אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החשמל (התקנת מובילים), תשכ"ו-1965

תקנות החשמל (התקנת מובילים), תשכ"ו-1965

תקנות החשמל (התקנת מובילים), תשכ"ו-1965 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון : פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשל"ה)
בתקנות אלה -
"בריכה" - מבנה מבטון, ממתכת או מכל חומר אחר, המהווה חלק ממערכת המוביל והמיועד להתקנת ציוד חשמלי, לחיבור בין כבלים ולטיפול בציוד או בכבלים המושחלים בתוך המוביל;
"בריכת מעבר" - מבנה מבטון, ממתכת או מכל חומר אחר, המהווה חלק ממערכת המוביל, והמשמש כמקום להשחלת מוליכים לתוך המוביל או להטיית התוואי של המוביל;
"התקנה סמויה" - התקנה שאינה נראית לעין, בתוך קיר, תקרה, רצפה או מחיצה;
"התקנה גלויה" - התקנה נראית לעין על פני מבנה;
"התקנה חשיפה" - התקנה סמויה, העשויה להיות חשופה באמצעות פתיחת פתחים, הורדת מכסים וסילוק מחיצות לשם טיפול במיתקן חשמלי;
"חשמלאי" - אדם בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל על פי החוק והתקנות שהותקנו לפיו;
"כבל" - מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה, או מספר מוליכים מבודדים מאוגדים תוך ייצורם כשהם בעלי עטיפה משותפת, בהתאם לתנאי התקן;
"כיסוי מגן" - מחיצה או כיסוי עמידים בפני פגיעות מכניות, הנועדים להגן על הגוף אותו הם מכסים;
"לוח" - מסד ועליו מערכת מוליכים, מבטחים ומכשירים המיועדים לפיקוד ופיקוח על קווים, מעגלים ומיתקנים חשמליים;
"מבודד" - מופרד מסביבתו מבחינה חשמלית על-ידי חומר בידוד בהתאם לתקן;
"מבטח" - מכשיר המיועד לנתק מהזינה מיתקן חשמלי, קו או מעגל בעת שעובר דרכו זרם בעל עוצמה העולה על העוצמה הנומינלית של המבטח או על זו שנקבעה מראש;
"מבנה" - כל מבנה, בין שהוא עשוי אבן, פלדה, בטון, עץ, חומר פלסטי או כל חומר אחר;
"מוביל" - צינור, תעלה, מנהרה, פרוזדור וכל מעבר אחר, המיועדים להכיל מוליכים או כבלים;
"מוליך" - גוף המיועד להעברת זרם חשמלי;
"מוליך מבודד" - מוליך יחיד או שזור בעל בידוד;
"מנהל" - מנהל עניני חשמל;
"מסד" - מבנה עליו מורכבים מוליכים, מבטחים ומכשירים של הלוח;
"מעגל או מעגל חשמלי" - סדרה של מוליכים המחוברים ביניהם, שדרכם יכול לעבור זרם חשמלי;
"מעגל סופי" - מעגל הנזון דרך מבטח והמיועד להולכת זרם חשמלי במישרין למכשירים, לגופים צורכי זרם, או לציוד חשמלי אחר המותקנים באותו מעגל;
"מערכת מובילים" - מערכת מורכבת ממובילים על אביזריהם, בריכות ותיבות, למעט מוליכים וציוד חשמלי;
"מקום" - מקום בו הותקן מיתקן חשמלי, או חלק ממנו, על כל אביזריו וציודו;
"מקום לח" - מקום שלפי התנאים עלולים להימצא בו אדי מים, שאינם באים לידי עיבוי בדרך כלל או באים לידי עיבוי לזמן קצר בלבד ושאינם משפיעים לרעה על המיתקן החשמלי;
"מקום רטוב" - מקום בו שוררים תנאים הגורמים לעיבוי אדי מים, המצטברים לזמן ממושך והעלולים להשפיע לרעה על המיתקן החשמלי;
"מקום של סכנה מוגברת" - מקום בו התנאים או תהליכי העבודה מגדילים באופן ניכר את הסכנה של הלם חשמלי, שריפה, התפוצצות או של פגיעות מיכניות או כימיות למיתקן החשמלי;
"מתח גבוה" - מתח ששיעורו בפעולה עולה על מתח נמוך מאוד, אולם אינו עולה על אלף וולט בין המוליכים;
"מתח נמוך מאוד" - מתח ששיעורו בפעולה אינו עולה על 50 וולט בין המוליכים;
"מיתקן ביתי או מעגל ביתי" - מיתקן חשמלי או מעגל במבנה המיועד למגורים, מסחר ומשרדים או במבנה בו תנאי המקום והשימוש במיתקן החשמלי דומים לאלה של דירת מגורים ורמת הבטיחות הנדרשת מהמיתקן החשמלי שווה לזו הנדרשת ממיתקן בדירת מגורים;
"נקודת מוצא" - קצה חפשי של צינור, תיבה, בריכת מעבר או בריכה, מותקנים במערכת מובילים והמיועד כמוצא למוליכים הנמצאים בתוך המובילים;
"עטיפה" - מעטה רצוף יחיד או מורכב ממספר שכבות העשוי תוך ייצורו של הכבל;
"קו" - מעגל המחבר את מקור האספקה ישירות או דרך מבטח עם לוח חלוקה אחד או יותר;
"תיבה" - אביזר תקני ממתכת, מחומר פלסטי או מחומר אחר, המיועד כמקום לטיפול במוליכים וככיסוי מגן על הציוד החשמלי המותקן בו;
"תיבת מעבר" - תיבה בה אינם קיימים חיבורים בין המוליכים המותקנים במוביל והמשמשת להשחלת מוליכים או כבלים למובילים או להטיית התוואי של המוביל;
"תיבת חיבור או הסתעפות" - תיבה המיועדת לחיבורים בין המוליכים המותקנים במוביל או המשמשת אמצעי חיבור בין קטעי מערכת המובילים או להטיית התוואי של המוביל;
"תקן" - תקן ישראלי שנקבע לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953, ובהעדר תקן ישראלי, תקן או מיפרט כפי שהורה המנהל בכל מקרה או סוג של מקרים;
"תקני" - חומר, או מוצר מתאים לדרישות שבתקן;
"תקנות הארקות" - תקנות חשמל (הארקות או הגנות אחרות), תשכ"ב-1962.
פרק שני: מבנה המוביל והתקנתו
2. התקנת מובילים
(א) לא יתקין אדם, לא יתקן ולא ישנה מערכת מובילים, אלא אם הוא חשמלאי או עומד תחת פיקוחו והשגחתו של חשמלאי.
(ב) בדיקת המובילים תעשה על ידי חשמלאי בלבד.
3. תכונות המוביל ואביזריו
מוביל ואביזריו יהיו ממתכת, מחומר פלסטי, מחומר בנין או מחומר אחר. ממדי מוביל ואביזריו וסגולות החומר ממנו הם עשויים יותאמו לתנאי מקום ההתקנה ויבטיחו אריכות ימים של המוביל ואביזריו.
4. רציפות המוביל
מוביל מורכב מקטעים יהיה רצוף לכל ארכו בין שתי נקודות המוצא שלו בהתאם לתקנות אלה.
5. הגנה מיכנית
מוביל, שאינו עמיד בפני פגיעות מכניות, יוגן כראוי בכל מקום בו קיימת סכנה של פגיעות כאמור.
6. הגנה בפני חום
(א) מוביל יהיה עשוי מחומר עמיד בפני הטמפרטורה של הסביבה בה הוא מותקן ובפני החום הנגרם עקב הזרם העובר במוליכים שבתוכו, או יוגן באופן יעיל מפני השפעת החום מבפנים והטמפרטורה של הסביבה;
(ב) מותקן מוביל בקרבת מיתקני קיטור, מים חמים, תאי שריפה, ארובות עשן וכיוצא באלה, יישמר מרחק מינימלי של 5 ס"מ בין המוביל לבין מיתקנים כאמור או מקור החום, או תסודר הגנה טרמית יעילה על המוביל או על מערכת החום או על שניהם כאחד.
7. הפרדה בין מוביל לבין מערכת של שירות אחר
(א) המרחק המינימלי בין מוביל לבין מערכת מתכתית של שירות אחר יהיה 5 ס"מ לפחות, אלא אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) יכול המרחק להיות קטן מ-5 ס"מ, בתנאי שהמוביל עשוי מתכת והוא מותקן בקרבת מערכת מתכתית של שירות אחר והותקנו חיבורים גלווניים בין המוביל לבין המערכת, וחיבורים אלה הם בני קיימא ומוגנים בפני איכול.
(ג) מספר החיבורים ומקום התקנתם כנדרש בתקנת משנה (ב) יבטיחו במידת האפשר אי-הופעת הפרשי פוטנציאלים בין המוביל לבין המערכת המתכתית של שירות אחר.
8. הגנה בפני גזים מאכלים או נפיצים
מותקן מוביל במקום המכיל גזים מאכלים, או נפיצים יתמלאו התנאים הבאים, כולם או מקצתם, בהתאם לתנאי המקום:
(1) המוביל יהיה מחומר עמיד בפני איכול, או מוגן במידה מספקת בפני איכול;
(2) המוביל יהיה אטום לכל ארכו באופן המונע חדירת גזים או חמרים נפיצים לתוכו;
(3) המוביל יצוייד בסידורים מתאימים המונעים התפשטות התפוצצות או שריפה בין קטעיו.
9. הגנה בפני הצטברות וחדירת מים
(א) מוביל ואביזריו יוגנו בפני חדירת מים לתוכם בכפיפות למקום התקנתם וסוג המוליכים או הכבלים על אביזריהם המושחלים בתוכם.
(ב) יותקנו אמצעים נאותים המונעים הצטברות מים בתוך מוביל עקב עיבוי או המבטיחים את סילוקם.
10. חיבורים בין קטעי מוביל
קטעי מוביל יחוברו ביניהם באמצעות תיבות, בריכות מעבר, בריכות, מצמדים או באופן אחר, מותאמים לסוג המוביל, לממדיו ולתנאי מקום ההתקנה.
11. השחלת מוליכים
(א) אין להתקין מוליך במוביל, אלא אם התקנת המוביל על כל חיבוריו ואביזריו הושלמה בין שתי נקודות המוצא שלו בהתאם לתקנות אלה אלא אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
(ב) המוליכים יותקנו בתוך המוביל, באופן שלא יצטלבו ולא יהיו מפותלים זה בזה.
12. ממדי המוביל
ממדי המוביל יותאמו למספר המוליכים שיותקנו בו בהתאם לתקנות 30-28, 50-48, 70-67, 74, 80.
13. טיפוסי המוביל (תיקון: תשל"ה)
המוביל במיתקן חשמלי יהיה אחד מאלה:
(1) צינורות מבודדים בעלי מעטפה דקה, קשיחים או כפיפים, מיוצרים בהתאם לתקן (להלן - צינורות מגן);
(2) צינורות פלדה בעלי בידוד פנימי או בלעדיו, מיוצרים בהתאם לתקן, לרבות צינורות פלדה לאספקת מים (להלן - צינורות פלדה);
(3) צינורות מתכתיים אל-ברזליים מיוצרים בהתאם לתקן;
(4) צינורות פלסטיים כבדים, קלים, גמישים, דמויי שרשרת או כפיפים, מיוצרים בהתאם לתקן (להלן - צינורות פלסטיים);
(5) צינורות בטון, חרס או אסבסט-צמנט;
(6) תעלות פתוחות או סגורות;
(7) מנהרות או פרוזדורים מיוחדים;
(8) מוביל אחר שאושר על ידי המנהל.
14. שטח פנימי של מוביל
שטח פנימי של מוביל יהיה חלק, נקי מבליטות או מחומר כל שהוא העלול לגרום נזק לשלמות העטיפה או הבידוד של המוליכים והכבלים המותקנים בו.
פרק שלישי : צינור מגן והתקנתו
15. תנאי ההתקנה
לא יתקין אדם צינור מגן אלא אם נתמלאו התנאים האלה:
(1) מתח המיתקן החשמלי אינו עולה על 250 וולט כלפי אדמה;
(2) מקום ההתקנה אינו מקום של סכנה מוגברת; ובלבד שמותר להתקין צינור מגן במקומות בהם קיימת סכנה מוגברת של פגיעות מכניות, אם הצינור הוגן על ידי כיסוי מגן מותאם לסכנה המוגברת;
(3) לצינור מגן יושחלו מוליכים מבודדים בלבד.
16. סידרה של צינורות מגן
צינור מגן יהיה בעל קוטר פנימי של אחד מאלה:
9, 11, 1/2 13, 16, 23, 29, 36 או 48 מ"מ.
17. קוטר מינימלי
צינור מגן במיתקן חשמלי למתח נמוך יהיה בעל קוטר פנימי מינימלי של 11 מ"מ.
18. התקנה סמויה
(א) בהתקנה סמויה יהיה חיזוק צינור המגן לחלקי מבנה-איתן ובר-קיימא; כיסויו הישיר של צינור המגן יהיה מחומר נטול השפעת איכול עליו.
(ב) בהתקנה סמויה מתחת לטיח יוכנס צינור מגן לחריצים עשויים בתוך קירות, תקרות, עמודים או חלקים קבועים אחרים של מבנה, ובלבד שעומק החריצים יעלה ב-5 מ"מ לפחות על הקוטר החיצוני של צינור המגן.
(ג) לא יותקן צינור מגן מתחת לרצפות, באדמה או בהתקנה סמויה בתוך בטון בזמן יציקתו.
(ד) חוצה צינור מגן רצפה או תקרה, יוגן צינור המגן על ידי טיח-מלט או כיסוי מגן עד לגובה של 50 ס"מ לפחות מעל הרצפה.
(ה) צינור מגן יותקן בקווים ישרים מאונכים או מאוזנים.
19. התקנה גלויה
(א) בהתקנה גלויה יותקן צינור מגן במידת האפשר בקווים ישרים מאונכים או מאוזנים ויחוזק לחלקים קבועים בלבד של המבנה.
(ב) הותקן צינור מגן במאוזן ובגובה שאינו עולה על 1.8 מ' מעל הרצפה, או הותקן במאונך ובגובה שאינו עולה על מטר אחד מעל הרצפה, יוגן צינור המגן על ידי כיסוי מגן.
(ג) בהתקנה גלויה יחוזק צינור מגן למבנה על ידי חבקים תקניים מותאמים לקוטר הצינור. כשהצינור הוא קשיח, המרחק בין החבקים לא יעלה על מטר אחד. כשהצינור הוא גמיש או כפיף, המרחק בין החבקים לא יעלה על 0.4 מ'.
(ד) החבק יימצא במרחק שאינו עולה על 15 ס"מ מקצה הצינור, בין שהקצה הוא חפשי ובין כשהוא מוכנס לתיבה, למצמד או לאביזר.
20. עיבוד קצה צינור
הקצה החפשי של צינור מגן יצוייד בתרמיל או בכניסה תקניים מותאמים לקטרו של הצינור. הותקן צינור מגן בהתקנה סמויה או בין מחיצות, יובא קצה התרמיל או קצה הכניסה עד אל פני הטיח או עד אל פני המחיצה, הכל לפי הענין.
21. הסרת מעטה מתכתי
המעטפה המתכתית של צינור מגן תוסר מקצה צינור המגן באורך של 0.5 ס"מ לפחות לפני הרכבת התרמיל או הכניסה, בין אם קצה הצינור הוא חפשי ובין אם הצינור מוכנס לתיבה, למצמד או לאביזר.
22. התקנת תיבות (תיקון: תשל"ה)
(א) תיבות יותקנו במערכת צינורות מגן באופן שתובטח השחלה והחלפה נוחה של המוליכים בהם ובכפוף להוראות תקנה 24.
(ב) הקוטר או אורך הצלע המינימלי של תיבת מעבר או תיבת חיבור יהיו 70 מ"מ לפחות.
(ג) תיבות מעבר או חיבור, עשויות פלדה דקה יותקנו בגובה של 2 מ' לפחות מעל הרצפה.
(ד) תיבה תחוזק למבנה בנפרד מחיזוקם של הצינורות.
(ה) תיבות עשויות פלדה דקה יותקנו במיתקנים ביתיים בלבד, אולם לא תותקן תיבה כאמור במקום רטוב.
23. נקודת מוצא למוליכים
(א) כנקודת מוצא של מוליכים מושחלים בתוך צינור מגן ישמשו קצה צינור, תיבה או אביזר מותקנים במערכת צינורות מגן.
(ב) לא יפתח אדם פתחים בדפנות צינור מגן.
24. מרחקים בין נקודות מוצא
(א) ארכו הרץ של צינור מגן ללא כיפופים לא יעלה על 15 מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
(ב) ארכו הרץ של צינור מגן שמספר הכיפופים בו אינו עולה על שלושה, לא יעלה על תשעה מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
(ג) ארכו הרץ של צינור מגן שמספר הכיפופים בו עולה על שלושה, לא יעלה על ששה מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
25. כיפוף צינור מגן
(א) הזווית הנוצרת על ידי כיפוף צינור מגן לא תהיה קטנה מ-90 מעלות.
(ב) הכיפוף של צינור מגן ייעשה באמצעות מכשיר מיועד לכך מותאם לקוטר הצינור ובאופן שלא תיפגע שלמות המעטה המתכתי של הצינור והבידוד הפנימי שלו ושלא ייפתח תפר הצינור.
(ג) הרדיוס הפנימי המינימלי של כיפוף צינור מגן שקטרו הפנימי צויין בטור א' להלן יהיה כמצויין בטור ב':
טור א'
במ"מ
טור ב'
במ"מ

11
90

13.5
105

16
125

23
160

29
200

36
250


26. צימוד צינורות
(א) פתחים מוכנים תוך ייצורם של תיבות ואביזרים ישמשו כמקום חיבור של קצוות הצינור לאביזרים. קוטר הפתחים יהיה מתאים לקוטר החיצוני של הצינור.
(ב) ניקוב פתחים נוספים בתיבות ובאביזרים לשם צימוד צינור אליהם, ייעשה באופן שהתיבה או האביזר לא ייפגעו ומרחק של 2 מ"מ לפחות יישמר בין פתח אחד למשנהו.
(ג) צימוד צינור למשנהו ייעשה על ידי מצמד תקני באופן שקצוות הצינורות יוכנסו באורך שווה למצמד עד לידי מגע ביניהם.
27. סידור זוויות חיבור T וצלב
(א) זווית, חיבור T או צלב יותקנו בהתקנה גלויה בלבד.
(ב) זווית, חיבור T או צלב ישמשו למעבר מוליכים בלבד ולא ישמשו כמקום לחיבור מוליכים.
28. קוטר של צינור מגן
(א) הקוטר הפנימי של צינור מגן יתאים למספר ולחתך המוליכים המושחלים בתוכו ובלבד שלא תיפגע שלמות הבידוד של המוליכים ולא ייגרם נזק למוליך בזמן השחלתו או החלפתו.
(ב) הקוטר הפנימי המינימלי של צינור מגן במ"מ יהיה בהתאם למספר המוליכים וחתכם כנקוב בטבלה שלהלן ובלבד שהמוליכים יהיו בעלי בידוד תקני פלסטי או גומי:

מספר
חתך המוליך המושחל - בממ"ר

אופן
ההתקנה
המוליכים
המבודדים
שבתוך
הצינור
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25קוטר הצינור המינימלי במ"מ

1
11
11
11
11
11
11
13.5
16


2
11
11
13.5
13.5
16
23
23
29


3
11
13.5
13.5
16
16
23
29
36

גלויה
4
13.5
13.5
16
16
23
29
29
36


5
13.5
16
23
23
23
29
36
36


7-6
16
16
23
23
29
36
36
48


12-8
23
23
29
29
29
36
48
48


1
11
11
11
11
11
11
13.5
16


2
13.5
13.5
13.5
13.5
16
23
23
29


3
13.5
13.5
13.5
16
23
23
29
36

סמויה
4
13.5
13.5
16
23
23
29
29
36


5
13.5
16
23
23
29
29
36
48


7-6
16
16
23
29
29
36
48
-


12-8
23
23
29
29
36
48
48
-
29. חישוב קוטר של צינור
(א) מושחלים לתוך צינור מגן מוליכים מבודדים בעלי חתכים שונים, ייבחר צינור מגן בעל קוטר פנימי מאחת המידות המפורטות בתקנה 16 לפי התוצאה המתקבלת מחישוב המשוואה הבאה:
D = 2 ( ( d2
i
(ב) לצורך המשוואה שבתקנת משנה (א) משמעות הסימנים היא:
"D" - קוטר פנימי של צינור מגן במילימטרים.
"di" - קוטר חיצוני של כל מוליך מבודד המושחל - במילימטרים.
30. הגדלת מספר המוליכים בצינור מגן או החלפתם
(א) במיתקני חשמל קיימים מותר להחליף את המוליכים והמושחלים בתוך צינור מגן למוליכים בעלי חתך גדול יותר וכן מותר להוסיף מוליך למוליכים המושחלים בתוך צינור מגן, ובלבד שנתמלאו התנאים האלה:
(1) ההחלפה או ההוספה של המוליכים תעשה בהתאם להוראות החוק;
(2) ההחלפה או ההוספה תבוצע כאשר אינה קיימת אפשרות סבירה להחלפת צינור המגן הקיים לצינור מגן בהתאם לדרישות התקנות 28 ו-29;
(3) ההחלפה או ההוספה תבוצע כאשר צינור המגן הקיים במיתקן החשמלי בו מחליפים או מוסיפים מוליכים הוא בעל קוטר פנימי שאינו קטן מהמתקבל מחישוב המשוואה הבאה:
D = 1.6 ( ( d2
i
(ב) לצורך המשוואה שבתקנת משנה (א) (3) משמעות הסימנים היא:
"D" - קוטר פנימי של הצינור במילימטרים;
"di" - קוטר חיצוני של כל מוליך מבודד המושחל-במילימטרים.
31. התקנת צינורות עם מוליכים
על אף האמור בתקנה 11 מותר להתקין צינור מגן עם מוליכים המושחלים בתוכו אם נתמלאו התנאים האלה:
(1) צינור המגן הותקן בהתקנה גלויה כשאורך הרץ של הצינור בין שתי נקודות מוצא שלו אינו עולה על 4 מ' ומספר הכיפופים בצינור אינו עולה על אחד;
(2) פירוק המעגל והתקנתו מחדש אינו גורם להפרעות או לנזק במעגלים אחרים של אותו מיתקן חשמלי;
(3) הגישה לצינורות המגן תהיה אפשרית ללא הגבלה.
32. בידוד המוליכים המושחלים
(א) בצינור מגן יושחלו בין נקודת מוצא לנקודת מוצא מוליכים או כבלים רצופים ושלמים ללא חיבורים בהם; חיבור בין המוליכים או הכבלים ייעשה בתיבת חיבור בלבד.
(ב) המוליכים המושחלים בתוך צינור מגן יהיו בעלי דרגת בידוד תואמת למתח בו עובד המיתקן החשמלי.
פרק רביעי: צינור פלדה והתקנתו
33. מקום התקנה
לא יותקן צינור פלדה במקומות בהם קיימת השפעה מוגברת של חמרים מאכלים.
34. קוטר מינימלי
אין להשתמש בצינור פלדה אלא אם קטרו הפנימי אינו קטן מ-11.0 מ"מ.
35. הגנה בפני החלדה
צינור פלדה ואביזריו יוגנו בפני החלדה בהתאם לתנאי המקום והשימוש. ההגנה תהיה על ידי גלוון, או על ידי צבע מגן, או באופן אחר שווה ערך בהגנתו ובלבד שההגנה תהיה בת-קיימא ככל האפשר.
36. רציפות מכנית וחשמלית
(א) חיבורים בין צינור למשנהו או בין צינור לאביזר, או בין צינור לציוד אחר ייעשו באמצעות מצמדים תקניים בעלי הברגה או התקן שווה-ערך ובלבד שהחיבורים יבטיחו שלמות מכנית בת-קיימא של כל מערכת המובילים ורציפות חשמלית בעלת התנגדות נמוכה בין חלקי מערכת הצינורות ואביזריו של המעגל עבורו סודרה המערכת בהתאם להוראות תקנות ההארקות.
(ב) נמצאים אביזרים או ציוד אל-מתכתיים במערכת, או אינה קיימת רציפות מתכתית או חשמלית בין צינור למשנהו, יותקן גשר בין חלקי המערכת באמצעות מוליך מתאים לשם קיום הרציפות החשמלית בהתאם לתקנות ההארקות.
37. חיזוק צינורות פלדה
(א) בהתקנה גלויה יחוזקו צינורות הפלדה לחלקי מבנה קבועים באמצעות מחזיקים תקניים, מתאימים לקוטר החיצוני של הצינור. המחזיקים יהיו מחוזק מכני מספיק לקביעה איתנה ובת-קיימא של הצינורות על המוליכים שבהם והאביזרים המחוברים אליהם, ויהיו מחומר שאינו גורם להתהוות תא גלווני עם צינור פלדה.
(ב) המרחק בין מחזיק למחזיק לא יעלה על מטר וחצי ובלבד שמרחק של 50 ס"מ לכל היותר יישמר בין מחזיק לבין מקום הצימוד.
(ג) בהתקנה סמויה מותר להשתמש בחבקים בלתי תקניים לחיזוק הצינורות וכן מותר להגדיל את המרחקים בין החבקים ובלבד שיובטח חיזוק בר-קיימא.
38. כיפוף צינורות פלדה
(א) כיפוף הצינורות ייעשה באמצעות כלי המיועד לכך ובאופן שלא ישנה את צורתו העגולה של הצינור ולא יגרום תקלות וקשיים בהשחלת המוליכים לצינור.
(ב) הזווית הנוצרת על ידי כיפוף צינור פלדה לא תהיה קטנה מ-90 מעלות.
(ג) הרדיוס הפנימי המינימלי של כיפוף צינור פלדה שקטרו החיצוני צויין בטור א' להלן יהיה כמצויין לצדו בטור ב':

טור א'
באינצ'ים
טור ב'
במ"מ


5/8

1
1
1
2
106
165
210
270
350
410
510


39. נקודת מוצא למוליכים
(א) כנקודת מוצא של המוליכים המושחלים בתוך הצינור יישמשו קצה צינור, תיבה או אביזר המותקנים במערכת הצינורות של המיתקן.
(ב) קצה הצינור המשמש כנקודת מוצא של המוליכים, יצוייד בתרמיל או בכניסה עשוייים מתכת, או מחומר בידוד לרבות עץ, ובלבד שדפנות התרמיל או הכניסה יהיו חלקים ולא יפגעו בשלמות הבידוד של המוליכים המושחלים לצינור.
(ג) קצה הצינור המסודר בהתקנה סמויה או המותקן בין מחיצות יובא עד אל פני המבנה או המחיצה, הכל לפי הענין.
(ד) אין להשתמש בפתחים עשויים בדפנות הצינור כנקודות מוצא של המוליכים.
40. התקנה על קיר חיצוני
קצה צינור מותקן על קיר חיצוני מלבד יהיה מופנה ב-45 מעלות לפחות כלפי מטה, באופן שמי גשם או מים בהצלפה לא יחדרו לפנים הצינור. הותקנה תיבה אטומה נגד מים או אביזר מוגן מים בקצה הצינור יכול הוא להיות מותקן ללא נטיה כלפי מטה.
41. התקנה מתחת לטיח
(א) צינור פלדה, בהתקנה מתחת לטיח, יוכנס לחריצים עשויים בתוך קירות, תקרות, עמודים או חלקים קבועים אחרים של המבנה ובלבד שעומק החריצים יעלה בחמישה מילימטר לפחות על הקוטר החיצוני של הצינור.
(ב) חיזוק צינור פלדה למבנה או לחלקיו יהיה איתן וייעשה באופן שתובטח אי-תזוזתו ממקומו.
(ג) הכיסוי הישיר על צינור פלדה יהיה מחומר שאין השפעת איכול עליו.
42. סידור זוויות חיבור T או חיבור צלב
(א) אין להתקין זווית, חיבור T או חיבור צלב בהתקנה סמויה, אלא אם אביזרים אלה מצויידים במכסים שאינם ניתנים להסרה אלא באמצעות כלי עבודה ושהגישה אליהם היא חפשית.
(ב) האביזרים המפורטים בתקנת משנה (א) ישמשו כמקום מעבר בלבד למוליכים ואין להשתמש בהם כמקור לחיבור בין מוליכים.
43. התקנת תיבות (תיקון: תשל"ה)
(א) תיבות יותקנו במערכת צינורות פלדה באופן שתובטח השחלה והחלפה נוחה של המוליכים בהם כפוף להוראות תקנה 45.
(ב) תיבות חיבור או מעבר יהיו בעלי קוטר או צלע שלא יפחת מ-70 מ"מ. תיבות אלה יותקנו בגובה של 2 מטר לפחות מעל הרצפה.
(ג) למרות האמור בתקנת משנה (ב) מותר להתקין תיבות מעבר או חיבור בגובה פחות מ-=2 מטר מעל הרצפה, בתנאי שהתיבות יהיו עשויות מתכת, יעמדו בפני פגיעות מכניות ויהיו בעלות מכסה שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי עבודה. תיבות אלה יותקנו בגובה של 15 ס"מ מהרצפה לפחות.
(ד) למרות האמור בתקנת משנה (ב) מותר להתקין ברצפה תיבות מיוחדות המתוכננות לכך בתנאי שהתיבות או האביזרים יהיו אטומים ועמידים בפני פגיעות מכניות.
44. צימוד צינורות
(א) צינור יחובר לתיבה או לאביזר דרך הפתחים המיועדים לכך וקוטר הפתח יהיה מותאם לקוטר החיצוני של הצינור.
(ב) הצינור יוצמד לאביזר בהברגה או בהתקן אחר שווה ערך המבטיח חיבור מכני יעיל ובר-קיימא, אטימה מספקת ומתאימה לתנאי מקום התקנה וכן רציפות חשמלית בעלת התנגדות נמוכה ובלבד שנתמלאו הוראות תקנות ההארקות.
(ג) ניקוב פתחים בתיבת חיבור או מעבר ובתיבת האביזר עשויים מתכת ייעשה על ידי מכשיר מיוחד לכך ובלבד שמרחק של 4 מ"מ לפחות יישמר בין פתח אחד למשנהו.
(ד) צינור יוצמד לצינור באמצעות מצמד או תיבה בהברגה או בהתקן הידוק המיועד לכך ובאופן שיובטח חיבור מכני יעיל ובר-קיימא בין הצינורות הצמודים ורציפות חשמלית בעלת התנגדות נמוכה ובלבד שנתמלאו הוראות תקנות ההארקות.
45. מרחקים בין נקודות מוצא
(א) ארכו הרץ של צינור פלדה ללא כיפופים לא יעלה על 15 מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
(ב) ארכו הרץ של צינור פלדה שמספר הכיפופים בו אינו עולה על שלושה, לא יעלה על תשעה מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
(ג) ארכו הרץ של צינור פלדה שמספר הכיפופים בו עולה על שלושה, לא יעלה על ששה מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
46. הארקות
מערכת צינורות הפלדה על אביזריה תאורק או תצוייד בהגנה אחרת בהתאם לתקנות ההארקות.
47. סידרה של צינורות פלדה
צינור פלדה המיוצר לפי יחידות אינצ'ים יהיה בעל קוטר חיצוני של אחד מאלה:
1/2; 5/8; 3/4; 1; 1/4 1; 1/2 1; 2;1/4 2; 1/2 2; 3; 1/2 3; 4; 5 או 6 אינצ'ים.
(ב) צינור פלדה מיוצר לפי יחידות מילימטריות או לפי סדרה אחרת וכן צינור אל-ברזלי המיוצר לפי סדרה אחרת, יהיה בעל קוטר פנימי שווה במידת האפשר לאחד מאלה המפורטים בתקנה 16.
48. בחירת קוטר צינור פלדה
(א) הקוטר הפנימי של צינור הפלדה יתאים למספר ולחתך של המוליכים המבודדים המושחלים לתוכו ובלבד שלא תיפגע שלמות הבידוד של המוליכים ולא ייגרם נזק למוליך בזמן ההשחלה או ההחלפה.
(ב) הקוטר החיצוני המינימלי של צינור הפלדה באינצ'ים, יהיה בהתאם למספר המוליכים וחתכם כנקוב בטבלה שלהלן ובלבד שהמוליכים יהיו בעלי בידוד תקני פלסטי או גומי:
מספר
המוליכים
חתך המוליכים המושחלים בממ"ר

המושחלים
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25


קוטר חיצוני של צינור באינצ'ים

1
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4

2
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
1/4 1

3
5/8
5/8
5/8
3/4
1
1
1
1/2 1

4
5/8
5/8
3/4
1
1
1/4 1
1
1/2 1

5
5/8
3/4
1
1
1/4 1
1/4 1
1
2

7-6
3/4
3/4
1
1/4 1
1/4 1
1/2 1
2
1/2 2

12-8
1
1
1/4 1
1/4 1
1/2 1
1/2 2
2
-


(ג) קטרו של צינור פלדה בעל בידוד פנימי יהיה בהתאם למידות המפורטות בתקנה 28(ב).
49. חישוב קוטר של צינור
(א) מושחלים לתוך צינור פלדה מוליכים מבודדים בעלי חתכים שונים, ייבחר צינור פלדה בעל קוטר פנימי שהוא אחד מהמפורטים בתקנה 16 או בעל קוטר חיצוני שהוא מהמפורטים בתקנה 47 לפי התוצאה המתקבלת מחישוב המשוואה הבאה:
di 2 D=2 V D
(ב) לצורך המשוואה שבתקנת משנה (א) משמעות הסימנים היא:
"D" - קוטר פנימי של הצינור במילימטרים;
"di" - קוטר חיצוני של כל מוליך מבודד המושחל לצינור במילימטרים.
50. הגדלת מספר המוליכים בצינור פלדה או החלפתם
במיתקנים קיימים מותר להחליף את המוליכים המושחלים בתוך צינור פלדה למוליכים בעלי חתך גדול יותר וכן מותר להוסיף מוליך למוליכים המושחלים בתוך צינור פלדה ובלבד שנתמלאו התנאים המפורטים בתקנה 30 של תקנות אלה.
51. בידוד המוליכים המושחלים
(א) בצינור פלדה יושחלו בין נקודות מוצא לנקודת מוצא מוליכים או כבלים רצופים ושלמים ללא חיבורים בהם. חיבור בין המוליכים או הכבלים ייעשה בתיבת חיבור בלבד.
(ב) המוליכים המושחלים בתוך צינור פלדה יהיו בעלי דרגת בידוד תואמת למתח בו עובד המיתקן.
פרק חמישי: צינורות פלסטיים והתקנתם
52. תנאי ההתקנה
צינורות פלסטיים יותקנו אם נתמלאו כל התנאים האלה:
(1) מתח המיתקן אינו עולה על מתח נמוך;
(2) מידת החום של הצינור לא תעלה על 60 מעלות צלסיוס מעל האפס, בהתחשב בטמפרטורה של הסביבה ובחום המופק מהמוליכים שבתוך הצינור, כשהזרם הנומינלי המותר עובר דרכם.
53. סוגי צינורות פלסטיים (תיקון: תשל"ה)
סוגי הצינורות הפלסטיים המותרים להתקנה הם:
(1) צינורות קשיחים בעלי דפנות עבות התואמים את דרישות תקן ישראלי 728 לגבי צינורות כבדים שאות כינויים "כ" (להלן - צינורות כבדים);
(2) צינורות קשיחים בעלי דפנות דקות, התואמים את תקן ישראלי 728 לגבי צינורות גמישים, שאות כינויים "ק" (להלן - צינורות קלים);
(3) צינורות גמישים דמויי שרשרת התואמים את תקן ישראלי 728 לגבי צינורות גמישים, שאות כינויים "ג" (להלן: צינורות גמישים);
(4) צינורות כפיפים שאינם כבים מאליהם התואמים את תקן ישראלי 728, שאותיות כינויים "פ"ד";
(5) צינורות כפיפים הכבים מאליהם התואמים את תקן ישראלי 728, שאותיות כינויים "פנ".
54. שימוש בצינורות פלסטיים (תיקון: תשל"ה)
בכפוף להוראות תקנות 52 ו-53 מותר להשתמש בצינורות פלסטיים כאמור להלן:
(1) צינור פלסטי כבד, קל, גמיש או כפיף הכבה מאליו בהתקנה גלויה, סמויה או חשיפה - במיתקנים ביתיים במקומות שאין בהם סכנה מוגברת;
(2) צינור פלסטי כבד, קל, גמיש או כפיף הכבה מאליו - בהתקנה סמויה או חשיפה בכל גובה מהרצפה - במקומות המיועדים לבתי מלאכה ובתי חרושת;
(3) ציור פלסטי כבד - בהתקנה גלויה כאשר הוא מותקן בגובה שלא פחות ממטר אחד מהרצפה - במקומות המיועדים לבתי מלאכה ולבתי חרושת;
(4) צינור פלסטי כבד, כפיף שאינו כבה מאליו או כפיף הכבה מאליו - לפני יציקת ביטון של חלקי מבנה ובהתקנה מתחת לרצפה;
(5) צינור פלסטי כפיף שאינו כבה מאליו - בהתקנה סמויה בלבד - במיתקנים ביתיים ובמקומות המיועדים לבתי מלאכה ולבתי חרושת, שאין בהם סכנה של התלקחות אש או התפוצצות מחמרים דליקים או נפיצים.
55. הגנה על צינור פלסטי (תיקון: תשל"ה)
(א) הותקן צינור פלסטי קל בהתקנה גלויה במאוזן ובגובה שאינו עולה על 1.8 מטר מעל הרצפה, או שהוא הותקן במאונך ובגובה שאינו עולה על מטר אחד מעל הרצפה, יוגן על ידי כיסוי מגן.
(ב) למרות האמור בתקנה 54 ניתן להתקין צינור פלסטי כבד, קל, גמיש או כפיף הכבה מאליו גם במקומות בהם קיימת סכנה של פגיעות מכניות בהתקנה גלויה בכל גובה שהוא בתנאי שהצינור יוגן על יד כיסוי מגן.
(ג) הותקנו צינורות פלסטיים בהתקנה סמויה אין צורך בהגנה מיוחדת עליהם.
56. כיפוף צינור פלסטי כבד או קל (תיקון: תשל"ה)
(א) כיפוף צינור פלסטי כבד או קל ייעשה תוך חימום הצינור או באמצעים אחרים, ובלבד שלא ייפגעו תכונותיו של החומר ממנו נוצר הצינור, לא תיפגע צורתו העגולה של הצינור ולא ייגרמו קשיים ותקלות בהשחלת המוליכים לצינור.
(ב) הזווית הנוצרת על ידי כיפוף של צינור פלסטי לא תהיה קטנה מ- 90 מעלות.
(ג) הרדיוס הפנימי של כיפוף צינור פלסטי כבד או קל יהיה כמפורט בתקנה 25(ג) כשהצינור מיוצר במידות מילימטריות, וכמפורט בתקנה 38(ג) כשהצינור מיוצר במידות אינצ'ים.
57. חיזוק צינורות פלסטיים (תיקון: תשל"ה)
התקנה של צינורות פלסטיים תעשה בקווים ישרים אנכיים או אפקיים בכפוף לתנאים אלה:
(1) בהתקנה גלויה יחוזקו צינורות פלסטיים לחלקי מבנה קבועים באמצעות חבקים תקניים, מתאימים לקוטר החיצוני של הצינור. החבקים יהיו מחוזק מכני מספיק לקביעה איתנה ובת-קיימא של הצינורות על המוליכים שבהם והאביזרים המחוברים אליהם;
(2) בהתקנה גלויה של צינור פלסטי כבד או קל לא יעלה המרחק בין החבקים על מטר אחד, ובהתקנה גלויה של צינור פלסטי גמיש או כפיף לא יעלה המרחק בין החבקים על 40 ס"מ, ובלבד שהמרחק בין חבק לבין מקום הצימוד של הצינור או נקודת המוצא של הצינור לא יעלה על 20 ס"מ.
(3) בהתקנה סמויה ייעשה חיזוק הצינורות הפלסטיים על ידי חבקים או חיזוקים כל שהם, באופן שלא ייגרם נזק לשלמות הצינור, לא תשונה צורתו העגולה והחיזוק יהיה בר-קיימא ויבטיח אי-תזוזתו ממקומו.
58. נקודת מוצא למוליכים
(א) כנקודת מוצא של המוליכים המושחלים בתוך הצינור ישמשו קצה צינור, תיבה או אביזר המותקנים במערכת הצינורות של המיתקן.
(ב) קצה הצינור המותקן בהתקנה סמויה או המותקן בין מחיצות יובא עד אל פני המבנה או המחיצה, הכל לפי הענין.
(ג) אין להשתמש בפתחים עשויים בדפנות הצינור כנקודת מוצא של מוליכים.
59. עיבוד קצוות צינור פלסטי
(א) קצה צינור פלסטי המשמש כמוצא למוליכים יעובד או יצוייד בתרמיל או בכניסה ובלבד שדפנות הצינור או התרמיל או הכניסה יהיו חלקים ולא יפגעו בשלמות הבידוד של המוליכים המושחלים לצינור.
(ב) קצה צינור פלסטי מותקן על קיר חיצוני מלבר יהיה מופנה ב-45 מעלות לפחות כלפי מטה ובאופן שמי גשם או מים בהצלפה לא יחדרו לפנים הצינור. הותקנה תיבה אטומה נגד מים או אביזר נגד מים בקצה הצינור יכול הוא להיות מותקן ללא נטיה כלפי מטה.
(ג) צינור המובא אל פני המבנה יופנה בשיפוע כלפי מטה.
60. התקנת אביזרים
(א) האביזר לצינור פלסטי יהיה עשוי מחומר סינטטי ומותאם למידות הצינור.
(ב) למרות האמור בתקנת משנה (א) מותר להשתמש באביזר המיועד לצינור מטיפוס אחד ובלבד שיישמרו תנאי ההתקנה של אותו אביזר. האביזר יהיה מותאם למידות הצינור הפלסטי. עשוי האביזר מתכת, יתמלאו בהתקנתו הוראות תקנות ההארקות.
61. התקנת תיבות מעבר או חיבור
(א) תיבות יותקנו במערכת צינורות פלסטיים באופן שתובטח השחלה והחלפה נוחה של המוליכים בהם, בכפוף להוראות תקנה 62.
(ב) תיבת מעבר או חיבור תותאם במבנה שלה לתנאי המקום בו היא מותקנת. הקוטר הפנימי או אורך הצלע של התיבה יהיו 70 מ"מ לפחות.
(ג) התיבה תחוזק למבנה בנפרד מחיזוקם של הצינורות.
(ד) תיבות עשויות פלדה דקה יותקנו במיתקנים ביתיים בלבד, אולם לא תותקן תיבה מסוג זה במקומות רטובים.
(ה) גובה ההתקנה של תיבות עשויות פלדה דקה לא יפחת מ-2 מ' מעל הרצפה. עשויה התיבה מתכת, או מחומר פלסטי העומד בפני פגיעות מכניות ובעלת מכסה שאינו ניתן להסרה, אלא באמצעות כלי עבודה, מותר להתקינה בגובה שהוא פחות מ-2 מ' מעל הרצפה, אולם לא פחות מ-15 ס"מ מהרצפה.
(ו) הותקנה תיבה ברצפה, תהיה התיבה אטומה, עמידה בפני פגיעות מכניות ומתוכננת למטרה זו.
62. מרחקים בין נקודות מוצא
(א) ארכו הרץ של צינור פלסטי ללא כיפופים לא יעלה על 15 מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
(ב) ארכו הרץ של צינור פלסטי שמספר הכיפופים בו אינו עולה על שלושה, לא יעלה על 10 מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
(ג) ארכו הרץ של צינור פלסטי שמספר הכיפופים בו עולה על שלושה, לא יעלה על שבעה מטר בין שתי נקודות מוצא שלו.
63. סדרה של צינורות פלסטיים
צינור פלסטי יהיה בעל קוטר של אחד מאלה בלבד:
(1) קטרו החיצוני של צינור פלסטי במידת אינצ'ים, יהיה בהתאם למידות הקבועות בתקנה 47 (א);
(2) קטרו הפנימי של צינור פלסטי במידות מילימטריות, יהיה בהתאם למידות הקבועות בתקנה 16;
(3) קטרו הפנימי של צינור פלסטי מסדרה אחרת יותאם עד כמה שאפשר למידות הקבועות בתקנה 16.
64. התקנה סמויה של צינורות (תיקון: תשל"ה)
(א) צינור פלסטי, בהתקנה מתחת לטיח, יוכנס לחריצים עשויים בתוך קירות, תקרות, עמודים או חלקים קבועים אחרים של המבנה ובלבד שעומק החריצים יעלה בחמישה מ"מ לפחות מעל הקוטר החיצוני של הצינור.
(ב) חיזוק צינור פלסטי למבנה או לחלקיו יהיה איתן וייעשה באופן שתובטח אי-תזוזתו ממקומו.
(ג) בהתקנת צינור פלסטי כפיף שאינו כבה מאליו, נוסף לאמור בתקנות 54(4) ו-54 (5) ימולאו תנאים אלה:
(1) הצינור יושקע בתוך טיח, טיט, ביטון או כיוצא באלה, כאשר עובי השכבה המכסה אותו לכל אורכו לא יקטן מ-5 מ"מ;
(2) אורך הקצה החפשי של הצינור הבולט מהחומר המכסה אותו לא יעלה על 10 מ"מ;
(3) המרווח בין הקצה החפשי של הצינור לבין עץ או חומר דליק אחר לא יקטן מ- 10 מ"מ;
(ד) למרות האמור בתקנת משנה (ג)(1), מותר להתקין צינור פלסטי כפיף שאינו כבה מאליו בתוך חלל קירות מחומר בלתי דליק או בתוך לבנים חלולות, בתנאי שלמקומות אלה לא יהיה פתח אל אויר חיצון וכל קטע הצינור יהיה כלול בין רצפה ותקרה של קומה אחת בלבד.
65. סידור זווית חיבור T או חיבור צלב
(א) אין להתקין זווית, חיבור T או חיבור צלב בהתקנה סמויה, אלא אם אביזרים אלה מצויידים במכסים שאינם ניתנים להסרה אלא באמצעות כלי עבודה והגישה אליהם היא חפשית.
(ב) האביזרים המפורטים בתקנת משנה (א) ישמשו כמקום מעבר בלבד למוליכים ואין להשתמש בהם כמקום לחיבור בין מוליכים.
66. צימוד צינורות
(א) צינור ייחובר לתיבה או לאביזר דרך פתחים בהם המיועדים לכך וקוטר הפתח יהיה מותאם לקוטר החיצוני של הצינור.
(ב) צימוד הצינור לתיבה או לאביזר ייעשה בהברגה או בהתקן אחר שווה-ערך, המבטיח חיבור מכני נאות ובר-קיימא, אטימה מספקת ומתאימה לתנאי המקום.
(ג) ניקוב פתחים בתיבת חיבור או מעבר או בתיבת האביזר עשויים מחומר פלסטי, ייעשה על ידי מכשיר מיוחד לכך ובלבד שמרחק של 2 מ"מ לפחות יישמר בין פתח אחד למשנהו.
(ד) צימוד צינור אחד למשנהו ייעשה באופן שיובטח חיבור מכני נאות ובר-קיימא על ידי אחד מאלה:
(1) מצמד באמצעות הברגה, הידוק או הדבקה;
(2) תיבה באמצעות הברגה, הידוק או הדבקה;
(3) הידוק או הדבקת קצה צינור אחד עם קצה צינור אחר כשקצה צינור אחד מוכנס באורך של 2 ס"מ לפחות לתוך קצה הצינור השני המורחב.
67. קוטר הצינור במיתקן
(א) הקוטר הפנימי של צינור פלסטי יתאים למספר ולחתך המוליכים המושחלים בו ובלבד שלא תיפגע שלמות הבידוד של המוליכים ולא ייגרם נזק למוליך בזמן השחלתו או החלפתו.
(ב) הקוטר המינימלי של צינור פלסטי יהיה בהתאם למספר ולחתך של המוליכים כמפורט בטבלאות שלהלן ובלבד שהמוליכים יהיו בעלי בידוד תקני פלסטי או גומי.
(1) עבור צינורות מיוצרים במידות מילימטריות:

מספר
חתך המוליך המושחל - בממ"ר


אופן
ההתקנה
המוליכים
המבודדים
שבתוך
הצינור
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25הקוטר הפנימי של הצינור במ"מ


1
11
11
11
11
11
11
16
13.5


2
11
11
13.5
13.5
16
23
23
29


3
11
13.5
13.5
16
16
23
29
36

גלויה
4
13.5
13.5
16
16
23
29
29
36


5
13.5
16
23
23
23
29
36
36


7-6
16
16
23
23
29
36
36
48


12-8
23
23
29
29
29
36
48
48


1
11
11
11
11
11
11
13.5
16


2
13.5
13.5
13.5
13.5
16
23
23
29


3
13.5
13.5
3.5
16
23
23
29
36

סמויה
4
13.5
13.5
16
23
23
29
29
36


5
13.5
16
23
23
29
29
36
48


7-6
16
16
23
29
29
36
48
-


12-8
23
23
29
29
36
48
48
-


(2) עבור צינורות מיוצרים במידות אינצ'ים:
מספר
מוליכים
חתך המוליכים בממ"ר

מבודדים בתוך הצינור
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25


הקוטר החיצוני של הצינור במ"מ

1
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4

2
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
1/4 1

3
5/8
5/8
5/8
3/4
1
1
1/4 1
1/2 1

4
5/8
5/8
5/8
1
1
1
1/4 1
1/2 1

5
5/8
3/4
1
1
1/4 1
1/4 1
1/2 1
2

7-6
3/4
3/4
1
1/4 1
1/4 1
1/2 1
2
1/2 2

12-8
1
1
1/4 1
1/4 1
1/2 1
1/2 2
1/2 2
-


68. השחלת מוליכים
(א) בצינור פלסטי בין נקודת מוצא לנקודת מוצא יושחלו מוליכים או כבלים רצופים ושלמים ללא חיבורים בהם. חיבור בין המוליכים או הכבלים ייעשה בתיבת חיבור בלבד.
(ב) המוליכים המושחלים בתוך צינור פלסטי יהיו בעלי דרגת בידוד תואמת למתח בו עובד המיתקן.
69. חישוב קוטר של צינור
(א) מושחלים לתוך צינור פלסטי מוליכים מבודדים בעלי חתכים שונים, ייבחר צינור פלסטי בעל קוטר פנימי שהוא אחד מהמפורטים בתקנה 16 לפי התוצאה המתקבלת מחישוב המשוואה הבאה:

(ב) לצורך המשוואה שבתקנת משנה (א) משמעות הסימנים היא:
"D" - קוטר פנימי של הצינור- במילימטרים.
"di" - קוטר חיצוני של כל מוליך מבודד המושחל במילימטרים.
70. הגדלת מספר המוליכים בצינור פלסטי או החלפתם
במיתקנים קיימים מותר להחליף את המוליכים המושחלים בתוך צינור פלסטי למוליכים בעלי חתך גדול יותר וכן מותר להוסיף מוליך למוליכים המושחלים בתוך צינור פלסטי ובלבד שנתמלאו התנאים המפורטים בתקנה 30.
71. התקנת צינורות עם מוליכים
למרות האמור בתקנה 11 מותר להתקין צינור פלסטי עם מוליכים מושחלים בתוכו אם נתמלאו כל התנאים הבאים:
(1) הצינור הפלסטי הותקן בהתקנה גלויה כשאורך הרץ בין שתי נקודות המוצא שלו אינו עולה על 6 מטר ומספר הכיפופים בצינור אינו עולה על אחד;
(2) פירוק המעגל והתקנתו מחדש אינו גורם להפרעות או לנזק במעגלים אחרים של אותו מיתקן;
(3) הגישה לצינורות פלסטיים תהיה אפשרית ללא הגבלה.
פרק ששי: התקנת צינורות באדמה
72. סוג הצינור בהתקנה באדמה (תיקון: תשל"ה)
בהתקנה באדמה מותר להשתמש בצינורות בטון, חרס, אסבסט-צמנט, פלדה ופלסטי כבד בלבד.
73. התקנה באדמה
העומק המינימלי של הנקודה העליונה של הצינור כשהוא מונח באדמה יהיה:
(1) כשהקרקע סלעית או פני הקרקע מכוסים באריחים, מרצפות ואבנים שטוחות:
(א) 40 ס"מ במיתקנים למתח נמוך;
(ב) 60 ס"מ במיתקנים למתח גבוה;
(2) כשהקרקע אדמה או חול בלתי מכוסים;
(א) 80 ס"מ במיתקנים למתח נמוך;
(ב) 100 ס"מ במיתקנים למתח גבוה;
(3) מתחת לכבישים או בהצטלבות עם מסילת ברזל:
(א) 80 ס"מ במיתקנים למתח נמוך;
(ב) 100 ס"מ במיתקנים למתח גבוה;
ובלבד שהצינורות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק לעמידה בפני המאמצים המתהווים בהם תוך שירותם.
74. קוטר הצינור
הקוטר הפנימי של הצינור לא יהיה קטן מ-4 אינצ'ים, פרט לצינורות פלדה או צינורות פלסטיים שקטרם לא יהיה קטן מ-2 אינצ'ים, כאשר הצינור מותקן ברשות הרבים, ולא יהיה קטן מאינץ' אחד כאשר הצינור מותקן ברשות היחיד.
75. הטמנת הצינור (תיקון: תשל"ה)
(א) צינור בטון, חרס או אסבסט-צמנט יוטמן באדמה בתוואי ישר בין שתי נקודות מוצא שלו.
(ב) צינור פלדה או פלסטי כבד מותר להטמין באדמה עם כיפוף אחד בלבד בין שתי נקודות מוצא שלו, בתנאי שהזווית הנוצרת על ידי כיפוף הצינור לא תהיה קטנה מ-90 מעלות, האורך הרץ של הצינור בין שתי נקודות מוצא שלו לא יעלה על 25 מ' והשחלה או החלפה של הכבל או המוליכים המבודדים תוכל להיעשות בנוחיות.
(ג) צינור המוכנס לתוך מבנה, יופנה בשיפוע כלפי מטה מחוץ למבנה.
(ד) צינור יוטמן באדמה באופן המאפשר ניקוז המים המצטברים בו לבריכה.
76. הטיית תוואי הצינור
(א) התוואי של הצינור יוטה מכיוונו באמצעות בריכה או בריכת מעבר ובאופן שקצה הצינור יימצא כולו בחלל הבריכה או בריכת המעבר.
(ב) מידות בריכת המעבר יאפשרו השחלה נוחה ותקינה של הכבל באופן שתימנע פגיעה בשלמות המבנה של הכבל.
77. בריכות מעבר או בריכות
(א) בריכות מעבר יותקנו לאורך הצינור כל 100 מטר לפחות.
(ב) בריכות חיבור יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים המושחלים לתוך הצינור וממדיהם יותאמו לציוד, לאביזרים ולכבלים המותקנים בתוך הבריכה.
(ג) כל בריכת מעבר או בריכה תצוייד במוצא למטרת ניקוז.
(ד) כל בריכת מעבר או בריכה תצוייד במכסה בעל חוזק מכני נאות.
78. חיבורים במערכת הצינורות
(א) חיבור בין קטע אחד של צינור למשנהו וכן חיבור בין צינור לבריכת מעבר או לבריכה, ייעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע ותקע, העשויים תוך ייצורו של הצינור.
(ב) ההצמדה בין החלקים תהיה איתנה ובת-קיימא ותבטיח צימוד הצינורות על כל היקפם לאורך הימים.
79. מרחק בין צינור באדמה לבין שירות אחר
(א) צינור יוטמן באדמה במרחק של 25 ס"מ לפחות מצינור של שירות אחר הטמון באדמה.
(ב) המרחק האופקי של צינור ממבנים או מחלקי מבנה יהיה 25 ס"מ לפחות.
(ג) אם מפאת תנאי המקום לא ניתן לשמור על המרחקים המפורטים בתקנות משנה (א) ו-(ב), מותר להטמין את הצינורות במרחק קטן מהאמור לעיל ובלבד שהמרחק ייקבע תוך תיאום עם בעל השירות האחר.
80. השחלת כבלים לצינור
(א) בצינורות מהסוגים המפורטים בתקנה 72, המותקנים באדמה ברשות הרבים, וכן בצינורות חרס, בטון, או אסבסט-צמנט המותקנים באדמה ברשות היחיד, יושחלו כבלים בלבד.
(ב) מוליך הארקה שאינו כלול בכבל יכול להיות חשוף ומושחל לצינור משותף עם הכבל בתנאי שהכבל הוא מסוג כבל משוריין או כבל בעל עטיפה מתכתית.
(ג) השחלת הכבלים לתוך צינור תעשה לאחר שהתקנת הצינור בין שתי נקודות מוצא שלו הושלמה והצינור כוסה.
(ד) לצינור או לקנה של צינור רב-קנים, יושחל כבל אחד בלבד.
(ה) למרות האמור בתקנת משנה (ד) מותר להשחיל לצינור או לקנה יותר מכבל אחד, בתנאי שמספר הכבלים המושחלים לא יעלה על שלושה וקטרו של הצינור יענה על דרישת החישוב כאמור בתקנה 29, בשינויים המחוייבים.
פרק שביעי: תעלות והתקנתן
81. מבנה התעלות
(א) מבנה התעלות יותאם למקום ההתקנה ולמטרת המיתקן; ממדיהן יותאמו למספר המוליכים, הכבלים או הציוד החשמלי המותקן בתעלה.
(ב) תעלה תהיה בנויה מחומר עמיד בפני פגיעות מכניות.
(ג) תעלה תהיה בנויה מחומר עמיד בפני איכול או מוגנת בפני איכול.
(ד) תעלה יכולה להיות פתוחה, בעלת מכסה או בלעדיו, וכן סגורה בעלת דפנות אטומות, עם פתחי בקורת מצויידים במכסים או בלעדיהם.
82. רציפות מבנה התעלה
מבנה התעלה יהיה רצוף ושלם לכל ארכו.
83. סידור הארקה
עשויה התעלה מתכת, יחולו עליה בנוסף להוראות תקנות 81 ו-82 גם הוראות תקנות ההארקות.
84. מכסה התעלה
מכסה התעלה יכול להיות רצוף ושלם לכל אורך התעלה. או עשוי חלקים ובלבד שיכסה את הפתח לתעלה ויותקן באופן המונע הצטברות לכלוך או גופים זרים אחרים בתוך התעלה.
85. מכסים לתעלה עם מוליכים חשופים
(א) תעלה, המכילה מוליכים חשופים, תהיה בעלת מכסים לכל ארכה, המכסים יותקנו באופן שאינם ניתנים להסרה או לפתיחה, אלא באמצעות כלי עבודה.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על תאים או מקומות מיוחדים, כשהם נעולים ושהגישה אליהם מותרת לחשמלאי בלבד.
86. תעלה למוליכים חשופים
(א) תעלה העשויה עבור מוליכים חשופים, תעשה במדדים המאפשרים ציודה במבדדים לנשיאת המוליכים והמבטיחים מרחק נאות בין המוליכים ובין מוליך לבין דפנות התעלה כשהמרחק מותאם למתח הנומינלי שבין המוליכים.
(ב) בתעלה המכילה מוליכים חשופים השייכים למעגלים שונים, תעשה הפרדה בין קבוצת מוליכים ממעגל אחד, לבין קבוצת מוליכים ממעגל אחר, באמצעות מחיצה או מרחק נאות.
(ג) במקומות של סכנה מוגברת לא תותקן תעלה המכילה מוליכים חשופים אלא אם הותאמה התעלה במבנה שלה לתנאי המקום.
87. סימון תעלה עם מוליכים חשופים
(א) תעלה המכילה מוליכים חשופים תשא סימן על פני הדופן שלה מבחוץ וכן שלטי אזהרה.
(ב) הסימן יהיה נראה לעיל מכל מקום לאורך התעלה, ברור ובר-קיימא והוא יציין את מספר המוליכים ומתחיהם.
88. השימוש בתעלה באדמה או ברצפה
תעלה סגורה טמונה בתוך האדמה או ברצפה תשמש למעבר מוליכים או כבלים בלבד וההוראות של התקנת צינור באדמה יקויימו בה.
89. תעלה הטמונה באדמה
ממדיה של תעלה הטמונה באדמה יותאמו למספר המוליכים; הכבלים והציוד החשמלי המותקנים בתעלה ובלבד שנתמלאו הוראות החוק והתקנות לפיו.
90. תעלה המותקנת ברצפה
(א) תעלה המותקנת ברצפה תהיה עשויה מחמרי בנין, מחומר פלסטי, ממתכת, פלטות אסבסט-צמנט או מחמרי בידוד אחרים ותהיה בנויה באופן שדפנותיה יעמדו בפני חדירת מים לתוכה או תצוייד באמצעי ניקוז.
(ב) מכסה התעלה לא יהיה ניתן להסרה אלא באמצעות כלי עבודה, יבטיח הגנה נאותה ובת-קיימא בפני פגיעות מכניות של המוליכים, הכבלים והציוד החשמלי המותקן בתעלה.
91. תעלות על פני מבנה או בתוכו
(א) תעלות המותקנות על פני מבנה יהיו מחומר קשיח, מתכתי או חומר מבדד. התעלה תהיה בעלת חוזק מכני מספיק לעמידה בפני הכוחות העלולים לפעול עליה ותחוזק למבנה באופן יציב ובר-קיימא.
(ב) תעלות המותקנות בתוך קירות או תקרות יהיו עשויות בהתאם לתקנת משנה (א) או שהמבנה עצמו יהיה בנוי באופן העשוי לשמש תעלה בהתאם לתקנות אלה.
(ג) פרט לתעלה המכילה כבלים בלבד המותקנת על פני מבנה או בתוכו בגובה עד 2 מ' מעל הרצפה, תהיה התעלה מצויידת במכסה שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי עבודה, והמונע גישה ישירה למוליכים או לציוד המותקן בתעלה.
92. מקומות להסתעפות או חיבור בתעלה
(א) הסתעפות או חיבור של כבלים או מוליכים ייעשו בתוך תעלה בתנאי שהתעלה תהיה בעלת מכסה או פתוחה והגישה למקום ההסתעפות או החיבור תהיה נוחה.
(ב) הותקן חיבור או הסתעפות מכבל או מוליך מבודד שבתעלה, ייבודד החיבור או ההסתעפות בחומר בידוד שטיבו אינו נופל מטיב הבידוד של הכבל או המוליך.
93. צימוד אביזרים לתעלה
(א) אביזרים לחיבור או לניתוק מכשירי הבטחה, מונים ומכשירים אחרים יותקנו מחוץ לתעלה או על פני התעלה מלבר. הציוד יהיה מותאם לתנאי המקום, והתקנתו תבטיח גישה נוחה לטיפול בו.
(ב) צימוד האביזר או המכשיר לתעלה יהיה עמיד בפני המאמצים הפועלים על האביזר או המכשיר ויבטיח את הרציפות החשמלית בהתאם לתקנות ההארקות, כאשר התעלה או האביזר או המכשיר הם מחומר מתכתי.
(ג) במקום של צימוד דפנות האביזר או המכשיר לדפנות התעלה תותקן מחיצה המונעת גישה ונגיעה במוליכים או בכבלים המותקנים בתוך התעלה.
94. תעלות אנכיות (תיקון: תשל"ה)
(א) תעלות המותקנות באופן אנכי יהיו מצויידות בהתקני תפיסה וחיזוק של המוליכים או הכבלים המותקנים בתוכן.
(ב) תעלות אנכיות יהיו מצויידות באביזרים המונעים השפעת התכווצות, התפשטות או התארכות של המבנה אליו מחוזקת התעלה וכן באביזרים המאפשרים התכווצות, התפשטות או התארכות של התעלה, המוליכים והכבלים המותקנים בה.
(ג) תעלות אנכיות העוברות בין קומה לקומה יהיו מצויידות, במעבר בין הקומות, במחיצות מחומר עמיד בפני אש, למניעת התפשטות אש מקומה לקומה.
95. מוביל עם כניסה לתוכו
הותקן מוביל בעל כניסה או כניסות לתוכו לשם טיפול במיתקנים המותקנים בו, יחולו עליו ההסדרים הבאים:
(1) (א) בכל קצה של המוביל תיבנה כניסה לתוכו;
(ב) עולה ארכו של מוביל על 100 מטר תיבנה כניסה נוספת לתוכו בכל 100 מטר;
(ג) בתחתית כל כניסה יותקן מוצא למטרת ניקוז;
(2) בנוי המוביל באדמה -
(א) יהיה פתח הכניסה אליו בעל קוטר או צלע פנימיים של 60 ס"מ לפחות;
(ב) מכסה הפתח יאטום את הכניסה באופן שימנע חדירת לכלוך או גופים זרים אחרים לתוך המוביל;
(ג) המכסה ישא סימן או שלט אזהרה ברור ובר-קיימא;
(ד) המכסה לא יהא ניתן להסרה אלא באמצעות כלי עבודה;
(3) המוביל יהיה מאוורר ומואר.
פרק שמיני: הוראות שונות
96. אחזקת מערכת המוביל
מערכת המובילים תוחזק במצב תקין ויעיל. נתגלו ליקויים במערכת, יתוקנו הליקויים בהקדם.
97. בדיקת המוביל
(א) מערכת המוביל תיבדק אחרי השלמתה ולפני השחלת המוליכים והכבלים לתוכה, על ידי חשמלאי בעל רשיון מתאים לביצוע עבודת חשמל מהסוג שעבורה הותקנה מערכת המובילים. תוצאות הבדיקה יירשמו על ידו.
(ב) בבדיקה ייבוקר אם נתקיימו במערכת הוראות תקנות אלה והתאמתה לתכנית המיתקן.
(ג) תוצאות הבדיקות לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) יצויינו בתעודת הבדיקה לפי תקנה 98 והעתקים ממנה יישמרו על ידי הבודק, המפקח ובעל מערכת המובילים או מחזיק המיתקן, הכל לפי הענין.
98. רישום תוצאות הבדיקה ושמירת רישום
(א) מערכת המובילים תבוקר סופית על ידי חשמלאי-בודק או מפקח לאחר שהמיתקן על ציודו יושלם ולפני הפעלתו.
(ב) תוצאות הבדיקות לפי תקנה 97 יירשמו על ידי החשמלאי-הבודק או המפקח בתעודות הבדיקה של המיתקן לפני הפעלתו ובתעודות הבדיקה התקופתית ויישמרו על ידי החשמלאי-הבודק, המפקח ובעל מערכת המובילים או מחזיק המיתקן, הכל לפי הענין.
(ג) תעודת הבדיקה וכן תכנית המיתקן תאושר על ידי החשמלאי-הבודק או המפקח ועותק מהן יומצא לבעל מערכת המובילים או למחזיק המיתקן, הכל לפי הענין.
99. אחריות בעל המיתקן או מחזיקו
(א) חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתקין המוביל, על מחזיקו או על מנצלו, הכל לפי הענין, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) אינו בא להוציא את בעל מערכת המובילים או מחזיקה מכלל כל אדם שהוראות תקנות אלה מטילות חובה כל שהיא עליו.
100. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומן ברשומות.
101. תחולה
(א) תקנות אלה יחולו:
(1) על כל מוביל שהותקן לאחר תחילתן;
(2) על כל שינוי שייעשה לאחר תחילתן בתוואי של מערכת מובילים שהיתה קיימת ערב תחילתן;
(3) על כל חלק ניכר שיוחלף לאחר תחילתן במערכת מובילים שהיתה קיימת ערב תחילתן;
(4) על כל הוספה של מוביל לאחר תחילתן ושתעשה במערכת מובילים שהיתה קיימת ערב תחילתן.
(ב) הוראות התקנות 2, 30, 50, 70, 96, 98 ו-99 יחולו גם על מערכת מובילים או חלק ממנה, שהיתה קיימת ביום תחילתן.
(ג) הוראות תקנות אלה לא יחולו על מוביל המיועד, למיתקן במתח נמוך מאוד ושעוצמת הזרם בו אינה עולה על 2 אמפר.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 427; תשל"ה, 2311.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ