוצר הטרנספונדר במקור.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי המנהל לאשר הפעלת טרנספונדר שאינו מסוג כאמור באותן תקנות משנה אם מצא המנהל שאותו טרנספונדר הוא בעל כושר ביצוע שווה ערך לפחות לטרנספונדר מסוג כאמור.
23. שמישות הטרנספונדר (תיקון: תשמ"ח)
לא יפעיל אדם טרנספונדר כאמור בתקנה 21, אלא אם תוך עשרים וארבעה החדשים שקדמו להפעלתו, הוא נבחן, נבדק ונמצא עומד בדרישות כאמור בתקנה 22, ובתוספת הששית לחלק 43 לפ.א.ר. ובהתאם לפרק השביעי.
24. תחולה של תקנות בדבר טרנספונדר (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ח, תשס"ז)
תקנות 21 עד 23 לא יחולו על כל אחד מאלה:
(1) רוטורקרפט הטס או המיועד לטוס באיזור פיקוח טרמינלי כמוגדר בפמ"ת ((AIP, של ישראל, בגובה של אלף רגל או פחות מעל פני הקרקע ((AGL, בתיאום מראש עם יחידת הפת"א המתאימה;
(2) דאון המיועד לטוס או הטס באיזור פיקוח שדה התעופה שממנו הוא ממריא;
(3) (בוטלה)
(4) גלישון, מצנח ממונע, אוירון זעיר ואוירון הדרכה זעיר;
(5) כלי טיס שניתנה לו תעודת כושר טיסה מיוחדת ושפסקה (3) אינה חלה אלא אם כן קבע המנהל אחרת;
25. פטור מהתקנת טרנספונדר
(א) מפקח על תנועה אוירית רשאי לפטור מהוראת תקנה 21, אם טרנספונדר המותקן בכלי טיס -
(1) יצא מכלל שימוש בזמן הטיסה - כדי לאפשר לכלי הטיס להמשיך לשדה התעופה שבו הוא יועד לנחות, בין בטיסה ישירה ובין בטיסה עם נחיתות ביניים, או כדי לאפשר לכלי הטיס לטוס ולנחות בשדה תעופה שבו אפשר לתקן את התקלה בטרנספונדר או להחליפו;
(2) יצא מכלל שימוש לפני הטיסה - כדי לאפשר לכלי הטיס לטוס ולנחות בשדה תעופה שבו אפשר לתקן את התקלה בטרנספונדר או להחליפו.
(ב) ראש משמרת ביחידת פיקוח ובקרה על תנועה אוירית רשאי לפטור מהוראות תקנה 21, בתנאי שהבקשה לפטור הוגשה לו לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני הטיסה המיועדת, במקרים מיוחדים שיקבעו מראש ובכתב על ידי המנהל ולתקופה שלא תעלה על שבוע ימים.
(ג) לא יטיס אדם כלי טיס שניתן לגביו פטור לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) אלא אם נתקיימו בכלי הטיס הוראות תקנה 33, בכל הנוגע למשדר-מקלט תג"מ, ובלבד שאם חלה בזמן הטיסה תקלה במשדר-מקלט שיש בה כדי למנוע קיום קשר דו-כיווני מתמיד, יבוטל הפטור מיד לאחר נחיתת כלי הטיס.
25א. מערכת מוטסת למניעת התנגשות (תיקון: תשס"ו)
(א) לא יפעיל אדם אווירון המונע במנוע טורבינה שהמסה המרבית המורשית לו להמראה (MOTM) עולה על 5,700 ק"ג או המורשה לשאת 20 נוסעים או יותר, אלא אם כן הוא מצויד במערכת Airbome Collision System Avoidance (להלן - מערכת (ACAS II.
(ב) מערכת ACAS II תופעל לפי ההוראות המתאימות בכרך 4 של נספח 10 לאמנה.
(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על אווירון המופעל לפי פרק שלושה עשר.
26. שמירת קשר אלחוט דו-כיווני (תיקון: תשנ"ה)5
(א) מפעיל כלי טיס ישמור על קיום קשר אלחוט דיבור דו-כיווני עם יחידת פת"א ויציית לכל הוראות יחידת הפת"א.
(ב) הופסק קשר האלחוט בכלי הטיס, בעת טיסה, עקב תקלה כלשהי, ינהג מפעיל כלי הטיס כמפורט להלן זולת אם יחידת פת"א אישרה אחרת;
(1) בטיסה לפי כטר"מ או כטר"מ מיוחד - ימשיך את הטיסה וינחת בשדה תעופה המתאים הקרוב ביותר;
(2) בטיסה לפי כט"מ - ינהג בהתאם לאמור בתקנה 106.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), מפעיל כלי טיס בטיסה לפי כטר"ח ישמור על קשר אלחוט דיבור דו-כיווני עם יחידת פת"א, אם הטיסה מבוצעת באיזור פיקוח שדה תעופה, מחוץ לאיזור המיוחד כאמור בתקנה 96(ב) או בשעות הלילה.
27. בדיקת ציוד VOR
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס המצוייד במערכת ניווט רדיו מסוג VOR לפי כט"מ או כטר"מ אלא אם ציוד VOR שבכלי הטיס -
(1) מתוחזק ונבדק על פי מערך האחזקה ונוהלים המאושרים בידי המנהל; או
(2) נבדק בדיקה תפעולית תוך 30 יום לפני הטיסה ונמצא בתוך תחום סטיות הכיוון המותרות כמפורט בתקנות משנה (ב) ו-(ג).
(ב) מלבד כאמור בתקנת משנה (ג), כל אדם המבצע בדיקת ציוד לפי תקנת משנה (א) -
(1) ישתמש בשדה התעופה המיועד להמראה, באות ניסוי ממיתקן קרקע שאישר המנהל, או, מחוץ למדינת ישראל, ישתמש באות ניסוי, המופעל או המאושר על ידי הרשות המוסמכת, לבדיקת ציוד VOR (סטיית כיוון מקסימלית מותרת היא ארבע מעלות לכל צד);
(2) אם לא קיים אות ניסוי בשדה התעופה המיועד להמראה, ישתמש הבודק בנקודה שאושרה על ידי המנהל כנקודת בדיקה של מערכת VOR או, מחוץ למדינת ישראל - על ידי הרשות המוסמכת המתאימה (סטיית כיוון מקסימלית מותרת היא ארבע מעלות לכל צד);
(3) אם לא קיימים אות ניסוי או נקודת בדיקה המסומנת על הקרקע, תיעשה הבדיקה בטיסה מעל לנקודה שאושרה בידי המנהל, או, מחוץ למדינת ישראל, על ידי הרשות המוסמכת המתאימה. סטיית כיוון מקסימלית מותרת היא 6 מעלות לכל צד.
(ג) אם מותקנת בכלי הטיס מערכת VOR כפולה (שני מקלטים נפרדים פרט לאנטנה), רשאי בוחן הציוד לבדוק מקלט אחד כנגד השני במקום עריכת בדיקה כמפורט בתקנת משנה (ב). הבודק יכוון את שני המקלטים לאותה תחנה משדרת ויבדוק את ההפרש בין הקריאות בשני המכשירים. ההפרש המקסימלי המותר הוא ארבע מעלות.
(ד) המבצע בדיקת ציוד VOR לפי תקנות משנה (ב) או (ג) יציין בספר המטוס או במסמך רישום קבע אחר את תאריך הבדיקה, את המקום בו נערכה ואת השגיאה בכיוון ויחתום על גביהם.
28. תעודות הדרושות בכלי טיס (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תש"ן)
(א) פרט כאמור בתקנות 29 ו-214, לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם מצויות בו לפחות תעודות אלה:
(1) תעודת כושר טיסה מתאימה ותקפה או הרשאה מיוחדת לטיסה;
(2) תעודת רישום לכלי הטיס;
(3) רשיון לתחנת טלגרף אלחוטי, בכלי טיס, אם ציוד כזה מותקן בכלי הטיס.
(4) כאשר מכל דלק נוסף מותקן בכלי הטיס - תעודה בדבר התקנתו בתא הנוסעים או בתא המטען של כלי הטיס.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם תעודת כושר הטיסה או הרשאה מיוחדת לטיסה כאמור בתקנת משנה (א) וכנדרש בתקנה 29 מוצגת לראוה בכניסה לתא הטייס או לתא הנוסעים וניתנת לקריאה על ידי הנוסעים או צוות כלי הטיס.
(ג) תקנה זו לא תחול על גלישון, אוירון זעיר ועל אוירון הדרכה זעיר.
29. הרשאה מיוחדת לטיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) מותר להפעיל כלי טיס זר בישראל ללא תעודת כושר טיסה הנדרשת על פי תקנה 28 אם הוצאה לגבי אותה הפעלה הרשאה מיוחדת לטיסה בהתאם לתקנה זו; בקשה להרשאה מיוחדת לטיסה תוגש למנהל.
(ב) המנהל רשאי ליתן הרשאה מיוחדת לטיסה בגין כלי טיס זר, כפוף לתנאים מיוחדים ולהגבלות הדרושים לדעתו לשם בטיחות ההפעלה.
(ג) לא יפעיל אדם כלי טיס זר שניתנה לגביו הרשאה מיוחדת לטיסה אלא בהתאם לתנאים שנקבעו בהרשאה.
(ד) מותר להפעיל כלי טיס שיוצר בישראל ללא תעודת כושר טיסה הנדרשת לפי תקנה 28 לשם -
(1) ניסויי טיסה;
(2) מתן הדרכה בהפעלתו לקונה או לעובד שלו או לממונה מטעמו;
(3) טיסת העברה לקונה במדינת חוץ גם אם לא הוצאה לגבי כלי הטיס תעודת רישום וכאשר הוא נושא סימני לאומיות ורישום שקבעה לגביו מדינת הרישום או המדינה המיועדת להיות מדינת הרישום.
30. כושר טיסה של כלי טיס
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם כלי הטיס הוא במצב כשיר לטיסה.
(ב) טייס מפקד של כלי טיס הוא האחראי לקביעה אם כלי הטיס הוא במצב מתאים לטיסה בטוחה; בבואו לקבוע אם כלי הטיס הוא במצב מתאים לטיסה בטוחה, רשאי הטייס המפקד להסתמך על חוות דעתו של אדם המורשה כדין לאשר את כלי הטיס לטיסה. הטייס המפקד יפסיק את הטיסה או לא יתחיל את הטיסה כאשר מתגלה בכלי הטיס מצב המסכן את כושר טיסתו.
31. הגבלות תפעוליות ודרישות לגבי סימונים בכלי טיס
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בניגוד להגבלות התפעוליות שנקבעו עבור אותו כלי טיס על ידי רשות הרישוי המוסמכת של מדינת הרישום.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בישראל אלא אם נמצאים בכלי הטיס ספר עזר לטיסה בר-תוקף, ובכלי טיס בהם אין ספר כאמור - ספר הבעלים ((aircraft owner handbook, חומר וציוד כנדרש בספרי עזר מאושרים אחרים, סימונים ושלטים, או כל צירוף של אלה, הכוללים את כל אחת מההגבלות שנקבעו עבור כלי הטיס על ידי המנהל, לרבות כל אלה:
(1) נתונים לגבי המנוע, כגון מספר סיבובים לדקה, לחץ סעפת יניקה וטמפרטורת גזי השריפה;
(2) מהירויות אויר, כגון מהירות טיסה רגילה ומהירות במדפים מורדים;
(3) משקל כלי הטיס, מרכז הכובד וחלוקת המשקל, כולל הרכב המטען באותם צירופים וטווחים המיועדים להבטיח שהמשקל ומצב מרכז הכובד יישארו בתוך הגבולות המאושרים, כגון צירופים וטווחים של צוות, דלק, שמן ומטען;
(4) צוות הטסה מינימלי;
(5) סוגי תפעול ושימוש של כלי הטיס;
(6) גובה הפעלה מקסימלי;
(7) גורמי-עומס בתמרוני טיסה;
(8) מהירות הרוטור לגבי רוטורקרפט;
(9) הגבלות מעטפת גובה-מהירות לגבי רוטורקרפט;
(10) טבלות ביצועים של כלי הטיס המתייחסות לשיוט, טיפוס, המראה ונחיתה, בתצורות שונות ובמשקלים שונים; במקרה של כלי טיס רב מנועי - ביצועים בעת הדממת מנוע אחד או יותר בטיסה.
(ג) לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בישראל אלא אם כלי הטיס מזוהה כנדרש בתקנות הרישום.
31א. ציוד ומכשירים שאינם פועלים (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה5, תש"ס, תשס"ב)
(א) לא ימריא אדם כלי טיס עם ציוד או מכשירים שאינם פועלים אלא אם כן המנהל אישר את הטיסה ומובטחת הפעלה בטוחה של כלי הטיס; הציוד והמכשירים שאינם פועלים לא יכללו את המפורטים בתקנה 33(א)(1), (2) ו-(3) ובלבד שנתקיימו בכלי הטיס כל אלה:
(1) קיימת לגבי כלי הטיס רשימת ציוד מזערי ((Minimum equipment list שאושרה בידי המנהל;
(2) נמצא בכלי הטיס אישור בכתב מאת המנהל להפעלת כלי הטיס עם רשימת הציוד המזערי; רשימת הציוד המזערי ואישור המנהל יהוו תוספת לתעודת הסוג של כלי הטיס;
(3) כלי הטיס מופעל בהתאם לתנאים ולמגבלות הישימים, הכלולים ברשימת הציוד המזערי ובאישור כאמור בפסקה (2);
(4) מסמכי כלי הטיס הנמצאים בהישג ידו של הטייס יכללו רשימה הכוללת תיאור הציוד והמכשירים שאינם פועלים;
(5) רשימת הציוד המזערי המאושרת תיערך בהתאם לאמור בתקנת משנה (ב).
(ב) הציוד והמכשירים שלהלן לא ייכללו ברשימת הציוד המזערי:
(1) ציוד ומכשירים הכלולים בדרישות של כללי כושר אווירי כהגדרתם בתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977 שלפיהן הוצאה תעודת הסוג של כלי הטיס והחיוניים להפעלה בטוחה של כלי הטיס בכל תנאי הפעלה;
(2) ציוד ומכשירים הנדרשים לפי הוראות כושר אויר להיות כשירים לפעולה;
(3) ציוד ומכשירים הנדרשים לפי תקנות התיעוד ותקנות אלה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם להמריא רוטורקפט קטן, אוירון קטן שאינו מונע בטורבינה, דאון וכלי טיס הקל מהאויר עם ציוד ומכשירים שאינם פועלים גם אם לא קיימת לגבי אותו כלי טיס רשימת ציוד מזערי מאושרת ובלבד שהציוד והמכשירים -
(1) לא נדרשים בתקנות הישימות לרישוי אותו סוג של כלי טיס לתפעול בכט"ר יום;
(2) לא צוינו כנדרשים ברשימת הציוד של כלי הטיס או כנדרשים ברשימת הציוד המזערי לתפעול סוג הטיסה שעומד להתבצע;
(3) לא נדרשו, בהתאם לתקנה 33 או תקנה אחרת, לתפעול הטיסה העומדת להתבצע;
(4) לא נדרשו להיות תקינים על פי הוראות כושר אוירי.
(ד) הושבתו או הוסרו מכלי הטיס ציוד ומכשירים שאינם פועלים - יוצב בתא הטייס שילוט מתאים והפרטים יירשמו בספר (יומן הנסיעות) של כלי הטיס; ואם דורשת השבתת הציוד או המכשירים פעולת אחזקה, תבוצע האחזקה בהתאם לכללי התחזוקה של כלי הטיס והיא ופרטיה יירשמו בספר כלי הטיס.
(ה) בוצעה בכלי טיס כאמור בדיקה בידי טייס המורשה לטוס באותו כלי טיס או בידי טכנאי המורשה לבצע עבודות אחזקה באותו כלי טיס, יציין המבצע בספר כלי הטיס כי הציוד או המכשירים שאינם פועלים לא מהווים סיכון לטיסת כלי הטיס.
31ב. רשות להמראה עם ציוד שאינו פועל (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה5)
על אף האמור בתקנה 31א רשאי אדם להפעיל כלי טיס עם ציוד ומכשירים שאינם פועלים אם הוצאה לאותו כלי טיס הרשאה מיוחדת לטיסה לפי תקנות התיעוד.
32. שימוש בחמצן נשימה
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בישראל בגבהים המצויינים להלן אלא אם מתקיימים התנאים האלה:
(1) בגובה לחץ תא מעל 12500 רגל (14000 (MSL רגל ((MSL - עומד לרשות צוות ההטסה המזערי הדרוש מלאי של חמצן נשימה והוא משתמש בו עבור אותם קטעים של הטיסה בגבהים אלה הנמשכים מעל 30 דקות;
(2) בגובה לחץ תא מעל 14000 רגל ((MSL - עומד לרשות צוות ההטסה המזערי הדרוש מלאי חמצן נשימה והוא משתמש בו במשך כל זמן הטיסה בגבהים אלה;
(3) בגובה לחץ תא מעל 15000 רגל ((MSL - עומד לרשות כל הנמצאים בכלי הטיס מלאי של חמצן נשימה.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בישראל עם תא בעל דיחוס, אלא אם -
(1) בטיסות מעל רום טיסה (Flight level 250) 250, נמצא בכלי הטיס, נוסף לחמצן הדרוש לפי תקנת משנה (א), מלאי של חמצן מספיק ל-10 דקות שימוש לפחות עבור כל הנמצאים בכלי הטיס, לשם שימוש חירום כאשר ירידת כלי הטיס לגובה נמוך יותר נדרשת עקב איבוד הדיחוס בתא;
(2) בטיסות מעל רום טיסה 350, טייס אחד היושב ליד ההגאים חובש מסיכת חמצן ומשתמש בה, והמסיכה מהודקת היטב ואטומה ומספקת חמצן במשך כל הזמן ברציפות או באופן אוטומטי כאשר גובה לחץ התא עולה מעל 14000 רגל ((MSL. אולם אותו טייס יכול שלא לחבוש ולא להשתמש במסיכת החמצן ברום טיסה 410 או מתחתיו, אם נמצאים שני טייסים ליד ההגאים ולכל אחד מהם מסיכת חמצן מסוג חבישה מהירה, אשר ניתן תוך 5 שניות לחבוש אותה ביד אחת ממצב מוכן, להזרים את החמצן ולהדק ולאטום אותה כראוי.
(ג) למרות האמור בתקנת משנה (ב)(2), אם מכל סיבה שהיא בכל זמן שהוא נאלץ טייס אחד לעזוב את מושבו ליד ההגאים, בעת טיסה בגבהים מעל רום טיסה 350, יחבוש הטייס שנותר ליד ההגאים את מסיכת החמצן שלו וישתמש בה, עד אשר יחזור הטייס השני למקומו.
33. מכשירים וציוד הדרושים בכלי טיס ממונע בעל תעודת כושר טיסה סטנדרטית (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה סטנדרטית, בכל אחת מדרכי התפעול המפורטות בפסקאות (1) עד (4), אלא אם נמצאים בכלי הטיס המכשירים והציוד המפורטים באותן פסקאות או מכשירים וציוד מאושרים בידי המנהל כשווי ערך להם, ואלא אם מכשירים ופרטי ציוד אלה הם במצב שמיש, כלהלן:
(1) טיסה לפי כללי טיסת ראייה מבוקרת (כטר"מ - יום:
עבור טיסת כטר"מ בשעות אור היום דרושים כל אחד מהמכשירים והציוד המאושרים בידי המנהל, כמפורט להלן:
א. מד-סיבובים עבור כל מנוע;
ב. מד לחץ שמן עבור כל מנוע עם סיכת לחץ;
ג. מד טמפרטורה עבור כל מנוע המקורר בנוזל;
ד. מד טמפרטורה שמן עבור כל מנוע המקורר באויר;
ה. מד לחץ סעפת יניקה עבור כל מנוע בעל מדחס גידוש;
ו. מד כמות דלק עבור כל מיכל;
ז. מחוון מצב כנסע כאשר הכנסע מסוג מתקפל;
ח. מד מהירות אויר;
ט. מד גובה מדוייק הניתן לכיוונון לפי הלחץ הברומטרי;
י. מצפן מגנטי;
יא. שעון עם מחוג שניות מרכזי או עם מד-שניות ספרתי, או שעון נייד, שאינו זקוק לאישור המנהל;
יב. מד-פנייה ג'ירוסקופי עם מד החלקה;
יג. מדחום אויר חיצון;
יד. משדר-מקלט תג"מ ((VHF שניתן באמצעותו לשדר ולקלוט גם בתדר החרום, עם מיקרופון ואזניות. בכלי טיס המשמש להדרכה או לאימונים וכן בכלי טיס המופעל בידי שני טייסים יהיו שני מיקרופונים ושתי מערכות אזניות, או מערכת אחת של אזניות ומערכת רמקול;
טו. טרנספונדר, כפוף לאמור בתקנה 24;
טז. מקור אנרגיה חשמלית המספיקה עבור כל הציוד החשמלי וציוד הרדיו המותקנים בכלי הטיס;
יז. מערכת אחת שלמה של נתיכים חליפים או שלושה נתיכים חליפים מכל אחד מהסוגים הדרושים במערכת;
יח. בכלי טיס הטס מעל למים ומרחקו מהחוף עולה על מרחק הגלישה במנוע או במנועים מופסקים -
1. חגורת הצלה צפה עבור כל אחד מהנמצאים בכלי הטיס וחגורת הצלה נוספת אחת הנמצאות בהישג יד של כל אחד מהם;
2. לפחות מיתקן איתות פירוטכני אחד;
יט. פרט במקרה של ספינת אויר, חגורת בטיחות עבור כל הנמצאים בכלי הטיס שהם מעל לגיל שנתיים; כל חגורת בטיחות תצוייד בבריח מתכתי מאושר; החוזק הנקוב ((Rated Strength של כל חגורת בטיחות יתאים למקדם העומס הסופי ((Ultimate Load Factor לפי דרישות כושר אוירי הישימות, תוך התחשבות במאפייני הממדים Characteristics) (Dimensional של התקנת חגורת הבטיחות למושב או לדרגש; הרצועות של כל חגורת בטיחות תוחלפנה לפי הצורך או לפי דרישת המנהל.
כ. לאוירון קטן שיוצר אחרי 18 ביולי 1978 - חגורת כתף מאושרת לכל מושב קדמי. למטרת פסקה זו, תאריך הייצור של האוירון הוא התאריך שבו מסמכי ביקורת הקבלה מאשרים שהאוירון הוא מושלם ועונה על נתוני תכן הסוג המאושרים; מושב קדמי הוא מושב הממוקם בעמדת איש צוות אויר או מושב הממוקם בשורה אחת עמו;
כא. מקלט VOR;
כב. לאוירון קטן שיוצר אחרי 12 בדצמבר 1986 ואשר בו עד 9 מושבים בנוסף לטייס - חגורת כתף מאושרת לכל מושב.
(2) טיסה לפי כטר"מ - לילה:
עבור טיסת כטר"מ בשעות הלילה דרושים כל אחד מהמכשירים והציוד המאושרים על ידי המנהל, כמפורט להלן:
א. מכשירים וציוד המפורטים בפסקה (1);
ב. אורות כאמור בתקנה 72; במקרה של תקלה של כל מנורה של מערכת אורות נגד התנגשות, מותר להמשיך בטיסה בכלי הטיס למקום נחיתה אשר שם ניתן לבצע תיקונים או החלפה;
ג. שני פנסי אורות נחיתה או פנס אחד בעל שני חוטי ליבון המופעלים בנפרד;
ד. שני אמצעים לתאורת מכשירים, אשר כל אחד מהם בנפרד מסוגל להאיר את כל המכשירים; פנס כיס יכול לשמש כאחד מאמצעי התאורה הדרושים;
ה. תאורה בתא הנוסעים;
ו. אור בתא הטייס המותאם לקריאת מפות ומסמכים.
(3) טיסת לפי כט"מ:
עבור טיסת כט"מ דרושים כל אחד מהמכשירים והציוד המאושרים על ידי המנהל, כמפורט להלן:
א. מכשירים וציוד המפורטים בפסקה (2), אולם מד-פנייה ג'רוסקופי עם מד-החלקה כאמור בפסקה (1)(יב) אינו נדרש בכלי טיס אלה:
1. באוירונים גדולים בהם קיימת מערכת שלישית של מכשירי מצב המטוס ((attitude instrument system המתוכננת לפעול בתחום של 360 מעלות בציר העילרוד ובציר הגילגול והמותקנת כאמור בסעיף (121.305 (j לפ.א.ר.;
2. ברוטורקרפט, שהוצאה לגביו תעודת סוג לפי חלק 29 לפ.א.ר., בו קיימת מערכת שלישית של מכשירי מצב המטוס המתוכננת לפעול בתחום של מצבי טיסה של 80 מעלות בציר העילרוד ושל 120 מעלות בציר הגילגול והמותקנת כאמור בסעיף (29.1303 (g לפ.א.ר.;
ב. אופק מלאכותי ג'ירוסקופי;
ג. מציין כיוון ג'ירוסקופי;
ד. אמצעי התראה למקרה תקלה במערכות אספקת כוח למכשירים ג'ירוסקופיים;
ה. מערכת לחימום צינור פיטו של מד-מהירות;
ו. שני מקורות כוח נפרדים, עם אמצעי המאפשר לברור כל אחד מהם, כשלפחות אחד מהם הוא משאבה או גנרטור המופעלים על ידי המנוע ואשר כל אחד מהם הוא בעל הפעלה עבור כל המכשירים הג'ירוסקופיים. שני מקורות הכוח חייבים להיות כאלה שכשל של מכשיר אחד או של מקור כוח אחד לא יפריע להספקת כוח ליתר המכשירים. פסקת משנה זו אינה חלה על כלי טיס חד מנועי אשר קיימים בו מקורות כוח נפרדים למכשיר מד-פנייה ולמכשיר אופק מלאכותי;
ז. מקור אלטרנטיבי של לחץ סטטי עבור מכשירי מד-מהירות ומד-גובה;
ח. לכלי טיס הטס טיסות ממושכות מעל לים - מקלט נוסף ומיקרופון נוסף;
ט. מקלט משואת סימון אנכית ((MKR;
י. מכשיר מודד מרחק ((DME;
יא. מוצא כיוון אוטומטי ((ADF.
מכשירי הקשר המשמשים גם כמכשירי ניווט והנדרשים לפי תקנת משנה זו חייבים להיות ניתנים לשימוש בו זמני.
(4) הפעלה של קטגוריה II:
עבור הפעלה של קטגוריה II דרושים מכשירים וציוד כמפורט בפסקה (3) ובנספח A ל-פ.א.ר. 91. פסקה זו אינה חלה על מבצעים המנוהלים על-ידי מחזיק ברשיון להפעלה מבצעית של כלי טיס גדולים, לפי פרק שלושה עשר.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה מיוחדת והמופעל לפי כטר"ח או כטר"מ, אלא אם כן נמצאים בכלי הטיס המכשירים והציוד המפורטים בתקנת משנה (א)(1) ו-(2) או מכשירים וציוד שאישר המנהל כשווי ערך להם, ואלא אם כן המכשירים ופרטי הציוד כאמור הם במצב שמיש, אולם -
(1) לענין תקנת משנה (א)(1)כ', תהיה חגורת כתף מאושרת לכל מושב;
(2) לענין תקנת משנה (א)(2)ג', יהיו פנסי אורות בנחיתה שקבע המנהל;
(3) הוראות תקנת משנה (א)(1)כ"א ו-(2)ה' ו-ו' לא יחולו.
(ג) לא יפעיל אדם אוירון זעיר שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר, אלא אם כן כל הנמצאים בו חובשים קסדת מגן וכן נמצאים בו מכשירים וציוד שאישר המנהל והם במצב שמיש וזמין, כלהלן:
(1) חגורת כתף מאושרת לכל מושב;
(2) מד מהירות;
(3) מד גובה;
(4) מצפן מגנטי;
(5) מד סיבובי מנוע;
(6) מד טמפרטורה למנוע המקורר בנוזל או מד טמפרטורת ראש צילינדר.
(ד) המנהל רשאי לדרוש התקנת מכשירים וציוד נוספים לאלה המפורטים בתקנת משנה (א) לגבי סוגי טיסות וסוגי כלי טיס שיקבע.
(ה) בנוסף למכשירים ולציוד המפורטים בתקנות משנה (א) ו-(ד) יימצאו בכלי הטיס מכשירים וציוד נוספים המפורטים כדרושים בספר העזר לטיסה של כלי הטיס.
(ו) לא יפעיל אדם בלון חופשי מאוייש שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה לבלון חופשי אלא אם כן נמצאים בו מכשירים וציוד שאישר המנהל מראש והם במצב שמיש וזמין, כלהלן:
(1) מד גובה;
(2) מד שיעור נסיקה;
(3) מד טמפרטורת מעטפת;
(4) מד כמות דלק;
(5) מד לחץ בעירת דלק.
(ז) לא יפעיל אדם מצנח ממונע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן ונמצאים בו מכשירים וציוד שאישר המנהל והם במצב שמיש וזמין כלהלן:
(1) חגורת כתף מאושרת לכל מושב;
(2) מד מהירות;
(3) מד גובה;
(4) מד טמפרטורה של ראשי צילינדרים ומד סיבובי מנוע.
34. הפעלה במרחב האויר הצפון אטלנטי
פרט אם אושר אחרת על ידי המנהל, לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בישראל במרחב האויר שנקבע כ"מרחב אוירי של מפרטי הפעלת ניווט מזעריים" (Minimum Navigational Performance Specification MNPS)
אלא אם לכלי הטיס יכולת מאושרת של הפעלת ניווט העונה על דרישות התוספת השלישית לחלק 91 לפ.א.ר.;
המנהל יאשר חריגה מדרישות תקנה זו כאמור בסעיף 3 לתוספת השלישית האמורה.
35. ספר עזר להפעלת קטגוריה II
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס הרשום בישראל בהפעלה של קטגוריה II אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) נמצא בכלי הטיס ספר עזר מעודכן המאושר להפעלה של קטגוריה II עבור כלי הטיס;
(2) המבצעים מנוהלים בהתאם לנוהלים, הוראות והגבלות אשר בספר העזר;
(3) המכשירים והציוד המפורטים בספר העזר והדרושים עבור הפעלה של קטגוריה II נבדקו והוחזקו בהתאם לדרישות הכלולות בספר העזר.
(ב) כל מפעיל יחזיק עותק מעודכן של ספר העזר המאושר בבסיס הפעולות הראשי שלו ויגיש אותו לבקורת המנהל לפי דרישתו.
(ג) תקנה זו אינה חלה על מבצעים המנוהלים על ידי מחזיק ברשיון להפעלה מבצעית של כלי טיס גדולים, לפי פרק שלושה עשר.
36. רשם נתוני טיסה ורשמקול תא הטייס (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)5
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס, אלא אם כן כלי הטיס עומד בדרישות בדבר רישום נתוני טיסה ורשמקול תא הטייס כמפורט בתקנה זו, ואם כלי הטיס מופעל לפי הפרקים השנים עשר והשלושה עשר - אלא כשכלי הטיס עומד בדרישות הישימות בפרקים האמורים.
(ב) לא יפעיל אדם אוירון המונע בטורבינה או רוטורקרפט רב מנועי המונע בטורבינה שתצורת מושבי הנוסעים המורשים שלו, למעט מושבי הטייסים, היא של 10 מושבים או יותר ואשר יוצר אחרי 11 באוקטובר 1991 אלא אם כן מותקן בו רשם נתוני טיסה דיגיטלי בעל יכולת הקלטה, שמירה ופליטת נתונים העונה לדרישות הפרמטרים, הטווח והדיוק המופיעים בנספח E לחלק 91 לפ.א.ר לגבי אוירון או דרישות נספח F לחלק 91 לפ.א.ר לגבי רוטורקרפט, והמסוגל להכיל נתונים מוקלטים של 8 שעות טיסה לפחות.
(ג) לא יפעיל אדם אוירון או רוטורקרפט רב מנועי המונע בטורבינה, שבו 6 מושבים או יותר ואשר להפעלתו נדרשים שני טייסים, אלא אם כן הוא מצוייד ברשמקול תא הטייס והוא -
;(23.1457(a)(1) & (2)(b) to (g
;(25.1457(a)(1) & (2)(b) to (g
;(27.1457(a)(1) & (2)(b) to (g
;(29.1457(a)(1) & (2)(b) to (g
(2) מופעל ברציפות מתחילת ביצוע הבד"ח לפני הטיסה ועד השלמת הבד"ח בגמר הטיסה;
(3) בעל תכונות מחיקה המאפשרות בכל עת, בזמן פעולתו, מחיקת כל האינפורמציה האצורה בו למעט זו שהוקלטה ב-15 הדקות האחרונות.
(ד) הוראות תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יחולו בכל אחד מאלה:
(1) בהעברת כלי טיס, שבו רשם נתוני טיסה או רשמקול תא הטייס אינו שמיש, ממקום שבו אין אפשרות ביצוע תיקונים או החלפה של מכשירים אלה, אל מקום שבו קיימת אפשרות כזו;
(2) בהמשכת הטיסה כמתוכנן, כאשר רשם נתוני הטיסה או רשמקול תא הטייס מתקלקל לאחר המראת כלי הטיס;
(3) בביצוע טיסת ניסוי אשר במהלכה פעולתם של רשם נתוני הטיסה או של רשמקול תא הטייס מופסקת לצורך בדיקתם או לצורך בדיקת ציוד קשר או ציוד חשמלי אחר המותקנים בכלי הטיס;
(4) בהעברת כלי הטיס ממקום רכישתו אל מקום שבו יותקן רשם נתוני טיסה או רשמקול תא הטייס.
(ה) כלי טיס שמופעל בטיסה לא מסחרית יהיה מורשה לטוס עם רשם נתוני טיסה או רשמקול תא הטייס שאינם שמישים למשך תקופה שלא תעלה על 30 ימים בתנאים אלה:
(1) ביומן התחזוקה יהיה רישום החתום ביד טכנאי לבדק כלי טיס, של התאריך שבו הפסיק רשם נתוני הטיסה או רשמקול תא הטייס לפעול;
(2) מול עיני הטייס המפקד תותקן לוחית המציינת שרשם נתוני הטיסה או רשמקול תא הטייס אינם שמישים.
(ו) רשם נתוני טיסה הנדרש לפי תקנות אלה חייב לפעול ברציפות מרגע שאוירון מתחיל בריצת ההמראה או שרוטורקרפט מתחיל לרחף ועד שהאוירון מסיים את ריצת הנחיתה או שהרוטורקרפט נוחת ביעדו.
(ז) במקרה של תאונה או תקרית, ישמור המחזיק ברשיון ההפעלה את האינפורמציה המוקלטת ברשם נתוני טיסה וברשמקול תא הטייס במשך 60 ימים לפחות או למשך תקופה ארוכה יותר אם נדרש לכך בידי המנהל, ועדת חקירה או חוקר, החוקרים את התאונה או את התקרית.
37. התאמת קריאות גובה לחץ אוטומטי למד גובה הטייס (תיקון: תשמ"ח)
לא יפעיל אדם מיתקן דיווח אוטומטי של גובה לחץ המשולב עם טרנספונדר -
(1) כאשד יחידת פת"א דורשת את הפסקת הדיווח האוטומטי;
(2) אלא אם בעת התקנתו נבדק המיתקן וכוייל לשדר נתוני גובה שסטייתם מקריאות מד גובה של הטייס אינן עולות על 125 רגל (על בסיס סבירות של 95 אחוז), כאשר מד גובה הטייס מכוונן ללחץ ברומטרי 1013.25 מיליבר (29.92 אינצ' כספית) לגבהים מגובה פני הים ועד לגובה ההפעלה המרבי של כלי הטיס;
(3) אלא אם מדי הגובה והמספרים ((digitizers ממיתקן זה עונים על המיפרטים TSO-C10b ו-TSO-C88 או א.פ.א. מתאים שיקבע על פי תקנות התיעוד, הכל בהתאם לעניין.
38. הגבלות משקל אוירון בקטגורית "תובלה"
(א) לא ימריא אדם אוירון בקטגורית "תובלה", למעט אוירון המונע במנוע טורבינה, שניתנה לגביו תעודת סוג אחרי 30 בספטמבר 1958, אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) משקל ההמראה אינו עולה על משקל ההמראה המקסימלי המותר עבור גובה שדה התעופה ממנו מתבצעת ההמראה;
(2) גובה שדה התעופה ממנו מיועד כלי הטיס להמראה נמצא בתוך תחום הגבהים אשר עבורם נקבעו משקלות המראה מקסימליים;
(3) הצריכה הנורמלית של דלק ושל שמן במשך הטיסה לשדה התעופה המיועד לנחיתה תהיה כזו שבעת ההגעה משקלו הכולל של כלי הטיס לא יעלה על משקל הנחיתה המקסימלי המתאים לגובה של אותו שדה תעופה;
(4) הגבהים של שדה התעופה המיועד לנחיתה ושל כל שדות התעופה המשניים שנרשמו עבור אותה טיסה הם בתוך תחום הגבהים אשר עבורם נקבעו משקלות נחיתה מקסימליים.
(ב) לא יפעיל אדם אוירון בקטגורית "תובלה" המונע במנוע טורבינה, שניתנה לגביו תעודת סוג לאחר 30 בספטמבר 1958, אלא בהתאם לספר עזר לטיסה של האוירון, וכן לא ימריא אוירון זה אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) משקל ההמראה אינו עולה על משקל ההמראה הרשום בספר העזר לטיסה של האוירון עבור גובה שדה התעופה ועבור הטמפרטורה השוררת בו בעת ההמראה;
(2) הצריכה הנורמלית של דלק ושל שמן במשך הטיסה לשדה התעופה המיועד לנחיתה לשדות התעופה המשניים תהיה כזו, שבעת ההגעה לא יעלה משקלו הכולל של האוירון על משקל הנחיתה המקסימלי הרשום בספר העזר לטיסה, עבור הגבהים של כל שדות התעופה המיועדים לנחיתה והטמפרטורות הצפויות בהם בעת הנחיתה;
(3) משקל ההמראה אינו עולה על המשקל הרשום בספר העזר לטיסה כמתאים למרחקים המינימליים הדרושים להמראה בהתחשב עם גובה שדה התעופה, המסלול בשימוש, השיפוע הכולל של המסלול וכן הטמפרטורה ורכיב הרוח השוררים בשדה התעופה בעת ההמראה;
(4) כאשר מרחק ההמראה מכיל קטע מרחק פנוי ((clearway, אורך המרחק הפנוי אינו גדול מחצי -
א. מרחק ריצת ההמראה, במקרה של אוירונים שהורשו עד 30 באוגוסט 1959; או
ב. אורך המסלול, במקרה של אוירונים שהורשו אחרי 29 באוגוסט 1959.
(ג) לא ימריא אדם אוירון בקטגורית "תובלה" המונע במנוע טורבינה, שניתנה בגינו תעודת סוג אחרי 29 באוגוסט 1959, אלא אם בנוסף לעמידה בדרישות תקנת משנה (ב), נתקיימו כל אלה:
(1) מרחק האצה ועצירה ((accelerate - stop distance אינו עולה על מרחק ריצת ההמראה בתוספת מרחק העצירה (אם קיים);
(2) מרחק ההמראה אינו עולה על מרחק ריצת ההמראה בתוספת המרחק הפנוי (אם קיים).
39. הגבלות כלי טיס בקטגוריה מוגבל
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בקטגוריה "מוגבל" אלא -
(1) לשימוש מיוחד כמשמעותו בתקנה 11 לתקנות התיעוד, שלגביו ניתנה לכלי הטיס תעודת סוג בקטגוריה זו (להלן - שימוש מיוחד);
(2) לביצוע פעולה הקשורה במישרין באותו שימוש מיוחד, לרבות הפעלת כלי טיס בקטגוריה "מוגבל" לשם אימון צוות האויר בביצוע השימושים המיוחדים לגביו ניתנה תעודת הסוג.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס בקטגוריה "מוגבל" להובלת אנשים או טובין בתמורה או בשכר. לענין תקנת משנה זו לא יראו הובלה של אנשים או חמרים הדרושים לביצוע השימוש המיוחד לרבות הובלה של אנשים ושל חמרים אל מקום ביצוע הפעולה, וכן פעולות הקשורות באימון צוות האויר בביצוע השימוש המיוחד, כהובלת אנשים או טובין בתמורה או בשכר.
(ג) לא יובל אדם בכלי טיס בקטגוריה "מוגבל" אלא אם הוא אחד מאלה:
(1) איש צוות אויר;
(2) עובר אימונים של צוות אויר;
(3) אדם הנדרש לביצוע הפעולות הקשורות במישרין בשימוש המיוחד.
(ד) לא יפעיל אדם כלי טיס בקטגוריה "מוגבל" בשטח המדינה -
(1) מעל לשטח המאוכלס בצפיפות;
(2) בנתיב טיסה עמוס;
(3) בקרבת מקום לשדה תעופה עמוס, אלא באישור המנהל ובהתאם להגבלות תפעוליות מיוחדות שקבע בו.
(ה) לא יפעיל אדם אוירון קטן בקטגוריה "מוגבל" שיוצר אחרי 18 ביולי 1978, אלא אם כל מושב קדמי מצוייד בחגורת כתף מאושרת. "תאריך הייצור" ו"מושב קדמי" פירושם כאמור בתקנה 33(א)(1)(כ).
(ו) תקנה זו לא תחול על רוטורקרפט להובלת מטען חיצוני שאינו מוליך נוסעים.
40. הגבלות כלי טיס בעל תעודת סוג זמנית
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס שניתנה לגביו תעודת סוג זמנית, אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) כלי הטיס כשיר לקבלת תעודת כושר טיסה זמנית לפי תקנה 89 לתקנות התיעוד;
(2) לגבי כלי טיס המופעל מחוץ למדינה - ניתן לו אישור מיוחד לכך מאת המנהל;
(3) לגבי כלי טיס המופעל בטיסה מסחרית - ניתן לו אישור לכך מאת המנהל;
(4) כלי הטיס מופעל לביצוע הפעולות האלה:
א. פעולות הדרושות במישרין לשם רישוי סוג או רישוי סוג-תוספת של כלי הטיס;
ב. אימון צוות אויר, לרבות דימוי של מבצעים בטיסה מסחרית;
ג. טיסות הדגמה על ידי היצרן עבור לקוחות בכוח;
ד. חקר שווקים על ידי היצרן;
ה. ניסוי בטיסה של מכשירים, אבזרים וציוד אשר אין להם השפעה על הכשירות האוירית של כלי הטיס;
ו. ניסוי פעולת מערכות של כלי הטיס;
ז. פעולות אחרות שאישר המנהל.
(5) כלי הטיס מופעל בהתאם להגבלות שנקבעו לגביו והמוצגות בתוך כלי הטיס או הרשומות בספר עזר לטיסה זמני או במסמך מתאים אחר, אולם כאשר כלי הטיס מופעל בקשר לפעולות הדרושות במישרין לשם רישוי סוג או רישוי סוג-תוספת שלו, יופעל כלי הטיס לפי תקנה 84 לתקנות התיעוד הדנה בתעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני, וטיסות הניסוי יבוצעו רק מעל הים או מעל אזורים דלילי-אוכלוסין שאינם עמוסים בתנועה אוירית;
(6) מפעיל כלי הטיס קבע נהלים מאושרים -
א. שישמשו כהוראות והנחיות לצוותי טיסה וצוותי קרקע לגבי הפעלת כלי הטיס לפי תקנה זו;
ב. לכניסה וליציאה של כלי הטיס לשדות תעופה ומהם, כאשר נתיבי ההמראה והגישה נמצאים מעל לשטחים מאוכלסים;
(7) מפעיל כלי הטיס ווידא שכל איש צוות טיסה הינו מורשה כדין והוא בעל ידע ומידת הכרה מספיקים בכל הנוגע לכלי הטיס ולנהלים להפעלתו;
(8) מפעיל כלי הטיס תיחזק את כלי הטיס כנדרש בתקנות המתאימות וכן בהתאם לכל הוראה נוספת שקבע המנהל;
(9) יצרן כלי הטיס או המנהל קבעו כי לשם הפעלה בטוחה של כלי הטיס נדרש שינוי בתכן, במבנה או בשיטת התפעול, והשינוי בוצע ואושר, לפי תקנה 37 לתקנות התיעוד.
(ב) מפעיל כלי טיס בעל תעודת סוג זמנית לא יוביל אדם בכלי הטיס, אלא אם -
(1) לאותו אדם ענין ישיר בפעולות כאמור בפסקה (4) לתקנת משנה (א) או שאותו אדם קיבל אישור מיוחד לכך מיצרן כלי הטיס ומהמנהל;
(2) מפעיל כלי הטיס הודיע לאותו אדם שתעודת הסוג של כלי הטיס היא תעודת סוג זמנית.
(ג) המנהל רשאי לקבוע הגבלות או נהלים נוספים הדרושים לדעתו להפעלת כלי טיס בעל תעודת סוג זמנית, לרבות הגבלה על מספר האנשים שמותר להטיס בכלי הטיס.
41. הגבלות כלי טיס לשימוש נסיוני
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בעל תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני -
(1) אלא למטרה שעבורה הוצאה התעודה, כאמור בתקנה 84 לתקנות התיעוד;
(2) להובלת אנשים או טובין בשכר או בתמורה;
(3) מחוץ לתחום שנקבע על ידי המנהל, אלא אם הראה המפעיל כי כלי הטיס ניתן לשליטה מלאה בכל טווח המהירויות שלו ובכל התמרונים שעליו לבצע ואין בכלי הטיס אפיוני תפעול או תכונות תכן מסוכנים;
(4) מעל לשטחים המאוכלסים בצפיפות ובנתיבי טיסה עמוסים, אלא אם ניתן אישור מיוחד לכך על ידי המנהל ובהתאם להגבלות המיוחדות לכלי טיס מסויים להמראה ולנחיתה מעל לשטחים המאוכלסים בצפיפות.
(ב) מפעיל כלי טיס בעל תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני -
(1) יודיע לכל אדם המשתתף בטיסה כי כלי הטיס הוא בשימוש נסיוני;
(2) יפעיל את כלי הטיס לפי כטר"מ בשעות אור יום בלבד, אלא אם ניתן אישור מיוחד מאת המנהל לנהוג אחרת;
(3) יודיע מראש למגדל הפיקוח בשדה תעופה שבו ניתנים שרותי פיקוח טיסה, על אופיים הנסיוני של כלי הטיס והטיסה.
(ג) המנהל רשאי לקבוע הגבלות נוספות הנראות לו כדרושות, לרבות הגבלות על אנשים שמותר להטיסם בכלי טיס בעל תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני.
42. כללים מיוחדים לכלי טיס זר
(א) תקנה זו חלה על מפעיל כלי טיס זר בישראל בנוסף לכל דין.
(ב) בכלי הטיס המופעל לפי כטר"מ או לפי כט"מ יימצא לפחות איש צוות אויר אחד בתפקיד שיהא בעל יכולת לנהל קשר אלחוט דיבור דו-כיווני בשפה העברית או האנגלית.
(ג) כלי טיס המופעל לפי כט"מ -
(1) יהיה מצוייד בציוד רדיו, המאפשר קשר דו-כיווני עם יחידת פת"א, ובציוד ניווט-רדיו המתאים לעזרי רדיו לניווט שבשימוש;
(2) יוטס על ידי אדם המחזיק ברשיון טיס ישראלי עם הגדר מכשירים, או על ידי אדם המוסמך בתוקף רשיון הטיס הזר שברשותו לטוס לפי כט"מ והוא בקי בנוהלי הטיסה החלים בישראל, לרבות טיסה בנתיבים, המתנה והנמכת מכשירים.
(ד) מפעיל כלי טיס זר מעל לים לאורך חופי ישראל יודיע מראש על תכנית טיסה כזו בהתאם לנהלים של הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית הידועים כ-Supplementary Procedures המתאימים לאזור שישראל מצוייה בו.
(ה) (1) במקרה בו הציוד הנדרש בכלי הטיס לפי פסקה (ג)(1) הוא ציוד VOR וכלי הטיס מופעל מעל 24,000 רגל ((MSL, כלי הטיס מצוייד במכשיר מדידת מרחק ((DME המסוגל לקלוט ולציין מידע על מרחק מתחנות VORTAC או VORDME;
(2) יצא מכשיר DME מכלל שימוש בטיסה מעל 24,000 רגל ((MSL, ידווח הטייס המפקד על כך מיד ליחידת פת"א ויהא רשאי לאחר זאת להמשיך בטיסה בגובה 24,000 רגל או מעליו, לשדה הנחיתה המיועד אשר שם ניתן להחליף או לתקן המכשיר הפגום;
(3) האמור בפסקאות (1) ו-(2) לא יחול על כלי טיס זר שאינו מצוייד במכשיר DME כאשר כלי הטיס מופעל למטרות המנויות להלן, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה מראש ליחידת פת"א לפני כל המראה:
א. טיסת העברה בישראל למקום שם ניתן לבצע תיקונים או שינויים בכלי הטיס;
ב. טיסת העברה למדינה בה עומד כלי הטיס להרשם;
ג. טיסה של כלי טיס שיוצר בישראל למטרות ניסויי טיסה, אימוני צוותי אויר זרים בהפעלת כלי הטיס והעברת כלי הטיס למטרת ייצוא;
ד. טיסות העברה, תצוגה וטיסות ניסוי של כלי טיס שהובא לישראל למטרת תצוגה או ניסוי.
(ו) לא ישמש אדם כאיש צוות בכלי טיס זר אלא אם הוא בעל רשיון איש צוות שניתן לו בישראל או במדינת חוץ שבה רשום כלי הטיס, או אם רשיונו אושר על ידי הרשות המוסמכת לכך בישראל.
42א. הפעלה פרטית של כלי טיס זר בישראל (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם בישראל, דרך קבע, כלי טיס זר.
(ב) לענין תקנה זו תיחשב הפעלתו של כלי טיס זר בישראל, דרך קבע, אם שהה כלי הטיס בישראל יותר מ- 45 ימים בכל תקופה רצופה של 270 ימים מיום הגיעו לארץ לראשונה, ולענין שהיית כלי טייס בישראל יחשב חלק מיום, כיום.
(ג) הופעל כלי הטיס הזר בישראל במשך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או שהה כלי הטיס בישראל, גם אם כלי הטיס לא הופעל או אם הופסקה הפעלתו במשך התקופה האמורה, לא תאושר הפעלתו בישראל לתקופה נוספת כאמור אלא אם כן עברו ששה חדשים מיום שהוצא מישראל.
(ד) לא יוטס כלי טיס זר בישראל אלא בידי בעלו הרשום או בידי אדם ששכר אותו כדי להטיסו בעצמו לכל תקופת שהותו של כלי הטיס בישראל.
(ה) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ד), לא יפעיל תושב ישראל ולא ישכור כלי טיס זר אלא אם כן נתמלאו בו הוראות תקנות הרשיונות.
(ו) המנהל רשאי לתת פטור בכתב מדרישות תקנה זו, כולן או מקצתן, ולהתנות פטור כאמור בתנאים.
(ז) הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי מטוס השוהה בישראל לצורכי אחזקה במכון בדק מוסמך.
43. טיסת העברה של אוירון גדול עם מנוע אחד דומם
(א) לא יפעיל אדם בטיסת העברה אוירון גדול בעל ארבעה מנועים או בעל שלושה מנועי טורבינה, כאשר אחד המנועים אינו בפעולה, למטרת תיקון אותו מנוע, אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) אוירון מאותו דגם נוסה בטיסה ונמצא עומד ברמת בטיחות משביעת רצון בהתאם לתקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין; אולם מפעיל אשר הראה כי לפני 19 בנובמבר 1966 אוירון מאותו דגם ביצע טיסת ניסוי משביעת רצון עם מנוע אחד דומם בהתאם לנתונים הביצועיים המפורטים בפסקה (2), יהיה פטור מחובת ביצוע טיסת ניסוי עבור אותו דגם;
(2) ספר העזר לטיסה המאושר מכיל את הנתונים הביצועיים הבאים והטיסה מתבצעת בהתאם להם:
א. משקל מקסימלי;
ב. תחומי מרכז הכובד;
ג. תצורה של הפרופלור שאינו בפעולה (אם ישים);
ד. אורך המסלול להמראה, לרבות התחשבות בטמפרטורה;
ה. טווח הגבהים;
ו. הגבלות שנקבעו בתעודת הסוג;
ז. טווח של הגבלות ביצועיות;
ח. נתונים על יכולת ביצוע;
ט. נהלי תפעול;
(3) ספר העזר המבצעי של המפעיל מכיל נהלי תפעול לפעולה בטוחה של האוירון, לרבות דרישות מיוחדות כלהלן:
א. הגבלה הקובעת כי המשקל המבצעי המקסימלי בכל טיסת העברה יוגבל למינימום הנחוץ לביצוע אותה טיסה עם כמויות הדלק הרזרביות הדרושות;
ב. הגבלה הקובעת כי ההמראות יבוצעו ממסלול יבש, אלא אם אישר המנהל המראה של אוירון מאותו דגם עם מנוע אחד דומם ממסלול רטוב, והפרטים הקשורים בהמראה כזו כלולים בספר עזר לטיסה;
ג. נהלי תפעול משדות תעופה בהם המסלול מצריך המראה או גישה מעל לשטח מאוכלס;
ד. נהלי בקורת לבדיקת תקינותם התפעולית של המנועים השמישים.
(4) לגבי המראות האוירון -
א. שלב הנסיקה ההתחלתי אינו עובר מעל לאזור המאוכלס בצפיפות;
ב. תנאי מזג האויר בשדה ההמראה או בשדה היעד אינם גרועים מאלה שנקבעו לטיסות לפי כט"ר;
(5) בכלי הטיס מובלים רק אנשי צוות הדרושים להפעלת כלי הטיס בעת טיסתו;
(6) בכלי הטיס משמשים בתפקיד אנשי צוות אויר הבקיאים בנהלים המבצעיים הקשורים בטיסת העברה עם מנוע אחד דומם המפורטים בספר העזר המבצעי של המפעיל והבקיאים במידע על ההגבלות ועל הביצועים המפורטים בספר העזר לטיסה.
(ב) טיסת ניסוי של אוירון גדול בעל מנועי בוכנה עם מנוע אחד דומם למטרת קביעת ביצועי הטיסה שלו תיעשה כלהלן:
(1) תבחר מהירות שאינה נמוכה מ-1.3Vs1 ואשר בה ניתן לשלוט באוירון בצורה משביעת רצון בנסיקה עם מנוע קריטי דומם כאשר הפרופלור מוסר ממנו או נמצא בתצורה הרצויה על ידי המפעיל, בעוד יתר המנועים פועלים בהספק המקסימלי שנקבע כאמור בפסקה (3);
(2) המרחק הדרוש להאצת האוירון עד למהירות המפורטת בפסקה (1) ולטיפוסו לגובה של 50 רגל ייקבע כאשר מתקיימים כל אלה:
א. כן הנסע במצב מורד;
ב. המנוע הקריטי דומם והפרופלר מוסר ממנו או נמצא בתצורה הרצויה למפעיל;
ג. יתר המנועים פועלים בהספק שאינו עולה על המקסימום שנקבע כאמור בפסקה (3);
(3) ייקבעו נהלי ההמראה, הטיסה והנחיתה, כגון מצב של קיזוז ההגאים, שיטה של הפקת הספק המנועים, הספק המקסימלי של המנועים ומהירויות; האוירון יהיה במצב הניתן לשליטה מניחה את הדעת במשך כל תהליך ההמראה, כאשר הוא מופעל לפי נהלים אלה;
(4) ביצועי האוירון ייקבעו כאשר משקלו המקסימלי אינו עולה על משקל המאפשר שיעור נסיקה של 400 רגל לדקה לפחות בתצורת טיסה כמפורט בתקנה 25.121 ל.פ.א.ר. בגובה של 5000 רגל;
(5) בקביעת הביצועים יש להביא בחשבון את השפעת הטמפרטורה בקביעת אורך מסלול ההמראה, כמפורט בספר העזר לטיסה של האוירון.
(ג) טיסות ניסוי של אוירון גדול בעל מנועי טורבינה, עם מנוע אחד דומם, למטרת קביעת ביצועי הטיסה שלו, ייעשו כלהלן:
(1) מהירויות המראה Vr וV2- שלא תהיינה נמוכות מאלה שלפיהן קיבל האוירון את תעודת הסוג שלו כאמור בתקנה 25.107 ל-פ.א.ר. ייבחרו כך שניתן יהיה לשלוט על האוירון במהירויות אלה בצורה מניחה אח הדעת כאשר המנוע הקריטי דומם והפרופלר, אם קיים, מוסר ממנו או נמצא בתצורה הרצויה על ידי המפעיל, וכאשר יתר המנועים פועלים בהספק שאינו עולה על זה שנקבע לצורך תעודת הסוג, כאמור בתקנה 25.101 לפ.א.ר.;
(2) מרחק ההמראה המינימלי יהיה המרחק האופקי הדרוש להאיץ ולטפס לגובה של 35 רגל במהירות V2, עם כל תוספת מהירות המתקבלת תוך כדי הניסויים, המוכפל ב 115- אחוז, בתנאים שלהלן:
א. כן הנסע במצב מורד;
ב. המנוע הקריטי דומם והפרופלר, אם קיים, מוסר ממנו או נמצא בתצורה הרצויה על ידי המפעיל;
ג. יתר המנועים פועלים בהספק שאינו עולה על זה שנקבע לצורך הוצאת תעודת הסוג, כאמור בתקנה 25.101 לפ.א.ר.;
(3) ייקבעו נהלי ההמראה, הטיסה והנחיתה, כגון מצב קיזוז הגאים, שיטה של הפקת הספק המנועים, הספק מקסימלי של המנועים ומהירויות. האוירון יהיה במצב הניתן לשליטה מניחה את הדעת במשך כל תהליך ההמראה, כאשר הוא מופעל לפי נהלים אלה;
(4) ביצועי האוירון ייקבעו כאשר משקלו המקסימלי אינו עולה על המשקל שנקבע כאמור בתקנה 25.121 לפ.א.ר. בתנאים אלה:
א. השיפוע היציב למעשה של שלב הנסיקה הסופי הנדרש בתהליך ההמראה, לא יהיה פחות מ-1.2 אחוז בסופו של נתיב ההמראה, כאשר שני מנועים קריטיים אינם בפעולה;
ב. מהירות הנסיקה לא תהיה נמוכה מהמהירות המקוזזת הדרושה לטיסה עם שני מנועים דוממים, עבור השיפוע היציב, בשלב הנסיקה הסופי כאמור בפיסקת משנה (א);
(5) האוירון יהיה נשלט בצורה מניחה את הדעת בנסיקה עם שני מנועים קריטיים דוממים. ביצועי נסיקה יכולים להיות מסוכמים על ידי חישובים המבוססים על תוצאות הניסויים והשווים להן בדיוקם;
(6) בקביעת הביצועים יש להביא בחשבון את השפעת הטמפרטורה בקביעת מרחק ההמראה ובקביעת שלב הנסיקה הסופי, המחושב כאמור בתקנה 25.101 לפ.א.ר.;
(7) טיסות הניסוי יכללו לפחות שלוש המראות;
(8) לענין פסקאות (4) ו-(5), שני המנועים הקריטיים באוירון בעל ארבעה מנועים הם שני מנועים הנמצאים בצידו האחד של האוירון ובאוירון בעל שלושה מנועים הם המנוע המרכזי ואחד המנועים הצדדיים.
44. מיתקן קולי להתראת מהירות ומערכת מציין חימום פיטו
(א) לא יפעיל אדם אוירון בקטגוריה "תובלה" המונע במנועי טורבינה או אוירון עם Vmo/Mmo שהוא גדול מ-0.8VDF/MDF או מ-0.8Vo/MD והמופעל בטיסה מסחרית אלא אם האוירון מצוייד במיתקן קולי להתראת מהירות העונה על הדרישות המפורטות בתקנה (25.1303(C)(1 לפ.א.ר.
(ב) לא יפעיל אדם אוירון בקטגוריה "תובלה" המצוייד במערכת חימום פיטו, לאחר ח' בניסן התשמ"ב (1 באפריל 1982), אלא אם קיימת באוירון מערכת לציון כושר הפעולה של מערכת חימום הפיטו, כקבוע בתקנה 25.1326 לפ.א.ר.
45. מערכת התראת גובה באוירון טורבו-סילוני
(א) פרט כאמור בתקנת משנה (ד), לא יפעיל אדם אוירון טורבו-סילוני הרשום בישראל, אלא אם האוירון מצוייד במערכת מאושרת ושמישה של התראת גובה העונה על דרישות תקנת משנה (ב).
(ב) מערכת התראת גובה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מסוגלת לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
(1) תזהיר את הטייס בהתקרבו לגובה שנבחר מראש או בהתרחקו ממנו, הן בנסיקה והן בהנמכה -
א. באמצעות איתות קולי וחזותי, במועד שיספיק לטייס לבסס טיסה אופקית בגובה שנבחר; אולם לטיסות מתחת ל-3000 רגל מעל פני הקרקע ((AGL מספיק אם המערכת מזהירה בסוג איתות אחד בלבד, חזותי או קולי; מותר להשתמש במד גובה רדיו כדי לספק את האיתות, אם המפעיל מצוייד בנוהל מאושר, לקביעת גובה ההחלטה ((DH או גובה ההנמכה המינימלי ((MDA בהתאם לנסיבות;
ב. באמצעות איתות חזותי, במועד שיספיק לבסס טיסה אופקית בגובה שנבחר, וכאשר קיימת סטיה מעל אותו גובה שנבחר או מתחתיו, באמצעות איתות קולי;
(2) תספק את האיתותים הדרושים מגובה פני הים עד לתקרת הטיסה המבצעית המאושרת של האוירון;
(3) תאפשר בחירה של גבהים בהפרשיות המתאימה לגבהים בהם מופעל האוירון;
(4) תאפשר בדיקה לפעולת איתות תקינה של המערכת ללא ציוד בדיקה מיוחד;
(5) תאפשר כיוונון בהתאם לשינויים בלחץ הברומטרי, כאשר המערכת מופעלת על ידי לחץ ברומטרי.
(ג) כל מפעיל אשר תקנה זו חלה עליו יקבע ויפרסם נהלים בדבר השימוש במערכת התראת גובה, וכל איש צוות אויר ימלא אחר הנהלים המתייחסים לו.
(ד) תקנת משנה (א) לא תחול על טיסות של אוירון בעל תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני או טיסות של אוירון כאשר מבצעים בו אחת מאלה:
(1) טיסת העברה של אוירון, שנרכש זה עתה, למקום בו תותקן בו מערכת התראת גובה;
(2) המשך טיסה כפי שתוכננה מלכתחילה, כאשר מערכת התראת גובה יוצאת מכלל שימוש בעת הטיסה; אולם אין להמריא ממקום בו קיימת אפשרות לתקן או להחליף את המערכת, עד לביצוע התיקון או ההחלפה;
(3) טיסת העברה של האוירון עם מערכת התראת גובה בלתי שמישה ממקום שאין בו אפשרות תיקון המערכת או החלפתה למקום בו קיימת אפשרות כזו;
(4) טיסת ניסוי לשם בדיקת כושרו האוירי של האוירון;
(5) טיסת העברה של האוירון אל מחוץ לישראל לצורכי רישום במדינת חוץ;
(6) טיסת תצוגה למטרת מכירה;
(7) אימון אנשי צוות זרים בתפעול האוירון לפני העברתו למקום שמחוץ לישראל לצורכי רישומו במדינת חוץ.
46. משדר מיקום חירום (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ח, תש"ס)
(א) לא יופעל כלי טיס הרשום בישראל, אלא אם הוא מצוייד בציוד כלהלן:
(1) בטיסה מסחרית מצוייד כלי הטיס במשדר מיקום חירום (Emergency Locator Transmitter) שמיש מסוג אוטומטי, העונה על דרישות מיפרט שאישר המנהל;
(2) בטיסה שאינה טיסה מסחרית מצוייד כלי הטיס במשדר מיקום חרום שמיש מסוג אישי ((personal type, או מסוג אוטומטי העונה על דרישות מיפרט שאישר המנהל.
(ב) משדר מיקום חרום כאמור בתקנת משנה (א) יהיה מחובר לכלי הטיס בצורה שתבטיח שההסתברות שהוא ינזק במקרה של התרסקות כלי הטיס תהיה קטנה ככל האפשר. משדר מסוג אוטומטי, קבוע או נייד, יהיה ממוקם בכלי הטיס קרוב עד כמה שאפשר לקצהו האחורי.
(ג) משדר מיקום חירום ישדר בו-זמנית אותות בתדרים 121.5 ו-243 מגהרץ.
(ד) הסוללות שבשימוש במשדר מיקום חרום כאמור בתקנת משנה (א) יוחלפו, או יוטענו מחדש אם הסוללות ניתנות לטעינה, בכל אחד מאלה:
(1) כאשר המשדר היה בפעולה במשך פרקי זמן המצטרפים לתקופה העולה על שעה אחת;
(2) בתום חמישים אחוז של אורך החיים של הסוללה, או חמישים אחוז של משך תקופת כושר הפעולה שלה לאחר הטעינה, במקרה של סוללות הניתנות לטעינה, כפי שקבע יצרן המשדר תאריך "פג-תוקף" החדש להחלפה או לטעינה מחדש של הסוללה יירשם בצורה ברורה על גוף המשדר;
פסקה זו לא תחול לגבי סוללות אשר דרך כלל אינן מתבלות באחסנה, כגון סוללה המופעלת במגע עם מים.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם לבצע טיסת העברה -
(1) של כלי טיס שנרכש ללא משדר מיקום חרום, ממקום רכישתו אל מקום שם יותקן בו משדר מיקום החרום;
(2) עם משדר מיקום חרום בלתי שמיש, ממקום בו אין אפשרות לתקן אותו או להחליפו למקום בו קיימת אפשרות כזו.
לא יוטס אדם בטיסת העברה כמוזכר בתקנת משנה זו פרט לאנשי הצוות הדרושים.
(ו) תקנת משנה (א) אינה חלה על -
(1) כלי טיס טורבו-סילונים;
(2) כלי טיס בטיסות סדירות שאינן טיסות שכר, המופעלות לפי תנאי רשיון הפעלה מסחרית;
(3) כלי טיס בטיסות אימונים המתנהלות ברדיוס של 35 ק"מ משדה ההמראה;
(4) כלי טיס חקלאיים המופעלים במסגרת רשיון הפעלה מסחרית לביצוע שרות בחקלאות;
(5) כלי טיס שהמשדר הורד ממנו זמנית למשך תקופה שלא תעלה על 90 יום, למטרת בדיקה או תיקון, אם -
א. נרשם במסמכי כלי הטיס תאריך הורדת המשדר, הסוג והדגם שלו, מספר הסידורי והסיבה להורדתו;
ב. הוצב שלט בשדה הראייה של הטייס המציין "משדר מיקום חרום אינו מותקן".
(6) גלישון, אוירון זעיר, אוירון הדרכה זעיר, בלון מאויש, דאון ומצנח ממונע.
(7) כלי טיס המיועד לשאת אדם אחד בלבד.
47. הפעלה במהירות על-קולית
לא יפעיל אדם כלי טיס במהירות אמיתית העולה על מאך אחד, אלא בהתאם לתנאים ולהגבלות כמפורט בנספח B לחלק 91 ל-פ.א.ר.
48. תנאים להסכם חכירה
(א) צדדים לחכירת כלי טיס ישראלי יכללו בהסכם החכירה, בסעיף אחרון המודפס באותיות גדולות ונראות לעין שיכלול את כל אלה בקשר לכלי הטיס:
(1) הוראות החיקוק והוראות המנהל שעל פיהן תוחזק כלי הטיס ונבדק בשנים עשר החדשים שקדמו לכריתת ההסכם והצהרת הצדדים בדבר עמידת כלי הטיס בהוראות הפרק השביעי בכל הנוגע להפעלתו במסגרת המטרות שלשמן נחכר כאמור בהסכם החכירה;
(2) זהות האדם שהצדדים רואים אותו כאחראי לשליטה המבצעית בכלי הטיס בהתאם להסכם החכירה והצהרת אותו אדם כי הוא מבין את היקף אחריותו למילוי אחר האמור בחיקוקים ובהוראות המתאימים;
(3) הצהרה לפיה הצדדים יודעים כי מידע והסברים בדבר החיקוקים וההוראות האחרות ובדבר עמידתו של כלי הטיס בכל אלה ניתנים להשגה במינהל התעופה האזרחית.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס חכור, אלא אם -
(1) החוכר המציא למנהל עותק של הסכם החכירה ובו כלולים התנאים האמורים בתקנת משנה (א), בתוך 72 שעות ממועד כריתתו ועותק של הסכם החכירה ובו כלולים התנאים האמורים בתקנת משנה (א) מצוי בכלי הטיס;
(2) החוכר, או הבעל הרשום של כלי הטיס, אם החוכר אינו אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, מסר הודעה למנהל לפחות 48 שעות לפני ההמראה הראשונה של כלי הטיס לפי הסכם החכירה, שתכלול את כל אלה:
א. שדה התעופה שממנו ימריא כלי הטיס;
ב. מועד ההמראה;
ג. סימן הרישום של כלי הטיס.
(ג) עותק הסכם החכירה שהומצא למנהל לא יפורסם בקרב הציבור הרחב ולא יימסר להעתקה או לבדיקה לציבור הרחב או חלק ממנו.
(ד) לענין תקנה זו "חכירה" היא הסכם להספקת כלי טיס מאדם אחד לשני בתמורה, בין עם צוות ובין בלעדיו, למעט הסכם למכירת כלי טיס או הסכם של מכר-על-תנאי של כלי טיס.
48א. העברת תפקידים וחובות בהסכם חכירה בין מדינות (תיקון: תשס"ו)
(א) בהתאם לאמור בסעיף 83 תוספת (Artivcle 83 bis) לאמנה, כפי שתוקנה ב-6 באוקטובר 1980, מדינת ישראל (להלן - המדינה) רשאית, בהסכם בכתב בינה ובין מדינה חברה אחרת (להלן - המדינה החברה) ובכפוף לתנאי ההסכם -
(1) להעביר למדינה החברה את התפקידים והחובות של המדינה, כולם או מקצתם, לפי סעיפים 12, 30, 31 ו-(a)32 לאמנה כמדינת רישום של כלי טיס אחד או יותר הרשומים במדינה והמופעלים בהתאם להסכם חכירה, שכר או חילופין (charter or interchange ,Ieasa) של כלי טיס או כל הסדר דומה אחר בידי מפעיל שמקום העסק העיקרי שלו, ובאין לו מקום עסק כאמור - מושב הקבע שלו, נמצא במדינה החברה;
(2) לקבל על עצמה לבצע את התפקידים והחובות, של המדינה החברה, כולם או מקצתם, לפי סעיפים 12, 30, 31 ו-(a)32 לאמנה, כמדינת רישום של כלי טיס אחד או יותר הרשומים במדינה החברה והמופעלים בהתאם להסכם חכירה, שכר או חילופין של כלי טיס או כל הסדר דומה אחר, בידי מפעיל שמקום העסק העיקרי שלו, ובאין לו מקום עסק כאמור - מושב הקבע שלו, נמצא במדינה.
(ב) כל תפקיד או חובה שהועברו לפי תקנת משנה (א) -
(1) למדינה חברה - ניתן, בהסכם בכתב בין המדינה לבין המדינה החברה ובכפוף לתנאי ההסכם, להחזירם למדינה;
(2) למדינה - ניתן, בהסכם בכתב בין המדינה לבין המדינה החברה ובכפוף לתנאי ההסכם, להחזירם למדינה החברה.
(ג) כל תנאי של הסכם כאמור בתקנת משנה (ב) ניתן לבטל או לתקן בהסכם בכתב בין הצדדים להסכם.
(ד) כל זמן שהסכם לפי תקנת משנה (א)(1) או (ב)(2) עומד בתוקף, לא יבוצעו התפקידים והחובות המפורטים בו בידי המדינה או מי מטעמה בזיקה לכלי הטיס המפורטים בהסכם.
(ה) כל זמן שהסכם לפי תקנת משנה (א)(2) או (ב)(1) עומד בתוקף, יבוצעו התפקידים והחובות המפורטים בו בידי המדינה או מי מטעמה בזיקה לכלי הטיס המפורטים בהסכם.
פרק שלישי: המרחב האוירי של ישראל ושירותי הפיקוח על התנועה האוירית
49. מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל
(א) המרחב האוירי בישראל, והמרחב האוירי מחוץ לישראל הנתון לפיקוחה האוירי, שתחומיו מוגדרים בפרסומי מידע תעופתי ושבהם ניתנים שירותי פיקוח על תנועה אוירית, מהווים את מרחב הפיקוח התעופתי (מפ"ת - FIR - Flight Information Region) של ישראל.
(ב) כל מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל הוא מרחב אוירי מבוקר, שכל טיסה בו חייבת בהגשת תכנית טיסה ובקבלת מירשה טיסה מראש ממנה ובשמירת קשר במשך כל זמן הטיסה בין כלי הטיס לבין יחידת פת"א.
49א. מקומות כניסה ויציאה בישראל (תיקון: תשנ"ה)5
כלי טיס רשאי להמריא כדי לצאת מישראל או לנחות בהיכנסו לישראל אך ורק במקומות המנויים להלן:
(1) נמל התעופה בן גוריון;
(2) שדה התעופה אילת;
(3) שדה התעופה חיפה;
(4) שדה התעופה ירושלים (עטרות);
(5) שדה התעופה דב הוז (תל-אביב);
(6) שדה התעופה עובדה.
50. חלוקת מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל
(א) מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל מתחלק לאיזורים בהם מותרת הטיסה ולאיזורים בהם הטיסה אסורה.
(ב) באיזורים בהם מותרת הטיסה קיימים פרוזדורי אויר, פרוזדורי אויר מיוחדים, נתיבי אויר מוגדרים מראש, איזורי פיקוח, איזורי פיקוח טרמינליים, איזורי פיקוח שדה, איזורים מוגבלים ואיזורים מסוכנים, המוגדרים בשטח, בגובה ובזמן בפמ"ת של ישראל.
51. איזור אסור לטיסה
איזור אסור לטיסה ((prohibited area הוא איזור המוגדר בשטח ובגובה בפמ"ת של ישראל, שהטיסה בו אסורה אלא אם ניתן אישור מיוחד מראש, מאת מי שנקבע לכך בפמ"ת.
52. איזור מוגבל לטיסה
איזור מוגבל לטיסה ((restricted area הוא איזור שהטיסה בו מוגבלת בשטח, בגובה, בזמן או במגבלות אחרות, אלא אם ניתן אישור מראש מאת יחידת פת"א לחרוג ממגבלות אלה.
53. איזור מסוכן לטיסה
(א) איזור מסוכן לטיסה ((danger area הוא איזור שבו עלולות להתקיים פעילויות או תופעות מסוכנות לטיסה.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס באיזור מסוכן לטיסה אלא אם הטייס המפקד של כלי הטיס שקל את המידע בדבר הפעילויות או התופעות האמורות ושוכנע כי לא נשקפת סכנה לבטיחות טיסתו באותו איזור.
54. פרוזדור אויר
(א) פרוזדור אויר ((airway הוא מרחב אוירי מבוקר או חלק ממנו, המותחם בין שני גבהים מוגדרים, משני צדיו של ציר מרכזי.
(ב) הציר המרכזי של כל קטע בפרוזדור האויר הינו קו ישר המחבר נקודות ציון גיאוגרפיות, כגון נ"צ על גבי מפה, ישוב, צומת וכד', המבוטאות על ידי עזרי ניווט.
55. פרוזדור אויר מיוחד
פרוזדור אויר מיוחד הוא פרוזדור אויר כמשמעותו בתקנה 54(א) שהציר המרכזי של כל קטע שבו הינו קו ישר המחבר נקודות ציון גיאוגרפיות.
56. נתיב אויר מוגדר מראש
נתיב אויר מוגדר מראש ((predetermined route הוא נתיב טיסה שאינו פרוזדור אויר, שנקבע מראש בתוך איזור פיקוח כמשמעותו בתקנה 57 והמבוסס על עזרי ניווט.
57. איזור פיקוח
(א) איזור פיקוח ((control area - CTA הוא מרחב אויר מבוקר המותחם בשטח והמשתרע מגובה שנקבע מראש מעל פני הקרקע או המים כלפי מעלה.
(ב) כל טיסה באיזור פיקוח חייבת בדיווח על התקדמות הטיסה ובמילוי אחר הוראות יחידת פת"א ואחר נהלי הטיסה הישימים שנקבעו בפמ"ת ובהודעות לאנשי צוות ((NOTAM.
58. איזור פיקוח טרמינלי
איזור פיקוח טרמינלי ((terminal control area - TMA הוא איזור פיקוח, המותחם בגובה ובשטח, הנקבע באיזור בו קיים ריכוז של נתיבי טיסה בסביבת שדה תעופה אחד או שדות תעופה שבהם קיימת פעילות טיסה מוגברת.
59. איזור פיקוח שדה
איזור פיקוח שדה ((control zone - CTR הוא איזור פיקוח במרחב אויר מבוקר המותחם סביב שדה תעופה מפני הקרקע עד גובה מוגדר.
60. איזור שדה
(א) איזור שדה ((aerodrome traffic zone הוא מרחב אויר מבוקר המותחם סביב שדה תעופה ללא מגדל פיקוח, מפני הקרקע עד גובה מוגדר.
(ב) כל טיסה באיזור שדה תבוצע על פי נהלי הטיסה הישימים שנקבעו בפמ"ת ובהודעות לאנשי צוות.
61. נקודת דיווח
(א) נקודת דיווח ((reporting point היא מקום גיאוגרפי שנקבע בכינוי מסויים בפמ"ת, שביחס אליו כלי טיס מדווח על מיקומו.
(ב) נקודת דיווח יכולה להיות נקודת דיווח חובה ונקודת דיווח לפי דרישה.
(ג) בהגיע כלי טיס אל נקודת דיווח שנקבעה בפמ"ת כנקודת דיווח חובה, עליו לדווח על כך ליחידת פת"א.
(ד) בהגיע כלי טיס אל נקודת דיווח שנקבעה בפמ"ת כנקודת דיווח לפי דרישה, עליו לדווח על כך ליחידת פת"א אם נדרש לכך על ידיה.
(ה) דיווח לפי תקנה זו יהיה בציון כינוי נקודת הדיווח כפי שנקבע בפמ"ת.
62. איזור אימונים
(א) איזור אימונים הוא מרחב אויר מבוקר המותחם בגובה, בשטח ובזמן בפמ"ת ושבו מתבצעים אימוני טיסה.
(ב) לא יתאמן אדם אימוני טיסה, למעט אימוני טיסות ניווט ואימוני המראה ונחיתה בשדה תעופה, אלא באיזור אימונים ואלא לפי נהלי האימונים והטיסה הישימים שנקבעו בפמ"ת או אלא לפי אישור יחידת פת"א ולפי הוראותיה.
63. שירות פיקוח על תנועה אוירית
מטרותיו של שירות פיקוח על תנועה אוירית הן:
(1) מניעת התנגשות -
א. בין כלי טיס;
ב. בין כלי טיס לבין מכשולים על פני הקרקע באיזור תמרון שדה תעופה;
(2) הסדרת זרימה שוטפת ותקינה של תעבורה אוירית;
(3) העברת מידע תעופתי חיוני לכל הנוגעים בדבר;
(4) הזעקת שירותי חיפוש והצלה בעת הצורך.
64. שירות מידע תעופתי
תפקידי שירות מידע תעופתי הם לאסוף ולהפיץ מידע תעופתי והוראות בדבר בטיחות, סדירות ויעילות התעבורה האוירית בכל הנוגע לאלה:
(1) שדות תעופה;
(2) שירותי פיקוח על התנועה האוירית ומיתקניהם;
(3) קשר, עזרי ניווט ושירותי תעבורה אוירית אחרים ומיתקניהם;
(4) שירותים מטאורולוגים ומיתקניהם;
(5) שירותי חיפוש והצלה ומיתקניהם;
(6) חיקוקים, נהלים והוראות הקשורים בתעבורה אוירית;
(7) שירותים הקשורים בכניסתם למדינה של נוסעים, אנשי צוות ומטען וביציאתם ממנה;
(8) סיכונים לתעבורה האוירית.
65. פרסומי מידע תעופתי והודעות
שירות המידע התעופתי יפרסם פרסומי מידע תעופתי (פמ"ת) והודעות לאנשי צוות.
(א) פמ"ת הם פרסומים הכוללים מידע תעופתי בעל תוקף של קבע החיוני לתעבורה האוירית.
(ב) הודעות לאנשי צוות (נוטאם - (NOTAM הם פרסומים הכוללים מידע תעופתי -
(1) שהוא בעל תוקף זמני; או
(2) שלא ניתן לפרסמו במהירות הנחוצה בפמ"ת.
(ג) נוטאם יכול שיהיה מופץ בהפצה סוג 1 או בהפצה סוג 2 ((Class II Class I or. הפצה סוג 1 תיעשה באמצעי טלקומוניקציה ואילו הפצה סוג 2 תיעשה בדואר או באמצעים אחרים שאינם אמצעי טלקומוניקציה.
66. חיוב ברשיון ובאישור (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יתן אדם שירות פיקוח על תנועה אוירית ולא יפרסם פרסומי מידע תעופתי והודעות לאנשי צוות אלא אם ניתן לו רשיון לכך מאת המנהל ואלא בהתאם לתנאי הרשיון.
(ב) לא יפרסם אדם פרסומי מידע תעופתי, אלא אם המנהל אישר מראש כל פרסום כאמור.
(ג) לא יפעיל אדם מיתקן עזר לטיסה אלא אם כן אישר המנהל את המיתקן בכתב והמיתקן מותקן, מתוחזק ומופעל בהתאם להוראות המנהל ולתנאי האישור.
פרק רביעי: כללי טיסה
סימן א': כללי
67. טיסה בקרבת כלי טיס אחר
(א) לא יטיס אדם כלי טיס קרוב לכלי טיס אחר עד כדי התהוות סכנה של התנגשות.
(ב) לא יטיס אדם כלי טיס בטיסת מיבנה אלא בהסדר מראש עם כל אחד מהטייסים המפקדים, בנפרד או ביחד, של כל אחד מכלי הטיס בטיסת המיבנה.
(ג) לא יוביל אדם בטיסת מיבנה נוסעים בטיסה מסחרית.
(ד) פרט אם אושר על ידי יחידת פת"א, לא יפעיל אדם כלי טיס בהתאם להוראה או להנחייה שניתנה לטייס של כלי טיס אחר למטרות פיקוח על תנועה אוירית באמצעות מכ"מ.
68. כללי זכות קדימה - תפעול יבשתי
(א) כללי - כל אדם הקשור בהטסת כלי טיס יקיים הסתכלות והשגחה מתמדת להימצאות כלי טיס אחרים, על מנת למנוע התקרבות שיש בה משום סכנה, בין אם הטיסה מתנהלת לפי כט"מ או לפי כטר"מ, והכל כמפורט בתקנה זו. כאשר תקנה זו מעניקה זכות קדימה לאותו כלי טיס, יתן מפעיל של כלי הטיס האחר זכות קדימה לאותו כלי טיס, ולא יעבור מעליו, מתחתיו, או לפניו, אלא אם נשמר מרחק בטוח בין שני כלי הטיס.
(ב) מצב מצוקה ((distress - לכלי טיס במצב מצוקה זכות קדימה על פני כל יתר כלי הטיס.
(ג) נתיבים מתכנסים ((converging - כאשר שני כלי טיס מאותה קטגוריה (כגון בלון, דאון, אוירון, רוטורקרפט) טסים באותו גובה בקירוב בנתיבים מתכנסים, למעט התקרבות חזיתית או כמעט חזיתית, זכות קדימה תהיה לכלי הטיס הנמצא מימין. כאשר כלי הטיס הם מקטגוריות שונות זכות הקדימה תהיה כדלקמן:
(1) לבלון זכות קדימה על פני כל קטגוריה אחרת של כלי טיס;
(2) לדאון זכות קדימה על פני ספינת אויר, אוירון או רוטורקרפט;
(3) לספינת אויר זכות קדימה על פני אוירון או רוטורקרפט.
אולם לכלי טיס המשמש לגרירה או לתדלוק של כלי טיס אחר, זכות קדימה על פני כל כלי טיס ממונע אחר.
(ד) התקרבות חזיתית ((approaching head-on - כאשר שני כלי טיס מתקרבים חזיתית או כמעט חזיתית האחד לקראת השני, ישנה טייסו של כל אחד משני כלי הטיס כיוון טיסתו לימין.
(ה) עקיפה ((overtaking - לכל כלי טיס שנעקף זכות קדימה וכלי הטיס העוקף ישנה כיוון לימין ויעקוף במרחק בטוח.
(ו) נחיתה - לכלי הטיס בשעת גישה סופית לנחיתה, או בשלבים האחרונים של הנחיתה, זכות קדימה על פני כלי טיס אחרים בטיסה או בשלבי הסעה על הקרקע. כאשר שני כלי טיס או יותר מתקרבים לשדה תעופה לשם נחיתה, זכות הקדימה היא לכלי הטיס הנמוך שביניהם, אולם זכות קדימה זו לא תנוצל לצורך "חיתוך" לפני כלי הטיס הנמצא בגישה סופית, או לצורך עקיפתו.
69. כללי זכות קדימה - תפעול ימי
(א) כללי - מטיס כלי טיס על פני המים, ישמור ככל האפשר מרחק בטוח מכלי שיט וימנע מהפרעה לניווטם, ויתן זכות קדימה לכל כלי שיט וכלי טיס אחר, לו מוענקת זכות קדימה כמפורט בתקנה זו.
(ב) חצייה ((crossing - כאשר שני כלי טיס או כלי טיס וכלי שיט נעים בנתיבים החוצים זה את זה, לכלי הטיס או לכלי השיט שמימין זכות קדימה.
(ג) התקרבות חזיתית - כאשר שני כלי טיס, או כלי טיס וכלי שיט, מתקרבים חזיתית או כמעט חזיתית האחד לעומת השני, ישנה כל אחד את כיוונו לימין, וישמור על מרחק בטוח ביניהם.
(ד) עקיפה - לכל כלי טיס וכלי שיט הנעקף זכות קדימה, וכלי הטיס או כלי השיט העוקף ישנה כיוון כך שישמר מרחק בטוח.
(ה) תנאים מיוחדים - כאשר שני כלי טיס, או כלי טיס וכלי שיט מתקרבים זה לזה במידה העלולה לגרום להתנגשות, כל כלי טיס וכלי שיט יתקדם תוך שימת לב זהירה לתנאים הקיימים ולמגבלות של הכלים הנוגעים בדבר.
70. מהירות כלי טיס
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בגובה של פחות מ-10,000 רגל ((MSL במהירות אויר מכשירית העולה על 250 קשר (288 מייל לשעה), אלא באישור המנהל מראש.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס בתחום איזור פיקוח שדה במהירות אויר מכשירית העולה על -
(1) 156 קשר (180 מייל לשעה) - אם כלי הטיס מונע במנועי בוכנה;
(2) 200 קשר (230 מייל לשעה) אם כלי הטיס מונע במנועי טורבינה, אלא באישור יחידת פת"א או לפי הוראותיה.
(ג) לא יפעיל אדם כלי טיס מתחת לתחום איזור פיקוח טרמינלי במהירות מכשירית העולה על 200 קשר (230 מייל לשעה).
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), אם המהירות הבטוחה המינימלית לכלי טיס בטיסה מסויימת הינה גדולה מהמהירות המקסימלית שנקבעה בתקנה זו, רשאי אדם להטיס את כלי הטיס באותה מהירות בטוחה מינימלית, אם הודיע על כך מראש ליחידת פת"א.
71. טיסה אוירובטית (תיקון: תשס"ו)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בטיסה אוירובטית בכל אלה:
(1) מעל איזור מאוכלס של עיר, כפר או מקום יישוב אחר;
(2) מעל מקום התקהלות בני אדם בשטח פתוח;
(3) בתוך תחומי איזור פיקוח שדה תעופה, איזור פיקוח טרמינלי ופרוזדור טיסה;
(4) מתחת לגובה 1500 רגל מעל לקרקע;
(5) בתנאי ראות-טיסה של פחות מ-5 ק"מ.
(ב) לענין תקנה זו טיסה אוירובטית פירושה תמרון, המבוצע מרצונו של הטייס, הקשור בשינוי פתאומי במצבו של כלי הטיס, וכן מצבי טיסה ותאוצה בלתי רגילים שאינם דרושים לטיסה רגילה.
72. תאורה בטיסות לילה (תיקון: תש"ן)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בזמן תאורה אלא אם כן מצויים בו אורות ניווט דולקים.
(ב) לא יחנה אדם כלי טיס מרבע שעה לפני שקיעת השמש ועד רבע שעה לאחר זריחתה ולא יגרור או יסיע אותו בתוך איזור שדה התעופה בו מתבצעת פעילות טיסות לילה או בקרבה מסוכנת לשדה תעופה כזה, אלא אם -
(1) כלי הטיס מואר היטב;
(2) מצויים בכלי הטיס אורות ניווט דולקים או כלי הטיס נמצא באיזור המסומן בתאורת אזהרה.
(ג) לא יעגן אדם כלי טיס על פני המים מרבע שעה לפני שקיעת השמש ועד רבע שעה לאחר זריחתה אלא אם מיתקן העגינה מואר, או אלא אם מקום העגינה הינו במקום בו לא נדרשת תאורת עגינה לכלי שיט.
(ד) לא יפעיל אדם כלי טיס על פני המים מרבע שעה לפני שקיעת השמש ועד זריחתה אלא אם מצויים בכלי הטיס אורות נגד התנגשות אדומים או לבנים והאורות דולקים. אורות נגד התנגשות אלה אינם חייבים להיות דולקים בעת טיסה בתנאי מזג אויר מכשירי ((IMC אם הטייס המפקד מצא לנכון לכבותם מסיבות בטיחות כאשר אורות אלה מפריעים להפעלה בטוחה של כלי הטיס.
73. ציות להוראות בקרת תעבורה אוירית
(א) למעט במצב חירום, לא יסטה טייס מפקד מתנאי מירשה טיס שאושר על ידי יחידת פת"א, אלא אם קיבל הטייס המפקד מירשה טיסה חדש.
(ב) למעט במצב חירום, לא יפעיל אדם כלי טיס באיזור, שניתנים בו שרותי בקרת תעבורה אוירית, בניגוד להוראות יחידת פת"א.
(ג) טייס מפקד הסוטה במצב חירום ממירשה טיסה או מהוראות יחידת פת"א, ידווח על הסטייה ליחידת הפת"א מוקדם ככל האפשר.
(ד) טייס מפקד אשר קיבל מיחידת פת"א קדימות בגלל מצב חירום שאינו נכלל בין הארועים המחייבים דיווח בכל מקרה, כאמור בתקנה 3 לתקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי טיס), התשכ"ט-1969, יגיש תוך 48 שעות לראש יחידת הפת"א, לפי דרישתו, דו"ח מפורט על נסיבות מצב החירום.
74. אותות
(א) קיבל מפעיל כלי טיס אות מן האותות המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות אלה או הבחין בו, יציית לאותו אות כמוסבר בתוספת האמורה.
(ב) האותות בתוספת הראשונה לתקנות אלה ישמשו למטרות המפורטות בתוספת האמורה בלבד ואין להשתמש באותות אחרים שיש בהם כדי להטעות או לבלבל את הזולת.
75. זמן (תיקון: תשמ"ו)
(א) זמן, בכל הקשור לטיסה, יהיה זמן אוניברסלי מתואם - (UTC (Coordinated Universal Time, בשעות ודקות של יממה בת 24 שעות המתחילה בחצות.
(ב) בדיקת הזמן ואיפוס השעון יבוצעו לפני תחילת הפעלת כלי הטיס ובמרוצת הטיסה, אם הדבר דרוש.
76. כיוונון מד גובה28
מפעיל כלי טיס בישראל ישמור על גובה שיוט ((cruising altitude או על רום טיסה ((flight level של אותו כלי טיס בהתאם למצב, תוך התייחסות למד גובה המכוונן -
(1) בטיסה מעל הים בגובה מעל 6500 רגל ((MSL - ללחץ ברומטרי סטנדרטי (1013.25 מיליבר או 29.92 אינץ' כספית);
(2) בטיסה מעל היבשה - ללחץ ברומטרי אזורי ((QNH המדווח על ידי יחידת פת"א בתחומה טס כלי הטיס.
77. משדר מיקום חירום
מפעיל כלי טיס המצוייד במשדר מיקום חירום ינהג כדלהלן:
(1) לפני כל טיסה, יעביר את המכשיר למצב כוננות ויאזין על ערוץ החירום (121.5 מגה-הרץ) על מנת לוודא שהמכשיר אינו משדר;
(2) לאחר כל נחיתה יאזין שנית על ערוץ החירום, ויוודא שהמכשיר אינו משדר;
(3) לפני עזבו את כלי הטיס ינצור את המכשיר על מנת להוציאו ממצב כוננות.
78. תכנית טיסה (תיקון: תשמ"ו)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס אלא בהתאם לתכנית טיסה שהוגשה ליחידת פת"א המתאימה, או בהתאם לשינוי בתכנית טיסה, שניתן לגביה מירשה טיסה, או אלא אם מצב חירום מצריך פעולה שלא בהתאם לתכנית הטיסה.
(ב) אדם המגיש תכנית טיסה לפי כטר"מ, כטר"ח או כט"מ יכלול בתכנית זו את כל אלה, אלא אם אושר אחרת על ידי יחידת פת"א:
(1) סימני הלאומיות והרישום של כלי הטיס, ובמידת הצורך אות הקריאה שלו;
(2) כללי הטיסה שלפיהם תתבצע הטיסה;
(3) סוג כלי הטיס, או במקרה של טיסת מיבנה, סוגם של כל אחד מכלי הטיס ומספרם;
(4) סוג הטיסה, כגון: מסחרית, פרטית וכדומה;
(5) השם המלא של הטייס המפקד, או במקרה של טיסת מיבנה - של מוביל המיבנה;
(6) מקום ההמראה הראשון וזמנה המתוכנן, מקום הנחיתה המתוכנן הראשון וזמן טיסה משוער עד לאותו מקום, וכן מקומות המראה ונחיתה נוספים המתוכננים בנתיב וזמני המראה מתוכננים וזמני טיסה משוערים עד לאותם מקומות;
(7) הנתיב המתוכנן לשדה היעד (במקרה של טיסת כט"מ - הנתיב המתוכנן אל נקודת דיווח ממנה מיועדת להתבצע הנמכת מכשירים לנחיתה), בגובה השיוט (או רום הטיסה) ומהירות אויר אמיתית בגובה זה, וכן הנתיבים המתוכננים לשדות הביניים;
(8) זמני טיסה משוערים עד לגבולות של מרחב הפיקוח התעופתי ((F.I.R;
(9) ציוד הקשר, עזרי הרדיו לניווט ולהנמכה וסוג הטרנספונדר בכלי הטיס;
(10) כמות הדלק בכלי הטיס (מבוטא בשעות טיסה), בעת כל המראה שצויינה בתכנית הטיסה;
(11) במקרה של טיסה המתוכננת לפי כט"מ - שדה משני לנחיתה, מלבד כאמור בתקנת משנה (ד);
(12) מספר הנוסעים ואנשי הצוות בכלי הטיס ומספרם המשוער בכל המראה נוספת;
(13) הסוג של ציוד חירום והצלה וכמותו;
(14) כל מידע נוסף אשר הטייס המפקד או יחידת פת"א מוצאים כדרוש לצורכי פת"א.
(ג) הוגשה תכנית טיסה ואושרה, יודיע הטייס המפקד ליחידת פת"א על גמר ביצוע הטיסה לפי התכנית או על ביטולה, זולת אם נקבע אחרת על ידי יחידת פת"א.
(ד) פסקה (11) בתקנת משנה (ב) לא תחול אם עבור שדה היעד המתוכנן הראשון פורסם נוהל הנמכת מכשירים סטנדרטי בפרסומי מידע תעופתי של ישראל או בפרסומי מידע תעופתי של מדינת החוץ שבה מצוי שדה היעד המתוכנן הראשון, לפי הענין, ותנאי מזג האויר בשדה זה החזויים לתקופה משתי שעות לפני זמן הנחיתה המיועד ועד שתי שעות אחריו הם לפחות אלה: בסיס העננים אינו נמוך מ- 1500 רגל מעל לגובה ההנמכה המינימלי ((MDA או גובה ההחלטה ((DH שנקבע לנוהל הנמכת מכשירים עבור אותו שדה, והראות היא הגדולה מבין שני אלה:
(1) חמישה ק"מ;
(2) שלושה ק"מ מעל לראות המינימלית המותרת לנחיתה באותו שדה.
(ה) לא יכלול אדם שדה תעופה כשדה תעופה משני בתכנית הטיסה לפי כט"מ, אם החיזוי העדכני של תנאי מזג האויר לזמן ההגעה המתוכנן לאותו שדה הוא כדלקמן:
(1) אם פורסם נוהל הנמכת מכשירים כאמור בתקנת משנה (ד) - בסיס העננים והראות שנקבעו כמינימליים לשדה שהוא משמש כשדה משני; אם לא נקבעו מינימות ((minima אלה בנוהל הנמכת מכשירים, יהיו כלהלן:
א. עבור נהלי הנמכה מדוייקת ((precision approach - בסיס העננים יהיה 600 רגל, והראות שלושה ק"מ;
ב. עבור נהלי הנמכה לא מדוייקת - בסיס העננים יהיה 800 רגל, והראות שלושה ק"מ;
(2) אם לא פורסם נוהל הנמכת מכשירים כאמור בתקנת משנה (ד) עבור שדה זה - בסיס העננים והראות המינימליים יהיו כאלה שיאפשרו הנמכה מגובה השיוט המינימלי ((MEA ונחיתה לפי כטר"מ.
79. הפעלה בתחומי שדה תעופה
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בתחומי שדה תעופה, אלא בהתאם להוראות שפורסמו בפמ"ת ובהתאם להוראות תקנות 80 ו-81.
(ב) פרט אם אושר אחרת על ידי יחידת פת"א, לא יפעיל אדם כלי טיס באזור שדה כאמור בתקנה 60, אלא לצורך נחיתה בשדה התעופה, המראה ממנו או הסעה בו.
(ג) הטייס המפקד של אוירון, המונע במנוע טורבו-סילוני, יכוון את מצב המדפים לצורך שלבי הנחיתה הסופיים, למצב המדפים המינימלי המורשה לנחיתה, כפי שנקבע בספר העזר לטיסה לעניין התנאים הישימים, אלא אם דרוש אחרת למטרת אימון והדרכה או לצורך רישוי האוירון; אולם בידי הטייס המפקד של האוירון הסמכות והאחריות הסופיים להפעלה בטוחה של האוירון והוא רשאי להשתמש במצב מדפים אחר המאושר לאותו אוירון אם לדעתו הדבר חיוני למען בטיחות הטיסה.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי מפקח על תנועה אוירית ליתן אישור חד פעמי להפעלת כלי טיס למטרה מיוחדת באיזור פיקוח שדה ורשאי המנהל ליתן אישור כללי בכתב להפעלת כלי טיס באיזור פיקוח שדה שלא לצרכים האמורים בתקנת משנה (א).
80. הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח - גבהים מינימליים
לא יפעיל אדם אוירון אל שדה תעופה בו פועל מגדל פיקוח אלא כאמור להלן או אלא אם נקבע אחרת בפמ"ת לגבי אותו שדה תעופה או על ידי יחידת פת"א:
(1) האוירון ייכנס לאיזור פיקוח שדה התעופה בגובה של לא פחות מ- 1500 רגל מעל פני שדה התעופה עד שתידרש ירידה נוספת של האוירון לשם נחיתה בטוחה.
(2) אוירון המצוייד בILS- והמבצע גישה לנחיתה למסלול המצוייד בILS- יטוס בגובה שיפוע הגלישה ((glide slope או מעליו, בין המסמך החיצוני ((outer marker או נקודת ההצטלבות עם שיפוע הגלישה, אם עמידה בדרישות המתאימות של מרחק מהעננים מחייבת הצטלבות עם הקרן מאוחר יותר (קרוב יותר למסלול), לבין המסמן האמצעי (middle marker);
(3) אוירון המבצע גישה לנחיתה למסלול המצוייד במציין שיפוע גישה חזותי ((visual approach slope indicator יטוס בגובה שיפוע הגלישה או מעליו עד שיידרש גובה נמוך יותר של האוירון לשם נחיתה בטוחה;
(4) פסקאות (2) ו-(3) אינן אוסרות תמרונים רגילים מעל לשיפוע הגלישה, או מתחתיו המבוצעים לשם שמירת זוית שיפוע הגלישה הנכונה.
81. הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח - גישות
טייס המבצע גישה לנחיתה בשדה תעופה בו פועל מגדל פיקוח -
(1) באוירון, יבצע הקפה שמאלית, אלא אם נקבע אחרת בפמ"ת לגבי אותו שדה תעופה או על ידי יחידת פת"א;
(2) ברוטורקרפט, יימנע מהתקרבות לזרימת אויר של כלי טיס עם כנף קבועה.
82. הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח - יציאות
לא יפעיל אדם כלי טיס הממריא משדה תעופה בו פועל מגדל פיקוח אלא בהתאם לאמור להלן:
(1) הטייס יטוס לפי נהלי היציאה שפורסמו לגבי אותו שדה תעופה בפמ"ת;
(2) אלא אם נדרש אחרת בנהלי היציאה או בדרישות המתאימות של מרחק מהעננים, הטייס של אוירון המונע במנוע טורבינה וטייס של אוירון גדול, ינסוק לגובה של 1500 רגל מעל פני השטח בפרק הזמן המעשי הקצר ביותר.
83. הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח - הגבלת רעש
טייס של אוירון המונע במנוע טורבינה או של אוירון גדול, הנוחת או הממריא בשדה תעופה בו פועל מגדל פיקוח ואשר נקבעו על ידי המנהל עבור אותו שדה התעופה נהלי שימוש במסלולים לצורך הגבלת רעש, ישתמש במסלול שנקבע עבורו לפי אותם נהלים על ידי יחידת פת"א; אולם לטייס הסמכות הסופית והאחריות להפעלתו הבטוחה של האוירון ואם הוא קובע, מטעמי בטיחות הטיסה, שיש להשתמש במסלול אחר, תיקבע עבורו יחידת פת"א מסלול זה לשימוש בהתחשב בתנועה האוירית ובתנאים האחרים השוררים במקום.
84. הפעלה בשדה עם מגדל פיקוח - מירשה
לא יסיע אדם כלי טיס על מסלול המראה או על מסלול הסעה בשדה תעופה שבו פועל מגדל פיקוח, וכן לא ימריא ולא ינחית כלי טיס בשדה תעופה כאמור, אלא אם קיבל לכך מירשה מתאים מיחידת פת"א. מירשה "להסיע אל" מסלול ההמראה שנקבע לאותו כלי טיס אינו מירשה לחצות אותו מסלול המראה או להסיע את כלי הטיס על אותו מסלול לנקודה כלשהיא, אלא הוא מירשה לחצות מסלולים החוצים את מסלול ההסעה בכיוון מסלול ההמראה שנקבע; מירשה "להסיע אל" כל נקודה שאינה מסלול ההמראה שנקבע לאותו כלי טיס הוא מירשה לחצות את כל המסלולים החוצים את תואי ההסעה.
85. הפעלה בשדה ללא מגדל פיקוח
(א) טייס המטיס כלי טיס אל שדה תעופה שלא פועל בו מגדל פיקוח או ממנו -
(1) במקרה של אוירון המתקרב לנחיתה, יבצע הקפה שמאלית, אולם אם מוצגים בשדה התעופה סימון תאורה או סימון חזותי מאושרים המציינים שיש לבצע הקפה ימנית, יבצע הטייס הקפה ימנית;
(2) במקרה של הליקופטר, יימנע הטייס מהתקרבות לזרימת אויר של כלי טיס;
(3) במקרה של יציאת כלי הטיס, יטיס הטייס את כלי הטיס לפי נהלי היציאה שנקבעו בפמ"ת לאותו שדה תעופה.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס בהמראה או בנחיתה בשדה תעופה שלא פועל בו מגדל פיקוח, אלא אם מילא אחרי ההוראות בפמ"ת בדבר נוהלי טיס המתייחסים לאותו שדה תעופה.
85א. מניעת רעש (תיקון: תשמ"ו)
לא יפעיל אדם כלי טיס בתחום פעילות מערכת ניטור שפורסם בפמ"ת ברעש העולה על סף הרעש שפורסם בפמ"ת או בנוטאם.
86. הגבלות זמניות על טיסה
פורסמה הודעה לאנשי צוות ((NOTAM בדבר הגבלות על הטיסה או בדבר איזורים אסורים לטיסה לא יפעיל אדם כלי טיס אלא בכפוף לאותן הגבלות או אלא באישור מיוחד של יחידת פת"א שניתן לגבי אותו כלי טיס.
87. אזורי ניסויי טיסה
לא יפעיל אדם כלי טיס למטרת ניסויי טיסה, אלא מעל הים הפתוח או מעל אזורים דלילי אוכלוסין שבהם התנועה האוירית דלילה, או במרחבי-אויר שנקבעו במיוחד למטרה זו על ידי המנהל.
88. אזורים מוגבלים או אסורים לטיסה
לא יפעיל אדם כלי טיס באזור שנקבע על ידי המנהל כאזור מוגבל לטיסה או באזור אסור לטיסה, אלא באישור מראש מאת הרשות השולטת או המשתמשת באותו אזור ומאת יחידת פת"א.
89. טיסה במרחב אוירי מבוקר פוזיטיבית
לא יפעיל אדם כלי טיס במרחב אוירי מבוקר פוזיטיבית שקבע המנהל אלא אם -
(1) כלי הטיס מופעל לפי כט"מ בגובה שנקבע עבורו על ידי יחידת פת"א;
(2) כאשר מצויים בכלי הטיס מכשירים וציוד כאמור בתקנות 21 ו-33 (א)(3).
(3) הטייס המטיס את כלי הטיס מחזיק בהגדר מכשירים.
90. פטור
(א) המנהל רשאי לתת פטור בכתב מדרישות תקנות פרק זה, כולן או מקצתן, ולהתנות תנאים בפטור, אם הוא שוכנע שהפעלת כלי הטיס לפי תנאי הפטור יכולה להתבצע בבטיחות.
(ב) בקשה לפטור לפי תקנת משנה (א) תוגש למנהל בצורה שיורה.
(ג) תוקף הפטור יהיה כמצוין בו.
סימן ב': כללי טיסת ראייה מבוקרת (כטר"מ)
91. כללי
לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כטר"מ, אלא כאמור בתקנות 93 או 94.
92. תנאי מזג אויר
לא יגיש מפעיל כלי טיס תכנית טיסה לפי כטר"מ ולא יפעיל כלי טיס כאמור, אלא אם תנאי מזג האויר מאפשרים ביצוע הטיסה כולה לפי כטר"מ כאמור בסימן זה.
93. כללי טיסת ראייה מבוקרת (תיקון: תשמ"ח, תש"ן, תש"ס)
כללי טיסת ראייה מבוקרת הם:
(1) טיסה לפי כטר"מ תתבצע ביום בלבד, פרט לטיסה באיזורי פיקוח בשדה תעופה, שבהם פועל מגדל פיקוח ובאיזורים אחרים, שנקבעו בפמ"ת של ישראל כי ניתן לבצע את הטיסה בהם גם בזמן תאורה ובפרוזדורי אויר, פרוזדורי אויר מיוחדים ובנתיבים מוגדרים מראש גם בזמן תאורה, בתנאי שהטייס מוסמך על פי תקנות הרשיונות לבצע טיסות מרחב בלילה וכלי הטיס מצוייד במכשירים ובעזרי רדיו כמפורט בתקנה 33(א)(2) ו-(3);
(2) מפעיל כלי הטיס יוודא במשך כל זמן הטיסה לפי כטר"מ כל אלה:
א. קיום קשר ראייה מתמיד עם הקרקע;
ב. הימנעות מטיסה מעל לעננים או ביניהם, כאשר העננים מכסים יותר ממחצית פני השמים;
ג. הימנעות מטיסה מעל לעננים בכל כמות שהיא או ביניהם, כאשר הטיסה מתבצעת באיזור פיקוח שדה תעופה;
ד. הימנעות מכניסה לעננים;
ה. שמירת מרחק אנכי של לפחות אלף רגל בין כלי הטיס לבין שכבת עננים המכסה יותר ממחצית פני השמים;
ו. שמירת מרחק אופקי של לפחות ק"מ וחצי בין כלי הטיס לבין עננים בודדים;
ז. קיום ראות טיסה של לפחות חמישה ק"מ עד לגובה של 10,000 רגל (AMSL) ושמונה ק"מ בגובה של 10,000 רגל (AMSL) ומעלה.
(3) המראה ונחיתה לא יתבצעו כשבסיס העננים המכסים יותר ממחצית פני השמים, הוא פחות מאלף וחמש מאות רגל מעל שדה התעופה;
(4) הגובה המזערי בטיסה לפי כטר"מ, למעט בהמראה או בנחיתה, יהיה כלהלן:
א. מעל אזורים מאוכלסים או מעל ריכוזי בני אדם בשטח פתוח:
(1) ביום - גבוה יותר מגובה המאפשר נחיתה במקרה חירום, ללא פגיעה בבני אדם או ללא גרימת נזק לרכוש על פני הקרקע, אולם בכל מקרה לא נמוך מאלף רגל מעל העצם הגבוה ביותר ברדיוס של 600 מטרים ממקום הימצאו של כלי הטיס;
(2) בלילה - פרט אם פורסם אחרת בפרסומי פמ"ת פנים ארצי - באזור שבו גובה פני הקרקע אינו עולה על 5000 רגל מעל פני הים - לפחות 1000 רגל מעל לעצם הגבוה ביותר ברדיוס של 3 ק"מ ממקום הימצאו של כלי הטיס, ובאיזור שבו גובה פני הקרקע עולה על 5000 רגל - לפחות 2000 רגל מעל לעצם הגבוה ביותר ברדיוס של 3 ק"מ ממקום הימצאו של כלי הטיס.
ב. מעל אזורים ושטחים אחרים:
(1) ביום - לפחות 500 רגל מעל לעצם הגבוה ביותר ברדיוס של 600 מטר מכלי הטיס.
(2) בלילה - לא פחות מהאמור בפסקת משנה א(2).
(5) גובה מירבי לטיסה לפי כטר"מ יהיה 20,000 רגל ((AMSL באזורים יבשתיים או רום טיסה (200 (FL מעל לים;
(6) מהירות הטיסה תהיה מתחת למהירות הקול.
94. כטר"מ מיוחד (תיקון: תש"ן)
(א) כאשר תנאי מזג האויר הם מתחת לרמה הנדרשת לטיסות לפי כטר"מ כאמור בתקנה 93, אך מעל כאמור בתקנה זו, יכולה הטיסה להתבצע לפי כטר"מ מיוחד, בתנאים אלה:
(1) הטיסה היא באזור פיקוח שדה וביום בלבד;
(2) הטייס המפקד הוא בעל נסיון של לפחות 150 שעות טיסה.
(ב) מפעיל כלי הטיס יוודא במשך כל זמן הטיסה לפי כטר"מ מיוחד כל אלה:
(1) קיום קשר ראייה מתמיד עם הקרקע ועם מסלול הנחיתה;
(2) הימנעות מכניסה לעננים ושמירת מרחק אופקי של לפחות ק"מ וחצי בין כלי הטיס לבין העננים;
(3) הימנעות מטיסה מעל לעננים בכל כמות שהיא או ביניהם;
(4) שמירת מרחק אנכי של לפחות 200 רגל בין כלי הטיס לבין שכבת עננים המכסה יותר ממחצית פני השמים;
(5) קיום ראות טיסה של לפחות ק"מ וחצי.
(ג) לא ימריא מפעיל כלי טיס לטיסה לפי כטר"מ מיוחד אלא אם תנאי מזג האויר מאפשרים ביצוע הטיסה כולה לפי כטר"מ מיוחד, אלא אם קיבל אישור לכך מראש מיחידת פת"א.
סימן ג': כללי טיסת ראייה חקלאית (כטר"ח)
95. תחולה
כטר"ח יחולו על מפעיל כלי טיס בטיסות הקשורות במישרין בביצוע פעילות חקלאית בלבד לרבות הדרכה, העברת נוסעים וחומרים ופיקוח על פעילות כמפורט בפרק האחד עשר לתקנות אלה.
96. תנאים להפעלת כלי טיס לפי כטר"ח (תיקון: תש"ן)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כטר"ח אלא אם כלי הטיס מורשה לבצע פעילות חקלאית והמפעיל הוא בעל רשיון מתאים לכך.
(ב) טיסות לפי כטר"ח יבוצעו באזורים מיוחדים לכך שנקבעו בפמ"ת ומגובה פני הקרקע ועד לגובה של 500 רגל מעל פני הקרקע - ביום, ועד לגובה של 1500 רגל מעל פני הקרקע - בלילה.
97. מגבלות תנאי מזג אויר
לא יגיש מפעיל כלי טיס תכנית טיסה לפי כטר"ח ולא יפעיל כלי הטיס בטיסה כאמור, אלא אם הטיסה כולה יכולה להתבצע במגבלות נהלי טיסה לפי כטר"ח כאמור בתקנה 98.
98. נהלי טיסה לפי כטר"ח (תיקון: תשס"ו)
לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כטר"ח, אלא אם הוא ממלא אחר כל אלה:
(1) מקיים קשר ראייה מתמיד עם הקרקע;
(2) נמנע לחלוטין מכניסה לעננים או לערפל;
(3) נמנע לחלוטין מטיסה מעל לערפל או לערפילים המכסים למעלה ממחצית פני הקרקע בשעות אור יום;
(4) נמנע לחלוטין מטיסה מעל לערפל או לערפילים בכל כמות שהיא בשעות הלילה;
(5) שומר על מרחק אפקי של לפחות ק"מ וחצי בין כלי הטיס לבין ענן בודד;
(6) מקיים ראות טיסה של לפחות ק"מ וחצי;
(7) מוודא קיום ראות אפקית של לפחות 5 ק"מ בטיסות העברה.
99. גובהי טיסה לפי כטר"ח
(א) הגובה המזערי בטיסות לפי כטר"ח, פרט בהמראה ובנחיתה, יהיה גובה כזה שימנע לחלוטין כל מגע בין כל חלק של כלי הטיס לבין כל עצם דומם, צומח או חי על פני הקרקע.
(ב) גובה השיוט לטיסות לפי כטר"ח יהיה 200 רגל מעל העצם הגבוה ביותר ברדיוס של 100 מטר מכלי הטיס - בשעות אור יום, ו-1000 רגל מעל העצם הגבוה ביותר ברדיוס של 1000 מטר מכלי הטיס - בשעות הלילה.
(ג) הגובה המירבי לטיסות לפי כטר"ח יהיה 500 רגל מעל פני הקרקע - בשעות אור יום, ו-1500 רגל מעל פני הקרקע - בשעות הלילה.
סימן ד': כללי טיסת מכשירים (כט"מ)
100. תנאים להפעלת כלי טיס לפי כט"מ
לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כט"מ אלא אם התקיימו כל אלה:
(1) בנתיב הטיסה המתוכנן מצויים מיתקנים אלקטרוניים לעזר בניווט שמישים, ובכלי הטיס מצויות מפות ניווט מתאימות;
(2) בשדה התעופה המיועד לנחיתה ובשדות התעופה המשניים מצויים מיתקני הנמכה אלקטרוניים שמישים ובכלי הטיס מצוי ספר ובו נהלי הנמכה מתאימים ונהלי חירום למקרה של אובדן קשר אלחוט-דיבור בין כלי הטיס לבין יחידת פת"א;
(3) בכלי הטיס מצויים המכשירים המפורטים בתקנות 21 ו-33, מכשירים אלה הינם שמישים וכלי הטיס אושר לביצוע טיסה לפי כט"מ;
(4) צוות כלי הטיס הוא בעל רשיונות והגדרים מתאימים.
101. מגבלות תנאי מזג אויר
לא יגיש מפעיל כלי טיס תכנית טיסה לפי כט"מ ולא יפעיל את כלי הטיס בטיסה כאמור, אלא אם הטיסה כולה יכולה להתבצע במגבלות תנאי מזג אויר לטיסת מכשירים, כפי שנקבעו כאמור בפרק הששי.
102. גובה מזערי בטיסה לפי כט"מ
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס מתחת לגובה המזערי כאמור בתקנה זו.
(ב) הגבהים המזעריים בטיסות לפי כט"מ, למעט בהמראה או בנחיתה, יהיו -
(1) הגבהים המינימליים הישימים שנקבעו כאמור בפרק הששי, או
(2) אם לא נקבעו גבהים מינימליים כאמור יהיה הגובה המזערי -
א. 1000 רגל מעל לעצם הגבוה ביותר ברדיוס של 8 ק"מ ממקום הימצאו של כלי הטיס, באזור שבו גובה פני הקרקע אינו עולה על 5000 רגל מעל פני הים;
ב. 2000 רגל מעל לעצם הגבוה ביותר ברדיוס של 8 ק"מ ממקום הימצאו של כלי הטיס, באזור שבו גובה פני הקרקע עולה על 5000 רגל מעל פני הים או באזור הררי;
אולם כאשר נקבע גובה מזערי לנתיב ((MEA וגובה מזערי פנוי ממכשולים ((MOCA עבור נתיב מסויים, רשאי מפעיל כלי טיס להפעילו מתחת לMEA- בתנאי שיישמר המרחק האנכי הקבוע מעל לMOCA- בתוך מרחק אפקי של 40 ק"מ מVOR- שעליו מתבסס נתיב האויר האמור, לפי מיטב הערכתו של הטייס של מרחק זה.
(ג) מפעיל כלי טיס יתחיל בטיפוס לגובה מזערי הגבוה יותר מגובה מזערי קודם, מיד אחרי מעבר הנקודה בה מתחיל הגובה המזערי החדש, אולם כאשר קיימים מכשולי קרקע יש לחצות את נקודת המעבר כבר בגובה המזערי לחצייה ((MCA הישים או מעליו.
103. גובה שיוט בטיסה לפי כט"מ
(א) גובה השיוט בטיסת שיוט אפקית יהיה הגובה שהוקצה לכלי הטיס על ידי יחידת פת"א עבור אותה טיסה.
(ב) הגובה המירבי לטיסות לפי כט"מ הוא גובה טיסה של 100,000 רגל או רום טיסה 1000 (FL 1000)
(ג) לא ישנה מפעיל כלי טיס גובה שיוט אלא אם קיבל אישור לכך מאת יחידת פת"א.
(ד) לא תבוצע הנמכה של כלי טיס אלא באישור יחידת פת"א.
104. מסלול טיסה
פרט אם אושר אחרת על ידי יחידת פת"א, לא יפעיל אדם כלי טיס בטיסה לפי כט"מ אלא בקו האמצע של פרוזדור אויר, או בקו האמצע של נתיב אויר מוגדר מראש, כפי שנקבעו בפמ"ת של ישראל. אולם תקנה זו אינה אוסרת תימרון כלי הטיס כדי לחלוף על פני תנועה אוירית אחרת במרחק בטוח או תמרון כלי טיס, בתנאי כטר"מ, כדי לוודא שמסלול הטיסה המיועד להנמכה או לטיפוס פנוי.
105. קשר רדיו
טייס מפקד של כלי טיס בטיסה לפי כט"מ יקיים האזנה מתמדת בתדר המתאים וידווח באמצעות רדיו בהקדם האפשרי על כל אלה:
(1) הזמן והגובה של מעבר כל נקודת דיווח חובה או נקודת דיווח שהוא נדרש לדווח עליה על ידי יחידת פת"א; אולם כאשר כלי הטיס נמצא בבקרת מכ"מ, ידווח רק על מעבר כלי הטיס נקודות דיווח שהוא נדרש לדווח עליהן במיוחד על ידי יחידת פת"א;
(2) כל תנאי מזג אויר בלתי צפויים שבהם הוא נתקל; וכן
(3) כל מידע אחר הקשור בבטיחות הטיסה.
106. אבדן קשר רדיו (תיקון: תשנ"ה)5
(א) הופסק קשר הרדיו בכלי טיס בטיסה לפי כט"מ עקב תקלה כלשהי, ינהג מפעיל כלי הטיס כאמור בתקנה זו, זולת אם אושר אחרת על ידי יחידת פת"א.
(ב) היו תנאי מזג האויר ברמה של כט"ר Meteorological Conditions Visual)
(VMC - ימשיך מפעיל כלי הטיס את הטיסה לפי כטר"מ וינחת בשדה תעופה המתאים הקרוב ביותר.
(ג) היו תנאי מזג האויר ברמה של כט"מ Meteorological (Instrument (IMC - Conditions, או לא יכול היה המפעיל לנהוג לפי תקנת משנה (ב), ימשיך מפעיל כלי הטיס בטיסה כאמור להלן:
(1) נתיב -
א. ימשיך בנתיב הטיסה שאושר במירשה הטיסה האחרון שקיבל;
ב. כאשר הטייס מודרך על ידי מכ"מ - ימשיך בנתיב הישיר מהמקום בו ארעה התקלה אל נקודת הקבע, הנתיב, או פרוזדור הטיסה שצויינו במירשה המכ"מ;
ג. כאשר לא צויין נתיב - ימשיך בנתיב שיחידת פת"א הודיעה שהוא צפוי בשלב מתן המירשה הבא של הטיסה;
ד. כאשר לא צויין נתיב ולא נמסר על נתיב צפוי כאמור בפיסקה (ג), ימשיך בנתיב שצויין בתכנית הטיסה;
(2) גובה - ימשיך גבוה ביותר מבין הגבהים או רומי הטיסה המצויינים להלן עבור קטעי הנתיב:
א. הגובה או רום הטיסה שצויין במירשה האחרון שקיבל;
ב. הגובה המיזערי לטיסות כט"מ, יומר באם הדבר מתאים לכך, לרום טיסה מזערי כאמור בתקנה (91.121(c ל-פ.א.ר.;
ג. הגובה או רום הטיסה שיחידת פת"א הודיעה שהם צפויים בשלב המירשה הבא של הטיסה;
(3) עזיבת קבע ריתוק - אם התקבלו הוראות ריתוק, יעזוב הטייס את קבע הריתוק בזמן שנקבע כצפוי לקבלת מירשה נוסף, או, אם התקבל זמן כאמור, יעזוב את קבע הריתוק כדי להגיע לקבע שממנו מתחילה הגישה קרוב ככל האפשר לזמן-תחילת-הגישה כפי שנקבע לו במירשה;
(4) הנמכה לגישה - יתחיל בהנמכה מגובה השיוט או מרום הטיסה כאשר יגיע לקבע אשר ממנו מתחילה הגישה, אולם לא לפני -
א. זמן-תחילת-הגישה כפי שנקבע לו במירשה, אם התקבל;
ב. אם הזמן האמור לא התקבל - זמן ההגעה המשוער לפי תכנית הטיסה כפי שאושרה על ידי יחידת פת"א.
107. דיווח על תקלה במכשיר עזר לניווט
ארעה בכלי טיס, המופעל בטיסה לפי כט"מ, תקלה במכשיר עזר לניווט, לרבות במכשירי הקשר, ידווח על כך מפעיל כלי הטיס מיד ליחידת פת"א, יודיע ליחידה את מידת העזרה הדרושה לו, ויציין באיזו מידה התקלה מגבילה את כושרו לטוס לפי כט"מ.
108. גישת מכשירים לשדה תעופה
פרט אם אישר המנהל אחרת, לא יפעיל אדם כלי טיס כאשר נדרשת הנמכת מכשירים לשדה תעופה, אלא לפי נהלי גישת מכשירים סטנדרטית שנקבעו עבור אותו שדה תעופה בפרק הששי.
109. מינימות לנחיתה (תיקון: תשמ"ח)
לענין סימן זה, כאשר נוהל גישת מכשירים שבו משתמשים מפרט ומחייב גובה החלטה ((DH וגובה מינימלי להנמכה ((MDA יהיה גובה ההחלטה או הגובה המינימלי להנמכה, הגבוה מבין אלה:
(א) גובה ההחלטה או הגובה המינימלי להנמכה שנקבע באותו נוהל גישה.
(ב) גובה ההחלטה או הגובה המינימלי להנמכה שנקבעו במקום אחר לטייס המפקד של כלי הטיס.
(ג) גובה ההחלטה או הגובה המינימלי להנמכה שנקבעו בהתאם לציוד שמותקן בכלי הטיס.
110. מינימה להמראה משדה תעופה אזרחי
פרט אם אישר המנהל אחרת, לא יפעיל אדם כלי טיס בטיסה מסחרית בהמראה משדה תעופה אזרחי בטיסת כט"מ אלא אם תנאי מזג האויר הינם במינימת מזג האויר שנקבעה להמראה מאותו שדה תעופה בפרק הששי, או מעליה; אם המינימה להמראה לא נקבעה בפרק הששי, לגבי שדה תעופה מסויים, יחולו המינימות להמראות לפי כט"מ, כמפורט להלן:
(1) כלי טיס חד-מנועיים ודו-מנועיים - ראות של 1500 מטר;
(2) כלי טיס בעל יותר משני מנועים - ראות של 800 מטר.
111. שדה תעופה צבאי
פרט אם אישר המנהל אחרת, לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כט"מ אל שדה תעופה צבאי או ממנו, אלא לפי נהלי גישת מכשירים ולפי המינימות להמראה ולנחיתה שנקבעו על ידי הרשות הצבאית האחראית על אותו שדה תעופה ושפורסמו בפמ"ת או שאושרו לאותו מפעיל על ידי המנהל.
4.112 (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
פרט למינימות עבור הפעלה בקטגוריה II וIII- במקרה בו מינימות טווח ראייה במסלול ((RVR להמראה או לנחיתה מתוארות בנוהל גישת מכשירים, אולם לא דווחו ערכי RVR עבור המסלול המיועד להפעלה, יומר ערך מינימת RVR לערך של ראות אפקית, בהתאם לטבלה דלהלן וערך זה ישמש כראות האופקית הישימה לאותו מסלול -
ראות אופקית במטרים RVR (ברגל)
400 1,600
800 2,400
1,000 3,200
1,200 4,000
1,400 4,500
1,600 5,000
2,000 6,000
113. טיסה מחוץ לנתיבים ושימוש במכ"מ
(א) אושר שימוש במכ"מ בתעבורה האוירית, ניתן להעזר בו לא רק להשגחה ((surveillance ולהנמכות מכ"ם מדוייקות, אלא גם בתהליכי גישת מכשירים שונים המבוססים על עזרי ניווט מסוגים אחרים. ניתן להשתמש בווקטורים של מכ"מ כדי לספק הנחיית כיוון דרך הקטעים ((segments של תהליך הגישה עד לקבע הגישה הסופית (FAF - Final Approach Fix) או המקום של תחילת הגישה הסופית.
(ב) בטיסה מחוץ לנתיבים או בטיסה לאורך וקטור של מכ"מ ישמור הטייס, לאחר שקיבל מירשה גישה ((approach clearance על הגובה האחרון שהוקצה לו, בנוסף לקיום הוראות תקנה 102, אלא אם -
(1) הוקצה לו גובה אחר על ידי יחידת פת"א; או
(2) כלי הטיס התייצב בקטע של נתיב שפורסם או בקטע של תהליך גישת מכשירים.
(ג) התייצב כלי הטיס כאמור בפסקה (ב)(2), ימשיך הטייס את טיסתו וינמיך בהתאם לגבהים שפורסמו לנתיבים עבור כל קטע עוקב של הנתיב או של תהליך הגישה, אלא אם ניתן לו גובה אחר על ידי יחידת פת"א.
(ד) הגיע כלי הטיס לקבע הגישה הסופית ((FAF או למקום הגישה הסופית, רשאי הטייס -
(1) להשלים את גישת המכשירים בהתאם לתהליך הגישה שפורסם לאותו עזר ניווט; או
(2) להמשיך לנחיתה לפי תהליך מכ"מ השגחה (PPI - Planned Position Indicator) או לפי גישת מכ"מ מדוייקת (PAR - Precision Approach Radar.
114. מגבלות בפניות נוהל
במקרה של הנחיית מכ"מ בשלב התחלתי של הגישה -
(1) לקבע הגישה הסופית או למקום הגישה הסופית;
(2) לגישת זמן ((timed approach מקבע ריתוק ((holding fix;
(3) כאשר מצויינת בתהליך הגישה המלה "NOPT" או "FINAL", לא יבצע הטייס פניית נוהל, אלא אם הוא מודיע על כך ליחידת הפת"א, כאשר הוא מקבל אישור לגישה סופית.
115. הפעלה מתחת לגובה החלטה או לגובה מינימלי להנמכה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס תוך שימוש בתהליכי גישת מכשירים כאמור בפרק הששי למעט לפי קטגוריות II וIII-, אלא אם כן הוא עונה על הוראות תקנה זו, זולת אם אישר לו המנהל אחרת.
(ב) בשדה תעופה בו נקבעו גובה החלטה ((DH או גובה מינימלי להנמכה ((MDA לא ימשיך טייס בשימוש בתהליכי גישת מכשירים מתחת לגובה ההחלטה או לגובה המינימלי להנמכה המותרים לאותו נוהל, אלא אם כן -
(1) כלי הטיס נמצא בכל עת במקום המאפשר לטייס המפקד, בראייה, להנמיך לנחיתה על המסלול המיועד תוך תימרון ובשיעורי הנמכה רגילים, ולגבי כלי טיס המופעלים לפי הפרק השנים עשר או הפרק השלושה-עשר, לנחות בתחום אזור הנגיעה (Touch Down Zone) על המסלול האמור;
(2) הראות היא מעל לראות המזערית שנקבעה בנוהל הסטנדרטי לגישת המכשירים שבשימוש;
(3) פרט לגישות מכשירים המבוצעות לפי נוהל לקטגוריות II או III, שבהם קבע המנהל נקודות התייחסות חזותית, הטייס המבצע הנמכה יראה ויזהה בבירור לפחות אחד העצמים החזותיים המשתייכים למסלול המיועד, כמפורט להלן -
(א) את מערכת תאורת הגישה; אולם טייס הנעזר באורות הגישה לקביעת נקודת יחוס, לא ינמיך מתחת לגובה של 100 רגל מעל אזור הנגיעה, אלא אם כן הוא יכול לראות בברור ולזהות גם את האורות האדומים שבקצה מערכת אורות הגישה או את האורות שבשורות הצד של אותה מערכת;
(ב) את המפתן, סימונו או תאורתו;
(ג) את אזור הנגיעה או סימונו;
(ד) את אורות אזור הנגיעה;
(ה) את תאורת המסלול.
(4) כלי הטיס, בגישה ישירה המבוצעת לפי נוהל לגישה ישירה לא מדוייקת הכולל בתוכו נקודה חזותית להנמכה (להלן - נקודה), הגיע לאותה נקודה למעט המקרים הבאים בהם לא יכול כלי הטיס לנחות תוך תמרון ובשיעור הנמכה רגילים -
(1) כלי הטיס אינו מצוייד במיכשור מתאים לזיהוי הנקודה;
(2) טייסו אינו יכול לקבוע בוודאות את אותה נקודה;
(3) טייסו משהה את תחילת ההנמכה עד להיותו מעל לנקודה.
(ג) טייס המבצע גישת מכשירים יתחיל מיד בהליכה סביב מתאימה -
(1) כאשר לפני הנגיעה לא מתקיים אחד מהתנאים האמורים בתקנת משנה (ב) במקרים הבאים:
(א) כאשר המטוס מופעל מתחת לגובה ההנמכה המזערית;
(ב) כאשר המטוס הגיע לנקודת החטאת הגישה ((MAP או לגובה החלטה או בכל עת לאחר מכן עד לנגיעה;
(2) כאשר בעת ביצועה של ההקפה ((Circiling to land בגובה המזערי להנמכה ((MDA או מעליו, הטייס לא רואה בבירור חלק מהשדה החייב בזיהוי, למעט בעת ביצוען של פניות רגילות.
116. רכיבים או עזרי ראייה בלתי שמישים או שאינם בפעולה (תיקון: תשמ"ח)
(א) רכיבי הקרקע הבסיסיים של ILS הם משדר קרן כיוון ((Localizer, משדר קרן זוית גלישה ((Glide Slope מסמן חיצוני ((Outer Marker, מסמן אמצעי ((Middle Marker ובמקרים של שימוש ב- ILS להפעלה בקטגוריות II וIII- גם מסמן פנימי ((Inner Marker; משואה ממקמת (Compass Locator) או מכ"מ דיוק ((Precision Radar יכולים לשמש תחליף למסמן חיצוני או למסמן אמצעי;
משואת תג"מ כל כיוונית ((VOR, מד מרחק ((DME, או משואה לא כיוונית ((NDB מאושרים לנוהל גישת המכשירים או מכ"מ השגחה של שדה תעופה ((ASR, יכולים לשמש תחליף למסמן חיצוני; עזרים העשויים לבוא כתחליף למסמן הפנימי בהפעלה בקטגוריה II וIII- יפורטו בנהלי גישה מתאימים, בהיתרי המנהל או במפרטי ההפעלה. מקום שתהליך גישת ILS כאמור בפרק הששי מכתיב מינימות ראות של 550 או 600 מטרים (1800 או 2000 רגל RVR), אורות מסלול בעלי עצמה גבוהה, אורות איזור הנגיעה, אורות וסימון קו אמצע המסלול ומכשירי מדידת RVR הינם עזרים המהווים חלק חיוני מ- ILS למינימות אלה.
(ב) מלבד כאמור בתקנת משנה (ג) או אם לא קבע המנהל אחרת, אם רכיב קרקע, עזר ראייה או RVR הוא בלתי שמיש, אינו בפעולה או שאין מפעילים אותו, המינימות לגישה ישירה המצויינות בכל תהליך גישה כאמור בפרק הששי, מועלות כמצויין בטבלות שבתקנת משנה (ג). אם המכשיר בכלי הטיס המיועד לקליטת רכיב קרקע אינו בפעולה או אינו בשימוש, תחול העלאת המינימה המתייחסת לאותו רכיב קרקע כאמור. אם יותר מרכיב אחד או עזר הוא בלתי שמיש, אינו בפעולה או שאין מפעילים אותו, כל מינימה תועלה למינימה הגבוהה ביותר הנדרשת מכל אחד מהרכיבים או העזרים שהם בלתי שמישים, אינם בפעולה או שאין מפעילים אותם.
(ג) אלה טבלות העלאות המינימות הנדרשות במקרה של אי פעולת רכיבים ועזרים:
(1) ILS ומכ"מ דיוק ((PAR
רכיב או עזר
העלאת גובה
החלטה DH
(ברגל)
העלאת הראות
(במטר)
קטגוריות של
כלי טיס
להנמכת
מכשירים

*LOC
גישה ILS אינה
מאושרת
-


GS
בהתאם למצויין
בתהליך
-
כולן

*MM* ,OM
50 רגל
ללא שינוי
ABC

*MM* ,OM
50 רגל
הוסף 400 מטר
D

LSA
50 רגל
הוסף 400 מטר
כולן

MALSR
50 רגל
הוסף 400 מטר
ABC


* אינו ישים למכ"מ דיוק ((PAR.
(2) עם מינימת ראות של 550 מטר או מינימת ראות RVR של 600 מטר.
רכיב או עזר
העלאת גובה
החלטה DH
(ברגל)
העלאת הראות
(במטר)
קטגוריות של
כלי טיס
להנמכת
מכשירים

LOC
גישת ILS אינה
מאושרת
-
כולן

GS
בהתאם למצויין
בתהליך
-
כולן

MM OM,
50 רגל
הגדל עד 800 מטר
ABC

MM OM,
50 רגל
הגדל עד 1200 מטר
D

ALS
50 רגל
הגדל עד 1200 מטר
כולן

HIRL
ללא שינוי
הגדל עד 800 מטר
כולן

TDZL, RCLS RCLM
בהתאם למצויין
בתהליך
-
כולן

RVR
ללא שינוי
הגדל עד 800 מטר
כולן


(ASR, VOR, LOC, LDA (3
רכיב או עזר
העלאת MDA
(ברגל)
העלאת הראות
(במטר)
קטגוריות של
כלי טיס
להנמכת
מכשירים

,ALS, SSALSR
MALSR
ללא שינוי
הוסף 800 מטר
ABC

SSALS, MALS
HIRL, REIL
ללא שינוי
הוסף 400 מטר
ABC


(4) (ADF) NDB
רכיב או עזר
העלאת MDA
(ברגל)
העלאת הראות
(במטר)
קטגוריות של
כלי טיס
להנמכת
מכשירים

,ALS, SSALSR MALSR
ללא שינוי
הוסף 400 מטר
ABC


(ד) לעניין תקנה זו תהיה לראשי התיבות ולקיצורים המצויינים בטבלאות המשמעות כמצויין לצידם להלן:
ILS - instrument landing system - שיטת הנמכת מכשירים;
PAR - precision radar approach - הנמכת מכ"ם דיוק;
LOC - loacalizer - משדר קרן כיוון;
SG - glide slope - משדר קרן זוית גלישה;
Mo - ter markeruo - מסמן חיצוני;
MM - middle marker - מסמן אמצעי;
ALS - approach lights system - אורות גישה;
MALSR - intensity approach midium - אורות גישה בעצמה;
y light system with runwa בינונית עם תאורת הכוונה להתיישרות על המסלול;
allignment indicator lights
RVS - runway visual range - טווח ראייה במסלול;
HIRL - intensity runway lights high - אורות מסלול בעצמה גבוהה;
touchdown zone lights - TDZL - אורות איזור נגיעה;
S - RCL runway centerline system - אורות קו אמצעי;
M RCL - runway centerline marking - סימון קו אמצעי;
LDA - localizer type directional aid עזר כיווני מסוג משדר קרן כיון;
VOR - very high frequency omni- - משואת תג"מ כל-כיוונית;
directional range station
ASR airport surveillance radar - מכ"מ השגחה של שדה תעופה;
SSALSR - simplified short approach lights - אורות גישה פשוטים מקוצרים עם תאורת
system with runway alignment הכוונה להתיישרות על המסלול;
indicator lights
SSALS - simpified short approach - אורות גישה פשוטים מקוצרים;
system lights
MALS - medium intensity approach - גישה בעצמה בינונית;
light system
REIL - runway end indication lights - אורות זיהוי קצה המסלול;
ADF - autmatic direction finder - מוצא כיוון אוטומטי;
NDB - non-directional beacon - משואה לא-כיוונית;
(ה) טבלאות הרכיבים והעזרים הבלתי פעילים כאמור בפסקות (1) עד (4) לתקנת משנה (ג) אינן ישימות לתהליכי הליקופטר; המינימות להליקופטרים נקבעות לכל תהליך בנפרד עבור רכיבים או עזרים בלתי שמישים.
פרק חמישי: יירוט כלי טיס
117. חובות טייס כלי טיס מיורט
טייס כלי טיס שיורט על ידי כלי טיס אחר, יבצע מיידית את כל אלה:
(1) ימלא אחר כל ההוראות שנתן טייס כלי הטיס המיירט וישיב להן, כמפורט בתקנה 121;
(2) יודיע על היירוט, אם הדבר אפשרי, ליחידת פת"א;
(3) ינסה להקים קשר אלחוט עם כלי הטיס המיירט או עם יחידת פיקוח-יירוט המתאימה, בתדר החירום 121.5 מג"ה ויחזור על קריאה זו בתדר החירום 243 מג"ה, אם הדבר מעשי, ויציין את זהות כלי הטיס ומקום הימצאו ואת טיבה של הטיסה;
(4) יברור על הטרנספונדר קוד 7700 בMODE A-, אלא אם קיבל הוראה אחרת מיחידת פת"א המתאימה.
118. הוראות סותרות
התקבלו באלחוט, מכל מקור שהוא, הוראות העומדות בסתירה לאלה שניתנו מאת טייס כלי הטיס המיירט בין באותות ראייה ובין באלחוט, יבקש טייס כלי הטיס המיורט הבהרה מיידית מאותו מקור, וימשיך למלא אחר ההוראות שניתנו לו על ידי טייס כלי הטיס המיירט.
119. משמעות המונח יירוט
המונח יירוט בסימן זה אינו כולל שירות יירוט או ליווי שניתן לפי בקשה, לכלי טיס במצוקה.
120. חובות בעל רשיון הפעלה
בעל רשיון הפעלה -
(1) יכלול בספר העזר למבצעים נהלים לשעת חירום במקרה של יירוט, לרבות הוראות סימן זה והוראות תקנה 121 הקשורות ליירוט כלי טיס;
(2) יוודא שאנשי צוות האויר המועסקים על ידו ועובדים אחרים שעשויה להיות להם נגיעה בעניין, בקיאים בנהלים כאמור בפסקה (1);
(3) יוודא המצאותם של הנהלים כאמור בפסקה (1) בכלי הטיס בטיסה.
121. אותות ליירוט כלי טיס
האותות הניתנים מכלי טיס מיירט והאותות הניתנים מכלי הטיס המיורט יהיו כמפורט בטבלה דלהלן:
מס'
סדורי
אותות כלי טיס מיורט
פירוש
תגובות כלי טיס מיורט
פירוש

1
יום - נפנוף כנפיים מנקודה
שלפני כלי הטיס המיורט
ובדרך כלל משמאלו, ואחרי
קבלת אישור, סיבוב שטוח איטי,
בדרך כלל שמאלה, בכיוון הרצוי.
לילה - כמו ביום, ונוסף לכך,
נצנוץ של אורות הניווט וגם של
אורות הנחיתה (אם קיימים),
בפרקים בלתי קצובים.
אנחנו מיירטים
אותך;
טוס אחרי
יום - נפנוף כנפיים וטיסה בעקבות
המיירט.

לילה - כמו ביום, ונוסף לכך,
נצנוץ של אורות הניווט וגם של
אורות הנחיתה (אם קיימים),
בפרקים בלתי קצובים.
האות הובן; אציית להוראה

מס'
סדורי
אותות כלי טיס מיורט
פירוש
תגובות כלי טיס מיורט
פירוש

2
ביום או בלילה
תמרון של ניתוק חד מכלי הטיס
המיורט, המורכב מפניית טיפוס
של 90 מעלות או יותר, מבלי לחצות את קו הטיסה של כלי
הטיס המיורט.
אתה יכול
להמשיך בדרכך.
ביום או בלילה
נפנוף כנפיים
האות הובן; אציית להוראה

מס'
סדורי
אותות כלי טיס מיורט
פירוש
תגובות כלי טיס מיורט
פירוש

3
ביום - הקפת שדה התעופה,
הורדת כנסע וטיסה מעל מסלול
נחיתה בכיוון הנחיתה.
בלילה - כמו ביום, ונוסף לכך
הדלקת אורות נחיתה קבועים.
נחת בשדה
תעופה זה
ביום - הורדת כנסע, טיסה בעקבות כלי הטיס המיירט, טיסה מעל למסלול, ואם הנחיתה היא בטוחה, הכנה לנחיתה על המסלול.
בלילה - כמו ביום, ונוסף לכך הדלקת אורות נחיתה קבועים (אם קיימים)
האות הובן; אציית להוראה

מס'
סדורי
אותות כלי טיס מיורט
פירוש
תגובות כלי טיס מיורט
פירוש

4
יום - קיפול כנסע בעת טיסה מעל מסלול הנחיתה בגובה שבין 1000 ל-2000 רגל מעל פני שדה התעופה,
והמשכת הקפת שדה התעופה.
שדה תעופה
שבחרת לנחיתתי
אינו מתאים
יום או לילה - אם ברצונו של המיירט
לאותת לכלי הטיס המיורט שיטוס
אחריו לשדה תעופה אחר לנחיתה, יקפל
כלי הטיס המיירט את כן הנסע וימשיך
לאותת כמפורט במס' סידורי 1 לכלי הטייס המיירט.
הבינותי; טוס אחרי


לילה - נצנוץ אורות נחיתה בעת טיסה מעל מסלול הנחיתה בגובה שבין 1000 ל-2000 רגל מעל פני
שדה התעופה והמשכת הקפת
שדה התעופה. אם לא קיימת
אפשרות לנצנץ אורות הנחיתה
יש לנצנץ אורות אחרים.

אם רוצה המיירט לשחרר את כלי הטיס
המיורט, יבצע כלי הטיס המיירט את
האות כמפורט במס' סידורי 2 לכלי
הטיס המיירט.
הבינותי; אתה יכול להמשיך בדרכך.


פרק ששי: תהליכי גישת מכשירים סטנדרטית
122. תהליכי גישת מכשירים סטנדרטית
(א) פרק זה דן בתהליכים של גישת מכשירים סטנדרטית לנחיתת מכשירים ומינימות מזג אויר הישימות להמראות ולנחיתות בתנאי כט"מ.
(ב) תהליכי גישת מכשירים סטנדרטית ייקבעו בידי המנהל בפרסומי מידע תעופתי של ישראל ((AIP שיתוכננו בהתאם לתהליכי גישת מכשירים טרמינליים ((TERPs המצויינים בתקנה 97.20 ל-פ.א.ר. ויחולו עליהם הוראות פרק זה.
123. פירוש סימונים ומונחים (תיקון: תש"ן)
לסימונים ולמונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות הבאה:
(1) "קטגורית כלי טיס לגישת מכשירים" - סיווג כלי טיס המבוסס על מהירות
1.3VSO (כאשר VSO פירושו מהירות ההזדקרות או מהירות קבועה מזערית בתצורת הנחיתה) במשקל המרבי המורשה לנחיתה בתעודת הסוג; הערכים של VSO ושל המשקל המרבי לנחיתה נקבעו לכלי הטיס בידי הרשות האחראית למתן תעודת הסוג במדינה בה הוא רשום:
הקטגוריות הן -
קטגוריה מהירות הגישה בקשר
A פחות מ-91
B 91 או יותר אך פחות מ-121
C 121 או יותר אך פחות מ-141
D 141 או יותר אך פחות מ-166
E 166 או יותר
(2) קטעים של תהליכי גישה שעבורם נקבעו גבהים (כל הגבהים שנקבעו הם גובהי מינימום, אלא אם צויין אחרת), או נתיבי גישה, או שניהם גם יחד, מפורטים להלן:
א. "גישה התחלתית" ((initial approach - הקטע שבין קבע הגישה ההתחלתית ובין קבע הביניים ((intermediate fix, או בין הנקודה שבה כלי הטיס מתייצב על נתיב הביניים או על נתיב הגישה הסופי;
ב. "גובה גישה התחלתית" ((initial approach altitude - גובה שנקבע עבור קטע הגישה ההתחלתית של גישת מכשירים;
ג. "גישת ביניים" ((intermediate approach - הקטע בין קבע הביניים או נקודת הביניים ובין קבע הגישה הסופית;
ד. "גישה סופית" ((final approach - הקטע בין קבע הגישה הסופית או נקודת הגישה הסופית ובין מסלול הנחיתה, שדה התעופה או נקודת ההחטאה;
ה. "איזור החטאה" ((missed approach - הקטע בין נקודת ההגעה לגובה ההחלטה ובין קבע ההחטאה בגובה שנקבע;
(3) "מינימת הקפה לנחיתה" ((circling landing minimum - קביעה של מינימות תיקרת עננים וראות, או גובה מינימלי להנמכה וראות, הדרושים לביצוע תמרון הקפה לנחיתה;
(4) "תהליכי הליקופטר" - תהליכי הליקופטר עם מינימות ישימות שייקבעו בתקנות. עד לקביעה כאמור, ניתן להשתמש בהליקופטרים בתהליכי גישת מכשירים שנקבעו לכלי טיס אחרים בפמ"ת וכן ניתן להשתמש בהליקופטרים בגובה הנמכה מינימלי ((MDA או בגובה החלטה ((DH מינימלי המתאימים לקטגוריה A. ראות המינימום יכול שתופחת למחצית המינימום שנקבע לכלי טיס מקטגוריה A, אך בשום מקרה היא לא תהיה פחות מ-400 מטר או מ-380 מטר RVR;
(5) "מינימת תקרת עננים" ((ceiling minimum - גובה המבוטא ביחידות של רגל והנמדד מעל פני שדה התעופה עד לבסיס השכבה הנמוכה ביותר של עננים, הנמצאים מעל אותו שדה תעופה, הדרוש להמראה או הדרוש לצורך קביעת שדה תעופה כשדה תעופה מישני;
(6) "final approach fix) "FAF) - קבע גישה סופית;
(7) "(height above airport) "HAA - הגובה מעל איזור שדה התעופה;
(8) "(height above touchdown) "HAT - הגובה מעל איזור הנגיעה במסלול;
(9) "(missed approach point) "MAP - נקודת ההחטאה;
(10) "MSA" minimum safe altitude)) - גובה ביטחון מינימלי, שהוא גובה חירום המבוטא ביחידות של רגל מעל פני הים, שמבטיח מירווח של אלף רגל מעל כל מכשול באותו איזור בגבולות רדיוס של 52.8 ק"מ (29 מייל ימי) ממקומו של מיתקן עזר לניווט שעליו מבוסס התהליך (LOM בתהליכי (ILS;
(11) "NA" (not authorized) - אינו מאושר;
(12) "(no procedure turn) "NOPT - לא דרושה פניית תהליך; הגובה שנקבע ישים רק אם פניית תהליך אינה מבוצעת;
(13) "פניית תהליך" ((procedure turn - תמרון שניקבע כאשר יש צורך להפוך את כיוון הטיסה על מנת להביא את כלי הטיס לכיוון גישת ביניים או לכיוון גישה סופית. התואי בהתרחקות (outbound (course, כיוון הפנייה, המרחק שבתוכו יש להשלים את הפנייה והגובה המינימלי קבועים בתהליך; אולם הנקודה בה מותר להתחיל בפנייה וסוג הפנייה ושעורה הם לפי בחירתו של הטייס;
(14) "RA" (radio altimeter) - גובה הכיוונון ((setting height של מד-גובה רדיו;
(15) "runway visibility value) "RVV) - ראות על המסלול;
(16) "S" - מינימום לנחיתה ישירה ((straight in landing שפירושו קביעה של תיקרה וראות, גובה הנמכה מינימלי וראות, או גובה החלטה וראות, הדרושים לנחיתה ישירה על מסלול נחיתה מסויים. המספר הצמוד ל-"S" מציין את מסלול הנחיתה אשר אליו מתיחסת המינימה. לא נקבעה בתהליך מינימה לנחיתה ישירה, תהיה המינימה שנקבעה לנחיתת הקפה ישימה גם לגבי נחיתה ישירה.
(17) "T" - מינימה להמראה;
(18) "TDZ" (touchdown zone) - איזור נגיעה;
(19) "ראות" ((visibility - הראות המינימלית שנקבעה לגישה, לנחיתה או להמראה המבוטאת ביחידות של מטרים או כאשר מדווחים RVR - ביחידות של רגל.
124. יחידות לציון כיוון וראות
(א) כל התכוינים ((bearings, הנתיבים ((courses, הכיוונים ((headings והרדיאלים ((radials בפרק זה הם מגנטיים.
(ב) ערכי RVR מצויינים ברגל; ערכי ראות אחרים מצויינים במטרים.
פרק שביעי: אחזקת כלי טיס
125. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח)
בפרק זה -
"אחזקה" - בקורת, שיפוץ, תיקון, שימור והחלפת חלקים, למעט אחזקה קלה;
"אחזקה קלה" - פעולות פשוטות של שימור והחלפת חלקים סטנדרטיים קטנים כמפורט בסעיף C בנספח A לחלק 43 לפ.א.ר.
"בדיקה יומית" - בדיקת כשירות של כלי טיס קטן המבוצעת אחת לעשרים וארבע שעות, בהתאם למערך האחזקה;
"בדיקת תחנה" - בדיקת כשירות של כלי טיס המבוצעת בתחנה, בהתאם למערך האחזקה;
"בסיס-אם" - המקום המוגדר ברשיון ההפעלה המבצעי של בעל רשיון ההפעלה כבסיס האחזקה העיקרי שלו;
"תחנה" - שדה תעופה שאינו בסיס-אם של בעל רשיון הפעלה, המשמש באורח קבוע להעלאה או להורדה של נוסעים או מטען על ידי בעל הרשיון.
"תחנת מעבר" - שדה תעופה שאינו בסיס-אם ואינו תחנה, המשמש מעת לעת לצרכי העלאה או הורדה של נוסעים או מטען או לצרכי מעבר בלבד.
"הוראות כושר אוירי" - הוראות כושר אוירי כמפורט בפרק השלושה עשר לתקנות התיעוד;
"ציוד תעופתי" - כמשמעותו בתקנות התיעוד;
"שינוי גדול" - כמשמעותו בתקנות מכוני הבדק;
"יצרן" - כמשמעותו בתקנות התיעוד.
125א. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
הוראות פרק זה יחולו על אחזקה, אחזקה קלה, בניה מחדש ושינוי של כל אלה:
(1) כלי טיס שקיבל תעודת כושר טיסה בישראל;
(2) כלי טיס זר המופעל בישראל על פי תקנה 42א;
(3) גוף מנועים, פרופלורים, אבזרים ורכיבים של כלי טיס כאמור בפסקאות (1) ו-(2).
126. חובת אחזקה
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם כלי הטיס הוא במצב כשיר לטיסה ואלא אם כלי הטיס עומד בדרישות הוראות כושר אוירי.
(ב) מפעיל כלי טיס יהיה אחראי לביצוע אחזקת כלי הטיס לרבות אחזקה קלה, ולעמידתו בדרישות הוראות כושר אוירי.
(ג) לא יבצע אדם אחזקה, אחזקה קלה או שינויים בכלי הטיס, אלא בהתאם להוראות פרק זה ולהוראות תקנות ישימות אחרות.
(ד) לא יפעיל אדם כלי טיס, שקיימות לגביו הגבלות כושר אוירי המפורטות בספר האחזקה של כלי הטיס, בגליונות הנתונים של תעודת הסוג שלו, במערך האחזקה, או במסמך מתאים אחר, אלא אם בוצעה פעולה, כגון החלפת חלקים או שיפוצם, או בדיקות תקופתיות שלהם, במועדים הנקובים באותם מסמכים. המנהל רשאי לאשר הפעלה זמנית של כלי טיס שלא קוימו לגביו הוראות תקנת משנה זו, בתנאים שיקבע.
127. האחזקה הדרושה (תיקון: תשמ"ח)
(א) מפעיל כלי טיס יבטיח קיומם, בכל עת, של כל אלה:
(1) כלי הטיס מתוחזק לפי מערך אחזקה כמפורט בתקנה 131;
(2) כל התקלות המתגלות בכלי הטיס תוקנו לפי השיטות המפורטות בספר העזר לאחזקה של כלי הטיס או לפי שיטה אחרת הנהוגה בתעופה להנחת דעתו של המנהל;
(3) העוסקים בביצוע האחזקה והאחזקה הקלה הם בעלי כישורים מתאימים לכך ומסמכי האחזקה חתומים בידי אנשים שהורשו לכך כמפורט בתקנות 128 ו-129;
(4) האישור כי כלי הטיס כשר לטיסה נרשם במסמכי כלי הטיס בצורה ובאופן שקבע המנהל.
(ב) על אף האמור בפסקה (2) בתקנת משנה (א), חובת ביצוע תיקון של תקלה המתגלה בכלי הטיס לא תחול אם התקלה כלולה ברשימה של הציוד המזערי שאישר המנהל כאמור בתקנה 31א כתקלה, שאינה מונעת הפעלתו של כלי הטיס בבטיחות ונרשמה במסמכי האחזקה של כלי הטיס כתקלה שתיקונה נדחה.
128. הגוף המוסמך לביצוע אחזקה
לא יתוחזק כלי טיס אלא על ידי אחד מאלה:
(1) מכון בדק בעל הגדר מתאים;
(2) יצרן כלי הטיס המחזיק בתעודת סוג לכלי הטיס;
(3) בעל רשיון אחזקה עצמית לפי תקנות מכוני הבדק שהינו בעל הגדר מתאים.
129. האנשים הרשאים לבצע אחזקה (תיקון: תשמ"ד, תש"ן, תשנ"ה)
(א) לא יבצע אדם אחזקה, אחזקה קלה ושינויים בכלי טיס, מנועו או הפרופלר שלו אלא אם אותו אדם הוא:
(1) בעל רשיון טכנאי לבדק כלי טיס עם הגדר מתאים;
(2) חותם מוסמך כמשמעותו בתקנה 19 לתקנות מכוני הבדק;
(3) אדם העובד תחת פיקוחו של טכנאי לבדק כלי טיס או חותם מוסמך (להלן - המשגיח); אדם זה רשאי לבצע אותן פעולות אחזקה אשר המשגיח עליו רשאי לבצען אם -
א. המשגיח נמצא בקרבת מקום כדי לאפשר לעובד להתייעץ עמו; וכן
ב. המשגיח מפקח אישית על ביצוע העבודה במידה הדרושה כדי לוודא כי היא מבוצעת כהלכה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) -
(1) יצרן כלי טיס, מנוע כלי טיס, פרופלר או ציוד תעופתי רשאי לבצע אחזקה, להרכיב מחדש ולבצע שינויים על הפריט המיוצר על ידו לפי תעודת סוג, תעודת ייצור, נוהל אפ"א, תעודת יצרן חלקים או לפי מיפרט מוצר ((Process specification שהוצא מאת המנהל;
(2) המחזיק ברשיון טייס לפי תקנות הרשיונות רשאי לבצע אחזקה קלה על כלי הטיס שהוא בעלו או מפעילו, בתנאי שכלי טיס זה אינו מופעל לפי הפרקים השמיני, השנים עשר והשלושה עשר לתקנות אלה ושיש לאותו טייס הסמכה לכך כאמור בתקנה 130;
(3) המחזיק ברשיון טייס לפי תקנות הרשיונות רשאי לבצע בדיקה יומית של כלי טיס שהוא בעלו או מפעילו, אולם כאשר כלי הטיס מופעל לשם הטסת נוסעים לפי הפרק השנים עשר לתקנות אלה, תוגבל הזכות האמורה לביצוע בדיקה יומית מחוץ לבסיס-האם בלבד;
(4) המחזיק ברשיון טכנאי טיס לפי תקנות הרשיונות או אם כלי הטיס מופעל ללא טכנאי טיס - הטייס רשאי כשהוא מפעיל את כלי הטיס לפי הפרקים השמיני או השלושה עשר לתקנות אלה, לבצע בדיקת תחנה, בישראל - מחוץ לבסיס האם, ומחוץ לישראל - בתחנת מעבר לא מתוכננת; סיים טכנאי הטיס או הטייס בדיקת תחנה כאמור, יאשר בחתימת ידו כי כלי הטיס כשיר להמשיך בטיסתו ובלבד שנתקיימו שני אלה:
(א) לא נתגלה בכלי הטיס כל פגם המשפיע על כושר טיסתו ולא תוקנה בו מערכת כלשהי המשפיעה על בטיחות הטיסה, ואם נתגלה בכלי הטיס פגם המשפיע על כושר טיסתו - תוקן הפגם בידי טכנאי לבדק כלי טיס או חותם מוסמך כאמור בתקנת משנה (א)(2) בעל רשיון מתאים ותקף עם הגדרים מתאימים, שניתן בישראל או במדינה חברה, המועסק בחברת תעופה או במכון בדק שאישר המנהל לענין זה והטכנאי או החותם המוסמך אישר בחתימתו כי כלי הטיס כשיר לטיסה;
(ב) עד מועד הנחיתה הבאה של כלי הטיס לא חל מועד לביצוע בקורת כלשהי או לביצוע הוראת כושר אוירי בכלי הטיס.
(ג) (בוטלה)
130. הסמכה לביצוע אחזקה קלה על ידי טייס (תיקון: תשמ"ד)
בעל רשיון טייס המבקש הסמכה לבצע אחזקה קלה, יוכיח להנחת דעתו של המנהל כי קיבל הדרכה לענין זה במכון בדק או במכון לאחזקה עצמית, המתחזק את כלי הטיס.
131. מערך אחזקה
(א) הגוף המוסמך לביצוע אחזקה של כלי טיס כאמור בתקנה 128 ימציא לאישור המנהל את מערך האחזקה של כלי הטיס ובו יפורטו כל אלה:
(1) שיטת הפעלת מערך האחזקה על ידי הגוף המוסמך לביצוע האחזקה;
(2) תדירות הבדיקות המבוצעות המבוטאת בשעות טיסה או בזמן קלנדרי או בשילוב של שניהם;
(3) הפעולות שיש לבצע בכל סוג של בדיקה;
(4) תקופת הפעולה המותרת בדין שיפוץ אחד לבא אחריו של כלי טיס, מנועים, פרופלרים, רכיבים ואבזרים, אם תקופת פעולה זו היא מוגבלת;
(5) שיטות פיקוח איכות וביקורת המופעלות על ידי הגוף המוסמך לביצוע אחזקה;
(6) הטפסים, התגים ושאר המיסמכים המשמשים לאחזקה והנחיות השימוש בהם; דוגמות של הטפסים, התגים והמסמכים האמורים יומצאו למנהל יחד עם מערך האחזקה.
(ב) בבואו לאשר את מערך האחזקה שהומצא לו כאמור בתקנת משנה (א), ישקול המנהל, בין השאר, את התאמת מערך האחזקה ליעודו, שהוא לוודא שכלי הטיס המוחזק על פיו יהיה מופעל במצב כשיר לטיסה ויענה על הדרישות הישימות של המנהל ושל גליון הנתונים שבתעודת הסוג שלו ועל הוראות כושר אוירי.
(ג) פרט אם נקבע אחרת על ידי המנהל יבוצעו הביקורות כמפורט במערך האחזקה בתדירות ובפירוט שנקבעו בהתחשב בהמלצת היצרן, בנסיון שהצטבר באחזקת כלי טיס זהים או דומים ובנסיון המקובל בתעופה, והכל בהתחשב בתנאים המיוחדים בהם מופעל כלי הטיס.
(ד) טפסי האחזקה, התגים ושאר המיסמכים המשמשים לאחזקה, המצורפים למערך האחזקה המומצא לאישור המנהל, יכילו את כל אלה:
(1) תאור העבודה המבוצעת (או הסתמכות על מידע אחר המוכר על ידי המנהל);
(2) תאריך גמר ביצוע העבודה;
(3) שם האדם שביצע את העבודה; וכן
(4) השם, או זיהוי אחר של האדם המאשר החזרה לשרות של כלי טיס, מנוע כלי טיס, פרופלר וציוד תעופתי.
132. עדכון מערך האחזקה (תיקון: תשמ"ח)
(א) הגוף המוסמך לביצוע האחזקה יבצע מעקב מתמיד אחר מצב כושר הטיסה של כלי הטיס וכל חלקיו; תוצאות המעקב ישמשו לאותו גוף לעדכון מערך האחזקה כנדרש.
(ב) שינוי או עדכון במערך האחזקה טעון אישור המנהל מראש.
(ג) המנהל רשאי לדרוש מהגוף המוסמך לביצוע אחזקה כאמור בתקנה 128, לשנות מערך אחזקה אם מצא שהביקורות המפורטות במערך האחזקה שהומצאו לאישורו אינן עומדות בדרישות פרק זה או אם ביקש זאת מחזיק רשיון ההפעלה.
133. החזרה לשירות לאחר ביצוע אחזקה (תיקון: תשמ"ח)
לא יאשר אדם החזרה לשרות של כלי טיס, מנוע כלי טיס, פרופלר או ציוד תעופתי שבוצעה בהם אחזקה, אחזקה קלה, בניה מחדש או שינוי, אלא אם התמלאו שניים אלה:
(1) אותו אדם הוא -
א. המנהל;
ב. טכנאי לבדק כלי טיס בעל הגדר מתאים המועסק במסגרת גוף מוסמך לביצוע אחזקה;
ג. יצרן כלי הטיס, מנוע כלי הטיס, הפרופלר או הציוד התעופתי;
ד. חותם מוסמך כמשמעותו לפי תקנה 19 לתקנות מכוני הבדק שהמנהל אישר את מינויו ובהתאם למינוי.
ה. טייס שהוסמך לבצע אחזקה קלה לפי פרק זה שביצע אחזקה קלה של כלי טיס.
(2) מסמכי האחזקה הנדרשים לפי פרק זה ממולאים וחתומים כהלכה.
134. רמת ביצוע אחזקה
לא יבצע אדם אחזקה, אחזקה קלה או שינויים בכלי טיס, אלא אם -
(1) הוא משתמש בשיטות, בטכניקות ובנוהלים המקובלים על דעת המנהל;
(2) הוא משתמש בכלים, במיתקני בדיקה ובציוד בדיקה הדרושים כדי לוודא השלמת העבודות לפי נוהלי עבודה תקינים הנהוגים בתעשיה; הציוד ומיתקני הבדיקה יהיו אלה המומלצים על ידי יצרן הפריט עליו מבוצעת העבודה או שווי ערך להם;
(3) הוא מבצע את העבודה באופן, ומשתמש בחומרים בעלי איכות, המבטיחים שמצב כלי הטיס, מנוע כלי הטיס, הפרופלר או הציוד התעופתי לאחר ביצוע עבודה יהיה לפחות זהה למצב המקורי של הפריט או למצבו כשהוא מתוקן כיאות, מבחינת תכונות אוירודינמיות, חוזק המיבנה, התנגדות לזעזועים ורטט, בלאי ושאר תכונות המשפיעות על הכושר האווירי;
(4) פרט למקרים בהם קבע המנהל אחרת, הוא נעזר במערך האחזקה, בספר עזר לאחזקה, בספר עזר לשיפוץ או בעלון שרות שהוצא מאת יצרן כלי הטיס, מנוע, פרופלר או הפריט עליו מבוצעת העבודה, או בהוראות ספר העזר של נוהלי עבודה ונוהלי פיקוח ובקורת של הגוף המוסמך לביצוע האחזקה.
135. דרישות מיוחדות לגבי ביקורות בכלי טיס
(א) לא יבצע אדם ביקורת בכלי טיס אלא באופן ובצורה שיאפשרו לו לוודא אם כלי הטיס עונה לכל דרישות כושר אויר הישימות.
(ב) לא יבצע אדם ביקורת בכלי טיס אלא לפי טופסי הביקורת הנלווים למערך האחזקה המאושר מאת המנהל.
136. רישומי אחזקה (תיקון: תש"ן)
(א) גוף מוסמך לביצוע אחזקה ינהל וישמור את הרישומים המפורטים בתקנת משנה (ב) למשך התקופה כאמור בתקנת משנה (ג).
(ב) אלה הרישומים שיש לנהל ולשמור כאמור בתקנת משנה (א):
(1) רישומים של ביצוע פעולות אחזקה כולל תיקונים זעירים, ביקורות שגרתיות ובדיקות מיוחדות המבוצעות על כלי טיס, מנוע, פרופלר, רוטור, מערכותיהם וציודם. רישומים כאמור יכילו את כל הפרטים האלה:
א. תיאור של העבודה שבוצעה, או התייחסות לנתונים שאושרו בידי המנהל, כולל זיהוי החלקים שהוחלפו או שונו;
ב. תאריך השלמת העבודה;
ג. החתימה ומספר הרשיון, או זיהוי אחר של האדם המאשר את כושר הטיסה של כלי הטיס;
(2) רישומים המכילים את הנתונים האלה:
א. הזמן הכולל שבו גוף כלי טיס, מנוע ופרופלר בעל פסיעה משתנה היה בשירות;
ב. המצב העדכני של חלקים בעלי אורך חיים מוגבל של גוף כלי טיס, מנוע, פרופלר, רוטור וציוד תעופתי;
ג. מספר שעות הפעולה או מספר הנחיתות מאז השיפוץ האחרון של כל הפריטים המורכבים בכלי הטיס אשר חייבים לעבור, לפי מערך האחזקה, שיפוץ על בסיס של זמן מוגדר, כגון שעות פעולה, מספר הפעלות ומספר נחיתות;
ד. תיאור המצב העדכני של כלי הטיס לגבי ביצוע הביקורות, לרבות הזמן או שעות הטיסה שעברו מאז ביצוע הביקורות האחרונות, הנדרשות לפי מערך האחזקה המאושר;
ה. המצב העדכני של הוראות כושר אוירי הישימות כולל שיטת העמידה בדרישות, מספר ההוראה ועדכונה;
ו. המצב העדכני של השינויים הגדולים שבוצעו בכלי הטיס, במנוע, בפרופלר, ברוטור, ובציוד תעופתי;
ז. המצב העדכני של תיקונים גדולים שבוצעו במבנה גוף כלי הטיס.
(ג) (1) הרישומים המפורטים בתקנת משנה (ב)(1) יישמרו עד אשר אותה עבודה, כגון ביקורת, תבוצע בשנית או לתקופה של שנה מיום גמר העבודה, לפי המאוחר שביניהם;
(2) הרישומים המפורטים בתקנת משנה (ב)(2) יישמרו ללא הגבלת זמן.
(ד) הגוף המוסמך לביצוע אחזקה יאפשר למנהל לבדוק בכל עת את הרישומים לפי תקנה זו ובעל כלי הטיסה או מפעילו יציג למנהל בכל עת על פי דרישתו את התעודה שהוא מחזיק בכלי הטיס כאמור בתקנה 28(א)(4) בדבר הרכבת מכל דלק נוסף בכלי הטיס.
137. העברת רישומי אחזקה
מפעיל כלי טיס הרשום בפנקס כלי הטיס בישראל המוכר את כלי הטיס לאחר, יעביר לקונה רישומים אלה:
(1) הרישומים המפורטים בתקנה 136(ב)(2);
(2) הרישומים המפורטים בתקנה 136(ב)(1); אולם הקונה רשאי להרשות למוכר להמשיך להחזיק ברישומים אלה בתנאי שהקונה עומד בדרישות תקנה 136(ד).
138. רישומי מנוע שנבנה מחדש
(א) מפעיל כלי טיס שמותקן בו מנוע שנבנה מחדש בידי היצרן או בידי מכון בדק בעל הגדר מתאים, רשאי להשתמש ברישומי אחזקה שאינם מכילים את כל הפרטים בדבר האחזקה שבוצעה במנוע לפני שנבנה מחדש.
(ב) יצרן או מכון בדק בעל הגדר מתאים, הקובע שרישום שעות הפעולה של מנוע שנבנה מחדש על ידו יתחיל מאפס, יבצע בספר רישומים חדש כל אלה:
(1) יצרף הצהרה חתומה ביד אדם מוסמך ובה יירשם תאריך השלמת בנייתו מחדש של המנוע;
(2) ירשום את כל השינויים שבוצעו כתוצאה מעמידה בדרישות הוראות כושר אוירי כמפורט בפרק השלושה עשר לתקנות התיעוד;
(3) ירשום את כל השינויים שבוצעו כתוצאה ממילוי אחר עלוני שירות של היצרן.
(ג) בתקנה זו, "מנוע שנבנה מחדש" פרושו מנוע משומש שפורק לחלוטין, נבדק ותוקן בהתאם לצורך, הורכב מחדש, נבחן ואושר כעונה לדרישות האפיצויות ((tolerances וגבולות ((limits של מנוע חדש שהינו בעל חלקים חדשים או משומשים. אולם, כל החלקים המצויים במנוע כאמור יעמדו באפיצויות וגבולות המופיעים בשרטוטי הייצור כמו חלקים חדשים או באפיצויות מוכרות של גרימות ((oversize או גמידות ((undersize.
139. הולכת נוסעים אחרי ביצוע תיקונים או שינויים (תיקון: תשנ"ה)5
(א) לא יוביל אדם נוסעים, למעט אנשי צוות ומפקחים כמשמעותם בסעיף 10ג לחוק הטיס, 1927, בכלי טיס שבוצעו בו תיקונים או שינויים שיש בהם כדי לשנות מהותית את אפיוני הטיסה שלו או שיש בהם כדי לשנות מהותית את ביצועיו בטיסה, אלא אם -
(1) כלי הטיס אושר להחזרה לשירות על ידי אדם כמפורט בתקנה 331; וכן
(2) טייס בעל הגדר מתאים שיש לו נסיון של לפחות חמש מאות שעות טיסה הטיס את כלי הטיס, ביצע בדיקה תפעולית של אותו חלק או מערכת שבו בוצע התיקון או השינוי ואישר במסמכי כלי הטיס כי כלי הטיס כשיר לטיסה.
(ב) טיסה כאמור בפסקה (2) לתקנת משנה (א) אינה דרושה אם בוצעו באותו חלק ניסויי קרקע או בדיקות קרקע המראים בעליל שהתיקון או השינוי האמורים לא גרמו לשינויים מהותיים באפיוני הטיסה או בביצועי הטיסה של כלי הטיס.
140. דרישות מיוחדות לתכולת מערך האחזקה (תיקון: תשמ"ח)
(א) מערך אחזקה יכיל סעיף ובו תצויין בדיקה לעמידה בדרישות התוספת החמישית לחלק 43 ל-פ.א.ר. של מערכת הלחץ הסטטי ושל מכשיר מד הגובה בכלי הטיס; בדיקה זו תבוצע כל 24 חודש לפחות.
(ב) מערך אחזקה יכיל סעיף ובו תצויין בדיקה לעמידה בדרישות התוספת הששית לחלק 43 ל-פ.א.ר. של הטרנספונדר בכלי הטיס; בדיקה זו תבוצע כל 24 חודשים לפחות.
(ג) לאחר כל פעולת הרכבה או אחזקה במערכת הטרנספונדר, העלולה לפגוע בנתוני דיוק ((Data Correspondance Error תבוצע בדיקת אינטגרציה של ציוד דיווח אוטומטי לענין גובה לחץ של הטרנספונדר כמפורט בסעיף ((C בתוספת החמישית של חלק 43 לפ.א.ר.
141. איסור הפעלה ללא בדיקת מד גובה
לא יטיס אדם כלי טיס בטיסה לפי כט"מ בגובה שמעל הגובה המרבי שעבורו נבדק מכשיר מד הגובה.
142. פטור (תיקון: תשמ"ח)
הוראות פרק זה לא יחולו על כלי טיס שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני זולת אם ניתנה לגבי אותו כלי טיס, תעודת כושר טיסה אחרת.
פרק שמיני: אוירונים גדולים ואוירונים רב-מנועיים עם מנועי טורבינה
143. תחולה
(א) הוראות פרק זה יחולו לגבי אוירון גדול ולגבי אוירון רב-מנועי עם מנועי טורבינה, בנוסף ליתר הוראות תקנות אלה.
(ב) הוראות פרק זה לא יחולו לגבי אוירון אשר הוראות הפרקים האחד עשר, השנים עשר והשלושה עשר חלות לגביו אך יחולו על אוירון המופעל לצרכי עסקו של המפעיל שאינו עסק של הטסת כלי טיס בטיסה מסחרית.
(ג) הוראות פרק זה יחולו, בין השאר, לגבי הפעילויות שלהלן:
(1) טיסות העברה או טיסות אימונים;
(2) ביצוע עבודה מהאויר כגון צילום או מיפוי אוירי ושמירה על קווי צינורות, אך למעט כיבוי אש;
(3) טיסות המבוצעות על ידי מפעיל האוירון למטרת הסעתו העצמית או להטסת אורחיו שלא ניתן תמורתן תשלום כלשהו;
(4) טיסות לתצוגת אוירון ללקוחות בכוח בתנאי שלא ניתן תמורתן כל תשלום למעט תשלומים המפורטים בתקנה 145;
(5) הטסת פקידים, עובדים, אורחים וטובין של תאגיד באוירון המופעל על ידי אותו תאגיד, או על ידי תאגיד-אב או תאגיד-בן של אותו תאגיד כאשר התובלה מבוצעת במסגרת עיסוקו של התאגיד ובמהלך עסקיו, למעט טיסה מסחרית, ובתנאי שלא ניתן כל תשלום תמורת התובלה מעל לעלות הבעלות, התפעול, וההחזקה של האוירון; לא יינתן כל תשלום להטסת אורח של התאגיד, כאשר התובלה אינה מבוצעת במסגרת עיסוקו של התאגיד ובמהלך עסקיו;
(6) הטסת פקידי התאגיד, עובדיו ואורחיו באוירון, המופעל לפי חוזה לחלוקת זמן, לפי חוזה לחילופי השימוש באוירון או לפי חוזה בעלות משותפת, כמוגדר בתקנה 144;
(7) הטסת טובין, למעט דואר, באוירון המופעל על ידי אדם לקידום עסקו או תעסוקתו, למעט טיסה מסחרית כאשר התובלה מבוצעת במסגרת עיסוקו או תעסוקתו או קשורה אליהם, ובתנאי שלא ניתן תמורתן כל תשלום למעט תשלומים המפורטים בתקנה 145;
(8) הטסה באוירון של קבוצות ספורט, מקהלות או קבוצות כיוצא באלה, שלהן מטרה משותפת שאינה טיסה מסחרית או תיור, בתנאי שלא ניתן תמורתה תשלום כלשהוא על ידי כל אדם.
144. הגדרות
לענין תקנה 143(ג)(6) תהיה למונחים הבאים המשמעות שלצידם:
(1) "חוזה לחלוקת זמן" - הסדר לפיו אדם מחכיר את אוירונו על צוותו לאדם אחר, ולא ניתן עבור ההחכרה תשלום כלשהוא למעט התשלומים המפורטים בתקנה 145;
(2) "חוזה לחילופי השימוש" - הסדר לפיו אדם מחכיר את אוירונו לאדם אחר תמורת קבלת מספר שעות טיסה זהה, לכשיידרשו, באוירון של החוכר, ולא ניתן תמורת ההחלפה תשלום כלשהוא מעל להפרש בין עלויות הבעלות, התפעול וההחזקה של שני האוירונים;
(3) "חוזה בעלות משותפת" - הסדר לפיו אחד הבעלים הרשומים בתור שכאלה בפנקס רישום כלי הטיס, מעסיק ומספק את צוות ההטסה של האוירון וכל אחד מהבעלים הרשומים כאמור משלם חלק מהתשלומים כמפורט בחוזה.
145. תשלומים מותרים (תיקון: תשמ"ח)
התשלומים שמותר לקבלם לכיסוי הוצאות של טיסה מסויימת לביצוע פעילות כאמור בתקנה 143(ג)(4) ו-(7) ובתקנה 144(1), הם תשלומים לכיסוי ההוצאות של -
(1) דלק, שמנים ונוזלים אחרים הדרושים לטיסה;
(2) מזון, לינה ותעבורה יבשתית של הצוות;
(3) חניה ועגינה מחוץ לבסיס האם של האוירון;
(4) דמי ביטוח לטיסה המסויימת;
(5) אגרות ותשלומי חובה אחרים;
(6) מכס, אישורים במדינות חוץ ותשלומים הקשורים בטיסה המסויימת;
(7) מזון ומשקה בעת הטיסה;
(8) הוצאות לתעבורה יבשתית של הנוסעים;
(9) שירותי תכנון טיס ומזג אויר.
146. ציוד טיסה ומידע תפעולי
(א) הטייס המפקד יוודא כי בכל טיסה נמצאים בעמדת הטייס, במקום הניתן לגישה, ציוד טיסה, מפות ומידע אוירונוטיים כמפורט להלן, כשהם מעודכנים ומתאימים למטרתם:
(1) פנס יד שבו לפחות שתי סוללות מגודל D, או שוות ערך להן, במצב עבודה תקין;
(2) רשימת תיוג של בדיקות חיוניות בתא הטייס המכילה את הנהלים הנדרשים לפי תקנת משנה (ב);
(3) מפות אוירונוטיות הישימות לטיסה;
(4) לטיסות לפי כט"מ או כטר"מ, או לטיסות לילה - מפות ניווט, מפות איזור פיקוח טרמינלי ומפות הנמכה;
(5) במקרה של אוירון בעל יותר ממנוע אחד - מידע של ביצועי טיפוס עם מנוע אחד דומם.
(ב) רשימת התיוג של בדיקות חיוניות בתא הטייס תכיל את הנהלים המפורטים להלן:
(1) בדיקות שלפני התנעת מנועים;
(2) בדיקות לפני המראה;
(3) בדיקות בעת השיוט;
(4) בדיקות לפני הנחיתה;
(5) בדיקות לאחר הנחיתה;
(6) בדיקות להדממת מנועים;
(7) נהלי חירום.
(ג) רשימת התיוג של בדיקות חיוניות לשעת חירום בתא הטייס, כאמור בתקנת משנה (ב)(7), תכיל נהלים ישימים בדבר -
(1) תפעול בשעת חירום של מערכות הדלק, הידרוליקה, חשמל ומערכות מיכניות;
(2) תפעול בשעת חירום של מכשירים ופיקודים;
(3) נהלים למקרה של הפסקת מנוע;
(4) כל נוהל אחר הדרוש לבטיחות הטיסה.
(ד) הטייס המפקד ואנשי צוות האויר ישתמשו בעת הצורך בציוד, במפות, במידע ובנהלים המפורטים בתקנה זו.
147. הכרת מגבלות תפעול וציוד
(א) טייס מפקד ילמד לפני התחלת הטיסה את ספר העזר לטיסה של האוירון, וכן את פרטי השלטים, סימונים, סימוני המכשירים, או צירופים של אלה, המכילים כל מגבלה תפעולית שנקבעה עבור האוירון על ידי המנהל, לרבות המגבלות שנקבעו בתקנה 31(ב).
(ב) איש צוות הנמנה עם צוות האויר של האוירון, ילמד לפני התחלת הטיסה את כל ציוד החירום המותקן באוירון ובמיוחד את ציוד החירום שהוא מופקד עליו, ואת הנהלים לשימוש בציוד זה במצבי חירום.
148. ציוד לטיסת כטר"מ
לא יפעיל אדם אוירון בלילה לפי תנאי כטר"מ, אלא אם האוירון מצוייד במכשירים ובציוד הדרוש לפעילות לפי כט"מ, כאמור בתקנה 33(א)(3). כל מכשיר וציוד כאמור יהיה במצב פעולה תקין.
149. ציוד הצלה לטיסה מעל הים
(א) לא ימריא אדם אוירון לטיסה מעל לים למרחק העולה על 90 ק"מ מהנקודה הקרובה ביותר על החוף, אלא אם האוירון מצוייד בחגורת הצלה או באמצעי ציפה מאושרים עבור כל אדם הנמצא באוירון.
(ב) לא ימריא אדם אוירון לטיסה מעל לים למרחק העולה על 185 ק"מ, או מרחק טיסה של 30 דקות, לפי הקטן ביניהם, מהנקודה הקרובה ביותר על החוף, אלא אם האוירון מצוייד בציוד הצלה כדלקמן:
(1) חגורת הצלה המצויידת בתאורה מאושרת לציון המקום, עבור כל אדם הנמצא באוירון;
(2) מספר מספיק של סירות הצלה שכל אחת מהן מצויידת בתאורה מאושרת, בקיבולת ובכושר ציפה הדרושים לקליטת כל שוכני האוירון;
(3) לפחות מיתקן איתות פירוטכני אחד לכל סירת הצלה;
(4) משדר חירום בעל כושר ציפה עצמי ועמיד בפני מים, המסוגל לשדר בתדר החירום בלי תלות בהספקת כוח חיצוני;
(5) חבל הצלה ((life-line לאוירון בקטגוריה "תובלה" המאוחסן באוירון כאמור בתקנה (25.1411(g ל-פ.א.ר.
(ג) ציוד ההצלה ימוקם באוירון במקום המסומן בצורה נראית לעין וברורה והניתן לגישה נוחה במקרה של נחיתת אונס על פני המים.
(ד) לכל סירת הצלה יוצמד ציוד מילוט כמפורט בתקנה 293(א)(2), המותאם לתואי הטיסה.
150. ציוד רדיו לפעילות מעל לים
(א) לא ימריא אדם אוירון לטיסה מעל לים למרחק העולה על 185 ק"מ, או מרחק טיסה של 30 דקות, מהנקודה הקרובה ביותר על החוף, לפי הקטן ביניהם, אלא אם מצוי באוירון ציוד קשר רדיו וניווט המפורט להלן במצב פעולה תקין, המותאם למיתקני קרקע שבשימוש והמסוגל לשדר לפחות למיתקן קרקע אחד ולקלוט ממנו בכל נקודה לאורך תואי הטיסה:
(1) שני משדרים;
(2) שני מיקרופונים;
(3) שתי מערכות אוזניות או מערכת אוזניה אחת ורמקול;
(4) שני מקלטי ניווט נפרדים ובלתי תלויים אחד בשני;
(5) שני מקלטי קשר נפרדים ובלתי תלויים אחד בשני, אולם מקלט המסוגל לקלוט הן אותות קשר והן אותות ניווט יכול לשמש במקום מקלט קשר נפרד ומקלט ניווט נפרד.
(ב) למרות האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם להפעיל אוירון שאין בו נוסעים ממקום שלא ניתן לבצע בו תיקונים והחלפות למקום בו ניתן לבצע אותם, בתנאי שקיים לפחות אחד מכל אחד מהפריטים כאמור בתקנת משנה (א)(1) עד (5).
(ג) למרות האמור בתקנת משנה (א), כאשר נדרש הן ציוד קשר תג"מ והן ציוד קשר ת"ג עבור הנתיב, והאוירון מצוייד בשני משדרי קשר תג"מ ושני מקלטי קשר תג"מ, מותר להפעיל את האוירון עם משדר קשר ת"ג אחד ומקלט קשר ת"ג אחד בלבד.
151. ציוד חירום (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם אוירון אלא אם האוירון מצוייד בציוד חירום כמפורט בתקנה זו.
(ב) כל פריט של ציוד החירום -
(1) ייבדק כאמור בפרק השביעי כדי לוודא כשירות ונכונות לפעולה מיידית;
(2) יימצא באוירון במקום הניתן לגישה נוחה לצוות האוירון;
(3) שיטת הפעלתו תסומן באופן ברור;
(4) כאשר הוא נמצא בתוך אריזה סגורה או מכל, יסומנו על גביהם תכולתם של האריזה או של המכל והתאריך האחרון של בדיקת הפריט.
(ג) מטפי יד לכיבוי אש אשר בכל אחד מהם תהיה כמות וסוג חומר המתאימים לכיבוי סוג האש העלולה לפרוץ בתא שבו מיועד כל מטפה להיות מופעל, יימצאו מוכנים לשימוש בתאי הצוות, הנוסעים והמטען של האוירון כמפורט כלהלן:
(1) מטפה יד לפחות אחד יימצא בתא הטייס בהישג יד של צוות ההטסה;
(2) מטפה יד אחד לפחות יימצא במקום נוח בתא הנוסעים המיועד להוליך בין שבעה לשלושים נוסעים, שני מטפי יד לפחות יימצאו בתא הנוסעים המיועד להוליך בין שלושים ואחד לששים נוסעים, ושלושה מטפי יד לפחות יימצאו בתא הנוסעים המיועד להוליך ששים ואחד נוסעים או יותר;
(3) מטפי יד יותקנו בתא הנוסעים ויאובטחו באופן שלא יפגעו בהפעלה הבטוחה של כלי הטיס או בצוות ובנוסעים, ויהיו מוכנים להפעלה מיידית;
(4) לא היו מטפי היד נראים לעין, יוצבו שלטים עם הוראות בעברית ובאנגלית או באמצעות סימנים מקובלים בדבר מיקומם בצורה בולטת לעין.
(ד) האוירון יצוייד בזוודים של עזרה ראשונה לטיפול בפציעה העלולה להתהוות בעת הטיסה, כפי שייקבע על ידי המנהל.
(ה) אוירון המיועד להוליך יותר מ-19 נוסעים יצוייד בגרזן פריצה;
(ו) אוירון המוליך נוסעים יצוייד במגפון או במגפונים ניידים המופעלים על ידי סוללות, שיימצאו בהישג ידם של אנשי צוות האוירון האחראים לפינוי נוסעים בעת חירום, כלהלן:
(1) באוירון המיועד להוליך יותר מ-60 נוסעים אך פחות מ-100 נוסעים יימצא מגפון אחד; המגפון ימוקם בחלקו האחורי של תא הנוסעים בקרבת מקום מושבו של הדייל;
(2) באוירון המיועד להוליך יותר מ-99 נוסעים, יימצא מגפון אחד בקצהו הקדמי של האוירון והשני בקצהו האחורי.
152. כללי גובה טיסה
למרות האמור בתקנה 91 ופרט בעת המראה ונחיתה, לא יפעיל אדם אוירון לפי כטר"מ בגובה נמוך יותר מהגבהים הבאים:
(1) אלף רגל מעל כל הר, גבעה או מכשול אחר, במקרה של טיסות בשעות היום;
(2) הגבהים המפורטים בתקנה 106(ג)(2), לטיסות בשעות הלילה.
153. שלטי עישון וחגורות בטיחות (תיקון: תשמ"ח)
(א) פרט לאמור בתקנת משנה (ב), לא יפעיל אדם אוירון המוליך נוסעים אלא אם הוא מצוייד בשלטים הנראים לעיני הנוסעים והדיילים והמודיעים להם בעברית ובאנגלית או באמצעות סימנים מקובלים מתי העישון אסור ומתי יש להדק חגורות בטיחות. תאורת השלטים תהיה ניתנת להדלקה ולכיבוי על ידי צוות האויר; צוות האויר ידליק את תאורת השלטים בכל המראה ונחיתה ובכל מקרה אחר שהטייס המפקד ימצא כי הדבר דרוש.
(ב) טייס מפקד של אוירון שאינו מצוייד כאמור בתקנת משנה (א), יוודא שהנוסעים מקבלים הודעה בעל פה בכל פעם כאשר יש צורך להדק חגורות בטיחות וכאשר העישון אסור.
154. תדריך לנוסעים (תיקון: תשנ"ה)5
(א) לפני כל המראה יוודא הטייס המפקד של אוירון המוליך נוסעים, שכל הנוסעים קיבלו תדריך בעל פה בדבר -
(1) עישון;
(2) שימוש בחגורת מושב וחגורות כתף במידה שאלה מותקנות בכלי הטיס;
(3) מיקום פתח הכניסה ויציאות החירום של הנוסעים ושיטת פתיחתם;
(4) מיקום ציוד ההצלה;
(5) נהלי נחיתת אונס על פני המים ושימוש בציוד ציפה כאמור בתקנה 149 לטיסה מעל לים;
(6) שימוש בציוד חמצן המותקן באוירון בעת טיסה רגילה ובשעת חירום.
(ב) התדריך בעל פה הנדרש לפי תקנת משנה (א) יינתן על ידי הטייס המפקד או על ידי איש צוות, אולם אין הוא חייב להינתן כאשר הטייס המפקד קובע כי הנוסעים בקיאים בפרטי התדריך. בנוסף לתדריך בעל פה ניתן להוסיף הוראות בצורת כרטיסים מודפסים שיכללו -
(1) דיאגרמה של יציאות החירום ושל שיטות הפעלתן;
(2) הוראות אחרות הדרושות לשימוש בציוד החירום.
כרטיס תדרוך כאמור ימוקם בהישג ידו של כל נוסע ויכיל רק פירוט המתאים לסוג ולדגם של האוירון בו הוא נמצא.
154א. חגורת כתף (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)5
(א) לא יפעיל אדם אוירון בקטגוריה "תובלה", אשר ניתנה לו תעודת סוג אחרי 1 בינואר 1958, אלא אם כן הותקנה בכל מושב שבתא הטייס ובכל מושב של כל אחד מהדיילים, חגורת בטיחות משולבת עם חגורת כתף ((Shoulder Harness Restraint System העומדים בדרישות סעיף 25.785 לפ.א.ר. ובלבד שחגורת הבטיחות ומערכות חגורות הכתף יתוכננו בהתאם למקדמי עומס עקב כוחות ההתמדה ((Inertia Load Factors שנקבעו בעת רישויו של כלי הטיס.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר השימוש בחגורות כתף וחגורות בטיחות משולבות עם חגורות כתף שאושרו והותקנו לפני 6 במרס 1980.
155. כבודת יד
טייס מפקד של אוירון המיועד להוליך יותר מ-19 נוסעים, לא יתיר לנוסע לשאת את כבודת היד שלו באוירון, אלא אם כבודת היד -
(1) מאוחסנת בתא מטען מתאים, או כאמור בתקנה 156; או
(2) מונחת מתחת למושב הנוסע כך שהיא לא תחליק קדימה במקרה של נחיתה קשה, כאשר כוח המכה הינו חזק דיו כדי לגרום לכוחות אינרציה כאמור בתקנה (25.561(b ל - פ.א.ר. או לדרישות התקנות שלפיהן המטוס קיבל תעודת סוג.
156. הובלת מטען
(א) לא יתיר טייס מפקד הובלת מטען באוירון אלא אם המטען -
(1) נמצא במכל, בתא או על מדף מאושרים, המותקנים באוירון;
(2) קשור לבטח בשיטה שאישר המנהל; או מובל כאמור להלן:
א. הוא קשור לבטח על ידי אמצעי קשירה חזק דיו כדי למנוע תזוזת המטען בכל תנאי הטיסה המשוערים;
ב. הוא ארוז או מכוסה כך שלא ייגרם נזק לנוסעים;
ג. הוא אינו מעמיס את המושבים או את מבנה הרצפה מעל לגבולות העומס שלהם;
ד. הוא ממוקם כך שהגישה לכל יציאה רגילה או יציאת חירום או השימוש בהן או הגישה במעבר שבין תא הטייס ותא הנוסעים אינן מופרעות;
ה. אין הוא ממוקם ישירות מעל הנוסעים היושבים.
(ב) כאשר המטען מובל בתא מטען המתוכנן כדי לאפשר כניסת אדם לתוכו לשם כיבוי אש, יאפשר סידור המטען גישה של אדם עם מטפה לכל חלק של התא.
157. דרישות דלק לטיסה לפי כטר"מ
לא יתחיל אדם בטיסה לפי כטר"מ באוירון אלא אם, בהתחשב בתנאי מזג האויר החזויים, יש בו כמות של דלק המספיקה כדי להגיע לנקודה המתוכננת הראשונה של נחיתה לפי תכנית הטיסה ולאחר מכן, בהנחה של תצרוכת דלק נורמלית בתנאי שיוט, לטיסה של 30 דקות נוספות.
158. הפעלה בתנאי התקרחות
(א) לא ימריא טייס אוירון אם -
(1) כפור, שלג או קרח צמודים לפרופלר, לחלונות, למנוע, למערכות מד-המהירות, מד-גובה, מד-שיעור הנסיקה או למערכת מורה מצב טיסה באוירון;
(2) שלג או קרח צמודים לכנפיים, למייצבים או למישטחי ההיגוי;
(3) כפור צמוד לכנפיים, למייצבים או למישטחי ההיגוי, אלא אם הכפור הוחלק.
(ב) פרט לאוירון המצוייד במערכות נגד התקרחות מאושרות, לא יטיס טייס אוירון -
(1) בתנאי כט"מ לתוך תנאי התקרחות בינוניים ידועים או חזויים;
(2) בתנאי כטר"מ לתוך תנאי התקרחות קלים או בינוניים, אלא אם האוירון מצוייד בציוד פועל נגד התקרחות המגן על כל פרופלר, חלון, כנף, מייצבים או משטחי היגוי ועל מד-המהירות, מד-הגובה, מד-שיעור הנסיקה או מערכת מורה מצב הטיסה.
(ג) פרט לאוירון המצוייד במערכות נגד התקרחות מאושרות, לא יטיס טייס אוירון לתוך תנאי התקרחות חמורים ידועים או חזויים.
(ד) אם דו"חות עכשויים של מזג אויר הקשורים לנתיב הטיסה המיועד מורים על שיפור בתנאי ההתקרחות לא יחולו המגבלות האמורות בתקנות משנה (ב) ו-(ג).
159. דרישות לגבי טכנאי טיס
(א) לא יפעיל אדם אוירון כמפורט כלהלן ללא איש צוות אויר המחזיק ברשיון טכנאי-טיס תקף:
(1) אוירון שניתנה לגביו תעודת סוג לפני 2 בינואר 1964, שמשקלו המאושר להמראה עולה על 35,000 ק"ג;
(2) אוירון שניתנה לגביו תעודת סוג לאחר 1 בינואר 1964, שנדרש עבורו טכנאי טיס בהתאם לדרישות תעודת הסוג.
(ב) לא ישמש אדם כטכנאי טיס באוירון, אלא אם, במשך ששת החדשים שקדמו לטיסה ביצע לפחות 50 שעות של זמן טיסה בתפקיד של טכנאי טיס באותו סוג אוירון, או אם עבר מיבחן מיומנות על ידי המנהל באותו סוג אוירון.
160. דרישות לגבי טייס משנה
(א) לא יפעיל אדם אוירון כמפורט להלן אלא אם נמצא בו טייס משנה של אותו אוירון:
(1) אוירון גדול;
(2) אוירון טורבו-סילון רב מנועי אשר לפי תעודת הסוג שלו נדרשים בו לפחות שני טייסים.
(ב) המנהל רשאי לאשר הפעלת אוירון שאינו עונה על דרישות תקנת משנה (א), אם אותו אוירון תוכנן עם עמדת טייס יחידה ותעודת הסוג שלו ניתנה בתור שכזו. המנהל רשאי לקבוע תנאים באישור כדי להבטיח הפעלה בטוחה.
(ג) לא ימנה אדם טייס כטייס משנה ולא ישמש טייס כטייס משנה של אוירון שבו נדרשים שני טייסים כאמור בתעודת הסוג שלו, אלא אם הטייס עונה על דרישות תקנות הרשיונות.
161. דרישות לגבי דיילים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם אוירון אלא אם נמצאים בו דיילים במספר, כמפורט להלן:
(1) באוירון שבו מצויים יותר מ-19 נוסעים, אך לא יותר מ-51 נוסעים - דייל אחד;
(2) באוירון שבו מצויים יותר מ-50 נוסעים, אך לא יותר מ-101 נוסעים - שני דיילים;
(3) באוירון שבו מצויים יותר מ-100 נוסעים - שני דיילים ועוד דייל אחד לכל קבוצה של 50 נוסעים או חלק ממנה מעל 100 נוסעים.
(ב) לא ישמש אדם כדייל באוירון כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם הוכיח להנחת דעתו של הטייס המפקד שהוא בקי בפעולות הדרושות במצבי חירום ופינוי והוא בעל יכולת בהפעלת ציוד החירום ומיתקני החירום המותקנים באוירון והקשורים בביצוע תפקידיו.
פרק תשיעי: בלונים, עפיפונים, רקטות בלתי מאויישות, טיסנים נהוגי רדיו, גלישונים, אוירונים זעירים, אוירוני הדרכה זעירים ומצנחים ממונעים
(תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ח)
סימן א': כללי
162. תחולה (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ח, תשנ"ה)5
(א) פרק זה יחול על הפעלה בישראל של כל אלה:
(1) בלון בלתי מאוייש הקשור לפני הקרקע או מספר בלונים הקשורים יחדיו, או חפץ המצוי עליו, בעלי קוטר של יותר ממאה ושמונים ס"מ או בעלי קיבולת גז של יותר מ-3.25 מטר מעוקב;
(2) עפיפון השוקל יותר משנים וחצי ק"ג שעומדים להטיסו כשהוא קשור לחבל או לכבל;
(3) רקטה בלתי מאויישת, למעט -
א. רקטה שמשתמשים בה לזיקוקין באויר;
ב. מודלים של רקטות -
1. המונעות על ידי חומר הנעה במשקל של לא יותר ממאה גרם;
2. שחומר ההתנעה בהן הוא בעל בעירה איטית;
3. העשויות מנייר, מעץ או מפלסטיק שביר, שאינם מכילים חלקי מתכת בעלי ממדים מהותיים והשוקלות לא יותר מחצי ק"ג לרבות חומר ההנעה;
4. מופעלות באופן שאינו מהווה סכנה לבני אדם, לרכוש ולכלי טיס אחרים;
(4) בלון חפשי בלתי מאוייש -
א. הנושא מטען השוקל יותר משני ק"ג, ובתנאי שבעת שמחלקים את משקלו הכללי של המטען בשטח החתך הקטן ביותר של הבלון, יעלה יחס המטען מול השטח על 13.5 גרם לסנטימטר רבוע;
ב. הנושא מטען במשקל כולל העולה על 6 ק"ג בין אם המטען הוא יחידה אחת או יותר;
ג. שמשתמשים בו בחבל או בכלי אחר לתליית המטען, הדורש כח של יותר מ-25 ק"ג כדי להפריד בין המטען התלוי לבין הבלון.
(5) גלישון המסוגל לשאת אדם שעומדים להטיסו כשהוא אינו קשור לחבל או לכבל, ומשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 40 ק"ג.
(6) אוירון זעיר -
א. שיש לו אמצעי שליטה כיוונית;
ב. הוא מסוגל לשאת אדם אחד בלבד;
ג. (בוטלה);
ד. המהירות המרבית בטיסה אופקית, עם כוח מלא של המנוע, אינה עולה על 100 מי"ש (מייל יבשתי בשעה) (86 קשר);
ה. מהירות ההזדקרות שלו אינה עולה על 35 מי"ש (30 קשר);
(7) אוירון הדרכה זעיר -
א. שיש לו אמצעי שליטה כיוונית;
ב. הוא מסוגל לשאת עד שני אנשים;
ג. הוא משמש להדרכה בלבד.
ד. מהירות ההזדקרות והמהירות המרבית בטיסה אופקית עם כוח מלא של המנוע יהיו כאמור לגבי אוירון זעיר.
(8) טיסן נהוג רדיו;
(9) בלון מאוייש;
(10) מצנח ממונע.
(ב) למטרות פרק זה, ג'ירוגליידר המחובר לכלי רכב המצוי על פני הקרקע ייחשב כעפיפון.
163. רשיון הפעלה מבצעית (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ח, תש"ן)
(א) לא יפעיל אדם בלון, בלון מאוייש, עפיפון או רקטה בלתי מאויישת אלא ברשיון הפעלה מבצעית שנתן לו המנהל ולפי תנאי הרשיון.
(ב) לא יפעיל אדם גלישון, אוירון זעיר ואוירון הדרכה זעיר, בלון מאוייש ומצנח ממונע אלא ברשיון הפעלה מבצעית מאת המנהל או במסגרת רשיון הפעלה מבצעית שניתן לאחר ובפיקוחו ואחריותו של בעל רשיון ההפעלה, ובהתאם לתנאי הרשיון.
(ג) לא יפעיל אדם אוירון זעיר או בלון מאוייש בטיסה מסחרית, אלא אם כן נתקיימו שני אלה:
(1) ניתן לו רשיון להפעלה מבצעית בידי המנהל כאמור בסימן ו' לפרק זה ובהתאם לתנאי הרשיון;
(2) הוא מחזיק ברשיון להפעלה מסחרית.
(ד) לא יפעיל אדם טיסן נהוג רדיו אלא במסגרת רשיון הפעלה מבצעית ועל פי האמור בתקנה 180ז.
4.164 (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ח)
לא יפעיל אדם בלון, עפיפון, רקטה בלתי מאויישת, גלישון, אוירון זעיר, אוירון הדרכה זעיר, טיסן נהוג רדיו או מצנח ממונע באיזור אסור, באיזור מסוכן או באיזור מוגבל אלא באישור הרשות המשתמשת באותו אזור או המפקחת עליו.
4.165 (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ח)
לא יפעיל אדם כלי טיס האמור בתקנה 164 באופן שיהיה בו כדי להוות סכנה לבני אדם, לרכוש או לכלי טיס אחר.
סימן ב': בלונים בלתי מאויישים קשורים ועפיפונים (תיקון: תשמ"ח)
166. הגבלות תפעוליות (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם בלון קשור בלתי מאוייש או עפיפון -
(1) בקירבה של פחות מ-150 מטר מבסיס ענן;
(2) בגובה של יותר מ-150 מטר מעל פני הקרקע;
(3) מאיזור שבו הראות על הקרקע היא פחות מ-5 ק"מ;
(4) במרחק של פחות מ-8 ק"מ מגבולות שדה תעופה;
(5) במקרה שעוצמת הרוח עולה על 25 קשר או על עוצמת הרוח המכסימלית שנקבעה על ידי היצרן, לפי הנמוך יותר ביניהם.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על הפעלת בלון קשור בלתי מאוייש או עפיפון מתחת לקצהו העליון של כל מיבנה, ובמרחק של עד 80 מטר ממנו, בתנאי שהפעלתם אינה גורמת להסתרת תאורתו של אותו מיבנה.
167. מתן הודעה וקבלת אישור (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם בלון קשור בלתי מאוייש או עפיפון בגובה של יותר מ-50 מטר מעל פני הקרקע, אלא אם הוא הודיע על כך ליחידת פת"א הקרובה למקום ההפעלה המיועד וקיבל את אישורה להפעלה, תוך 24 שעות לפני תחילת ההפעלה.
(ב) הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תכלול את כל אלה:
(1) שמות בעל הבלון או העפיפון ומפעילו;
(2) גודל הבלון או גודלו ומשקלו של העפיפון;
(3) מקום ההפעלה;
(4) הגובה מעל פני הקרקע שבו יופעלו הבלון או העפיפון;
(5) התאריך, הזמן ומשך ההפעלה.
168. דרישות תאורה וסימון (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם בלון קשור בלתי מאוייש או עפיפון בשעות הלילה, אלא אם הבלון או העפיפון וחוטי הקשירה שלהם לקרקע, מסומנים ומוארים כפי שקבע המנהל.
(ב) לא יפעיל אדם בלון קשור בלתי מאוייש או עפיפון בשעות היום, אלא אם לחוטי הקשירה שלהם לקרקע קשורים סרטים באורך של לפחות 80 ס"מ וברוחב של 30 ס"מ הצבועים ברצועות של אדום ולבן לסירוגין ברוחב של 10 ס"מ, במרחקים שלא יעלו על 15 מטר אחד מהשני, החל מגובה של 50 מטר מעל פני הקרקע.
169. מיתקן מהיר להוצאת הגז (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם בלון קשור בלתי מאוייש אלא אם הוא קשור בנפרד בשני חבלים או כבלים, ראשי ומישני, כך שכאשר נקרע החבל הראשי, יפעיל החבל המישני מיתקן לפליטה מהירה של הגז מהבלון באופן אוטומטי, וימנע את שחרורו של הבלון מקשירתו.
(ב) במקרה בו המיתקנים האמורים אינם פועלים כשורה, יודיע המפעיל על כך מיד ליחידת פת"א הסמוכה למקום ויציין בהודעתו את המקום והזמן בו ניתק הבלון ואת תואי טיסתו המשוער.
סימן ג': רקטות בלתי מאויישות
170. הגבלות תפעוליות
לא יפעיל אדם רקטה בלתי מאויישת -
(1) באופן שתיווצר סכנת התנגשות עם כלי טיס אחרים;
(2) בתחום 8 ק"מ מגבולות שדה תעופה;
(3) בכל גובה שבו עננים או אובך מכסים יותר ממחצית פני השמיים;
(4) בכל גובה שבו הראות האופקית היא פחות מ-8 ק"מ;
(5) לתוך ענן כלשהוא;
(6) במרחק של פחות מ-500 מטר מכל אדם או רכוש שאינם קשורים בהפעלה;
(7) בשעות הלילה.
171. מתן הודעה וקבלת אישור
(א) לא יפעיל אדם רקטה בלתי מאויישת אלא אם הוא הודיע על כך ליחידת פת"א הקרובה למקום ההפעלה המיועד וקיבל את אישורה לכך תוך 24 עד 48 שעות לפני תחילת ההפעלה.
(ב) הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תכלול את כל אלה:
(1) שם מפעיל הרקטה ומענו;
(2) מספר הרקטות שיופעלו;
(3) גודלה של כל רקטה ומשקלה;
(4) הגובה המירבי שבו תופעל כל רקטה;
(5) מקום ההפעלה;
(6) התאריך, הזמן ומשך ההפעלה;
(7) כל מידע אחר שיידרש על ידי יחידת פת"א.
סימן ד': בלון חפשי בלתי מאוייש
172. הגבלות תפעוליות
לא יפעיל אדם בלון חפשי בלתי מאוייש -
(1) אלא באישור מראש מאת יחידת פת"א הקרובה למקום ההפעלה המיועד;
(2) בגובה שבו עננים או אובך מכסים יותר ממחצית פני השמיים;
(3) בגובה לחץ סטנדרטי של פחות מ-60,000 רגל כאשר הראות האופקית היא פחות מ-8 ק"מ;
(4) במרוצת 1000 הרגל הראשונים של הנסיקה, מעל איזור מאוכלס של עיר, עיירה או יישוב או מעל התקהלות מתחת כיפת השמיים של בני אדם שאינם קשורים בהפעלה;
(5) באופן שבו פגיעת הבלון או חלק ממנו, לרבות מיטענו, בפני הקרקע תהווה סיכון לבני אדם או לרכוש שאינם קשורים בהפעלה.
173. דרישות ציוד וסימון
(א) לא יפעיל אדם בלון חפשי בלתי מאוייש אלא אם -
(1) הוא מצוייד לפחות בשני מיתקנים או מערכות לניתוק המיטען, הפועלים באורח בלתי תלוי האחד בשני;
(2) הוא מצוייד לפחות בשתי שיטות, מערכות, מיתקנים, או צירוף שלהם הפועלים באורח בלתי תלוי האחד בשני, להפסקת טיסת מעטפת הבלון;
(3) מעטפת הבלון מצויידת במיתקן מחזיר מכ"מ או בחומר המסוגל להחזיר הד למכ"מ קרקעי הפועל בטווח תדרים של בין 200 ל-2700 מג"ה.
המפעיל יגרום להפעלת המיתקנים האמורים בפיסקאות (1) ו-(2) כאשר תנאי מזג האויר גרועים יותר מאלה שנקבעו להפעלה לפי סימן זה, או כאשר תקלה או סיבה אחרת גורמת לכך שהמשך הפעלת הבלון מסכן תנועה אוירית אחרת או בני אדם או רכוש על פני הקרקע.
(ב) לא יפעיל אדם בלון חפשי בלתי מאוייש מתחת לגובה לחץ סטנדרטי של 60,000 רגל משקיעת השמש ועד זריחתה, אלא אם הבלון, חיבוריו ומיטענו, בין אם הם מופרדים במשך ההפעלה ובין אם לאו, מצויידים באורות שניתן לראותם ממרחק של לפחות 8 ק"מ והמנצנצים בתדירות של לפחות 40, אך לא יותר מ-100, ניצנוצים לדקה.
(ג) לא יפעיל אדם בלון חפשי בלתי מאוייש המצוייד באנטנה נגררת שדרוש כח של יותר מ-23 ק"ג כדי לקרעה בכל נקודה לאורכה, אלא אם לאנטנה מחוברות רצועות צבעוניות במרחקים שלא יעלו על 15 מטר והנראות למרחק של לפחות 1.5 ק"מ.
(ד) לא יפעיל אדם משקיעת השמש ועד זריחתה בלון חפשי בלתי מאוייש המצוייד במיתקן תלוי, למעט מצנח פתוח הצבוע בצבעים בולטים, שאורכו יותר מ-15 מטר, אלא אם המיתקן התלוי צבוע ברצועות צבע בולט או אם קשורות אליו רצועות צבעוניות הנראות למרחק של לפחות 1.5 ק"מ.
174. מתן הודעה
(א) הודעה לפני השיגור: לא יפעיל אדם בלון חפשי בלתי מאוייש אלא אם הוא הודיע על כך ליחידת פת"א הקרובה למקום ההפעלה המיועד 6 עד 24 שעות לפני תחילת ההפעלה, בהודעה הכוללת את כל אלה:
(1) סימון הבלון;
(2) התאריך והשעה המשוערת של השיגור, המעודכנת במידת הצורך כך שתהיה בגבולות 30 דקות לפני השיגור למעשה או אחריו;
(3) מקום השיגור;
(4) גובה השיוט;
(5) המסלול המשוער והזמן המשוער להגעה לגובה השיוט או לגובה לחץ סטנדרטי של 60,000 רגל, לפי הנמוך שביניהם;
(6) אורכו וקוטרו של הבלון, אורך המיתקן התלוי, משקל המטען ואורך האנטנה הנגררת;
(7) משך הטיסה;
(8) הזמן המשוער והמקום המשוער למגע הבלון עם הקרקע;
(9) אמצעי הקשר בין המפעיל לבין יחידות פת"א במשך כל זמן הפעלת הבלון.
(ב) הודעה על ביטול: בוטלה ההפעלה, יודיע על כך המפעיל מיד ליחידת פת"א הקרובה למקום ההפעלה המיועד.
(ג) הודעה על שיגור: המפעיל יודיע ליחידת פת"א הקרובה למקום ההפעלה על שיגור הבלון מיד לאחר שיגורו.
175. דיווחי מיקום הבלון
(א) אדם המפעיל בלון חפשי בלתי מאוייש -
(1) יעקוב אחר נתיב הטיסה של הבלון וירשום את מיקומו לפחות כל שעתיים;
(2) ימציא ליחידת הפת"א מידע על מקומו של הבלון בכל עת שיידרש לכך על ידיה.
(ב) המפעיל ידווח ליחידת הפת"א, שעה אחת לפני תחילת ירידת הבלון, על כל אלה:
(1) מקומו הגיאוגרפי העדכני של הבלון;
(2) גובהו;
(3) הזמן החזוי לחדירתו לגובה לחץ סטנדרטי של 60,000 רגל, אם ישים;
(4) מסלול הטיסה החזוי במשך שארית הטיסה;
(5) הזמן החזוי והמקום המשוער לנקודת המגע עם הקרקע.
(ג) אם לא נרשם מקומו של הבלון במשך יותר משעתיים, ידווח על כך המפעיל מיד ליחידת הפת"א. הדיווח יכלול את המקום האחרון שנרשם וכל שינוי בתחזית מסלול הטיסה. המפעיל ידווח ליחידת הפת"א מיד לכשיתגלה הבלון.
(ד) המפעיל ידווח ליחידת הפת"א מיד לאחר סיום טיסת הבלון.
סימן ה': גלישונים
176. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ד)
177
177. מגבלות הפעלה (תיקון: תשמ"ד)
לא יפעיל אדם גלישון אלא אם -
(1) מלאו לו 16 שנה;
(2) הגלישון מוטס על ידי המפעיל בלבד ולא מצוי בו אדם נוסף. אם הוגבל למפעיל אחד לפי תעודת הסוג שלו, או שהוא מוטס בידי שני מפעילים, אם הוגבל לשני מפעילים לפי תעודת הסוג שלו.
(3) (בוטלה)
178. תנאים להפעלת גלישון
לא יפעיל אדם גלישון -
(1) מעל איזור מאוכלס או מעל התקהלות בני אדם;
(2) בגובה של פחות משלושים מטר מעל כביש, פסי רכבת, קווי טלפון או חשמל;
(3) כשהוא ממריא מכביש או מפסי רכבת;
(4) בתחום של חמישה ק"מ משדה תעופה.
179. איסור השלכת חפץ
לא ישליך אדם חפץ כלשהוא מגלישון בשעת טיסה.
180. תג זיהוי יצרן
לא יפעיל אדם גלישון אלא אם נמצא בו תג זיהוי של יצרן הגלישון שבו מצויינים שם היצרן, שנת ייצורו והמספר הסידורי של הגלישון או של סידרת הייצור שלו.
סימן ו': אוירונים זעירים
180א. הגדרה (תיקון: תשמ"ד)
בסימן זה, "אוירון זעיר" - לרבות אוירון הדרכה זעיר, אם לא נאמר במפורש אחרת.
180ב. רשיון להפעלה מבצעית (תיקון: תשמ"ד)
בכפוף לאמור בתקנה 163(ב), לא יפעיל אדם אוירון זעיר אלא אם כן נתן לו המנהל רשיון עבור הפעלה זו, או במסגרת רשיון להפעלה מבצעית של אוירון זעיר (להלן - רמא"ז) ומפרטי הפעלה מתאימים לפי סימן זה ואלא בהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.
180ג. תחולה על מפעיל לא מורשה (תיקון: תשמ"ד)
הוראות סימן זה החלות על אדם שהורשה כאמור בתקנה 180ב יחולו על אדם המבצע הפעלה שפרק זה חל עליה ללא רשיון ומפרטי הפעלה מתאימים כאמור בתקנה 180ב.
180ד. תקפו של רשיון (תיקון: תשמ"ד)
תקפו של רמא"ז אינו מוגבל בזמן, זולת אם הותלה או בוטל בידי המנהל, ואלא אם הותלה או בוטל רשיון ההפעלה המסחרית שלו.
180ה. תחולת התקנות (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תש"ע)
על מבקש רמא"ז או מחזיק ברמא"ז יחולו הוראות הפרקים הראשון עד השביעי וכן הוראות הפרק השנים עשר המפורטות להלן בהתאמה לפי הענין, ולפי האמור להלן:
(1) תקנות 234 ו-235;
(2) תקנה 236, בשינויים האלה -
(א) עומדים לרשות המבקש ונמצאים בשימושו הבלעדי שני כלי טיס לפחות המתאימים לסוגי הפעילויות המבוקשים; המנהל רשאי לאשר חריגה מדרישות תקנה זו אם מצא להנחת דעתו כי יינקטו צעדים מתאימים לשמירה על סדירות הפעילות כאמור.
(ב) פסקה (א)(2) לא תחול;
(3) תקנות 237 עד 240;
(4) תקנות 241 למעט פסקאות (14) ו-(15) לתקנת משנה (ב);
(5) תקנה 242(א) ו-(ב);
(6) תקנות 243 עד 248;
(7) תקנה 249, אולם -
(א) לענין תקנת משנה (א), אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) במקרה של ממונה על המבצעים המועסק על ידי מחזיק רמא"ז המבצע הפעלה של אוירונים זעירים, הוא מחזיק ברשיון תקף עם הגדר אוירון זעיר."
(ב) לענין תקנת משנה (ב), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) במקרה של טייס ראשי המועסק על ידי מחזיק רמא"ז המבצע הפעלה של אוירונים זעירים -
א. מחזיק ברשיון טייס תקף עם הגדר אוירון זעיר;
ב. מחזיק ברשיון מדריך טיס עם הגדר אוירון זעיר;
ג. בעל נסיון של 500 שעות טיסה, מהן לפחות 200 שעות כמדריך;
(4) מי שממלא תפקיד של טייס ראשי רשאי למלא גם את תפקידו של הממונה על המבצעים."
(8) תקנה 250;
(9) תקנה 251, אולם לענין תקנת משנה (א)(4), במקום "כל טייס המועסק על ידו" יבוא "כל טייס המטיס כלי טיס המופעל על ידי בעל הרשיון";
(10) תקנה 252, למעט המלים "שיש לשאתו בכל כלי טיס כאמור" שבתקנת משנה (א);
(11) תקנות 254 עד 256;
(12) תקנה 258;
(13) תקנה 259, למעט פסקאות (4) ו-(5) אולם - במקום "לכל אדם המועסק על ידו" ו"כל טייס" ברישה, יבוא "לכל טייס המטיס כלי טיס המופעל על ידיו" ו"לכל טייס כאמור" - בהתאמה;
(14) תקנה 260, למעט פסקאות (2) ו-(3) לתקנת משנה (א);
(15) תקנות 266, 278, 280, 281, 283, 295, 302, 304 ו-305;
(16) הוראות סימן ט'.
180ו. מגבלות הפעלה (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח)
(א) לא יטיס אדם אוירון זעיר אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1) מלאו לו 17 שנים;
(2) האוירון הינו חד-מושבי והוא נושא אדם אחד בלבד; הוראה זו לא תחול על אוירון זעיר -
(א) המשמש להדרכה, בטיסה המבוצעת לצורכי הדרכה, כשהטייס המפקד הינו בעל רשיון הדרכה עם הגדר אוירון זעיר והוא קיבל הסמכה להטיס את האוירון או שהוא טייס מתלמד בטיסת יחיד המצוי בהשגחת מדריכו;
(ב) המוטס בטיסה פרטית בידי טייס מפקד בעל רשיון טיס מסחרי עם נסיון של 25 שעות לפחות כטייס מפקד על אוירון זעיר, או נסיון מזערי של 200 שעות טיסה כטייס מפקד על אוירון זעיר אם הוא טייס בעל רשיון טיס פרטי לאוירון זעיר, והוא הוסמך לכך לפי תקנות הרשיונות;
(ב) על אף האמור בתקנה 93(4) ו-(5), לא יטיס אדם אוירון זעיר -
(1) מעל איזור מאוכלס או מעל התקהלות בני אדם;
(2) בגובה של מעל 500 רגל מעל פני השטח, אם לא נקבע אחרת בפמ"ת ובהתאם לקבוע בספר העזר למבצעים של בעל הרשיון;
(3) מחוץ לאזורים ולנתיבי טיסה שנקבעו בפמ"ת לטיסת אוירונים זעירים;
(4) אלא משדות תעופה או מנחתים שנקבעו בפמ"ת לטיסת אוירונים זעירים.
סימן ז': טיסנים נהוגי רדיו (תיקון: תשמ"ו)
180ז. הפעלת טיסנים נהוגי רדיו (תיקון: תש"ן)
(א) על מחזיק רשיון להפעלה מבצעית של טיסנים נהוגי רדיו (להלן בתקנה זו - מחזיק הרשיון) לא יחולו הוראות התקנות 2, 10, 12 ו-49 עד 90, לפי הענין.
(ב) מחזיק הרשיון יכין ויחזיק ספר עזר למבצעים לשימושו של מפעיל טיסן נהוג רדיו, שיהיה מעודכן ויכלול את כל ההוראות הישימות, כמפורט בתקנה 241, ויפרט בו את ההוראות וההגבלות להפעלת הטיסן הנהוג רדיו.
(ג) לא יפעיל אדם טיסן נהוג רדיו -
(1) באזורים אסורים להפעלת טיסנים שנקבעו בפמ"ת או בספר עזר מבצעי של מחזיק הרשיון;
(2) במרחק של פחות מ-150 מטרים מבסיס ענן;
(3) בגובה העולה על 50 מטרים מעל פני הקרקע אלא אם כן קיבל אישור לכך מיחידת הפת"א השולטת במרחב האוירי באותו מקום, זולת אם נקבע אחרת בפמ"ת לגבי אותו איזור;
(4) באזור שבו תנאי הראות הם למרחק של פחות משלושה קילומטרים;
(5) במרחק של פחות מ-250 מטרים משכונת מגורים, בנין ציבורי כגון בית ספר, בית חולים, קולנוע וכיוצא באלה או מקום של התקהלות בני אדם;
(6) (א) בתחום איזור פיקוח שדה תעופה או מנחת;
(ב) בתחום של פחות מ-2 קילומטרים מכל נקודה של המסלול;
(ג) במרחק של פחות מ-500 מטרים מתחום איזור אימונים המיועד לאוירונים זעירים;
אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת מנהל שדה התעופה או ממפעיל המנחת או אם נקבע אחרת בפמ"ת.
(ד) מחזיק רשיון לא ירשה לאדם המפעיל טיסן נהוג רדיו להשליך כל חפץ מכלי הטיס או לרסס ממנו בטיסה, אלא באישור מראש מאת המנהל ואלא אם כן נקט אמצעי זהירות למניעת חבלה או נזק כתוצאה מכך.
סימן ח' - בלונים מאויישים (תיקון: תשמ"ח)
180ח. רשיון הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
בכפוף לאמור בתקנה 163(א) לא יפעיל אדם בלון מאוייש אלא אם כן נתן לו המנהל רשיון להפעלה מסוימת או במסגרת רשיון להפעלה מבצעית של בלון מאוייש ומפרטי הפעלה מתאימים לפי סימן זה וכן בהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.
180ט. תחולה על מפעיל לא מורשה (תיקון: תשמ"ח)
הוראות סימן זה החלות על אדם שהורשה כאמור בתקנה 180ח יחולו גם על אדם המבצע הפעלה שפרק זה חל עליה ללא רשיון הפעלה ומפרטי הפעלה מתאימים כאמור בתקנה 180ח.
180י. תוקפו של רשיון (תיקון: תשמ"ח)
תוקפו של רשיון להפעלה מבצעית של בלון מאוייש אינו מוגבל בזמן זולת אם הותלה או בוטל בידי המנהל או הותלה או בוטל רשיון ההפעלה המסחרי שלו.
180יא. הוראות החלות על הפעלת בלון מאוייש (תיקון: תשמ"ח)
על מחזיק ברשיון להפעלה מבצעית של בלון מאוייש יחולו הוראות הפרקים הראשון עד החמישי, הפרק השביעי והוראות הפרק השנים עשר המפורטות להלן ולפי האמור להלן:
(1) תקנות 230 למעט פסקאות (5) עד (9), 234 ו-235;
(2) תקנה 236, אולם במקום "ארבעה כלי טיס" יבוא "שני כלי טיס";
(3) תקנות 237 עד 240, 241 למעט פסקאות (14) ו-(15) לתקנת משנה (ב);
(4) תקנות 242 עד 248;
(5) תקנה 249, אולם לעניין תקנת משנה (ב), פסקה (2)א, במקום "הגדר מכשירים" יבוא "הגדר בלון";
(6) תקנה 251 למעט תקנת משנה (ג);
(7) תקנה 252(א), למעט המלים "שיש לשאתו בכלי טיס כאמור";
(8) תקנות 253 עד 259, 260 למעט פסקאות (2), (4) ו-(5) לתקנת משנה (א);
(9) תקנות 262, 263, 266, 273, 276 עד 281, 287, 288(א) ו-(ג), 293, 298(א)(1), 302, 305, 317, למעט תקנת משנה (ב), 318, 322 עד 329, 332, 333 למעט תקנות משנה (ג) ו-(ד), 324, 336 למעט פרטים ה ו-ז לפסקה 337(א) ו-339;
(10) תקנות 342 עד 355.
180יב. כישורי טייס בלון מאוייש (תיקון: תשמ"ח)
לא יפעיל אדם בלון מאוייש אלא אם כן הוא בעל רשיון טיס והגדרים תקפים אשר ניתנו לו על פי האמור בתקנות הרשיונות ועל פי הזכויות המוקנות לו באותו רשיון.
180יג. מגבלות הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
על אף האמור בתקנה 93 לא יפעיל אדם בלון מאוייש -
(1) אלא בתנאי כטר"מ יום בלבד.
(2) באזורים אסורים להפרחת בלונים שנקבעו על ידי המנהל או פורסמו בפמ"ת;
(3) בקרבת התקהלות של בני אדם או מבנים אלא אם כן הוא לא מסכנם;
(4) במרחק של פחות מ-150 מטרים מבסיס ענן;
(5) במרחק של פחות מ-8 ק"מ מנקודת הציון של שדה תעופה או מנחת אלא אם כן קיבל אישור לכך בכתב ממנהל שדה התעופה או מבעל הרשיון להפעלת המנחת, זולת אם נקבע אחרת בפמ"ת לכל אזור מסויים;
(6) בקרבת פרוזדורי טיסה ונתיבים, אלא אם כן נקבע אחרת בפמ"ת או באישור בכתב שנתן המנהל;
(7) ברוח שעצמתה עולה על 12 קשר או עצמת הרוח המרבית שקבע היצרן, לפי הנמוך שביניהם.
סימן ט': מצנח ממונע (תיקון: תשמ"ח)
180יד. רשיון הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
בכפוף לאמור בתקנה 163(ב), לא יפעיל אדם מצנח ממונע אלא אם כן נתן לו המנהל רשיון עבור הפעלה זו או במסגרת רשיון הפעלה מבצעית שניתן לאחר ובפיקוחו ובאחריותו של בעל רשיון ההפעלה ובהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.
180טו. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ה)
180טז. תוקפו של רשיון (תיקון: תשמ"ח)
תוקפו של רשיון להפעלה מבצעית של מצנח ממונע אינו מוגבל בזמן זולת אם הותלה או בוטל בידי המנהל או אם הותלה או בוטל רשיון ההפעלה המסחרי שלו.
180יז. הוראות החלות על הפעלת מצנח ממונע (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)
על מחזיק ברשיון להפעלה מבצעית של מצנח ממונע יחולו הוראות הפרקים הראשון עד החמישי וכן תקנה 249 ובה -
(1) בתקנת משנה (א) יראו כאילו אחרי פסקה (2) נאמר:
"(3) במקרה של ממונה על המבצעים המועסק על-ידי מחזיק רשיון מפעיל, המפעיל מצנח ממונע - הוא מחזיק רשיון להטסת מצנח ממונע.
(2) בתקנת משנה (ב) יראו כאילו אחרי פסקה (2) נאמר:
"(3) במקרה של טייס ראשי המועסק על ידי מחזיק ברשיון, המפעיל מצנח ממונע:
(א) מחזיק ברשיון להטסת מצנח ממונע;
(ב) בעל נסיון של לפחות 50 שעות בהטסת מצנח ממונע ובעל נסיון של לפחות 100 המראות ונחיתות;
(ג) מחזיק ברשיון להדרכת הטסה במצנח ממונע;
(ד) בעל נסיון של לפחות שנה בהדרכת הטסה במצנח ממונע;
(4) מי שממלא תפקיד של טייס ראשי, רשאי למלא תפקיד של הממונה על המבצעים".
180יח. כישורי טייס מצנח ממונע (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)
(א) לא יטיס אדם מצנח ממונע ולא יפעילו אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:
(1) מלאו לו 17 שנים;
(2) הוא בעל רשיון תקף למצנח ממונע או שהוא נמצא בתהליך הדרכה לקבלת רשיון וקיבל רשיון מתלמד שנתן לו בעל רשיון מפעיל שהמנהל הסמיכו לכך.
(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א) לא יפעיל אדם מצנח ממונע אלא על פי הזכויות המוקנות לו ברשיונו.
180יט. מגבלות בהפעלת מצנח ממונע (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)
על אף האמור בתקנה 93 לא יפעיל אדם מצנח ממונע -
(1) אלא בתנאי כטר"מ יום בלבד;
(2) מעל אזור מאוכלס או מעל התקהלות של בני אדם;
(3) מעל גובה של 500 רגל מעל פני השטח אם לא נקבע אחרת בפמ"ת ובהתאם לקבוע בספר העזר למבצעים של בעל הרשיון;
(4) מחוץ לאזורים שנקבעו בפמ"ת לטיסת מצנח ממונע;
(5) במרחק של פחות מ- 8 ק"מ מנקודת הציון של שדה תעופה או מנחת אלא אם כן קיבל אישור לכך בכתב ממנהל שדה התעופה או מבעל הרשיון להפעלת המנחת זולת אם נקבע אחרת בפמ"ת לגבי אזור מסויים;
(6) ברוח שעצמתה עולה על 10 קשרים או בעצמת רוח מרבית שקבע היצרן, לפי הנמוך שביניהם;
(7) אלא משדות תעופה או מנחתים שנקבעו בפמ"ת לטיסת מצנחים ממונעים.
פרק עשירי: צניחה וקיפול מצנחים
181. הגדרות
בפרק זה -
"צניחה" - ירידת אדם מכלי טיס הנמצא בטיסה, אל שטח יבשתי או ימי כאשר הוא מתכוון להשתמש, או משתמש במצנח במשך אותה ירידה או במשך חלק ממנה;
"קיפול" - קיפול מצנח ואריזתו.
182. איסור צניחה מסוכנת
לא יצנח אדם וטייס מפקד בכלי טיס לא יתיר צניחת אדם מכלי הטיס, אם אותה צניחה מהווה סכנה לתעבורה אווירית או לאדם או לרכוש, באוויר, על פני הקרקע או על פני המים.
183. ציוד רדיו והשימוש בו
(א) לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד בכלי טיס צניחה לאדם מכלי הטיס, אלא אם נתקיימו אלה:
(1) קיים קשר רדיו בין כלי הטיס לבין יחידת הפת"א שבתחום פיקוחה מצוי מקום ההצנחה המתוכנן, לפחות חמש דקות לפני פעולת ההצנחה, לשם קבלת מידע בכלי הטיס בקשר לתנועה האווירית בשטח ההצנחה המתוכנן;
(2) המידע האמור בפסקה (1) התקבל על ידי הטייס המפקד והובא לידיעת הצנחנים באותה טיסה;
(3) קיים קשר רדיו בין כלי הטיס לבין צוות הקרקע במקום ההצנחה המתוכנן בצניחה בלילה.
(ב) בכל טיסה חייב הטייס המפקד בכלי טיס המשמש לצניחה -
(1) להימצא במשך כל זמן הצניחה בהאזנה מתמדת בתדירות המאפשרת לו קיום קשר עם יחידת הפת"א ובלילה - גם עם צוות הקרקע במקום ההצנחה;
(2) להודיע ליחידת הפת"א על התחלת הצניחה ועל סיומה באותה טיסה, מהרגע שבו ראשון הצנחנים עוזב את כלי הטיס ועד הרגע שבו אחרון הצנחנים הגיע לפני הקרקע או המים.
(ג) חלה בזמן הטיסה תקלה במכשיר הקשר שיש בה כדי למנוע קיום קשר דו-כיווני מתמיד, חייב הטייס המפקד בכלי הטיס לאסור כל צניחה, ואדם לא יצנח באותה עת מכלי הטיס. אולם, אם חלה התקלה לאחר קבלת אישור יחידת הפת"א, ההצנחה יכולה להמשך בהתאם לתנאי האישור, אלא אם התקלה מונעת קיום קשר דו-כיווני עם צוות הקרקע במקום ההצנחה בלילה.
184. צניחה מעל איזור מאוכלס או לתוכו
(א) לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד צניחת אדם מכלי הטיס מעל או לתוך איזור מאוכלס של עיר, עיירה, או ישוב אחר או התקהלות בני-אדם (להלן - איזור מאוכלס), אלא אם ניתן לכך רשיון בהתאם לתקנה זו;
אולם רשאי צנחן לגלוש מעל איזור מאוכלס בעזרת מצנח כשר ומתאים אם הוא מצוי בגובה המספיק כדי למנוע יצירת סכנה לבני אדם ולרכוש על פני הקרקע או המים.
(ב) בקשה לרשיון צניחה מעל איזור מאוכלס או לתוכו תוגש על ידי מפעיל כלי הטיס למנהל, בצורה ובאופן שיורה המנהל בפירסומי מינהל התעופה האזרחית, לפחות עשרה ימים לפני יום הצניחה.
(ג) כל מחזיק ברשיון צניחה כאמור יציג את הרשיון לביקורת המנהל או מפקח, לפי בקשתם.
185. צניחה מעל שדה תעופה או לתוכו
לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד לאדם לצנוח מעל איזור פיקוח שדה תעופה או לתוכו, אלא אם קיבלו לשם כך היתר מהמנהל ולאחר שקיבלו אישורו של מנהל שדה התעופה או בעל רשיון המינחת.
186. איסור צניחה ללא הודעה
(א) לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד לאדם לצנוח מכלי טיס, אלא אם קיבלה יחידת הפת"א שבתחום פיקוחה מצוי מקום ההצנחה המתוכנן הודעה על כך לפחות שעה אך לא יותר מעשרים וארבע שעות מראש, אלא אם ההודעה כללה מידע כאמור בתקנה 187 ואם יחידת הפת"א אישרה את ההצנחה.
(ב) תקנה זו לא תחול לגבי צניחות כאמור בתקנות 184 ו-185.
187. המידע הנדרש
כל אדם המבקש רשיון או היתר לביצוע צניחה, חייב לכלול בבקשה מידע כמפורט להלן:
(1) היום והשעה בו תחל הצניחה;
(2) משך פעולת הצניחה המיועדת;
(3) גודל שטח ההצנחה מסביב למטרה;
(4) ציון מרכז שטח ההצנחה ביחס למיתקן VOR הקרוב ביותר, במונחים של רדיאל VOR שלאורכו נמצא אותו מקום, ומרחקו במייל ימי ממיתקן הVOR- כאשר מיתקן זה מצוי במרחק של 55 ק"מ או פחות (30 מייל ימי) ממקום ההצנחה; או ציון המקום הגיאוגרפי ונקודת הציון על מפה בקנה מידה 1:250,000 כאשר מיתקן הVOR- נמצא במרחק של יותר מ-55 ק"מ ממקום ההצנחה;
(5) הגבהים מעל לשטח הקרקע או המים שבהם תבוצע הצניחה;
(6) השם, המען ומספר הטלפון של האדם המבקש את הרשיון או ההיתר ושל האדם המוסר את ההודעה;
(7) זיהוי כלי הטיס שבו ישתמשו לשם ביצוע הצניחה;
(8) תדירויות הרדיו שבהן ניתן להשתמש בכלי הטיס.
188. הודעה על ביטול צניחה או דחייתה
כל אדם המגיש בקשה לרשיון או להיתר או המוסר הודעה לפי פרק זה, יודיע מיד ליחידת הפת"א או ליחידות הפת"א על ביטול הצניחה או דחייתה, אם היא אכן בוטלה או נדחתה.
189. איסור צניחות מעל איזורים מוגבלים או אסורים או בתוכם
לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד של כלי טיס לאדם לצנוח מכלי הטיס מעל או בתוך איזורים שהוכרזו על ידי המנהל בפמ"ת כאיזורים מוגבלים או אסורים, אלא באישור המשתמשת באותו איזור או המפקחת עליו.
190. תנאי מזג אויר וראות
לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד בכלי טיס לאדם לצנוח מכלי טיס-
(1) לתוך עננים או דרכם;
(2) כאשר הראות והמרחק מעננים הם פחות מ-
א. כאשר הראות פחות מחמישה ק"מ והצניחה נעשית מתחת גובה 10,000 רגל 500 - MSL רגל מתחת לעננים, 1000 רגל מעל לעננים ו-750 מטר במרחק אופקי מהעננים; או
ב. כאשר הראות פחות משמונה ק"מ והצניחה נעשית בגובה של מעל 10,000 רגל 1000 - MSL רגל מתחת לעננים, 1000 רגל מעל לעננים וקילומטר וחצי במרחק אופקי מהעננים;
(3) מעל לעננים, כאשר העננים מכסים יותר מארבע שמיניות של השמיים באיזור ההצנחה;
(4) כאשר הצנחן אינו רואה בתחילת הצניחה את מרכז המטרה.
191. צניחות בלילה
(א) לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד של כלי טיס לאדם לצנוח מכלי הטיס בלילה, אלא אם אותו אדם מצוייד באמצעי תאורה הנראים למרחק של לפחות חמישה ק"מ והמטרה מוארת באופן שאפשר לצונח לראותה מתחילת הצניחה.
(ב) כל אדם הצונח בלילה חייב להפעיל את אמצעי התאורה כאמור בתקנת משנה (א) מהרגע שבו נפתחת חופת מצנחו ועד הרגע שבו הוא מגיע לפני הקרקע או המים.
(ג) על אף האמור בתקנה 190, לא יצנח אדם וטייס מפקד לא יתיר לאדם לצנוח מכלי טיס בלילה מעל עננים בכל כמות שהיא באיזור הצניחה.
192. משקאות וסמים
לא יצנח אדם כאשר, ולא יתיר טייס מפקד של כלי טיס לאדם לצנוח מכלי הטיס אם נראה לו שאותו אדם -
(1) הוא תחת השפעה של משקאות משכרים;
(2) הוא משתמש בסם המשפיע בכל צורה שהיא על הבטיחות.
193. ציוד בכלי טיס ועל הקרקע
לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד בכלי טיס לאדם לצנוח מכלי הטיס אלא אם מצוי בכלי הטיס באיזורי המטרה ציוד הצלה, עזרה ראשונה, וציוד אחר, כמפורט להלן:
(1) בכלי הטיס - סכין לחיתוך כבלים ורתמות, ובלילה גם אמצעי תאורה נייד לבדיקת הצונחים וציודם; לכל צונח יהיה ציוד מלא לצניחה הכולל משקפיים, קסדה, סכין חיתוך ולבוש מתאים, ולצניחה חפשית - גם מד-גובה, ובלילה גם אמצעי תאורה לבדיקת חופת המצנח ומד-גובה;
(2) בידי צוות הקרקע -
א. ביום -
1. מצפן;
2. מד-רוח (אנמומטר);
3. יריעות לסימנים מוסכמים (8 פנלים);
4. רימון עשן צבעוני לצורך סימון מידי של ביטול הצניחה;
ב. בלילה -
1. מכשיר רדיו דו-כיווני שמיש ועוד מערכת סוללות כעתודה;
2. מצפן;
3. מד-רוח (אנמומטר);
4. אמצעי תאורה ניידים כמספר אנשי צוות הקרקע;
5. פנס סימון אדום לביטול הצניחות, עם מקור זרם עצמאי בעל טווח ראייה של שלושה ק"מ לפחות;
6. שתי מערכות נפרדות של אמצעי תאורה בעלות מקור אור עצמאי לסימון חץ ומכשולים קבועים בשטח;
7. אמצעי תאורה חילופיים עבור כל אחת משתי המערכות האמורות בפרט (6) המוכנים להפעלה בעת ובעונה אחת;
ג. ציוד עזרה ראשונה וארגז עזרה ראשונה הכוללים את כל אלה:
10 טבליות נגד כאבי ראש (אסיאלגן או דומה לו);
10 טבליות נגד כאבים (פלגין או דומה לו);
10 טבליות נגד בחילות והקאות (טרבמין או דומה לו);
10 טבליות נגד כאבים חזקים (פרקודן או דומה לו);
5 אגדים לחבישת פצעים לאחר כיסוי בפד גזה סטרילית;
2 תחבושות אישיות - פד סטרילי גדול עם אגד למקרה של פצע עמוק;
2 תחבושות מטלין - תחבושות סטריליות נגד כוויות;
4 פדים של גזה סטרילית - לכיסוי פצע;
ק"ג צמר גפן - לריפוד וכיסוי מעל הגזה;
חבילת אגדים מידבקים לכיסוי פצע קטן (לויקופלסט או דומה לו);
2 חוסמי עורקים מגומי - לעצירת שטפי דם;
מערכת פדים לקיבוע אברים במקרה של שברים, חשד לשברים או לפריקות;
אלונקה;
מספריים;
יוד או חומר חיטוי אחר;
10 ליטר מי שתיה.
194. ציוד צניחה ודרישות אריזה (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)
(א) לא יצנח אדם ולא יתיר טייס מפקד בכלי טיס לאדם לצנוח מכלי הטיס, אלא אם אותו אדם חוגר ריתמת יחיד המכילה מערכת מצנחים כפולה הכוללת לפחות מצנח עיקרי אחד ומצנח עזר מאושרים, המקופלים כלהלן:
(1) המצנח העיקרי מקופל בידי מקפל מצנחים מוסמך או בידי הצונח, תוך תקופה שאינה עולה על 120 יום לפני יום השימוש בו;
(2) מצנח העזר נארז בידי מקפל מצנחים מוסמך בעל הגדר מתאים -
(א) תוך תקופה שאינה עולה על 60 ימים לפני יום הטיסה, אם חלק כלשהו של המצנח עשוי כותנה, פשתן, משי או סיב טבעי אחר שאינו מפורט בפסקת משנה (ב);
(ב) תוך תקופה שאינה עולה על 120 ימים לפני יום הטיסה, אם החופה, המיתרים, הרתמה וחלקי המצנח עשויים ניילון, קוולאר, דקרון, פוליאתילן, זהורית או חומר סינתטי אחר המשמש לייצור מצנחים, והעמיד בפני עובש או גידול פטרייתי אחר הגורם לריקבון בסביבה לחה.
(ב) לא יצנח אדם תוך כדי שימוש ברצועת הפתיחה הסטטית המחוברת לכלי הטיס ולמצנח הראשי אלא אם הוא משתמש באמצעי פתיחה אוטומטי המתואר והמחובר כאמור להלן, כדי לעזור למצנח המוביל למלא את תפקידיו, או אם לא משתמשים במצנח מוביל, כדי לעזור בפרישה ישירה של חופת המצנח הראשי -
(1) אמצעי הפתיחה האוטומטי חייב להיות באורך מתאים שיאפשר לתיק מעטפת המצנח להיפתח לפני העמסת משקל על מיתקן הפתיחה האוטומטי;
(2) מיתקן הפתיחה האוטומטי חייב להיות בחוזק העמסה סטטי של -
א. לפחות 12.7 ק"ג (28 פאונד) ולא יותר מ-72.6 ק"ג (160 פאונד), אם משתמשים בו כדי לעזור למצנח המוביל למלא את תפקידיו;
ב. לפחות 25.4 ק"ג (56 פאונד) ולא יותר מ-145.3 ק"ג (320 פאונד), אם משתמשים בו כדי לעזור בפרישה ישירה של חופת המצנח הראשי;
(3) אמצעי הפתיחה האוטומטי יחובר כלהלן:
א. בקצהו האחד יחובר לפיני הפתיחה, או, אם אין משתמשים בפיני פתיחה יחובר לקונוסים של תיקי המצנח, ובקצהו השני יחובר למצנח המוביל; אם אין משתמשים במצנח מוביל יחובר ישירות לציצית המצנח.
ב. לא יחבר אדם אמצעי פתיחה אוטומטי כאמור בתקנת משנה זו לכל מצנח ראשי, אלא אם הוא בעל רשיון בר-תוקף לקיפול מצנחים, שניתן לפי תקנות הרשיונות, או אם הוא האדם הצונח בעזרת אותו מצנח.
ג. לצורך פרק זה, מצנח מאושר הוא -
1. מצנח שיוצר לפי תעודת סוג שניתנה בישראל, או במדינת חוץ ואושרה על ידי המנהל;
2. מצנח שיוצר לפי אישור פריט אוירונוטי או בהתאם למפרטי נוהל טכני מספר c23 TSO, כמשמעותם בפרק הארבעה עשר לתקנות התיעוד;
3. מצנח שאושר על ידי רשות מוסמכת בצבא הגנה לישראל לענין זה.
195. תחולה במקרים מסויימים
פרק זה לא יחול על -
(1) צניחה החיונית להצלת חיי אדם או רכוש על פני הקרקע או המים, אם נעשתה בהתאם לאישור או להוראות המנהל או רשות מוסמכת מתאימה אחרת;
(2) צניחת אדם המשרת בצבא הגנה לישראל באותו זמן, שצניחתו היא במסגרת פעילות צבא הגנה לישראל.
196. ציוד קיפול
לא ישתמש מקפל מצנחים בעל רשיון בזכויותיו לפי הרשיון אלא אם עומד לרשותו הציוד המזערי כמפורט להלן:
(1) מישטח חלק ונקי ברוחב של לפחות מטר ובאורך של לפחות שלושה עשר מטר;
(2) מקום מתאים לתליה אנכית של מצנחים לשם ייבושם ואיוורורם;
(3) מכשירי קיפול ומכשירים אחרים לקיפול ולאחזקה של סוגי המצנחים שאותם הוא מקפל ומתחזק;
(4) אמצעים אחרים הדרושים, לדעת המנהל, לביצוע תפקידיו ולהגנה על מכשיריו וציודו.
197. תקני ביצוע
מקפל מצנחים בעל רשיון -
(1) לא יקפל, יאחזק או ישנה כל מצנח אלא אם הוא בעל הגדר לאותו סוג מצנחים;
(2) לא יקפל מצנח שאינו בטוח לשימוש;
(3) לא יקפל מצנח שלא יובש ואוורר כראוי;
(4) לא ישנה מצנח באופן שלא הותר במפורש על ידי המנהל או על ידי היצרן;
(5) לא יקפל, יאחזק או ישנה מצנח באופן שונה מזה שאישרו המנהל או היצרן;
(6) לא ישתמש בזכויות רשיונו והגדרו אם הוא אינו מכיר את ההוראות המעודכנות של יצרן המצנחים לגבי הפעולה אותה הוא מתכוון לעשות וכל עוד לא נתקיים בו אחד מאלה:
א. הוא ביצע תפקידים בהתאם לרשיונו במשך לפחות תשעים יום תוך שנים עשר החודשים שקדמו לשימוש בזכויות כאמור;
ב. הוא הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא מסוגל לבצע תפקידים אלה.
198. רישומים
(א) מקפל מצנחים בעל רשיון ינהל רישום של כל קיפול, אחזקה ושינוי של מצנחים שנעשו על ידו או שנעשו בהשגחתו; הרישום יכלול את הפרטים שלהלן לגבי כל מצנח שבו בוצעה פעולה כאמור:
(1) סוג המצנח ושם היצרן;
(2) מספרו הסידורי;
(3) שם בעליו וכתובתו;
(4) סוג הפעולה שבוצעה והיקפה;
(5) התאריך שבו בוצעה הפעולה ומקום ביצועה;
(6) תוצאות הבדיקות שנערכו בו.
(ב) אדם העורך רישומים לפי תקנת משנה (א) ישמרם לתקופה של שנתיים לפחות מיום רישומם.
(ג) מקפל מצנחים בעל רשיון מקפל מצנח יכתוב על גבי תג הצמוד לאריזת המצנח את תאריך הקיפול והאריזה ומקום ביצועם, ויציין על גביו כל פגם שנתגלה תוך כדי כך, ובסופן יחתום בשמו המלא ויציין את מספר רשיונו.
199. חותם
כל מקפל מצנחים בעל רשיון יחזיק ברשותו חותם עם סימן זיהוי שקבע המנהל; אחרי קיפול מצנח יחתום את אריזת המצנח בחותם בהתאם להמלצת יצרן המצנח לגבי אותו סוג של מצנחים.
פרק אחד-עשר: הפעלת כלי טיס בחקלאות
סימן א': כללי
200. תחולה
(א) פרק זה יחול על:
(1) הפעלת כלי טיס בחקלאות בישראל;
(2) מתן רשיונות הפעלה מבצעית של כלי טיס בחקלאות.
(ב) במקרה חירום, אדם המפעיל כלי טיס בחקלאות בהתאם להוראות פרק זה, רשאי לסטות מהוראות פרק זה לשם ביצוע פעולות סיוע לציבור שאושרו על ידי המנהל, ככל שהדבר חיוני לאותה מטרה.
(ג) אדם הסוטה מהוראות פרק זה כאמור בתקנת משנה (ב), ידווח על כך מיד טלפונית למנהל ולאחר מכן בכתב תוך 48 שעות לאחר ביצוע הסטייה, ויציין בדו"ח את הפעולה שנעשתה לרבות תיאור הפעולה והסיבות לביצועה.
201. הגדרות (תיקון: תשס"ו)
בפרק זה -
"הפעלת כלי טיס בחקלאות" - הפעלת כלי טיס לשם -
(1) ריסוס, איבוק ופיזור רעל בחקלאות;
(2) פיזור כל חומר אחר המיועד לדישון הצומח, להשבחת הקרקע, לזריעה או להדברת מזיקים;
(3) עיסוק בפעילויות פיזור חומרים הקשורים לשירות בחקלאות, גידולים או הגנת יערות;
(4) כיבוי שרפות.
"איזור מאוכלס" - איזור המאוכלס בצפיפות על ידי בני אדם, שנקבע בפמ"ת על ידי המנהל בהתיעצות עם משרד החקלאות;
"רעל בחקלאות" -
(1) חומר או תערובת חומרים המיועדים למניעה, קטילה, דחייה או הפחתה של חרקים, חיות מזיקות, פטריות, תולעי הנימה ((nematodes, עשבים שוטים וצורות אחרות של צמחים, חיות או וירוסים, למעט וירוסים על גבי בני אדם או חיות או בתוכם, שמשרד החקלאות קבע כי הם בבחינת מזיקים ((pest;
(2) כל חומר או תערובת חומרים המיועדים לשימוש לבקרת צמחים, להשרת עלים ((defoliant או לייבוש צמחים ((desiccant;
"משרד החקלאות" - שר החקלאות או מי שהסמיך.
סימן ב': רישוי
202. רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות
לא יפעיל אדם כלי טיס בחקלאות אלא אם נתקיימו שני אלה:
(1) ניתן לו רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות על ידי המנהל כאמור בפרק זה ובהתאם לתנאי הרשיון;
(2) הוא מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית.
203. בקשה למתן רשיון
בקשה למתן רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות תוגש למנהל באופן ובטופס שקבע.
204. תיקון רשיון
(א) המנהל רשאי לתקן רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות -
(1) ביזמתו, אם מצא לאחר בדיקה כי הדבר חיוני למען בטיחות הטיסה;
(2) לבקשת מחזיק הרשיון.
(ב) בקשה לתיקון רשיון תוגש למנהל באופן ובטופס שקבע, לפחות 15 יום לפני המועד שבו רוצה המבקש שהתיקון ייכנס לתוקף, אלא אם המנהל אישר תקופה קצרה יותר.
(ג) סירב המנהל לבקשה לתיקון רשיון, רשאי מחזיק הרשיון להשיג על כך בפני ראש מינהל התעופה האזרחית תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הסירוב.
205. תנאים לקבלת רשיון
אדם זכאי לקבל רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות אם הוא עונה על דרישות תקנות 207, 208 ו-209.
206. פטור מדרישות מסויימות
המבקש רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות שאין בו היתר לפיזור רעל בחקלאות, אינו נדרש לענות על דרישות פסקאות (2) עד (4) לתקנה 209(ב).
207. טייסים ובעלי תפקידים
(א) המבקש רשיון להפעלה מבצעית בחקלאות יוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עומדים לרשותו טייסים שהם בעלי רשיון טייס מסחרי או טייס תובלה בנתיבי אויר ובעלי הגדר חקלאי והגדר מתאים לכלי הטיס המיועד לשימוש, שהם תקפים ושניתנו בישראל או שאושרו על ידי רשות בה.
המבקש ימציא למנהל את רשימת הטייסים, שתכלול את פרטי הטייס, נסיון טיסתו, רשיונותיו והגדריו, תקופת העסקתו וחלקיות העסקתו.
(ב) המבקש יוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עומדים לרשותו בתפקיד מלא בעלי התפקידים במספר ובאיכות המספיקים כדי להבטיח את הדרגה הגבוהה ביותר של בטיחות בהפעלה, לפי הפירוט כדלקמן:
(1) ראש מבצעים - לא יעסוק אדם בתפקיד של ממונה על מבצעים ולא יעסיקו מחזיק רשיון בתפקיד זה אלא אם אותו אדם מכיר ויודע את תכולת ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון העומד להעסיקו או המעסיקו ואת תכולת מפרטי ההפעלה שלו ואת הוראות פרק זה הדרושות לשם ביצוע נאות של תפקידו והוא:
א. בעל רשיון טייס או רשיון קצין מבצעי אויר תקפים עם הגדרים מתאימים;
ב. בעל נסיון של לפחות שלוש שנים כטייס מפקד של כלי טיס המופעל לפי פרק זה, פרק 12 או פרק 13, או בעל נסיון של לפחות שלוש שנים כממונה על המבצעים אצל בעל רשיון לפי פרק זה, פרק 12 או פרק 13.
ג. עמד בדרישות הידע המקצועי והכשירות כמפורט בתקנה 209;
(2) טייס ראשי - לא יעסוק אדם בתפקיד של טייס ראשי ולא יעסיקו מחזיק רשיון בתפקיד זה, אלא אם אותו אדם מכיר ויודע את תכולת ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון העומד להעסיקו או המעסיקו ואת תכולת מפרטי ההפעלה שלו, ואת הוראות פרק זה הדרושות לשם ביצוע נאות של תפקידיו והוא -
א. מחזיק לפחות ברשיון טייס מסחרי עם הגדר חקלאי ורשיון הדרכה מתאים;
ב. בעל נסיון של לפחות שלוש שנים כטייס מפקד של כלי טיס שיופעל לפי פרק זה;
ג. בעל נסיון של לפחות 1000 שעות טיסה כטייס מפקד בהפעלת כלי טיס בחקלאות, אשר מהן לפחות 100 שעות בוצעו בשנה האחרונה על כלי הטיס שיופעל לפי פרק זה;
ד. עמד בדרישות הידע המקצועי והכשירות כמפורט בתקנה 209;
(3) מדריך ראשי - שהוא בעל רשיון טייס והגדר הדרכה, אם למפעיל גם רשיון בית ספר להוראת טיסה;
(4) מנהל בדק ומבקר ראשי - שהם בעלי רשיון טכנאי בדק כלי טיס עם הגדר המתאים לסוג הציוד המתוחזק, אם המפעיל מחזיק ברשיון אחזקה עצמית.
208. כלי טיס (תיקון: תשמ"ח, תשס"ו)
(א) לרשות מבקש רשיון הפעלה מבצעית חקלאית יעמדו לפחות שני כלי טיס הכשירים לטיסה והרשומים כדין בישראל, המצויידים לביצוע הפעלה מבצעית בחקלאות.
(ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) רשאי מחזיק רשיון להפעיל כלי טיס החכור על ידו, ללא צוות, והרשום במדינה חברה בארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית אם -
(1) מצויה בכלי הטיס תעודת כושר טיסה מתאימה שהוציאה המדינה בה רשום כלי הטיס וכלי הטיס עונה על דרישות הרשיון והסימון של אותה מדינה;
(2) תכן הסוג של כלי הטיס אושר לפי תעודת סוג שהוצאה בישראל והוא עונה על הדרישות הישימות שהיו חלות על כלי הטיס אילו היה רשום בישראל, לרבות הדרישות הישימות למתן תעודת כושר טיסה בקטגוריה מתאימה בישראל הכוללות התאמה לתכן הסוג, תנאים להפעלה בטוחה ומגבלות הרעש הישימות; אולם לא נדרש מתן תעודת רישום ישראלית ותעודת כושר אוירי ישראלית לכלי הטיס;
(3) כלי הטיס מוטס בידי אנשי צוות אויר בעלי רשיון טיס שניתן בישראל שמעסיק מחזיק הרשיון;
(4) מחזיק הרשיון המציא למנהל את עותק הסכם החכירה של כלי הטיס;
(5) המנהל התיר הפעלה כאמור והיא נעשית בהתאם לתנאי ההיתר;
(6) המדינה החברה שרשום בה כלי הטיס העבירה למדינה את תפקידיה וחובותיה באשר לתפעולו המבצעי של כלי הטיס, לציוד הרדיו שלו, לאחזקתו ולצוותו, כמפורט בתקנה 48א.
209. ידע מבצעי וכשירות
(א) המבקש יוכיח להנחת דעתו של המנהל שהוא בעל ידע מקצועי וכשירות המספיקים לשם ביצוע הפעלה מבצעית בחקלאות, כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג). אולם מבקש פטור מהוראות תקנה זו אם, בזמן הגשת הבקשה, הוא מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית המתיר לו לבצע הפעלה מבצעית בחקלאות, אלא אם קבע המנהל כי ביצוע ההפעלה המבצעית בחקלאות על ידו בשנה שקדמה להגשת הבקשה מעורר ספקות באשר לבטיחות ההפעלה או ליכולתו בפיזור חמרי חקלאות, כימיקלים או רעל בחקלאות.
(ב) מבחן הידע המקצועי יכיל את כל אלה:
(1) הצעדים שיש לנקוט בהם לפני תחילת ההפעלה, לרבות בדיקת השטח שבו מיועדת ההפעלה להתבצע;
(2) החזקה בטוחה של רעלים בחקלאות וטיפול נאות במכלים משומשים שהכילו רעלים אלה;
(3) ההשפעות הכלליות של רעלים ושל כימיקלים בחקלאות על צמחים, חיות ובני אדם, ובמיוחד של הרעלים והכימיקלים שעומדים להשתמש בהם באיזורים המיועדים להפעלה, אמצעי הזהירות שיש לאחוז בהם בשימוש ברעלים ובכימיקלים בחקלאות;
(4) סימפטומים של הרעלת בני אדם על ידי רעלים בחקלאות, אמצעי החירום המתאימים שיש לנקוט בהם ומיקום המרכזים שבהם מטפלים בנפגעים בהרעלה כאמור, כגון בתי חולים, מרפאות וכיוצא באלה;
(5) יכולת הפעולה ומגבלות ההפעלה של כלי הטיס שבו עומדים להשתמש;
(6) נהלים ותהליכים הקשורים בבטיחות ובהפעלה מבצעית בחקלאות;
(7) ידע כאמור בפסקאות (5) ו-(6) לגבי הפעלה בלילה לשם ביצוע טיסות כאלה.
(ג) מבחן הכשירות יכיל את כל התמרונים המפורטים להלן, אותם יש לבצע בכל אחד מכלי הטיס המנויים בתקנה 208, ובמשקל המקסימלי המורשה להמראה של כלי הטיס או במשקלו המכסימלי שנקבע למטרת המטען המיוחד, לפי הגבוה שביניהם:
(1) המראות ממסלול קצר ומסלול רך (אווירונים וג'רופלנים בלבד);
(2) גישות לאזורי ההפעלה;
(3) יציאות מגלישה לכיוון אופקי ((flare outs;
(4) טיסות לאורך שורות מסומנות ((runs swath;
(5) משיכות מצלילה ((pull-up והליכות סביב;
(6) האטות או עצירות פתאומיות, בהליקופטרים בלבד;
(7) תמרונים כאמור בפסקאות (1) עד (6) בלילה, לשם ביצוע טיסות כאלה.
210. ספר עזר למבצעים
(א) לא יפעיל מחזיק ברשיון הפעלה מבצעית בחקלאות כלי טיס בפעולות לפי הרשיון אלא אם ברשותו ספר עזר למבצעים הכולל את כל המידע וההוראות החיוניים על מנת לאפשר לצוות ההפעלה למלא את חובותיו לפי כל דין החל על ההפעלה, לשמור על רמת בטיחות גבוהה וליתן את השירותים המבוקשים.
(ב) העתק ספר העזר למבצעים יומצא למנהל לפני תחילת ההפעלה וכן יומצא למנהל כל תיקון ושינוי בספר, מיד עם הוצאתם. מחזיק הרשיון יבצע כל תיקון ושינוי בספר העזר למבצעים אם יידרש לעשות כן על ידי המנהל, ככל שייראה לו למען בטיחות הטיסה.
211. תקופת תקפו של רשיון
(א) תקופת תקפו של רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות היא כתקופת תקפו של רשיון ההפעלה המסחרית שבהסתמך עליו הוא ניתן, אלא אם רשיון ההפעלה המבצעית בוטל או הותלה על ידי המנהל.
(ב) התיר מחזיק ברשיון לכלי טיס המופעל על פי הרשיון לעסוק בהובלת סמים בניגוד לקבוע בתקנה 12 רשאי המנהל להתלות או לבטל את הרשיון.
סימן ג': כללי הפעלה
212. תחולה
(א) סימן זה יחול על בני אדם וכלי טיס שמשתמשים בהם בהפעלה מבצעית בחקלאות.
(ב) מחזיק ברשיון הפעלה מבצעית בחקלאות רשאי לסטות מהוראות הפרק השני עד הפרק השביעי, כקבוע בפרק זה לגבי פעולות פיזור חמרים, כאשר הוא מבצע הפעלה מבצעית, שאינה פיזור חמרים, הקשורה בחקלאות, בגננות או בשימור יערות בהתאם לכללי ההפעלה של סימן זה.
213. דרישות כלי טיס
לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם כלי הטיס -
(1) עונה על דרישות תקנה 208;
(2) מצוייד בחגורת כתף מתאימה ומותקנת כראוי לשימוש כל טייס;
(3) בטיסות לילה - מצוייד בתאורה מיוחדת שאושרה על ידי המנהל.
214. נשיאת רשיון
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם עותק רשיון ההפעלה המבצעית בחקלאות שניתן לו נישא בכלי הטיס. הרשיון יוצג לבדיקה בפני המנהל או מפקח לפי דרישתם.
(ב) למרות האמור בתקנה 28, אין חובה לשאת בכלי הטיס את תעודת הרישום, תעודת כושר הטיסה או הרשאה מיוחדת לטיסה ואת רשיון תחנת הטלגרף האלחוטי של כלי הטיס;
אולם כשהם אינם נישאים בכלי הטיס יש להחזיקם בבסיס ממנו מופעל כלי הטיס מוכנים לביקורת.
215. אופן פיזור החמרים
לא יפיץ אדם חמרים מכלי טיס, ולא יגרום לפיזורם, בצורה ובאופן היוצרים סיכון לבני אדם או לרכוש על פני הקרקע.
216. פיזור רעלים בחקלאות
לא יפזר אדם מכלי טיס ולא יגרום לפיזור של רעלים בחקלאות שנקבעו ככאלה על ידי משרד החקלאות -
(1) לשימוש שאינו השימוש שנקבע לו על ידי משרד החקלאות;
(2) בניגוד להוראות הבטיחות או מגבלות השימוש המצויינות על תויתו;
(3) בניגוד לכל דין.
217. פיזור רעלים למטרות ניסוי
תקנה 216 לא תחול על אדם המפזר רעלים בחקלאות למטרות ניסוי, בהשגחת מי שהוסמך על ידי משרד החקלאות לבצע מחקר על רעלים בחקלאות או לפי אישור שניתן לו על ידי משרד החקלאות לביצוע הניסוי.
218. כח-אדם
(א) מחזיק רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות יבטיח כי כל אדם המועסק על ידו בהפעלה האמורה מודע לחובותיו ולאחריותו כמוגדר בספר העזר למיבצעים וכנדרש לביצוע נאות ובטוח של ההפעלה האמורה.
(ב) לא ישמש אדם כטייס מפקד בכלי טיס אלא אם הוא בעל רשיון טייס והגדרים כקבוע בתקנה 207, ואלא אם הוכח להנחת דעתו של הטייס הראשי המועסק על ידי מחזיק הרשיון כי הוא עונה על דרישות הידע המקצועי והכשירות, כמפורט בתקנה 209.
(ג) תקנת משנה (ב) לא תחול על טייס -
(1) ששימש כטייס בחקלאות בשירותו של מי שהפעיל כדין הפעלה מבצעית בחקלאות לפני כניסת תקנות אלה לתקפן, והגיש בקשה לרשיון הפעלה מבצעית בחקלאות כאמור בתקנות אלה;
(2) ששירותו כטייס בחקלאות כאמור לא עורר בעייה בכל הנוגע בבטיחות טיסתו או ביכולתו בפיזור חמרים או כימיקלים בחקלאות.
219. איזור פיקוח שדה
(א) פרט לטיסות אל איזורי פיזור חמרים ומהם, לא יפעיל אדם כלי טיס באיזור פיקוח שדה אלא אם התקבל אישור להפעלה זו ממגדל הפיקוח באותו איזור.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס בתנאי מזג אוויר הנחותים ממינימום כטר"מ באיזור שדה, אלא אם התקבל אישור להפעלה זו מיחידת הפת"א המתאימה.
220. אי שמירה על כיווני התנועה האוירית
למרות האמור בפרק הרביעי, רשאי טייס מפקד של כלי טיס לסטות מכיווני התנועה האוירית בשדה תעופה, באישור יחידת הפת"א המתאימה, אם -
(1) כלי הטיס מופעל בהפעלה מבצעית בחקלאות;
(2) הטייס המפקד מונע בכל עת התקרבות כלי הטיס לכלי הטיס אחרים השומרים על כיווני התנועה האוירית ונותן לאותם כלי טיס זכות קדימה;
(3) פרט למקרי חירום, נחיתות והמראות אינן מתבצעות על רמפות, מסלולי הסעה או שטחים אחרים בשדה התעופה שאינם מיועדים לשימוש זה.
221. הפעלה מעל איזור בלתי מאוכלס
על אף האמור בפרק הרביעי, רשאי טייס מפקד כלי טיס, כאשר הוא מבצע פיזור חמרים בפועל, לרבות גישות, יציאות ופניות הנדרשות באופן סביר להפעלה האמורה, להטיסו מעל איזור בלתי מאוכלס מתחת ל-500 רגל מעל פני הקרקע וקרוב יותר מ-500 רגל לבני אדם, כלי רכב ומיבנים וחפצים אחרים, אם ההפעלה אינה מסכנת בני אדם או רכוש על פני הקרקע, בהתחשב ברוחות, במזג האויר, במרחק בני אדם או רכוש ממקום הריסוס ומכלי הטיס ובגורמים אחרים שיש בהם כדי להשפיע, ואם נקבעו לעניין זה הוראות על ידי המנהל - לפי הוראות המנהל.
222. הפעלה באיזור מאוכלס - כללי
על אף האמור בפרק הרביעי, מותר להפעיל כלי טיס מעל איזור מאוכלס בגבהים הנדרשים לשם ביצועה הנאות של ההפעלה המבצעית בחקלאות, אם ההפעלה מתבצעת -
(1) בבטיחות המכסימלית לבני אדם ולרכוש על פני הקרקע, המתאימה להפעלה;
(2) בהתאם לדרישות תקנה 223.
223. תנאים להפעלה באיזור מאוכלס (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס מעל לאיזור מאוכלס אלא אם -
(1) התקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת הרשות המקומית שבתחומה עומדת ההפעלה להתבצע;
(2) ניתנה הודעה לציבור בדבר ההפעלה המיועדת באמצעי יעיל לפי הנסיבות, לרבות בעתון, ברדיו או בטלביזיה או בהודעה מדלת לדלת. בהודעה יפורטו, בין השאר, איזורי ההפעלה ואופיה של ההפעלה (כגון ריסוס, איבוק, דישון, פיזור חרקים וכד');
(3) הגיש תכנית לגבי כל הפעלה כאמור למנהל והתכנית אושרה על ידו; התכנית תכלול התייחסות למכשולי טיסה, יכולת נחיתות החירום של כלי הטיס שבהם ישתמשו והתיאום הנדרש עם יחידות הפת"א המתאימות;
(4) כלי טיס המונעים במנוע אחד מופעלים כלהלן:
א. למעט רוטורקרפט, לא ימריא אדם כלי טיס טעון במטען ולא יבצע פניות מעל איזור מאוכלס;
ב. לא יפעיל אדם כלי טיס מעל איזור מאוכלס מתחת לגבהים הקבועים בפרק הרביעי למעט במשך ביצוע פעולות פיזור חמרים בפועל, לרבות הגישות והיציאות הנדרשות לפעולות אלה;
ג. לא יפעיל אדם כלי טיס מעל איזור מאוכלס במשך ביצוע פעולות פיזור חמרים בפועל, לרבות הגישות והפניות הנדרשות לפעולות אלה, אלא אם הוא מופעל בנתיב ובגובה שבהם יכול כלי הטיס לנחות, בעת חירום, ללא סיכון לבני אדם או לרכוש על פני הקרקע;
(5) כלי הטיס הרב-מנועים מופעלים כלהלן:
א. לא ימריא אדם אוירון רב-מנועי מעל איזור מאוכלס אלא אם קיימים תנאים המאפשרים לעצור את האוירון עצירה בטוחה במרחק האפקטיבי של המסלול מכל נקודה בריצת ההמראה, עד להשגה של מהירות השווה לגבוהה משתי אלה, כאשר כל המנועים פועלים בעוצמת ההמראה הרגילה:
1. 105 אחוז ממהירות השליטה המינימלית כשהמנוע הקריטי מושבת בתצורת ההמראה;
2. 115 אחוז ממהירות ההזדקרות ללא הספק בתצורת ההמראה, כפי שנקבע בנתוני מרחק עצירת התאוצה. ביישום דרישה זו, נתוני ההמראה מבוססים על תנאי אויר שקט, ולא נעשה כל תיקון לגבי שיפוע כלפי מעלה, של אחוז אחד או פחות, כאשר האחוזים נמדדים לפי ההבדל בין הגבהים בנקודות הקיצוניות של המסלול המחולק באורכו של המסלול, לגבי שיפוע כלפי מעלה של יותר מאחוז אחד, אורך ההמראה האפקטיבי של המסלול מופחת ב-20 אחוז לכל אחוז שיפוע;
ב. לא יפעיל אדם אוירון רב-מנועי במשקל הגדול מהמשקל אשר, עם מנוע קריטי בלתי פעיל, יאפשר טיפוס של לפחות 50 רגל בדקה בגובה של לפחות אלף רגל מעל לשטח הקרקע או מעל למכשול הגבוהים ביותר בשטח שבו עומדת ההפעלה להתבצע או בגובה של 5000 רגל, לפי הגבוה מביניהם. למטרת פסקה זו הונחה הנחה לפיה הפרופלר של המנוע הבלתי פעיל הוא במצב של התנגדות מינימלית; המדפים וכן הנסע מצויים במצב העדיף ביותר; והמנוע או המנועים האחרים פועלים בהספק הממושך המכסימלי הניתן להשגה.
ג. לא יפעיל אדם כל כלי טיס רב מנועי מעל איזור מאוכלס מתחת לגבהים הקבועים בפרק הרביעי, למעט במשך ביצוע פעולות פיזור חמרים בפועל, לרבות הגישות, היציאות והפניות הנדרשות לפעולות אלה.
(ב) (בוטלה)
224. הפעלה באיזור מאוכלס: טייסים וכלי טיס
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס מעל איזור מאוכלס אלא בהתאם לכללים הקשורים לטייסים ולכלי הטיס כקבוע בתקנות משנה (ב) ו- (ג).
(ב) לטייס מפקד יהיה נסיון של לפחות -
(1) 25 שעות של זמן טיסה כטייס מפקד בכלי טיס מאותו ייצור ודגם בסיסי של כלי הטיס, שלפחות 10 שעות מהם נרכשו בתקופת 12 החדשים שקדמו להפעלה;
(2) 100 שעות טיסה כטייס מפקד בפעולות של פיזור חומרים או כימיקלים בחקלאות.
(ג) כלי הטיס יהיה מצוייד במיתקן המאפשר פליטה של לפחות חצי מהמטען המאושר המכסימלי של החומרים החקלאיים ב-45 שניות. אם כלי הטיס מצוייד במיתקן לשחרור המכל ((tank or hopper כיחידה, צריך כלי הטיס להיות מצוייד באמצעים למניעת שחרור בלתי מבוקר על ידי הטייס או אנשי צוות אחרים.
225. שם מסחרי
לא יתן אדם שירות תחת שם מסחרי שאינו מופיע ברשיון ההפעלה המבצעית בחקלאות שניתן לו.
226. הצגת הרשיון
מחזיק ברשיון הפעלה מבצעית בחקלאות יחזיק את הרשיון בבסיס ההפעלה ויציגו לביקורת בפני המנהל, מפקח או שוטר לפי דרישתם.
227. ביקורת
מחזיק ברשיון הפעלה מבצעית בחקלאות יתיר למנהל, למפקח או לשוטר לבצע ביקורת בכל עת ובכל מקום, לרבות ביקורת במקום ובעת ההפעלה, כדי שיוכלו לקבוע אם מחזיק הרשיון עומד בדרישות התקנות ובתנאי הרשיון.
סימן ד': רישומים ודיווחים
228. רישומים
(א) מחזיק ברשיון להפעלה מבצעית בחקלאות ינהל רישומים עדכניים ויחזיקם בבסיס ההפעלה שלו, כמפורט להלן:
(1) שמו וכתובתו של כל אדם שלו ניתן שירות כלי טיס בחקלאות;
(2) מועד מתן השירות;
(3) מהותו וכמותו של החומר שפוזר בכל הפעלה;
(4) שמו, כתובתו ומספר רשיונו של כל טייס שהועסק על ידו בהפעלה מבצעית בחקלאות והמועד שבו עמד הטייס בדרישות הידע המקצועי והכשירות כמפורט בתקנה 209.
(ב) הרישומים הנדרשים לפי תקנת משנה (א) יישמרו לפחות במשך 12 חדשים ויוצגו לביקורת בפני המנהל, מפקח או שוטר לפי דרישתם.
229. שינוי מען והחזרת רשיון
(א) מחזיק ברשיון הפעלה מבצעית בחקלאות ידווח למנהל בכתב ומראש על כל שינוי במען משרדו ובמקום בסיס ההפעלה שלו.
(ב) הפסיק מחזיק רשיון הפעלה מבצעית בחקלאות את פעולותיו לפי פרק זה, יחזיר מיד את רשיונו למנהל.
פרק שנים-עשר: הפעלת מוניות-אויר
סימן א': כללי
230. תחולה (תיקון: תשמ"ח, תשס"ו)
פרק זה חל על הפעלת כלי טיס קטנים ובינוניים בטיסה מסחרית ועל בני אדם המצויים בכלי טיס כאמור (להלן - הפעלת מונית-אויר) כמפורט להלן:
(1) הולכת נוסעים והובלת טובין;
(2) טיסות העברה או טיסות אימון;
(3) גרירת כרזות ופרסום מהאויר;
(4) צילום או סקרים מהאויר;
(5) (בוטלה)
(6) חיפוש והצלה;
(7) הפעלת רוטורקרפט בעבודות בניה או תיקונים;
(8) סיורים מעל קוי חשמל או צינורות נפט;
(9) הפעלת רוטורקרפט עם מטען חיצוני;
(10) הפעלה למטרה אחרת שקבע המנהל.
231. הגדרות
לענין פרק זה -
"כלי טיס בינוני" - כלי טיס גדול שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 30 מושבים או פחות ומשקלו המשתלם המירבי הוא 3,400 ק"ג (7,500 פאונד);
"משקל משתלם מרבי" -
(1) במקרה של כלי טיס שלגביו נקבע, בגליון הנתונים של תעודת הסוג שלו, או בספר העזר לטיסה שלו, משקל-אפס-דלק מירבי - משקל-אפס דלק, למעט משקל ריק של כלי הטיס, הציוד הנדרש והמטען התפעולי (הכולל את צוות האויר המזערי, מזון ומשקה ואספקה וציוד הקשורים במזון ובמשקה, אך אינו כולל דלק ושמנים הניתנים לשימוש);
(2) בכל מקרה אחר - המשקל המרבי המורשה להמראה, למעט משקלו הריק של כלי הטיס, ציוד נדרש בכלי הטיס והמטען התפעולי המרבי (הכולל את מטען הדלק והשמנים המזעריים ואת צוות האויר המזערי), כמפורט להלן:
א. צוות - 90 ק"ג לכל איש צוות הנדרש לפי פרק זה;
ב. שמנים - 160 ק"ג;
ג. דלק - המשקל המזערי של דלק הנדרש לפי תקנות אלה לטיסה בין שתי נקודות המרוחקות 320 ק"מ זו מזו בתנאי כטר"מ, שאינה טיסה ממושכת מעל לים;
"משקל ריק של כלי טיס" - משקלו של גוף כלי הטיס, מנועיו, הפרופלרים שלו, הרוטורים שלו וציוד המחובר אליו, משקל ריק שאינו כולל את משקל הצוות ואת המשקל המשתלם אך הכולל את משקל הנטל הקבוע, כמויות הדלק והשמנים שאינם ניתנים לשימוש, הכמות הכללית של נוזל קירור המנוע והכמות הכללית של הנוזל ההידראולי;
"משקל-אפס-דלק מירבי" - משקל מירבי מותר של כלי טיס ללא דלק ושמנים הניתנים לשימוש;
"ציוד נדרש" - הציוד החיוני להפעלת כלי הטיס, למעט ציוד או נטל שהותקנו במיוחד, באופן זמני או באופן אחר למטרת שינוי המשקל הריק של כלי הטיס, כדי שכלי הטיס יענה על קיבולת המשקל המשתלם המרבי כקבוע בתקנה זו.
232. רשיון להפעלה מבצעית
לא יפעיל אדם כלי טיס בהפעלת מונית-אויר אלא אם ניתנו לו על ידי המנהל עבור הפעלה זו רשיון להפעלה מבצעית של מונית-אויר (להלן - רמ"א) ומפרטי הפעלה מתאימים לפי פרק זה, ואלא בהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.
233. תחולה על מפעיל לא מורשה
הוראות פרק זה החלות על אדם שהורשה כאמור בתקנה 232 יחולו גם על אדם המבצע הפעלה שפרק זה חל עליה ללא רשיון ומפרטי הפעלה מתאימים כאמור בתקנה 232.
234. תקופת תקפו של רשיון
(א) תקופת תקפו של רמ"א היא כתקופת תקפו של רשיון ההפעלה המסחרית שבהסתמך עליו הוא ניתן, אלא אם רשיון הרמ"א הותלה או בוטל על ידי המנהל.
(ב) התיר מחזיק ברמ"א לכלי טיס המופעל על פי הרשיון לעסוק בהובלת סמים בניגוד לקבוע בתקנה 12, רשאי המנהל להתלות או לבטל את רשיונו.
235. בקשה למתן רשיון ומתן רשיון
(א) בקשה למתן רמ"א תוגש למנהל באופן ובטופס שקבע.
(ב) מבקש רשיון העונה על דרישות פרק זה זכאי לקבל -
(1) רמ"א ובו ציון השמות המסחריים שהוא רשאי להשתמש בהם והמען של כל משרד מסחרי שבו הוא ישתמש לניהול עסקו;
(2) מפרטי הפעלה הכוללים את סוג ההפעלה ואיזוריה המאושרים, את מין כלי הטיס שבהם ישתמש בהפעלה האמורה והקטגוריה שלהם, את מספרי הרישום של כלי הטיס המתוחזקים על ידי מחזיק הרשיון, סטיות מאושרות מהוראות פרק זה ונושאים נוספים שיקבעו על ידי המנהל או שיותרו על ידו כדי לעמוד בנסיבות מסויימות שיווצרו.
236. זכאות לרשיון ולמפרטי הפעלה (תיקון: תשס"ב)
(א) לא יקבל אדם רמ"א ומפרטי הפעלה מתאימים אלא אם -
(1) (בוטלה)
(2) הוא מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית מתאים;
(3) הוא הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא בעל יכולת לבצע כל אחת מהפעילויות המבוקשות, תוך כדי עמידה בדרישות כל דין החל על הענין.
(ב) המנהל רשאי שלא ליתן למבקש רשיון הפעלה מבצעית לפי פרק זה, אם מצא -
(1) שרשיון הפעלה מבצעית שניתן לו קודם לכן לפי פרק זה או לפי הפרק השלושה עשר הותלה או בוטל;
(2) שאדם שהועסק בתפקיד דומה לתפקיד של מנהל כללי, ממונה על המבצעים, ממונה על התחזוקה, טייס ראשי או מבקר ראשי, על ידי מחזיק רמ"א או מחזיק רשיון הפעלה מבצעית אחר שרשיונו הותלה או בוטל בשליטתם, יועסק באחד מאותם תפקידים או בתפקידים דומים על ידי המבקש, או שתהיה לו שליטה או זכות בעלות משמעותית במבקש ושהעסקת אותו אדם או שליטתו תרמו באורח משמעותי לסיבות שהביאו לביטול הרשיון או להתלייתו;
(3) שהמבקש אינו מסוגל, מסיבות פיננסיות, לבצע הפעלה בטוחה.
237. תיקון רשיון
(א) המנהל רשאי לתקן רמ"א -
(1) ביזמתו, אם מצא לאחר בדיקה כי הדבר חיוני למען בטיחות הטיסה;
(2) לבקשת מחזיק הרשיון.
(ב) בקשה לתיקון רשיון תוגש למנהל באופן ובטופס שקבע, לפחות 15 יום לפני המועד שבו הוא מבקש שהתיקון יכנס לתוקף, אלא אם המנהל אישר תקופה קצרה יותר.
(ג) סרב המנהל להענות לבקשה לתיקון רשיון, רשאי מחזיק הרשיון להשיג על כך בפני ראש מינהל התעופה האזרחית תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הסירוב.
238. תיקון מיפרטי הפעלה
(א) המנהל רשאי לתקן כל מיפרט הפעלה שניתן כאמור בפרק זה -
(1) אם מצא כי בטיחות הטיסה מחייבת זאת;
(2) לבקשת מחזיק הרשיון, והמנהל מצא כי בטיחות הטיסה מאפשרת זאת.
(ב) בקשה לתיקון מיפרטי הפעלה תוגש למנהל באופן ובטופס שקבע, לפחות 15 יום לפני המועד שבו הוא מבקש שהתיקון יכנס לתוקף, אלא אם המנהל אישר תקופה קצרה יותר.
(ג) סירב המנהל להענות לבקשה לתיקון מיפרטי הפעלה, רשאי המבקש להשיג על כך בפני ראש מינהל התעופה האזרחית תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הסירוב.
(ד) עומד המנהל לתקן מיפרטי הפעלה, יודיע על כך בכתב למחזיק ברשיון ויקבע תקופה שלא תפחת משבעה ימים שבה רשאי יהיה מחזיק הרשיון להמציא מידע בכתב, הערות ונימוקים הקשורים בתיקונים המוצעים. לאחר שישקול את כל המידע האמור, יודיע המנהל למחזיק הרשיון בכתב על כל תיקון או על ביטול הודעתו. תחילת תקפו של התיקון תהיה לפחות 30 יום מיום קבלת הודעת התיקון. השיג מחזיק הרשיון בפני ראש מינהל התעופה האזרחית תהיה תחילת תקפו של התיקון ביום החלטתו הסופית.
(ה) מצא המנהל כי קיים מצב חירום המחייב פעולה מיידית בכל הנוגע לבטיחות הטיסה, רשאי הוא להודיע על תיקון מיפרטי הפעלה מבלי ליתן למחזיק הרשיון תקופה של שבעה ימים כאמור, ותחילת תקפו תהיה ביום קבלתו על ידי מחזיק הרשיון.
239. הפעלת חירום
(א) במקרה חירום הקשור בבטיחות בני אדם או רכוש, רשאי מחזיק רמ"א לסטות מהוראות פרק זה הקשורות בכלי טיס, בציוד שבו ובמינימות מזג אויר, ככל שהדבר חיוני לשם עמידה במקרה החירום.
(ב) במקרה חירום בטיסה הקשור בבטיחות בני אדם או רכוש, רשאי הטייס המבקר של כלי הטיס לסטות מכל הוראה בפרק זה, ככל שהדבר חיוני לשם עמידה במקרה החירום.
(ג) סטה אדם מהוראות פרק זה כאמור בתקנה זו, ידווח על כך למנהל תוך חמשה ימים ממועד הסטיה בפירוט סוג ההפעלה שהתבצעה, ונסיבות הסטיה וסיבותיה. ארעה הסטיה מחוץ לישראל, ידווח הטייס המפקד תוך חמשה ימים מיום שובו לישראל.
240. ספר עזר למבצעים: כללי
(א) מחזיק רמ"א יכין ויחזיק ספר עזר למבצעים מעודכן לשימושו של כח האדם בטיסה ולהכוונתו, בפעולות הקרקע ובאחזקה. המנהל רשאי לאשר סטיה מהוראות סימן זה אם מצא שמפאת ההיקף המצומצם של פעילות מחזיק הרשיון חלקים של ספר העזר למבצעים אינם חיוניים להכוונת כח האדם בטיסה, בפעולות הקרקע או באחזקה.
(ב) כל חלק של ספר העזר למבצעים לא יסתור הוראת כל דין החל בישראל, הוראת כל דין החל מחוץ לישראל בכל הנוגע לפעילות מחזיק הרשיון מחוץ לישראל, את תנאי הרמ"א, את מפרטי ההפעלה, את הוראות ספר העזר לטיסה, חלקים אחרים בספר העזר למבצעים והוראות המנהל.
(ג) עותקי ספר העזר למבצעים או חלקים מתאימים שלו, לרבות תיקוניו ותוספותיו, יועמדו על ידי מחזיק הרשיון לרשות אנשי האחזקה ויסופקו לאנשי הקרקע ולאנשי הצוות ויומצאו למנהל מיד עם פרסומם.
(ד) כל המחזיק בספר העזר למבצעים מטעם מחזיק הרשיון ידאג לעידכונו השוטף בהתאם לתיקונים ולתוספות שהומצאו לו על ידי מחזיק הרשיון.
(ה) חלקים מתאימים של ספר העזר למבצעים יוחזקו בכלי טיס המצוי הרחק מבסיסו העיקרי. חלקים אלה יועמדו לשימוש אנשי הקרקע או אנשי צוות האוויר.
(ו) כאשר מחזיק הרשיון מסוגל לבצע בדיקות כלי הטיס בתחנות קבועות מראש בהן הוא מחזיק את חלק האחזקה המאושר של ספר העזר למבצעים, או את מערך האחזקה המאושר, הוא אינו חייב לשאת אותו חלק של ספר העזר למבצעים בכלי הטיס בעת טיסתו לאותן תחנות.
241. תכולת ספר עזר למבצעים
(א) ספר עזר למבצעים יוחזק באופן שקל יהיה לתקנו ולהחליף את דפיו, ועל גבי כל דף יקבע תאריך התיקון.
(ב) ספר העזר למבצעים יכלול את כל אלה:
(1) זהותו של כל אדם הממלא תפקיד ניהולי והמורשה לפעול בשם מחזיק הרשיון בתחום אחריותו, תוך פירוט סמכויותיו ודרישות הרישוי שלו (כגון טייס ראשי, ראש מבצעים, מדריך טיסה ראשי, ראש בדק, טייס מפקד, טייס משנה, טייס עונתי, טייס שוכר כלי טיס וכו');
(2) נהלים להבטחת עמידה במגבלות משקל ואיזון של כלי הטיס, ובמקרה של כלי טיס רב מנועי - להבטחת עמידה בדרישות תקנה 302;
(3) עותקים של רשיון ההפעלה המבצעית ושל מפרטי ההפעלה או ציטוט תכנם, לרבות איזורי ההפעלה המאושרים, מין כלי הטיס המאושרים והקטגוריה שלהם, דרישות איוש אנשי צוות אויר וצוות קרקע וסוגי הפעולות המאושרות (כגון כטר"מ, כט"ר, לילה, יום, נוסעים, מטען, גרירת כרזות, הצנחה וכו');
(4) נוהלים לעמידה בדרישות דיווח על תאונות ותקריות כלי טיס;
(5) נהלים להבטיח ידיעת הטייס המפקד כי בדיקות כושר הטיסה הדרושות בוצעו וכי כלי הטיס אושר לחזרה לשירות בהתאם לדרישות כושר האוירי הישימות לרבות ידיעתו בדבר מועדי בדיקות ציוד חירום והצלה, כיבוי אש, חמצן, חגורות הצלה, סירות הצלה וכיו"ב;
(6) נהלים לרישום ולדיווח תקלות שהובאו לידיעת הטייס המפקד במשך הטיסה או ליקויים שאובחנו במשך הבדיקה שלפני הטיסה;
(7) נהלים בדבר צעדים שעל הטייס המפקד לנקוט בהם כדי להבטיח שאי-סדירויות מכניות או ליקויים שדווח עליהם בטיסות קודמות תוקנו, או שתיקונם נדחה;
(8) נהלים בדבר צעדים שעל הטייס לנקוט בהם כדי להבטיח אחזקה מונעת ושירות לכלי הטיס במקומות שבהם לא נקבעו לכך הסדרים מוקדמים על ידי המפעיל, כאשר הטייס המפקד מורשה לפעול בעניין זה בשם המפעיל;
(9) נהלי תדלוק כלי הטיס, מניעת זיהום הדלק, הגנה בפני אש (לרבות הגנה אלקטרוסטטית) וכן פיקוח והגנה על נוסעים בעת התדלוק, מדיניות תדלוק, כמויות דלק ורזרבות דלק;
(10) נהלים בדבר שיגור טיסה, תדרוך מטאורולוגי, הגשת תכניות טיסה, המראות, מגבלות רוח לרבות רוח אף, רוח צד ורוח גב, מגבלות רעש, מרחקי המראה, ניווט נתיבים ומפות, קשר, דיווחי אויר-אויר ואויר-קרקע, דיווחי חירום, טרנספונדר, מציאת מיקום טיסה, מגבלות מזג אויר, מינימות, נחיתות, מים על המסלול, גזירת רוח, מערבולות אויר בקירבה לכלי טיס אחרים, טיסות על קוליות, טיסות מטען חריג, אוירובטיקה ועוד;
(11) נוהלים להבטחת עמידה בתהליכי חירום;
(12) נוהלים להסמכת טייסים בנתיבים, כאשר הדבר ישים;
(13) מערך האחזקה המאושר של כלי הטיס;
(14) נהלים והוראות הקשורים בהובלת חמרים מסוכנים או מגנטיים; אם עומדים להוביל חמרים כאלה, לאחסנם או לשנעם, לרבות:
א. נהלים בדבר אריזה, סימון, שילוט, מסמכי תובלה, ועמידות החמרים והוראות בדבר הטענתם, אחסנתם ושינועם;
ב. נהלי דיווח על תאונות ותקריות הקשורות בחמרים מסוכנים;
ג. נהלים והוראות לגבי הדיווח לטייס המפקד כאשר מצויים חמרים מסוכנים בכלי הטיס;
(15) נהלים להסעת כלי טיס על ידי עובדים שאינם טייסים, להדרכה, להסמכה ולרישום ההסמכה;
(16) נהלים לטיסות מבחן, טיסות ניסוי, וטיסות העברה;
(17) נהלים והוראות מדיניות אחרות הקשורים בפעולות מחזיק הרשיון, שנקבעו על ידו;
(18) נהלים והוראות נוספים, ככל שייראה למנהל כדרושים למען בטיחות הטיסה.
242. דרישות לגבי כלי טיס (תיקון: תשמ"ח, תשס"ב)
(א) לא יפעיל מחזיק רמ"א כלי טיס לפי פרק זה, אלא אם -
(1) כלי הטיס רשום בפנקס רישום כלי הטיס בישראל והוא נושא תעודת כושר טיסה מתאימה ותקפה שניתנה לפי תקנות התיעוד;
(2) כלי הטיס הוא במצב כשיר לטיסה ועונה על דרישות הכושר האוירי הישימות כאמור בתקנות התיעוד, לרבות הדרישות בדבר זיהוי וציוד.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) רשאי מחזיק רמ"א, בנוסף לכלי הטיס הרשומים על שמו בפנקס רישום כלי הטיס בישראל והעונים על דרישות תקנת משנה (ג), להפעיל כלי טיס החכור על ידו ללא צוות והרשום במדינה חברה בארגון הבינלאומי לתעופה האזרחית אם נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 208(ב).
(ג) לרשותו של מחזיק רמ"א צריכים לעמוד לפחות שני כלי טיס העונים על הדרישות של הולכת נוסעים למעט הצנחת צנחנים והובלת טובין, אם הוא מבקש אישור סוג הפעלה כאמור, כקבוע במפרטי ההפעלה שלו, שהם בשימושו הבלעדי;
בנוסף לאמור לעיל, לכל סוג הפעלה נוסף צריך לעמוד לרשותו לפחות כלי טיס אחד שהוא בשימושו הבלעדי העונה על דרישות של אותו סוג הפעלה, היכול להיות כלי טיס שמוליכים בו נוסעים או שמובילים בו טובין, לפי חוזה בכתב, לרבות הסדרים לביצוע האחזקה הנדרשת; אולם אין באמור לעיל כדי למנוע מהמפעיל להשתמש בכלי הטיס לשימוש שאינו הפעלת מונית-אויר, ואין בה כדי לדרוש ממנו לעשות שימוש בלעדי בכל כלי טיס שעומד לרשותו.
(ד) לענין פרק זה, "שימוש בלעדי" - בעלות ויחודיות בחזקה, בשליטה ובשימוש בכלי טיס למטרת טיסה, או ייחודיות בחזקה, בשליטה ובשימוש כאמור בכלי טיס לפי חוזה לתקופה של לפחות ששה חדשים רצופים.
243. משרד עסקים ובסיס הפעלה
(א) למחזיק רמ"א יהיו משרד עסקים ובסיס הפעלה עיקריים.
(ב) לא יקבע מחזיק רמ"א משרד עסקים ובסיס הפעלה, למעט בסיס הפעלה זמני, ולא ישנה אותם אלא אם הודיע על כך למנהל, ואלא אם המנהל אישר את בסיס ההפעלה או שינוי בו. היה בסיס ההפעלה בשדה תעופה של רשות שדות התעופה, יוכיח מחזיק הרמ"א כי בידו אישור לכך מאת מנהל הרשות.
(ג) לא יפעיל מחזיק רמ"א כלי טיס לפי פרק זה אלא אם הוא עונה על הוראות תקנת משנה (ב).
244. שימוש בשם עסקי
לא יפעיל מחזיק רמ"א כלי טיס בהפעלה לפי פרק זה בשם עסקי אחר מזה הרשום ברשיונו.
245. פרסום
מחזיק רמ"א לא יפרסם ולא יציע לבצע הפעלה לפי פרק זה שאינה מאושרת ברשיונו ובמפרטי ההפעלה שלו.
246. מגבלות הפעלה אזוריות
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס באיזור גיאוגרפי שלא אושר במפרטי ההפעלה שניתנו לפי פרק זה.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס למדינת חוץ או במדינת חוץ אלא אם הורשה לכך באותה מדינה ואם רשיון ההפעלה המסחרית שלו מתיר לו זאת.
247. הפסקת פעילות
הפסיק מחזיק רמ"א את ההפעלה לפי פרק זה, יחזיר למנהל את רשיונו ואת מפרטי ההפעלה שלו תוך 30 יום ממועד ההפסקה.
248. דרישות כח אדם בהנהלה (תיקון: תשס"ב)
(א) מחזיק רמ"א יוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עומד לרשותו כח אדם בתפקידי הנהלה במספר ובאיכות המספיקים כדי להבטיח את הדרגה הגבוהה ביותר של בטיחות בהפעלה וכי אותו כח אדם מועסק בתפקידים אלה:
(1) ממונה על המבצעים;
(2) טייס ראשי וממונה על אימוני טיס;
(3) ממונה על התחזוקה והביקורת.
(ב) לבקשת מחזיק הרשיון רשאי המנהל להתיר העסקת בני אדם בתפקידים שונים מאלה המנויים בתקנת משנה (א), לביצוע הפעלה מסויימת, אם המבקש הוכיח כי הוא מסוגל לבצע את ההפעלה בדרגה הגבוהה ביותר של בטיחות עם כח אדם ניהולי מצומצם יותר או בתפקידים שונים.
(ג) מחזיק רמ"א -
(1) יפרט את תפקידיהם, סמכויותיהם ואחריותם של המועסקים הנדרשים לפי תקנה זו, בספר העזר למבצעים שלו;
(2) יציין בספר העזר למבצעים את שמותיהם ומעניהם של בני האדם שמונו על ידו לתפקידים האמורים;
(3) ימציא למנהל הודעה על כל שינוי במינוי בני האדם המצויינים בספר העזר למבצעים, תוך 10 ימים מיום השינוי.
249. כישורי כוח אדם בתפקידי הנהלה (תיקון: תשנ"ה)5
(א) ממונה על המבצעים: לא יעסוק אדם בתפקיד של הממונה על המבצעים ולא יעסיקו מחזיק רשיון בתפקיד זה, אלא אם אותו אדם מכיר ויודע את תכולת ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון העומד להעסיקו או המעסיקו ואת תכולת מפרטי ההפעלה שלו ואת הוראות פרק זה הדרושות לשם ביצוע נאות של תפקידיו, והוא -
(1) במקרה של ממונה על המבצעים המועסק על ידי מחזיק רמ"א המבצע הפעלה שלגביה נדרש הטייס המפקד להחזיק ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר -
א. מחזיק ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר תקף, או החזיק ברשיון כאמור;
ב. בעל נסיון של לפחות שלוש שנים כטייס מפקד של כלי טיס המופעל לפי פרק זה או הפרק השלושה עשר, או בעל נסיון של לפחות שלוש שנים כממונה על המבצעים אצל בעל רשיון לפי פרק זה או לפי הפרק השלושה עשר;
(2) במקרה של ממונה על המבצעים המועסק על ידי מחזיק רמ"א המבצע הפעלה שלגביה לא נדרש הטייס המפקד להחזיק ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר -
א. מחזיק ברשיון טייס מסחרי תקף, או החזיק ברשיון כאמור;
ב. בעל נסיון של לפחות שלוש שנים כטייס מפקד של כלי טיס המופעל לפי פרק זה או הפרק השלושה עשר, או בעל נסיון של לפחות שלוש שנים כממונה על המבצעים אצל מחזיק ברשיון לפי פרק זה או לפי הפרק השלושה עשר.
(ב) טייס ראשי וממונה על אימוני טיס: לא יעסוק אדם בתפקיד של טייס ראשי ולא יעסיקו מחזיק רמ"א בתפקיד זה אלא אם אותו אדם מכיר ויודע את תכולת ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון העומד להעסיקו או המעסיקו ואת תכולת מפרטי ההפעלה שלו, ואת הוראות פרק זה הדרושות לשם ביצוע נאות של תפקידיו, והוא -
(1) במקרה של טייס ראשי המועסק על ידי מחזיק רמ"א המבצע הפעלה שלגביה נדרש הטייס המפקד להחזיק ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר -
א. מחזיק ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר תקף ובו הגדרים המתאימים לפחות לכלי טיס אחד מאלה המופעלים על ידי מחזיק הרמ"א;
ב. בעל נסיון של לפחות שלוש שנים כטייס מפקד של כלי טיס שמופעל לפי פרק זה או הפרק השלושה עשר;
(2) במקרה של טייס ראשי המועסק על ידי מחזיק רמ"א המבצע הפעלה שלגביה לא נדרש הטייס המפקד להחזיק רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר -
א. מחזיק ברשיון טייס מסחרי תקף ובו הגדר מכשירים;
ב. בעל נסיון של שלוש שנים כטייס מפקד של כלי טיס המופעל לפי פרק זה או הפרק השלושה עשר.
(ג) ממונה על התחזוקה והביקורת: לא יעסוק אדם בתפקיד של ממונה על התחזוקה ולא יעסיקו מחזיק רמ"א בתפקיד זה אלא אם הוא מכיר ויודע את חלקי התחזוקה בספר העזר למבצעים של מחזיק ברשיון העומד להעסיקו או המעסיקו או את מערך האחזקה שלו ואת תכולת מפרטי ההפעלה שלו ואת הוראות התחזוקה הישימות של פרק זה, והוא -
(1) מחזיק ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס תקף ובו הגדר מתאים;
(2) בעל נסיון של לפחות שלוש שנים בתחזוקת כלי טיס המופעל על ידי מחזיק הרשיון או בעל נסיון של לפחות שלוש שנים במכון בדק, מהן לפחות שנה נסיון בתפקיד של מאשר חזרה לשרות של כלי טיס.
(ד) המנהל רשאי לאשר חריגה מהוראות תקנה זו אם מצא להנחת דעתו כי לאותו אדם נסיון תעופתי דומה.
סימן ב': כללי הפעלה
250. כללי
הכללים בסימן זה חלים על הפעלות לפי פרק זה, בנוסף לכללים שבפרק הראשון עד הפרק החמישי.
251. שמירת רישומים
(א) מחזיק רמ"א יחזיק במשרד העסקים הראשי שלו ויעמיד לביקורת המנהל, מפקח או שוטר את כל אלה:
(1) את רשיונו;
(2) את מפרטי ההפעלה שלו;
(3) רשימה עדכנית של כלי הטיס שבהם הוא משתמש או העומדים לשימושו בהפעלה לפי פרק זה וההפעלה שלשם ביצועה מצוייד כל אחד מהם;
(4) רישום אישי של כל טייס המועסק על ידו בהפעלה לפי פרק זה, הכולל -
א. שמו המלא של הטייס;
ב. רשיון הטייס (סוג ומספר) והגדריו;
ג. נסיון הטיסה של הטייס בפירוט שיספיק כדי לקבוע את כישוריו להטיס כלי טיס בהפעלה לפי פרק זה;
ד. תפקידי הטייס העדכניים ותאריך מינויו לאותם תפקידים;
ה. סוג התעודה הרפואית המוחזקת על ידי הטייס ותאריך פקיעת תקפה;
ו. המועד והתוצאה של כל מבחן יכולת ראשוני וחוזר ושל כל מבחן טיסה ראשוני וחוזר בנתיבים ולפי מכשירים הנדרשים על פי פרק זה, וסוג כלי הטיס שהוטס בעת עריכת מבחנים ובדיקות אלה;
ז. שעות הטיסה של הטייס בפירוט שיספיק כדי לקבוע עמידה במגבלות זמן טיסה כקבוע בפרק זה, לרבות שעות טיסה שבוצעו בכל מסגרת אחרת מחוץ לזו של המחזיק ברמ"א, למעט טיסות פרטיות;
ח. אישורים ותוצאות של מבחני הסמכה שנערכו לטייס על ידי טייס-בוחן;
ט. כל פעולה שננקטה לשחרור הטייס מתעסוקתו או פסילתו הרפואית או המקצועית של הטייס;
י. מועד סיום השלב הראשוני וכל שלב נוסף באימון הנדרש לפי פרק זה.
(ב) מחזיק רמ"א ישמור על הרישומים כאמור בתקנת משנה (א), פסקאות (3) ו-(4), במשך לפחות שנים-עשר חודשים לאחר הרישום.
(ג) מחזיק רמ"א המפעיל כלי טיס רב-מנועי, יכין רשימון מטען המכיל את המידע דלהלן הקשור בהטענת כלי הטיס בעת המראתו:
(1) מספר הנוסעים;
(2) המשקל הכללי של כלי הטיס הטעון;
(3) המשקל המרבי המורשה להמראה של כלי הטיס;
(4) מרכז הכובד של כלי הטיס הטעון;
(5) מגבלות מרכז הכובד של כלי הטיס הטעון;
(6) מספר הרישום של כלי הטיס או מספר הטיסה;
(7) נקודות המוצא והיעד;
(8) זהות אנשי הצוות ותפקידם בטיסה.
(ד) טייס מפקד של כלי טיס שעבורו יש להכין רשימון מטען, ישא עותק של הרשימון, שכל הפרטים נרשמו על גביו כאמור בתקנת משנה (ג), ליעדו של כלי הטיס, ומחזיק רמ"א ישמור על עותק הרשימון המלא, לתקופה של לפחות 90 יום, בבסיס ההפעלה העיקרי שלו או במקום אחר שאושר לכך על ידי המנהל.
252. יומן תחזוקה ודיווח על תקלה טכנית
(א) מחזיק רמ"א יספק יומן תחזוקה לכל כלי טיס המופעל על ידו, שיש לשאתו בכל כלי טיס כאמור לשם רישום תקלות טכניות ותיקונן או דחיית תיקונן.
(ב) הטייס המפקד ירשום, או יגרום לרישום, כל תקלה טכנית שהובאה לתשומת לבו בעת הטיסה, ביומן התחזוקה. לפני התחלת כל טיסה, יקבע הטייס המפקד את מעמדה של כל תקלה שנרשמה ביומן התחזוקה בסופה של הטיסה הקודמת, ואשר טרם תוקנה.
(ג) אדם הנוקט בפעולת תיקון תקלה או הדוחה תיקון תקלה, ירשום את הפעולה שננקטה ביומן התחזוקה של כלי הטיס בהתאם לדרישות כושר האוירי הישימות.
(ד) מחזיק רשיון יקבע נהלים לשמירת עותקים של יומן התחזוקה, הנדרש לפי תקנה זו, בכלי הטיס לשימוש כח האדם המתאים ויכלול נהלים אלה בספר העזר למבצעים שלו.
253. דיווח על תנאים מטאורולוגיים מסוכנים ועל תקלות
נתקל טייס בעת טיסה בתנאים מטאורולוגיים מסוכנים או העלולים להיות מסוכנים או בתקלה במתקני הקשר הקרקעי או במתקני עזרי ניווט, ולדעתו ידיעתם חיונית לבטיחות טיסות אחרות, ידווח הטייס על כך ליחידת הפת"א שבתחום פיקוחה הוא טס מוקדם ככל אפשר ויבקש העברת המידע לאחרים.
254. הגבלת טיסה או השעייתה בעת חרום
(א) מחזיק רמ"א או טייס מפקד היודע על קיומם של תנאים, לרבות תנאי שדות תעופה או מסלולים, המסוכנים להפעלה בטוחה, יגביל את ההפעלה או ישעה אותה עד שהתנאים האמורים יתוקנו.
(ב) המריא כלי טיס, לא יתיר הטייס המפקד של כלי הטיס המשכת הטיסה לשדה תעופה המיועד לנחיתה, בתנאים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם לדעתו סביר להניח שהתנאים המסוכנים לבטיחות הטיסה יתוקנו עד המועד המשוער להגעת כלי הטיס, או אלא אם לא תתכן הפעלה בטוחה יותר בדרך אחרת. במקרה האחרון, המשכת הטיסה לאותו שדה תעופה היא מקרה חרום כאמור בתקנה 239.
255. בדיקת כושר טיסה
לא יחל טייס מפקד טיסה אלא לאחר שקבע כי בוצעו בכלי הטיס כל פעולות הביקורות והאחזקה כאמור בפרק השביעי או כאמור בתקנה 345, לפי הישים ביניהם.
256. ביקורת ומבחנים
מחזיק רמ"א יאפשר למנהל, בכל עת ובכל מקום, לקיים ביקורת או מבחנים, לרבות ביקורת בעת טיסה, כדי לקבוע האם מחזיק רמ"א עומד בדרישות הדין החל על העניין, בתנאי רשיונו ובמפרטי ההפעלה שלו.
257. סמכויות מפקח בעת טיסה
(א) הציג מפקח תעודת מפקח, שניתנה לו כדין על ידי המנהל, בפני טייס מפקד של כלי טיס המופעל על ידי מחזיק רמ"א, תנתן למפקח גישה חפשית ובלתי מופרעת לתא הטייס בכלי הטיס.
(ב) לרשותו של מפקח, המבצע פיקוח בטיסה, יועמד מושב משקיף קדמי בתא הטייס, או מושב נוסעים קדמי עם אוזניות או רמקול, להנחת דעתו של המפקח.
258. אחריות תפעולית
מחזיק רמ"א אחראי לשליטה ולבקרה על ההפעלה. מחזיק הרשיון יציין בספר העזר למבצעים שלו את שמו, ותוארו של כל אדם שהורשה על ידו לבצע שליטה ובקרה על ההפעלה.
259. העברת מידע מבצעי
מחזיק רמ"א יעביר לכל אדם המועסק על ידו מידע בדבר מפרטי ההפעלה הנוגעים לתפקידיו ואחריותו, ויעמיד לרשות כל טייסיו את המסמכים המפורטים להלן, כשהם מעודכנים:
(1) הוראות תעבורה אוירית וכל הוראות המנהל;
(2) עותק תקנות אלה;
(3) ספרי תיאור ציוד כלי הטיס, או ספר הטיסה ((Flight Handbook, ספר עזר לטיסה (Flight Manual או (Owner`s ManuaI וספר עזר למבצעים של המחזיק ברמ"א;
(4) להפעלה מחוץ לישראל - את כל הנתונים והמידע הקשורים והדרושים בטיסה בחו"ל (כגון מפות, הליכי הנמכה וכו') ומידע הנוגע לדרישות כניסה לאותה מדינה, כמפורט בפמ"ת ((A.I.P של אותה המדינה;
(5) עותק של נספחים 2, 6 ו-11 של האמנה.
260. דרישות מידע להפעלה
(א) מפעיל כלי טיס יספק את החומר דלהלן, כשהוא מעודכן וערוך בצורה מתאימה, בהשג ידו של הטייס בעמדת הטייס בכלי הטיס, והטייס ישתמש בחומר זה:
(1) רשימת-תיוג תא הטייס;
(2) במקרה של כלי טיס רב מנועי או כלי טיס עם כן נסע מתקפל, רשימת-תיוג למקרה חירום, המכילה את הנהלים הנדרשים בתקנת משנה (ג);
(3) מפות אוירונוטיות מתאימות ורשימת תחנות רדיו ותדרים;
(4) לטיסה לפי כט"מ, מפות ניווט בנתיב, מפות איזורים טרמינליים ומפת גישה והנמכה;
(5) במקרה של כלי טיס רב מנועי, נתוני ביצוע נסיקה עם מנוע אחד לא בפעולה.
(ב) רשימת-התיוג כאמור בתקנת משנה (א), פסקה (1), תכיל נהלים לגבי כל אחד משלבי הטיסה האלה:
(1) לפני התנעת המנועים;
(2) לפני המראה;
(3) שיוט;
(4) לפני נחיתה;
(5) לאחר הנחיתה;
(6) הפסקת פעולת המנועים.
(ג) רשימת-התיוג למקרה חירום כאמור בתקנת משנה (א), פסקה (2), תכיל נהלים לגבי כל אלה:
(1) הפעלת חירום של מערכות הדלק, ההידרוליקה והחשמל וכל מערכת אחרת;
(2) הפעלת חירום של מכשירים ובקרות;
(3) נהלים ביחס למנוע שאינו בפעולה;
(4) נהלי חירום אחרים החיוניים לבטיחות הטיסה.
261. הולכת בני אדם ללא עמידה בדרישות
אלה בני האדם שמותר להוליך בכלי טיס מבלי לעמוד בכל הדרישות הישימות לגבי הולכת נוסעים כאמור בפרק זה:
(1) איש צוות;
(2) אדם הנוסע למקום הצבת איש צוות או ממנו, כאשר מפעיל כלי הטיס מוצא שאמצעי תחבורה אחרים אינם מעשיים;
(3) אדם שנוכחותו בכלי הטיס חיונית לשם שמירה על חמרים רדיו-אקטיביים המצויים בכלי הטיס;
(4) אדם שנוכחותו בכלי הטיס חיונית לשם שמירה על חיות המצויות בכלי הטיס;
(5) אדם המשמש בתפקיד של איש בטחון או מלווה של מטען, שאושר לכך על ידי קצין הבטחון של משרד התחבורה;
(6) חייל צה"ל או אדם מטעמו, המלווה מטען השייך לצה"ל ובאישור הרשויות המוסמכות לכך בצה"ל;
(7) מפקח המבצע פיקוח או ביקורת בטיסה.
262. הובלת מטען וכבודה
לא יתיר טייס מפקד הובלת מטען וכבודה בכלי טיס אלא בהתאם לקבוע בתקנה 156.
263. שימוש בחמצן
(א) טייס של כלי טיס עם תא ללא דיחוס, ישתמש בכל זמן הטיסה בחמצן כאשר כלי הטיס טס -
(1) בגבהים של מעל 10,000 ועד 12,000 רגל MSL, בכל הנוגע לאותו חלק של הטיסה בגבהים אלה הנמשך יותר משלושים דקות;
(2) מעל גובה של 12,000 רגל MSL.
(ב) כאשר תא כלי הטיס הוא בעל דיחוס וכלי הטיס מופעל בגובה לחץ תא מעל 10,000 רגל, ימלא אחר הוראות תקנת משנה (א).
(ג) כאשר כלי הטיס מופעל עם תא בעל דיחוס, בגובה של מעל 25,000 רגל, אלא אם לרשותו של כל טייס מסכת חמצן מסוג חבישה-מהירה -
(1) לפחות טייס אחד בעמדת טיסה יחבוש מסכת חמצן, כשהיא מהודקת היטב ואטומה, המספקת חמצן בכל עת או מספקת חמצן אוטומטית כאשר גובה לחץ התא עולה על 12,000 רגל MSL;
(2) בנוסף לאמור בפסקה (1), במשך אותה טיסה לכל טייס אחר בעמדת טיסה תהיה מסכת חמצן מסוג חבישה-מהירה, שניתן לחבוש אותה מיד, להדקה ולאטמה כראוי והיא מספקת חמצן.
(ד) כאשר כלי הטיס מופעל עם תא בעל דיחוס, בגובה של מעל 35,000 רגל MSL לפחות טייס אחד בעמדת טיסה יחבוש מסכת חמצן כשהיא מהודקת ואטומה, כאמור בתקנת משנה (ג)(1).
(ה) עוזב טייס את עמדת הטייס כשכלי הטיס מופעל מעל 25,000 רגל MSL יחבוש הטייס הנותר מסכת חמצן מסוג מאושר עד שובו של הטייס האחר לעמדתו.
264. חמצן לשימוש רפואי על ידי נוסעים
(א) מחזיק רמ"א רשאי להתיר לנוסע לשאת ולהפעיל ציוד לאיחסון, ייצור או הנפקה של חמצן לשימוש רפואי, אם מתמלאים התנאים האלה:
(1) הציוד עונה על דרישות אלה:
א. הציוד סופק על ידי מחזיק הרשיון;
ב. הציוד הוא מסוג שאושר על ידי המנהל;
ג. הציוד מתוחזק על ידי מחזיק הרשיון לפי מערך אחזקה מאושר;
ד. הציוד אינו מכיל חמרי זיהום מתלקחים על כל משטחיו החיצוניים;
ה. הציוד מסוגל לספק למשתמש זרימה מינימלית של חמצן בשיעור של ארבעה ליטר לדקה;
ו. הציוד בנוי כך שכל השסתומים, המתאמים ומכשירי המדידה מוגנים מפגיעה;
ז. הציוד מהודק ומובטח כראוי;
(2) כאשר החמצן מאוחסן בצורה נוזלית, הציוד היה כלול במערך האחזקה המאושר של מחזיק הרשיון מאז רכישתו כחדש, או מאז עבר מכל האיחסון ניקוי ושטיפה בפעם האחרונה;
(3) כאשר החמצן מאוחסן בצורת גז דחוס -
א. הציוד היה כלול במערך האחזקה המאושר של מחזיק הרשיון מאז רכישתו כחדש, או בדיקת הלחץ ההידרוסטטי האחרונה של מכל האיחסון;
ב. הלחץ בכל מכל חמצן אינו עולה על הלחץ הרשום על גבי המכלים;
(4) לכל אדם המשתמש בציוד החמצן יש אישור החתום על ידי רופא ובו נקבעה כמות החמצן המקסימלית הדרושה כל שעה וקצב הזרימה המקסימלי הדרוש בגובה לחץ המתאים ללחץ בתא הנוסעים של האוירון בתנאי הפעלה רגילים. פסקה זו אינה חלה על הובלת חמצן באוירון שבו כל הנוסעים הם אנשים העשויים להזדקק לחמצן רפואי בעת הטיסה וכן מלווה אחד לכל אחד מאנשים אלה וסגל רפואי;
(5) כאשר נדרש אישור רפואי כקבוע בפסקה (4), הכמות הכללית של החמצן שווה לכמות המקסימלית של החמצן הנדרשת בכל שעה, כקבוע באישור הרפואי, המוכפלת במספר השעות שהשתמשו בהן לחישוב כמות דלק האוירון כקבוע בפרק זה;
(6) הודע לטייס המפקד על דבר הציוד המצוי בכלי הטיס ועל מועדי השימוש בו;
(7) הציוד מסודר, וכל נוסע המשתמש בו יושב, באופן שאינו מגביל את הגישה או את השימוש בפתחי יציאה רגילים או לשעת חירום או במעבר בתא הנוסעים.
(ב) לא יעשן אדם, ולא יתיר מחזיק רמ"א לאדם לעשן, בתחומי שלושה מטר מציוד חמצן שתקנה זו חלה עליו.
(ג) לא יתיר מחזיק רמ"א לכל אדם לחבר או לנתק ציוד הנפקת חמצן למכל חמצן או ממנו בעוד מצוי נוסע כלשהוא בכלי הטיס.
(ד) תקנה זו אינה חלה על הובלת חמצן נוסף או חמצן עזרה ראשונה וציוד נלווה להם, הנדרשים לפי הוראות תקנות אלה.
265. טייס אוטומטי: גובהי מינימום
(א) לא ישתמש טייס במערכת טייס-אוטומטי בגובה שהוא פחות מ-500 רגל מעל פני הקרקע, או פחות מפעמיים האיבוד המרבי של גובה כפי שנקבע בספר העזר לטיסה המאושר של כלי הטיס או במקור אחר במקרה של תקלה בטייס-האוטומטי, לפי הגבוה שבין שניהם.
(ב) כאשר משתמשים במיתקן גישת מכשירים שאינו ILS, לא ישתמש אדם בטייס - אוטומטי בגובה מעל פני הקרקע שהוא פחות מ-50 רגל מתחת לגובה המינימלי להנמכה המאושר לאותו תהליך, או פחות מפעמיים האיבוד המרבי של גובה כפי שנקבע בספר העזר לטיסה המאושר של כלי הטיס או במקור אחר במקרה של תקלה בטייס-האוטומטי בתנאי גישה, לפי הגבוה שבין שניהם.
(ג) כאשר משתמשים בגישות ILS, ותנאי מזג האויר הם גרועים יותר מתנאי מזג האויר הבסיסיים כאמור בתקנה 92, לא ישתמש אדם בטייס-אוטומטי עם מיתקן הצמדת אותות גישת מכשירים, בגובה שהוא פחות מ-50 רגל מעל פני הקרקע או פחות מהאיבוד המרבי של גובה כפי שנקבע בספר העזר לטיסה המאושר של כלי הטיס או במקור אחר, במקרה של תקלה בטייס-אוטומטי עם מיתקן הצמדת אותות גישת מכשירים, לפי הגבוה שבין שניהם.
(ד) המנהל רשאי לקבוע מפרטי הפעלה המתירים שימוש, עד הנחיתה, במערכת הנחיית בקרת טיסה עם יכולת אוטומטית, אם -
(1) המערכת אינה מכילה איבוד גובה כלשהוא (מעל אפס) כפי שנקבע בספר העזר לטיסה המאושר של כלי הטיס או במקור אחר במקרה של תקלה בטייס-אוטומטי עם מיתקן הצמדת אותות גישת מכשירים;
(2) המנהל מצא כי השימוש במערכת עד לנחיתה לא ישפיע לרעה באופן אחר על הוראות הבטיחות של תקנה זו.
(ה) תקנה זו אינה חלה על הפעלה ברוטורקרפט.
266. אנשי צוות אויר: הגבלות שימוש
לא ישתמש מחזיק ברמ"א בשירותו של אדם כאיש צוות אויר אלא אם אותו אדם מחזיק ברשיון תקף ומתאים והוא מוסמך לבצע את ההפעלה המתאימה.
267. כלי טיס ומיתקנים לשמירת רמה
מחזיק רמ"א יעמיד כלי טיס ומיתקנים לרשות כל אחד מהטייסים המועסקים על ידיו והמורשים להטיס כלי טיס רב מנועי או להטיס כלי טיס בטיסת כט"מ וכלי טיס כאלה מופעלים על ידי מחזיק הרשיון, כדי לאפשר להם לשמור על יכולתם ולהוכיחה בטיסות כאמור.
268. הרכב צוות-האויר
(א) לא יפעיל מחזיק רמ"א כלי טיס עם צוות-אויר שהוא פחות מהמינימום שנקבע במגבלות ההפעלה של כלי הטיס או בספר העזר לטיסה של כלי הטיס והנדרש לפי פרק זה לעניין אותו סוג של הפעלה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יפעיל מחזיק רמ"א כלי טיס ללא טייס-משנה אם לאותו כלי טיס תצורה של 10 מושבי נוסעים או יותר, פרט למושבי הטייסים.
269. טייס משנה בטיסת כט"מ
פרט לאמור בתקנות 270 ו-271, לא יפעיל אדם כלי טיס המוליך נוסעים בטיסה לפי כט"מ, אלא אם מצוי טייס משנה בכלי הטיס.
270. טיסה בתנאי כט"מ ללא טייס משנה
(א) טייס מפקד של כלי טיס המוליך נוסעים רשאי להפעילו בטיסה לפי כט"מ ללא טייס משנה בתנאים אלה:
(1) מותר להמריא לפי תנאי כט"מ אם לפי הדיווחים או התחזיות של מזג אויר הוא יהיה מסוגל לטוס לפי כטר"מ במשך 15 דקות, במהירות שיוט רגילה, משדה התעופה של ההמראה;
(2) מותר לבצע טיסת כט"מ בנתיב אם הוא נתקל בתנאי מזג אויר בלתי חזויים שהם מתחת למינימום של תנאי כטר"מ בטיסה שהיתה מתוכננת להתבצע לפי כטר"מ;
(3) מותר לבצע גישת כט"מ אם, בהגיע כלי הטיס לשדה התעופה המיועד לנחיתה, תנאי מזג אויר בלתי חזויים אינם מאפשרים השלמת הגישה לפי כטר"מ;
(4) כאשר מבצעים טיסת כט"מ לפי תקנה זו -
א. על כלי הטיס להיות מצוייד כראוי לטיסת כט"מ כאמור בתקנות אלה;
ב. הטייס צריך להיות מורשה לבצע טיסת כט"מ כאמור בתקנות הרשיונות;
ג. על הטיסה להתבצע לפי מירשה כט"מ של יחידת פת"א.
(ב) תקנת משנה (א) אינה חלה לגבי כלי טיס שבו נדרש טייס משנה כאמור בתקנה 268.
271. טיסה ללא טייס משנה: שימוש בטייס-אוטומטי
(א) אם לא נדרשים שני טייסים להפעלת כלי טיס בטיסה לפי כטר"מ כאמור בתקנות אלה, רשאי אדם להפעיל אוירון ללא טייס משנה, אם האוירון מצוייד במערכת טייס - אוטומטי תקינה ושמישה ואם השימוש במערכת זו מאושר במפרטי ההפעלה המתאימים.
(ב) מחזיק רמ"א רשאי לבקש תיקון מפרטי ההפעלה כדי לאשר שימוש במערכת טייס - אוטומטי במקום טייס משנה. הבקשה תכיל את הייצור, הדגם וסימן הרישום של כל אוירון שבו מותקנת מערכת הטייס-האוטומטי ואת הייצור והדגם שלה.
(ג) המנהל יתקן את מפרטי ההפעלה ויתיר שימוש במערכת טייס-אוטומטי במקום טייס משנה, אם -
(1) המערכת מסוגלת להפעיל את הגאי האוירון כדי לשמור על טיסה ותמרונים בכל שלושת הצירים;
(2) מחזיק הרשיון הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהפעלת האוירון תוך כדי שימוש במערכת הטייס-האוטומטי יכולה להתבצע בבטיחות ותוך עמידה בדרישות פרק זה.
(ד) תיקון למפרטי ההפעלה כאמור יכלול תנאים ומגבלות על שימוש במערכת הטייס - האוטומטי, ככל שיראה למנהל כנחוץ למען בטיחות הטיסה.
272. דייל
לא יפעיל מחזיק רמ"א כלי טיס שקיבולת הנוסעים שלו היא יותר מ-19, אלא אם מצוי דייל בכלי הטיס.
273. מינוי טייס-מפקד וטייס משנה
(א) מחזיק ברמ"א ימנה -
(1) טייס מפקד לכל טיסה;
(2) טייס משנה לכל טיסה שלהפעלתה נדרשים שני טייסים.
(ב) טייס מפקד שמונה על ידי מחזיק רשיון ימשיך לשמש כטייס מפקד במשך כל אותה טיסה.
274. טייס משנה בהפעלת קטגוריה II
לא יפעיל אדם כלי טיס בקטגוריה II, אלא אם מצוי טייס משנה בכלי הטיס.
275. שימוש במושב הטייס על ידי נוסע
לא יפעיל מחזיק רמ"א כלי טיס שתעודת הסוג שלו ניתנה אחרי כ"ו בתשרי התשל"ב (15 באוקטובר 1971), שלו תצורה של יותר מ-8 מושבי נוסעים, פרט למושבי הטייסים, אם יושב במושב טייס אדם שאינו טייס מפקד, טייס משנה, איש צוות בוחן מטעם מחזיק הרשיון או נציג מוסמך של המנהל.
276. אחיזה בהגאים
לא יתיר טייס מפקד לאדם כלשהוא לאחוז בהגאי כלי הטיס בזמן טיסה המבוצעת לפי פרק זה ולא יחזיק אדם את ההגאים בזמן אותה טיסה, אלא אם אותו אדם הוא -
(1) טייס המועסק על ידי המחזיק הרמ"א והמורשה להטיס אותו כלי טיס;
(2) נציג מוסמך של המנהל שקיבל לכך הסכמתו של הטייס המפקד, שהורשה להטיס את כלי הטיס והוא מבצע פיקוח על הטיסה או בדיקתה.
277. תדרוך נוסעים לפני טיסה
(א) לפני כל המראה יוודא הטייס המפקד שכל הנוסעים תודרכו בעל פה בכל הנוגע לכל אלה:
(1) עישון;
(2) שימוש בחגורות בטיחות;
(3) הצבת משענות המושבים במצב זקוף לפני המראה ונחיתה;
(4) מיקום דלת הכניסה לנוסעים ופתחי החרום ושיטת פתיחתם;
(5) מיקום ציוד ההצלה;
(6) אם הטיסה מיועדת להיות טיסה ממושכת מעל לים, נהלי נחיתת אונס על פני הים ושימוש בציוד ציפה;
(7) אם הטיסה מיועדת לטוס בגובה של מעל 12,000 רגל MSL, שימוש רגיל ושימוש חירום בחמצן;
(8) מיקום מטפי כיבוי אש והפעלתם.
(ב) לפני המראה יוודא הטייס המפקד שכל אדם העשוי להיות זקוק לסיוע אדם אחר לשם תנועה מהירה לפתח חירום במקרה חירום, וכל אדם המסייע לאותו אדם, תודרכו בכל הנוגע לנהלי פינוי בשעת חירום. תקנת משנה זו אינה חלה על אדם שתודרך כבר בקטע קודם של אותה טיסה.
(ג) תדרוך בעל פה הנדרש לפי תקנת משנה (א) ינתן על ידי הטייס המפקד או איש צוות אחר. בנוסף לתדרוך בעל פה יסופק לכל נוסע כרטיס מודפס המכיל -
(1) תרשים של פתחי החירום ושיטת הפעלתם;
(2) הוראות אחרות הדרושות לשימוש בציוד החירום בכלי הטיס.
כרטיס מודפס כאמור ימוקם במקום נוח לשימוש של כל נוסע בכלי הטיס ויכיל מידע המתאים לסוג כלי הטיס שבשימוש.
278. משקאות אלכוהוליים
(א) לא ישתה אדם משקה אלכוהולי בכלי טיס אלא אם מחזיק רמ"א המפעיל את כלי הטיס הציע לו משקה כזה.
(ב) לא יציע מחזיק רמ"א משקה אלכוהולי לאדם בכלי טיס המופעל על ידיו, אם אותו אדם נראה שיכור.
(ג) לא יתיר מחזיק רמ"א לאדם להכנס לכלי טיס המופעל על ידיו, אם אותו אדם נראה שיכור.
279. תפקידי חירום ותפקידי פינוי חירום
(א) מחזיק רמ"א יקבע לכל איש צוות הנדרש לכל סוג של כלי טיס את תפקידיו בעת חירום או במצב הדורש פינוי חירום. מחזיק הרמ"א יוודא שניתן לבצע תפקידים אלה הלכה למעשה, ושיש בתפקידים אלה כדי לעמוד בכל מצב חירום חזוי מראש, לרבות מצב של חידלון של כל אחד מאנשי הצוות או חוסר יכולתם להגיע לתא הנוסעים מפאת תזוזת מטען, בכלי טיס שבו מובלים מטען ונוסעים יחדיו.
(ב) מחזיק הרשיון יתאר בספר העזר למבצעים שלו את תפקידיהם של אנשי הצוות כאמור בתקנת משנה (א).
סימן ג': כלי טיס וציוד
280. תחולה
סימן זה יחול על כלי טיס וציוד הנדרשים לביצוע ההפעלה לפי פרק זה. דרישות סימן זה הן בנוסף לדרישות הפרקים הראשון עד השביעי, אולם בסימן זה לא נדרשת כפילות של כל ציוד שנדרש לפי פרק אחר.
281. דרישות כלליות (תיקון: תש"ן)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס לפי פרק זה, אלא אם כלי הטיס והציוד שבו עונים על הדרישות של התקנות הישימות.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס לפי פרק זה אלא אם כן מותקן בו טרנספונדר העומד בדרישות ביצוע ותנאי סביבה כמוגדר בנוהל אפ"א - TSO כאמור להלן:
(1) עד יום 1 בינואר 1992 אחד מאלה:
(א) דרישות אפ"א C74B או C74C ובלבד שהטרנפונדר יוצר לפני יום 1 בינואר 1990;
(ב) דרישות אפ"א (MODE-S) C112;
(2) אחרי יום 1 בינואר 1992 - דרישות אפ"א (MODE-S) C112.
(ג) פרט לאמור בתקנה 299 לא יפעיל אדם כלי טיס לפי פרק זה, אלא אם המכשירים והציוד שבו אושרו והם במצב תקין להפעלה.
282. מבחני הצגת יכולת של כלי טיס
(א) לא יפעיל מחזיק רמ"א אוירון טורבו-סילוני, או כלי טיס שלהפעלתו בתנאי כטר"מ נדרשים לפי פרק זה שני טייסים, אלא אם הראה, בנוסף למבחני רישוי כלי הטיס, שכלי טיס מאותו ייצור ומתכן דומה הוטס, במבחני הצגת יכולת המקובלים על דעת המנהל, במשך לפחות 25 שעות, על ידי מחזיק הרשיון, לרבות -
(1) חמש שעות טיסת לילה, אם מבוקש אישור לטיסות לילה;
(2) חמישה תהליכי גישת מכשירים בתנאי מזג אויר מדומים או ממשיים, אם מבוקש אישור לטיסות כט"מ;
(3) כניסה למספר שדות תעופה ייצוגיים בנתיב, כפי שנקבע על ידי המנהל.
(ב) לא יוליך מחזיק רשיון נוסעים בכלי טיס בעת ביצוע מבחן הצגת יכולת למעט נוסעים הנדרשים לביצוע המבחן ונוסעים שמונו על ידי המנהל לפקח על המבחן; אולם מותר לבצע אימון של הטייסים בעת מבחני הצגת יכולת של כלי הטיס.
(ג) לענין תקנה זו יראו כלי טיס כשונה באופן מהותי בתכן שלו, אם השינויים כוללים -
(1) התקנת מנועים שאינם מסוג דומה לאלה שעמם הורשה כלי הטיס; או
(2) שינויים בכלי הטיס או ברכיביו המשפיעים באופן מהותי על איפיוני הטיסה שלו.
(ד) המנהל רשאי לאשר חריגות מהוראות תקנה זו אם מצא שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
283. הגאים כפולים
לא יפעיל אדם כלי טיס בהפעלה שבה נדרשים שני טייסים, אלא אם כלי הטיס מצוייד במערכת הגאים כפולה ותקינה. אולם אם לפי מגבלות ההפעלה בתעודת הסוג של כלי הטיס לא נדרשים שני טייסים, ניתן להשתמש במערכת הגאים יחידה הניתנת להעברה מטייס לטייס ((throwover במקום בשני הגאים.
284. דרישות ציוד: כללי
לא יפעיל אדם כלי טיס, אלא אם כלי הטיס מצוייד -
(1) בציוד חימום או ציוד להרחקת קרח לכל מאייד, או במקרה של מאייד לחץ, מקור אויר חילופי;
(2) במקרה של כלי טיס המונע במנוע טורבינה, כל ציוד נוסף כפי שיורה המנהל.
285. רשמקול תא הטייס (תיקון: תש"ן, תשנ"ה)5
(א) לא יפעיל אדם אוירון או רוטורקרפט רב מנועי המונע בטורבינה והמורשה לשאת 6 נוסעים או יותר ואשר להפעלתו נדרשים שני טייסים, אלא אם כן הוא מצוייד ברשמקול מאושר לתא טייס והוא -
(1) מותקן בהתאם לאחת מתקנות פ.א.ר שלהלן, לפי הענין:
;(23.1457(a)(1) & (2)(b) to (g
;(25.1457(a)(1) & (2)(b) to (g
;(27.1457(a)(1) & (2)(b) to (g
;(29.1457(a)(1) & (2)(b) to (g
(2) מופעל ברציפות מתחילת ביצוע הבד"ח לפני הטיסה ועד השלמת הבד"ח בגמר הטיסה.
(ב) לא יפעיל אדם אוירון או רוטורקרפט רב מנועי המונע בטורבינה והמורשה לשאת 20 נוסעים או יותר, אלא אם כן הוא מצוייד ברשמקול מאושר לתא הטייס והוא -
(1) מותקן בהתאם לתקנות 23.1457, 25.1457, 27.1457 או 29.1459 לפ.א.ר, לפי הענין;
(2) מופעל ברציפות מתחילת ביצוע הבד"ח לפני הטיסה ועד השלמת הבד"ח בגמר הטיסה.
(ג) רשמקול תא הטייס המותקן -
(1) לפי תקנת משנה (א), יהיה בעל תכונת מחיקה המאפשרת, בכל עת בזמן פעולתו, מחיקת כל האינפורמציה האצורה בו למעט זו שהוקלטה ב-15 הדקות האחרונות;
(2) לפי תקנת משנה (ב), יהיה בעל תכונת מחיקה המאפשרת, בכל עת, מחיקת כל האינפורמציה האצורה בו למעט זו שהוקלטה ב-30 הדקות האחרונות.
(ד) במקרה של תאונה או תקרית, ישמור המחזיק ברשיון ההפעלה את האינפורמציה המוקלטת במשך 60 ימים לפחות, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לכך בידי המנהל, ועדת חקירה או החוקר, החוקרים את התאונה או התקרית.
(ה) בכלי טיס המצוייד ברשמקול בעל יכולת להקליט אותות קוליים באמצעות מיקרופון boom או המצוייד במיקרפון מסיכה, נדרשים אנשי הצוות להשתמש במיקרופון boom מתחת לגובה של 18,000 רגל מעל פני הים.
(ו) לא יפעיל אדם אוירון גדול המונע בטורבינה ושיוצר אחרי 11 באוקטובר 1991 או אוירון שרשמקול תא הטייס הורכב עליו אחרי המועד האמור, אלא אם כן הוא מסוגל להקליט אותות קוליים באמצעות מיקרופון boom או מיקרופון מסיכה לפי הוראת תקנה (25.1457(C)(5 לפ.א.ר.
285א. רשם נתוני טיסה (תיקון: תשנ"ה)5
(א) לא יפעיל אדם אוירון או רוטורקרפט רב מנועי המונע בטורבינה, שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט מושבי הטייסים, היא של 10 עד 19 מושבים ואשר נרשם בפנקס כהגדרתו בתקנות הרישום לאחר 11 באוקטובר 1991, אלא אם כן הוא מצוייד ברשם נתוני טיסה דיגיטלי אחד לפחות, שאושר בידי המנהל והוא בעל יכולת הקלטה, שמירה ופליטת נתונים ושמתקיימות בו הדרישות בדבר הפרמטרים, התחום, הדיוק, הרזולוציה, קצב דגימת הפרמטרים ואפיונם בנספח B או C לחלק 135 לפ.א.ר., לפי הענין, והמסוגל להכיל הקלטה של 8 שעות לפחות.
(ב) לא יפעיל אדם אוירון רב מנועי המונע בטורבינה שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו היא 20 עד 30 מושבים, או רוטורקרפט רב-מנועי המונע בטורבינה שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו של 20 מושבים או יותר, אלא אם כן כלי הטיס מצוייד ברשם נתוני טיסה דיגיטלי אחד לפחות שאושר בידי המנהל והוא בעל יכולת הקלטה, שמירה ופליטת נתונים ושמתקיימות בו הדרישות בדבר הפרמטרים, התחום, הדיוק, הרזולוציות וקצב דגימת הנתונים המפורטים בנספח D או E לחלק 135 לפ.א.ר., לפי הענין, כאשר -
(1) בכלי טיס שיוצר עד 11 באוקטובר 1991 יקליט רשם נתוני הטיסה את הפרמטרים בהתאם למפורט בתקנה (135.152(b) (1 לפ.א.ר. לכלי טיס שתעודת הסוג שלו ניתנה עד 1 באוקטובר 1969, ובתקנה (135.152(b) (2 לפ.א.ר. לכלי טיס שתעודת הסוג שלו ניתנה ביום 1 באוקטובר 1969 או לאחריו.
(2) בכלי טיס שיוצר לאחר 11 באוקטובר 1991 יקליט רשם נתוני הטיסה את הפרמטרים בהתאם למפורט בנספח D או E לחלק 135 לפ.א.ר., לפי הענין;
(ג) רשם נתוני טיסה הנדרש לפי תקנות אלה חייב לפעול ברציפות מרגע שאוירון מתחיל בריצת ההמראה או שרוטורקרפט מתחיל לרחף ועד שהאוירון מסיים את ריצת הנחיתה או שהרוטורקרפט נוחת ביעדו.
(ד) המחזיק ברשיון ההפעלה ישמור את הנתונים -
(1) בתקנת משנה (א), ובהם 8 שעות לפחות שהוקלטו כמפורט בתקנת משנה (ג);
(2) בתקנת משנה (ב), עד שהאוירון ישלים הפעלה במשך 25 שעות לפחות או שהרוטורקרפט ישלים הפעלה של 10 שעות לפחות שהוקלטו בהתאם למפורט בתקנת משנה (ג);
(3) לצורך בדיקת הרשם או לבדיקת מערכות הקשורות עמו, ניתן למחוק הקלטה של עד שעה אחת מהנתונים האצורים ברשם נתוני הטיסה.
(ה) במקרה של תאונה או תקרית, ישמור מחזיק רשיון ההפעלה את המידע המוקלט במשך 60 ימים לפחות או למשך תקופה ארוכה יותר, אם נדרש לכך בידי המנהל, ועדת חקירה או החוקר, החוקרים את התאונה או את התקרית.
(ו) רשם נתוני טיסה הנדרש לפי תקנה זו יותקן בהתאם לדרישות 23.1459, 25.1459, 27.1459 או 29.1459 לפ.א.ר. לפי הענין; ההשוואה הנדרשת לפי סעיף ((c של תקנות 23.1459, 25.1439, 27.1459 או 29.1459 לפ.א.ר. יכולה להתבצע;
(1) על כלי טיס אחד מתוך מספר כלי טיס מאותו סוג;
(2) על כלי טיס אחד מתוך מספר כלי טיס בעלי התקנה זהה של רשם נתוני הטיסה;
(ז) כאשר אין הבדלי תכנון או הבדלי התקנה בין מקורות מכשירי הטייס המפקד ובין מקורות רשם נתוני הטיסה, חייבים להישמר בידי מחזיק רשיון ההפעלה טבלאות כיול אחרונות של מכשור הטייס המפקד ונתוני ההשוואה שבוצעה עם רשם נתוני הטיסה.
(ח) בכל רשם נתוני טיסה הנדרש לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) חייב להיות אמצעי לסיוע באיתורו מתחת לפני המים.
286. מערכת אזהרה מפני קירבת קרקע (תיקון: תשנ"ה5, תשס"ו-6)
(א) לא יפעיל אדם אוירון המונע בטורבינה שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט מושבי הטייסים, היא של 10 מושבים או יותר, אלא אם כן האוירון מצוייד במערכת אזהרה מפני קירבת קרקע (בתקנה זו המערכת (Ground Proximity Warning System העונה על דרישות פרק משנה o של חלק 21 לפ.א.ר. או שניתן לו א.פ.א כאמור בתקנות התיעוד או שמתקיימות בו דרישות אחרות שהמנהל קבע כי הן שוות ערך לפחות לדרישות האמורות.
(ב) באוירון כאמור בתקנת משנה (א), ניתן עד יום 20 באפריל 1996 להשתמש בכל מערכת אחרת שהותקנה לפני 20 באפריל 1992, שבה קיימת התראה קולית וחזותית על שיעור התקרבות גדול מדי לפני הקרקע ועל כל סטיה אל מתחת לקרן זוית הגלישה, ובלבד -
(1) שהמערכת אושרה בידי המנהל;
(2) שקיימים במערכת אמצעים לאזהרת הטייס בעת תקלה;
(3) שנקבעו בידי מחזיק הרשיון נהלים, המניחים את דעת המנהל, כדי להבטיח שפעולת המערכת תבוקר כראוי.
(ג) ספר עזר לטיסה של אוירון יכלול, בכל הנוגע למערכת נהלים מתאימים לגבי -
(1) שימוש בציוד;
(2) פעולות אנשי צוות האויר בכל הנוגע לציוד;
(3) ציון כל מקורות הקלט האמורים לפעול;
(4) ניתוק במקרים של פעולה לא רגילה ובמצב חירום.
(ד) לא יפסיק אדם את פעולת המערכת אלא לפי נהלים שנקבעו לכך בספר העזר לטיסה של האוירון.
(ה) הופסקה פעולת המערכת, יירשם הדבר ביומן התחזוקה של האוירון תוך פירוט התאריך והשעה של הפסקת הפעולה.
287. מטפי כיבוי אש בכלי טיס מוליך נוסעים
לא יפעיל אדם כלי טיס המוליך נוסעים אלא אם מצויים בכלי הטיס מטפי כיבוי אש ניידים מסוג מאושר לשימוש בתאי הצוות והנוסעים, כדלקמן:
(1) סוגו וכמותו של חומר הכיבוי יהיו מותאמים לסוגי האש הצפויים;
(2) לפחות מטף כיבוי אש אחד יהיה בהישג ידו של צוות האויר;
(3) לפחות מטף כיבוי אש אחד יהיה בתא הנוסעים של כלי טיס, שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של לפחות 10 מושבים אך פחות מ-31 מושבים.
288. דרישות ציוד חמצן
(א) כלי טיס ללא דיחוס: לא יפעיל אדם כלי טיס בגבהים הקבועים בתקנה זו אלא אם הוא מצוייד במספר מספיק של מסכות חמצן ובכמות חמצן עבור טייסים כקבוע בתקנה 263(א), ולספק כאשר הוא טס -
(1) בגובה של מעל 10,000 רגל ועד 15,000 רגל MSL, חמצן עבור לפחות 10 אחוזים משוכני כלי הטיס בנוסף לטייסים, עבור אותם קטעים של הטיסה בגבהים אלה הנמשכים מעל 30 דקות;
(2) בגובה של מעל 15,000 רגל MSL, חמצן לכל אדם בכלי הטיס, בנוסף לטייסים.
(ב) כלי טיס עם דיחוס: לא יפעיל אדם כלי טיס עם דיחוס -
(1) בגובה של מעל 25,000 רגל MSL, אלא אם עומדת לרשות כל אדם בכלי הטיס, בנוסף לטייסים, אספקת חמצן שתספיק ל-10 דקות שימוש כאשר נדרשת ירידה של כלי הטיס מפאת כשל בדיחוס התא;
(2) זולת אם כלי הטיס מצוייד במספיק יחידות להנפקת חמצן כדי לעמוד בדרישות תקנת משנה (א) בכל מקרה שבו גובה לחץ התא עולה על 10,000 רגל וכן אם לחץ התא יורד, כדי לעמוד בהוראות תקנה 263(א), או כדי לספק חמצן במשך שעתיים לכל טייס, לפי הגדול שבין השניים, ולספק בטיסה -
א. בגובה של מעל 10,000 רגל ועד 15,000 רגל MSL, חמצן עבור לפחות 10 אחוזים משוכני כלי הטיס, בנוסף לטייסים, עבור אותם קטעים של הטיסה בגבהים אלה הנמשכים מעל 30 דקות;
ב. בגובה של מעל 15,000 רגל MSL, חמצן לכל אדם בכלי הטיס, בנוסף לטייסים, במשך שעה, אלא אם במשך כל זמן הטיסה, כלי הטיס מסוגל לרדת לגובה של 15,000 רגל MSL תוך 4 דקות, ובמקרה זה נדרשת רק אספקה של 30 דקות.
(ג) הציוד הנדרש בתקנה זו צריך לכלול אמצעים כדי -
(1) לאפשר לטייסים לקבוע, בכל עת, בזמן הטיסה, את כמות החמצן הקיימת בכל מקור הספקה ואת עובדת זרימת החמצן ליחידות ההנפקה;
(2) במקרה של יחידות הנפקה אישיות, לאפשר לכל משתמש לקבוע בכל עת את כמות החמצן וזרימתו;
(3) לאפשר לטייסים להשתמש בחמצן בלתי מהול לפי שיקול דעתם בגבהים שמעל 25,000 רגל MSL.
289. דרישות ציוד לטיסת לילה עם נוסעים
לא יפעיל אדם אוירון המוליך נוסעים בלילה, אלא אם הוא מצוייד -
(1) במד פנייה ג'רוסקופי עם מד החלקה;
(2) באופק מלאכותי;
(3) במציין כיוון ג'רוסקופי;
(4) בגנרטור או בגנרטורים המסוגלים לספק את כל הצירופים הצפויים של העומסים החשמליים הרצופים בטיסה לציוד הנדרש ולטעינת המצבר; וכן
(5) במקרה של טיסת לילה -
א. במערכת תאורה נגד התנגשות;
ב. בתאורת מכשירים להאיר את כל המכשירים והמתגים כך שקרני האור הישירות מוסתרות מעיני הטייס;
ג. בפנס כיס ובו לפחות שתי בטריות בגודל D או דומה לו.
290. ציוד ניווט רדיו: טיסות נוסעים בלילה
לא יפעיל אדם כלי טיס עם נוסעים בלילה לפי כטר"מ אלא אם מצוי בכלי הטיס ציוד ניווט-רדיו המסוגל לקלוט אותות רדיו ממתקני הקרקע שבהם הוא עומד להשתמש.
291. דרישות ציוד לטיסת כט"מ עם נוסעים
לא יפעיל אדם אוירון בטיסת כט"מ עם נוסעים, אלא אם הוא מצוייד, בנוסף לקבוע בתקנה 33 -
(1) במד מהירות שיעור נסיקה ((vertical speed indicator;
(2) במקור חילופי של לחץ סטטי עבור מד הגובה, מד המהירות ומד מהירות שיעור הנסיקה;
(3) במיתקן אזהרה בפני נפילת כח או במד ווקום המראה את הכח העומד לרשות מכשירים ג'רוסקופיים מכל מקור כח;
(4) במקרה של אוירון חד מנועי - בגנרטור או בגנרטורים המסוגלים לספק את כל הצירופים הצפויים של העומסים החשמליים הרצופים בטיסה, לציוד הנדרש ולטעינת המצבר;
(5) במקרה של אוירון רב מנועי - לפחות בשני גנרטורים, שכל אחד מהם מורכב על מנוע נפרד, שכל צירוף של חצי ממספרם הכולל, מספיק לספק את העומסים החשמליים של כל המכשירים והציוד הנדרשים להפעלה בטוחה של האוירון;
(6) בשני מקורות כח בלתי תלויים, עם אמצעי לברור כל אחד מהם, שאחד מהם לפחות הוא משאבה או גנרטור המופעל במנוע, ושכל אחד מהם מסוגל להניע את כל המכשירים הג'רוסקופיים, והמותקנים כך שכשל של מכשיר או של מקור אחד לא יפריע להספקת כח ליתר המכשירים או למקור הכח האחר, אלא אם, במקרה של כלי טיס חד מנועי, למד הפנייה וההטיה ולאופק המלאכותי יש מקורות כח נפרדים. במקרה של כלי טיס רב מנועי, כל מקור כח המונע על ידי מנוע יהיה מורכב על מנוע אחר.
292. ציוד רדיו וניווט בטיסות כט"מ
(א) לא יפעיל אדם אוירון טורבו-סילוני שתצורת המושבים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 10 מושבים או יותר, או אוירון רב-מנועי המוליך נוסעים, בטיסה לפי כט"מ, או בטיסה ממושכת מעל לים, אלא אם מצוי בו ציוד קשר הרדיו והניווט המפורטים להלן והמתאימים למתקני הקרקע שבשימוש, והמאפשרים שידור וקליטה מכל נקודה שלאורך נתיב הטיסה לפחות למיתקן קרקע אחד:
(1) שני משדרים;
(2) שני מיקרופונים;
(3) שתי מערכות אוזניות או מערכת אוזניות אחת ורמקול אחד;
(4) מקלט משואת סימון אנכית;
(5) שני מקלטים נפרדים לצרכי ניווט;
(6) שני מקלטים נפרדים לצרכי קשר.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס, למעט כלי טיס כאמור בתקנת משנה (א), בטיסה לפי כט"מ, או בטיסה ממושכת מעל לים, אלא אם מצוי בו ציוד קשר הרדיו והניווט המפורטים להלן המתאימים למתקני הקרקע שבשימוש, והמאפשרים שידור וקליטה מכל נקודה שלאורך נתיב הטיסה לפחות למיתקן קרקע אחד:
(1) משדר;
(2) שני מיקרופונים;
(3) שתי מערכות אוזניות או מערכת אוזניות אחת ורמקול אחד;
(4) מקלט משואת סימון אנכית;
(5) שני מקלטים נפרדים לצרכי ניווט;
(6) שני מקלטים נפרדים לצרכי קשר;
(7) לטיסה ממושכת מעל לים - משדר נוסף.
(ג) למטרת תקנות משנה (א) (5) ו-(6), ו-(ב) (5) ו-(6), יראו מקלט כנפרד אם הפעלת כל חלק שבו אינה תלויה בהפעלת כל חלק של המקלט האחר, אולם מותר להשתמש במקלט המסוגל לקלוט אותות קשר וניווט כאחד, במקום במקלטים נפרדים לקשר ולניווט.
293. ציוד חירום בטיסות מעל לים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בטיסות ממושכות מעל לים, אלא אם מצוי בו הציוד המפורט להלן, כשהוא ממוקם במקומות המסומנים בבירור והניתנים לגישה קלה ומהירה לכל אדם בכלי הטיס במקרה של ציפת כלי הטיס:
(1) חגורת הצלה מאושרת עם תאורת מיקום הניצול מאושרת בעלת אמצעי ציפה מאושר, לכל אדם בכלי הטיס. חגורת ההצלה צריכה להיות ניתנת לגישה קלה ומהירה לכל אדם בכלי הטיס. אם משתמשים באמצעי ציפה שאינם חגורת הצלה, עליהם להיות ניתנים להוצאה מיידית מכלי הטיס;
(2) סירות הצלה במספר מספיק לשאת את כל שוכני כלי הטיס וציוד נוסף לכל סירת הצלה המסומן בבירור לצרכי זיהוי, כמפורט להלן:
א. חופה אחת היכולה לשמש כמפרש, להגנה בפני שמש או גשם;
ב. מחזיר מכ"מ אחד, או מיתקן דומה;
ג. זווד לתיקון סירת הצלה;
ד. מכל אחד להרקת מים;
ה. ראי איתות;
ו. משרוקית;
ז. סכין;
ח. בקבוק CO2 אחד לניפוח חירום;
ט. משאבת ניפוח;
י. שני משוטים;
יא. חבל באורך של לפחות 25 מטר;
יב. מסמן צבע;
יג. מצפן מגנטי;
יד. פנס כיס עם לפחות 2 סוללות מתאימות;
טו. מיתקן איתות פירוטכני;
טז. מזון חירום המספיק ליומיים והמספק לפחות אלף קלוריות ליום לכל אדם;
יז. זווד להמתקת מי ים לכל שני בני אדם או ליטר מי שתיה לכל אדם;
יח. זווד לדיג דגים;
יט. ספר הצלה אחד המתאים לאיזור שבו מופעל כלי הטיס.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס בטיסות ממושכות מעל לים, אלא אם צמודה לסירת הצלה אחת משואת ביות חרום העונה על דרישות נוהל תקן טכני TSO - C91. יש להחליף או להטעין מחדש את הסוללות שמשתמשים בהן באותו משדר, אם המשדר היה בשימוש רצוף של יותר משעה וכן כאשר הסתיימו 50 אחוזים מאורך החיים שלהן, או מאורך הטעינה שלהן, כקבוע בנוהל תקן טכני TSO - C91; המועד החדש להחלפת הסוללות או להטענתן מחדש, צריך להיות מסומן בבירור על גבי צידו החיצוני של המשדר. דרישות אורך החיים של הסוללות, אורך הטעינה שלהן, אינן ישימות לגבי סוללות שאינן מושפעות מאחסנה.
294. דרישות כושר אוירי נוספות (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם אוירון בינוני אלא אם הוא עונה על דרישות הכושר האוירי הנוספות כאמור בתקנות 121.213 עד 121.307, 121.283 ו-121.312 ל-פ.א.ר.
(ב) לא יפעיל אדם אוירון קטן המונע במנוע בוכנה או במנוע טורבו-פרופלר שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 10 מושבים או יותר, אלא אם ניתנה לאותו אוירון תעודת סוג-
(1) בקטגוריה "תובלה"; או
(2) לפני 1 ביולי 1970, בקטגוריה "רגיל", וכלי הטיס עונה על התנאים המיוחדים שנקבעו על ידי המנהל לעניין זה;
(3) לפני 19 ביולי 1970, בקטגוריה "רגיל", וכלי הטיס עונה על תקני כושר אוירי הנוספים כאמור בSFAR- מס' 23 לחלק 135 ל-פ.א.ר.; או
(4) בקטגוריה "רגיל", וכלי הטיס עונה על תקני כושר אוירי הנוספים הקבועים בתוספת א' לחלק 135 ל-פ.א.ר.
(5) בקטגוריה "רגיל" והאוירון עונה על דרישות סעיף (A).1 לתוספת המיוחדת מס' 41 של חלק 135 ל-פ.א.ר.;
(6) בקטגוריה "רגיל" והאוירון עונה על הוראות סעיף (B).1 ל-41 SFAR של חלק 135 ל-פ.א.ר.
(ג) לא יפעיל אדם אוירון קטן, שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 10 מושבים או יותר, עם תצורת מושבים גדולה יותר מתצורת המושבים המרבית שהשתמשו בה באותו סוג אוירון בהפעלה לפי פרק זה לפני 19 באוגוסט 1977.
תקנת משנה זו אינה חלה על -
(1) אוירון שניתנה לו תעודת סוג בקטגוריה תובלה;
(2) אוירון העונה על הוראות תוספת א' לחלק 135 ל-פ.א.ר., אם תצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, אינה עולה על 19 מושבים.
294א. חמרי תא פנים האוירון (תיקון: תשמ"ח)
לא יפעיל אדם אוירון גדול העומד בדרישות תעודת סוג או בתוספת לאותה התעודה שהוצאה לו לפי הוראות 41 SFAR, אלא אם כן בתוך שנה מיום שהוצאה תעודת כושר הטיסה הראשונית בהתאם ל- SFAR עומד האוירון בדרישות תא פנים האוירון שנקבעו בסעיף ((B-2, A)(B-1)) לתקנה 25.853 ל-פ.א.ר., שהיתה בתוקף ביום כ"ד באלול התשל"ח (26 בספטמבר 1978).
295. התקנת חגורות כתף בעמדות הצוות
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס, אלא אם הוא מצוייד בחגורת כתף מאושרת המותקנת בכל עמדה של איש צוות אויר.
(ב) איש צוות אויר המצוי בעמדה שבה מותקנת חגורת כתף, יהדק את חגורת הכתף במשך המראת כלי הטיס ונחיתתו, אולם איש הצוות רשאי להתיר את חגורת הכתף אם הידוקה אינו מאפשר לו לבצע את תפקידיו.
296. דרישות ציוד מגלה סערות רעמים
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס רב-מנועי קטן, שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 10 מושבים או יותר, בהפעלה של הולכת נוסעים, אלא אם מותקן בו ציוד מגלה סערות רעמים מאושר.
(ב) לא יתחיל אדם טיסה לפי תנאי כט"מ או תנאי כטר"מ בלילה, כאשר לפי דו"חות מזג אויר עדכניים צפויים סערות רעמים או תנאי מזג אויר מסוכנים אחרים, שניתן לגלותם באמצעות ציוד מגלה סערות רעמים, כאמור בתקנת משנה (א), לאורך נתיב הטיסה המיועד, אלא אם ציוד מגלה סערות רעמים הוא במצב פעולה מספק.
(ג) פסקה פעולת ציוד מגלה סערות רעמים בעת טיסה, יופעל כלי הטיס בהתאם לנהלים ולהוראות שייקבעו לאותה מטרה בספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון.
(ד) תקנה זו לא תחול על טיסת אימונים, טיסת ניסוי או טיסת העברה.
(ה) על אף האמור במקום אחר בפרק זה, מקור חלופי לכח חשמלי אינו נדרש לציוד מגלה סערות רעמים.
(ו) לעניין תקנה זו עמידה בהוראות תקנה 297 תחשב כעמידה בהוראות תקנה זו.
297. דרישות ציוד מכ"מ מזג-אויר
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בינוני בקטגוריה תובלה המוליך נוסעים, אלא אם מותקן בו ציוד מכ"מ מזג-אויר מאושר.
(ב) לא יתחיל אדם טיסה לפי תנאי כט"מ או תנאי כטר"מ בלילה, כאשר לפי דו"חות מזג אויר עדכניים צפויים סערות רעמים או תנאי מזג אויר מסוכנים אחרים, שניחן לגלותם באמצעות ציוד מכ"מ מזג-אויר לאורך נתיב הטיסה המיועד, אלא אם ציוד מכ"מ מזג-אויר הוא שמיש.
(ג) פסקה פעולת ציוד מכ"מ מזג-אויר בעת טיסה, יופעל כלי הטיס בהתאם לנהלים ולהוראות שייקבעו לאותה מטרה בספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון.
(ד) תקנה זו לא תחול על טיסת אימונים, טיסת ניסוי או טיסת העברה.
(ה) על אף האמור במקום אחר בפרק זה, מקור חלופי לכח חשמלי אינו נדרש לציוד מכ"מ מזג-אויר.
298. דרישות ציוד חרום לכלי טיס של יותר מ-19 נוסעים
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס, שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של יותר מ-19 מושבים, אלא אם מצוי בכלי הטיס ציוד החרום המפורט להלן:
(1) ציוד עזרה ראשונה לטיפול בפציעה העלולה להגרם בטיסה או כתוצאה מתאונה קלה, העונה על מפרטים ודרישות אלה:
א. ציוד העזרה הראשונה יהיה חסין בפני רטיבות או אבק ויכיל חמרים שייקבעו על ידי רופא מינהל התעופה האזרחית;
ב. ציוד העזרה הראשונה יהיה ניתן להשגה מיידית על ידי הדיילים;
ג. בעת ההמראה יכיל כל זווד עזרה ראשונה לפחות את החמרים המפורטים בתקנה 135.177 ל-פ.א.ר.;
(2) גרזן פריצה הנמצא בהשג יד הצוות אך לא בהשג ידי הנוסעים בשעת טיסה;
(3) סימונים הנראים על ידי כל הנוסעים והדיילים בכלי הטיס, המודיעים להם מתי העישון אסור ומתי יש לחגור חגורות בטיחות. הסימונים יתוכננו כך שאנשי הצוות יהיו מסוגלים להדליקם ולכבותם. יש להדליקם בכל עת המראה ונחיתה ובכל מקרה אחר שנראה כדרוש על ידי הטייס המפקד;
(4) במקרה של אוירונים, ציוד חרום נוסף כאמור בתקנה 121.310 ל-פ.א.ר.
(ב) כל פריט של הציוד יבדק באורח סדיר כקבוע במפרטי ההפעלה, כדי להבטיח את אפשרות השימוש בו בכל עת.
299. ציוד ומכשירים שאינם ניתנים לשימוש (תיקון: תשנ"ה)5
(א) לא ימריא אדם כלי טיס שמותקנים בו מכשירים או ציוד שאינם ניתנים לשימוש אלא אם כן נתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף (135.179(a) & (b לפ.א.ר.
(ב) על אף האמור בתקנה משנה (א), מותר להמריא כלי טיס שמותקנים בו מכשירים או ציוד שאינם ניתנים לשימוש על פי הרשאה מיוחדת כאמור בתקנות 87 ו-88 לתקנות התיעוד.
300. דרישות ביצוע בתנאי כט"ם
(א) לא יפעיל אדם -
(1) אוירון חד מנועי המוליך נוסעים בטיסה בתנאי מזג אויר כט"מ;
(2) אוירון רב מנועי המוליך נוסעים בטיסה בתנאי מזג אויר כט"מ, במשקל שלא יאפשר לאוירון לטפס, עם מנוע קריטי לא פועל, לפחות 50 רגל לדקה כאשר הוא מוטס בגובה המזערי ((MEA של אותו קטע נתיב שבו הוא טס או בגובה של 5,000 רגל ((MSL לפי הגבוה שביניהם.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) -
(1) אם לפי דו"חות ותחזיות מזג האויר, מזג האויר לאורך הנתיב המתוכנן, לרבות המראה ונחיתה, מאפשר טיסה לפי כטר"מ מתחת לעננים, אם קיימים עננים, ולפי אותה תחזית תנאים אלה ישארו כאלה בכל נקודה בנתיב שלפניו, במשך לפחות שעה אחת לאחר הזמן המשוער של הגעה לאותה נקודה, רשאי אדם להפעיל אוירון כאמור בתנאי מזג אויר כט"מ;
(2) אם לפי דו"חות ותחזיות מזג אויר, מזג האויר לאורך הנתיב המתוכנן מאפשר טיסה בתנאי מזג אויר כטר"מ מתחת לעננים, אם קיימים עננים, החל מנקודה המרוחקת לא יותר מ-25 ק"מ משדה התעופה של ההמראה ועד נקודה בתחומי 25 ק"מ משדה התעופה המיועד לנחיתה -
א. רשאי אדם להמריא בטיסה בתנאי מזג אויר כט"מ ולטוס בתנאי מזג אויר כט"מ לנקודה שאינה רחוקה יותר מ-25 ק"מ משדה התעופה ממנו המריא;
ב. אם נתקל הטייס בתנאי מזג אויר כטר"מ גבוליים בלתי חזויים תוך כדי טיסה שהחלה ויועדה להתבצע לפי כטר"מ כאמור בפרק זה, למעט הפעלת כט"מ מוגבלת המותרת לפי פסקאות משנה (א) ו-(ג) לפסקה זו, רשאי אותו טייס, להטיס אוירון בתנאי מזג אויר כט"מ אם לפי דו"חות ותחזיות מזג האויר הוא יוכל לחזור לטיסה לפי כטר"מ לפני הגיעו לנקודה המרוחקת 25 ק"מ משדה התעופה המיועד לנחיתה;
ג. רשאי אדם לבצע גישת כט"מ ולנחות בתנאי מזג אויר כט"מ בשדה התעופה המיועד, אם תנאי מזג האויר מאפשרים טיסה, והוא טס, מחוץ לעננים, מנקודה בנתיב המרוחקת לפחות 25 ק"מ משדה התעופה המיועד לנחיתה עד הגיעו לגובה הגישה ההתחלתית שנקבע מעל לעזר הניווט לגישה הסופית, או אם הגישה מבוצעת באמצעות מכ"ם כקבוע בתקנה 110.
301. דרישות ביצוע הפעלה מעל לים
לא יפעיל אדם כלי טיס יבשתי המוליך נוסעים מעל לים, אלא אם -
(1) במקרה של כלי טיס חד מנועי - הוא מופעל בגובה שיאפשר לו להגיע ליבשה במקרה של כשל המנוע;
(2) ההפעלה חיונית לצורך המראה או נחיתה;
(3) הוא כלי טיס רב מנועי המופעל במשקל המאפשר לו לטפס לפחות 50 רגל לדקה, בגובה של 1000 רגל מעל פני השטח, כאשר המנוע הקריטי אינו פועל;
(4) הוא הליקופטר המצוייד במתקני ציפת הליקופטר.
302. משקל ריק ומרכז הכובד
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם חושבו משקל כלי הטיס כשהוא ריק ומרכז הכובד שלו העדכניים באמצעות ערכים שנקבעו על בסיס שקילתו הממשית של כלי הטיס בשלוש השנים שקדמו לאותה הפעלה.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול -
(1) על כלי טיס שניתנה לו תעודת כושר טיסה לראשונה במשך שלוש השנים הקודמות להפעלה;
(2) על כלי טיס המופעל על פי שיטה של איזון ומשקל המאושרת במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
סימן ד': מגבלות הפעלה ודרישות מזג אויר
303. כטר"מ: נקודות התיחסות קרקעיות להליקופטר
לא יטיס אדם הליקופטר לפי כטר"מ אלא אם נראות לו נקודות התיחסות קרקעיות, או בלילה - נקודות התיחסות קרקעיות מוארות, שיאפשרו לו להטיס את ההליקופטר כראוי.
304. כטר"מ: כמות דלק
(א) לא יתחיל טייס טיסה באוירון לפי כטר"מ, אלא אם, בהתחשב בתנאי מזג אוויר ורוח חזויים, מצוי באוירון דלק בכמות המספיקה כדי לטוס לנקודת הנחיתה המיועדת הראשונה ולאחר מכן, בהנחה של צריכת דלק רגילה בשיוט -
(1) ביום - לטוס לפחות עוד 30 דקות;
(2) בלילה - לטוס לפחות עוד 45 דקות.
(ב) לא ימריא טייס לטיסת אימונים של המראות ונחיתות באוירון בשדה תעופה אלא אם מצוי באוירון דלק בכמות המספיקה כדי לבצע את האימונים המתוכננים וכמות דלק נוספת לחצי שעת טיסה.
(ג) לא יתחיל טייס טיסה בהליקופטר לפי כטר"מ, אלא אם, בהתחשב בתנאי מזג אויר ורוח חזויים, יש להליקופטר דלק בכמות המספיקה כדי לטוס לנקודת הנחיתה המיועדת הראשונה ולאחר מכן, בהנחה של צריכת דלק רגילה בשיוט לטוס לפחות עוד 20 דקות.
305. דיווחים ותחזיות מזג אויר
(א) מפעיל כלי טיס לפי פרק זה ישתמש בדיווחים ובתחזיות של השרות המטאורולוגי של ישראל או של שרות מטאורולוגי מוסמך אחר. אולם, בטיסת כטר"מ, רשאי הטייס המפקד, במקרה בו דיווחים או תחזיות כאמור אינם בנמצא, להשתמש במידע מזג אויר המבוסס על תצפיותיו או על תצפיות בני אדם אחרים המסוגלים לספק תצפיות מתאימות.
(ב) למטרות תקנת משנה (א), יסופקו תצפיות מזג אויר בשדה תעופה לטייסים לשם ביצוע טיסת כט"מ, שבוצעו בשדה התעופה שבו מבוצעות אותן טיסות כט"מ, אלא אם התיר המנהל במפרטי הפעלה להשתמש בתצפיות מזג אויר שבוצעו מחוץ לשדה תעופה כאמור. המנהל יתיר שימוש כאמור אם נמצא, להנחת דעתם של השרות המטאורולוגי של ישראל ושל המנהל כי דרישות הבטיחות של אותה הפעלה מאפשרים חריגה מהוראות תקנת משנה זו לביצוע הפעלה מיוחדת שלגביה ניתן הרשיון.
306. כט"מ: מגבלות הפעלה
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כט"מ משדה תעופה שלא נקבע עבורו בפמ"ת תהליך גישת מכשירים סטנדרטית, או אל שדה תעופה כאמור.
(ב) המנהל יאשר במפרטי ההפעלה של מחזיק רמ"א הפעלה לפי כט"מ אם -
(1) מחזיק הרשיון הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי אנשי צוות האויר שלו מסוגלים לנווט את כלי הטיס מעל נתיב מבלי לראות את הקרקע, בלא לסטות יותר מחמש מעלות או 8 ק"מ, לפי הקטן יותר, מאותו נתיב;
(2) המנהל קבע כי ההפעלה המיועדת יכולה להתבצע בבטיחות.
(ג) אדם רשאי להפעיל כלי טיס בטיסה לפי כט"מ מחוץ למרחב אויר מבוקר, אם ההפעלה אושרה למחזיק הרשיון ואם ההפעלה דרושה לאחד מאלה:
(1) לביצוע גישת מכשירים לשדה תעופה שבו נמצא בשימוש תהליך גישת מכשירים מאושר, סטנדרטי או מיוחד;
(2) לנסיקה למרחב אויר מבוקר במשך ביצוע תהליך החטאת גישה מאושר;
(3) לביצוע המראת כט"מ משדה תעופה שבו נמצא בשימוש תהליך גישת מכשירים מאושר.
(ד) המנהל רשאי להתיר במפרטי הפעלה להמריא משדה תעופה שלא נמצא בו בשימוש תהליך גישת מכשירים מאושר, אם קבע שהמראת כט"מ מאותו שדה תעופה היא חיונית ושההפעלה המיועדת תוכל להתבצע בבטיחות. היתר כאמור אינו מהווה היתר לביצוע גישת כט"מ לאותו שדה תעופה.
307. כט"מ: מגבלות המראה
לא ימריא אדם כלי טיס לפי כט"מ משדה תעופה שבו תנאי מזג האויר הם מעל למינימות להמראה אולם מתחת למינימות המאושרות לנחיתת כט"מ, אלא אם מצוי שדה תעופה משני במרחק של פחות משעת טיסה אחת, במהירות שיוט רגילה ובאויר יציב (ללא רוח), מאותו שדה תעופה.
308. כט"מ: מגבלות שדה התעופה המיועד
לא ימריא אדם כלי טיס לפי כט"מ ולא יעבור בעת הטיסה להפעלה לפי כט"מ, אלא אם לפי תחזיות ודיווחי מזג אויר יהיו תנאי מזג האויר שווים למינימום המאושרות לנחיתת כט"מ או מעל לאותן מינימות, בשדה התעופה הראשון המיועד לנחיתה, בזמן המשוער להגעה אליו.
309. כט"מ: מינימות מזג אויר בשדה תעופה משני
לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כט"מ אלא אם, בזמן התחלת ההפעלה, תנאי מזג האויר, בכל אחד משדות התעופה המשניים שנבחרו על ידו, שווים למינימות הנחיתה המאושרות עבור שדה תעופה משני והמתאימות לאותם שדות תעופה או מעל לאותן מינימות, ולפי דו"חות ותחזיות מזג האויר ישארו מינימות אלה לפחות באותה רמה עד הזמן המשוער של הגעת כלי הטיס לאותו שדה תעופה.
310. כט"מ: שדה תעופה משני
לא יפעיל אדם כלי טיס בתנאי כט"מ, אלא אם מצוי בכלי הטיס דלק בכמות מספיקה (בהתחשב בדו"חות ובתחזיות מזג אויר) לכל אלה:
(1) השלמת הטיסה לשדה התעופה הראשון המיועד לנחיתה;
(2) לטוס מאותו שדה תעופה לשדה תעופה המשני ולטוס לאחר מכן 45 דקות במהירות שיוט רגילה.
311. תנאים לאי-תחולת תקנה 310(2)
פסקה (2) לתקנה 310 לא תחול אם נקבע בפמ"ת, לשדה התעופה הראשון המיועד לנחיתה, תהליך גישת מכשירים סטנדרטי, ודו"חות ותחזיות מזג האויר מורים כי במשך שעה לפני הזמן המשוער של הגעת כלי הטיס לאותו שדה תעופה ובמשך שעה לאחר מכן -
(1) תקרת העננים תהיה לפחות 1,500 רגל מעל הMDA- של גישת ההקפה הנמוכה ביותר; או
(2) אם הקפת גישת מכשירים אינה מאושרת לשדה התעופה, תקרת העננים תהיה לפחות 1,500 רגל מעל למינימה הנמוכה ביותר שנקבעה או 2,000 רגל מעל פני שדה התעופה, לפי הגבוה שביניהם; וכן
(3) הראות החזויה לאותו שדה תעופה היא לפחות 5 ק"מ, או 5 ק"מ יותר ממינימות הראות הנמוכות ביותר הישימות, לפי הגבוה שביניהם, לגבי תהליך גישת המכשירים שיש להשתמש בו בשדה התעופה המיועד.
312. כט"מ: מינימום המראה, גישה ונחיתה
(א) לא יתחיל טייס תהליך גישת מכשירים לשדה תעופה, אלא אם -
(1) מצוי באותו שדה תעופה מיתקן דיווח מזג אויר המופעל על ידי השרות המטאורולוגי של ישראל או על ידי מי שהוסמך לכך על ידיו ועל ידי המנהל (להלן - מיתקן דיווח מזג אויר);
(2) לפי דיווח מזג האויר האחרון של מיתקן דיווח מזג אויר, תנאי מזג האויר בשדה התעופה המיועד לנחיתה הם במינימות נחיתת הכט"מ המאושרות לאותו שדה תעופה או טובים מהן.
(ב) לא יתחיל טייס את קטע הגישה הסופית של תהליך גישת המכשירים לשדה תעופה, אלא אם לפי דיווח מזג האויר האחרון של מיתקן דיווח מזג האויר, תנאי מזג האויר בשדה התעופה המיועד לנחיתה הם במינימות נחיתת הכט"מ המאושרות לאותו תהליך או טובים מהן.
(ג) הוחל בביצוע הקטע הסופי לגישה של גישת מכשירים לשדה תעופה כאמור בתקנת משנה (ב), והתקבל דיווח מזג אויר נוסף, שלפיו תנאי מזג האויר הם מתחת למינימות המותרות, כאשר כלי הטיס היה -
(1) מצוי בגישה סופית של ILS ועבר את קבע הגישה הסופית;
(2) מצוי בגישה סופית של ASR או PAR והועבר לפקח תנועה אוירית האחראי על הגישה הסופית.
(3) מצוי בגישה סופית תוך שימוש ב-NDB ,VOR או בתהליך גישה אחר דומה, וכלי הטיס עבר את עזר הניווט המתאים או את קבע הגישה הסופית, או כאשר לא נקבע קבע גישה סופית, סיים את פניית התהליך ומצוי בטיסה בכיוון שדה התעופה במסלול הגישה הסופית בתחומי המרחק שנקבע בתהליך - מותר להמשיך בגישה כאמור ולנחות, אם הטייס, בהגיעו לגובה ההחלטה או לגובה ההנמכה המינימלי המאושרים, מוצא כי תנאי מזג האויר בפועל שווים או טובים יותר מהמינימות שנקבעו לאותו תהליך.
(ד) לגבי טייס מפקד של אוירון המונע בטורבינה שהטיס אוירון מדגם זה כטייס מפקד פחות מ-100 שעות, יוגדלו מינימות התקרה והראות לנחיתה שנקבעו בפרק הרביעי או במפרטי ההפעלה של מחזיק הרמ"א ב-100 רגל תקרה וב-750 מטר ראות, אולם לא יעלו על מינימות התקרה והראות שנקבעו לאותו שדה תעופה משני.
(ה) אם נקבעו מינימות מזג אויר להמראה כאמור בפרק הששי לשדה תעופה של ההמראה, לא ימריא טייס כלי טיס לפי כט"ם, כאשר תנאי מזג האויר שדווח עליהם על ידי מיתקן דיווח מזג אויר הם מתחת למינימות ההמראה הקבועות כאמור בפרק הששי לשדה התעופה של ההמראה או במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
(ו) פרט לאמור בתקנת משנה (ז), אם לא נקבעו כאמור בפרק הששי מינימות מזג אויר להמראה משדה התעופה של ההמראה, לא ימריא טייס כלי טיס לפי כט"מ כאשר תנאי מזג האויר שדווח עליהם על ידי מיתקן דיווח מזג אויר הם פחות מאלה שנקבעו בפרק הרביעי או במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
(ז) בשדות תעופה שבהם מאושרת גישת מכשירים ישירה, רשאי טייס, אם לא נקבע אחרת, להמריא כלי טיס לפי כט"מ, כאשר תנאי מזג האויר שדווח עליהם על ידי מיתקן דיווח מזג אויר הם שווים או טובים יותר ממינימות הנחיתה הישירה הנמוכות ביותר, אם -
(1) כיוון הרוח ועצמתה בעת ההמראה הם כאלה שגישת מכשירים ישירה יכולה להתבצע למסלול שעבורו קיימת גישת המכשירים;
(2) מיתקני הקרקע שעליהם מתבססות מינימות הנחיתה והציוד בכלי הטיס הדרוש לביצוע גישת המכשירים מצויים במצב תקין;
(3) מחזיק הרשיון הורשה לביצוע הפעולות כאמור.
313. התקרחות: מגבלות הפעלה
לא ימריא טייס כלי טיס בתנאי התקרחות כאמור בתקנה 158, אלא בהתאם למגבלות ההפעלה כאמור באותה תקנה, אולם במקום "במערכות נגד התקרחות מאושרות" בתקנות משנה (ב) ו-(ג) לתקנה 158, יראו כאילו נאמר בהן: "במערכות נגד התקרחות העונות על סעיף 43 לתוספת א' לחלק 135 ל-פ.א.ר. או על דרישות תיעוד הסוג לאוירון בקטגוריה תובלה".
314. דרישות שדה תעופה
(א) לא ישתמש מחזיק רמ"א בשדה תעופה אלא אם שדה התעופה מתאים לביצוע ההפעלה המיועדת, בהתחשב בגודלו, בפני השטח שלו, במכשולים שבסביבתו, בתאורה וכדומה.
(ב) לא ימריא טייס כלי טיס המוליך נוסעים בלילה ולא ינחת, אלא אם -
(1) הוא קבע את כיוון הרוח באמצעות מציין כיוון רוח מואר או באלחוט דיבור, או במקרה של המראה, גם לפי תצפיותיו האישיות;
(2) גבולות השטח שהוא עומד להשתמש בו לנחיתה או להמראה נראים בבירור -
א. במקרה של אוירונים, על ידי אורות שולי המסלול או צידיו;
ב. במקרה של הליקופטרים, על ידי אורות או חומר מחזיר אור בשולי משטח הנחיתה או בצידיו.
(ג) לעניין תקנת משנה (ב), אם השטח שבו משתמשים להמראה או לנחיתה מסומן באבוקות או בפנסי-נפט, שימושם צריך להיות מאושר על ידי המנהל.
סימן ה': כשירויות אנשי צוות
315. כישורי טייס מפקד
(א) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס מפקד בהולכת נוסעים של אוירון טורבו-סילוני, שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 10 מושבים או יותר, או אוירון רב מנועי המופעל בטיסות סדירות שבהן מפרסם מחזיק הרמ"א לוח זמנים של טיסות במועדים ובין נקודות קבועים מראש על ידי מחזיק הרמ"א, אלא אם אותו אדם מחזיק ברשיון טייס חובלה בנתיבי אויר עם הגדרים מתאימים לאותו כלי טיס.
(ב) פרט לאמור בתקנת משנה (א), לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס מפקד של כלי טיס בטיסות כטר"מ, אלא אם אותו אדם -
(1) מחזיק בלפחות רשיון טייס מסחרי עם הגדרים מתאימים לאותו כלי טיס;
(2) הוא בעל נסיון של לפחות 500 שעות זמן טיסה כטייס, מהן לפחות 100 שעות טיסת מרחק שמהן לפחות 25 שעות בוצעו בלילה;
(3) במקרה של אוירון, הוא מחזיק גם בהגדר מכשירים או ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר עם הגדר אוירון.
(ג) פרט לאמור בתקנת משנה (א), לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס מפקד של כלי טיס בטיסה לפי כט"מ, אלא אם אותו אדם -
(1) מחזיק בלפחות רשיון טייס מסחרי עם הגדרים מתאימים לאותו כלי טיס;
(2) הוא בעל נסיון של לפחות 1,200 שעות של זמן טיסה כטייס, מהן לפחות 500 שעות של טיסת מרחק, 100 שעות של טיסת לילה ו-75 שעות של זמן טיסת מכשירים ממשית או מדומה, מהן לפחות 50 שעות זמן טיסת מכשירים ממשית;
(3) במקרה של אוירון, הוא מחזיק בהגדר מכשירים או ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר עם הגדר אוירון;
(4) במקרה של הליקופטר, הוא מחזיק בהגדר מכשירים להליקופטר, או ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר עם הגדרים מתאימים לאותו כלי טיס שאינם מוגבלים לטיסות כטר"מ.
316. כישורי טייס משנה
לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס משנה של כלי טיס, אלא אם אותו אדם מחזיק בלפחות רשיון טייס מסחרי עם הגדרים מתאימים לאותו כלי טיס ועם הגדר מכשירים. בטיסות כט"מ יענה אותו אדם על דרישות הנסיון כאמור בתקנות הרשיונות.
317. כישורי טייס: נסיון לאחרונה
(א) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס מפקד של כלי טיס בהולכת נוסעים, אלא אם אותו אדם, בתקופה של 90 יום שקדמה לאותה טיסה -
(1) ביצע שלוש המראות ושלוש נחיתות כמפעיל יחיד של הגאי כלי טיס מאותה קטגוריה ומין, ואם נדרש הגדר סוג, מאותו סוג של כלי טיס שאותו הוא עומד להטיס;
(2) לגבי תקופת הזמן המתחילה שעה אחרי שקיעת השמש ומסתיימת שעה לפני זריחתה, ביצע שלוש המראות ושלוש נחיתות במשך אותה תקופת זמן כמפעיל יחיד של הגאי כלי טיס כאמור בפסקה (1).
אדם העונה על דרישות פסקה (2) אינו נדרש לענות על דרישות פסקה (1).
(ב) למטרת תקנת משנה (א), אם כלי הטיס הוא אוירון עם גלגל-זנב, כל המראה תבוצע באוירון עם גלגל-זנב וכל נחיתה תבוצע באוירון עם גלגל-זנב עד עצירתו המוחלטת.
סימן ו': דרישות מבחנים לאנשי צוות
318. מבחן ראשוני ותקופתי של טייסים
(א) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס, אלא אם בתקופה של 12 חדשים קלנדריים שקדמו להעסקה, הוא עבר מבחן בע"פ או בכתב, שניתן לו על ידי המנהל או על ידי טייס-בוחן, לבדיקת ידיעותיו בתחומים אלה:
(1) ההוראות המתאימות של תקנות הרשיונות, הוראות הפרקים הראשון עד השביעי והוראות פרק זה וכן מפרטי ההפעלה וספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון;
(2) לגבי כל סוג ודגם של כלי טיס שיוטס על ידי הטייס - מנועיו של כלי הטיס, רכיביו ומערכותיו העיקריים, אבזריו העיקריים, מגבלותיו וביצועיו, נהלי חירום ונהלים רגילים בהפעלה ותכולת ספר העזר לטיסה של כלי הטיס או ספר אחר דומה לו, בהתאם לעניין;
(3) לגבי כל סוג ודגם של כלי טיס שיוטס על ידי הטייס - השיטות של קביעת המשקל והאיזון להמראה, לנחיתה ולשיוט ועמידה במגבלותיהם;
(4) הניווט והשימוש בעזרי ניווט המתאימים לסוג ההפעלה או להרשאת הטייס, לרבות השימוש במתקני גישת מכשירים ובתהליכי גישת מכשירים, אם הדבר ישים;
(5) נהלי פת"א, וכן נהלי כט"מ, אם הדבר ישים;
(6) מטאורולוגיה באופן כללי לרבות עקרונות מערכות חזית, התקרחות, ערפל, סערות רעמים ורוחות וכן, אם הדבר מתאים לסוג ההפעלה של מחזיק הרשיון, מזג אויר בגובה רב;
(7) נהלים להמנעות טיסה בעת סופות רעמים וברד ולטיסה באוויר סוער או בתנאי התקרחות;
(8) ציוד, נהלים ותהליכים או טכניקות חדשים הישימים.
(ב) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס בכלי טיס, אלא אם בתקופה של 12 חדשים קלנדריים שקדמו להעסקה הוא עבר מבחן טיסה על ידי המנהל או על ידי טייס-בוחן מאושר באותו סוג של כלי טיס, אם כלי הטיס הוא ממין אוירון חד-מנועי שאינו מונע במנוע סילוני, או מאותו דגם כלי טיס, אם כלי הטיס הוא הליקופטר, או אוירון רב-מנועי או המונע במנוע סילוני, כדי לקבוע את כשירות הטייס להטיס אותו כלי טיס או מין כלי טיס. סוגו של מבחן הטיסה יקבע על ידי המנהל או הטייס-הבוחן המבצע את המבחן. במבחן הטיסה ניתן לכלול כל אחד מהתרגילים והתמרונים הנדרש לשם מתן רשיון הטיס המתאים להפעלה הנדרשת ולסוגו ומינו של כלי הטיס. למטרת תקנת משנה זו "סוג כלי טיס" פירושו קבוצת כלי טיס שהמנהל קבע שיש להם אמצעים דומים של הנעה, יצרן זהה, ואין ביניהם הבדלים משמעותיים בכל הנוגע לאיפיוני טיסתם ולהפעלתם. "סוג", בכל הנוגע להליקופטר, פירושו ייצור ודגם בסיסיים.
(ג) מבחן המכשירים החצי שנתי הנדרש לפי תקנה 320, יכול לבוא במקום הבחינות הנדרשות לפי תקנה זו לגבי אותו דגם כלי טיס שבו התבצעה הבחינה, אם המבחן כלל תמרוני המראות, נחיתות ותמרוני קרקע.
(ד) למטרת פרק זה, כדי שטייס ייראה ככשיר לבצע תהליך או תמרון, עליו להוכיח בפני הבוחן שליטה מוחלטת בכלי הטיס, כאשר התוצאה המוצלחת של ביצוע כל תהליך או תרגיל אינה מוטלת בספק בכל עת.
(ה) המנהל או הטייס-בוחן יאשרו את כשירותו של הטייס שעבר את בדיקות הידע והטיסה ברישומי מחזיק הרמ"א.
(ו) חלקים של מבחן הטיסה יכולים להתבצע במדמה טיסה או במיתקן מתאים אחר, אם הדבר אושר על ידי המנהל.
319. מבחן ראשוני ותקופתי של דיילים
לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם כדייל, אלא אם בתקופה של 12 החדשים הקלנדריים שקדמו להעסקה, קבע מחזיק הרשיון באמצעות בחינות ראשוניות וחוזרות שאותו אדם הינו בעל כישורים וידע המתאימים לתפקידיו ולחובותיו המיועדים בנושאים אלה:
(1) סמכות הטייס המפקד;
(2) טיפול בנוסע, לרבות נהלים למקרה של נוכחות בני אדם בלתי שפויים או בני אדם אחרים שהתנהגותם עלולה לסכן את בטיחותם של הנוסעים האחרים;
(3) משימות אנשי צוות, תפקידיהם וחובותיהם בעת נחיתת אונס על פני המים, פינוי והליכי חירום אחרים;
(4) תדרוך נוסעים;
(5) מיקום והפעלה של מטפי אש ניידים וציוד עזרה ראשונה;
(6) שימוש נכון בציוד תא הנוסעים;
(7) מיקום והפעלה של ציוד החמצן לנוסעים;
(8) מיקום והפעלה של כל הפתחים לשעת חירום, לרבות מגלשות הפינוי, חבלי המילוט, אורות חירום, סירות הצלה וציוד חירום אחר;
(9) מקום ישיבתם של נוסעים העשויים להזדקק לסיועו של אדם אחר לשם תנועה מהירה לפתחי חירום במקרה חירום, כקבוע בספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון.
320. טייס מפקד: מבחן מכשירים
(א) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס מפקד בכלי טיס בטיסה לפי כט"מ, אלא אם, בתקופת ששת החדשים הקלנדריים שקדמו לאותה טיסה, הוא עבר מבחן מכשירים והמנהל או הבוחן המוסמך נתנו לו תעודת הסמכה המעידה על כך.
(ב) לא ישתמש טייס בכל סוג של תהליך גישת מכשירים לפי כט"מ, אלא אם בתקופת ששה החדשים הקלנדריים שקדמו לאותו שימוש הוא הוכיח את יכולתו בביצוע של תהליך גישת מכשירים תוך הסתייעות במיתקן VOR ,ILS ו-NDB, ואלא אם ניתנה לו תעודת הסמכה המעידה על כך כאמור בתקנת משנה (ח). תהליכי גישות המכשירים האמורים יכללו לפחות גישה ישירה אחת, גישת הקפה אחת תוך התייחסות לVOR- או לNDB- וגישת החטאה אחת. כל תהליך גישה כאמור יבוצע עד למינימה שנקבעה לאותו תהליך.
(ג) בחינת המכשירים כאמור בתקנת משנה (א) תכיל בחינה בע"פ או בכתב לגבי ציוד כלי הטיס, ובחינת טיסת המכשירים בתנאים מדומים של טיסת מכשירים. בחינת המכשירים תכלול שאלות בדבר נהלי חירום, פעולת מערכות המנוע, הדלק והשמן, קביעת הספקי מנוע, מהירויות הזדקרות, המהירות הטובה ביותר במצב של הפסקת פעולת מנוע, פעולת הפרופלר ומדחס גידוש והמערכות ההידראוליות, המכניות והחשמליות ואחרות. מבחן הטיסה יכלול ניווט מכשירים, יציאה ממצבי חירום מדומים ותהליכי גישת מכשירים הקשורים במתקני ניווט שהוא עשוי להעזר בהם במהלך עבודתו.
הטייס יוכיח כי הוא עומד ברמת הכשירות הנדרשת בתקנה 318(ד).
(ד) מבחן טיסת המכשירים יכלול -
(1) לגבי טייס מפקד של אוירון כאמור בתקנה 315(א) - התהליכים והתמרונים הנדרשים לצורך מתן רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר באותו דגם של אוירון;
(2) לגבי טייס מפקד של אוירון או הליקופטר כאמור בתקנה 315(ג) - התהליכים והתמרונים הנדרשים לצורך מתן רשיון טייס מסחרי עם הגדר מכשירים וכן, אם הדבר נדרש, להגדר הדגם המתאים;
מבחן המכשירים יתבצע על ידי טייס-בוחן מוסמך או על ידי המנהל.
(ה) הבחינה בטיסה תיערך בכלי טיס מהדגם שאותו עומד הטייס המפקד להטיס במהלך עבודתו. עומד הטייס להטיס יותר מדגם אחד של כלי טיס, יבצע את הבדיקה בכל אחד מהדגמים האלה, במחזוריות, אולם לא יותר מטיסת בדיקה אחת בכל אחת מהתקופות הקבועות בתקנת משנה (א).
(ו) עומד הטייס המפקד להטיס גם כלי טיס חד מנועיים וגם כלי טיס רב מנועי, יבצע את בחינת המכשירים כאמור בתקנת משנה (א) במחזוריות בכלי טיס רב מנועי ולאחר מכן בכלי טיס חד מנועי, אולם לא יותר מטיסת מבחן אחת בכל אחת מהתקופות הקבועות בתקנת משנה (א).
חלקים של מבחן הטיסה יכולים להתבצע במדמה טיסה או במיתקן אימון מתאים אחר, אם הדבר אושר על ידי המנהל.
(ז) אם הטייס המפקד מורשה להשתמש במערכת טייס אוטומטי במקום בטייס משנה, יוכיח במשך בחינת המכשירים הנדרשת, את יכולתו, ללא טייס משנה, תוך שימוש בטייס אוטומטי או בלעדיו -
(1) לבצע כהלכה הפעלת טיסת מכשירים;
(2) לבצע כהלכה קשר אויר-קרקע ולקיים הוראות מורכבות של פת"א.
הנבחן בבחינה כאמור יוכיח כי, תוך כדי שימוש בטייס האוטומטי, כלי הטיס מופעל באותה מידה של יעילות, כאילו היה נוכח בו טייס משנה.
(ח) המנהל או הבוחן המוסמך יתנו כתב הסמכה לטייס שעמד בבחינת המכשירים. כתב ההסמכה יכיל את רשימת סוגי תהליכי גישת המכשירים שהורשו, ואם עבר הטייס בחינת טייס אוטומטי, הרשאה להשתמש במערכת טייס אוטומטי במקום טייס משנה.
321. טייס מפקד: מבחן נתיבים ושדות תעופה
(א) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס מפקד בטיסה, אלא אם, בתקופת 12 החדשים הקלנדריים שקדמו לאותה טיסה הוא עבר מבחן נתיב בכלי טיס מאותו סוג אותו הוא עומד להטיס. מבחן הנתיב -
(1) ינתן על ידי בוחן מוסמך או על ידי המנהל;
(2) יכלול לפחות טיסה אחת מעל קטע שלם של נתיב;
(3) יכלול המראות ונחיתות בשדה תעופה יציג או בשדות תעופה יציגים. בנוסף לדרישות פסקה זו, לגבי טייס המורשה לבצע טיסת כט"מ, יכלול המבחן גם טיסה בפרוזדור אויר או בנתיב שמחוץ לפרוזדור אויר מאושר, או חלקים מהם, שבהם הוא עומד לטוס בשירותו של מחזיק הרשיון.
(ב) הבוחן יקבע אם הטייס הנבחן מבצע את תפקידיו ועומד באחריותו כטייס מפקד בהפעלה לפי פרק זה באורח משביע רצון, ויציין קביעתו בתיקו האישי של הטייס.
(ג) מחזיק רמ"א יקבע בספר העזר למבצעים שלו נוהל שיבטיח שכל טייס שלא טס בפרוזדור אויר, בנתיב או לשדה תעופה בתקופה של 90 יום הקודמים לטיסה המיועדת, יקבל לפני תחילתה של הטיסה את כל המידע הדרוש לביצועה הבטוח.
322. מועדי בחינות או בדיקות (תיקון: תשנ"ה)
(א) השלים איש צוות בחינה, מבחן באויר או אימון תקופתי שהוא נדרש לבצעם, 30 ימים לפני היום שבו הוא נדרש להשלימם או 30 ימים לאחריו, יראו אותו כאילו השלימם במועד שבו הוא נדרש לכך.
(ב) נכשל טייס בביצוע כל תמרון נדרש בעת מבחן, רשאי הבוחן ליתן לטייס אימון נוסף תוך כדי ביצוע המבחן. הבוחן רשאי לדרוש מהנבחן, בנוסף לחזרה על התמרון שבביצועו הוא נכשל, לבצע כל תמרון אחר החיוני לשם קביעת כשירותו של הנבחן. לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם שלא עבר מבחן כאמור בתפקיד של טייס, עד שישלים את ביצוע המבחן בהצלחה.
323. הסמכת טייס בוחן
מחזיק רמ"א המבקש שטייס המועסק על ידו יקבל הסמכה מטעם המנהל לשמש כטייס - בוחן של הטייסים המועסקים על ידו, יגיש למנהל בקשה לכך בכתב. המנהל רשאי להסמיך את הטייס כטייס-בוחן לאחר שעבר להנחת דעתו של המנהל בחינות מתאימות בע"פ ובכתב ולאחר שקבע כי הטייס מתאים לשמש כטייס-בוחן, לרבות מבחינת כישוריו ונסיונו וכי קיימת הצדקה להסמכה זו. כתב ההסמכה יציין את המבחנים, כאמור בתקנה 318, שהטייס-הבוחן מוסמך לבצעם ואת סוג כלי הטיס והדגמים שבהם רשאי הטייס לבצע את אותם מבחנים.
סימן ז': אימונים
324. הגדרות
בסימן זה -
"אימון ראשוני" - אימון הנדרש מאנשי צוות שלא הוסמכו ולא שרתו באותו תפקיד בכלי טיס;
"אימון הסבה" - האימון הנדרש מאנשי צוות שהוסמכו ושרתו באותו תפקיד בכלי טיס אחר;
"אימון קידום" - האימון הנדרש מטייסים, שהוסמכו ושרתו בכלי טיס מדגם מסויים כטייסי משנה, לפני שרותם באותו כלי טיס כטייסים מפקדים;
"אימון שינויים" - האימון הנדרש מאנשי צוות שהוסמכו ושרתו בכלי טיס מדגם מסויים, ולדעת המנהל נדרש אותו אימון לפני תחילת שרותו של איש צוות באותו תפקיד באותו כלי טיס שנעשו בו שינויים;
"אימון חוזר" - האימון הנדרש מאנשי צוות כדי לשמור על כשירותם לגבי כל כלי טיס, עמדת איש צוות וסוג הפעלה שבהם משרת איש הצוות;
"בטיסה" - התמרונים, התהליכים או התפקידים שיש לבצעם בכלי טיס.
325. תכנית אימונים: כללי
(א) מחזיק רמ"א הנדרש בתקנה 334 לקבוע תכנית אימונים -
(1) יקבע תכנית אימונים כאמור בסימן זה ויגרום לאישורה; תכנית האימונים תבטיח שכל איש צוות, מדריך טיסה, בוחן טיסה וכל אדם שמונה לתפקידים הקשורים בהובלת חמרים מסוכנים יהיה מאומן לביצוע תפקידיו;
(2) יספק למטרת האימונים מתקני קרקע, מתקני טיסה ומדריכי קרקע מוסמכים;
(3) יספק חומר אימונים, בחינות, טפסים, הוראות ונהלים עדכניים לשימוש בעת ביצוע אימונים ומבחנים כאמור בסימן זה;
(4) יספק מדריכי טיסה, בוחני טיסה ומדריכי מדמה טיסה במספר מספיק לביצוע קורסים של אימוני טיסה, מבחני טיסה ואימוני מדמה טיסה כאמור בסימן זה.
(ב) השלים איש צוות אימון חוזר שהוא נדרש לבצעו לפי סימן זה בחודש שלפני החודש שהוא נדרש לבצעו או בחודש שלאחריו, יראה איש הצוות כאילו השלים את האימון החוזר בחודש שבו הוא נדרש לבצעו.
(ג) מדריך, מפקח או בוחן טיסה האחראי על נושא אימונים קרקעי מסויים על חלק של אימון טיסה, של מבחן טיסה או מבחן כשירות כאמור בפרק זה יאשר את כשירותו וידיעתו המקצועית של איש הצוות, מדריך הטיסה או בוחן הטיסה לאחר סיום האימון או המבחן האמורים. האישור האמור יהווה חלק מרישומי איש הצוות. כאשר האישור צויין במערכת רישום ממוחשבת, יזוהו המדריך, המפקח או בוחן הטיסה המאשרים יחד עם אותו ציון, אולם חתימתם אינה נדרשת במקרה כזה.
(ד) נושאי האימונים הקשורים ביותר מכלי טיס אחד או עמדת איש צוות אחת ושהושלמו בהצלחה במשך אימון קודם במסגרת שרות אצל אותו מחזיק רשיון לגבי כלי טיס אחר או עמדת איש צוות אחרת, אינם נדרשים לאימון נוסף בעת ביצוע אימון מאוחר יותר שאינו אימון חוזר.
(ה) ניתן להשתמש במדמי טיסה ובמיתקני אימון אחרים במסגרת תכנית האימונים של מחזיק הרשיון, אם אושרו על ידי המנהל.
326. אישור תכנית אימונים
(א) מחזיק רמ"א המבקש אישור זמני, אישור סופי ואישור שינוי תכנית אימונים, ימציא למנהל -
(1) עקרונות תכנית האימונים, עם מידע המספיק לשם הערכה ראשונית של תכנית האימונים או של תיקונה;
(2) מידע נוסף שהמנהל עשוי לדרוש.
(ב) עונה תכנית האימונים המוצעת או התיקון המוצע על הוראות סימן זה, יאשרה המנהל אישור זמני בכתב, ומחזיק הרשיון רשאי יהיה לבצע את האימונים לפי אותה תכנית. המנהל רשאי לבדוק את התכנית ולהציע למחזיק הרשיון לבצע תיקונים, אם ימצא ליקויים שיש לתקנם.
(ג) המנהל יתן אישור סופי לתכנית אימונים מוצעת או לתיקון מוצע של תכנית אימונים אם מחזיק הרשיון יוכיח, להנחת דעתו, שהאימונים המבוצעים לפי תכנית האימונים שאושרה אישור זמני כאמור בתקנת משנה (ב) מבטיחים שכל אדם המשלים אותם בהצלחה הינו מאומן לביצוע תפקידיו.
(ד) מצא המנהל כי נדרשים תיקונים בתכנית האימונים לשם הבטחת מטרותיה, יבצע מחזיק הרשיון את התיקונים הנדרשים, לאחר שקיבל על כך הודעה מאת המנהל. קיבל מחזיק הרשיון הודעה כאמור מהמנהל, הוא רשאי להגיש בקשה לשיקול דעת מחודש של המנהל תוך 30 יום מקבלת ההודעה. הגשת הבקשה לשיקול מחדש תעכב את ביצוע התיקונים עד קבלת החלטת המנהל, אלא אם קבע המנהל כי נדרש תיקון מיידי מטעמי בטיחות הטיסה.
327. תכנית אימונים: תכנית לימודים
(א) מחזיק רמ"א יכין ויחזיק תכנית לימודים מעודכנת לכל דגם של כלי טיס לגבי כל איש צוות הנדרש לתפעלת אותו דגם של כלי טיס. תכנית הלימודים תכלול אימוני קרקע ואימוני טיסה הנדרשים לפי סימן זה.
(ב) תכנית לימודים תכלול את כל אלה:
(1) רשימת נושאי אימוני הקרקע, לרבות נושאי חירום;
(2) רשימת מיתקני האימונים ועזרי הלימוד שמחזיק הרשיון ישתמש בהם;
(3) תאור מפורט או תצוגה צילומית של התמרונים, הנוהלים והתפקידים הרגילים, המיוחדים והתמרונים, הנהלים ותפקידי החירום שישתמשו בהם בכל שלב של אימוני הטיסה או מבחני הטיסה.
328. דרישות אימוני איש צוות
(א) מחזיק רמ"א יכלול בתכנית האימונים את אימוני הקרקע הראשוניים ואת אימוני ההסבה הקרקעיים המפורטים להלן והמתאימים לתפקידו של כל איש צוות:
(1) אימון קרקע בסיסי לאנשי צוות חדשים הכולל הדרכה בכל הנוגע -
א. לתפקידיו ולאחריותו;
ב. לחלקים מתאימים של תקנות אלה;
ג. לתכולת רשיונו של מחזיק הרמ"א ומפרטי ההפעלה שלו (אינו נדרש לדיילים);
ד. לחלקים מתאימים של ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון;
(2) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים כאמור בתקנות 336 ו-338, לפי הישים שביניהם;
(3) אימון חירום כאמור בתקנה 329.
(ב) תכנית האימונים תספק אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה כאמור בתקנה 337.
(ג) תכנית האימונים תספק אימון חוזר קרקעי ובטיסה כאמור בתקנה 339.
(ד) ניתן לכלול בתכנית אימונים אימון קידום כאמור בתקנות 336 ו-337, לגבי כלי טיס מדגם מסויים.
(ה) בנוסף לאמור בתקנות משנה (א) עד (ד), תספק תכנית האימונים אימון קרקע ואימון בטיסה הדרוש כדי להבטיח שכל איש צוות -
(1) ימשיך להיות מאומן וכשיר לכל כלי טיס, עמדת איש צוות וסוג הפעלה שבהם הוא ישרת;
(2) יהיה מאומן בכל הנוגע לציוד, מיתקנים, נהלים וטכניקות חדשים, לרבות שינויים בכלי טיס.
329. אימון חירום
(א) תכנית האימונים תספק אימון חירום כאמור בתקנה זו, לכל סוג, דגם או תצורה של כלי טיס, לכל איש צוות ולכל סוג הפעלה, המתאימים לכל איש צוות ולמחזיק הרמ"א.
(ב) אימון חירום יכלול -
(1) הדרכה בתפקידי חירום ובנהלי חירום, לרבות תיאום בין אנשי הצוות ולרבות הדרכה בנושאי בטחון התעופה;
(2) הדרכה אישית במיקום ציוד חירום, תפקידו והפעלתו, לרבות -
א. ציוד שמשתמשים בו לציפה ולפינוי;
ב. ציוד עזרה ראשונה והשימוש הנכון בו;
ג. מטפי אש ניידים, תוך הדגשת השימוש השונה בהם לכיבוי סוגי אש שונים;
(3) הדרכה בטיפול במצבי חירום, לרבות -
א. איבוד מהיר של דיחוס;
ב. אש בטיסה או על פני הקרקע ונהלי פיקוח על עשן, תוך הדגשת ציוד חשמל ומפסקי זרם המצויים באזורי תאי הנוסעים והצוות;
ג. ציפה ופינוי;
ד. מחלות, פציעות או מצבים מיוחדים אחרים הקשורים בנוסעים או באנשי צוות;
ה. חטיפות כלי טיס ופגיעה בהם, ומצבים מיוחדים אחרים;
(4) סקירה של תאונות ותקריות שארעו לכלי טיס, שהופעלו על ידי מחזיק הרמ"א, הקשורות במצבי חירום.
(ג) איש צוות יבצע לפחות תרגילי חירום אלה, תוך שימוש בציוד חירום ובנהלי חירום מתאימים, אלא אם קבע המנהל, לגבי תרגיל מסויים, כי איש הצוות מסוגל לקבל אימון מספיק על ידי הדגמה בלבד:
(1) ציפה, אם ישים;
(2) פינוי חירום;
(3) כיבוי אש ובקרת עשן;
(4) הפעלת פתחי חירום ושימוש בהם, לרבות פרישת מגלשות ושימוש בהן, אם ישים;
(5) שימוש בחמצן הנוסעים ואנשי הצוות;
(6) הוצאת סירות הצלה מכלי הטיס וניפוחן, שימוש בחבלי הצלה והעלאת נוסעים ואנשי צוות על סירות ההצלה, אם ישים;
(7) פרישה של חגורות הצלה וניפוחן ושימוש במתקני ציפה אישיים אחרים, אם ישים.
(ד) אנשי צוות המועסקים בהפעלה בגובה של מעל 25,000 רגל, יקבלו הדרכה בכל אלה:
(1) מבנה האטמוספירה;
(2) מערכת הנשימה ומערכת הדם;
(3) היפוקציה - צורותיה, סימניה, זיקה לחמצן ושיטות התגברות עליה;
(4) נשימת יתר (היפרונטילציה) - סימניה ושיטות התגברות עליה;
(5) מערכות חמצן ומסכות.
330. אימון בטיפול והובלת חמרים מסוכנים
(א) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם בתפקיד הכרוך בטיפול בחמרים מסוכנים או בהובלתם, אלא אם אותו אדם השלים, בתקופה של 12 חדשים שקדמו לכך, אימון ראשוני או אימון חוזר הכולל הדרכה לגבי -
(1) רישויו המתאים של השוגר, האריזה, הסימון, השילוט והתיעוד המבוצעים על ידו בכל הנוגע לחמרים מסוכנים;
(2) איפיוני הטיפול, ההטענה והאחסנה של חמרים מסוכנים.
(ב) מחזיק רשיון ינהל רישומים של האימונים שהושלמו על ידי אנשי צוות ועובדי קרקע המבצעים תפקידים הכרוכים בטיפול ובהובלת חמרים מסוכנים.
(ג) מחזיק רשיון שהחליט לא להוביל חמרים מסוכנים, או סוגים מסויימים של חמרים מסוכנים, יבטיח שכל איש צוות יהיה מאומן בזיהוי חמרים אלה.
(ד) מחזיק רמ"א המפעיל כלי טיס בשדה תעופה שאין בו בני אדם מאומנים לטיפול בחמרים מסוכנים, רשאי להעסיק לעניין זה בני אדם שאינם עונים על תקנות משנה (א) ו-(ב), לפריקה, לטעינה או לטיפול אחר בחמרים מסוכנים, אם אותם בני אדם עוסקים בכך בהשגחתו של איש צוות כשיר כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
331. אישור מדמי טיסה ומתקני אימון אחרים
(א) קורסי אימונים, שמשתמשים בהם במדמי טיסה ובמתקני אימון אחרים יכולים להכלל בתכנית האימונים של מחזיק רמ"א, אם אושרו על ידי המנהל.
(ב) מדמה טיסה או מיתקן אימון אחר, שמשתמשים בהם בקורס אימונים או במבחני טיסה הנדרשים בסימן זה, יענו על דרישות אלה:
(1) עליהם להיות מאושרים במיוחד עבור -
א. מחזיק הרשיון;
ב. דגם כלי הטיס שלגביו נערכים האימון או המבחן;
ג. התמרון, התהליך או תפקיד איש הצוות המסויימים;
(2) עליהם לענות על איפיוני הביצוע, התיפקוד והאיפיונים האחרים הנדרשים למתן האישור במשך כל עת השימוש בהם;
(3) יש לשנותם בהתאמה לכל שינוי בכלי טיס המדומה על ידם, המשנה את איפיוני הביצוע, התיפקוד או איפיונים אחרים הנדרשים למתן האישור.
(ג) בבואו ליתן אישור ראשוני ואישור סופי לתכנית אימונים או לתיקונה, רשאי המנהל לשקול את התאמתם ורמתם של מתקני האימון, שיטות האימונים ונהליהם הנכללים בתכנית הלימודים של מחזיק הרשיון.
332. כישורי בוחן טיסה ומדריך טיסה
(א) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כבוחן טיסה או כמדריך טיסה במסגרת תכנית אימונים כאמור בסימן זה, אלא אם, בקשר לדגם כלי טיס מסויים, אותו אדם -
(1) מחזיק ברשיון טייס ובהגדרים שיש להחזיקם כדי לשרת כטייס מפקד בהפעלה לפי פרק זה;
(2) סיים בהצלחה את כל שלבי האימון המתאימים לאותו כלי טיס, לרבות אימון חוזר, הנדרשים כדי לשרת כטייס מפקד בהפעלה לפי פרק זה;
(3) סיים בהצלחה את מבחני הכשירות הנדרשים כדי לשרת כטייס מפקד בהפעלה לפי פרק זה;
(4) עמד בהצלחה בדרישות האימונים כאמור בתקנה 333;
(5) מחזיק בתעודה רפואית סוג 1 או סוג 2 הנדרשת כדי לשרת כטייס מפקד בהפעלה לפי פרק זה;
(6) במקרה של בוחן טיסה, הוא אושר לכך על ידי המנהל;
(7) במקרה של בוחן טיסה המועסק במדמה טיסה בלבד, הוא מחזיק בתעודה רפואית סוג 3.
(ב) לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כמדריך מדמה טיסה בקורס אימונים הניתן במדמה טיסה לפי סימן זה, אלא אם אותו אדם -
(1) מחזיק לפחות ברשיון טייס מסחרי;
(2) השלים בהצלחה, באישור בוחן טיסה, את שני אלה -
א. אימון קרקעי ראשוני של טייס ושל מדריך טיסה לפי סימן זה;
ב. קורס אימונים במדמה טיסה שבו אותו אדם עומד להדריך.
333. אימוני בוחן טיסה ומדריך טיסה
(א) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לבוחן טיסה יכללו כל אלה:
(1) חובות בוחן טיסה, תפקידיו ואחריותו;
(2) הוראות מתאימות של תקנות אלה וכן מדיניות מחזיק הרשיון ונוהליו;
(3) השיטות, הנהלים והטכניקות לביצוע המבחנים;
(4) הערכה נכונה של ביצועי הטייס, לרבות אבחנה של -
א. אימון בלתי נכון ובלתי מספיק;
ב. איפיונים אישיים העלולים להשפיע לרעה על בטיחות הטיסה;
(5) פעולה מתאימה לתיקון מבחנים לא מספיקים;
(6) שיטות, נהלים ומגבלות מאושרים לביצוע הנהלים הרגילים והמיוחדים ונהלי החירום בכלי טיס.
(ב) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים למדריך טיסה, למעט למחזיק בהגדר הדרכה תקף, יכללו כל אלה:
(1) עקרונות בסיסיים של תהליך לימוד ההדרכה;
(2) שיטות ונוהלי הדרכה;
(3) יחסי מדריך-מתלמד.
(ג) אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה לבוחן טיסה ולמדריך טיסה, יכללו כל אלה:
(1) אימון בטיסה וביצוע מבחני טיסה ממושבי הטייס משמאל ומימין, בביצוע התמרונים הרגילים והמיוחדים ותמרוני החרום, הנדרשים על מנת להבטיח את כשירותו של אותו אדם לבצע מבחני טיסה ואימוני טיסה כאמור בסימן זה;
(2) אמצעי הבטיחות המתאימים שיש לנקוט בהם מכל אחד ממושבי הטייס במצבי חרום העלולים להתפתח בעת האימון;
(3) התוצאות האפשריות מנקיטת אמצעי בטיחות בלתי מתאימים בעת האימון.
(ד) ניתן לעמוד בדרישות תקנת משנה (ג), פסקאות (2) ו-(3), על ידי ביצוען בטיסה או במדמה טיסה מאושר.
334. תכניות אימונים של טייס ודייל
(א) מחזיק רמ"א יקיים תכנית אימונים לטייסים, ואם הוא מעסיק דיילים, יקיים מחזיק רמ"א גם תכנית אימונים לדיילים, המתאימות להפעלה שכל טייס או דייל אמורים לבצע, ויבטיח שכל אחד מהם יאומן כראוי כדי לעמוד בדרישות הישימות של מבחני הידע המקצועי והביצוע כאמור בתקנות 318 עד 322, אולם המנהל רשאי להתיר חריגה מהוראות תקנה זו, אם מצא שהדבר מוצדק מפאת היקפה המוגבל של ההפעלה.
(ב) מחזיק רשיון הנדרש לקיים תכנית אימונים לפי תקנת משנה (א) יכלול בתכנית זו תכניות לימודים לאימוני קרקע ואימונים בטיסה לגבי -
(1) אימון ראשוני;
(2) אימון הסבה;
(3) אימון קידום;
(4) אימון שינויים;
(5) אימון חוזר.
(ג) מחזיק הרמ"א יספק חומר לימודים עדכני ומתאים לשימוש כל טייס ודייל.
(ד) עותקי תכניות האימונים, וכל שינוי או תוספת להם, יומצאו למנהל לפני התחלת השימוש בהם ויאושרו על ידו. משתמש מחזיק הרשיון במתקני אימון של בני אדם אחרים, יומצאו גם עותקי תכניות אימונים של אותם מתקנים למנהל.
335. אנשי צוות: דרישות אימון ראשוני ואימון חוזר
לא יעסיק מחזיק רמ"א אדם, ולא יעסוק אדם, כטייס או כדייל בהפעלה לפי פרק זה, אלא אם אותו אדם סיים את שלב האימון הראשוני או שלב האימון החוזר המתאימים לסוג ההפעלה שאותו הוא עומד לבצע, תוך התקופה של 12 חודשים קלנדריים לפני הביצוע.
336. טייסים: אימוני קרקע
אימון ראשוני, אימון הסבה ואימון קידום קרקעיים לטייסים יכללו הדרכה לפחות בכל אלה, ככל שהדבר מתאים לתפקידיהם:
(1) נושאים כלליים -
א. נהלי המעקב אחר התקדמות הטיסה של מחזיק הרמ"א;
ב. עקרונות ושיטות לקביעת משקל ואיזון של כלי הטיס וכן מגבלות מסלולים להמראה ולנחיתה;
ג. מטאורולוגיה המספיקה להבטיח ידיעה מקצועית מעשית בתופעות מזג אויר, לרבות העקרונות של מערכות-חזית, התקרחות, ערפל, סערות רעמים, גזירת רוח, וכן אם ישים, מצבי מזג אויר בגובה רב;
ד. מערכות פיקוח על תנועה אוירית, ונוהלי פיקוח ומונחים הקשורים בו;
ה. ניווט ושימוש בעזרי ניווט, לרבות תהליכי גישת מכשירים;
ו. נהלי קשר רגילים ובעת חירום;
ז. סימני עזר חזותיים לפני ירידה מתחת לDH- או לMDA- ובמשך הירידה;
ח. הדרכה נוספת החיונית כדי להבטיח את כשירות הטייס.
(2) לגבי כל דגם של כלי טיס -
א. תיאור כללי;
ב. איפיוני ביצוע;
ג. מנועים ופרופלרים;
ד. רכיבים עיקריים;
ה. מערכות עיקריות ואחרות, עקרונות הפעלה רגילה, מיוחדת ובעת חרום, נהלים מתאימים ומגבלות;
ו. נהלים להמנעות ממצבי מזג אויר קשה ולהפעלה בתוך סערות רעמים או בקרבתן (לרבות גבהי החדירה הטובים ביותר), מערבולות אויר, התקרחות, ברד ובתנאים מטאורולוגיים מסוכנים אחרים;
ז. מגבלות הפעלה;
ח. צריכת דלק ובקרת שיוט;
ט. תכנון טיסה;
י. כל נוהל רגיל ונוהל חירום;
יא. ספר העזר לטיסה המאושר של כלי הטיס, או ספר דומה.
337. טייסים: אימון טיסה
(א) אימון ראשוני, אימון הסבה, אימון קידום ואימון שינויים לטייסים, יכללו טיסה ונסיון לגבי כל אחד מהתמרונים ומהתהליכים הנכללים בתכנית הלימודים במסגרת תכנית האימונים המאושרת.
(ב) התמרונים והתהליכים הנדרשים כאמור בתקנת משנה (א), יבוצעו בטיסה, אלא אם ניתן לבצע חלק מהם במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה, כאמור בסימן זה.
(ג) כוללת תכנית האימונים המאושרת של מחזיק הרשיון קורס אימונים שמשתמשים בו במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה, ישלים כל טייס בהצלחה -
(1) אימון ונסיון במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה בביצוע תמרונים ותהליכים לפי סימן זה שניתן לבצעם במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה;
(2) מבחן טיסה בכלי טיס או מבחן במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה ברמת כשירות של טייס מפקד או טייס משנה, לפי הישים ביניהם, לפחות בכל התמרונים והתהליכים שניתן לבצעם במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה.
338. דיילים: אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים
אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לדיילים יכללו הדרכה לפחות בכל אלה:
(1) נושאים כלליים:
א. סמכות הטייס המפקד;
ב. טיפול בנוסע, לרבות נהלים בטיפול בנוסעים בלתי שפויים או באחרים שהתנהגותם עלולה לסכן את בטיחות הטיסה;
(2) לגבי כל דגם של כלי טיס:
א. תיאור כללי של כלי הטיס תוך הדגשת איפיונים פיזיים שיש להם השלכה על ציפה ופינוי, ונוהלי חרום בעת טיסה, ועל תפקידים אחרים הקשורים בהם;
ב. השימוש במערכת מסירת הודעות לציבור ובאמצעי תקשורת עם אנשי הצוות האחרים, לרבות אמצעי חרום במקרה של נסיון חטיפת כלי הטיס, פיגוע בו או מצבים בלתי רגילים אחרים;
ג. שימוש נאות בציוד אלקטרוני המיועד לשימוש הדיילים ובהפעלת מערכות האיורור והחימום של תאי הנוסעים.
339. אימון חוזר
(א) מחזיק רמ"א יבטיח שכל איש צוות יקבל אימון חוזר ושכל איש צוות יהיה מאומן, כשיר ומעודכן בכל הנוגע לדגם כלי הטיס ולעמדת איש הצוות המתאימים.
(ב) אימון קרקע חוזר יכלול לפחות את כל אלה:
(1) בוחן המאפשר לבדוק את ידיעתו המקצועית של איש הצוות בכל הנוגע לכלי הטיס ולעמדתו בו;
(2) הדרכה הנדרשת לשם רענון ועדכון הידיעה המקצועית לרבות אימון חירום.
(ג) אימון טיסה חוזר לטייסים יכלול אימון טיסה בתמרונים ובתהליכים כאמור בסימן זה, אולם השלמת מבחן מוצלח הנדרש לפי תקנה 318 תוך התקופה הקודמת של 12 חדשים קלנדריים יכולה לבוא במקום אימון טיסה חוזר.
סימן ח': מגבלות הפעלת אוירון
340. הגדרות
למטרת סימן זה תהיה למונחים "אורך אפקטיבי של מסלול" ו"מישור חפשי ממכשולים" המשמעות שיש למונחים אלה בתקנה 135.361 ל-פ.א.ר.
341. תחולה
(א) מחזיק רמ"א המפעיל אוירון בינוני מקטגוריה תובלה המונע במנוע בוכנה, יענה על הוראות תקנות 135.365 עד 135.377 ל-פ.א.ר.
(ב) מחזיק רמ"א המפעיל אוירון בינוני מקטגוריה תובלה המונע במנוע טורבינה יענה על הוראות תקנות 135.379 עד 135.387 ל-פ.א.ר., אולם אם מפעיל מחזיק הרשיון אוירון בינוני מקטגוריה תובלה המונע במנוע טורבו-פרופלר שהורשה אחרי 29 באוגוסט 1959, אך שניתנה לו לפני כן תעודת סוג עם אותו מספר של מנועי בוכנה, רשאי מחזיק הרשיון לענות על הוראות תקנות 135.365 עד 135.377 ל - פ.א.ר.
(ג) מחזיק רמ"א המפעיל אוירון בינוני שאינו בקטגוריה תובלה, יענה על הוראות תקנות 135.389 עד 135.395 ל-פ.א.ר. וכל החלטה בדבר עמידה בדרישות תתבסס על נתוני ביצוע מאושרים. למטרת תקנה זו, אוירון בינוני שאינו מקטגוריה תובלה הוא אוירון שניתנה לו תעודת סוג לפני 1 ביולי 1942.
(ד) מחזיק רמ"א המפעיל אוירון קטן מקטגוריה תובלה, יענה על הוראות תקנה 135.397 ל-פ.א.ר.
(ה) מחזיק רמ"א המפעיל אוירון קטן שאינו מקטגוריה תובלה, יענה על הוראות תקנה 135.399 ל-פ.א.ר.
(ו) נתוני הביצוע בספר העזר לטיסה של האוירון יחולו בכל הנוגע לקביעת עמידה בהוראות תקנות 135.365 עד 135.387 ל-פ.א.ר.. כאשר התנאים שונים מאלה שעליהם התבססו נתוני הביצוע, תיקבע עמידה בהוראות על ידי אינטרפולציה או על ידי חישוב השפעות השינוי על המשתנים המסויימים, אם תוצאות האינטרפולציה או החישוב הינן מדויקות באורח משמעותי כמו התוצאות של מבחנים ישירים.
(ז) לא ימריא אדם אוירון בינוני מקטגוריה תובלה המונע במנועי בוכנה, במשקל העולה על המשקל המורשה לאותו מסלול שבשימוש (הנקבע לפי מגבלות המראה במסלול הכלולות בהוראות ההפעלה של קטגוריה תובלה בסימן זה) לאחר שנלקחו בחשבון נתוני תיקוני הטמפרטורה כאמור בספר העזר לטיסה של האוירון.
(ח) המנהל רשאי להתיר במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון חריגות מהוראות סימן זה, אם עקב קיומן של נסיבות מיוחדות, עמידה מילולית בדרישה מסויימת אינה חיונית לבטיחות הטיסה.
(ט) ניתן להפחית את הרוחב של 10 מייל, המצויין בתקנות 135.369 עד 135.373 ל-פ.א.ר., ל-5 מילין, באורך שאינו עולה על 20 מייל, כאשר ההפעלה היא לפי כטר"מ או כאשר מתקני הניווט מספקים זיהוי אמין ומדוייק של פני קרקע גבוהים ושל מכשולים, המצויים מחוץ לתחום של 5 מילין, אך בתחום של 10 מייל, מכל צד של הנתיב המיועד.
סימן ט': דרישות מיוחדות לאחזקה
342. תחולה
(א) מחזיק רמ"א יתחזק את כלי הטיס המופעלים על ידו לפי הוראות הפרק השביעי וכן לפי הוראות תקנות סימן זה.
(ב) מחזיק רמ"א המפעיל כלי טיס שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 9 מושבים או פחות, רשאי, אם לא נדרש אחרת על ידי המנהל, לתחזק את כלי הטיס האמורים גם לפי הוראות סימן זה החלות על מפעיל כלי טיס שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 10 מושבים או יותר.
343. אחריות לכושר אוירי
מחזיק רמ"א הוא האחראי העיקרי לכושר האוירי של כלי הטיס המופעלים על ידו, לרבות גוף כלי הטיס, מנועיו, הפרופלרים או הרוטורים שלו, חלקיו ואביזריו.
344. מערך אחזקה (תיקון: תשמ"ד)
מחזיק רמ"א יוודא קיומו של מערך אחזקה כאמור בתקנה 131, ויבטיח כי -
(1) האחזקה מבוצעת בהתאם למערך האחזקה;
(2) עומדים לרשותו של הגוף המוסמך לביצוע האחזקה והמבצע את האחזקה, כח אדם כשיר ומתקנים וציוד מתאימים ומספיקים לביצוע נאות של האחזקה;
(3) לא ישוחרר כלי טיס לטיסה, אלא אם כלי הטיס הוא כשיר לטיסה, ומתוחזק כהלכה למטרת הפעלה לפי פרק זה.
345. שינוי במערך האחזקה
(א) מצא המנהל כי ביקורות כלי הטיס, המפורטות במערך האחזקה והנדרשות ומאושרות על פי הפרק השביעי, אינן מספיקות כדי לעמוד בדרישות פרק זה, או לבקשת מחזיק רמ"א, רשאי המנהל לשנות את מערך האחזקה, המהווה חלק בלתי נפרד ממפרטי ההפעלה של מחזיק הרמ"א.
(ב) מחזיק רמ"א המבקש מהמנהל שינוי מערך האחזקה, יצרף לבקשתו את מערך האחזקה המאושר, ואת נוסח השינוי המבוקש.
346. אישור הגוף המוסמך לביצוע אחזקה
(א) מחזיק רמ"א יודיע למנהל מיהו הגוף המוסמך לביצוע האחזקה העומד לבצע את אחזקת כלי הטיס המופעלים על ידו, ויבקש את אישורו של המנהל לכך.
(ב) העברת ביצוע האחזקה מגוף מוסמך לביצוע אחזקה, שאושר על ידי המנהל כאמור בתקנת משנה (א), לגוף מוסמך אחר, טעונה אישור המנהל מראש ובכתב.
(ג) לרשותו של מחזיק רמ"א המוסמך לבצע אחזקה עצמית, והמפעיל כלי טיס שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 9 נוסעים או פחות, תעמוד מערכת ביקורת מאושרת על ידי המנהל והעונה על דרישות סימן זה.
(ד) לרשותו של מחזיק רמ"א המוסמך לבצע אחזקה עצמית, והמפעיל כלי טיס שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 10 נוסעים או יותר, תעמוד מערכת פיקוח איכות וביקורת העונה על דרישות תקנה 21 לתקנות מכוני הבדק וכן על דרישות סימן זה.
347. דרישות ספר עזר למבצעים
(א) מחזיק רמ"א המבצע אחזקה עצמית או המבצע אחזקה באמצעות מכון בדק או יצרן, יכלול בספר העזר למבצעים שלו תרשים או תאור המבנה הארגוני שלו המתאים לביצוע האחזקה כאמור, ואת רשימת בני האדם בתפקיד ניהולי או בתפקיד בכיר המבצעים עבורו את האחזקה.
(ב) ספר העזר למבצעים יכלול גם את מערך האחזקה כאמור בתקנות 241 ו-344.
(ג) מחזיק רמ"א יקבע בספר העזר למבצעים שיטה מתאימה לשימור מידע בקשר לתחזוקה שבוצעה ולאפשרות של גישה מהירה למידע ושימוש בו, להנחת דעתו של המנהל והכוללת -
(1) תאור של העבודה שבוצעה;
(2) שם האדם שביצע את העבודה;
(3) שמו או אמצעי זיהוי של האדם שאישר את ביצוע העבודה וחתימתו של אותו אדם.
348. דרישות נוספות למערך אחזקה
(א) מחזיק רמ"א יהיה אחראי לכך שמערך האחזקה של כלי הטיס המופעלים על ידו יכלול בנוסף לנדרש לפי תקנה 131, את כל אלה:
(1) שיטות ביצוע אחזקה שגרתית ולא שגרתית ושינויים, בנוסף לבדיקה השגרתית הנדרשת;
(2) נהלים שמטרתם לוודא שכל הבדיקות והחלפת החלקים כדרוש מבוצעים בהתאם למערך האחזקה ושכל האפיצויות הדרושות בעת ביצוע הבדיקות ובדיקות הכפל כלולות במערך האחזקה;
(3) סימון של סעיפי הבדיקה שבהם נדרשת ביקורת על ידי מבקר. ביקורת כאמור תבוצע לפחות על אותם סעיפי מערך הקשורים בפריטי מבנה, מנוע, פרופלר וציוד, אשר כשל שלהם, פעולתם הבלתי תקינה או שימוש לא נכון בחלקים ובחמרים בהם, עלולים לגרום לתקלות המסכנות את הפעולה הבטוחה של כלי הטיס;
(4) סימון של סעיפי ביקורת על ידי מבקר שבהם נדרשת ביקורת כפל;
(5) נוהלים שמטרתם לוודא שיטת ביצוע הבדיקות, הביקורות וביקורות הכפל הדרושות ואשר יבטיחו שביקורת של עבודה מסויימת לא תעשה בידי אותו אדם שביצע את העבודה ושביקורת הכפל לא תעשה בידי אותו אדם שביצע את הביקורת הראשונה;
(6) נוהלים שמטרתם להבטיח שהבדיקות, האחזקה והשינויים שלא הסתיימו כתוצאה מהפסקה של העבודה, יושלמו כהלכה לפני שחרור כלי הטיס לטיסה.
(ב) מערך אחזקה של מחזיק ברמ"א המפעיל כלי טיס, שתצורת מושבי הנוסעים שלו, למעט כל מושב טייס, היא של 10 מושבים או יותר יכלול, בנוסף לנדרש לפי תקנת משנה (א), נוהלים שמטרתם לוודא הפרדה בין סמכויות מחלקת פיקוח איכות וביקורת של הגוף המוסמך לביצוע אחזקה המתחזק את כלי הטיס, לבין סמכויות מחלקות אחרות של אותו גוף העוסקות בביצוע העבודה, כך שהחלטת מבקר או מפקח איכות הנוגעת לביקורת לא תבוטל אלא על ידי אדם בעל סמכות גבוהה ממנו, במסגרת מחלקת פיקוח איכות וביקורת, או על ידי אדם בעל אחריות כוללת, בדרג הנהלת הגוף המוסמך לביצוע אחזקה האחראי על פעילות מחלקת פיקוח וביקורת ועל פעילות מחלקות אחזקה אחרות.
349. דרישות למבקרים
לא ישתמש מחזיק רמ"א באדם לביצוע, ולא יבצע אדם, פעולות ביקורת בכלי טיס של מחזיק הרשיון, אלא אם האדם המבצע ביקורת-
(1) מחזיק רשיון טכנאי לבדק כלי טיס עם הגדר מתאים או הוא חותם מוסמך של מכון בדק עם הגדר מתאים;
(2) קיבל הדרכה מתאימה והוסמך כמבקר על ידי הגוף המוסמך לביצוע אחזקה המתחזק את כלי הטיס;
(3) פועל במסגרת מערכת ביקורת או מערכת פיקוח איכות וביקורת של הגוף המוסמך לביצוע אחזקה המתחזק את כלי הטיס.
350. עדכון מערך האחזקה
(א) מחזיק רמ"א אחראי לכך שהגוף המוסמך לביצוע אחזקה המתחזק את כלי הטיס המופעלים על ידו -
(1) מבצע מעקב מתמיד אחר מצב כושר הטיסה של כלי הטיס המתוחזקים וכל חלקיהם וכן אחר פרסומי היצרן, לצורך בדיקת ההתאמה והיעילות של מערך האחזקה, וכדי שתוצאות המעקב ישמשו לשינוי או לעדכון מערך האחזקה;
(2) מוודא ששינוי או עדכון מערך האחזקה, הסוטים מהדרישות שנקבעו במערך האחזקה, יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של המנהל.
(ב) מחזיק רמ"א המפעיל כלי טיס שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט כל מושב טייס היא של 10 מושבים או יותר, יהיה אחראי לכך כי הגוף המוסמך לביצוע אחזקה המתחזק את כלי הטיס, מבצע מעקב מתמיד אחר יעילות שיטת פיקוח האיכות והביקורת המשמשת לפיקוח על אחזקת כלי הטיס המופעלים על ידי מחזיק הרמ"א.
(ג) מצא המנהל שמערך האחזקה או שיטת פיקוח האיכות והביקורת, אינם מכילים סעיפי ביקורת, נהלים ותקנים הדרושים כדי לענות על דרישות תקנות אלה רשאי המנהל להורות למחזיק הרמ"א לשנות את מערך האחזקה או את שיטת פיקוח האיכות והביקורת, כדי שיענו על דרישות התקנות.
(ד) מחזיק רמ"א רשאי לערור על החלטת המנהל לראש מינהל התעופה האזרחית תוך 30 יום מיום קבלת הוראת המנהל, כאמור בתקנת משנה (ג). קבע המנהל כי יש לבצע הוראתו ללא דיחוי מטעמי בטיחות הטיסה, יבוצע השינוי מיד; בכל מקרה אחר דוחה הגשת ערר כאמור את ביצוע השינוי עד קבלת החלטתו של ראש מינהל התעופה האזרחית.
351. רמת ביצוע אחזקה
מחזיק רמ"א אחראי לכך שהגוף המוסמך לביצוע אחזקה, המתחזק את כלי הטיס המופעלים על ידו, הכין תכנית הדרכה שמטרתה להבטיח כי כל עובד, המוסמך לקבוע את רמת הביצוע של העבודה, יהיה בעל ידע מעודכן בכל הקשור לנוהלים, לטכניקות, לשינויים בכלי הטיס ולשינויים בציוד הבדיקה ויהיה כשיר לביצוע תפקידיו.
352. דרישות לביצוע אחזקה
(א) לא יבצע אדם שינוי גדול, שינוי אקוסטי או תיקון גדול בכלי טיס המופעל על ידי מחזיק רמ"א, במנועו, בפרופלר שלו, ברוטור שלו או בציודו, אלא אם שינוי או תיקון זה בוצע בהתאם לנתונים טכניים שאושרו על ידי המנהל.
(ב) לעניין תקנת משנה (א), שינוי גדול, שינוי אקוסטי או תיקון גדול שאושרו בעבר על ידי הרשויות המוסמכות לכך במדינת הייצור, נחשב כשינוי או תיקון שנתוניו הטכניים אושרו על ידי המנהל.
(ג) בקשה המכילה את הנתונים הטכניים הדרושים לצורך אישור שינוי גדול, שינוי אקוסטי או תיקון גדול, תוגש בטופס ובאופן שיורה המנהל.
353. דיווח תקלות תפעוליות (תיקון: תשס"ו)
(א) מפעיל ידווח למנהל בכתב על כל כשל, תקלה או פגם בכלי טיס, כמפורט להלן:
(1) התלקחות אש;
(2) התראת שווא לגבי אש או עשן;
(3) תקלה במערכת הפליטה של המנוע שבעטיה נגרם נזק למנוע, לחלק סמוך של מבנה כלי הטיס, לציוד או לרכיבים;
(4) תקלה ברכיב של כלי הטיס שגרמה להצטברות או לזרימה של עשן, גז או אדים רעילים או מזיקים;
(5) תקלה שגרמה לכיבוי מנוע או להפסקת הבעירה (flameout), בטיסה או בהפעלה על הקרקע;
(6) תקלה במערכת הנצת (feathering) הפרופלר או ביכולתה של המערכת לבקר את מנגנון מהירות היתר (overspeed);
(7) תקלה במערכת הדלק או במערכת הרקת הדלק המהירה המשפיעה על סדירות זרימת הדלק או גורמת לנזילה מסוכנת;
(8) תקלה בהורדת כן הנסע או בהרמתו או בפתיחה או בסגירה של דלתות כן הנסע בטיסה;
(9) תקלה במערכת הבלמים שגרמה לאבדן כושר הבלימה כאשר כלי הטיס נמצא בתנועה על הקרקע;
(10) תקלה ברכיב או במערכת כלי הטיס אשר גרמה להפסקת המראה לאחר תחילת ריצת ההמראה או שהצריכה נקיטת אמצעי חירום כמפורט בספר העזר לטיסה (Aircraft Flight Manual) או בספר הטייס (pilot`s Operating Handbook)
(11) מערכת פינוי חירום, לרבות כל פריט שבה, ולרבות דלתות יציאה, מערכת לפינוי חירום או ציוד פינוי חירום שנמצאה פגומה או שכשלה בביצוע הפעולה המיועדת לה, במצב חירום או במהלך אימונים, ניסויים, פעולת אחזקה, הדגמה או הפעלה בשוגג;
(12) תקלה במערכת הautothrottle autoflight or flight-control או ברכיבים של מערכות אלה; לענין פסקאות (5) ו-(8), "בטיסה" - משך הזמן שמרגע ניתוק כלי הטיס מהקרקע בהמראה ועד נגיעתו בה בנחיתה.
(ב) נוסף על הדיווח הנדרש בתקנת משנה (א), ידווח מפעיל על כל כשל, פעולה לקויה, או תקלה בכלי הטיס, במערכת, באבזר או במנוע של כלי הטיס אשר אירעו או נתגלו בכל עת, אם אלה סיכנו או עלולים היו לסכן את הפעלתו הבטוחה של כלי הטיס.
(ג) מפעיל החייב בדיווח ישלח אותו, לכל המאוחר, למחרת האירוע או גילויו, אולם אם המחרת הוא יום שבת או חג, ישלח אותו ביום שלאחר השבת או החג, לפי הענין.
(ד) מפעיל ידווח למנהל בטופס או באופן אחר, שיורה עליו המנהל, ויכלול בדיווח את כל הפרטים שלהלן:
(1) שם יצרן כלי הטיס, המנוע או הפרופלר, סוגו ומספרו הסידורי;
(2) סימן הרישום של כלי הטיס;
(3) זיהוי המפעיל;
(4) התאריך שאירעו או נתגלו בו הכשל, הפעולה הלקויה או התקלה;
(5) שלב הטיסה או פעולת הקרקע שבמהלכו נתגלו הכשל, הפעולה הלקויה או התקלה;
(6) אופי הכשל, התקלה או הפגם;
(7) קוד המערכת או קוד הפריט שכשלו;
(8) סך כל מחזורי הפעולה, אם קיימים, וסך כל שעות הפעולה של כלי הטיס, מנוע הפרופלר או האבזר;
(9) שם הפריט, שם היצרן, מספר היצרן, מספר סידורי ומיקומו של הפריט שכשל, שפעל לא כהלכה או שנמצא פגום;
(10) אמצעי זהירות או פעולות חירום שננקטו;
(11) כל מידע נוסף הנדרש לצורך ניתוח סיבת הכשל, התקלה או הפגם, לרבות ציון הפריט הראשי או מידע הנוגע לזיהויו במערכת שכשלה והזמן שחלף מאז שבוצעו בו לאחרונה פעולות אחזקה, שיפוץ, תיקון או ביקורת.
(ה) המנהל ייתן מספר מעקב לכל דיווח שיוגש לו.
(ו) על אף האמור בתקנה זו, מפעיל המחזיק בתעודת סוג לרבות תעודת סוג - תוספת כמשמעותן בפרקים השני והחמישי, לפי הענין בתקנות התיעוד, או בתעודת יצרן חלקים או באישור פריט אווירונוטי, או המחזיק
ברישיון לתעודת סוג (Licensee) חייב לדווח על כשל, תקלה או פגם, גם אם כבר דיווח עליהם על פי הוראות תקנות התיעוד, או על פי הוראות תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984.
(ז) דיווח לפי תקנה זו יכול שיוגש גם בידי מכון בדק, אולם המפעיל אחראי לוודא עמידה בהוראות תקנה זו; המפעיל יקבל עותק מכל דיווח שהגיש מכון בדק כאמור.
(ח) אין לעכב דיווח על פי תקנה זו, גם אם לא כל הפרטים הנדרשים בה ידועים.
(ט) קיבל המפעיל פרטים נוספים להשלמת דיווח על פי תקנה זו, יגישם בהקדם, כתוספת לדיווח המקורי שהוגש, ויציין את מספר המעקב שניתן לפי תקנת משנה (ה).
353א. דיווח על תקלות מבנה (תיקון: תשס"ח)
(א) מפעיל ידווח למנהל בכתב על כל ממצא או גילוי של כשל או פגם בכלי טיס המתייחס לאלה:
(1) קורוזיה, סדק או הפרדה של משטחים, המחייבים החלפה של חלק בכלי הטיס;
(2) קורוזיה, סדק או הפרדה של משטחים מעבר למגבלות הנזק המותרות שקבע היצרן, המחייבים עיבוד;
(3) סדק, שבר או הפרדה במבנה מרוכב (composite material) של חלק בכלי הטיס,שהיצרן שלו קבע כמבנה ראשי או כחלק עיקרי של מבנה;
(4) כשל או פגם המתגלה לאחר תיקונים שבוצעו על פי נתונים טכניים מאושרים שאינם כלולים בספר העזר לאחזקה של היצרן.
(ב) נוסף על הדיווח הנדרש בתקנת משנה (א), ידווח המפעיל על כל כשל או פגם במבנה כלי טיס, המתגלה או הקיים, אם סיכן או עלול היה לסכן את הפעלתו הבטוחה של כלי הטיס.
(ג) המפעיל ידווח למנהל בטופס או באופן אחר שיורה עליו המנהל, על כל אלה:
(1) שם יצרן כלי הטיס, סוגו, מספרו הסידורי וסימני הרישום שלו;
(2) זיהוי המפעיל;
(3) התאריך שנתגלה בו הכשל או הפגם;
(4) השלב בהפעלה על הקרקע אשר במהלכו נתגלה הכשל או הפגם;
(5) שם ותיאור הפריט הפגום, מצבו הכללי של הפריט ומיקום הכשל או הפגם;
(6) זיהוי המערכת הכללית שאליה משתייך הפריט הפגום או ציון קוד הפריט;
(7) מספר מחזורי ההפעלה - אם קיימים - וסך כל שעות הפעלת כלי הטיס;
(8) כל מידע נוסף הנדרש לצורך ניתוח סיבת הכשל או הפגם, לרבות סיווג הקורוזיה או אורך הסדק ומידע המתייחס למכלול הראשי והזמן שחלף מאז שבוצעו לגביו לאחרונה פעולות אחזקה, שיפוץ או תיקון.
(ד) המנהל ייתן מספר מעקב לכל דיווח שיוגש לו.
(ה) הוראות תקנה 353 (ג) ו (ו) עד (ט) יחולו גם לעניין דיווח לפי תקנה זו.
354. דיווח על הפרעות בטיסה (תיקון: תשנ"ה)5
מחזיק רמ"א המפעיל כלי טיס רב מנועי ידווח למנהל, באופן ובתדירות, להנחת דעתו של המנהל, על כל אלה:
(1) כל הפסקת טיסה או סטיה לא מתוכננת מנתיב הטיסה בגלל סיבה טכנית או חשד לסיבה טכנית, וזאת אם סיבה טכנית זו לא היתה חייבת בדווח לפי תקנה 353.
(2) פרטים על מנועים שהורדו טרם זמנם בגלל תקלה;
(3) פרטים על הפרופלרים שהונצו ((feathered בטיסה שלא במסגרת טיסות אמונים, טיסות הדגמה או טיסות ניסוי.
355. תעודת אחזקה ושחרור
מחזיק רמ"א יוודא כי האישור המציין כי כלי הטיס כשר לטיסה נרשם במסמכי כלי הטיס על ידי הוצאת תעודת אחזקה ושחרור או על ידי רישום בספר הטיסה ((log book בצורה ובאופן שנקבעו על ידי המנהל.
פרק שלושה עשר: הפעלה מסחרית של כלי טיס גדולים (תיקון: תשמ"ח)
סימן א': כללי
356. הגדרות ומונחים (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
לענין פרק זה -
(1) "אורך אפקטיבי של מסלול" ו"מישור חפשי ממכשולים" - כמשמעותם בתקנה 121.171 לפ.א.ר.;
(2) "טיסה מיוחדת" - טיסה מסחרית שמבצע מוביל אוירי ושאינה טיסה סדירה או טיסת שכר;
(3) "טיסה סדירה" - טיסה שמבצע מוביל אוירי אשר לפי רשיון ההפעלה המסחרי שניתן לו, מותר לו להציע והוא הציע ומכר לציבור הרחב, במישרין, כרטיסי טיסה אישיים לאותה טיסה;
(4) "טיסת שכר" - כמשמעותה בתקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), התשמ"ב-1982;
(5) "כלי טיס מוליך נוסעים", "אוירון מוביל נוסעים" או "הפעלה של הולכת נוסעים" - הולכת בני אדם שאינם נמנים עם אלה שפורטו בתקנה 475(א);
(6) "מוביל אוירי" - בעל רשיון להפעלה מסחרית של כלי טיס גדולים שניתן לפי סעיף 2(א) לחוק הרישוי;
(7) "מוביל אוירי פנים ארצי" - המחזיק ברמפ"א, כאמור בתקנה 358;
(8) "מוביל אוירי בינלאומי" - המחזיק ברמ"ב, כאמור בתקנה 358;
(9) "מוביל אוירי בטיסות שכר" - המחזיק ברמט"ש, כאמור בתקנה 358;
(10) "מוביל אוירי בטיסות מיוחדות" - המחזיק ברמט"מ, כאמור בתקנה 358;
(11) "צה"ל" - צבא הגנה לישראל.
357. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
(א) פרק זה חל על כלי טיס גדולים בהפעלה מסחרית על ידי מוביל אוירי ישראלי בטיסות סדירות וטיסות שכר ועל כל אדם המועסק על ידיו בהפעלה כאמור וכן על כל אדם המצוי בכלי טיס המופעל בהתאם לפרק זה, הכל לפי הענין.
(ב) פרק זה לא חל על הפעלת כלי טיס שהוראות הפרקים השמיני או השנים עשר חלים לגביו.
358. רשיון להפעלה מבצעית (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס גדול בטיסות מסחריות סדירות שכל נקודות המוצא, הביניים והיעד שלהן הן בישראל, אלא אם כן נתן לו המנהל רשיון הפעלה מבצעית של מוביל אוירי פנים ארצי (להלן - רמפ"א) ומפרטי הפעלה לפי פרק זה והוא מפעיל את כלי הטיס, כאמור, בהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.
(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס גדול בטיסות מסחריות סדירות שלפחות אחת מנקודות המוצא, הביניים או היעד שלהן היא מחוץ לישראל ולפחות אחת מהנקודות כאמור היא בישראל, אלא אם כן נתן לו המנהל רשיון הפעלה מבצעית של מוביל אוירי בינלאומי (להלן - רמ"ב) ומפרטי הפעלה לפי פרק זה והוא מפעיל את כלי הטיס, כאמור, בהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.
(ג) לא יפעיל אדם כלי טיס גדול בטיסת שכר, שתקנות משנה (א) או (ב) אינן חלות עליה, אלא אם כן נתן לו המנהל רשיון להפעלה מבצעית של טיסות שכר (להלן - רמט"ש) ומפרטי הפעלה מתאימים לפי פרק זה והוא מפעיל את כלי הטיס כאמור, בהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.
(ד) לא יפעיל אדם, למעט אדם שתקנות משנה (א), (ב) או (ג) חלות עליו, כלי טיס בטיסה מסחרית מיוחדת אלא אם כן נתן לו המנהל רשיון להפעלה מבצעית בטיסות מיוחדות (להלן - רמט"מ) ומפרטי הפעלה לפי פרק זה והוא מפעיל את כלי הטיס, כאמור, בהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.
(ה) המנהל רשאי להתיר למוביל אוירי, המורשה לפי הרשיון להפעלה מסחרית, לעסוק בהובלת מטען בטיסות סדירות במסגרת הפעלת הרשיון ומפרטי ההפעלה שתקנת משנה (ב) חלה עליהם.
(ו) מוביל אוירי פנים ארצי או מוביל אוירי בינלאומי רשאי להפעיל טיסת שכר או טיסות מיוחדות לאחר קבלת אישור הפעלה מאת המנהל בדרך של תיקון מפרטי ההפעלה שלו.
359. התאמת מונחים לפ.א.ר. (תיקון: תשמ"ח)
בכל מקום בפ.א.ר. שבו מופיע מונח הנקוב בטור א' להלן ושיש לגביו התיחסות בפרק זה, תהיה לו המשמעות הנקובה לצידו בטור ב':
טור א' טור ב'
Domestic Air Carrier מוביל אוירי פנים ארצי
Flag Air Carrier מוביל אוירי בינלאומי
Supplemental Air Carrier מוביל אוירי בטיסות שכר
Commercial Operator מוביל אוירי בטיסות מיוחדות
VFR כטר"מ
VFR Over the Top כטר"מ מעל פסגת העננים
TSO אפ"א כמשמעותו בתקנות התיעוד
The Administrator or FAA המנהל
360. תחולה על מפעיל לא מורשה (תיקון: תשמ"ח)
הוראות פרק זה חלות גם על אדם המבצע הפעלה שפרק זה חל עליה, ללא רשיון ומפרטי הפעלה מתאימים, הכל כאמור בתקנה 358.
361 חכירת כלי טיס (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל אדם כלי טיס גדול שנחכר על ידי מחזיק הרשיון לפי פרק זה אלא אם כן המציא למנהל עותק של כל תנאי החכירה (להלן - החוזה) והתקיימו התנאים הנקובים בתקנת משנה (ב).
(ב) קיבל המנהל עותק של החוזה יקבע מי מהצדדים לחוזה הוא האחראי להפעלה; קבע המנהל כי מחזיק הרשיון הוא האחראי להפעלה, יוציא תיקון למפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון, שיכיל את כל אלה:
(1) שמות הצדדים לחוזה ותקופת תקפו;
(2) סימני הרישום של כל כלי טיס שהחוזה חל עליו;
(3) סוג ההפעלה כגון: סדיר, שכר, נוסעים, מטען ואחר;
(4) אישור ההפעלה;
(5) תקנות פרק זה החלות על ההפעלה;
(6) עותק רשיון ההחכרה או ציטוט ממנו שניתן לפי סעיף 2(ב) לחוק הרישוי.
(ג) בקבעו מי מהצדדים לחוזה אחראי להפעלה, יביא המנהל בחשבון על מי מהצדדים מוטלות שליטה ואחריות על כל אחד מאלה:
(1) אנשי הצוות ואימונם;
(2) כושרו האוירי של כלי הטיס וביצוע התחזוקה;
(3) המישגרה;
(4) מתן שירות לכלי הטיס;
(5) קביעת נתיבי הטיסה ולוח הזמנים;
(6) כל דבר אחר שהמנהל ימצא לנכון לעניין קביעה כאמור.
362. הפעלה ותחזוקה של אוירונים בתצורה של 30 מושבים או פחות (תיקון: תשמ"ח)
(א) מפעיל לפי פרק זה רשאי להפעיל אוירון בתצורה שבה מספר מושבי הנוסעים המרבי, למעט מושבי הטייסים, הוא עד 30 מושבים לכל היותר ומשקלו המשתלם ((Payload המרבי 3400 ק"ג (7500 פאונד) לפי הפרק השנים עשר, אולם תקנות 232, 238, 243, 245 ו-247 עד 249 לא יחולו על הפעלה כאמור והיא תבוצע בהתאם למפרטי ההפעלה המתאימים לפי פרק זה למעט סימנים ה' עד י"א לפרק זה.
(ב) מחזיק רשיון הפעלה מבצעית לפי פרק זה רשאי לתחזק אוירונים המופעלים לפי הפרק השנים עשר בהתאם למערך אחזקה כמפורט בסימן י"א לפרק זה ובהתאם למפרטי הפעלה שניתנו לו לפי פרק זה; מפרטי הפעלה שניתנו לפי תקנה זו יכללו מגבלות ודרישות הפעלה שהמנהל מצא כי הן חיוניות להפעלה בטוחה.
363. תחולת הפרק מחוץ לישראל (תיקון: תשמ"ח)
אדם המפעיל כלי טיס בהתאם לרשיון שניתן לו לפי פרק זה מחוץ לישראל, יעמוד בכללי התעבורה האוירית של מדינת החוץ הנוגעת לעניין ובכללי שדות התעופה שלה, אלא אם כן הוראה מהוראות פרק זה חמורה יותר וניתן לעמוד בדרישותיה מבלי להפר את כללי מדינת החוץ.
364. הובלה אסורה (תיקון: תשמ"ח)
התיר מחזיק ברשיון לפי פרק זה שהוא בעלים או חוכר של כלי טיס לאדם להפעיל כלי טיס בהובלה המהווה הפרה של תקנה 12, רשאי המנהל להשעות או לבטל את רשיונו.
סימן ב': רישוי מוביל אוירי פנים ארצי ומוביל אוירי בינלאומי
365. מפרטי ההפעלה אינם חלק מהרשיון (תיקון: תשמ"ח)
לענין סימן זה, "מפרטי הפעלה" מהווים חלק מרשיון ההפעלה המבצעית רק אם הם מפרטי הפעלה המציינים הרשאות של שדה תעופה, נתיב או קטע של נתיב.
366. תכולת רשיון ומפרטי הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
(א) רמפ"א ורמ"ב יכילו את כל אלה:
(1) שמו של המוביל האוירי;
(2) שדות התעופה שאליהם ומהם הוא רשאי לפעול;
(3) הנתיבים המאושרים שבהם הוא רשאי לפעול;
שדות התעופה והנתיבים האמורים יכללו ברשיון על ידי התייחסות לשדות התעופה ולנתיבים המאושרים המצויינים במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
(ב) מפרטי ההפעלה של מחזיק ברשיון יכללו את כל אלה:
(1) סוגי ההפעלות המאושרות;
(2) סוגי האוירונים שאושרו לשימוש;
(3) הרשאות נתיבים ומגבלות בהם;
(4) הרשאות שדות תעופה ומגבלות בהם;
(5) מגבלות זמן או כללים לקביעת מגבלות זמן בכל הנוגע לאחזקה כמשמעותה בתקנה 125;
(6) נהלים לבקרת משקל ואיזון של אוירונים;
(7) דרישות לגבי החלפת ציוד בין מובילים אוויריים, כאשר הדבר ישים;
(8) כל עניין שהמנהל התבקש וקבע כי יש להכילו כדי לענות על כל מצב מיוחד.
367. מתן רשיון (תיקון: תשמ"ח)
לא יקבל אדם רשיון רמפ"א או רמ"ב אלא אם כן -
(1) הוא מחזיק רשיון הפעלה מסחרית;
(2) עומדים לרשותו ונמצאים בבעלותו ובחזקתו לפחות שני כלי טיס המתאימים לסוגי הפעילויות המבוקשים, והוכח למנהל כי עומד לרשותו ציוד מתאים ומספיק לפעילות כאמור, וכי הוא מסוגל לבצע הפעלה בטוחה לפי פרק זה ולפי מפרטי ההפעלה שניתנו לו לפי פרק זה;
(3) הוכח למנהל כי התקיימו הוראות סימן ד', לפי הענין.
368. תקופת תקפו של רשיון (תיקון: תשמ"ח)
(א) תקופת תקפו של רשיון שניתן לפי סימן זה היא כתקופת תקפו של הרשיון להפעלה המסחרית שבהסתמך עליו הוא ניתן.
(ב) התלה המנהל רשיון או ביטלו - המחזיק ברשיון יחזירו למנהל.
סימן ג': רישוי מוביל אוירי בטיסות שכר ובטיסות מיוחדות
369. מפרטי הפעלה אינם חלק מהרשיון (תיקון: תשמ"ח)
לענין סימן זה, מפרטי ההפעלה אינם מהווים חלק מרשיון הפעלה מבצעית של טיסות שכר ורשיון הפעלה מבצעית של טיסות מיוחדות.
370. תכולת רשיון ומפרטי הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
(א) רמט"ש ורמט"מ יכללו את כל אלה:
(1) שמו של המוביל האוירי;
(2) תיאור ההפעלה המאושרת;
(3) תאריך מתן הרשיון;
(4) תאריך פקיעת תוקפו של הרשיון.
(ב) מפרטי הפעלה של מחזיק ברשיון יכללו את כל אלה:
(1) סוגי ההפעלות המאושרות;
(2) סוגי כלי הטיס וסימני הרישום של כלי הטיס שאושרו לשימוש;
(3) הרשאות נתיבים ומגבלות בהם, לרבות אזורי הפעלה;
(4) הרשאות שדה תעופה ומגבלות בהם;
(5) מגבלות זמן, או כללים לקביעת מגבלות זמן, בכל הנוגע לאחזקה כמשמעותה בתקנה 125;
(6) נהלים לבקרת משקל ואיזון של אוירונים;
(7) כל עניין אחר שהמנהל התבקש וקבע כי יש להכלילו.
371. מתן רשיון (תיקון: תשמ"ח)
לא יקבל אדם רשיון רמט"ש או רט"מ אלא אם כן הוא -
(1) מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית;
(2) הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עומד לרשותו ציוד מתאים ומספיק והוא מסוגל לבצע הפעלה בטוחה לפי פרק זה ולפי מפרטי ההפעלה שניתנו לפי פרק זה;
(3) מוביל אוירי בטיסות שכר ועומד בדרישות תקנה 367(2).
372. תקופת תוקפו של רשיון (תיקון: תשמ"ח)
(א) תקופת תוקפו של רשיון שניתן לפי סימן זה היא כתקופת תוקפו של רשיון ההפעלה המסחרית שבהסתמך עליו הוא ניתן.
(ב) התלה המנהל רשיון או ביטלו - מחזיק הרשיון יחזירו למנהל.
סימן ד': כללים החלים על כל סוגי הרשיונות לפי פרק זה
373. בקשה לרשיון (תיקון: תשמ"ח)
(א) מבקש רשיון יגיש בקשה בטופס שקבע המנהל; הבקשה תוגש 60 ימים לפחות לפני התאריך המיועד להתחלת ההפעלה כפי שצויין בבקשה, ובמקרה של בקשה לחידוש הרשיון - 60 ימים לפחות לפני תום תוקפו של הרשיון.
(ב) בקשה לרשיון תכיל הצהרה בדבר כל אלה:
(1) מבקש שהוא תאגיד:
(א) שמו ומענו של כל בעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; לענין זה יראו אדם כבעל ענין בתאגיד גם כשהמניות באותו תאגיד הן בבעלות בן זוגו, ילדיו, נכדיו או הוריו, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בין שהמניות מוחזקות עבורו ובין אם הן מוחזקות עבור אחד מהמנויים לעיל.
(ב) שמו ומענו של כל מנהל ושל כל אדם שיעסוק בתפקיד בהנהלה כמפורט בתקנה 377.
(ג) שמו ומענו של התאגיד, ושל כל בעל שליטה בתאגיד, הקשור במישרין או בעקיפין במבקש או בנשלט על ידו;
(2) מבקש שאינו תאגיד:
(א) שמו ומענו של כל אדם שיש לו ענין כספי בבקשה, טבעו של אותו ענין ומידת הענין;
(ב) שמו ומענו של כל אדם שיועסק בתפקיד בהנהלה כמפורט בתקנה 377.
374. מתן רשיון (תיקון: תשמ"ח)
(א) המנהל יתן רשיון הפעלה מבצעית לפי סימן זה אם הוכיח המבקש למנהל כי הוא -
(1) מחזיק ברשיון להפעלה מסחרית;
(2) אינו פסול מלקבל רשיון כאמור בתקנת משנה (ב);
(3) עומד לרשותו ציוד מתאים ומספיק, כח אדם ומערך ארגוני והוא מסוגל לבצע הפעלה בטוחה בהתאם לדרישות פרק זה ולדרישות מפרטי ההפעלה שניתנו בהתאם לפרק זה.
(ב) המנהל רשאי שלא ליתן רשיון להפעלה מבצעית למבקש לפי סימן זה, אם מצא כי -
(1) רשיון להפעלה מבצעית קודם של המבקש הותלה או בוטל;
(2) אדם שהועסק על ידי מוביל אוירי שרשיון ההפעלה שלו הותלה או בוטל בתפקיד הנהלה הדומה לתפקיד מאלו המנויים בתקנה 377, או שהיתה לאותו אדם שליטה או זכות בעלות משמעותית במבקש ושהעסקתו או שליטתו תרמו באורח משמעותי לסיבות שהביאו לביטול הרשיון או התלייתו, אמור להיות מועסק באחד מאותם תפקידים או בתפקידים דומים על ידי המבקש;
(3) המבקש אינו מסוגל לבצע הפעלה בטוחה מסיבות כספיות.
(ג) על סירוב לבקשה למתן רשיון הפעלה מבצעית, רשאי המבקש לערור בפני ראש מינהל התעופה האזרחית תוך 10 ימים מיום שנמסרה לו הודעת הסירוב.
375. תקופת תקפו של רשיון (תיקון: תשמ"ח)
(א) תקופת תקפו של רשיון, למעט רמט"מ, היא כתקופת תקפו של רשיון ההפעלה המסחרית שבהסתמך עליו הוא ניתן וכל עוד הוא תקף.
(ב) תקופת תקפו של רמט"מ היא לשנה אחת, אולם תקופת תקפו של רמט"מ שניתן למבקש שהחזיק ברשיון כאמור 4 שנים רצופות סמוך למועד מתן הרשיון תהיה כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) המנהל רשאי להתלות רשיון או לבטלו מכל סיבה אשר היתה יכולה לשמש בסיס לסירוב מתן הרשיון.
(ד) התלה המנהל רשיון או ביטלו - יחזירו מחזיק הרשיון למנהל.
(ה) על התליית רשיון או ביטולו רשאי המבקש לערור כאמור בתקנה 374(ג).
376. פטורים ואישורים לחריגה (תיקון: תשמ"ח)
(א) המנהל רשאי, לבקשת מחזיק רשיון ובכפוף לתקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, לאשר חריגות מדרישות ישימות של פרק זה, בדרך של תיקון מתאים במפרטי ההפעלה (להלן - אישור חריגה) ומחזיק הרשיון יענה על תנאי האישור לחריגה בכל הפעלה כאמור; המנהל רשאי לבטל אישור חריגה בכל עת.
(ב) אישרו הרשויות המוסמכות לכך בצה"ל, שההפעלה היא חיונית לבטחון המדינה ושנדרשת חריגה, רשאי המנהל לתת אישור חריגה להפעלה המבוצעת -
(1) בהתאם לחוזה שבו צה"ל הוא הצד העיקרי;
(2) עבור צה"ל לפי חוזה בין צה"ל לבין צד עיקרי לחוזה, שלו חוזה עם מחזיק רשיון לפי פרק זה.
(ג) בתנאי חירום רשאי המנהל לתת אישור חריגה אם ההפעלה חיונית להצלת אדם או רכוש והמנהל מצא כי החריגה חיונית לביצוע מהיר של ההפעלה.
(ד) לא יתן המנהל אישור חריגה אלא לאחר שהביא בחשבון את כל השיקולים הנוגעים לענין.
377. דרישות כח אדם ניהולי (תיקון: תשמ"ח)
(א) מבקש רשיון יוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עומד לרשותו כח אדם לתפקידי הנהלה במספר ובאיכות המספיקים כדי להבטיח דרגה גבוהה ביותר של בטיחות בהפעלה וכי מבקש הרשיון מעסיק בלעדית את אותו כח אדם במשרה מלאה לפחות בתפקידים אלה:
(1) מנהל בעל אחריות כוללת;
(2) ממונה על המבצעים;
(3) טייס ראשי;
(4) ממונה על התחזוקה;
(5) ממונה על פיקוח איכות;
(6) קצין בטיחות טיסה.
(ב) לבקשת מחזיק רשיון, רשאי המנהל להתיר הפעלה מסויימת עם כח אדם במספר ובתפקידים שונים מאלה המנויים בתקנת משנה (א), אם הוכיח כי הוא מסוגל לבצע את ההפעלה בדרגה הגבוהה ביותר של בטיחות בשל אחד מאלה:
(1) סוג ההפעלה המיועד והיקפה;
(2) מספר כלי הטיס שיופעלו וסוגם;
(3) איזור ההפעלה.
(ג) מחזיק הרשיון -
(1) יפרט בחלק הכללי של ספר העזר למבצעים את תפקידם, כפיפותם, סמכויותיהם ואחריותם של המועסקים על ידו לפי תקנה זו;
(2) יציין בספר העזר למבצעים את שמם ומענם של בני האדם שמונו על ידו לתפקידים האמורים;
(3) ימציא למנהל הודעה על כל שינוי במינוי כאמור בפסקאות (1) ו-(2), תוך 10 ימים מיום השינוי.
378. כישורי כח אדם ניהולי (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם בתפקיד של הממונה על המבצעים אלא אם כן אותו אדם מכיר ויודע את תכולת ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון, את תכולת מפרטי הפעלה שלו, את הוראות פרק זה והוא אחד מאלה -
(1) מחזיק, או החזיק ברשיון טיס בנתיבי הובלה באויר וצבר נסיון של חמש שנים רצופות לפחות כטייס מפקד של כלי טיס גדול ומהם שלוש שנים לפחות נסיון בשירות בעל רשיון הפעלה של כלי טיס גדול;
(2) בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בתפקיד בעל אחריות וסמכות הדומים, לדעת המנהל, לממונה על המבצעים בכלי טיס גדולים.
(ב) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם בתפקיד של טייס ראשי, אלא אם כן הוא -
(1) מחזיק ברשיון תקף של טייס בנתיבי תובלה באויר ובו הגדר אחד לפחות המתאים לסוג כלי הטיס המופעלים על ידי בעל הרשיון;
(2) בעל נסיון של חמש שנים רצופות לפחות כטייס מפקד של כלי טיס גדול שהופעל או מופעל על ידי מחזיק הרשיון; המנהל רשאי להתיר חריגה מדרישות פסקה זו אם מצא שלאותו אדם נסיון תעופתי דומה;
(3) מכיר ויודע בכל עת את תכולת ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון העומד להעסיקו או מעסיקו, את תכולת מפרטי ההפעלה שלו ואת הוראות פרק זה הדרושות לשם ביצוע נאות של תפקידיו.
(ג) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם בתפקיד של ממונה על התחזוקה אלא אם כן הוא -
(1) מחזיק ברשיון תקף של טכנאי לבדק כלי טיס ובו הגדר מתאים והוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות בתחזוקת כלי טיס גדול, שמהן שנתיים לפחות בתפקיד השגחה ((Supervisor ושנה לפחות בתפקידי הנהלת תחזוקה;
(2) מכיר ויודע בכל עת את פרקי התחזוקה בספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון העומד להעסיקו או המעסיקו, את תכולת מפרטי ההפעלה שלו ואת הוראות התחזוקה הישימות של פרק זה.
(ד) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם בתפקיד של ממונה על פיקוח איכות אלא אם כן הוא -
(1) מחזיק ברשיון תקף של טכנאי לבדק כלי טיס ובו הגדרים מתאימים והוא החזיק בהגדרים אלה חמש שנים לפחות;
(2) בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בתחומים שונים של תחזוקת כלי טיס גדול אצל מוביל אוירי בהפעלה מסחרית ומהן שנתיים לפחות בתפקיד של מבקר תחזוקה בדרג ניהולי;
(3) מכיר ויודע בכל עת את פרקי התחזוקה בספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון העומד להעסיקו או מעסיקו, את תכולת מפרטי ההפעלה שלו ואת הוראות התחזוקה הישימות של פרק זה.
(ה) לא יעסוק אדם בתפקיד של קצין בטיחות טיסה ולא יעסיקו מחזיק רשיון בתפקיד זה, אלא אם כן הוא -
(1) מחזיק או החזיק ברשיון טיס תקף בנתיבי תובלה באויר ובו הגדר אחד לפחות המתאים לסוג כלי הטיס שמפעיל בעל הרשיון;
(2) בעל נסיון של חמש שנים רצופות לפחות כטייס של כלי טיס גדול שמפעיל בעל הרשיון; המנהל רשאי להתיר חריגה מדרישת פסקה זו אם מצא שלאותו אדם נסיון תעופתי דומה;
(3) בעל נסיון בחקירת תאונות ותקריות או עבר קורס כזה;
(4) מכיר ויודע בכל עת את תכולת ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון.
379. שימוש במפרטי הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון יעדכן כל אחד מהמועסקים על ידו בכל הנוגע למפרטי ההפעלה הישימים לתפקידו ולאחריותו.
(ב) מחזיק רשיון יחזיק קובץ נוסף שלם ונפרד של מפרטי ההפעלה שלו בו יכלול את מפרטי ההפעלה הישימים בספר העזר למבצעים שלו באופן שתישמר זהותם כמפרטי הפעלה.
380. שינוי רשיון ומפרטי הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
(א) המנהל רשאי לשנות תנאי ברשיון שנתן לפי פרק זה או מפרטי הפעלה שנתן לפי פרק זה, למעט מפרטי הפעלה המהווים חלק מרשיון ההפעלה המבצעית של מחזיק הרשיון -
(1) לבקשת מחזיק הרשיון, אם מצא כי הבטיחות בתובלה האוירית וטובת הציבור מאפשרים זאת;
(2) ביזמתו, אם מצא כי השינוי נדרש מטעמי בטיחות בתובלה האוירית וטובת הציבור.
(ב) מצא המנהל כי השינוי נדרש מטעמי בטיחות וטובת הציבור, יודיע על כך למחזיק הרשיון ויתיר לו להמציא מידע והערות על כך תוך תקופה שלא תפחת משבעה ימים; לאחר שישקול את המידע וההערות שהומצאו על ידי מחזיק הרשיון, יחליט המנהל אם לבצע את השינוי או לבטל את הודעתו.
(ג) החליט המנהל לערוך את השינוי האמור, יכנס התיקון לתוקף לא פחות מ-10 ימים לאחר שמחזיק הרשיון קיבל הודעה על כך.
(ד) ערר המחזיק בפני המנהל - יכנס השינוי לתוקף במועד שקבע המנהל.
(ה) מצא המנהל כי קיים מצב חירום המחייב פעולה בכל הקשור לבטיחות בתובלה האוירית, רשאי הוא להורות על שינוי מפרטי ההפעלה ללא דיחוי; הוראה כאמור תיכנס לתוקף ביום קבלתה על ידי מחזיק הרשיון; להוראה יצרף המנהל את ממצאיו ונימוקיו.
(ו) המבקש שינוי כאמור בתקנת משנה (א)(1) ימציא למנהל את בקשתו 15 ימים לפחות לפני מועד השינוי המבוקש, אלא אם כן אישר המנהל תקופה קצר יותר.
(ז) על סירוב לבקשת שינוי רשאי המבקש לערור בפני המנהל תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעת הסירוב.
381. קצין בטיחות טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) בעל רשיון הפעלה (להלן - מחזיק רשיון) -
(1) ימנה קצין בטיחות טיסה (להלן - קצין בטיחות) העונה על הכשירויות המפורטות בתקנה זו;
(2) יפרט את תיאור תפקידו של קצין הבטיחות, כפיפותו, סמכויותיו ואחריותו בחלק הכללי שבספר העזר למבצעים שלו;
(3) ימציא למנהל הודעה תוך 10 ימים מיום מינויו של קצין הבטיחות כאמור בפסקה (1).
(ב) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם בתפקיד של קצין בטיחות אלא אם כן נתקיים בו האמור בתקנה 378(ה).
(ג) קצין הבטיחות לא יועסק בתפקיד מינהלי נוסף על ידי מחזיק הרשיון למעט תפקיד טייס מהשורה, תפקיד מאמן או תפקיד בוחן מטעם המנהל,
ואלו תפקידיו -
(1) בדיקת כל אירוע הנראה כחריגה מרמה נאותה של בטיחות הטיסה;
(2) מעקב אחר העברת דיווחים על ליקויים, תקלות ותקריות לפי הוראות המנהל ובהתאם לתקנות הטיס הישימות ולמפורט בספר עזר מבצעי;
(3) איתור מפגעי בטיחות פיזיים או נהליים;
(4) הגשת דיווחים למחזיק הרשיון המפרטים את תוצאות בדיקותיו וממצאיו וכן המלצות לתיקון הליקויים לשיפור בטיחות הטיסה;
(5) ביצוע המעקב אחר יישום המלצותיו ואחר צעדים נוספים שנקט מחזיק הרשיון לקידום רמת בטיחות הטיסה;
(6) הפצת חומר בטיחות טיסה לעובדי מחזיק הרשיון הכולל לקחים מאירועים, תקריות ותאונות כלי טיס וכן מאמרים ומחקרים בנושאים העשויים לשפר את בטיחות הטיסה;
(7) לפי דרישת המנהל, יעביר אליו מידע בדבר המלצות שנתן למחזיק הרשיון ופעולות שנקט בהתאם;
(ד) קצין הבטיחות יהיה כפוף ישירות לבעל תפקיד בכיר בהנהלת מחזיק רשיון ההפעלה ובתנאי שהוא אינו אחד מבעלי תפקידי ההנהלה המפורטים בתקנה 377(א)(2) עד (5).
(ה) מחזיק רשיון יעמיד לרשותו של קצין בטיחות טיסה -
(1) כל המידע הקשור בבטיחות הטיסה כפי שיקבע בספר עזר מבצעי;
(2) אמצעים מתאימים ומספיקים למילוי תפקידו.
(ו) הגיש קצין בטיחות טיסה להנהלה המלצות לתיקון ליקויים כאמור בתקנת משנה (ג)(4), יבוצעו ההמלצות במועדים שהמליץ עליהם ואם לא המליץ - במועדים סבירים שתקבע ההנהלה לביצועם.
(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו), רשאי מחזיק הרשיון שלא לבצע המלצות של קצין הבטיחות, כולן או מקצתן, ובלבד שיודיע על כך בכתב לקצין הבטיחות.
382. שינוי מען (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון ידווח למנהל, 30 ימים מראש לפחות, על כל שינוי במען משרדו הראשי, מקום עסקיו הראשי או מקום התחזוקה הראשי שלו.
383. סמכות פיקוח (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון יתיר למפקח או למנהל לבצע בכל מקום ובכל עת בדיקות או ביקורות כדי לקבוע קיום הוראות החוק, התקנות, הרשיון ומפרטי ההפעלה.
סימן ה': אישור נתיבים למובילים אויריים
384. דרישות נתיבים (תיקון: תשמ"ח)
(א) מוביל אוירי המבקש אישור נתיב יוכיח להנחת דעתו של המנהל כל אלה -
(1) כי הוא מסוגל לבצע הפעלה סדירה באורח משביע רצון לכל שדה תעופה קבוע, זמני או שדה המשמש לתדלוק באותו נתיב או קטע נתיב;
(2) כי עומדים לרשותו המתקנים והשירותים הנדרשים בתקנות 386 עד 390 והם מספיקים לביצוע ההפעלה המבוקשת.
(ב) המנהל יאשר נתיב המצוי מחוץ למרחב אויר מבוקר אם קבע כי צפיפות התנועה בנתיב היא כזו שתובטח בו רמה מספקת של בטיחות.
(ג) לא יחוייב מוביל אוירי בביצוע טיסת הדגמה בנתיב או בקטע של הנתיב לפי תקנת משנה (א) אם הוכיח שטיסת ההדגמה אינה חיונית בהתחשב בקיומם של שירותים מספקים של שדות תעופה, תאורה, תחזוקה, תקשורת, עזרי ניווט, מתקני תדלוק וציוד רדיו בכלי הטיס ועל פני הקרקע ושל כח האדם שיועסק בהפעלה המוצעת.
385. רוחב נתיבים (תיקון: תשמ"ח)
(א) רוחבם של נתיבים וקטעי נתיבים מאושרים מעל פרוזדורי אויר בישראל או מחוצה לה הם כפי שנקבע לאותם נתיבים או קטעי נתיבים בפמ"ת של המדינות שבתחומן הם מצויים.
(ב) המנהל רשאי לקבוע רוחבם של נתיבים שאינם קבועים בפמ"ת של ישראל או של מדינה אחרת אם מצא כי הדבר חיוני ולאחר ששקל את כל אלה:
(1) תנאי פני הקרקע;
(2) גבהים מזעריים בנתיב;
(3) עזרי הניווט בכלי הטיס ועל פני הקרקע;
(4) צפיפות התנועה האוירית;
(5) נהלי פת"א.
(ג) רוחב הנתיבים שנקבעו כאמור בתקנת משנה (ב) יצויינו במפרטי ההפעלה של המוביל האוירי.
386. שדות תעופה (תיקון: תשמ"ח)
(א) מוביל אוירי יוכיח להנחת דעתו של המנהל שבכל נתיבי התעופה בהם ביקש לפעול, קיימים שדות תעופה מספיקים המצויידים כיאות והולמים את ביצוע ההפעלה המבוקשת בהתחשב בנתונים כגון: גודל השדה, פני-הקרקע, מכשולים, מתקנים, הגנת הציבור, תאורה, אמצעי ניווט ותקשורת ופיקוח על התעבורה האוירית.
(ב) להבטחת תפעול מבצעי בטוח יוכיח מוביל אוירי כי בידיו שיטה המניחה את דעת המנהל לאסוף, לאחסן ולהפיץ בין כל מי שיש לו ענין בכך מידע אוירונאוטי עדכני על כל אחד משדות התעופה בהם הוא משתמש; המידע יכיל כל אלה -
(1) לגבי שדות תעופה -
(א) מתקנים;
(ב) אמצעים להגנת הציבור;
(ג) עזרי ניווט, הנמכה ותקשורת;
(ד) עבודות בינוי המשפיעות על המראת מטוסים, נחיתתם והפעלתם על הקרקע;
(ה) מתקנים לתעבורה אוירית.
(2) לגבי מסלולים, שטחי עצירה ((Stopways ושטחים פנויים ממכשולים ((Clearways -
(א) מידות;
(ב) פני השטח;
(ג) שטח סימון ותאורה;
(ד) גובה ושיפוע.
(3) לגבי מפתני מסלול מוסטים ((Displaced Threshold -
(א) מיקומם ומידותיהם;
(ב) יישומם להמראה ולנחיתה;
(ג) מכשולים המשפיעים על חישוב ביצועי המראות ונחיתות בהתאם לסימן ט' של פרק זה;
(ד) מכשולים משמעותיים ((Controlling Obstacles.
(4) לגבי תהליכי טיסת מכשירים -
(א) תהליכי יציאה;
(ב) תהליכי גישה;
(ג) תהליכי הליכה סביב.
(5) מידע מיוחד -
(א) ציוד למדידה של טווח ראייה במסלול ((RVR;
(ב) רוחות שכיחות בתנאי ראות גרועים.
(ג) (1) מצא המנהל כי מתחייב שיפור או שינוי בשיטת איסוף המידע האוירונאוטי האמור, בהפצתו ובשימוש בו, יודיע על כך למחזיק הרשיון;
(2) מחזיק הרשיון חייב לשפר או לשנות את שיטותיו, הכל בהתאם לענין, על פי הנדרש על ידי המנהל, בתוך 30 ימים מיום שקיבל את ההודעה.
(ד) מחזיק הרשיון רשאי להשיג על הודעה כאמור בתקנת משנה (ג) בפני המנהל, תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה; הוגשה השגה כאמור, יעוכב ביצוע ההחלטה עד שהמנהל יתן החלטתו.
387. מתקני תקשורת (תיקון: תשמ"ח)
מוביל אוירי יוכיח להנחת דעתו של המנהל שקיימת מערכת דו-כיוונית של תקשורת רדיו אויר קרקע בנקודות שיבטיחו תקשורת מהירה ואמינה, בתנאים רגילים של הפעלה בכל נתיב, בין כל כלי טיס לבין המשגרה המאושרת המתאימה ובין כל אחד מהם לבין יחידות פת"א.
388. מתקני דיווח מזג אויר (תיקון: תשמ"ח)
(א) מוביל אוירי יוכיח להנחת דעתו של המנהל שקיימים ועומדים לרשותו שירותי דיווח מזג אויר מספיקים לאורך הנתיב כדי להבטיח קבלת דיווחים ותחזיות של מזג אויר החיוניים להפעלה.
(ב) פרט לקבוע בתקנת משנה (ד) לא ישתמש מוביל אוירי בדיווחי מזג אויר לבקרת טיסה, אלא אם כן -
(1) במקרה של טיסה בישראל - דיווחי מזג האויר הוכנו על ידי השירות המטאורולוגי של ישראל או על ידי אדם אחר שאושר לכך על ידי השירות המטאורולוגי של ישראל.
(2) במקרה של טיסה מחוץ לישראל - דיווחי מזג האויר הוכנו על ידי שירות מטאורולוגי מוסמך במדינת חוץ שהמנהל אישר אותו לכך.
(ג) מוביל אוירי המשתמש בתחזיות מזג אויר לבקרת טיסה, ישתמש בתחזיות שהוכנו על סמך דיווחי מזג אויר שצויינו בתקנת משנה (ב) או ממקור אחר שאושר על פי שיטה שאומצה כאמור בתקנת משנה (ד).
(ד) מוביל אוירי ישתמש בשיטות מאושרות להשגת תחזיות ודיווחים של תופעות מזג אויר גרוע, כגון ערבול באויר צח ((Clear Air Turbulence, סופות, רעמים וגזירות רוח בגובה נמוך העלולות להשפיע על בטיחות הטיסה בכל נתיב שעומדים לטוס בו ובכל שדה תעופה שעומדים להשתמש בו.
389. מתקני ניווט בנתיב (תיקון: תשמ"ח)
(א) מוביל אוירי יוכיח להנחת דעתו של המנהל, לגבי כל נתיב מוצע, כי עזרי הניווט הקרקעיים והאלקטרוניים העומדים לרשותו לניווט כלי טיס הינם בתחום הדיוק הנדרש לפיקוח על תנועה אוירית, והם ממוקמים כך שיאפשרו ניווט לכל שדה תעופה קבוע, זמני, משני או לתדלוק.
(ב) פרט לעזרי הניווט הנדרשים לניווט לשדות תעופה משניים, יצויינו במפרטי ההפעלה של המוביל האוירי עזרים קרקעיים אלקטרוניים הנדרשים לאישור נתיבים מחוץ למרחב אויר מבוקר.
(ג) עזרי ניווט קרקעיים אלקטרוניים אינם נדרשים לצורך -
(1) פעולת כט"ר או כטר"מ ביום, אם המוביל האוירי הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי בשיטת ניווט טיס ובהתייחסות לאפיוני פני הקרקע מסוגלת ההפעלה להתבצע בבטיחות.
(2) הפעלת כט"ר או כטר"מ בלילה, אם המוביל האוירי הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי באותם נתיבים מצויות נקודות ציון מוארות המספיקות להפעלה בטוחה.
(3) הפעלה בקטעי נתיב בהם מתבצעת נווטות שמימית או נווטות באמצעי ניווט מיוחדים אחרים שאישר המנהל.
390. מתקני תחזוקה ושירות (תיקון: תשמ"ח)
מוביל אוירי יוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי עומדים לרשותו בנקודות לאורך הנתיב, כח אדם מיומן, מתקנים וציוד מתאימים, חלקי חילוף וחמרים ככל הנדרש למתן שירות נאות, אחזקה ואחזקה קלה של כלי הטיס וציוד העזר.
391. מרכזי משגרה (תיקון: תשמ"ח)
מוביל אוירי יוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי עומדים לרשותו מרכזי משגרה מספיקים והמתאימים לצורך ההפעלה והם ממוקמים בנקודות החיוניות להבטחת שליטה תפעולית מתאימה לגבי כל טיסה.
סימן ו': ספר עזר למבצעים
392. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על כל סוגי מחזיקי הרשיון שפרק זה חל עליהם.
393. ספר עזר למבצעים (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון יכין, יחזיק וינהל ספר עזר למבצעים עדכני לשימוש והכוונה של כח אדם האדם המועסק על ידו בתפקידי ניהול מבצעי טיסה, תפעול קרקעי ואחזקה.
(ב) ספר העזר למבצעים -
(1) יכלול הוראות ומידע הדרושים לכח האדם הנוגע בדבר לביצוע תפקידיו ולקיום אחריותו ברמה גבוהה של בטיחות.
(2) יוחזק באופן שקל יהיה לעדכנו ולהחליף את דפיו, ועל גבי כל דף ייקבע תאריך העדכון האחרון.
(3) לא יסתור -
(א) הוראות כל דין החל בישראל;
(ב) הוראות כל דין ישים לגבי כלי טיס המופעלים על פיו מחוץ לישראל;
(ג) תנאי מתנאי רשיון ההפעלה;
(ד) מפרטי ההפעלה;
(ה) הוראות ספר עזר לטיסה ((Flight Manual;
(ו) חלקים אחרים בספר העזר למבצעים;
(ז) הוראות המנהל.
394. תכולת ספר העזר למבצעים (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ט, תשס"ח)
ספר העזר למבצעים יכיל את כל המידע המפורט להלן ויורכב ממספר חלקים; כל חלק יכיל מידע המתאים לכל קבוצה של כח אדם בדבר -
(1) מדיניות כללית של החברה;
(2) חובות ואחריות של כל איש צוות אויר ועובד קרקע הנוגע בדבר המועסק על ידו או הפועל מטעמו ושל כל אדם בתפקידי הנהלה כאמור בתקנה 377(א);
(3) איזכור התקנות הישימות;
(4) שיגור טיסה ובקרה תפעולית, לרבות מעקב אחר טיסה;
(5) נהלי טיסה בנתיב ((En-Route ונהלי ניווט ותקשורת לרבות נהלים לשיגור טיסה, שחרור טיסה או המשכה כאשר פריט כלשהו של ציוד הנדרש לביצוע של סוג ההפעלה נעשה בלתי תקין או בלתי שמיש בנתיב;
(6) מפרטי ההפעלה הדנים בטיסה בנתיב לרבות מידע לגבי כל איזור הפעלה או נתיב מאושר, סוגי כלי הטיס המאושרים, הרכב אנשי הצוות שלהם, סוג ההפעלה כגון כטר"מ, כט"מ ביום או בלילה וכל מידע מתאים אחר;
(7) מפרטי הפעלה של שדות תעופה ולגבי כל שדה תעופה -
(א) מיקומו;
(ב) ייעודו - רגיל, משני, זמני וכדומה;
(ג) סוגי כלי הטיס המאושרים להפעלה בו;
(ד) תהליכי גישת מכשירים;
(ה) מינימות המראה ונחיתה;
(ו) מידע מתאים אחר.
(8) מגבלות משקל ההמראה בטיסה ובנחיתה;
(9) נהלים לתדרוך נוסעים בדבר שימוש בציוד חירום במשך הטיסה;
(10) ציוד חירום ונהלי חירום;
(11) השיטה לקביעת סדר העברת הפיקוד בין אנשי צוות האויר;
(12) נהלים לקביעת התאמה לשימוש של אזורי המראה ונחיתה, ונהלים להפצת מידע מתאים בנוגע למקומות האמורים;
(13) נהלים להפעלה בתנאי התקרחות, ברד, סערות, רעמים, מערבולות אויר וגזירת רוח או בתנאים מטאורולוגיים אחרים שיש בהם משום סיכון;
(14) תכנית הדרכה לעובדי טיס לרבות הדרכת קרקע, הדרכת טיסה, והדרכת חירום;
(15) הוראות ונהלים לגבי אחזקה, אחזקה קלה ומתן שירותים לכלי טיס;
(16) מגבלות זמן, או כללים לקביעת מגבלות זמן, בכל הנוגע לשיפוצים, בדיקות וביקורות של כלי טיס, מנועים, פרופלורים, אבזרים, ציוד תעופתי וציוד חירום;
(17) נהלים לתדלוק כלי טיס, מניעת זיהום הדלק, הגנה בפני אש, לרבות הגנה אלקטרוסטטית, השגחה והגנה על הנוסעים בעת תדלוק;
(18) בדיקות כושר אוירי, לרבות הוראות בדבר נהלים, כללים, אחריות וסמכותו של כח האדם המועסק בפיקוח איכות וביקורת;
(19) שיטות ונהלים להבטחת עמידה במגבלות משקל ואיזון של כלי הטיס בתחומי המגבלות המאושרות;
(20) נהלי הכשרה של טייס ושל משגר לנתיב או לשדה תעופה;
(21) נהלי דיווח תאונות ותקריות של כלי טיס;
(22) הוראות הקשורות בהובלת חמרים מסוכנים כמפורט בתקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), התשמ"ד-1983, לרבות נהלים בדבר-
(א) אריזה, סימון, שילוט, מסמכי תובלה והתאמת החמרים להוראות בדבר הטענתם, אחסנתם ושינועם;
(ב) דיווח על תקריות הקשורות בחומרים מסוכנים;
(ג) מסירת הודעה לטייס המפקד בדבר הימצאות חמרים מסוכנים בכלי הטיס;
(ד) הכשרת כח אדם.
(23) מגבלות זמן טיסה ותפקיד של אנשי צוות אויר;
(24) נהלים לגבי טיסות מבחן, טיסות ניסוי וטיסות העברה;
(25) נהלים לרישום בספר המטוס על ליקויים ודיווח עליהם;
(26) נהלים בדבר צעדים שעל מחזיק הרשיון לנקוט בהם -
(א) כדי להבטיח שליקויים שדווח עליהם בטיסות קודמות תוקנו;
(ב) כאשר תיקונים של ליקויים כאמור לא נעשו.
(27) הוראות ונהלי מידע שלא נמנו בתקנה זו הקשורים בפעולות מחזיק הרשיון ושנקבעו על ידו;
(28) הוראות ונהלים נוספים הקשורים בבטיחות הטיסה;
(29) נהלים שמטרתם לוודא הפרדה בין סמכויות קצין בטיחות טיסה לבין בעלי סמכויות אחרים באופן שהחלטת קצין בטיחות הטיסה לא תבוטל אלא בידי אדם בעל אחריות כוללת בדרג ההנהלה של מחזיק הרשיון;
(30) מערך אחזקה כאמור בתקנה 416;
(31) הדרישה לשימור מידע;
(32) נהלים שמטרתם לוודא הפרדה בין סמכויות מחלקת פיקוח איכות וביקורת של הגוף המוסמך לביצוע אחזקה המתחזק את כלי הטיס לבין סמכויות מחלקות אחרות של אותו גוף העוסקות בביצוע עבודת האחזקה, באופן שהחלטת מבקר או מפקח איכות הנוגעת לביקורת לא תבוטל אלא בידי אדם בעל סמכות גבוהה ממנו במסגרת מחלקת פיקוח איכות וביקורת או על ידי אדם בעל אחריות כוללת בדרג הנהלת הגוף המוסמך לביצוע אחזקה, האחראי על פעילות מחלקת פיקוח וביקורת ועל פעילות מחלקות אחזקה כאמור;
(33) (בוטלה) (תיקון: תשס"ח)
395. הפצת ספר עזר למבצעים (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון יחזיק לפחות עותק אחד שלם ומעודכן של ספר העזר למבצעים בבסיס האם שלו.
(ב) מחזיק הרשיון יעמיד עותקים של ספר העזר למבצעים לרבות עדכונים, שינויים ותוספות מיד עם פרסומם לרשות כל אלה -
(1) עובדי קרקע המועסקים בתחזוקה ובהפעלה;
(2) אנשי צוות האויר;
(3) המנהל.
(ג) המחזיק בספר עזר למבצעים יעדכנו באופן שוטף בעדכונים, בשינויים ובתוספות שהמציא לו מחזיק הרשיון.
(ד) מחזיק רשיון רשאי להמציא את חלק האחזקה של הספר במיקרופילם, אם המקבל מחזיק במתקן קריאה מתאים.
396. ספר עזר למבצעים בכלי טיס (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון יחזיק בכלי טיס המצוי מחוץ לבסיס האם שלו חלקים מתאימים של ספר העזר למבצעים שימצאו בו בכל עת ושיועמדו לשימוש עובדי הקרקע או אנשי צוות האויר; אם ספר העזר למבצעים או חלקים ממנו מצויים בכלי טיס במיקרופילם, יימצא בכלי הטיס גם מתקן מתאים לקריאת המיקרופילם.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על מחזיק רשיון המבצע את האחזקה המתוכננת של כלי הטיס בתחנות קבועות מראש, בהן הוא מחזיק את אותו חלק האחזקה המאושר של ספר העזר למבצעים.
397. ספר עזר לטיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון יחזיק ספר עזר לטיסה מעודכן ומאושר לכל סוג של כלי טיס בקטגורית תובלה שהוא מפעיל.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מחזיק הרשיון לשאת בכל כלי טיס בקטגורית תובלה ספר עזר מאושר לטיסה, או ספר עזר למבצעים כאמור בתקנה 393, המכיל את המידע הנדרש לגבי ספר עזר לטיסה; אם ספר העזר לטיסה נכלל בספר העזר למבצעים יזהה מחזיק הרשיון בבירור את החלקים של ספר העזר לטיסה שבו.
סימן ז': דרישות לגבי כלי טיס
398. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על כל סוגי הרשיונות לפי פרק זה.
399. דרישות כלליות (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל מחזיק רשיון כלי טיס אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא רשום בפנקס רישום כלי הטיס בישראל ומצויה בו תעודת כושר טיסה מתאימה ותקפה.
(2) הוא מצוי במצב כשיר לטיסה ועונה על דרישות הכושר האוירי הישימות לפי הענין.
(ב) מחזיק רשיון רשאי להשתמש בשיטה שאישר המנהל לבקרת משקל ואיזון המבוססת על משקל ממוצע משוער לפי הענין, כדי לענות על דרישות כושר אוירי ומגבלות הפעלה ישימות.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאי מחזיק רשיון להפעיל כלי טיס, החכור על ידו ללא צוות, ובלבד שהוא רשום במדינה חברה בארגון הבינלאומי לתעופה האזרחית, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 208(ב).
400. דרישות ממוביל בטיסות שכר ובטיסות מיוחדות (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל מוביל אוירי בטיסות שכר או בטיסות מיוחדות אלא כלי טיס שבבעלותו, בחזקתו או בשימושו הבלעדי ואלא אם כן כלי הטיס רשום במפרטי ההפעלה שלו.
(ב) הפסיק מוביל אוירי שתקנה זו חלה עליו להשתמש בכלי טיס הרשום במפרטי ההפעלה שלו, יודיע על כך למנהל תוך 10 ימים מיום הפסקת השימוש כאמור, ויבקש מחיקתו ממפרטי ההפעלה שלו.
(ג) מוביל אוירי לפי תקנה זו, שאין בבעלותו או באחזקתו שני כלי טיס לפחות המתאימים לסוג ההפעלה שלו - רשאי המנהל להתלות או לבטל את רשיונו.
(ד) תקנה זו תחול על מוביל אוירי, אם בידיו חזקה, שליטה ושימוש בלעדיים בכלי הטיס כבעלים או לפי חוזה הכולל גם סידורים לביצוע אחזקה מתאימה והמעניק לו חזקה, שליטה ושימוש בכלי הטיס לתקופה של שישה חודשים לפחות.
401. הוראות מיוחדות (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל מחזיק רשיון אוירון שניתנה לו תעודת סוג לפני 1 ביולי 1942.
(ב) לא יפעיל מחזיק רשיון אוירון שניתנה לו תעודת סוג אחרי 1 ביולי 1942 אלא אם כן הוא הורשה כאוירון בקטגוריה תובלה והוא עונה גם על הוראות תקנה 406(א), (ב) ו-(ה).
(ג) לא יפעיל מוביל אוירי בטיסות שכר או בטיסות מסחריות הליקופטר אלא אם כן ההליקופטר מופעל, מורשה ומצויין בהתאם לקבוע בתקנות 127.71 עד 127.125 לפ.א.ר., לפי הענין.
402. איסור הפעלת אוירון חד מנועי (תיקון: תשמ"ח)
לא יפעיל מחזיק רשיון כלי טיס חד מנועי לפי פרק זה.
403. מגבלות טיסה (תיקון: תשמ"ח, תשס"ח)
(א) לא יבצע מוביל אוירי כל הפעלה באוירון דו מנועי או תלת מנועי, למעט אוירון תלת מנועי המונע במנועי טורבינה, בנתיב שמצוייה בו נקודה הרחוקה משדה תעופה מתאים, יותר משעת טיסה באויר יציב, במהירות שיוט רגילה כשמנוע אחד אינו פועל.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל, בהתבססו על סוג, דגם האוירון וביצועיו, סוג ההפעלה ואופי פני הקרקע, לאשר למוביל אוירי הפעלת אוירון דו - מנועי המונע במנועי סילון, וכשמנוע אחד אינו פועל, בנתיב שמצויה בו נקודה הרחוקה משדה תעופה מתאים, יותר משעת טיסה באויר יציב ובמהירות שיוט רגילה.
(ג) לא יפעיל מחזיק רשיון אוירון בהפעלה ממושכת מעל לים אלא אם כן הורשה או אושר האוירון כמתאים לציפה בהתאם להוראות הציפה בחלק 25 ל-פ.א.ר.
404. מבחני הוכחת כלי טיס (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון לא יפעיל כלי טיס שלא הוכח כמתאים לשימוש בהפעלה המיועדת, אלא אם כן כלי טיס מאותו סוג עבר, להנחת דעתו של המנהל, ובנוסף למבחני רישוי סוג שלו, לפחות 100 שעות מבחני התאמה הכוללת מספר סביר של טיסות לשדות תעופה בנתיב ואשר מהן 10 שעות לפחות של מבחני ההתאמה כאמור, יבוצעו בלילה; המנהל רשאי להפחית את מספר השעות הכולל האמור אם הוכחה להנחת דעתו רמת כשירות המצדיקה את ההפחתה.
(ב) מחזיק רשיון לא יפעיל כלי טיס מסוג שעבר מבחני התאמה לשימוש לגבי סוג ההפעלה המיועד, אלא אם כן הוכיח שאותו סוג כלי טיס מתאים לשימוש בהפעלה המיועדת או אם תכן הסוג של אותו כלי טיס עבר שינוי מהותי; תקנת משנה זו לא תחול אלא אם כן -
(1) כלי הטיס עבר לפחות 50 שעות של מבחני התאמה להנחת דעתו של המנהל, לרבות מספר סביר של טיסות לשדות תעופה בנתיב;
(2) המנהל אישר חריגות לגבי כלי הטיס בנסיבות מיוחדות המצדיקות אי מילוי הוראות תקנת משנה זו.
(ג) לענין תקנת משנה (ב) יחשב תכן סוג כלי טיס כשונה באורח מהותי אם השינויים כוללים -
(1) התקנת מנועים שאינם מסוג המנועים שאותו סוג כלי הטיס הורשה עימם;
(2) בכלי הטיס או ברכיביו שינויים המשפיעים מהותית על איפיוני הטיסה.
(ד) מוביל אוירי בטיסות שכר או בטיסות מיוחדות רשאי להפעיל הליקופטר שלא עבר מבחני התאמה לשימוש בהפעלה אם השימוש הקודם בהליקופטר היה בעיקר בשירות צה"ל והוא עומד בדרישות תקנת משנה (ב).
(ה) לא יוליך מחזיק רשיון נוסע בכלי טיס בעת ביצוע מבחני התאמה למעט מי שמבצע את המבחנים או מי שמונה לכך על ידי המנהל, אולם רשאי הוא להוביל דואר או מטען שאישר המנהל.
סימן ח': מגבלות הפעלה
405. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על כל מחזיקי רשיון שפרק זה חל עליהם.
406. כללי (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון המפעיל אוירון, המונע במנועי בוכנה, בקטגוריה תובלה, יעמוד בדרישות תקנות 121.175 עד 121.187 לפ.א.ר.
(ב) מחזיק רשיון המפעיל אוירון -
(1) המונע במנועי טורבינה בקטגוריה תובלה יעמוד בדרישות תקנות 121.189 עד 121.197 לפ.א.ר.;
(2) המונע במנועי טורבו פרופלר בקטגוריה תובלה, שהורשה אחרי 29 באוגוסט 1959 וניתנה לו לפני התאריך האמור תעודת סוג עם אותו מספר של מנועי בוכנה, יעמוד בדרישות תקנות 121.175 עד 121.187 לפ.א.ר.
(ג) מחזיק רשיון המפעיל אוירון גדול שאינו בקטגוריה תובלה יעמוד בדרישות תקנות 121.199 עד 121.205 לפ.א.ר., וכל קביעה כי אוירון גדול כאמור עומד בדרישות התקנות האמורות תתבסס על ביצועים מאושרים בלבד.
(ד) נתוני הביצועים בספר העזר לטיסה של האוירון חלים לגבי בדיקה לקביעת עמידה בדרישות תקנות 121.175 עד 121.197 לפ.א.ר.; כאשר הבדיקה נעשית בתנאים שונים מאלה שעליהם התבססו נתוני הביצועים, תיקבע העמידה בדרישות על ידי שקלול (אינטרפולציה) או על ידי חישוב השפעות השינויים במשתנים המסויימים אם תוצאות השקלול או החישוב הינם מדוייקים באורח מהותי כמו בתוצאות של מבחנים ישירים.
(ה) לא ימריא אדם אוירון, המונע במנועי בוכנה, בקטגוריה תובלה כשמשקלו עולה על המשקל המותר לשימוש באותו מסלול ובתנאי שאותו מסלול נקבע בהתאם למגבלות המראה ממסלול של כללי הפעלה בקטגוריה תובלה כאמור בפרק זה ולאחר שנלקחו בחשבון תיקוני טמפרטורה כאמור בספר העזר לטיסה הישים של האוירון.
(ו) המנהל רשאי להתיר במפרטי ההפעלה חריגות מדרישות סימן זה אם קיומן של נסיבות מיוחדות גורם לכך שעמידה דווקנית בהן אינה חיונית לבטיחות הטיסה.
(ז) המנהל רשאי לקבוע כי הרוחב של 15 ק"מ שנקבע בתקנות 121.179 עד 121.183 לפ.א.ר. ניתן להצרה בתחום 15 ק"מ מכל צד של הנתיב המתוכנן עד כדי 8 ק"מ בנתיב שארכו לא יעלה על 30 ק"מ וזאת כאשר מפעילים טיסה לפי כטר"מ או כאשר מתקני הניווט מספקים זיהוי אמין ומדוייק של פני הקרקע הגבוהים ושל המכשולים המצויים מחוץ לתחום של 8 ק"מ.
סימן ט': דרישות כושר אוירי מיוחדות
407. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על כל סוגי מחזיקי רשיון שפרק זה חל עליהם.
408. הובלת מטען (תיקון: תשמ"ח)
על הובלת מטען בתאי הנוסעים ובתאי המטען יחולו תקנות 121.285 ו-121.287 לפ.א.ר.
409. הדגמת נהלי פינוי חירום (תיקון: תשמ"ח)
(א) הוכח שאותו סוג ודגם של אוירון לא ביצע בעת מתן תעודת סוג את האמור בתקנה 25.803 לפ.א.ר. שהיו בתוקף החל מיום 1 בדצמבר 1978, יוכיח מחזיק רשיון של אוירון בעל תפוסה של יותר מ-44 נוסעים והמשמש להולכת נוסעים, להנחת דעתו של המנהל, על ידי הדגמה ממשית כאמור בפיסקה ((A לתוספת D לחלק 121 לפ.א.ר., כי נהלי פינוי החרום מאפשרים פינוי של כל תפוסת המושבים באוירון, לרבות של אנשי הצוות, תוך 90 שניות או פחות.
(ב) מחזיק רשיון יבצע להנחת דעתו של המנהל, הדגמה חלקית של נהלי חירום בהתאם לאמור בתקנת משנה (ג) כל פעם -
(1) כאשר מוכנס לשירות לראשונה סוג ודגם של אוירון בהפעלה של הולכת נוסעים, אם בעל הרשיון לא ביצע הדגמה על פי האמור בתקנת משנה (א);
(2) כאשר משנים את מספר הדיילים המוצבים באוירון כנדרש בתקנה 429, את מיקומם בתא הנוסעים או את נהלי עבודתם של הדיילים בעת פינוי חירום;
(3) כאשר מספר פתחי החירום, סוגם, מיקומם או אופן הפעלתם באוירון - שונה.
(ג) בעת ביצועה של הדגמה חלקית, על מחזיק רשיון -
(1) להגיש בקשה למנהל ולבקש אישורו מראש לפני ביצוע ההדגמה;
(2) להוכיח את יעילות תכנית ההדרכה שלו לאנשי הצוות בנושאי חירום ונהלי פינוי חירום באמצעות ביצועה של הדגמה חלקית ללא השתתפותם של נוסעים ובפיקוחו של המנהל; דיילים המוצבים באותו דגם וסוג של אוירון חייבים להיות מסוגלים לפתוח, על פי הנהלים של המפעיל, 50 אחוזים מפתחי החירום הנמצאים בגובה רצפת תא הנוסעים, 50 אחוזים מפתחי חירום שלא בגובה הרצפה והפעלתן של 50 אחוזים מהמגלשות; פתחי החירום והמגלשות יבחרו על ידי המנהל ויהיו מוכנים לשימוש תוך 15 שניות;
(3) ההדגמה תבוצע על ידי דיילים שבחר באקראי המנהל מתוך הדיילים המועסקים על ידי מחזיק הרשיון ואשר עברו קורס אימונים מאושר, כולל עמידה במבחנים עיוניים או מעשיים בנושא ציוד ונהלי חירום.
(ד) מחזיק רשיון העומד להפעיל אוירון אחד או יותר בהפעלה ממושכת מעל לים, או שהאוירון נדרש להיות מצוייד בציוד כאמור בתקנה 121.339 לפ.א.ר., יוכיח, להנחת דעתו של המנהל, על ידי תרגול של נחיתת חירום מדומה על המים והמבוצעת בהתאם לאמור בפסקה ((B לתוספת D לחלק 121 לפ.א.ר., כי הוא מסוגל לבצע ביעילות את נהלי הציפה.
(ה) עבור סוג ודגם של האוירון אשר לגביו נדרש מחזיק רשיון לבצע לפי פרק זה הדגמת ציפה כאמור בתקנת משנה (ד), דרישות ההדגמה תהיינה כמפורט בפסקאות ((B)(4), (B)(2 ו(B)(5)- לתוספת D לחלק 121 לפ.א.ר.; הדגמת הציפה תבוצע על ידי הוצאת כל חגורות ההצלה ממקום איחסונן והשלכה למים של סירת הצלה או מגלשה שתיבחר על ידי המנהל וניפוחה; אנשי צוות שהוצבו לסירת הצלה או למגלשה יפעילו תוך מתן הסבר, כל פרט ופרט של ציוד החירום הנדרש.
סימן י': דרישות מכשירים וציוד
410. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על כל סוגי מחזיקי רשיון לפי פרק זה.
411. מכשירים וציוד באוירון (תיקון: תשמ"ח, תשס"ח)
(א) דרישות המכשירים והציוד כאמור בסימן זה חלות על כל הפעלה לפי פרק זה.
(ב) דרישות מכשירים וציוד יהיו כאמור בתקנות 121.305 עד 121.359 ו-121.803 לפ.א.ר.; מכשירים וציוד כאמור יאושרו ויותקנו בהתאם לדרישות של הכושר האוירי הישימות לאותם מכשירים וציוד.
(ג) מד מהירות אוויר יכוייל ביחידת קשר ((Knots ומגבלת מהירות אויר ומידע הקשור בכך יצויין בספר העזר לטיסה של האוירון והשלטים המתאימים יבוטאו ביחידות קשר ((Knots.
(ד) פרט לאמור בתקנה 515(א) ו-(ב) לא ימריא אדם אוירון אלא אם כן המכשור והציוד דלהלן מצויים במצב תפעול -
(1) מכשירים וציוד הדרושים לשם עמידה בדרישות כושר אוירי שלפיה ניתנה לאוירון תעודת סוג וכנדרש בתקנות 121.213 עד 121.283 ותקנה 121.289 לפ.א.ר.;
(2) מכשירים וציוד כאמור בתקנות 121.305 עד 121.321 ותקנות 121.359 ו-121.360 לפ.א.ר. לכל ההפעלות, ומכשירים וציוד כאמור בתקנות 121.323 עד 121.351 לפ.א.ר. לסוג ההפעלה המצויין בהן, כאשר מכשירים וציוד אלה אינם נדרשים לפי פיסקה (1);
(3) בוטלה) (תיקון: תשס"ח)
411א. ציוד ומכשירים שאינם ניתנים לשימוש (תיקון: תשנ"ה)5
(א) לא ימריא אדם כלי טיס שמותקנים בו מכשירים או ציוד שאינם ניתנים לשימוש אלא אם כן נתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף (121.628(a) & (b לפ.א.ר.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להמריא כלי טיס שמותקנים בו מכשירים או ציוד שאינם ניתנים לשימוש על פי הרשאה מיוחדת כאמור בתקנות 87 ו-88 לתקנות התיעוד.
סימן י"א: דרישות מיוחדות לאחזקה
412. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על כל סוגי הרשיונות שפרק זה חל עליהם.
413. תיקון מפרטי הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
(א) המנהל רשאי לתקן מפרטי הפעלה של מחזיק רשיון כדי לאפשר החזרה לשירות ושימוש בכלי הטיס ובחלקיו, למרות שכלי הטיס או חלקיו תוחזקו, שונו או נבדקו מחוץ לישראל בידי מי שאינו מחזיק ברשיון עובד טיס שניתן לפי תקנות הרשיונות.
(ב) מחזיק רשיון המשתמש בחלקים ממפרטי ההפעלה שתוקנו כאמור בתקנה זו, יעמיד לביקורת של המנהל, לפי דרישתו, את האמצעים והנהלים שנקט בהם כדי להבטיח שכל עבודה שבוצעה בחלקים אלה נעשתה בהתאם לאמור בספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון.
414. אחריות לכושר אוירי (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון אחראי -
(1) לכושר האוירי של כלי הטיס המופעל על ידו, לרבות גוף כלי הטיס, מנועיו והפרופלורים או הרוטורים שלו, חלקיו ואביזריו;
(2) לביצוע כל פעולות האחזקה הדרושות בכלי הטיס ובחלקיו בהתאם לספר העזר למבצעים שלו ובהתאם לתקנות אלה.
(ב) מחזיק רשיון שאינו מתחזק את כלי הטיס המופעלים על ידו בעצמו, רשאי לעשות הסדרים עם גוף מוסמך לצורך אחזקתם (להלן בתקנות אלה - הגוף המוסמך); הסדרים אלה לא יפטרו את מחזיק הרשיון מאחריותו לפי תקנת משנה (א).
(ג) מחזיק רשיון יודיע למנהל מי הוא הגוף המוסמך לביצוע האחזקה העומד לבצע את אחזקת כלי הטיס המופעלים על ידו, ויקבל את אישורו של המנהל לכך.
415. אישור הגוף המוסמך לביצוע אחזקה (תיקון: תשמ"ח)
(א) העברת ביצוע האחזקה מגוף מוסמך לביצוע האחזקה, שאושר על ידי המנהל כאמור בתקנה 414, לגוף מוסמך אחר, טעונה אישור המנהל מראש ובכתב.
(ב) לרשותו של מחזיק רשיון המוסמך לבצע אחזקה עצמית תעמוד מערכת פיקוח איכות וביקורת העונה על דרישות תקנה 21 לתקנות מכוני הבדק ועל דרישות סימן זה.
416. מערך אחזקה (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון יוודא קיומו של מערך אחזקה כאמור בתקנה 131, ויבטיח כי -
(1) האחזקה מבוצעת בהתאם למערך האחזקה ונהלי ספר העזר;
(2) עומדים לרשותו של הגוף המוסמך המבצע את האחזקה, כח אדם כשיר, מתקנים וציוד המתאימים ומספיקים לביצוע נאות של האחזקה;
(3) לא ישוחרר כלי טיס לטיסה אלא אם כן הוא כשיר לטיסה, עונה לדרישות הכושר האווירי ומתוחזק כהלכה למטרת הפעלה לפי פרק זה.
417. דרישות אחזקה בספר עזר למבצעים (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון אחזקה עצמית או המבצע אחזקה באמצעות מכון בדק או יצרן, כהגדרתו בתקנות התיעוד, יכלול בספר העזר למבצעים שלו תרשים או תאור של המבנה הארגוני שלו המתאים לביצוע האחזקה כאמור ואת רשימת בני האדם בתפקיד ניהולי או בכיר המבצעים עבורו את האחזקה.
(ב) מחזיק רשיון יקבע בספר העזר למבצעים שיטה מתאימה לשימור מידע בקשר לתחזוקה שבוצעה ולאפשרות של גישה מהירה למידע ושימוש בו להנחת דעתו של המנהל ובה -
(1) תאור של העבודה שבוצעה;
(2) שם האדם שביצע את העבודה;
(3) שמו ואמצעי זיהויו של האדם שאישר את ביצוע העבודה וחתימתו של אותו אדם.
418. דרישות נוספות למערך אחזקה (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון יהיה אחראי לכך שמערך האחזקה של כלי הטיס המופעלים על ידו יכלול, בנוסף לנדרש לפי תקנה 131, כל אלה -
(1) שיטות ביצוע אחזקה שגרתית, לא שגרתית ושינויים, בנוסף לבדיקה השגרתית הנדרשת;
(2) נהלים שמטרתם לוודא שכל הבדיקות והחלפת החלקים מבוצעים בהתאם למערך האחזקה ושכל האפיצויות ((Tolerance הדרושות בעת ביצוע הביקורת וביקורת הכפל, כלולות במערך האחזקה;
(3) סימון של סעיפי הבדיקה שבהם נדרשת ביקורת על ידי מבקר; ביקורת כאמור תבוצע לפחות על אותם סעיפי המערך הקשורים בפריטי מבנה, מנוע, פרופלר וציוד אשר כשל שלהם, פעולתם הבלתי תקינה או שימוש לא נכון בחלקים ובחמרים בהם, עלולים לגרום לתקלות המסכנות את ההפעלה הבטוחה של כלי הטיס;
(4) סימון של סעיפי ביקורת על ידי מבקר בהם נדרשת ביקורת כפל;
(5) נהלים שמטרתם לוודא שיטת ביצוע הבדיקות, הביקורות וביקורות הכפל הדרושות ואשר יבטיחו שביקורת על עבודה מסויימת לא תיעשה בידי אותו אדם שביצע את הביקורת הראשונה;
(6) נהלים שמטרתם להבטיח שהבדיקות, האחזקה והשינויים שלא הסתיימו כתוצאה מהפסקה של העבודה, יושלמו כהלכה לפני שחרור כלי הטיס לטיסה.
419. דרישות למבקרים (תיקון: תשמ"ח)
לא יבצע אדם פעולות ביקורת בכלי הטיס אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה והוא -
(1) מחזיק רשיון טכנאי לבדק כלי טיס עם הגדר מתאים או הוא חותם מוסמך של מכון בדק עם הגדר מתאים;
(2) קיבל הדרכה מתאימה והוסמך כמבקר על ידי מחלקת פיקוח איכות וביקורת של הגוף המוסמך המתחזק את כלי הטיס;
(3) פועל במסגרת מערכת פיקוח איכות וביקורת של הגוף המוסמך המתחזק את כלי הטיס.
420. עדכון מערך אחזקה (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון אחראי לכך שהגוף המוסמך המתחזק את כלי הטיס המופעלים על ידו -
(1) מבצע מעקב מתמיד אחר מצב כושר הטיסה של כלי הטיס שהוא מתחזק וחלקיהם ואחר פרסומי היצרן, לשם בדיקת ההתאמה והיעילות של מערך האחזקה, כדי שתוצאות המעקב ישמשו לשינוי או לעדכון מערך האחזקה.
(2) יבצע שינוי או עדכון מערך האחזקה, הסוטה מהדרישות שנקבעו במערך האחזקה, רק לאחר שקיבל אישור המנהל.
(3) מבצע מעקב מתמיד אחר יעילות שיטת פיקוח האיכות והביקורת המשמשת לפיקוח על אחזקת כלי הטיס שהוא מתחזק.
(ב) מצא המנהל שמערך האחזקה או שיטת פיקוח האיכות והביקורת אינם מכילים סעיפי ביקורת, נהלים ותקנים הדרושים כדי לענות על דרישות תקנות אלה, רשאי הוא להורות למחזיק הרשיון לשנות את מערך האחזקה או את שיטת פיקוח האיכות והביקורת, כדי שיעמדו בדרישות התקנות.
(ג) מחזיק רשיון המבקש מהמנהל שינוי מערך האחזקה, יצרף לבקשתו את מערך האחזקה המאושר, ואת נוסח השינוי המבוקש.
(ד) מחזיק רשיון רשאי לערור על החלטת המנהל תוך 30 ימים מיום קבלת הוראת המנהל, כאמור בתקנת משנה (ב); קבע המנהל כי יש לבצע הוראתו ללא דיחוי מטעמי בטיחות הטיסה, יבוצע השינוי מיד; בכל מקרה אחר, הגשת ערר כאמור דוחה את ביצוע השינוי עד קבלת החלטתו של המנהל.
421. רמת ביצוע אחזקה (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון אחראי לכך שהגוף המוסמך, המתחזק את כלי הטיס המופעלים על ידו, יכין תכנית הדרכה שמטרתם להבטיח כי כל עובד, המוסמך לקבוע את רמת הביצוע של העבודה, יהיה בעל ידע מעודכן בכל הקשור לנהלים, לטכניקות, לשינויים בכלי הטיס ולשינויים בציוד הבדיקה ויהיה כשיר לביצוע תפקידיו.
422. מגבלת זמן תפקיד (תיקון: תשמ"ח)
גוף מוסמך יוודא שעובד המועסק באחזקת כלי טיס של מחזיק רשיון, יקבל תקופת מנוחה של 24 שעות רצופות לפחות בכל תקופה בת שבעה ימים רצופים.
423. דרישות לביצוע אחזקה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יבצע אדם שינוי גדול, שינוי אקוסטי או תיקון גדול בכלי טיס, במנוע ובפרופלר, ברוטור או בציודו, אלא אם כן השינוי או התיקון בוצעו בהתאם לנתונים טכניים שאישר המנהל.
(ב) לענין תקנת משנה (א) שינוי אקוסטי או תיקון גדול שאושרו בעבר על ידי הרשויות המוסמכות לכך במדינת הייצור, יראו אותו כשינוי או תיקון שאת נתוניו הטכניים אישר המנהל.
(ג) בקשה המפרטת את הנתונים הטכניים הדרושים לצורך אישור שינוי גדול, תוגש בטופס ובאופן שיורה המנהל.
סימן י"ב: עובדי טיס ואנשי צוות
424. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה מפרט את הדרישות הנוגעות לעובדי טיס ואנשי צוות כהגדרתם בתקנות הרשיונות, הדרושים למחזיק רשיון הפעלה לפי פרק זה.
425. מגבלות העסקה לעובדי טיס ואנשי צוות (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון עובד טיס או איש צוות אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה והוא -
(1) מחזיק ברשיון מתאים ותקף שניתן לו לפי תקנות הרשיונות;
(2) בעל תעודה רפואית מתאימה ותקפה;
(3) בעל כשירויות מתאימות לביצוע ההפעלה שאותה הוא מונה לבצע.
(ב) עובד טיס ואיש צוות יציג את רשיונו או את התעודה הרפואית שלו בפני המנהל או מפקח לפי דרישתם בכל עת.
426. הרכב צוות אויר (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל מחזיק רשיון כלי טיס אלא אם כן מצויים בו אנשי צוות אויר לפחות במספר המזערי הקבוע בתעודת כושר הטיסה או בספר העזר לטיסה של כלי הטיס שאושר לאותו סוג כלי טיס וכאמור בהוראות פרק זה.
(ב) לא יפעיל מחזיק רשיון כלי טיס לפי פרק זה אלא אם כן מפעילים אותו שני טייסים לפחות; מחזיק הרשיון ימנה אחד מהם כטייס מפקד ואת השני כטייס משנה.
(ג) בכל מקרה בו נדרש לפי פרק זה ביצוע שני תפקידים או יותר רק בידי מי שבידו רשיון איש צוות, לא יבוצעו התפקידים האמורים על ידי איש צוות אחד באותו זמן.
(ד) בכל טיסה שבה נדרש טכנאי טיס, איש צוות נוסף אחד לפחות חייב להיות כשיר למלא בעת חירום בזמן טיסה את תפקידיו של טכנאי הטיס, לשם השלמתה הבטוחה של הטיסה כאשר טכנאי הטיס אינו יכול למלא את תפקידיו מכל סיבה שהיא; טייס אינו נדרש להחזיק ברשיון טכנאי טיס לביצוע התפקידים האמורים.
427. טכנאי טיס (תיקון: תשמ"ח)
לא יפעיל מחזיק רשיון אוירון שתעודת הסוג שלו ניתנה עד 1 בינואר 1964 ומשקלו המרבי המורשה להמראה עולה על 36,100 ק"ג (80,000 פאונד), ללא טכנאי טיס המחזיק ברשיון טכנאי טיס תקף; לאוירון שניתנה לו תעודת סוג החל ביום 2 בינואר 1964, הדרישה לטכנאי טיס תיקבע לפי דרישות תעודת הסוג כאמור בתקנה 25.123 לפ.א.ר.
428. נווט טיס וציוד ניווט מיוחד (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל מחזיק רשיון כלי טיס מחוץ לישראל כאשר מיקומו אינו יכול להקבע בוודאות במשך למעלה משעה, ללא איש צוות אויר המחזיק ברשיון נווט טיס בר תוקף או אמצעי ניווט מיוחדים המאושרים כאמור בתקנה 121.355 לפ.א.ר. המאפשרים קביעה אמינה של מיקום האוירון על ידי כל טייס מעמדתו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לדרוש הימצאותם של נווט טיס או אמצעי ניווט מיוחדים או שניהם כאחד כאשר אמצעי ניווט מיוחדים נדרשים גם במשך תקופת זמן של שעה או פחות;
בקביעתו האמורה יתחשב המנהל בכל אלה -
(1) מהירות הטיסה של כלי הטיס;
(2) תנאי מזג אויר רגילים בנתיב;
(3) שירותי הפיקוח על התנועה האוירית;
(4) צפיפות התנועה האוירית;
(5) איזור כיסוי עזרי ניווט ביעד;
(6) דרישות הדלק;
(7) כמות הדלק הנדרשת לחזרה לנקודת היציאה ולשדות התעופה המשניים;
(8) הערכה לגבי הפעלת הטיסה מעבר לנקודה שאין אפשרות חזרה ממנה;
(9) כל גורם אחר שיש לו קשר, לדעתו, לבטיחות הטיסה.
(ג) הפעלות שבהם נדרשים נווט טיס או אמצעי ניווט מיוחדים, או שניהם, כאחד, יפורטו במיפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
429. דיילים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל מחזיק רשיון כלי טיס המוליך נוסעים, אלא אם כן מצויים בו דיילים, כמפורט להלן -
(1) בכלי טיס שקיבולת המושבים בו היא יותר מ-9 אך פחות מ- 51 נוסעים - דייל אחד;
(2) בכלי טיס שקיבולת המושבים בו היא יותר מ- 50 אך פחות מ- 100 נוסעים - שני דיילים;
(3) בכלי טיס שקיבולת המושבים בו היא יותר מ-100 נוסעים - שני דיילים ועוד דייל נוסף לכל 50 מושבי נוסעים או חלק מהם.
(ב) במקרה שבו השתמש מחזיק הרשיון, בעת ביצוע הדגמת פינוי חרום כאמור בתקנה 409(א), במספר גדול יותר של דיילים מהנדרש על פי תקנת משנה (א) לגבי קיבולת המושבים המרבית של האוירון שהשתמשו בו בעת ההדגמה, לא יפעיל מחזיק הרשיון, לאחר מכן, אותו כלי טיס -
(1) בתצורת קיבולת המושבים המרבית שלו עם מספר מועט יותר של דיילים מזה שהשתמשו בו בעת הדגמת פינוי החירום;
(2) בכל תצורה של קיבולת מושבים מופחתת עם מספר מועט יותר של דיילים מזה הנדרש לפי תקנת משנה (א) לאותה קיבולת מושבים, בתוספת מספר הדיילים שהשתמשו בו בעת הדגמת הפינוי ושהיה גדול יותר ממספר הדיילים הנדרש לפי תקנת משנה (א).
(ג) מספר הדיילים שאושר כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יצויין במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
(ד) בעת המראות ונחיתות יימצאו הדיילים הנדרשים לפי תקנה זו קרוב ככל האפשר לפתחי היציאה אשר בגובה הרצפה של כלי הטיס לכל אורכו כדי לאפשר פינוי מהיר ככל האפשר של נוסעים וטיפול בהם במקרה של פינוי חירום.
430. משגר כלי טיס (תיקון: תשמ"ח)
מוביל אוירי יעסיק קציני מבצעי אויר בכל אחד ממרכזי המשגרה במספר מספיק כדי להבטיח שליטה מבצעית מתאימה בכל טיסה.
431. תפקידי חירום ותפקידי פינוי (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון יקבע, לכל סוג ודגם של כלי טיס וכל קטגוריה של אנשי צוות נדרשים, את התפקידים שיש לבצעם במקרה המחייב מילוט חירום; מחזיק הרשיון יוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי תפקידים אלה הינם מעשיים, ניתנים לביצוע ויענו על כל מצב חירום צפוי, לרבות מצב של אובדן כושר הפיקוד של אנשי צוות או חוסר יכולתם להגיע לתאי הנוסעים.
(ב) מחזיק הרשיון יתאר בספר העזר למבצעים שלו את התפקידים של כל קטגוריה של אנשי צוות כאמור בתקנת משנה (א).
סימן י"ג: אימונים
432. הגדרות (תיקון: תשמ"ח)
בסימן זה -
"אימון ראשוני" - האימון הנדרש מאנשי צוות ומקציני מבצעי אויר שלא הוסמכו ולא שירתו באותו תפקיד באוירון אחר מאותה קבוצה;
"אימון הסבה" - האימון הנדרש מאנשי צוות ומקציני מבצעי אויר שהוסמכו ושירתו באותו תפקיד באוירון אחר מאותה קבוצה אצל אותו מפעיל;
"אימון קידום" - האימון הנדרש מאנשי צוות, שהוסמכו ושירתו בכלי טיס מדגם מסויים כטייסי משנה או כטכנאי טיס לפני שיתחילו לשרת באותו אוירון כטייסים מפקדים או כטייסי משנה לפי הענין;
"אימון שינויים" - האימון הנדרש מאנשי צוות ומקציני מבצעי אויר שהוסמכו ושירתו באוירון מדגם מסויים, ולדעת המנהל נדרש אותו אימון לפני שאיש הצוות יתחיל לשרת באותו תפקיד באותו אוירון שנעשו בו שינויים;
"אימון חוזר" - האימון הנדרש מאנשי צוות ומקציני מבצעי אויר כדי לשמור על כשירותם לגבי כל אוירון, עמדתם וסוג ההפעלה שבהם הם משרתים;
"קבוצת אוירונים" - כל אחת מקבוצות אלה, פרט אם ייאמר אחרת -
(1) קבוצה 1: אוירונים המונעים במנועים עם מדחף לרבות מנועי בוכנה ומנועי טורבו - פרופלור;
(2) קבוצה 2: אוירונים המונעים במנועי טורבו - סילוניים.
"שעות מתוכננות" - שעות האימונים שנקבעו בסימן זה, שהמנהל רשאי להפחית מהן אם מחזיק הרשיון יוכיח להנחת דעתו שהנסיבות מצדיקות זאת;
"בטיסה" - לרבות התמרונים, התהליכים או התפקידים שיש לבצעם בכלי טיס.
433. תכנית אימונים (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון -
(1) יקבע תכנית אימונים כאמור בסימן זה ובנספחים E ו-F לחלק 121 לפ.א.ר. לצורך אישורה בידי המנהל כאמור בתקנה 435; תכנית האימונים תבטיח שאיש צוות, קצין מבצעי אויר, מדריך טיסה, בוחן טיסה וכן כל אדם שמונה לתפקידים הקשורים בהובלת חמרים מסוכנים יהיה מאומן לביצוע תפקידיו;
(2) יספק למטרת האימונים מתקני קרקע, מתקני טיסה ומדריכי קרקע מיומנים;
(3) יספק חומר אימונים, בחינות, טפסים, הוראות ונהלים עדכניים לשימוש, בעת ביצוע אימונים ומבחנים כאמור בסימן זה;
(4) יספק מדריכי טיסה, בוחני טיסה ומדריכי מדמה טיסה במספר מספיק לביצוע נאות של קורסים לאימוני טיסה, מבחני טיסה ואימוני מדמה טיסה כאמור בסימן זה.
(ב) השלים איש צוות או קצין מבצעי אויר אימון חוזר, מבחן טיסה או מבחן רמה שנדרש לבצעו לפי סימן זה בחודש שלפני החודש בו נדרש לבצעו או בחודש שלאחריו, יראו את איש הצוות או את קצין מבצעי אויר, כאילו השלים את האימון החוזר בחודש שבו נדרש לבצעו.
(ג) מדריך, מפקח או בוחן טיסה האחראי על נושא אימון קרקעי מסויים, על חלק של אימון טיסה, מבחן טיסה או מבחן כשירות כאמור בפרק זה, יאשר את כשירותו וידיעותיו המקצועיים של איש הצוות, קצין מבצעי האויר, מדריך הטיסה או בוחן הטיסה בתום סיום האימון או המבחן שנעשה לפי סימן זה (להלן - האישור); האישור יהווה חלק מרישומי איש הצוות או קצין מבצעי אויר; היה האישור מסומן במערכת רישום ממוחשבת, יזוהו בו המדריך, המפקח או בוחן הטיסה שנתנו את האישור.
(ד) אימוני איש צוות ביותר מאוירון אחד הקשורים בעמדה אחת של איש צוות שהושלמו בהצלחה באימון קודם שנערך במסגרת שירותו אצל אותו מחזיק רשיון לגבי אוירון אחר או עמדת איש צוות אחרת, די בהם לאימון נוסף בעת ביצוע אימון מאוחר יותר שאינו אימון חוזר.
(ה) ניתן להשתמש במדמי טיסה ובמתקני אימון אחרים במסגרת תכנית האימונים של מחזיק הרשיון, שאישר המנהל.
(ו) מי שמתקדם בהצלחה בשלבי אימוני הטיסה, השלים בהצלחה את מבחן הטיסה המתאים בפני בוחן טיס או המנהל, ומדריכו או בוחן הטיס שלו נתן לו המלצה, לא יידרש להשלים את שעות טיסות האימון המתוכננות לגבי האוירון, לפי הענין; הוראה זו לא תחול כאשר מצא המנהל ש- 20 אחוזים ממבחני הטיסה, שבוצעו בבסיס אימונים מסויים במשך ששה החדשים הקודמים לא הסתיימו בהצלחה, אלא אם כן נוכח המנהל כי אימוני הטיס באותו בסיס השתפרו.
(ז) כאשר מחזיק רשיון משתמש במדמה טיסה בקורס אימונים שנערך לפי תקנה 437(ג) רשאי המנהל להפחית משעות הטיסה המתוכננות, אם מצא שיעילות האימונים השתפרה כאמור בתקנת משנה (ו).
434. תכנית לימודים (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון יכין ויחזיק תכנית לימודים מעודכנת לכל דגם של אוירון לגבי כל תפקיד של איש צוות וקצין מבצעי אויר הנדרשים להפעיל את אותו דגם אוירון.
(ב) תכנית הלימודים תכלול אימוני קרקע ואימוני טיסה הנדרשים לפי סימן זה, כלהלן -
(1) רשימת נושאי אימוני הקרקע, לרבות נושאי חירום;
(2) רשימת מתקני האימונים ועזרי הלימוד שמחזיק הרשיון ישתמש בהם;
(3) תיאור מפורט או תצוגה צילומית של התמרונים, הנהלים והתפקידים הרגילים והמיוחדים של התמרונים, הנהלים והתפקידים בעת חירום שישתמשו בהם לכל שלב משלבי אימוני הטיסה או מבחני הטיסה;
(4) רשימת מדמי הטיסה או מתקני אימון אחרים שאושרו לפי תקנה 436 לרבות אותם תמרונים, נהלים או תפקידים שאושרו לגבי אותו מדמה טיסה או מיתקן אימון;
(5) שעות האימונים המתוכננות לכל שלב משלבי האימונים;
(6) עותק של כל אישור שנתן המנהל לפי תקנה 435(ד) להפחתת שעות האימונים המתוכננות.
435. אישור תכנית אימונים (תיקון: תשמ"ח)
(א) על מחזיק רשיון לבקש מהמנהל אישור ראשוני לתכנית אימונים, אישור סופי ואישור לתיקון תכנית האימונים ולשם כך ימציא למנהל ראשי פרקים של התוכנית המספקים מידע להערכתה הראשונית או לתיקונה וכל מידע נוסף שידרוש המנהל.
(ב) המנהל יתן אישור ראשוני בכתב לתכנית האימונים המוצעת או התיקון המוצע אם נתקיימו בהם הוראות סימן זה; נתן המנהל אישור כאמור, רשאי מחזיק הרשיון לבצע את האימונים לפי אותה תכנית; המנהל רשאי בכל עת לבדוק את התכנית ולהורות, כאמור בתקנת משנה (ה), למחזיק הרשיון לבצע בה תיקונים, אם מצא כי יש בה ליקויים שיש לתקנם.
(ג) המנהל יתן אישור סופי לתכנית אימונים מוצעת או לתיקון מוצע של תכנית אימונים אם מחזיק הרשיון הוכיח להנחת דעתו, שהאימונים בוצעו לפי אותה תכנית אימונים שאושרה אישור ראשוני כאמור בתקנת משנה (ב).
(ד) במתן אישור ראשוני ואישור סופי לתכניות אימונים או לתיקונן, לרבות הפחתה בשעות המתוכננות כקבוע בסימן זה, ישקול המנהל את עזרי האימון, מתקני האימון, שיטותיו ונהליו המפורטים בתכנית הלימודים של מחזיק רשיון כאמור בתקנה 434; נתן המנהל אישור להפחתת השעות המתוכננות, יכלול האישור את הנימוקים למתן האישור.
(ה) מצא המנהל כי נדרשים תיקונים בתכנית האימונים לשם הבטחת מטרותיה, יבצע מחזיק הרשיון את התיקונים הנדרשים לאחר שקיבל על כך הודעה מאת המנהל; קיבל מחזיק הרשיון הודעה כאמור מהמנהל, רשאי הוא להגיש בקשה לשיקול דעת מחודש של המנהל, תוך 30 ימים מקבלת ההודעה; הגשת הבקשה לשיקול מחדש תעכב את ביצוע התיקונים עד קבלת החלטת המנהל, אלא אם כן קבע המנהל כי על מחזיק הרשיון לבצע את התיקון מיידית מטעמי בטיחות הטיסה.
436. אישור מדמי טיסה ומתקני אימון אחרים (תיקון: תשמ"ח)
(א) למדמה טיסה או למיתקן אימון אחר שמשתמשים בהם בקורס האימונים, במבחני טיסה הנדרשים בסימן זה או המותרים לפי נספחים E ו-F לחלק 121 לפ.א.ר., יינתן אישור בידי המנהל אם נתקיימו בהם כל אלה:
(1) יהיו להם האישורים שהוצאו במיוחד עבור -
(א) מחזיק הרשיון;
(ב) דגם האוירון שלגביו נערך האימון או המבחן;
(ג) התמרון, התהליך או התפקיד של איש הצוות המסויים.
(2) יענו במשך כל עת השימוש בהם על איפיוני הביצוע, התיפקוד והאימונים האחרים הנדרשים למתן האישור;
(3) יותאמו לכל שינוי של כלי טיס המדומה על ידם, המשנה איפיוני הביצוע, התיפקוד או איפיונים אחרים הנדרשים למתן האישור;
(4) בוצעה בהם בדיקה תפעולית יומית לפני תחילת השימוש בהם;
(5) עם סיום כל אימון או מבחן טיסה, רשם לגביהם המדריך או בוחן הטיסה, בספר מיוחד לרישום ליקויים ותקלות, כל תיקון או תקלה שארעה בהם.
(ב) המנהל רשאי לאשר כי במדמה טיסה או במיתקן אימון אחר, ישתמש יותר ממחזיק רשיון אחד.
437. קורס אימונים במדמי טיסה ומתקני טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) קורס אימונים במדמה טיסה יאושר לענין תקנה 461 אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) יכלול לפחות 4 שעות של אימון בתפעול תנאי טיסה במדמה טיסה, לרבות תדרוך מתאים לפני האימון ואחריו;
(2) יכלול אימונים בנהלים ובתמרונים המפורטים בנספח F לחלק 121 לפ.א.ר., לפחות;
(3) יודרך על ידי מדריך העונה על הדרישות האמורות בתקנה 438;
(4) המנהל או בוחן טיסה מוסמך אישר בכתב כי הקורס הושלם בהצלחה.
(ב) שעות טיסת האימונים המתוכננות המפורטות בסימן זה לא יחולו אם תכנית האימונים כוללת -
(1) קורס אימונים לטייס ומבחן טיסה במדמה טיסה כאמור בתקנה 447(ד);
(2) קורס אימונים לטכנאי טיס ומבחן טיסה במדמה טיסה או במיתקן אימונים אחר כאמור בתקנה 448(ג).
438. כישורי בוחן טיסה ומדריך טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כבוחן טיסה או כמדריך טיסה בדגם אוירון מסויים במסגרת תוכנית אימונים כאמור בסימן זה אלא אם כן אותו אדם -
(1) מחזיק ברשיון עובד טיס ובהגדרים שיש להחזיקם כדי לשרת כטייס מפקד, כטכנאי טיס כנווט טיס, בהפעלה לפי פרק זה;
(2) סיים בהצלחה את כל שלבי האימון המתאימים לאותו דגם אוירון לרבות אימון חוזר, הנדרשים כדי לשרת כטייס מפקד, כטכנאי טיס או כנווט טיס, בהפעלה לפי פרק זה;
(3) סיים בהצלחה את מבחני הכשירות או מבחני הרמה הנדרשים כדי לשרת כטייס מפקד, כטכנאי טיס או כנווט טיס, בהפעלה לפי פרק זה;
(4) עמד בהצלחה בדרישות האימונים כאמור בתקנה 439;
(5) בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (4), בוחן טיסה שאושר לגבי אותו אוירון ולגבי ההפעלות המיועדות, חייב להחזיק לפחות בתעודה רפואית סוג 2; אולם בוחן טיסה המחזיק בתעודה רפואית סוג 2 בלבד, אינו רשאי להמנות עם צוות האויר הנדרש בהפעלה לפי פרק זה.
(ב) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כמדריך במדמה טיסה בקורס אימונים הניתן במדמה טיסה לפי סימן זה אלא אם כן אותו אדם -
(1) מחזיק ברשיון טייס תובלה;
(2) השלים בהצלחה ובאישור בוחן טיסה או המנהל שני אלה -
(א) אימון קרקעי ראשוני של טייס ושל מדריך טיסה כאמור בתקנה 439;
(ב) קורס אימונים במדמה טיס שבו אותו אדם עומד להדריך כאמור בתקנה 437(ב).
(ג) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כמדריך מדמה טיסה בקורס אימונים הניתן במדמה טיסה לטכנאי טיס לפי סימן זה, אלא אם כן אותו אדם -
(1) מחזיק ברשיון טכנאי טיס;
(2) השלים בהצלחה ובאישור בוחן טיסה או המנהל את שני אלה -
(א) אימון קרקעי ראשוני של טכנאי טיס ושל מדריך טיסה כאמור בתקנה 439;
(ב) קורס אימונים במדמה טיסה שבו אותו אדם עומד להדריך כאמור בתקנה 437.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) אדם שמונה כבוחן טיסה, כמדריך טיסה או כמדריך מדמה טיסה ערב תחילתן של תקנות אלה, רשאי להמשיך לעסוק בתפקידו בקשר לאותו דגם מיוחד של האוירון, בתנאי שישלים את האימונים כאמור בתקנה 439 תוך שנה מיום פרסום תקנות אלה.
439. אימוני בוחן טיסה ומדריך טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לבוחן טיסה יכללו כל אלה-
(1) חובות בוחן טיסה, תפקידיו ואחריותו;
(2) הוראות תקנות אלה הנוגעות לענין;
(3) שיטות, נהלים וטכניקות לביצוע מבחנים;
(4) הערכה נכונה של ביצועי איש צוות אויר לרבות אבחנה של -
(א) אימון בלתי מתאים ובלתי מספיק;
(ב) קווי אופי אישיים העלולים להשפיע לרעה על בטיחות הטיסה;
(5) פעולות תיקון מתאימות במקרה של אי עמידה במבחנים;
(6) שיטות, כללים ומגבלות שאושרו לביצוע הנהלים הרגילים והמיוחדים ונהלי החירום באוירון.
(ב) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים למדריך טיסה, למעט למחזיק ברשיון הדרכה תקף, יכללו כל אלה -
(1) עקרונות בסיסיים של תורת ההדרכה והלמידה;
(2) שיטות ונהלי הדרכה;
(3) יחסי מדריך מתלמד.
(ג) אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה לבוחן טיסה ולמדריך טיסה יכללו כל אלה -
(1) אימון בטיסה וביצוע מבחני טיסה מכל אחד ממושבי הטייס - השמאלי והימני, בביצוע התמרונים הרגילים והמיוחדים ותמרוני החירום, הנדרשים על מנת להבטיח את יכולתו של אותו אדם לבצע מבחני טיסה ואימוני טיסה כאמור בסימן זה;
(2) אמצעי הבטיחות המתאימים שיש לנקוט בהם מכל אחד ממושבי הטייס כאמור, במצבי חירום העלולים להתפתח בעת האימון;
(3) התוצאות האפשריות מנקיטת אמצעי בטיחות בלתי מתאימים בעת האימון.
(ד) ניתן לעמוד בדרישות האימון כאמור בתקנת משנה (ג), פסקאות (2) ו-(3), בביצוען בטיסה או במדמה טיסה מאושר.
(ה) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים ובטיסה לטכנאי טיס ולנווט טיס יהיו כאלה המספיקים להבטיח יכולתם לביצוע תפקידיהם.
440. דרישות אימונים של אנשי צוות אויר וקצין מבצעי אויר (תיקון: תשמ"ח)
(א) תכנית אימונים לאיש צוות או קצין מבצעי אויר תכלול אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים כלהלן -
(1) אימון קרקעי ראשוני בסיסי כאמור בפסקה (4) לאנשי צוות אויר או קצין מבצעי אויר, לרבות הדרכה בכל אלה:
(א) חובותיהם ותחום אחריותם;
(ב) הוראות תקנות אלה הנוגעות לענין;
(ג) הכרת תכולת הרשיון ומפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון, למעט לגבי דיילים;
(ד) חלקים מתאימים של ספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון;
(2) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים כקבוע בתקנות 443 עד 446 הנוגעות לענין;
(3) אימון חירום כקבוע בתקנה 441, למעט לגבי קציני מבצעי אויר;
(4) אימון קרקעי בסיסי יכלול לפחות 40 שעות מתוכננות של הדרכה בנושאים הנוגעים לענין כאמור בתקנת משנה (ו), אלא אם כן הופחתו לפי האמור בתקנות 433(ד) או 435.
(ב) תכנית אימונים תכלול אימוני טיסה ראשוניים ואימוני הסבה בטיסה כאמור בתקנות 447 עד 449 הנוגעות לענין.
(ג) תכנית אימונים תכלול אימון חוזר על הקרקע ובטיסה כאמור בתקנה 450.
(ד) תכנית אימונים תכלול אימון שינויים כקבוע בתקנה 442 אם מצא המנהל, עקב שינויים בין אוירונים מאותו דגם המופעלים על ידי מחזיק הרשיון, כי אימון נוסף הינו חיוני כדי להבטיח שכל איש צוות וקצין מבצעי אויר מאומנים מספיק לביצוע תפקידיהם.
(ה) לאנשי צוות שהוסמכו והועסקו כטייסי משנה או כטכנאי טיס באותו אוירון, ניתן לכלול אימון קודם כקבוע בתקנות 443 עד 447.
(ו) באימון הסבה או באימון קידום רשאי המנהל לוותר על נושאים, תמרונים, או נהלים מיוחדים או חלקים מהם, הקבועים בתקנות 443 עד 447 ולהפחית שעות מתוכננות של הדרכת קרקע או אימון בטיסה, כקבוע בתקנה 435.
(ז) בנוסף לאימון ראשוני, אימון הסבה, אימון קידום, אימון חוזר ואימון שינויים, יהיו בכל תכנית אימונים, אימונים קרקעיים ואימונים בטיסה כדי להבטיח שכל איש צוות וקצין מבצעי אויר -
(1) ימשיכו להיות מיומנים וכשירים לכל אוירון, עמדת איש צוות וסוג הפעלה שבהם הם ישרתו;
(2) יהיו מיומנים בכל הנוגע לציוד, מתקנים, נהלים וטכניקות חדשות, לרבות שינויים באוירונים.
441. אימון חירום (תיקון: תשמ"ח, תשס"ח)
(א) אימון חירום יינתן לכל סוג, דגם או תצורה של אוירונים, לכל איש צוות ויכללו כל אלה:
(1) הדרכה בתפקידי חירום ובנוהלי חירום, לרבות תיאום בין אנשי הצוות;
(2) הדרכה אישית במיקום ציוד חירום, תפקידו והפעלתו, לרבות -
(א) ציוד שמשתמשים בו לציפה ולפינוי;
(ב) ציוד עזרה ראשונה ותיק רפואי לחירום והשימוש הנכון בהם כאמור בתקנה 121.805 לפ.א.ר;
(ג) מטפי אש ניידים, תוך הדגשת השימוש השונה בהם לכיבוי סוגי אש שונים;
(3) הדרכה בטיפול במצבי חירום, לרבות -
(א) איבוד מהיר של דיחוס;
(ב) אש בטיסה או על פני הקרקע ונהלי פיקוח עשן, תוך הדגשת ציוד חשמל ומפסקי זרם המצויים באזורי תאי הנוסעים והצוות;
(ג) ציפה ופינוי;
(ד) מחלות, פציעות או מצבים מיוחדים אחרים הקשורים בנוסעים או באנשי צוות כאמור בתקנה 121.805 לפ.א.ר;
(ה) חטיפות כלי טיס ופגיעה בהם, ומצבים מיוחדים אחרים;
(4) סקירה של תאונות ותקריות שארעו לכלי טיס שהופעלו על ידי מחזיק הרשיון, הקשורות במצבי חירום.
(ב) איש צוות יבצע תרגילי חירום כאמור להלן, תוך שימוש בציוד חירום ובנהלי חירום מתאימים:
(1) ציפה;
(2) פינוי חירום;
(3) כיבוי אש ובקרת עשן;
(4) הפעלת פתחי חירום ושימוש בהם, לרבות פריסת מגלשות ושימוש בהן;
(5) שימוש בחמצן הנוסעים ואנשי הצוות;
(6) הוצאת סירות הצלה מכלי הטיס וניפוחן, שימוש בחבלי הצלה והעלאת נוסעים ואנשי צוות על סירות ההצלה, לפי הענין;
(7) פרישה של חגורות הצלה וניפוחן ושימוש במתקני ציפה אישיים אחרים, לפי הענין.
(ג) המנהל רשאי לקבוע לגבי תרגיל מסויים, כי איש צוות יקבל אימון בדרך של הדגמה בלבד.
(ד) אנשי צוות המועסקים בהפעלה בגובה מעל 25,000 רגל, יקבלו הדרכה בכל אלה:
(1) מבנה האטמוספירה;
(2) מערכת הנשימה ומערכת כלי הדם;
(3) היפוקציה - צורותיה, סימניה, זיקה לחמצן ושיטות התגברות עליה;
(4) נשימת יתר (היפרונטילציה) סימניה ושיטות התגברות עליה;
(5) הפעלת מערכת חמצן ושימוש במסכות.
442. אימון שינויים (תיקון: תשמ"ח)
(א) אימון שינויים לאנשי צוות ולקציני מבצעי אויר ככל שהדבר מתאים לתפקידם ואחריותם, יכלול כל אלה:
(1) הדרכה בכל נושא או חלק המתאימים והנדרשים לאימון חוזר באוירון, אלא אם כן מצא המנהל שנושאים מסויימים אינם חיוניים;
(2) אימון בטיסה בכל אחד מהתמרונים או הנהלים הנדרשים לאימון הטיסה באוירון, אלא אם כן מצא המנהל שהתמרון או הנוהל המסויים אינו חיוני;
(3) מספר השעות המתוכננות של אימון קרקעי ואימון בטיסה כפי שקבע המנהל.
(ב) אימון שינויים לכל הוריאציות של סוג מסויים של אוירון יכולים להיכלל באימון הראשוני, באימון ההסבה, באימון הקידום ובאימון החוזר.
443. טייסים וטכנאי טיס - אימונים קרקעיים (תיקון: תשמ"ח)
(א) אימון ראשוני, אימון הסבה ואימון קידום קרקעיים לטייסים ולטכנאי טיס, ככל שהדבר מתאים לתפקידם, יכללו כל אלה:
(1) נושאים כלליים -
(א) נהלי שיגור טיסה ושחרור טיסה של מחזיק הרשיון;
(ב) עקרונות ושיטות לקביעת משקל ואיזון ומגבלות מסלולים להמראה ולנחיתה;
(ג) מטאורולוגיה המספיקה להבטיח ידיעה מקצועית מעשית בתופעות מזג אויר, לרבות העקרונות של מערכות - חזית, התקרחות, ערפל, סופות רעמים, גזירות רוח ותנאי מזג אויר בגובה רב;
(ד) מערכות פיקוח על תנועה אוירית, ונהלי פיקוח ומונחיו;
(ה) ניווט ושימוש בעזרי ניווט, לרבות תהליכי גישת מכשירים;
(ו) נהלי קשר רגילים ובשעת חירום;
(ז) סימני עזר חזותיים לפני ירידה מתחת ל- DH או ל- MDA;
(ח) כל הדרכה נוספת החיונית להבטחת כשירותו של איש הצוות.
(2) לגבי כל דגם של אוירון -
(א) תיאור כללי;
(ב) איפיוני ביצוע;
(ג) מנועים ופרופלורים;
(ד) רכיבים עיקריים;
(ה) מערכות עיקריות ואחרות, עקרונות הפעלה רגילה, מיוחדת ובשעת חירום, נהלים מתאימים ומגבלות;
(ו) נהלים להמנעות ממצבי מזג אויר קשה ולהפעלה בתוך סופות רעמים או בקרבתן, לרבות גבהי החדירה הטובים ביותר, מערבולות אויר, התקרחות, ברד ותנאים מטאורולוגיים מסוכנים אחרים;
(ז) מגבלות הפעלה;
(ח) צריכת דלק ובקרת שיוט;
(ט) תכנון טיסה;
(י) כל נוהל רגיל ונוהל חירום;
(יא) ספר העזר לטיסה המאושר של האוירון או ספר מקביל לו.
(ב) אימון ראשוני קרקעי לטייסים ולטכנאי טיס בנושאים הנדרשים בתקנת משנה (א) ובתקנה 440(א), יכלול את מספר שעות ההדרכה המתוכננות הבאות לפחות, אלא אם כן הופחתו כאמור בתקנה 435;
(1) באוירונים בקבוצה 1 -
(א) המונעים במנועי בוכנה - 64 שעות;
(ב) המונעים במנועי טורבו פרופלר - 80 שעות;
(2) באוירונים בקבוצה 2 - 120 שעות.
444. נווט טיס - אימון קרקעי (תיקון: תשמ"ח)
(א) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לנווט טיס יכללו הדרכה בנושאים המפורטים בתקנה 443(א), המתאימים לתפקידיו ולאחריותו בקשר לדגם המסויים של האוירון בנושאים אלה:
(1) מגבלות מהירויות טיפוס, שיוט וירידה;
(2) כל פריט של ציוד ניווט המותקן באוירון, לרבות ציוד רדיו, מכ"מ וציוד אלקטרוני אחר;
(3) ביצועי האוירון;
(4) מכשירי מדידת מהירות האויר, טמפרטורה ולחץ או מערכותיהם;
(5) מגבלות מצפן ושיטות האיפוס שלו;
(6) טבלאות ונתוני בקרת שיוט, לרבות שיעורי צריכת הדלק;
(7) כל הדרכה נוספת החיונית כדי להבטיח כשירותו של נווט הטיס.
(ב) אימון קרקעי ראשוני לנווט טיס בנושאים הקבועים בתקנת משנה (א) יכלול את מספר שעות ההדרכה המתוכננות הבאות לפחות, אלא אם כן הופחתו כאמור בתקנה 435:
(1) אוירונים מקבוצה 1 -
(א) המונעים במנועי בוכנה - 16 שעות;
(ב) המונעים במנועי טורבו פרופלר - 32 שעות;
(2) אוירונים מקבוצה 2 - 32 שעות.
445. דיילים - אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים (תיקון: תשמ"ח)
אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לדיילים יכללו הדרכה בכל אלה לפחות:
(א) נושאים כלליים -
(1) סמכות הטייס המפקד;
(2) טיפול בנוסע, לרבות נהלים בטיפול בנוסעים בלתי שפויים או באחרים שהתנהגותם עלולה לסכן את בטיחות הטיסה.
(ב) לגבי כל דגם אוירון -
(1) תיאור כללי של כלי הטיס תוך הדגשת איפיונים פיזיים שיש להם השלכה לציפה, פינוי בשעת חירום ונהלי חירום בעת טיסה;
(2) השימוש במערכת מסירת הודעות לציבור ובאמצעי התקשרות עם אנשי הצוות האחרים, לרבות אמצעי תקשורת חירום במקרה של נסיון חטיפת כלי הטיס, פיגוע בו או במצבים בלתי רגילים;
(3) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לדיילים בנושאים הקבועים בתקנת משנה (א) ובתקנה 440(א) יכללו את מספר שעות ההדרכה המתוכננות הבאות לפחות, אלא אם כן הופחתו כאמור בתקנה 435:
(1) באוירונים מקבוצה 1 -
(א) המונעים במנועי בוכנה - 8 שעות;
(ב) המונעים במנועי טורבו פרופלר - 8 שעות;
(2) באוירונים מקבוצה 2 - 16 שעות.
446. קציני מבצעי אויר - אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים (תיקון: תשמ"ח)
(א) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לקציני מבצעי אויר יכללו הדרכה בכל אלה לפחות:
(1) נושאים כלליים -
(א) שימוש במערכות תקשורת, לרבות איפיונים של אותן מערכות, נהלים רגילים ונהלי חירום מתאימים;
(ב) מטאורולוגיה, לרבות סוגים שונים של מידע מטאורולוגי ותחזיות מטאורולוגיות, פירוש נתוני מזג אויר, לרבות תחזית של טמפרטורות בנתיב ובנקודות היעד והמוצא ותנאי מזג אויר אחרים, מערכות תחזית, תנאי רוח ושימוש במפות מזג אויר עכשוויות וחזויות לגבי גבהים שונים;
(ג) מערכת ההודעות לאנשי צוות ((NOTAM;
(ד) עזרי ניווט ופרסומי ניווט;
(ה) אחריות משותפת של טייס וקצין מבצעי אויר;
(ו) תופעות מזג אויר ומקורות מידע מזג אויר;
(ז) פיקוח על תנועה אוירית ותהליכי גישת מכשירים;
(2) לגבי כל דגם אוירון -
(א) תיאור כללי של האוירון המדגיש את איפיוני התפעול והביצוע, ציוד הניווט, ציוד הגישה והתקשרות, ציוד החירום ונהלי החירום ונושאים אחרים הקשורים לחובות קצין מבצעי האויר ולאחריותו;
(ב) נהלי טיסה, לרבות נהלים המפורטים בתקנה 443(א)(2)(ו);
(ג) חישובי איזון ומשקל;
(ד) דרישות שיגור, ביצועים בסיסיים של האוירון ונוהליו;
(ה) תכנון טיסה, לרבות בחירת נתיב, ניתוח של זמן טיסה ודרישות דלק;
(ו) נהלי חירום;
(3) הדגשת נהלי החירום, לרבות שיטות אזעקת הרשויות המוסמכות של המדינה, מחזיק הרשיון ורשויות אחרות בשעת חירום כדי לקבל עזרה מרבית לאוירון במצוקה.
(ב) אימון ראשוני ואימון הסבה קרקעיים לקציני מבצעי אויר יכללו מבחן כשירות שמטרתו להוכיח את ידיעתו המקצועית ויכולתו של קצין מבצעי האויר בנושאים המפורטים בתקנת משנה (א); המבחן יערך בידי מי שמינה לענין זה מחזיק הרשיון או מדריך קרקע באישור המנהל.
(ג) אימון קרקע ראשוני לקציני מבצעי אויר בנושאים המפורטים בתקנת משנה (א) ובתקנה 440(א), יכללו את שעות ההדרכה המתוכננות כאמור להלן לפחות, אלא אם כן הופחתו לפי תקנה 435;
(1) באוירונים מקבוצה 1 -
(א) המונעים במנועי בוכנה - 30 שעות;
(ב) המונעים בטורבו פרופלר - 40 שעות;
(2) באוירונים מקבוצה 2 - 40 שעות.
447. טייסים - אימונים בטיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) אימון ראשוני, אימון הסבה ואימון קידום לטייסים, יכללו אימון טיסה וצבירת נסיון לגבי כל אחד מהתמרונים ומהתהליכים המפורטים בתוספת E לחלק 121 לפ.א.ר., לפי הענין.
(ב) התמרונים והתהליכים הנדרשים כאמור בתקנת משנה (א) יבוצעו בטיסה, אלא אם כן ניתן לבצע חלק מהם במדמה טיסה, במיתקן אימונים מתאים או באוירון נייח, כאמור בתוספת E לחלק 121 לפ.א.ר.
(ג) בקורס הנערך על פי תוכנית אימונים מאושרת הכוללת שימוש במדמה טיסה לפי תקנה 437(ג), ישלים כל טייס בהצלחה -
(1) ביצועי תמרונים ותהליכים המפורטים בתוספת E לחלק 121 לפ.א.ר. לגבי אימון טיסה ראשוני, וצבירת נסיון שניתן לבצעם במדמה טיסה או במיתקן אימונים דומה;
(2) מבחן טיסה בכלי טיס או מבחן במדמה טיסה ברמת כשירות של טייס מפקד או טייס משנה, לפי הענין; המבחן במדמה טיס יכלול לפחות את כל התמרונים והתהליכים המפורטים בתוספת F לחלק 121 לפ.א.ר. שניתן לבצעם במדמה טיס ללא מערכת ויזואלית.
(ד) אימון טיסה ראשוני בכלי טיס יכלול את מספר שעות אימון הטיסה כמפורט להלן לפחות, אלא אם כן הופחתו כאמור תקנה 435:
(1) באוירונים מקבוצה 1 -
(א) המונעים במנועי בוכנה - לטייס מפקד 10 שעות ולטייס משנה 6 שעות;
(ב) המונעים במנועי טורבו פרופלר - לטייס מפקד 15 שעות ולטייס משנה 7 שעות;
(2) באוירונים מקבוצה 2 - לטייס מפקד 20 שעות ולטייס משנה 10 שעות.
448. טכנאי טיס - אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) אימון ראשוני ואימון הסבה לטכנאי טיס יכללו את כל אלה לפחות:
(1) אימון ונסיון בנהלים הקשורים בביצוע תפקידיו של טכנאי טיס; אימון זה יכול להתבצע בטיסה או במדמה טיסה, או במיתקן אימון דומה אחר;
(2) מבחן טיסה הכולל -
(א) בדיקה שלפני טיסה;
(ב) ביצוע תפקידים בעת הטיסה, בעמדת טכנאי הטיס, בעת הסעה, ריצת המראה, המראה, נסיקה, שיוט, ירידה, גישה ונחיתה;
(ג) ביצוע תפקידים אחרים, כגון בקרת צריכת דלק והכנת רישומי צריכת הדלק, הפעלה רגילה והפעלת חירום או הפעלה חילופית של כל מערכת הטסת האוירון, המבוצעות בעת הטיסה במדמה הטיסה, או במיתקן אימון דומה אחר.
(ב) אימון הטיסה הראשוני בכלי טיס הנדרש לפי תקנת משנה (א) יכלול אותן מספר שעות אימונים הקבועות לגבי טייס משנה בתקנה 447(ד) אלא אם כן הופחתו כאמור בתקנה 435.
(ג) בקורס הנערך על פי תכנית אימונים מאושרת הכוללת שימוש במדמה טיסה או במיתקן אימון דומה אחר לפי תקנה 437(ג), ישלים טכנאי הטיס בהצלחה -
(1) אימון כל התפקידים הנדרשים בתקנת משנה (א) לפחות;
(2) מבחן טיסה ברמת כשירות של טכנאי טיס בביצוע תפקידיו ונהלי עבודתו.
449. נווט טיס - אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) אימון ראשוני ואימון הסבה בטיסה לנווט טיס יכללו אימון טיסה ומבחן טיסה המספיקים כדי להבטיח את יכולתו בביצוע תפקידיו.
(ב) אימון הטיסה והמבחן האמורים בתקנת משנה (א) יבוצעו -
(1) בטיסה או במיתקן אימון מתאים;
(2) בהפעלה לפי פרק זה, בהשגחת נווט טיס מוסמך.
450. אימון חוזר (תיקון: תשמ"ח)
(א) איש צוות או קצין מבצעי אויר יקבל אימון חוזר שמטרתו להבטיח שהוא מיומן, כשיר ומעודכן בכל הנוגע לדגם האוירון ולעמדתו באוירון לפי הענין.
(ב) אימון קרקעי חוזר יכלול את אלה לפחות:
(1) מבחן המאפשר לבדוק את ידיעתו המקצועית של איש הצוות או של קצין מבצעי אויר בכל הנוגע לאוירון ולעמדתו בו;
(2) הדרכה בנושאים הנדרשים לאימון קרקעי ראשוני כאמור בתקנה 440(א), לרבות אימון חירום; קצין מבצעי אויר פטור מאימון חירום;
(3) לגבי דיילים וקציני מבצעי אויר, מבחן רמה כמפורט בתקנות 445(ב) ו 446-(ב), לפי העניין.
(ג) אימון קרקעי חוזר לאנשי צוות ולקציני מבצעי אויר יכללו את מספר השעות המתוכננות המפורטות להלן, לפחות, אלא אם כן הופחתו כאמור בתקנה 435:
(1) טייסים וטכנאי טיס -
(א) האוירונים מקבוצה 1 -
(1) המונעים במנועי בוכנה - 16 שעות;
(2) המונעים במנועי טורבו פרופלר - 20 שעות;
(ב) באוירונים מקבוצה 2 - 25 שעות;
(2) נווטי טיס -
(א) באוירונים מקבוצה 1 -
(1) המונעים במנועי בוכנה - 2 שעות;
(2) המונעים במנועי טורבו פרופלר - 16 שעות.
(ב) באוירונים מקבוצה 2 - 16 שעות;
(3) דיילים -
(א) באוירונים מקבוצה 1 -
(1) המונעים במנועי בוכנה - 4 שעות;
(2) המונעים במנועי טורבו פרופלר - 5 שעות.
(ב) באוירונים מקבוצה 2 - 12 שעות;
(4) קציני מבצעי אויר -
(א) באוירונים מקבוצה 1 -
(1) המונעים במנועי בוכנה - 8 שעות;
(2) המונעים במנועי טורבו פרופלר - 10 שעות;
(ב) באוירונים מקבוצה 2 - 20 שעות.
(ד) אימון טיסה חוזר לאנשי צוות אויר יכלול את כל אלה:
(1) טייסים -
אימון טיסה בתמרונים ובתהליכים המפורטים בתוספת F לחלק 121 לפ.א.ר., אולם שעות הטיסה המתוכננות אינן נדרשות והשלמת מבחן רמה בהצלחה יכולה לבוא במקום אימון טיסה חוזר כקבוע בתקנה 454(ג);
(2) טכנאי טיס -
אימון טיסה כקבוע בתקנה 448(א), בשינויים הבאים:
(א) שעות הטיסה המתוכננות אינן נדרשות;
(ב) מבחן הטיסה, למעט בדיקה שלפני הטיסה, יכול להתבצע במדמה טיסה או במתקן אימון אחר; הבדיקה שלפני טיסה יכולה להתבצע באוירון או בשימוש באמצעים חזותיים מאושרים;
(3) נווטי טיסה -
אימון בטיסה ומבחן בטיסה כדי להבטיח כשירותם בהקשר לתהליכים ולציוד ניווט המיועדים לשימוש והכרת מידע ניווט חיוני הקשור בנתיבים של מחזיק הרשיון, הדורשים נווט טייס.
451. אימון בטיפול והובלת חמרים מסוכנים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם בתפקיד הכרוך בטיפול בחמרים מסוכנים או בהובלתם, אלא אם כן אותו אדם השלים בתקופה של 12 חדשים שקדמו לכך אימון ראשוני או חוזר הכולל הדרכה בכל אלה:
(1) קורס מאושר באשר לשיטות הסגירה, האריזה, הסימון, השילוט והתיעוד המבוצעים על ידו בכל הנוגע לחמרים מסוכנים;
(2) איפיוני הטיפול, ההטענה והאחסנה של חמרים מסוכנים.
(ב) מחזיק רשיון ינהל רישומים של האימונים שהושלמו על ידי אנשי צוות ועובדי קרקע המבצעים תפקידים הכרוכים בטיפול ובהובלת חמרים מסוכנים.
(ג) מחזיק רשיון שהחליט לא להוביל חמרים מסוכנים, או סוגים מסויימים של חמרים מסוכנים, יבטיח שכל איש צוות יהיה מיומן בזיהוי חמרים אלה.
(ד) בתקנה זו, "חמרים מסוכנים" - כהגדרתם בתקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים), התשמ"ד-1983.
סימן י"ד: כישורי אנשי צוות
452. העסקת טייס משנה (תיקון: תשמ"ח)
לא יועסק טייס כטייס משנה בהפעלה שבה נדרשים שלושה טייסים או יותר אלא אם כן הוא כשיר ומוסמך לשמש כטייס מפקד באותה הפעלה.
453. ביצוע מבחנים ואימונים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יבצע מחזיק רשיון מבחן או אימון בעת ביצוע הפעלה אלא לביצוע המבחנים והאימונים המפורטים להלן והנדרשים לפי פרק זה, או הנדרשים על ידי מחזיק הרשיון -
(1) מבחנים בנתיב לטייסים;
(2) אימוני נווטים המבוצעים בהשגחת מדריך נווטים בטיסה;
(3) מבחנים בטיסה לנווטים;
(4) מבחנים בטיסה לטכנאי טיס, למעט בנהלי חירום, אם הנבחן הינו כשיר ומעודכן כאמור בתקנה 465;
(5) אימונים ומבחני כשירות לדיילים.
(ב) פרט למבחנים בנתיב ולאימון חוזר בטיסה לטייסים ומבחנים לטכנאי טיס בטיסה, לא ישמש הנבחן או המתאמן כאיש צוות נדרש.
454. אימון ראשוני ואימון שינויים נדרשים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כאיש צוות נדרש באוירון, אלא אם כן השלים אותו אדם בהצלחה אימון קרקע ראשוני ואימון טיסה ראשוני לגבי אותו דגם של אוירון ולגבי אותה עמדת איש צוות, לפי תוכנית אימונים מאושרת כאמור בסימן י"ג בפרק זה.
(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על -
(1) איש צוות שהוסמך ושירת כאיש צוות באוירון מדגם אחר באותה קבוצה והשלים אימון הסבה כמפורט בתקנה 440;
(2) איש צוות שהוסמך ושירת כטייס משנה או טכנאי טיס בדגם מסויים של אוירון והוא רשאי לשמש כטייס מפקד או כטייס משנה, לפי הענין, אם השלים אימון קידום באותו דגם של אוירון כמפורט בתקנה 440.
(ג) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם, כאיש צוות נדרש באוירון מדגם שעבורו נכלל אימון שינויים בתכנית האימונים המאושרת של מחזיק הרשיון, אלא אם כן השלים אותו אדם בהצלחה, בכל הנוגע לעמדת איש הצוות ולדגם האוירון שבו הוא משרת, אימון ראשוני קרקע, אימון בטיסה, אימון הסבה או אימון שינויים כקבוע בתקנה 440.
455. אימון חוזר נדרש (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כאיש צוות נדרש, כמפורט להלן, אלא אם כן בתקופה של 12 חודשים שקדמו להפעלה נתקיים בו אחד מאלה לפי הענין -
(1) לגבי איש צוות אויר - השלים בהצלחה אימון קרקעי חוזר ואימון טיסה חוזר לגבי אותו דגם של אוירון ועמדת איש צוות, ומבחן טיסה כנדרש;
(2) לגבי טייס מפקד - בנוסף לקבוע בפסקה (1), השלים בהצלחה בתקופה של שישה חדשים שקדמו להעסקתו אימון טיסה חוזר באוירון שבו הוא משרת כטייס מפקד בהפעלה לפי פרק זה;
(3) לגבי טייס המועסק כטייס מפקד - השלים לגבי כל אוירון שבו הוא מועסק כאמור, אימון טיסה חוזר או מבחן כשירות;
(4) לגבי דייל או קצין מבצעי אויר - השלים אימון קרקעי חוזר ומבחן כשירות.
(ב) על אף האמור בפסקאות (1) עד (3) לתקנת משנה (א) -
(1) מבחן כשירות המפורט בתקנה 461 יכול לבוא במקום אימון טיסה חוזר הנדרש לפי תקנת משנה (א) לגבי טייס;
(2) קורס אימונים מאושר במדמה טיסה כמפורט בתקנה 432(ב) יכול לבוא במקום תקופות חילופיות של אימון טיסה חוזר הנדרש באותו דגם של אוירון.
456. צבירת נסיון הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כאיש צוות נדרש באוירון, אלא אם כן צבר באותו דגם של אוירון ובאותה עמדת איש צוות נסיון הפעלה כקבוע בתקנה זו.
(ב) (1) לצבירת נסיון ההפעלה המעשי, על איש צוות אויר להחזיק ברשיונות
ובהגדרים מתאימים לגבי עמדת איש הצוות ולגבי האוירון וטייס העונה על הדרישות החלות על טייס מפקד יחזיק ברשיונות ובהגדרים של טייס מפקד באוירון;
(2) צבירת הנסיון תחל לאחר השלמה מוצלחת של אימוני קרקע ואימוני טיסה לגבי האוירון ולגבי עמדת איש הצוות;
(3) הנסיון ירכש בטיסה לפי המפורט להלן לגבי כל איש צוות וביצוע טיסות מבצעיות לפי פרק זה; לגבי כלי טיס שמחזיק הרשיון לא השתמש בו לפני כן, יווספו טיסות מבחן או טיסות העברה לנסיון הדרוש לצבירה ולא נדרש נסיון הפעלה נפרד לגבי וריאציות של אותו דגם של אוירון.
(ג) רכישת נסיון מעשי לצורך צבירה לטייסים -
(1) (א) טייס מפקד יבצע תפקידים של טייס מפקד בפיקוחו של טייס בוחן.
(ב) כאשר תכנית האימונים המאושרת של מחזיק הרשיון כוללת קורס אימונים במדמה טיסה כאמור בתקנה 496(ג), יבצע טייס מפקד תפקידים של טייס מפקד בפיקוחו של מפקח במשך טיסה אחת לפחות הכוללת המראה ונחיתה; בעת שטייס מפקד רוכש נסיון הפעלה כאמור בפסקה זו, טייס בוחן המשרת גם כטייס מפקד יאייש את מושב הטייס; בעת שטייס מפקד רוכש נסיון בהסבה, רשאי הטייס הבוחן, המשרת כטייס מפקד, לאייש את מושב המשקיף אם הטייס בהסבה ביצע לפחות שתי המראות ושתי נחיתות באותו דגם של אוירון שבשימוש, והוכיח בהצלחה בפני הטייס הבוחן שהוא כשיר לבצע את תפקידיו של טייס מפקד של אותו דגם של אוירון;
(2) טייס משנה יבצע את תפקידיו של טייס משנה בפיקוחו של טייס בוחן או ישקיף על ביצוע תפקידים אלה בתוך תא הטייס;
(3) שעות נסיון ההפעלה לכל סוגי הטייסים הם כלהלן:
(א) באימון ראשוני -
(1) באוירונים מקבוצה 1 -
המונעים במנועי בוכנה - 15 שעות;
המונעים במנועי טורבו פרופלר - 20 שעות;
(2) באוירונים מקבוצה 2 - 25 שעות.
(ב) באימון הסבה -
(1) באוירונים מקבוצה 1 -
המונעים במנועי בוכנה - 10 שעות;
המונעים במנועי טורבו פרופלר - 12 שעות;
(2) באוירונים מקבוצה 2 - 15 שעות.
(ג) באימון הסבה, כאשר תכנית האימונים המאושרת של מחזיק הרשיון כוללת קורס אימונים במדמה טיסה כאמור בתקנה 437(ג), על כל טייס לעמוד גם בדרישות הקבועות בפסקה (א) לגבי אימון ראשוני.
(ד) טכנאי טיס יבצע את תפקידיו של טכנאי טיס בפיקוחו של איש צוות בוחן או בפיקוחו של טכנאי טיס מוסמך במספר שעות כמפורט להלן:
(1) באוירונים מקבוצה 1 -
המונעים במנועי בוכנה - 8 שעות;
המונעים במנועי טורבו פרופלר - 10 שעות;
(2) באוירונים מקבוצה 2 - 12 שעות.
(ה) דייל יבצע תפקידים של דייל בפיקוחו של דייל או ישקיף על ביצוע תפקידים כאמור במשך 5 שעות טיסה לפחות; לא נדרש נסיון הפעלה לגבי דייל שרכש נסיון קודם באוירון המופעל לפי פרק זה, אם מחזיק הרשיון יוכיח שהדייל קיבל אימוני קרקע מספיקים ונסיון מעשי לגבי האוירון שבו הוא עומד להיות מועסק.
(ו) ניתן להפחית את שעות נסיון ההפעלה עד כדי 50 אחוזים ממספר השעות הנדרש בתקנה זו, בהמרת שעת טיסה בהמראה אחת ונחיתה אחת; למרות האמור בתקנות 435 ו-437, לא יופחתו שעות נסיון ההפעלה אלא כאמור בתקנת משנה זו.
(ז) תקנה זו לענין צבירת נסיון אינה חלה על -
(1) איש צוות שאינו טייס מפקד כאשר הוא משרת בתפקידים הקבועים בסימן זה;
(2) טייס העונה על הדרישות החלות על טייס מפקד המשרת כטייס משנה.
457. הפעלות בהליקופטר (תיקון: תשמ"ח)
לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם בהפעלת הליקופטר אלא אם כן אנשי הצוות עונים על הדרישות המפורטות בתקנות 127.151, 127.161, 127.175 ו-127.177 לפ.א.ר.
458. רשיונות לטייסים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישמש טייס כטייס מפקד על כלי טיס, או כטייס משנה של כלי טיס בהפעלה של מוביל אוירי בינלאומי, או מוביל אוירי בטיסות שכר שבה נדרשים שלושה טייסים או יותר, אלא אם כן הוא מחזיק ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר ובהגדר סוג מתאים לאותו כלי טיס.
(ב) הפועל כטייס בתפקיד שאינו אחד מאלה המנויים בתקנת משנה (א), יחזיק לפחות ברשיון טייס מסחרי ובהגדר מכשירים.
(ג) לענין תקנה זו, טייס משנה הינו טייס המוסמך למלא את מקומו של טייס מפקד בעת מנוחתו בשעת הטיסה.
459. טייסים - נסיון עדכני (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כטייס פעיל אלא אם כן ביצע ב - 90 הימים שקדמו להעסקתו לפחות 3 המראות ו-3 נחיתות בדגם האוירון אותו הוא נדרש להפעיל; את ההמראות והנחיתות הנדרשות ניתן לבצע במדמה טיסה בעל תצוגה חזותית לפי נספחים E ו-F לחלק 121 לפ.א.ר.
(ב) טייס שאינו עומד בדרישות תקנת משנה (א) יהיה כשיר להיות טייס פעיל לאחר שביצע 3 המראות ו-3 נחיתות בפיקוח בוחן טיסה מוסמך ובתנאים אלה:
(1) ביצוע של המראה אחת לפחות עם הפסקה מדומה של המנוע הקריטי ביותר;
(2) ביצוע של גישת ILS למינימום המורשה לפחות ונחיתה בתום הגישה;
(3) ביצוע נחיתה אחת לפחות עם עצירה מוחלטת בסופה.
(ג) כאשר התמרונים הנדרשים בתקנת משנה (ב) מבוצעים במדמה טיסה בעל תצוגה חזותית, על הטייס -
(1) להיות בעל נסיון של 100 שעות טיסה פעילה לפחות על דגם אוירון בו יועסק;
(2) לבצע שתי נחיתותיו הראשונות על הקו בהשגחת בוחן טיסה מוסמך; את שתי הנחיתות יש לבצע במגבלות מזג אויר שלא תהיינה נמוכות מן המצויין במפרט המבצעי של מחזיק הרשיון לגבי תפעול מבצעי בקטגוריה I; הנחיתות חייבות להתבצע לא יאוחר מ-45 ימים מתום המבחן במדמה טיסה.
(ד) בוחן הנוכח בעת ביצועי המראות ונחיתות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג)(2), יאשר בחתימת ידו כי הנבחן מוסמך וכשיר לבצע תפקידי טיסה פעילים לפי סימן זה; הבוחן רשאי לדרוש ביצוע תמרונים נוספים מתוך רשימת תמרונים מאושרת לפני מתן האישור האמור.
460. מבחן נתיב (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כטייס מפקד של אוירון, אלא אם ב-12 החדשים שקדמו להפעלה אותו אדם עבר מבחן נתיב (Line (Check שבו ביצע בהצלחה את תפקידיו של טייס מפקד באחד מדגמי האוירונים אותם הוא עומד להטיס.
(ב) מבחן נתיב לטייס מפקד -
(1) יינתן על ידי טייס בוחן הכשיר לגבי האוירון ולגבי הנתיב;
(2) יכיל לפחות טיסה רגילה בנתיב אופייני של המוביל האוירי שבו מועסק או יועסק הטייס בדרך כלל.
461. מבחני כשירות (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה, תשנ"ט, תשס"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כטייס כנדרש לפי פרק זה, אלא אם כן השלים בהצלחה מבחן כשירות או קורס אימונים מאושר במדמה טיסה כמפורט בתקנה 437 וכלהלן -
(1) טייס מפקד - עבר מבחן כשירות תוך 12 החדשים שקדמו להפעלתו וכן עבר תוך 6 חדשים שקדמו לאותה הפעלה מבחן כשירות או אימון במדמה טיסה חזותי.
(2) טייס משנה - עבר מבחן כשירות תוך 12 חודשים שקדמו להפעלתו וכן עבר תוך 6 החודשים שקדמו לאותה הפעלה מבחן כשירות או אימון במדמה טיסה; טייס שהשלים בהצלחה מבחן טיסה להגדר סוג כאמור בתקנות הרשיונות יראו אותו כאילו השלים בהצלחה מבחן כשירות לפי תקנה זו.
(ב) פרט לאמור בתקנות משנה (ג) ו-(ד) יתקיימו במבחן דרישות אלה:
(1) המבחן יכלול לפחות את התהליכים והתמרונים הקבועים בתוספת F לחלק 121 לפ.א.ר. אלא אם כן נקבע באותה תוספת במפורש אחרת;
(2) את המבחן יקיים המנהל או בוחן טיסה (להלן - בוחן).
(ג) ניתן להשתמש במדמה טיסה חזותי מאושר או במיתקן אימונים מתאים אחר בעת ביצוע מבחן כשירות כקבוע בתוספת F לחלק 121 לפ.א.ר.
(ד) בוחן רשאי לוותר על כל אחד מהתהליכים או מהתמרונים שלגביהם קיימת סמכות ויתור בתוספת F לחלק 121 לפ.א.ר. אם -
(1) המנהל לא דרש ביצוע אותו תהליך או תמרון;
(2) בעת הבחינה מחזיק הרשיון מעסיק את הטייס הנבחן;
(3) הטייס הנבחן כשיר להפעלה לפי פרק זה באותו דגם של אוירון ובאותה עמדת איש צוות.
(ה) נכשל הנבחן בביצוע נאות של אחד התמרונים או התהליכים הנדרשים בעת בחינת הכשירות, רשאי הבוחן לאפשר לטייס ביצוע נוסף בעת מהלך בחינה; כן רשאי הבוחן לדרוש מהנבחן ביצועים חוזרים גם על תמרונים אחרים שלדעתו דרושים לקביעת כשירותו של הטייס; לא הצליח הנבחן להשיג ביצוע נאות כאמור, לא יעסיקו מחזיק הרשיון והוא לא יעסוק בהפעלות לפי פרק זה עד שיעמוד במבחן כשירות.
(ו) מבחן כשירות, למעט מבחן ראשוני לטייס משנה, יכול להתבצע במדמה טיסה חזותי מאושר, בתנאי שהנבחן יבצע לפחות שתי נחיתות באוירון המתאים בעת ביצוע מבחן נתיב או מבחן אחר הניתן על ידי בוחן או בהשגחת טייס מפקד שיאשר ביצוע נאות של הנחיתות האמורות; בוצע מבחן כשירות כאמור בפסקה זו, יבוצע מבחן הכשירות הבא לאותו טייס באותו אופן, בהתאם לתוספת F לחלק 121 לפ.א.ר. או ניתן להשתמש במקומם בקורס אימונים במדמה טיסה חזותי לפי תקנה 437.
462. נתיבים ושדות (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון ימציא למנהל שיטה שתניח את דעתו לפיה יפיץ מידע כאמור בתקנת משנה (ב) ובתקנה 463(א) לידיעת טייסים מפקדים ולידיעת עובדי מבצעי אויר הנוגעים בענין.
(ב) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כטייס מפקד אלא אם כן סיפק מחזיק הרשיון לאותו אדם מידע מעודכן אודות האזורים בהם יועסק וכן אודות שדות התעופה ואיזורי פיקוח טרמינליים של השדות בהם יפעל; מחובתו של המפעיל לוודא כי בידי האדם המועסק על ידו הידע הדרוש ויכולת השימוש במידע כדלהלן -
(1) מזג האויר האופייני בעונות השנה השונות;
(2) אמצעי עזר לניווט;
(3) תהליכי קשר לרבות סימנים חזותיים מוסכמים של שדות תעופה;
(4) פני השטח לרבות המכשולים בו;
(5) רומים מזעריים בטוחים לטיסה;
(6) תהליכי טיסה על הנתיב לרבות תהליכי גישה ויציאה לאיזור בקרת השדה, תהליכי ההמתנה ותהליכי גישת מכשירים מאושרים לשדות התעופה;
(7) לכל שדה שבו פועל הטייס, תרשים שדה התעופה בתוך האיזור הטרמינלי ובו בהבלטה השטחים שסביבו הבנויים ומאוכלסים בצפיפות;
(8) הודעות לעובדי טיס ((NOTAM.
463. כישורי טייסים בנתיבים ושדות תעופה יחודיים (תיקון: תשמ"ח)
(א) המנהל רשאי להכריז על נתיב, איזור טיס או שדה תעופה מסויים כיחודיים, אם נתקיים בהם אחד מאלה:
(1) פני השטח או הימצאותם של מכשולים מיוחדים בקרבתם דורש זאת;
(2) תהליכי הגישה והיציאה מסובכים במיוחד;
(3) נדרשים אמצעי ניווט מיוחדים;
הכריז המנהל כאמור, לא יכנס אליו כלי טיס אלא אם כן קיבלו אנשי הצוות הסמכה מיוחדת.
(ב) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כטייס מפקד בטיסה אל ומשדות תעופה אשר הוכרזו כייחודיים, אלא אם כן ב-12 החדשים שקדמו להפעלה נתקיים אחד מאלה:
(1) הטייס המפקד או טייס המשנה ביצעו תנועה באותו שדה כאנשי צוות אויר פעילים; בתקנה זו, "תנועה" - המראה אחת ונחיתה אחת;
(2) הטייס המפקד הוסמך לבצע תנועה באותו שדה; הטייס המפקד לא נדרש להסמכה כאמור אם התנועה מבוצעת בתנאי מזג אויר השווים או הטובים מאלה:
(א) גובה בסיס ענן 1000 רגל מעל ה- MEA או MOCA הנמוכים ביותר או מגובה תחילת גישת מכשירים לאותו שדה;
(ב) הראות באותו שדה אינה פחותה מ- 5 ק"מ.
(ג) בנוסף לאמור בתקנת משנה (ב), לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כטייס מפקד בנתיב או באיזור טיסה שהוכרזו כיחודיים אלא אם כן ב-12 החודשים שקדמו לאותה הפעלה הוכיח להנחת דעתו של המנהל את כושרו בהפעלת אחת השיטות המיוחדות כמפורט להלן:
(1) בבצעו טיסה מעל האיזור או הנתיב היחודיים האמורים תוך שימוש בשיטות הניווט המיוחדות להם;
(2) בהפעילו את שיטות הניווט המיוחדות בעת היותו טייס מפקד בפיקוחו של בוחן מעל האזורים או הנתיבים היחודיים האמורים;
(3) בסיימו בהצלחה תכנית אימונים כנדרש בנספח ב' של חלק זה.
464. טייס מפקד (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כטייס מפקד בטיסה אלא אם כן תוך 12 החדשים שקדמו להפעלה ביצע לפחות טיסה אחת כטייס או כאיש צוות אחר בין טרמינלים שאליהם הוא מיועד לטוס.
(ב) טייס מפקד שלא עמד בדרישות תקנת משנה (א) לא יעסוק בטיסה אלא אם כן סיפק לו מחזיק הרשיון מידע כאמור בתקנה 462.
465. כשירות טכנאי טיס (תיקון: תשמ"ח)
לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כטכנאי טיס באוירון, אלא אם כן תוך 6 החדשים שקדמו לאותה הפעלה צבר לפחות 50 שעות זמן טיסה כטכנאי טיס באותו דגם של אוירון או אם מחזיק הרשיון או המנהל בחנו אותו באותו דגם אוירון וקבעו כי הוא מכיר את כל המידע ונהלי ההפעלה העדכניים והחיוניים וכשיר לגביהם או עמד בהצלחה במבחן רמה כאמור בתקנה 448(א)(2).
סימן ט"ו: קצין מבצעי אויר - כישורים ומגבלות זמן תפקיד
466. כישורי קצין מבצעי אויר (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם בהפעלה מבצעית ולא יעסוק אדם כקצין מבצעי אויר לגבי קבוצה מסויימת של אוירונים, אלא אם כן השלים בהצלחה, לגבי אוירון מאותה קבוצה כל אלה:
(1) אימון ראשוני של קצין מבצעי אויר; אולם אם השלים בהצלחה אימון כאמור לגבי סוג אחר של אוירון מאותה קבוצה, ישלים אימון הסבה מתאים;
(2) הכרה תפעולית של 5 שעות לפחות בהשקפה מתא הטייס על הפעלות לפי פרק זה או הכרה תפעולית של שתי שעות וחצי לפחות בהשקפה מתא הטייס, כאמור, ו-3 המראות ונחיתות; אולם רשאי הוא לעסוק בתפקיד של קצין מבצעי אויר בלי לעמוד בתנאי פסקה זו, עד תום 90 ימים מהיום שבו נכנס האוירון לשירות לראשונה.
(ב) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כקצין מבצעי אויר לגבי אוירון מדגם מסויים, אלא אם כן השלים בהצלחה אימון שינויים לגבי אותו אוירון.
(ג) (1) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כקצין מבצעי אויר, אלא אם כן תוך 12 החדשים שקדמו להפעלה השלים בהצלחה הכרה תפעולית של 5 שעות לפחות בהשקפה מתא הטייס על הפעלות לפי פרק זה מאחד מדגמי האוירונים בכל קבוצת אוירונים שאותם הוא עומד לשגר, או הכרה תפעולית של שתים וחצי שעות לפחות בהשקפה מתא הטייס, כאמור, ו-3 המראות ונחיתות;
(2) לענין תקנה משנה זו ניתן להשקיף במשך 5 שעות באימון המבוצע במדמה טיסה המאושר לאותה קבוצת אוירונים כאמור בתקנה 436.
(ד) לא יעסיק מחזיק רשיון אדם ולא יעסוק אדם כקצין מבצעי אויר, בשיגור אוירונים לפי פרק זה אלא אם כן קבע מחזיק הרשיון שאותו אדם מכיר ויודע את כל נהלי ההפעלה הדרושים לאותו קטע המצוי בסמכותו; קצין מבצעי אויר הכשיר לשגר אוירונים דרך קטע אחד של הפעלה רשאי לשגרם דרך קטעים אחרים לאחר תיאום עם כל אחד מקציני מבצעי אויר הכשירים לשגר אוירונים דרך אותם קטעים.
467. מגבלות זמן תפקיד (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון יקבע את זמני עבודתו היומית של קצין מבצעי אויר, באופן שעבודתו תחל בזמן שיאפשר לו להכיר ולדעת באורח יסודי את תנאי מזג האויר הקיימים והצפויים לאורך הנתיב לפני שיגור כל אוירון; קצין מבצעי האויר ישאר בתפקידו עד שהאוירון שהוא שיגר השלים את טיסתו, או יצא מתחום סמכותו, או עד שהוחלף על ידי קצין מבצעי אויר אחר.
סימן ט"ז: הפעלת טיסות
468. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על כל מחזיק רשיון אלא אם כן נאמר בו אחרת.
469. אחריות לשליטה תפעולית (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון אחראי לשליטה התפעולית של האוירונים שברשותו.
(ב) הטייס המפקד וקצין מבצעי האויר המשגר את כלי הטיס יכינו במשותף את הטיסה מבחינה תכנונית לפני הטיסה, איחור ושיחרור הטיסה בהתאם לתקנות אלה ולמפרטי ההפעלה.
(ג) קצין מבצעי האויר אחראי -
(1) למעקב אחר התקדמותה של כל טיסה;
(2) למתן הנחיות ומידע הדרושים לבטיחות הטיסה;
(3) לביטול או לשיגור טיסה מחדש אם לפי שיקול דעתו או חוות דעתו של הטייס המפקד אינה יכולה להתבצע מטעמי בטיחות או להמשיך ולהתבצע כפי שתוכננה או אינה יכולה לקבל שחרור.
(ד) בעת הטיסה הטייס המפקד של כלי טיס הינו מפקדו של כלי הטיס ושל אנשי הצוות והוא אחראי לבטיחות הנוסעים, אנשי הצוות, המטען וכלי הטיס.
(ה) בעת הטיסה לטייס המפקד השליטה והסמכות המלאות בהפעלת כלי הטיס, ללא הגבלה לגבי אנשי צוות אחרים ותפקידיהם, בין אם הוא מחזיק ברשיונות תקפים המתירים לו לבצע את תפקידיהם של אותם אנשי צוות ובין אם לאו.
470. הודעות הפעלה (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון יודיע למועסקים על ידו -
(1) על כל שינוי בציוד ובנהלי ההפעלה, ובכלל זה על כל שינוי ידוע בשימוש בעזרי ניווט, בשדות תעופה, בנהלים ובתקנות בדבר פיקוח על תעבורה אוירית, בכללי פיקוח על תעבורה אוירית בשדות תעופה ועל סיכונים ידועים לטיסה;
(2) על התקרחות ותנאים מטאורולוגיים העלולים לסכן את בטיחות הטיסה;
(3) על ליקויים במתקנים קרקעיים ובמתקני עזר לניווט.
471. לוח זמני טיסות (תיקון: תשמ"ח)
בקבעו לוח זמנים לטיסות, יותיר מחזיק רשיון זמן מספיק למתן שירות נאות לכלי טיס בנקודות הביניים ויביא בחשבון את הרוחות המצויות בנתיב ואת מהירות השיוט של כלי הטיס שבשימוש; מהירות השיוט שתובא בחשבון לא תעלה על המהירות המושגת בביצוע השיוט של כלי הטיס.
472. התנהגות אנשי צוות בשלבים קריטיים של הטיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) בשלבים הקריטיים של הטיסה לא ידרוש מחזיק רשיון ואנשי צוות אויר לא יבצעו תפקידים אשר אינם חיוניים להפעלה הבטוחה של כלי טיס, כגון תקשורת עם תחנת קרקע לשם הזמנת אספקה, העברת הודעות לנוסעים להבטחת המשך טיסתם, הודעות פרסומת לנוסעים, הפניית תשומת לבם לאתרי נוף, או מילוי טפסים אשר אינם קשורים לתפעולו הבטוח של כלי הטיס.
(ב) בשלבים הקריטיים של הטיסה לא יעסוק איש צוות אויר ולא ירשה הטייס המפקד לאיש צוות לעסוק בענינים העלולים להסיח דעתו מביצוע תפקידיו החיוניים או העלולים לפגוע בדרך כלשהי בביצוע התקין של תפקידיו החיוניים.
(ג) בתקנה זו, השלבים הקריטיים של הטיסה כוללים את כל התפעולים על הקרקע, הסעה, המראה ונחיתה ותפעול המטוס מתחת ל-10,000 רגל, למעט טיסת שיוט.
473. אנשי צוות בעמדותיהם (תיקון: תשמ"ח)
(א) פרט לאמור בתקנת משנה (ב) כל איש צוות הנמצא בתפקיד ישב חגור בחגורות מושבו בעת ההמראה, הנחיתה והטיסה.
(ב) איש צוות בתפקיד רשאי לעזוב את עמדתו אם -
(1) העדרותו דרושה לשם ביצוע תפקידו הקשור להפעלת כלי הטיס או לצרכיו הפיזיולוגיים;
(2) ההעדרות היא לשם מנוחה ואת מקומו ימלא -
(א) לגבי טייס מפקד - הטייס המחליף המוסמך לפעול כטייס מפקד של כלי הטייס האמור;
(ב) לגבי טייס משנה - הטייס המחליף המוסמך לפעול כטייס משנה של כלי הטיס; בטיסות נתיב אינו חייב לקיים את האמור בתקנה 459.
474. החזקת הגאים (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)5
לא יתיר טייס מפקד לאדם לאחוז בהגאים של כלי הטיס בזמן טיסה המבוצעת לפי פרק זה, ולא יחזיק אדם את ההגאים בזמן הטיסה, אלא אם כן הוא -
(1) טייס המועסק על ידי מחזיק הרשיון והוא מורשה להטיס את אותו כלי טיס;
(2) נציג מוסמך של המנהל המורשה להטיס את כלי הטיס והמבצע פיקוח או בדיקה על הטיסה וקיבל לכך את הסכמתו של הטייס המפקד;
(3) טייס המועסק על ידי בעל רשיון הפעלה אחר והוא כשיר להטיס את אותו כלי טיס וקיבל רשות לכך מהטייס המפקד, וממחזיק הרשיון המפעיל את כלי הטיס.
475. כניסה לתא הטייס בעת טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יכנס אדם לתא הטייס בעת הטיסה אלא אם כן הוא -
(1) איש צוות;
(2) מפקח המבצע תפקידי פיקוח;
(3) אדם המועסק בשירות המדינה, בשירות רשות שדות התעופה בישראל, בשירות מחזיק הרשיון או איש תעופה שקיבלו רשות לכך מהטייס המפקד בתוקף תפקידיהם והתרת כניסתם לתא הטייס נדרשת או תורמת להפעלה בטוחה;
(4) קיבל רשות לכך מהטייס המפקד, ממחזיק הרשיון או מהמנהל.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי הטייס המפקד לאסור כניסת כל אדם לתא הטייס בעת חירום למען בטיחות הטיסה.
(ג) לענין תקנת משנה (א)(3), אדם המועסק בשירות המדינה או בשירות רשות שדות התעופה בישראל העוסקים בנושאים הקשורים בבטיחות הטיסה ואדם המועסק על ידי מחזיק הרשיון, שיעילותם תגבר אם יכירו את תנאי הטיסה, יורשו להיכנס לתא הטייס באישורו של מחזיק הרשיון; אולם מחזיק הרשיון לא יתיר כניסת אדם כאמור, שאינו קשור ישירות לבטיחות הטיסה, אלא אם כן נתקיימו הוראות תקנות משנה (א)(4) ו-(ד).
(ד) לא יתיר איש צוות כניסת אדם אחר לתא הטייס אלא אם מצוי מושב ריק לשימושו בתא הנוסעים, למעט -
(1) מפקח מינהל התעופה האזרחית הבוחן את ההפעלה או המשקיף עליה;
(2) מפקח תנועה אוירית שהמנהל הרשה אותו להיות משקיף על נוהל פת"א;
(3) עובד טיס מורשה המועסק על ידי מחזיק רשיון אחר, שתפקידו אצל אותו מוביל אוירי מחייב רשיון עובד טיס וקיבל רשות ממחזיק הרשיון המפעיל את כלי הטיס לטוס בטיסות מסויימות בנתיב;
(4) אדם המועסק על ידי מחזיק הרשיון המפעיל את כלי הטיס שתפקידו קשור ישירות בביצוע הטיסה או תכנונה, או במעקב אחר ציוד כלי טיס או על נהלי ההפעלה שלו, אם נוכחותו בתא הטייס חיונית לביצוע תפקידיו והוא הורשה לכך בכתב על ידי מחזיק הרשיון או מי שהסמיכו לכך והמצויין בספר העזר למבצעים;
(5) הנציג הטכני של יצרן כלי הטיס או של רכיביו שתפקידיו קשורים במישרין במעקב על ציוד בעת טיסת כלי הטיס או על נהלי ההפעלה שלו, אם נוכחותו בתא הטייס חיונית לביצוע תפקידיו והוא קיבל רשות לכך בכתב מהמנהל או ממי שהוסמך לכך על ידי מחזיק הרשיון והמצויין בספר העזר למבצעים;
(6) בעל כרטיס GR ובעל כרטיס ללא תמורה וכן עובד החברה, בן זוגו או צאצאים רשאים לשהות בתא הטייס גם אם אין מושב ריק לשימושם בתא הנוסעים.
476. מושב משקיף והצגת תעודת מפקח (תיקון: תשמ"ח, תשס"ח)
(א) בכל עת שיידרש יעמיד מוביל אוירי לרשותו של מפקח מושב משקיף בתא הטייס, כדי לאפשר לו לפקח על הטיסה; מיקומו של המושב וציודו, וכל הנוגע להתאמתו לשימוש המפקח בעת הטיסה, ייקבע על ידי המנהל.
(ב) בכפוף לאמור בתקנות אלה, הציג מפקח מינהל התעופה האזרחית בעת ביצוע תפקידי פיקוח תעודת מפקח בפני הטייס המפקד של כלי טיס, תינתן לו גישה חפשית לתא הטייס של אותו כלי טיס ולא יפריע לו אדם במילוי תפקידיו.
(ג) מפעיל אווירון שתעודת הסוג שלו הוצאה לפני יום כ"ז בכסלו התשנ"ו (20 בדצמבר 1995) ותצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו היא 30 מושבים או פחות, ואין בו מושב משקיף בתא הטייס, יעמיד מושב נוסעים קדמי עם אוזניות או רמקול לרשותו של המפקח, לצורך פיקוח כאמור בתקנת משנה (א).
477. כניסת איש שירות בטחון ומשטרה לתא הטייס (תיקון: תשמ"ח)
קבע איש שירותי הבטחון של ישראל או איש משטרת ישראל כי נוכחותו בתא הטייס חיונית לביצוע תפקידיו בכלי הטיס, תותר לו, לפי בקשתו ולאחר הצגת תעודה מתאימה בפני הטייס המפקד של כלי הטיס, כניסה לתא הטייס והוא רשאי לשבת במושב המשקיף שבו.
478. ציוד מוטס (תיקון: תשמ"ח)
(א) הטייס המפקד יבטיח הימצאותן של מפות אוירונאוטיות מתאימות המכילות מידע מספיק בדבר עזרי ניווט ותהליכי גישת מכשירים בכלי הטיס בעת הפעלת טיסה.
(ב) ברשותו של כל איש צוות יימצא פנס תקין המוכן לשימושו המיידי בעת הטיסה.
479. הגבלת ההפעלה או דחייתה (תיקון: תשמ"ח)
נודע למחזיק רשיון או לטייס מפקד המועסק על ידו קיומם של תנאים המגבילים את ההפעלה, לרבות תנאים כאמור בשדה התעופה ובמסלולים העלולים להוות סיכון לבטיחות ההפעלה, יגבילו את ההפעלה או ידחו אותה.
480. נתיבים ומגבלותיהם (תיקון: תשמ"ח)
לא יפעיל טייס אוירון בטיסה סדירה בנתיב או בקטע נתיב, אלא אם כן הם מצויינים במפרטי ההפעלה של המוביל האוירי הבינלאומי או המוביל האוירי הפנים ארצי או כניגוד למגבלות הקבועות במפרטי ההפעלה.
481. מקרי חירום (תיקון: תשמ"ח)
(א) במצב חירום הדורש קבלת החלטה ופעולה מיידית, רשאי טייס מפקד לנקוט כל פעולה שלדעתו חיונית בהתאם לנסיבות המקרה ורשאי הטייס המפקד לסטות מנהלי ההפעלה, משיטות מינימום מזג אויר ומהוראות תקנות אלה ככל שהדבר דרוש לבטיחות הטיסה.
(ב) הובא לידיעת קצין מבצעי אויר על מצב חירום בעת טיסה הדורש קבלת החלטה ופעולה מיידית, ידווח לטייס המפקד, יוודא את החלטתו של הטייס המפקד וירשום אותה ביומן המבצעים שלו; לא הצליח קצין מבצעי האויר ליצור קשר עם הטייס, יכריז על מצב חירום וינקוט בכל פעולה שלדעתו חיונית, בהתאם לנסיבות.
(ג) בעת הפעלת סמכות חירום, ידווחו טייס מפקד או קצין מבצעי אויר על התקדמות הטיסה למתקן פת"א המתאים ולמרכז המבצעים.
(ד) מי שהכריז על מצב חירום ידווח בכתב באמצעות הממונה על המבצעים של מחזיק הרשיון למנהל, על כל סטיה להלן -
(1) קצין מבצעי אויר ידווח תוך 5 ימים לאחר היום בו הוכרז מצב החירום;
(2) טייס מפקד ידווח תוך 5 ימים מיום חזרתו לבסיסו.
482. דיווח על תנאים מטאורולוגיים מסוכנים ועל אי תקינות במתקני ניווט (תיקון: תשמ"ח)
(א) נתקל טייס מפקד בעת טיסה בתנאים מטאורולוגיים מסוכנים או באי תקינות במתקני ניווט קרקעיים או במתקני עזר ניווט, שלדעתו ידיעה עליהם חיונית לבטיחות טיסות אחרות, ידווח על כך ליחידת פת"א שבתחום פיקוחה הוא טס, מוקדם ככל האפשר.
(ב) יחידת הפת"א שקיבלה דיווח כאמור בתקנת משנה (א), תדווח על כך לרשות האחראית במישרין על הפעלת המתקן ולכל המשתמש או העשוי להשתמש במתקנים כאמור או העלול להיתקל בתנאים המטאורולוגיים שעליהם דווח.
483. דיווח על תקלות טכניות (תיקון: תשמ"ח)
טייס מפקד ירשום או יוודא שתירשם כל תקלה טכנית, שהובאה לתשומת לבו בעת הטיסה, ביומן התחזוקה של האוירון; לפני התחלת כל טיסה יוודא טייס מפקד את משמעותה של כל תקלה שנרשמה ביומן התחזוקה בסופה של הטיסה הקודמת.
484. מנוע לא פועל - נחיתה ודיווח (תיקון: תשמ"ח)
(א) בכל מקרה שבו מנוע אוירון חדל לפעול או שמנוע ממנועיו הודמם כדי למנוע נזק אפשרי, ינחית הטייס המפקד את האוירון בשדה תעופה מתאים הקרוב ביותר מבחינת זמן טיסה, שבו ניתן לבצע נחיתה בטוחה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), חדל לפעול או הודמם מנוע אחד באוירון בעל שלושה מנועים או יותר, רשאי הטייס המפקד להמשיך לשדה תעופה לפי בחירתו, אם החליט שאותו שדה תעופה בטוח לנחיתה באותה מידה כמו שדה התעופה מתאים הקרוב ביותר ולאחר שישקול כל אלה:
(1) טבעם של המנוע או המנועים והקשיים הטכניים הצפויים להמשך הטיסה;
(2) הגובה, המשקל והדלק שנותר לשימוש בעת שהמנוע חדל לפעול או הודמם;
(3) תנאי מזג האויר בנתיב ובנקודות נחיתה אפשריות;
(4) צפיפות התנועה האוירית;
(5) אופי הקרקע;
(6) הכרתו את שדה התעופה שבו הוא עומד לנחות.
(ג) טייס מפקד ידווח על כל מקרה בו מנוע חדל לפעול או הודמם בעת טיסה לתחנת הרדיו הקרקעית המתאימה, מוקדם ככל האפשר, וימשיך לדווח לתחנה המתאימה על התקדמות הטיסה.
(ד) החליט הטייס המפקד לנחות בשדה תעופה שאינו שדה התעופה המתאים הקרוב ביותר, מבחינת זמן טיסה, ידווח על כך בכתב בסיום הטיסה לממונה על המבצעים של מחזיק הרשיון, תוך ציון הנימוקים להחלטתו; הממונה על המבצעים ישלח למנהל עותק מדיווח כאמור תוך 5 ימים מיום שקיבלו בצירוף הערותיו.
485. תהליכי גישת מכשירים ומינימות (תיקון: תשמ"ח)
לא יבצע אדם גישת מכשירים לשדה תעופה, אלא בהתאם למינימות מזג אויר כט"מ ולתהליכי גישת מכשירים הקבועים במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
486. חילופי ציוד (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יפעיל מחזיק רשיון אוירון לפי חוזה לחילופי כלי טיס וציוד אחר, אלא אם כן יוכיח למנהל כי -
(1) הנהלים לחילופי הציוד עונים על דרישות תקנות אלה ועל נהלי הפעלה בטוחה;
(2) אנשי הצוות וקציני מבצעי האויר הנדרשים עונים על דרישות רישוי ואימונים מאושרים לאוירונים ולציוד שבהם ישתמשו וכי הם מכירים ויודעים את נהלי התקשורת והשיגור שבהם ישתמשו;
(3) אנשי התחזוקה עונים על דרישות הרישוי המאושרות לאוירונים ולציוד והם מכירים ויודעים את נהלי התחזוקה שבהם ישתמשו;
(4) אנשי צוות האויר וקציני מבצעי האויר עונים על תנאי כשירות המתייחסים לנתיבים ולשדות התעופה שבהם ישתמשו.
(ב) מחזיק הרשיון יקבע נהלים והוראות מתאימים בדבר חילופי הציוד בספר העזר למבצעים שלו.
487. תדרוך נוסעים (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
(א) מחזיק רשיון המפעיל אוירון המוליך נוסעים יבטיח שכל הנוסעים יתודרכו בעברית ובאנגלית על ידי אנשי הצוות המתאימים בכל אלה לפחות -
(1) לפני המראה -
(א) הוראות בדבר -
1. איסור העישון זולת במקומות שנקבעו לכך;
2. המחויבות להישמע להוראות אנשי הצוות והשלטים במטוס לענין העישון;
3. איסור פגיעה בגלאי עשן המצויים בתאי השירותים של כלי הטיס;
(2) אחרי המראה -
לפני כיבוי האור המאיר את שלט חגירת חגורות המושב או מיד לאחר כיבויו, תימסר הודעה לנוסעים לפיה מומלץ לחגור את חגורות המושב כל עוד הם יושבים, גם כאשר השלט של חגירת חגורות המושב אינו מואר;
(3) לפני ההמראה יתדרך דייל שמונה לכך באותה טיסה, באופן אישי, כל אדם הנזקק לסיועו של אחר, כדי להגיע במהירות לפתח חירום בשעת חירום; בתדרוך כאמור -
(א) יתדרך את אותו אדם ואת מי שאמור לסייע לו, אם ישנו, בדבר דרכי הגישה לכל פתח חירום מתאים ובדבר המועד המתאים ביותר להתחיל לנוע לכיוון פתח החירום;
(ב) יברר עם אותו אדם ועם מי שאמור לסייע לו את דרכי הסיוע;
(4) דרישות פסקה (3) לא יחולו לגבי מי שקיבל תדרוך כאמור בה בקטע קודם של טיסה באותו כלי טיס, ושבו קיבל הדייל מידע בדבר דרכי הסיוע.
(ב) מחזיק רשיון יחזיק בכל אוירון המוליך נוסעים, במקומות נוחים לשימושו של כל נוסע, כרטיסים מודפסים המכילים מידע המתאים לסוג ולדגם של האוירון שבשימוש באותה טיסה והמשלימים את התדרוך שניתן והכוללים -
(1) דיאגרמה של פתחי החירום ושיטות הפעלתם;
(2) הוראות אחרות הדרושות לשימוש בציוד החירום.
(ג) מחזיק הרשיון יפרט בספר העזר למבצעים שלו את הנוהל לתדרוך הנוסעים כקבוע בתקנת משנה (א).
488. תדרוך נוסעים בטיסות ממושכות מעל לים (תיקון: תשמ"ח)
(א) נוסף לאמור בתקנה 487, יבטיח מחזיק רשיון המפעיל אוירון בטיסות ממושכות מעל לים, כי כל הנוסעים יתודרכו על ידי איש צוות מתאים בדבר מיקומן של חגורות ההצלה ושל סירות ההצלה ודרכי הפעלתן.
(ב) מחזיק הרשיון יפרט בספר העזר למבצעים שלו את הנוהל לתדרוך הנוסעים הקבוע בתקנת משנה (א).
(ג) כאשר אוירון אמור לטוס מעל ים מיד אחרי ההמראה, יתבצע התדרוך האמור בתקנת משנה (א) לפני ההמראה.
(ד) כאשר אוירון אינו אמור לטוס מעל ים מיד אחרי ההמראה, אין לתדרך את הנוסעים כאמור לפני ההמראה, אולם כל התדרוך חייב להינתן לפני שהאוירון יגיע לחלק הטיסה המתבצע מעל לים.
489. חמצן לשימוש רפואי על ידי נוסעים (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון רשאי להתיר לנוסע לשאת ולהפעיל ציוד לאיחסון, לייצור או להנפקה של חמצן, אם נתמלאו התנאים הקבועים בתקנה 264 בשינויים המחויבים.
490. משקאות אלכוהוליים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישתה אדם משקה אלכוהולי בכלי טיס אלא אם כן מחזיק הרשיון המפעיל את כלי הטיס הגיש לו משקה כזה.
(ב) לא יציע מחזיק רשיון ולא יגיש משקה אלכוהולי בכלי טיס המופעל על ידיו -
(1) לאדם הנראה שיכור;
(2) לאדם המלווה אחר ולאדם המלווה על ידו, כאמור בתקנה 496;
(3) לאדם שברשותו מצוי כלי יריה או חומר נפץ, בהתאם לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977.
(ג) לא יתיר מחזיק רשיון לאדם הנראה שיכור להיכנס לכלי טיס המופעל על ידו.
491. כבדת צוות ופרטי עזר בנחיתה (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון ינקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע שפריט עזר לדיילים שאינו נמצא בשימוש ופריט מכבדת הצוות המצוי בתא הנוסעים או בתא הטייס יהווה סכנה, בעת נחיתה.
492. ציוד לשירות מאכל ומשקה בעת המראה ונחיתה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ימריא מחזיק רשיון או טייס מפקד אוירון ולא ינחיתו כאשר מצוי על מושב דבר מאכל, משקה או כלי אוכל, שסופקו על ידי מחזיק הרשיון.
(ב) לא ימריא מחזיק רשיון או טייס מפקד אוירון ולא ינחיתו אלא אם כן כל עגלת הגשה, מגש אוכל או משקה ושולחן אוכל מתקפל מאוחסנים בביטחה.
(ג) כל נוסע ימלא אחר ההוראות שיתן לו איש צוות, בהתאם לתקנה זו.
493. גבהים מזעריים לשימוש בטייס אוטומטי (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישתמש אדם במערכת טייס אוטומטי בנתיב, בנסיקה או בהנמכה אלא בגבוה מבין שניים אלה -
(1) גובה נמוך מ-500 רגל מעל פני השטח שמעליו הוא טס;
(2) גובה נמוך מפעמיים האיבוד המרבי של גובה העלול להיגרם עקב תקלה בטייס האוטומטי בתנאי שיוט כמצויין בספר העזר.
(ב) בעת ביצוע גישת מכשירים לא ישתמש אדם במערכת טייס אוטומטי אלא בגבוה מבין אלה:
(1) גובה נמוך מפעמיים האיבוד המרבי של גובה, כפי שנקבע בספר העזר במקרה של תקלה בטייס האוטומטי בתנאי גישה;
(2) גובה נמוך ב- 50 רגל מתחת לגובה ההחלטה ((DH;
(3) גובה ההנמכה המזערי ((MDA המאושר לאותה גישת מכשירים.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) -
(1) כאשר תנאי מזג האויר גרועים מתנאי מזג אויר כטר"מ הבסיסיים כאמור בתקנה 93, לא ישתמש אדם במערכת טייס אוטומטי עם מתקן הצמדת אותות גישת מכשירים של ILS מגובה מעל פני הקרקע, שלא יפחת מהאיבוד המרבי של גובה שנקבע בספר העזר במקרה של תקלה בטייס האוטומטי, ועוד 50 רגל;
(2) כאשר תנאי מזג האויר שווים או טובים מתנאי מזג אויר כטר"מ הבסיסיים כאמור בתקנה 93, לא ישתמש אדם במערכת טייס אוטומטי עם מתקן הצמדת אותות גישת מכשירים של ILS מעל פני הקרקע בגובה שלא יפחת מהגבוה שבין אלה:
(א) גובה האיבוד המרבי שנקבע בספר העזר במקרה של תקלה בטייס האוטומטי;
(ב) גובה של 50 רגל.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (א), (ב) ו-(ג), רשאי המנהל לקבוע מפרטי הפעלה המתירים שימוש במערכת טייס אוטומטי עם יכולת נחיתה אוטומטית עד לנחיתה, אם נתמלאו כל אלה:
(1) בספר העזר לטיסה שאושר לאוירון, לא צויין איבוד גובה כלשהו בכל עת של תקלה במערכת הטייס האוטומטי עם מיתקן הצמדת אותות גישת מכשירים;
(2) השימוש במערכת הטייס האוטומטי, עד לנחיתה, לא ישפיע לרעה על הוראות הבטיחות כאמור בתקנה זו.
494. ריכוזי אוזון בתא הנוסעים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לענין תקנה זו -
(1) "קטע טיסה" - טיסה סדירה המבוצעת בין שני שדות תעופה ללא חניית ביניים;
(2) "שווה ערך לגובה פני הים" - תנאים אטמוספריים השוררים מעל פני הים; טמפרטורה של 25 מעלות צלסיוס ולחץ אטמוספרי של 760 מילימטר כספית;
(3) ריכוזי האוזון בגבהי טיסה שמתחת לרום טיסה ((FL של 180, מוערכים כאפס.
(ב) לא יפעיל מחזיק רשיון הפעלה אוירון תובלה מעל לגבהי טיסה המפורטים להלן אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל שריכוזי האוזון בתא הנוסעים לא עולים על -
(1) 0.25 חלקים לכל מיליון לפי נפח שווה ערך לגובה פני הים, בכל רגע של טיסה המבוצעת מעל לרום טיסה ((FL של 320;
(2) 0.1 חלקים למיליון לפי נפח שווה ערך לגובה פני הים לפי ריכוז ממוצע משוקלל לזמן לכל קטע טיסה הנמשך מעל ל-4 שעות טיסה המבוצעת בגבהים שמעל לרום טיסה ((FL של 270.
(ג) לענין תקנת משנה (ב), בדיקות או ניסויים המבוססים על נהלים מבצעיים של האוירון ומגבלותיו ועל מפרטי מבצע של מחזיק ברשיון, יאשרו כי -
(1) הנתונים שנאספו יראו, בסבירות סטטיסטית של 84 אחוזים לפחות, שריכוזי האוזון האטמוספרי בגבהי הטיסה ובמקומות שבהם טס האוירון לא חורגים מהמפורט בתקנת משנה (ב);
(2) מערכת האיוורור הינה בעלת מנגנון לפיקוח על כמויות האוזון בתא הנוסעים, ומחזיקה את ריכוזי האוזון שבתא בתחום שאינו עולה על המגבלות המפורטות בתקנת משנה (ב).
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מחזיק ברשיון מפעיל יוכל לקבל אישור בכתב מהמנהל לסטיה זמנית מהדרישות המפורטות בתקנת משנה (ב), אם יוכיח להנחת דעתו של המנהל, שמסיבות בלתי תלויות בו או בגלל עלות כלכלית בלתי סבירה, לא יוכל לעמוד בדרישות האמורות בתוך פרק זמן נתון וקיימות אצלו תכניות לעמוד בדרישות האמורות תוך פרק זמן סביר להנחת דעתו של המנהל; אישור המנהל יהווה תוספת למפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
(ה) (1) אוירון המוליך רק אנשי צוות אויר ואנשים כמפורט בתקנה 495 פטור מהוראות תקנה זו;
(2) אוירון המתוכנן להחלפת מנועים כנדרש בנספח E לחלק 91 לפ.א.ר. פטור מהוראות תקנה זו עד גמר הרכבתם של המנועים המוחלפים.
495. הולכת נוסעים בתנאים מיוחדים (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון רשאי להפעיל אוירון ולהוליך בו אנשים כאמור בתקנת משנה (ב), גם אם האוירון אינו עומד בהוראות הקבועות בתקנות 121.309 (E) ו-121.310 לפ.א.ר. ובתקנות 429, 487 ו-499 ובדרישות ההפעלה בעת הולכת נוסעים, כאמור בתקנות 401(ג), 403 ו-409 ובדרישות הקבועות בתקנות 121.285 (F) 121.313 ו-121.317 לפ.א.ר. ובתקנות 475 ו-488.
(ב) (1) איש צוות;
(2) עובד של בעל הרשיון, בן-זוגו או ילדיו;
(3) מפקח המבצע תפקידי פיקוח;
(4) אדם החיוני -
(א) לבטיחות הטיסה ולבטחונה;
(ב) לטיפול בבעלי-חיים;
(ג) לטיפול בחומרים רדיו-אקטיביים;
(ד) לבטחונו של מטען יקר ערך או מטען סודי;
(ה) לשימורו של מטען שביר או מטען הניתן להיכלות;
(ו) לניסוי מכולות או מתקנים לשינוע מטען;
(ז) להפעלת ציוד מיוחד לטעינת מטען או לפריקתו;
(ח) להטענתו או לפריקתו של מטען חורג;
(5) אדם כאמור בפסקה (4), גם בעת טיסתו למקום ביצוע תפקידו או ממנו;
(6) אדם המלווה מטען השייך למדינה או לצה"ל.
(ג) לא יפעיל מחזיק רשיון אוירון המוליך אדם כמפורט בתקנות משנה (א) ו-(ב), אלא אם כן -
(1) לאותו אדם יש גישה נוחה ממושבו לדלת רגילה או לפתח חירום;
(2) לרשותו של הטייס המפקד עומדים אמצעים לתדרוך אותו אדם בכל הנוגע לאיסור העישון ולחגירת חגורת המושב;
(3) מצוי באוירון מושב עם חגורת מושב מאושרים לכל אדם; המושב ימוקם כך שהאדם היושב בו לא יפריע לאנשי צוות האויר בביצוע תפקידיהם.
(ד) לפני כל המראה יבטיח מחזיק הרשיון שכל אדם שתקנה זו חלה עליו, קיבל תדרוך על ידי איש צוות מתאים בדבר -
(1) הוראות בדבר עישון;
(2) שימוש בחגורת מושב;
(3) מיקום פתחי החירום והפעלתם;
(4) שימוש בחמצן ובציוד חמצן בעת חירום;
(5) בטיסות ממושכות מעל לים - מיקום סירות הצלה ומיקום חגורות הצלה והפעלתן, לרבות הדגמת שיטת מתיחתן וניפוחן.
(ה) מחזיק רשיון המוליך בני אדם שתקנה זו חלה עליהם יקבע בספר עזר למבצעים שלו, נהלים בדבר הולכתם הבטוחה.
(ו) הטייס המפקד רשאי להתיר לאדם כמפורט בתקנה זו להיכנס לתא הטייס של האוירון בעת הטיסה.
496. הולכת בני אדם הנתונים במשמורת חוקית (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יוליך מחזיק רשיון אדם המצוי במשמורת חוקית (להלן בתקנה זו - עציר) של שוטר, איש בטחון, חייל צה"ל או עובד מדינה (להלן - המלווה) אלא אם כן -
(1) נמסרה למחזיק הרשיון על ידי הרשות המוסמכת שעה לפני ההמראה לפחות, או במקרה חירום מוקדם ככל האפשר לפני ההמראה הודעה בדבר -
(א) זהותו של העציר והטיסה שבה מבקשים להובילו.
(ב) דרגת הסיכון של העציר;
(2) רשות מוסמכת דרשה מהמלווה להחזיק במשמורת את העציר הנמצא על האוירון ולפקח עליו;
(3) מחזיק הרשיון קיבל אישור מראש מרשות מוסמכת בישראל;
(4) לעציר בדרגת סיכון גבוהה יתלוו שני מלווים לפחות, שלא ילוו באותה עת נוסע אחר;
(5) לא ימצא על האוירון יותר מעציר אחד בדרגת סיכון גבוהה;
(6) לעציר שאינו בדרגת סיכון גבוהה יתלווה מלווה אחד לפחות, ולא יובלו יותר משני עצירים כאמור בליווי מלווה אחד;
(7) המלווה הוכיח להנחת דעתו של מחזיק הרשיון כי -
(א) הוא מצוייד באמצעים מספיקים להגבלת תנועותיו של העציר בעת הצורך;
(ב) נערך בעציר חיפוש ולא מצאו על גופו, ברשותו או בכליו דבר היכול לשמש ככלי נשק ממית או מסוכן;
(8) העציר ישב במושב עליו הורה מחזיק הרשיון ובלבד -
(א) שהמושב יהיה האחורי מבין מושבי הנוסעים, ככל הניתן;
(ב) שהמושב אינו באיזור המטבח או סמוך לכל פתח באוירון או ממולו;
(9) המלווה ישב בין העציר לבין מעבר.
(ב) המוליך עציר -
(1) לא יגיש לעציר מאכל או משקה או כלי אוכל ממתכת אלא באישור המלווה;
(2) לא יגיש למלווה או לעציר משקה אלכוהולי.
(ג) המלווה ילווה את העציר וישגיח עליו בכל עת המצאותו על האוירון.
(ד) המלווה או העציר לא ישתו משקה אלכוהולי בכל עת המצאותם באוירון.
497. הובלת כלי נשק וחמרי נפץ (תיקון: תשמ"ח)
לא יוביל מוביל אוירי כלי נשק וחומרי נפץ בכלי טיס המופעל על ידו ולא יתיר הובלתם על ידי אדם, אלא לפי חוק הטיס, 1927, וחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977.
498. סמכות לסרב הולכת אדם (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יסרב מחזיק רשיון להוליך אדם בכלי טיס המופעל על ידו, בנימוק שהולכתו עלולה לסכן את בטיחות הטיסה משום שהוא עשוי להיזדקק לסיועו של אחר כדי להגיע במהירות לפתח חירום בכלי הטיס במקרה חירום, אלא אם כן -
(1) מחזיק הרשיון, באישור המנהל, קבע נהלים, לרבות דרישות למתן הודעה סבירה מראש, בדבר הולכת נוסעים העשויים להיזדקק לסיועו של אדם אחר כדי להגיע במהירות לפתח כאמור;
(2) התקיים לפחות אחד מאלה:
(א) הנוסע לא עמד בדרישות הקבועות בנהלי מחזיק הרשיון בדבר מתן ההודעה מראש;
(ב) אין אפשרות להוליך את הנוסע בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי מחזיק הרשיון.
(ב) מחזיק הרשיון ימציא למנהל עותק של כל נוהל שקבע בהתאם לאמור בתקנת משנה (א).
499. סגירת דלת תא הטייס ונעילתה (תיקון: תשמ"ח)
(א) טייס מפקד של כלי טיס המוליך נוסעים יבטיח שהדלת המפרידה בין תא הטייס לבין תא הנוסעים סגורה ונעולה בעת הטיסה.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול -
(1) בעת המראה ונחיתה, אם דלת תא הטייס משמשת אמצעי מעבר לפתח חירום נדרש או לפתח יציאה בגובה פני הרצפה.
(2) בכל עת שנדרשת גישה לתא הטייס או לתא הנוסעים לאיש צוות בביצוע תפקידו או לאדם שמותרת לו כניסה לתא הטייס לפי תקנות אלה.
500. כבדת יד (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יתיר מחזיק רשיון העלאת כבדת יד הנישאת בידי נוסע (להלן - כבדת יד) לאוירון אלא אם כן נבדקה על ידו לגבי ממדיה וכמותה, הכל בהתאם לנוהל העמסת כבדת יד המפורט בספר העזר למבצעים של בעל הרשיון ולא יורשה נוסע לעלות לאוירון אם כבדת היד שלו חורגת מהמפורט בנוהל האמור.
(ב) לא יתיר מחזיק רשיון את סגירת דלתות האוירון לשם הסעה או גרירה אלא לאחר שאיש צוות אחד לפחות בדק ומצא שכבדת היד של כל הנוסעים מאוחסנת בהתאם לאמור בתקנה זו ובתקנה (121.285(C לפ.א.ר.
(ג) לא יתיר מחזיק רשיון המראתו או נחיתתו של אוירון אלא אם כן כל פריט מכבדת היד מאוחסן באחד מאלה -
(1) בארון או בתא מטען המתאימים לאחסון כבדת יד או מטען שעליהם מסומן המשקל המרבי הניתן לאחסון בהם והמצויידים באמצעי אבטחה למניעת תזוזה של כבדת היד או המטען שהוחסנו בהם באופן שלא תיגרם הפרעה כלשהי להפעלתו של ציוד החירום שבאוירון בשעת הצורך;
(2) כאמור בתקנה (121.285(C לפ.א.ר.;
(3) מתחת למושב הנוסע;
(4) מקל עזר גמיש של עיוור -
(א) מתחת לשורת המושבים בה הוא יושב ובתנאי שהמקל לא יבלוט אל המעברים;
(ב) מתחת לשני חלונות אשר אינם משמשים כפתחים ליציאת חירום;
(ג) בין חלון שלא משמש כפתח ליציאת חירום לבין הכסא וגוף המטוס;
(ד) בהתאם לכל שיטה אחרת שאישר המנהל.
(ד) כבדת יד, למעט פריטי לבוש בודדים, לא תוחסן בתא מעל מושב נוסע אלא אם כן אותו תא מצוייד בדלת או באמצעי אבטחה שאישר המנהל.
(ה) כל נוסע יציית להוראות הניתנות לו על ידי איש צוות בכל הנוגע לאמור בתקנה זו.
(ו) מקום שמותר לאחסן בו כבדת יד מתחת למושב הנוסע, יצוייד באמצעים למניעת החלקה קדימה ומקום שמותר לאחסן כבדת יד מתחת למושב נוסע שליד המעבר יצוייד גם באמצעים למניעת החלקה לצדדים; האמצעים האמורים יעמדו במקדמי עומס הנוצרים עקב כח ההתמדה העלול להיווצר בעת נחיתת התרסקות שנקבעו בעת רישוי של האוירון.
501. שימוש בשדות תעופה מורשים (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון או טייס בהפעלה לפי פרק זה לא ישתמשו בשדה תעופה בישראל, אלא אם כן המנהל אישרו לכך.
(ב) הוראות תקנה זו יחולו גם על מוביל אוירי המבצע הפעלה באוירון קטן ועל מוביל אוירי המבצע הפעלה בהליקופטר.
סימן י"ז: כללי שיגור טיסה ושחרורה
502. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על שיגור טיסה של אוירונים המופעלים על ידי מוביל אוירי ועל שחרור טיסה של אוירונים שמפעיל מוביל אוירי בטיסות שכר ובטיסות מיוחדות.
503. סמכות לשיגור טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יתחיל אדם טיסה בישראל אל אם כן אישר אותה קצין מבצעי אויר (להלן בסימן זה - הקצין); הוראה זו לא תחול על אוירון הנוחת בשדה ביניים שצויין בטופס שיגור הטיסה, ונשאר באותו שדה תעופה למשך לא יותר משעה אחת.
(ב) לא יתחיל אדם טיסה בינלאומית אלא אם כן אישר אותה הקצין ולא ימשיך המוביל האוירי או הטייס טיסה משדה ביניים ללא שיגור מחודש אם האוירון שהה על הקרקע יותר משש שעות.
504. ידיעת תנאי מזג האויר (תיקון: תשמ"ח)
לא ישחרר הקצין טיסה שמפעיל מוביל אוירי אלא אם כן הקצין מכיר ויודע ביסודיות את תנאי מזג האויר המדווחים והחזויים בנתיב הטיסה.
505. מידע מקצין מבצעי אויר לטייס מפקד (תיקון: תשמ"ח)
(א) הקצין יספק לטייס המפקד, בטיסה שמפעיל מוביל אוירי, את כל הדו"חות והמידע העדכני שהשיג בדבר מצב שדות התעופה ותקלות במתקני ניווט העלולים להשפיע על בטיחות הטיסה.
(ב) לפני התחלת הטיסה, יספק הקצין לטייס המפקד את כל דו"חות מזג האויר שהשיג והתחזיות בדבר תופעות מזג אויר, לרבות תופעות מזג אויר גרוע, כגון חתחות אויר במזג אויר נאה, סופות רעמים וגזירות רוח בגובה נמוך, לגבי כל נתיב בטיסה ולגבי כל שדה תעופה שבהם הוא אמור להשתמש.
(ג) במהלך הטיסה, יספק הקצין לטייס המפקד כל מידע נוסף זמין בדבר תנאים מטאורולוגיים, כמפורט בתקנת משנה (ב), ובדבר תקלות במתקנים ובשירותים העלולים להשפיע על בטיחות הטיסה.
506. ציוד באוירון (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)5
(א) לא ישגר אדם אוירון לטיסה ולא ישחררו, אלא אם כן האוירון כשיר לטיסה ומצוייד כקבוע בתקנה 411.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם לשגר אוירון לטיסה או לשחררו אם נתקיים בו האמור בתקנה 411א.
507. מתקני תקשורת וניווט (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישגר הקצין אוירון לטיסה בנתיב או בקטע נתיב מאושרים, אלא אם כן מתקני התקשורת והניווט הנדרשים בתקנות 387 ו-389 לשם אישור אותו נתיב או קטע נתיב, הם במצב הפעלה נאות.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם בגלל סיבות טכניות או סיבות אחרות שאינן בשליטתו של המוביל האוירי, המתקנים הנדרשים בתקנות 387 ו-389 אינם ניתנים לשימוש בנתיב או בקטע נתיב מחוץ לישראל, רשאי אדם לשגר אוירון באותו נתיב או קטע נתיב, אם לדעת הטייס המפקד והקצין ניתן להשתמש במתקני תקשורת וניווט אחרים השווים לאלה הנדרשים, והם במצב הפעלה נאות.
508. שיגור טיסה או שחרורה בתנאי כטר"מ (תיקון: תשמ"ח)
לא ישגר הקצין כלי טיס ולא ישחררו להפעלת כטר"מ, אלא אם כן
תקרת העננים והראות בנתיב, בהתאם לדו"חות או לתחזיות מזג אויר שבידו או לכל צירוף שלהם, הם מעל מינימות הכטר"מ הישימות ולפי המידע שבידו ישארו כאלה עד שכלי הטיס יגיע לשדה התעופה או לשדות התעופה המצויינים בשיגור הטיסה או בשחרורה.
509. שיגור טיסה או שחרורה מעל לים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישגר הקצין כלי טיס ולא ישחררו בהפעלת כט"מ, אלא אם כן בהתאם לדו"חות או לתחזיות מזג אויר שבידו או לכל צירוף שלהם, תנאי מזג האויר הם במינימות המאושרות או מעליהן בזמן המשוער שבו יגיע כלי הטיס לשדה התעופה או לשדות התעופה שאליהם הוא שוגר או שוחרר.
(ב) נקבעו שני שדות תעופה משניים, די שאחד מהם יעמוד בתנאי המינימות האמורים בתקנת משנה (א).
510. שיגור טיסה או שחרורה מעל לים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישגר הקצין כלי טיס ולא ישחררו לטיסה הכוללת טיסה ממושכת מעל לים, אלא אם כן בהתאם לדו"חות או לתחזיות מזג אויר שבידו או כל צירוף שלהם, תנאי מזג האויר יהיו במינימות המאושרות או מעליהן, בזמן המשוער שבו יגיע כלי הטיס לשדה התעופה שאליו הוא שוגר או שוחרר או לשדה תעופה משנה כל שהוא; נקבעו שני שדות תעופה משניים, די שאחד מהם יעמוד בתנאי המינימות האמורים.
(ב) מוביל אוירי יבצע הפעלה ממושכת מעל לים בתנאי כט"מ בלבד; מצא המוביל האוירי שההפעלה לפי כט"מ אינה חיונית למען בטיחות הטיסה, רשאי הוא לבצעה בתנאי כטר"מ, אלא אם כן קבע המנהל כי הפעלת כט"מ בהפעלה כאמור חיונית לבטיחות הטיסה.
(ג) הרשאה לבצע הפעלות ממושכות מעל לים לפי כטר"מ ודרישה לביצוע הפעלות ממושכות מעל לים לפי כט"מ, יפורטו במפרטי ההפעלה של המוביל האוירי.
511. שדה תעופה משני (תיקון: תשמ"ח)
(א) כאשר תנאי מזג האויר בשדה התעופה של ההמראה הם מתחת למינימות הנחיתה המפורטות במפרטי הפעלה לגבי אותו שדה תעופה, לא ישגר הקצין כלי טיס לטיסה ולא ישחררו מאותו שדה תעופה, אלא אם כן מצויין בשיגור או בשחרור שדה תעופה משני הנמצא בתחומי המרחקים, כדלקמן -
(1) לגבי כלי טיס דו מנועי - מרחק של לא יותר משעת טיסה משדה התעופה בו מבוצעת ההמראה במהירות שיוט רגילה ללא רוח עם מנוע אחד לא פועל;
(2) לגבי כלי טיס עם שלושה מנועים או יותר - מרחק של לא יותר משעתיים טיסה משדה התעופה בו מבוצעת ההמראה במהירות שיוט רגילה ללא רוח עם מנוע אחד לא פועל.
(ב) לענין תקנת משנה (א), על תנאי מזג האויר בשדה התעופה המשני לענות על הדרישות האמורות במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון.
(ג) לא ישגר הקצין כלי טיס לטיסה ולא ישחררו משדה התעופה, אלא אם כן הוא מפרט בשיגור או בשחרור הטיסה כל שדה תעופה משני נדרש.
512. שדה תעופה משני לנחיתה בטיסה פנים ארצית (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישגר הקצין כלי טיס לפי כט"מ אלא אם כן ציין בטופס השיגור שדה תעופה משני אחד לפחות לכל שדה תעופה של היעד; היו תחזיות מזג האויר של היעד ושל שדה התעופה המשני הראשון גבוליים, יש לקבוע שדה תעופה משני נוסף לפחות; לא יידרש שדה תעופה משני -
(1) כאשר משעה לפחות לפני הזמן המשוער שיגיע ועד שעה לפחות לאחר מכן, תקרת העננים החזויה בשדה התעופה שאליו משוגרת הטיסה, היא 2,000 רגל לפחות מעל גובה פני שדה;
(2) הראות החזויה באותו שדה תעופה היא 5 ק"מ לפחות.
(ב) לענין תקנת משנה (א), תנאי מזג האויר בשדה התעופה המשני חייבים לענות על דרישות תקנה 514.
(ג) לא ישגר הקצין אוירון לטיסה, אלא אם הוא מפרט בטופס השיגור כל שדה תעופה משני נדרש.
513. שדה תעופה משני לנחיתה בטיסות בינלאומיות (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
(א) לא ישגר הקצין אוירון לטיסה לפי כט"מ, אלא אם כן מצויין בטופס השיגור שדה תעופה משני אחד לפחות לכל שדה תעופה של היעד; לא יידרש ציון שדה תעופה משני אם נתקיים אחד מאלה:
(1) משך הטיסה המתוכנן לא עולה על 6 שעות, ובזמן שבין שעה אחת לפני המועד המשוער שיגיע אל היעד ועד שעה אחת אחריו, הדו"חות המטאורולוגיים או התחזיות או צירופם מראה שתקרת העננים הצפויה ביעד תהיה:
(א) 1500 רגל לפחות מעל לגובה המזערי של ההקפה אם נדרשת הקפת גישה שאושרה לאותו שדה תעופה;
(ב) הגבוהה מבין שניים אלה:
(1) 1500 רגל לפחות מעל לגובה המזערי לגישת מכשירים;
(2) 2000 רגל לפחות מעל גובה השדה;
(ג) הראות בשדה התעופה תהיה הגדולה מבין אלה:
(1) 5 ק"מ לפחות;
(2) 3 ק"מ מעל לראות המזערית שנקבעה לגישת מכשירים לאותו שדה;
(2) הטיסה היא בנתיב שאושר ללא שדה תעופה משני לגבי שדה תעופה של יעד מסויים, ובאוירון מצוי מספיק דלק כדי לענות על הוראות תקנה 522 או תקנה 523(ב).
(ב) לענין תקנת משנה (א) על תנאי מזג האויר בשדה התעופה המשני לענות על הדרישות הקבועות במפרט ההפעלה של המוביל האוירי.
(ג) לא ישגר הקצין אוירון לטיסה, אלא אם כן פירט בטופס השיגור כל שדה תעופה משני נדרש.
514. מינימות מזג אויר בשדה תעופה משני (תיקון: תשמ"ח)
לא יציין הקצין בטופס שיגור הטיסה או בשחרורה שדה תעופה משני, אלא אם כן בהתאם לדו"חות ותחזיות מזג האויר המתאימים או בהתאם לכל צירוף שלהם, תנאי מזג האויר יהיו לפחות במינימות מזג האויר לשדה התעופה המשני הקבועות במפרטי ההפעלה עבור אותו שדה תעופה לשעה הצפויה בה יגיע.
515. המשכת טיסה בתנאים בלתי בטוחים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יאפשר טייס מפקד להמשיך בטיסה לשדה תעופה שאליו שוגרה או שוחררה, אם לדעתו אין אפשרות להשלים את הטיסה בבטחה.
(ב) במקרה בו מכשיר או פריט של ציוד הנדרש לפי תקנות אלה להפעלה מסויימת נעשה בלתי שמיש בעת הטיסה, ינהג הטייס המפקד בהתאם לנהלים המאושרים שנקבעו לגבי המקרה האמור בספר העזר לטיסה של מחזיק הרשיון.
(ג) ניתן לכלול את רשימת הציוד המזערי שהוא בלתי שמיש והנהלים לגבי המשך הטיסה עם ציוד הנדרש בתקנה 411(ד) בספר העזר למבצעים של מחזיק הרשיון, אם מצא המנהל שבמקרה מסויים עמידה על דרישות הציוד לא תפגע בבטיחות הטיסה.
516. הפעלה בתנאי התקרחות (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישגר הקצין אוירון לטיסה ולא ישחררה, אם לדעת הטייס המפקד או הקצין צפויים או קיימים תנאי התקרחות העלולים להשפיע לרעה על בטיחות הטיסה; טייס מפקד לא ימשיך להפעיל אוירון ולא ינחיתו במקום בו צפויים או קיימים תנאי התקרחות העלולים לסכן את בטיחות הטיסה.
(ב) לא ימריא טייס אוירון כאשר כפור, שלג או קרח צמודים לכנפיו, למשטחי ההיגוי או לפרופלרים שלו והעלולים לסכן את בטיחות הטיסה.
517. שיגור או שחרור ראשון, שיגור מחדש או תיקונם (תיקון: תשמ"ח)
(א) מחזיק רשיון רשאי לקבוע כל שדה תעופה רגיל, זמני או שדה תדלוק, המאושר לדגם כלי הטיס, כשדה תעופה של יעד למטרת שיגור או שחרור ראשון.
(ב) לא ימשיך טייס טיסה לשדה תעופה שאליו היא שוגרה או שוחררה, אלא אם כן תנאי מזג האויר החזויים בשדה התעופה המשני, שצויין בטופס השיגור או השחרור, הם לפחות במינימות של שדה התעופה המשני שנקבעו במפרטי ההפעלה לאותו שדה בזמן המשוער שבו יגיע כלי הטיס; ניתן לתקן את פרטי השיגור או את פרטי השחרור בעת הטיסה ולכלול בהם כל שדה תעופה משני המצוי בתחומי טווח הדלק של כלי הטיס כקבוע בתקנות 521 עד 524.
(ג) לא ישנה הקצין שדה תעופה של יעד או שדה תעופה משני המצויינים בטופס השיגור או השחרור לשדה תעופה אחר, כאשר כלי הטיס מצוי בטיסה, אלא אם כן שדה התעופה האחר מאושר לאותו דגם כלי טיס ונתקיימו הדרישות המתאימות בתקנות 406, 503, עד 531 בעת תיקון השיגור או השחרור.
(ד) הקצין המשנה שיגור או שחרור בעת טיסה, ירשום שינוי זה ברישומיו.
518. שיגור לשדה זמני בתוך ישראל (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישגר הקצין אוירון לשדה תעופה זמני בישראל, אלא אם כן אותו שדה תעופה עונה על דרישות פרק זה והמתאימות לשדה תעופה רגיל.
(ב) לא ישגר הקצין אוירון משדה תעופה זמני, אלא בהתאם לדרישות פרק זה המתאימות לשיגור משדה תעופה רגיל.
519. שיגור לשדה תדלוק ולשדה זמני בטיסות בינלאומיות (תיקון: תשמ"ח)
לא ישגר הקצין אוירון בטיסות בינלאומיות לשדה תעופה של תדלוק או לשדה תעופה זמני, אלא אם כן שדות התעופה עומדים בדרישות פרק זה המתאימות לשדות תעופה רגילים.
520. המראות משדות לא רשומים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ימריא טייס מפקד אוירון משדה תעופה שאינו רשום במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון, אלא אם כן נתמלאו כל אלה:
(1) שדה התעופה ומתקנים הקשורים בו מתאימים להפעלה המיועדת;
(2) הטייס יכול לעמוד במגבלות הפעלת האוירון;
(3) האוירון שוגר בהתאם לכללי השיגור המתאימים להפעלה משדה תעופה מאושר;
(4) תנאי מזג האויר בשדה התעופה שבו הוא אמור לנחות שווים או טובים יותר מאלה:
(א) בשדות תעופה בישראל - מינימות מזג האויר להמראה הקבועים בפמ"ת של ישראל ואם לא נקבעו מינימות מזג אויר כאמור, נתקיים אחד מאלה:
(1) תקרת עננים של 800 רגל וראות של 3 ק"מ;
(2) תקרת עננים של 900 רגל וראות של 2.25 ק"מ;
(3) תקרת עננים של 1,000 רגל וראות של 1.5 ק"מ.
(ב) בשדות תעופה מחוץ לישראל - מינימות מזג האויר להמראה שנקבעו על ידי הרשות המוסמכת במדינת החוץ שבה מצוי שדה התעופה או אם לא נקבעו מינימות מזג אויר כאמור - תקרות עננים וראות כאמור בפסקת משנה (א).
(ב) לא ימריא טייס מפקד אוירון משדה תעופה משני, אלא אם כן תנאי מזג האויר בשדה התעופה שווים לפחות למינימות שנקבעו במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון עבור שדות תעופה משניים.
521. כמויות דלק לטיסות פנים ארציות (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישגר הקצין ולא ימריא טייס אוירון בטיסות פנים ארציות אלא אם כן מצוי בו דלק בכמות המספיקה לטיסה, כאמור להלן -
(1) לטוס לשדה תעופה שאליו הוא שוגר;
(2) לאחר מכן לטוס לשדה המשני הרחוק ביותר, אם הוא נדרש, ולנחות בו;
(3) לאחר מכן לטוס במשך 45 דקות בתנאי צריכת דלק רגילה בשיוט.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), על אוירון המונע במנועי טורבו סילון, יחולו הוראות תקנה 523.
522. כמויות דלק בטיסות בינלאומיות במטוסי בוכנה וטורבו-פרופלר (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ה)5
(א) לא ישגר הקצין ולא ימריא טייס אוירון המונע במנועי בוכנה או במנועי טורבו-פרופלר בטיסות בינלאומיות, אלא אם כן מצוי בו דלק בכמות המספיקה, בהתחשב ברוח ובתנאי מזג אויר אחרים צפויים לטיסה, כאמור להלן -
(1) לטוס לשדה התעופה שאליו הוא שוגר ולנחות בו;
(2) לאחר מכן, לטוס לשדה תעופה המשני הרחוק ביותר שצויין בשיגור ולנחות בו;
(3) לאחר מכן, לטוס במשך זמן הקצר מבין שניים אלה:
(א) 30 דקות ועוד 15 אחוזים מהזמן הכולל הנדרש לטוס בתנאי צריכת דלק רגילה בשיוט לשדות התעופה כאמור בפסקאות (1) ו-(2);
(ב) 90 דקות בתנאי צריכת דלק רגילה בשיוט.
(ב) לא ישגר אדם אוירון כאמור בתקנת משנה (א) לשדה תעופה שלגביו לא נקבע שדה תעופה משני לפי תקנה 513(א)(2), אלא אם כן מצוי בו דלק בכמות מספקת בהתחשב ברוח ובתנאי מזג אויר חזויים, כדי לטוס לאותו שדה תעופה ולאחר מכן כדי לטוס במשך שלוש שעות בתנאי צריכת דלק רגילה בשיוט.
(ג) לא ישגר אדם אוירון כאמור בתקנת משנה (א) לשדה תעופה שלגביו נקבעו שני שדות תעופה משניים, אלא אם כן, בהתחשב בתנאי מזג האויר החזויים, מצוי בו דלק בכמות מספקת שלא תפחת מהכמות הנדרשת על פי תקנת משנה (א) לטיסה, כאמור להלן:
(1) לטוס לשדה התעופה המשני המרוחק ביותר המצויין בטופס שחרור הטיסה ולנחות בו;
(2) לאחר מכן, לטוס לשדה התעופה המשני השני המצויין בטופס שחרור הטיסה ולנחות בו;
(3) לאחר מכן לטוס במשך זמן הקצר מבין שניים אלה:
(א) 30 דקות ועוד 15 אחוזים מהזמן הכולל הנדרש לטוס בתנאי צריכת דלק רגילה בשיוט לשדות התעופה כאמור בפסקאות (1) ו-(2).
(ב) 90 דקות בתנאי צריכת דלק רגילה בשיוט.
523. כמויות דלק באוירוני טורבו סילון (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ישגר הקצין אוירון במנועי טורבו סילון ולא ימריא טייס, אלא אם כן מצוי בו דלק בכמות מספקת, בהתחשב ברוח ובתנאי מזג אויר צפויים אחרים לטיסה, כאמור להלן -
(1) לטוס לשדה התעופה אליו הוא שוגר או שוחרר;
(2) לאחר מכן, לטוס במשך תקופת זמן של 5 אחוזים מהזמן הכולל הנדרש לטוס משדה התעופה של ההמראה אל שדה התעופה שאליו שוגר או שוחרר ולנחות בו;
(3) לאחר מכן, לטוס ולנחות בשדה התעופה המשני והמרוחק ביותר המצויין בטופס שחרור הטיסה, אם נדרש שדה תעופה משני;
(4) ולאחר מכן, לטוס 30 דקות במהירות המתנה ((Holding Speed בגובה של 1,500 רגל מעל שדה התעופה המשני, או מעל שדה התעופה של היעד אם לא נדרש שדה תעופה משני, בתנאי טמפרטורה רגילים.
(ב) לא ישגר קצין אוירון כאמור בתקנת משנה (א) לשדה תעופה שלגביו לא נדרש שדה תעופה משני כאמור בתקנה 513(א)(2), אלא אם כן מצוי בו דלק בכמות מספיקה, בהתחשב ברוח ובתנאי מזג אויר צפויים, לטוס לאותו שדה תעופה ולאחר מכן לטוס במשך שעתיים לפחות בתנאי צריכת דלק רגילה בשיוט.
(ג) המנהל רשאי לתקן את מפרטי ההפעלה של מוביל אוירי בינלאומי, מוביל אוירי בטיסות שכר ומוביל אוירי בטיסות מיוחדות ולקבוע בהם כמות דלק גדולה מהאמור בתקנות משנה (א) או (ב), אם לדעתו נדרשת כמות דלק נוספת בנתיב מסויים למען בטיחות הטיסה.
(ד) לא ישגר קצין אוירון כאמור בתקנת משנה (א) לשדה תעופה שלגביו נקבעו שני שדות תעופה משניים כאמור בתקנה 509 אלא אם כן, בהתחשב ברוח ובתנאי מזג אויר צפויים, מצוי בו דלק בכמות מספקת שלא תהיה נמוכה מהכמות הנדרשת על פי תקנת משנה (א) לטיסה, כאמור להלן -
(1) לטוס לשדה תעופה המשני המרוחק ביותר המצויין בטופס שחרור הטיסה;
(2) לאחר מכן לטוס במשך תקופת זמן של 5 אחוזים מהזמן הכולל הנדרש לטוס משדה התעופה של ההמראה אל שדה התעופה המשני, כמצויין בפסקה (1);
(3) לאחר מכן לטוס ולנחות בשדה התעופה המשני השני המצויין בטופס שחרור הטיסה;
(4) ולאחר מכן, לטוס 30 דקות במהירות המתנה בגובה של 1,500 רגל מעל שדה התעופה המשני השני בתנאי טמפרטורה רגילים.
524. נתונים לחישוב הדלק הנדרש (תיקון: תשמ"ח)
מי שמחשב את כמות הדלק הנדרשת לפי סימן זה, בנוסף לכמות שאינה ניתנת לשימוש, יביא בחשבון את כל אלה:
(1) רוח ותנאי מזג אויר אחרים הצפויים;
(2) איחורים צפויים בשל תנועה אוירית;
(3) גישת מכשירים אחת ואפשרות הליכה סביב אחת בשדה התעופה של היעד;
(4) תנאים אחרים העלולים לגרום לאיחורים בנחיתת האוירון.
525. מינימות מזג אויר כטר"מ להמראה ולנחיתה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ימריא טייס אוירון לפי כטר"מ ולא ינחיתו, על אף כל הרשאה שקיבל מיחידת פת"א, כאשר בסיס העננים או הראות שדווח עליהם קטנים מאלה:
(1) בהפעלת יום - 1,000 רגל תקרה ו-1.5 ק"מ ראות;
(2) בהפעלת לילה - 1,000 רגל תקרה ו-3 ק"מ ראות.
(ב) כאשר קיימת מגבלה מקומית על פני הקרקע, כגון עשן, אבק או סופות חול, ניתן להפחית את הדרישה לגבי הראות האמורה בתקנת משנה (א) ל-750 מטר ביום ובלילה, ובתנאי שקיימת אפשרות לבצע את כל הפניות לאחר ההמראה ולפני הנחיתה, ואת כל הטיסה מעבר ל-1.5 ק"מ מגבולות שדה התעופה, מעל האיזור שבו קיימת מגבלת הראות המקומית או מחוצה לו.
526. מינימות סוג אויר כט"מ להמראה ולנחיתה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יתחיל טייס בהמראת אוירון בתנאי כט"מ על אף כל הרשאה מיחידת פת"א, אם תנאי מזג האויר שדווחו על ידי השירות המטאורולוגי בישראל או על ידי מי שהוסמך על ידו או על ידי מקור אחר שאישר המנהל, נמוכים מהמינימות שצויינו במפרטי ההפעלה של המוביל האוירי; לא צויינו המינימות במפרטי ההפעלה של המוביל - יחולו המינימות הקבועות בפרק השישי להמראה עבור אותו שדה.
(ב) פרט לאמור בתקנת משנה (ד), לא ימשיך טייס בתהליכי גישת מכשירים מעבר לקבע הגישה הסופית ((FAF; לא נקבע קבע הגישה הסופית, לא יתחיל טייס בביצוע הקטע הסופי לגישה בגישת מכשירים-
(1) בשדה תעופה מחוץ לישראל אלא אם השירות המטאורולוגי בישראל או מקור אחר שהוסמך על ידו או שאישר המנהל, מסר דיווח מטאורולוגי על אותו שדה תעופה;
(2) בשדה תעופה בישראל, אלא אם הראות האופקית לאותו שדה תעופה לפי הדיווח המטאורולוגי האחרון, שווה לפחות לראות האופקית המזערית שנקבעה לאותו תהליך.
(ג) החל הטייס בביצוע הקטע הסופי לגישה בגישת מכשירים לשדה כאמור בתקנת משנה (ב) וקיבל דיווח מזג אויר נוסף המצביע על מזג אויר מתחת למינימות המותרות, רשאי הטייס להמשיך בגישה עד לגובה ההחלטה ((DH או לגובה ההנמכה המינימלית ((MDA; הגיע הטייס לגובה ההחלטה ((DH או לגובה ההנמכה המינימלי ((MDA, ובכל עת לפני נקודת החטאת הגישה ((MAP, רשאי הטייס להמשיך בגישה ולהנמיך מתחת לגובה ההחלטה או לגובה ההנמכה המינימלי ולנחות אם נתמלאו כל אלה:
(1) האוירון נמצא בכל עת במצב שבו יכול הטייס, עם תמרון רגיל ובשיעור הנמכה רגיל, לבצע נחיתה על המסלול שבשימוש ולפי שיעור הגלישה לאפשר לאוירון לנחות בתחום אזור הנגיעה ((Touch Down Zone של המסלול האמור;
(2) ראות הטיסה אינה פחותה מהראות המזערית הקבועה לנחיתת כט"מ המאושרת לתהליך האמור;
(3) פרט לגישת הנמכה המבוצעת לפי תהליכי הנמכה בקטגוריות ((II ו(III)- אשר לגביהן קבע המנהל דרישות מיוחדות להמשך הגישה לנחיתה, טייס המבצע הנמכה יראה ויזהה בבירור לפחות אחד העצמים החזותיים האלה:
(א) מערכת תאורת גישה, ואולם לא ינמיך הטייס מתחת לגובה של 100 רגל מעל איזור הנגיעה, אלא אם כן יראה גם את אורות הצד או את אורות הסוף האדומים של מערכת תאורת הגישה;
(ב) סימוני סף המסלול או תאורתו;
(ג) תאורת התחלת המסלול, תאורת איזור הנגיעה או סימונן;
(ד) אורות לסימון זוית גלישה ((VASI או ((PAPI.
(4) האוירון נמצא בגישה ישירה לפי תהליך של גישה לא מדוייקת המחייבת התייחסות לנקודה חזותית והוא הגיע מעל הנקודה החזותית, למעט מקרה שבו האוירון אינו ממוכשר כהלכה או שהטייס אינו מסוגל לקבוע את מיקומה של הנקודה החזותית, או כאשר לא ניתן לבצע את ההנמכה למסלול על פי הנהלים הרגילים ובשיעור ההנמכה הרגיל.
(ד) פרט למקרים של גישות הנמכה המבוצעות לפי תהליכי גישה בקטגוריות II ו-III אשר לגביהן קבע המנהל דרישות מיוחדות להמשך הגישה, רשאי הטייס להיכנס לקטע הסופי לגישה של גישת מכשירים בשדה תעופה, אף אם הראות האופקית היא מתחת לראות המזערית שנקבעה לאותו תהליך, אם מופעלות בשדה התעופה שיטת הנמכת מכשירים ((ILS והנמכת מכ"ם דיוק ((PAR ובשתיהן משתמש הטייס; אולם הטייס אינו רשאי להמשיך את הגישה מתחת לגובה ההחלטה ((DH או גובה ההנמכה המינימלי ((MDA, אלא אם כן קיימים התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) בתקנת משנה (ג).
(ה) לצורך תקנה זו, קטע סופי לגישה של גישת מכשירים מתחיל מעל קבע הגישה הסופית ((FAF או מעל מתקן עזר לניווט שנקבע לתהליך כט"מ שבשימוש; כאשר לא נקבע קבע הגישה הסופית ((FAF בתהליך הכולל פניות נוהל, יתחיל הקטע הסופי לגישה בנקודה בה מסתיימת פניית הנוהל והאוירון מיוצב בכיוון לגישה הסופית אל מסלול הנחיתה.
(ו) פרט אם אושר אחרת במפרטים המבצעיים של בעל הרשיון, חייב טייס המבצע המראה בתנאי כט"מ, גישת מכשירים או נחיתה בשדה תעופה מחוץ לישראל, לפעול בהתאם לאמור בנהלים לגישות מכשירים ולמינימות מזג אויר המפורסמות על ידי הרשויות המוסמכות האחרות לגבי אותו שדה תעופה.
527. מינימות מזג אויר לנחיתה (תיקון: תשמ"ח)
(א) טייס מפקד אשר צבר פחות מ- 100 שעות טיסה כטייס מפקד על סוג אוירון בהפעלה לפי פרק זה, יוגדלו מינימות גובה ההנמכה המינימלי ((MDA, וגובה ההחלטה ((DH והראות לנחיתה שנקבעו בפרק הרביעי או במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון ב-100 רגל תקרה וב-750 מטרים ראות; כאשר אותו שדה תעופה משמש כשדה תעופה משני, לא יועלו מינימות התקרה והראות ולא יופחתו מינימות הנחיתה מ-300 רגל תקרה ומ- 1,500 מטרים ראות.
(ב) היה לטייס המפקד 100 שעות טיסה לפחות כטייס מפקד בסוג אחר של אוירון בהפעלה לפי פרק זה, ניתן להפחית את 100 שעות הנסיון האמורות בתקנת משנה (א) עד 50 אחוזים וזאת בהמרת כל שעת טיסה בנחיתה אחת על אותו סוג אוירון בהפעלה לפי פרק זה.
(ג) המינימות של קטגוריה II וסקלת ההעברה ((Sliding Scale של המינימות המאושרות במפרטי ההפעלה של מחזיק הרשיון, לא יחולו אלא אם כן הטייס המפקד שתקנת משנה (א) חלה עליו צבר את הנסיון האמור לפחות בסוג האוירון שאותו הוא מפעיל.
528. תחולה של מינימות מזג אויר מדווחות (תיקון: תשמ"ח)
בעת ביצוע הפעלות לפי תקנות 525 עד 527, ערכי התקרה והראות בדיווח מזג האויר האחרון חלים על המראות ונחיתות כטר"מ וכט"מ ועל תהליכי גישת מכשירים במסלולי שדה התעופה; היה דיווח מזג האויר האחרון, לרבות דיווח בעל פה ממגדל הפיקוח, מכיל ערך של ראות המצויין כראות אופקית או טווח ראיית מסלול לגבי מסלול מסויים בשדה תעופה, יחול ערך ראות זה על המראות ונחיתות כטר"מ וכט"מ ועל גישות מכשירים ישירות לאותו מסלול.
529. כללי גובה טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) (1) בנוסף לאמור בתקנות 93, 99 ו-102 או בכללים מתאימים מחוץ לישראל, לא יפעיל אדם כלי טיס מתחת לגבהים המזעריים הקבועים בתקנות משנה (ב) ו-(ג), פרט לנדרש לצורך המראה או נחיתה, אלא אם כן קבע המנהל גבהים מזעריים אחרים בהתחשב באופי פני הקרקע, באיכות ובכמות של השירותים המטאורולוגיים, במתקני הניווט הקיימים ובתנאי טיסה אחרים, לגבי כל נתיב או חלק של נתיב, אם מצא שנדרשים גבהים אחרים לביצועה של הטיסה בבטיחות;
(2) מחוץ לישראל יחולו הגבהים המזעריים הקבועים בתקנה זו, אלא אם כן קבעו מחזיק הרשיון במפרטי ההפעלה או מדינת החוץ שמעליה מופעל כלי הטיס, גבהים מזערים גבוהים יותר.
(ב) לא יפעיל רמפ"א כלי טיס המוליך נוסעים ולא יפעיל רמ"ב, רמט"ש ורמט"מ כלי טיס לפי כטר"מ ביום, בגובה שיפחת מ-1,000 רגל מעל פני הקרקע או במרחק שיפחת מ- 350 מטרים מכל הר, גבעה או מכשול.
(ג) לא יפעיל אדם כלי טיס לפי כטר"מ בלילה ולפי כט"מ, בגובה שיפחת מ- 1,000 רגל מעל למכשול הגבוה ביותר ובאזורי הרים בגובה שיפחת מ- 2,000 רגל מעל למכשול הגבוה ביותר, בתחומי מרחק אופקי של 8 ק"מ ממרכזו של הנתיב המיועד; אדם המפעיל כלי טיס לפי כטר"מ בלילה באזורי ההרים, רשאי להפעילו בנתיב מואר מאושר בגובה מזערי של 1,000 רגל מעל מכשול כאמור.
530. גובה גישה התחלתית (תיקון: תשמ"ח)
טייס המבצע גישה התחלתית לעבר מתקן ניווט רדיו לפי כט"מ, לא ינמיך את כלי הטיס מתחת לגובה המינימות המתאים לגישה התחלתית, כקבוע בתהליך גישת המכשירים לגבי אותו מתקן, עד שיוודא שהמצאותו מעל לאותו מתקן נקבעה ללא כל ספק.
531. אחריות לשיגור (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון יכין טופס שיגור לכל טיסה בין נקודות קבועות, המבוסס על מידע שקיבל מקצין מבצעי אויר; הטייס המפקד והקצין יחתמו על טופס השיגור רק אם לדעת שניהם הטיסה יכולה להתבצע בבטיחות; קצין רשאי לאצול סמכותו לחתימה על גבי טופס השיגור, לגבי טיסה מסויימת, אולם אין הוא רשאי לאצול את סמכותו לשגר.
532. רשומון העמסה (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון אחראי להכנת רשומון העמסה ((Load Sheet מדוייק לפני כל המראה; הרשומון יוכן וייחתם עבור כל טיסה על ידי מי שמועסק על ידי מחזיק הרשיון בתפקיד של מפקח על הטענת כלי הטיס ועל הכנת טפסי רשומון ההעמסה, או על ידי בני אדם אחרים שהסמיך לענין זה מחזיק הרשיון.
533. תכנית טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא ימריא טייס אוירון אלא אם כן הטייס המפקד המציא לרשות המוסמכת לכך תכנית טיסה, הכוללת את המידע כמפורט בתקנה 78; מקום בו אין רשות מוסמכת, רשאי הטייס המפקד להמציא לרשות את תכנית הטיסה בהקדם האפשרי לאחר המראת כלי הטיס; תכנית הטיסה תהיה תקפה לכל קטעי הטיסה.
(ב) כאשר מתבצעות טיסות לשדות תעופה של צה"ל, תומצא ההודעה כי כלי הטיס הגיע או כי הושלמה הטיסה, הכל כנדרש בתקנה 78, למגדל הפיקוח המתאים או ליחידת התקשורת שבאותו שדה תעופה.
סימן י"ח: רישומים ודיווחים
534. תחולה (תיקון: תשמ"ח)
סימן זה חל על כל סוגי הרשיונות שפרק זה חל עליהם.
535. רישומי איש צוות וקצין מבצעי אויר (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון -
(1) ינהל רישומים עדכניים של כל איש צוות ושל כל קצין מבצעי אויר, בהם ירשום עמידתו בהוראות תקנות אלה, כגון מבחני רמה ונתיב, כשירויות אוירון ונתיב, אימונים, בדיקות רפואיות נדרשות ומגבלות זמן תפקיד;
(2) ינהל רישום של כל פעולה שננקטה לשחרור, לפסילה רפואית או מקצועית של כל איש צוות ושל כל קצין מבצעי אויר, וישמור רישומים אלה לתקופה של 6 חודשים לפחות לאחר ביצוע הרישום.
536. רישומי כלי טיס (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון ינהל רישום עדכני של כל כלי טיס שהוא מפעיל וימציא עותק ממנו ומכל שינוי בו למנהל.
537. טופס שיגור (תיקון: תשמ"ח)
טופס שיגור טיסה יכיל לכל טיסה את המידע דלהלן:
(1) מספר זיהוי של כלי הטיס;
(2) מספר הטיסה;
(3) שדה התעופה של ההמראה, שדות התעופה בנקודות ביניים, שדות התעופה בנקודות היעד ושדות התעופה המשניים;
(4) סוג ההפעלה (כגון: כטר"מ, כט"מ);
(5) כמות דלק מזערית.
(6) דו"חות מזג אויר זמינים ותחזיות מזג אויר או צירוף של אלה לשדות התעופה של נקודות היעד ונקודות הביניים ולשדות התעופה המשניים; הדו"חות והתחזיות יהיו האחרונים שניתן להשיגם בעת חתימת טופס שיגור הטיסה על ידי הטייס המפקד וקצין מבצעי אויר;
(7) כל מידע נוסף שלדעת טייס המפקד או קצין מבצעי האויר הינם דרושים או רצויים.
538. רשומון העמסה (תיקון: תשמ"ח)
רשומון העמסה ((Load Manifest יכיל את הפרטים המפורטים להלן בדבר הטענת כלי טיס בעת ההמראה -
(1) משקל כלי הטיס לרבות משקל הדלק, השמן, המטען, הכבדה, הנוסעים ואנשי הצוות; לענין פסקה זו, המשקל המרבי המותר לאותה טיסה לא יחרוג מכל אחד ממשקלים אלה:
(א) משקל ההמראה המרבי המותר למסלול המיועד להמראה, לרבות תיקונים עבור גובה, שיפוע, תנאי רוח וטמפרטורה הקיימים בעת ההמראה;
(ב) משקל ההמראה המרבי כאשר מביאים בחשבון את צריכת הדלק והשמן שתאפשר עמידה במגבלות הביצוע לאורך הנתיב;
(ג) משקל ההמראה המרבי כאשר מביאים בחשבון את צריכת הדלק והשמן בעת הטיסה כך שמשקל המטוס בעת הנחיתה יאפשר עמידה במגבלות משקל מרבי לנחיתה מאושרת בשדה התעופה של היעד;
(2) המשקל הכללי המחושב לפי נהלים מאושרים;
(3) הוכחה שכלי הטיס הוטען לפי תכנית מאושרת המבטיחה שמרכז הכובד מצוי בתחומים המאושרים;
(4) רשימת שמות כל הנוסעים, אלא אם כן רשימה זו נשמרת על ידי המוביל האוירי בדרך אחרת.
539. שמירת מסמכים (תיקון: תשמ"ח)
(א) הטייס המפקד של כלי טיס יחזיק בכלי הטיס, עד שיגיע ליעדו -
(1) עותק של רשומון ההעמסה כאמור בתקנה 538, למעט פירוט חלוקת המטען והנוסעים;
(2) עותק של טופס השיגור כאמור בתקנה 537;
(3) עותק של תכנית הטיסה כאמור בתקנה 533.
(ב) המוביל האוירי ישמור את עותקי המסמכים הנדרשים בתקנה זו במשך שלושה חדשים לפחות.
540. יומן תחזוקה של כלי טיס (תיקון: תשמ"ח)
(א) כל אדם הנוקט פעולה בקשר לתקלה שיש בה כדי לסכן את בטיחות הטיסה, בגוף כלי הטיס, במנוע או בציוד, בין שדווח לו על כך ובין שהתקלה נתגלתה על ידו, ירשום את הפעולה שנקט ביומן התחזוקה של כלי הטיס או יוודא רישומה.
(ב) מחזיק רשיון יקבע נהלים לפיהם העתקים של הרישומים כמפורט בתקנת משנה (א) יישמרו בכלי הטיס במקום נוח לגישה לאנשי הצוות ויכלול נהלים אלה בספר העזר למבצעים שלו.
541. דיווח על תקלות מבצעיות ועל תקלות מבנה (תיקון: תשס"ח)
תקנות 353 ו-353א יחולו על מפעיל לפי פרק זה, בשינויים המחויבים.
542. דיווח על הפרעות בטיסה (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון ידווח למנהל, על פי נוהל שקבע המנהל על כל אלה:
(1) הפסקת טיסה או סטיה לא מתוכננת מנתיב הטיסה בגלל סיבה טכנית ושלא היתה חייבת בדיווח לפי תקנה 541;
(2) מנוע שהורד מכלי הטיס טרם זמנו בגלל תקלה;
(3) הפרופלורים שהונצו בטיסה שלא במסגרת טיסות אימונים, טיסות הדגמה או ניסוי.
543. תעודת אחזקה ושחרור (תיקון: תשמ"ח)
מחזיק רשיון יוודא כי האישור המציין כי כלי הטיס כשיר לטיסה, נרשם במסמכי כלי הטיס וזאת על ידי הוצאת תעודת אחזקה ושחרור או ברישום בספר הטיסה, הכל כפי שקבע מחזיק הרשיון במערך האחזקה שלו.
544. שמירת חוזים בידי מוביל אוירי בטיסות מיוחדות (תיקון: תשמ"ח)
מוביל אוירי בטיסות מיוחדות ישמור העתק של כל חוזה בכתב שלפיו הוא מספק שירותים כמוביל אוירי בטיסות מיוחדות במשך תקופה של שנה לפחות; במקרה של חוזה בעל פה, ישמור המוביל האוירי תקציר של עיקרי החוזה ושל כל התיקונים שבו אחר עשיית החוזה או השינוי.
פרק ארבעה עשר: הוראות שונות (תיקון: תשמ"ח)
545. עונשים (תיקון: תשמ"ח)
העובר על הוראות תקנות אלה, דינו - קנס אלף שקלים חדשים או מאסר שישה חודשים.
546. ביטולים (תיקון: תשמ"ח)
בטלים -
(1) תוספות ג', ד', ו', ז', ח' ו-ט' לחוק הטיס, 1927;
(2) הצו הטיס (הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור), התשל"ב-1972;
(3) הפרק החמישי לתקנות הטיס (בטיחות בתעופה האזרחית), התשכ"א-1961;
(4) תקנות 356, 357, 358, משנת התשמ"ב-1981.
התוספת הראשונה
(תקנה 74)
אותות ((signals
1. אותות מצוקה ((distress ואותות חירום ((urgency
1.1 אותות מצוקה
1.1.1 האותות המפורטים להלן, כולם ביחד או כל אחד בנפרד, מציינים שמאיימת סכנה חמורה ומיידית, ושדרושה עזרה מיידית:
1) אות הניתן על ידי מכשיר רדיו-טלגרף או על ידי כל שיטת איתות אחרת, המורכב מהצירוף "SOS" (.... ...בסימון מורס);
2) אות המשוגר על ידי טלפון-רדיו המורכב מהמלה המדוברת "מיידיי" ((MAYDAY (לפי הביטוי הצרפתי (m`aider;
3) רקטות או זיקים אדומים, הנורים בזה אחר זה בהפסקות קצרות;
4) נור מוצנח המראה אור אדום.
1.2 אותות חירום
1.2.1 האותות המפורטים להלן, שניהם ביחד או כל אחד בנפרד, מציינים שכלי הטיס רוצה להודיע על קשיים המאלצים את נחיתתו של כלי הטיס מבלי שתידרש עזרה מיידית:
1) הדלקה וכיבוי חוזרים של אורות נחיתה;
2) הדלקה וכיבוי חוזרים של אורות ניווט המבוצעים בצורה השונה מזו של אורות ניווט מנצנצים;
1.2.2 האותות המפורטים להלן, כולם ביחד או כל אחד בנפרד, מציינים שלכלי הטיס הודעה דחופה להעברה הקשורה בבטיחות אניה, כלי טיס או כלי אחר, או באדם המצוי בכלי הטיס או בטווח ראייה:
1) אות המועבר באמצעות טלגרף-רדיו או באמצעות כל שיטת איתות אחרת, המורכב מקבוצות האותיות XXX;
2) אות המועבר על ידי טלפון-רדיו, המורכב מהמלה המדוברת "פאן" ((PAN.
2. אותות חזותיים לשם אזהרת כלי טיס בלתי מוסמך אשר טס באזור מוגבל, באיזור האסור לטיסה או באיזור מסוכן, או אשר עומד להכנס לאיזור כזה
ביום או בלילה - רצף של רקטות בהפסקות של 10 שניות, אשר כל אחת מהן מתפרקת לאחר התפוצצות לאורות או לכוכבים אדומים וירוקים, יציין לכלי טיס בלתי מוסמך כי הוא טס באיזור מוגבל, באיזור האסור לטיסה, או באיזור מסוכן, או שהוא עומד להיכנס לאיזור כזה וכי על כלי הטיס לנהוג בהתאם לאזהרה זו ולנקוט בצעדים הדרושים, בהתאם למצב בכל מקרה ומקרה.
(הערה: אותות אלו יכול שינתנו בין מהקרקע ובין מכלי טיס).
3. אותות לשם תנועה בשטח שדה התעופה
3.1 אותות באמצעות אורות או כדורים פירוטכניים
3.1.1 ההוראות ומשמעותן
מיחידת בקרת טיסה אל:
האור ___________________________
כלי טיס באויר כלי טיס על הקרקע
ירוק קבוע רשאי לנחות רשאי להמריא
ירוק מהבהב חזור לנחיתה רשאי להסיע על הקרקע
אדום קבוע "לך סביב" עצור
אדום מהבהב שדה התעופה אינו רשאי להסיע על הקרקע
במצב בטוח - אל מחוץ למסלול שבשימוש
תנחת
לבן מהבהב חזור לנקודת המוצא
בשדה התעופה
אדום וירוק פעל בזהירות פעל בזהירות מרבית.
לסרוגין מרבית
3.1.2 אישור קבלת ההוראה על ידי כלי הטיס בטיסה
ב ט י ס ה
א. בשעות היום - על ידי נפנוף כנפי כלי הטיס (פרט בסוף שלבי הגישה);
ב. בשעות החשיכה - על ידי הדלקת אורות הנחיתה וכיבוים פעמיים, או, כאשר אין אפשרות כזו, על ידי הדלקת אורות הניווט וכיבוים פעמיים.
על הקרקע
א. בשעות היום - על ידי נפנוף המאזנות או הגה הכיוון;
ב. בשעות החשיכה - על ידי הדלקת אורות הנחיתה וכיבוים פעמיים או, כאשר אין אפשרות כזו, על ידי הדלקת אורות הניווט וכיבוים פעמיים.
3.2 סימונים חזותיים על הקרקע
3.2.1 איסור נחיתה
ריבוע אדום אופקי עם אלכסונים צהובים
(ציור 1) באזור הסימונים ((Signal area
מציין כי הנחיתה אסורה וכי האיסור
עלול להיות ממושך.
3.2.2 ריבוע אדום על הקרקע עם אלכסון
צהוב אחד (ציור 2) באזור הסימונים
מציין כי יש לנקוט בזהירות מיוחדת
בגישה לנחיתה ובנחיתה, בגלל מצבו
הגרוע של שטח התמרון, או מכל סיבה
אחרת.
מסלולי נחיתה ומסלולי הסעה
3.2.3 א. סימון המורכב משני עגולים
המחוברים בפס ("dumb-bell")
(ציור 3) בצבע לבן באזור הסימונים,
מציין כי כלי הטיס נדרש לנחות,
להמריא ולנוע על הקרקע רק על גבי
מסלולי נחיתה ומסלולי הסעה.
ב. סימון כאמור בא' לעיל אך עם פס
שחור המאונך לקו המחבר את העיגולים
והעובר דרך מרכזי שני העיגולים
(ציור 4) מציין כי יש לנחות
ולהמריא על מסלולי נחיתה בלבד, אך
תמרונים אחרים אינם מוגבלים למסלולי
נחיתה ומסלולי הסעה בלבד.
3.2.4 צלב בצבע אחיד, צהוב או לבן
(ציור 5) על מסלולי נחיתה ומסלולי
הסעה או חלק מהם, מציין אזור
שאינו כשר לתנועת כלי טיס.
כיוון של נחיתה או של המראה
3.2.5 סימון לבן או כתום בצורת "T"
על הקרקע (ציור 6) מציין כי הכיוון
של נחיתה ושל המראה של כלי הטיס
הוא במקביל לציר הסימון, לקראת
הזרוע הצולבת. כאשר הסימון מיועד
לשמש בלילה, הוא יהיה מואר, או מוקף
לאורך היקפו באורות לבנים.
סימון של שתי ספרות (ציור 7) במצב
מאונך על מגדל הפיקוח או בקרבתו
מציין לכלי הטייס באזור התימרון את
כיוון ההמראה כשמספר בעל שתי ספרות
מציין בעשרות מעלות את הכיוון לפי
מצפן מגנטי (מקורב כדי 10 מעלות על
המצפן המגנטי).
תנועה מימינה
3.2.6 חץ בכיוון ימינה בצבע בולט
(ציור 8) באזור הסימונים או על
הקרקע בקצה מסלול הנחיתה שבשימוש
מציין כי יש לבצע את פניות כלי
הטיס לפני הנחיתה ואחרי ההמראה
בכיוון ימינה.
קיום טיסות דאונים
3.2.7 צלב אופקי כפול לבן (ציור 9)
באיזור הסימונים מציין כי שדה התעופה
משמש לטיסת דאונים וכי טיסות דאונים
מתבצעות מהשדה.
4. אותות הכוונה
4.1 אותות להכוונת כלי טיס על הקרקע
הערות:
1. הסימונים להלן נועדו לשימוש על ידי המאותת ((signalman כשידיו מוארות כדרוש להקל על הראייה על ידי הטייס, כשהמאותת פונה אל מול כלי הטיס במצב כלהלן:
א. לאוירון - בחזית מול קצה הכנף השמאלית, בתוך שדה הראייה של הטייס.
ב. לרוטורקרפט - במקום בו המאותת נראה על ידי הטייס בצורה הטובה ביותר.
2. משמעות האיתות אינה משתנית בין אם משתמשים בפנסים, מקלות זוהרים או מוארים או "מחבטים" ((bats.
3. מיספור המנועים של כלי הטייס, מנקודת ראות המאותת הפונה כלפי כלי הטיס הוא מימין לשמאל (כלומר, מנוע מס' 1 הוא המנוע בקצה הכנף השמאלית).
4. ראה ציורים 1 עד 20 בפסקה 5 להלן לתאור הסימונים 1 עד 20 להלן.
1. "המשך מעתה לפי הוראות המאותת": המאותת מנחה את הטייס אם מצב התעבורה בשדה התעופה דורשת זאת.
2. "באזור זה" ("This Bay"): ידיים מעל לראש במצב מאונך; כפות הידיים פנימה, אחת לקראת השנייה.
3. "המשך אל המאותת הבא": זרוע ימנית או שמאלית כלפי מטה, הזרוע השניה נעה לרוחב הגוף ומצביעה בכיוון אל המאותת הבא.
4. "נוע קדימה": הזרועות קמעה לצדדים, כשכפות הידיים פונות לאחור ונעות חזור ונוע למעלה - אחורה מגובה הכתף.
5. פניה:
א. "פנה לשמאלך": זרוע ימנית כלפי מטה, זרוע שמאלית מבצעת תנועה חוזרת למעלה - אחורה, מהירות תנועת הזרוע מורה על קצב הפנייה.
ב. פנה לימינך": זרוע שמאלית כלפי מטה, זרוע ימנית מבצעת תנועה חוזרת למעלה - אחורה. מהירות תנועת הזרוע מורה על קצב הפנייה.
6. "עצור": הזרועות מבצעות תנועה צולבת חוזרת מעל לראש (מהירות תנועת הזרועות לפי דחיפות העצירה; תנועה מהירה פירושה עצירה מהירה).
7. בלמים:
א. "הפעל בלמים": הרם הזרוע וכף היד, עם האצבעות פרושות, בכיוון אופקי לפני הגוף ואחרי זה קפוץ האגרוף.
ב. "שחרר הבלמים": הרם הזרוע וכף היד אם אגרוף פקוץ בכיוון אופקי לפני הגוף, ואחרי זה פרוש האצבעות.
8. סדים:
א. "הסדים מוכנסים": זרועות כלפי מטה, כפות ידיים כלפי פנים; הנע הזרועות ממצב פרישה כלפי פנים.
ב. "הסדים סולקו": זרועות כלפי מטה, כפות ידיים כלפי חוץ; הנע הזרועות כלפי חוץ.
9. "התנע מנועים": יד שמאל מעל לראש, עם מספר אצבעות פרושות כמספרו של המנוע שיש להתניע אותו בצע תנועה סיבובית ביד ימין בגובה הראש.
10. "הפסק המנועים": זרוע היד (שמאל או ימין) בגובה השכם, היד מול הצוואר, כף היד כלפי מטה; הזז היד מצד אל צד כשהזרוע נשארת כפופה, בסימן של "חיתוך צוואר".
11. "האט": הזרועות למטה, כפות הידיים כלפי האדמה; הרם והורד הידיים כמה פעמים.
12. "האט המנוע(ים) בצד המסומן": זרועות כלפי מטה, כפות הידיים כלפי האדמה; היד הימנית או השמאלית נעה מעלה מטה ומסמנת בכך להאט את המנוע(ים) השמאלי(ים) או הימני(ים) בהתאמה.
13. "זוז אחורה": הזרועות לצידי הגוף, כפות הידיים קדימה; הזרועות עולות קדימה ולמעלה עד לגובה הכתף מספר פעמים.
14. "הסתובב תוך תנועה אחורה":
א. הזנב ימינה: הצבע ביד שמאל כלפי מטה; הבא יד ימין ממצב מורם מעל לראש למצב אופקי בכיוון קדימה; חזור על פעולת יד ימין.
ב. הזנב שמאלה: הצבע ביד ימין כלפי מטה; הבא יד שמאל ממצב מורם מעל לראש למצב אופקי בכיוון קדימה; חזור על פעולת יד שמאל.
15. "הכל חפשי": זרוע ימין מורמת מפרק היד עם הבוהן כלפי מעלה.
אותות להליקופטר מרחף
16. "רחף": הזרועות פרושות אופקית לצדדים.
17. "עלה": הזרועות פרושות אופקית לצדדים, כפות הידיים כלפי מעלה בתנועה כלפי מעלה. מהירות התנועה מורה על קצב העליה.
18. "רד": הזרועות פרושות אופקית לצדדים, כפות הידיים כלפי מטה, בתנועה כלפי מטה. מהירות התנועה מורה על קצב הירידה.
19. "נוע אופקית": היד המתאימה פרושה אופקית לצד כיוון התנועה; היד השניה נעה לפני הגוף באותו כיוון בתנועות חוזרות.
20. "נחת": הזרועות צלובות ופרושות כלפי מטה בחזית הגוף.
4.2 אותות מטייס כלי טיס אל המאותת על הקרקע
הערות:
1. הסימונים להלן נועדו לשימוש הטייס כאשר ידיו נראות ברורות על ידי המאותת על הקרקע ומוארות כדרוש כדי להקל על ראיית המאותת.
2. מיספור המנועים של כלי הטיס מנקודת ראות המאותת הפונה כלפי כלי הטיס הוא מימין לשמאל (כלומר מנוע מס' 1 הוא המנוע בקצה הכנף השמאלית).
4.2.1 בלמים:
הערה: הרגע בו האגרוף נקפץ או האצבעות נמתחות מציין, בהתאמה, את הרגע של הפעלת הבלמים או שיחרורם.
א. הבלמים מופעלים: הרם את הזרוע ואת היד עם האצבעות מתוחות, אופקית לפני הפנים, ואז קפוץ את האגרוף.
ב. הבלמים משוחררים: הרם את הזרוע עם אגרוף קפוץ אופקית לפני הפנים ואז מתח את האצבעות.
4.2.2 סדים:
א. הכנס סדים: הזרועות פרושות, כפות הידיים כלפי חוץ; הנע הידיים פנימה, עד לצילובן לפני הפנים.
ב. סלק סדים: הזרועות צלובות לפנים, כפות הידיים כלפי חוץ, הנע הידיים כלפי חוץ.
4.2.3 מוכן להתניע המנוע(ים):
הרם מספר מתאים של אצבעות יד אחת לסמן את מספר המנוע להתנעה.
5. שירטוטי אותות הכוונה2 ראה פסקה 4 לעיל)
לוח השוואה בין תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981, לבין התקנות המקבילות של הפ.א.ר.*
(תיקון: תשמ"ח, תש"ס)3
התקנה
פ.א.ר.

2
91.703 91.1

3
91.193

4
91.3

5
91.5

6
91.103

7
91.189

8
91.105

9
91.11

10
91.13

11
91.17

12
91.19

13
91.15

14
91.107

15
91.307

16
91.309

17
91.311

18
91.21

19
91.109

20
91.167

21
-

22
91.215

23
91.413

24
-

25
-

26
-

27
91.171

28
91.203

29
91.715

30
91.7

31
91.9

31א
91.213

31ב
91.213

32
91.211

33
91.205

34
91.705

35
91.191

36
91.609

37
91.217

38
91.605

39
91.313

40
91.317

41
91.319

42
91.711

42א
-

43
91.611

44
135-158; 91.603

45
91.219

* הלוח אינו מהווה חלק מהתקנות אלא משמש אמצעי עזר בלבד.

התקנה
פ.א.ר.

46
91.207

47
91.817

48
91.23

49
-

50
-

51
-

52
-

53
-

54
-

55
-

56
-

57
-

58
-

59
-

60
-

61
-

62
-

63
-

64
-

65
-

66
-

67
91.123 + 91.111

68
91.113

69
91.115

70
91.117

71
91.303

72
91.209

73
91.123

74
3.4 לנספח 2

75
3.5 לנספח 2

76
91.121

77
-

78
91.169 + 91.153

79
91.127

80
91.129

81
91.129

82
91.129

83
91.129

84
91.129

85א
-

86
91.137

87
91.305

88
91.133

89
91.135

90
91.903

91
-

92
-

93
91.119; 91.155

94
-

95
-

96
-

97
-

98
-

99
-

100
-

101
-

102
91.177

103
91.179

104
91.181

105
91.183

106
91.185

107
91.187

108
91.175

109
91.175

110
91.175

111
91.175

התקנה
פ.א.ר.

112
91.175

113
91.175

114
91.175

115
91.175

116
91.175

117
3.8.1 לנספח 2

118
3.8.3; 3.8.2 לנס' 2

119
-

120
-

121
-

תוספות ((A ו-(B) לנס' 2


122
97.1

123
97.3

124
97.5

125
43.1

125א
-

126
91.403;43.1

127
91.213;91.405

128
-

129
43.3

130
-

131
43.9;91.409

132
91.415

133
91.407;43.7;43.5

134
43.13

135
43.15

136
91.417

137
91.419

138
91.421

139
91.407

140
91.913;91.411;91.415

141
91.411

142
(B)43.1

143
91.501

144
91.501

145
91.501

146
91.503

147
91.505

148
-

149
91.509

150
91.511

151
91.513

152
91.515

153
91.517

154
91.519

154א
91.521

155
91.523

156
91.525

157
-

158
91.527

159
91.529

160
91.531

161
91.533

162
101.1

163
-

164
101.5

165
101.7

166
101.3

167
101.13

168
101.17

169
101.19

170
101.23

171
101.25

172
101.33

173
101.35

174
101.37

התקנה
פ.א.ר.

175
101.39

176
-

177
-

178
-

179
-

180
-

180א
-

180ב
-

180ג
-

180ד
-

180ה
-

180ו
-

180ז
-

180ח
-

180ט
-

180י
-

180יא
-

180יב
-

180יג
-

180יד
-

180טו
-

180טז
-

180יז
-

180יח
-

180יט
-

181
105.5

182
105.13

183
105.14

184
105.15

185
105.17

186
105.19

187
105.25

188
(B)105.25

189
105.27

190
105.29

191
105.33

192
105.35

193
-

194
105.43

195
105.11

196
65.127

197
65.129

198
65.131

199
65.133

200
137.1

201
137.3

202
137.11

203
137.15

204
137.17

205
(A)137.19

206
(B)137.19

207
(C)137.19

208
(D)137.19

209
(E)137.19

210
-

211
137.23;137.21

212
137.29

213
137.31

214
137.33

215
137.37

216
(A)137.39

217
(B)137.39

218
137.41

219
137.43

220
137.45

התקנה
פ.א.ר.

221
137.49

222
(A)137.51

223
(B)137.51

224
137.53

225
137.55

226
137.57

227
137.59

228
137.71

229
137.79;137.75

230
135.1

231
135.2

232
119.33

233
119.5

234
119.61

235
119.49;119.35

236
119.39;119.35

237
119.41

238
119.51

239
119.57

240
135.21

241
135.23

242
135.25

243
119.47

244
119.4

245
119.5

246
119.5

247
119.67

248
119.69

249
(D)119.69

250
135.61

251
119.59

252
135.65

253
135.67

254
135.69

255
135.71

256
119.59

257
135.75

258
135.77

259
119.49

260
135.83

261
135.85

262
135.87

263
135.89

264
135.91

265
135.93

266
135.95

267
135.97

268
135.99

269
135.101

270
135.103

271
135.105

272
135.107

273
135.109

274
135.111

275
135.113

276
135.115

277
135.117

278
135.121

279
135.123

280
135.141

281
135.143

282
135.145

283
135.147

284
135.149

285
135.151

התקנה
פ.א.ר.

286
135.153

287
135.155

288
135.157

289
135.159

290
135.161

291
135.163

292
135.165

293
135.167

294
135.169

294א
135.170

295
135.171

296
135.173

297
135.175

298
135.177

299
135.179

300
135.181

301
135.183

302
135.185

303
135.207

304
135.209

305
135.213

306
135.215

307
135.217

308
135.219

309
135.221

310
135.223

311
135.223

312
135.225

313
135.227

314
135.229

315
135.243

316
135.245

317
135.247

318
135.293

319
135.295

320
135.297

321
135.299

322
135.301

323
135.303

324
135.321

325
135.323

326
135.325

327
135.327

328
135.329

329
135.331

330
135.333

331
135.335

332
135.337

333
135.339

334
135.341

335
135.343

336
135.345

337
135.347

338
135.349

339
135.351

340
135.361

341
135.363

342
135.411

343
135.413

344
135.423;135.413


135.425

345
135.419

346
135.413(B)135.423

347
135.427

348
(B)135.427

התקנה
פ.א.ר.

349
135.429

350
135.431

351
135.433

352
(B)135.437

353
135.415

354
135.417

355
135.443

356
-

357
121.1

358
119.33

359
-

360
(G)119.5

361
119.53

362
-

363
121.11

364
121.15

365
(B)119.7

366
(A)119.37:119.49

367
119.5:119.39

368
119.61

369
(B)119.7

370
119.37:119.49

371
-

372
-

373
119.35

374
(i)119.39:119.5

375
119.61

376
(a)119.55:119.57

377
119.65:119.69

378
119.67

379
119.43

380
119.41

381
-

382
(B)119.47

383
119.59

384
121.93

385
121.95

386
121.97

387
121.99

388
121.101

389
121.103

390
121.105

391
121.107

392
121.131

393
121.135;(A)121.133

394
121.369;121.135

395
121.137

396
121.139

397
121.141

398
121.151

399
121.153

400
121.155

401
121.157

402
121.159

403
121.161

404
121.163

405
121.171

406
121.173

407
121.211

408
121.287;121.285

409
121.291

410
121.301

411
121.303

412
(A)121.361

413
(D)121.361

התקנה
פ.א.ר.

414
121.363

415
121.365

416
121.367

417
121.369

418
121.369

419
121.371

420
121.373

421
121.375

422
121.377

423
121.379

424
121.381

425
121.383

426
121.385

427
121.387

428
121.389

429
121.391

430
121.395

431
121.397

432
121.400

433
121.401

434
121.403

435
121.405

436
121.407

437
121.409

438
121.411

439
121.413

440
121.415

441
121.417

442
121.418

443
121.419

444
121.420

445
121.421

446
121.422

447
121.424

448
121.425

449
121.426

450
121.427

451
(A)121.433

452
(A)121.432

453
(C)(B)121.432

454
(B)(A)121.433

455
(C)121.433

456
121.434

457
121.435

458
121.437

459
121.439

460
121.440

461
121.441

462
121.443

463
121.445

464
121.447

465
121.453

466
121.463

467
121.465

468
121.531

469
121.533

470
121.539

471
121.541

472
121.542

473
121.543

474
121.545

475
121.547

476
121.548;121.581

477
121.550

478
121.549

479
121.553;121.551

480
121.555

481
121.557

482
121.561

483
121.563

484
121.565

485
121.567

486
121.569

487
121.571

488
121.573

489
121.574

490
121.575

491
121.576

492
121.577

התקנה
פ.א.ר.

493
121.579

494
121.578

495
121.583

496
121.584

497
-

498
121.586

499
121.587

500
121.589

501
121.590

502
121.591

503
121.593

504
121.599

505
121.601

506
121.605

507
121.607

508
121.611

509
121.613

510
121.615

511
121.617

512
121.619

513
121.621

514
121.625

515
121.627

516
121.629

517
121.631

518
121.633

519
121.635

520
121.637

521
121.639

522
121.641

523
121.645

524
121.647

525
121.649

526
121.651

527
121.652

528
121.655

529
121.957

530
121.661;121.559

531
121.663

532
121.665

533
121.667

534
121.681

535
121.683

536
121.685

537
121.687

538
121.693

539
121.695

540
121.701

541
121.703

542
121.705

543
121.709

544
121.713

_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 8; תשמ"ג, 230; תשמ"ד, 2; תשמ"ה, 1807; תשמ"ו 896; תשמ"ח, 259, 518, 774, 1126; תש"ן, 372; תשנ"ה, 354, 1899; תשנ"ו, 504; תשנ"ט, 735; תש"ס, 941, 942; תשס"ב, 107, 816; תשס"ו, 500; תשס"ז, 474, 560; תשס"ח, 52, תש"ע, 51.
2 צורות השירטוטים אינו מובא.
3 הלוח אינו מהווה חלק מהתקנות אלא משמש אמצעי עזר בלבד.
4 במקור לא הובאה כותרת שוליים לתקנות 165, 164, 112.
5 תקנה 25 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשנ"ה-1995 (ק"ת תשנ"ה, 1908) קובעת תחילתן של התקנות המתקנות ביום 12.10.95.
6 תקנות 9 ו-11 (ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 502 ו-504 קובעות:
"286. מערכת אזהרה ומודעות לפני השטח
(א) לא יפעיל אדם אווירון המונע במנוע טורבינה שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט מושבי הטייסים, היא של יותר מתשעה מושבים, אלא אם כן האווירון מצויד במערכת אזהרה ומודעות לפני השטח (an approved terrain awarness and warning system) (להלן - מערכת TAWS)), שמתקיימות בו דרישות ציוד מסוג C151 - class A in TSO; מכשור האווירון חייב לכלול גם תצוגה חזותית מונעת של מצב פני השטח.
(ב) לא יפעיל אדם אווירון המונע במנוע טורבינה שתצורת מושבי הנוסעים המורשית שלו, למעט מושבי הטייסים, היא של שישה עד תשעה מושבים, אלא אם כן האווירון מצויד במערכת TAWS, שמתקיימות בו, לפחות, דרישות ציוד מסוג C151 class B in (TSO) -.
(ג) ספר עזר לטיסה של אווירון יכלול, בכל הנוגע למערכת ה TAWS -, נהלים מתאימים לגבי -
(1) השימוש במערכת;
(2) פעולות אנשי צוות האוויר הנדרשות עם קבלת אזהרות קוליות או חזותיות ממערכת ה TAWS -.
(ד) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על טיסה להצנחת צנחנים במרחק שאינו עולה על 30 ק"מ משדה התעופה או מהמנחת שממנו החלה הטיסה, או על טיסות העברה לתחזוקה בארץ, שאישר המנהל.
11. תחילה
(ב) תחילתה של תקנה 9 (המחליפה תקנה 286) ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007)."

___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ