אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החניכות (בחינות), תשל"ז-1976

תקנות החניכות (בחינות), תשל"ז-1976

תקנות החניכות (בחינות), תשל"ז-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-36 לחוק החניכות, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"שנת חניכות" - תקופה של שנה מהיום שבו מתחיל החניך בעבודה מעשית לרכישת מקצוע;
"הממונה" - הממונה על החניכות, לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין תקנות אלה;
"חבר ועדת בחינות" - בעל מקצוע ששר העבודה מינהו לפי המלצת הממונה להיות חבר ועדת בחינות למקצוע פלוני.
2. ועדת בחינות
(א) הממונה ירכיב ועדות בחינות.
(ב) כל ועדה תורכב משלושה חברים לפחות ובתוכם נציג משרד העבודה אשר ישמש יושב-ראש הועדה.
3. בחינות ביניים וסופיות
(א) בחינת ביניים תתקיים לא מוקדם מ-10 חדשים אחרי התחלת שנת החניכות הראשונה ולא יאוחר מ-24 חדשים אחרי התחלת שנת החניכות הראשונה.
(ב) בחינת סופית תתקיים לא מוקדם מארבעה חדשים לפני תום שנת החניכות האחרונה, ולא מאוחר מחדשיים אחרי תום שנת החניכות האחרונה.
4. הודעה על מועד הבחינה ומקום עריכתה
הממונה יודיע לחניך בהודעה בכתב על מועד כל בחינה לכל מועמד ועל מקום עריכתה וישלח העתק מההודעה למעבידו של החניך.
5. התייצבות לבחינות
(א) חניך יהיה רשאי להתייצב לבחינה במועדים כאמור בתקנה 3.
(ב) הממונה על החניכות רשאי להרשות לחניך להתייצב לבחינה גם במועד אחר אם לדעתו נסיבות המקרה מצדיקות זאת.
6. תכניות בחינות
(א) בחינת ביניים תתבסס על תכנית הלימודים המעשית ועל נסיונו המעשי בעבודה של החניך והוא תאושר בידי הממונה.
(ב) בחינה סופית תתבסס על תכנית הלימודים המעשית ותאושר בידי הממונה על החניכות.
7. סדרי עריכת בחינה וחמרים לביצועה
(א) לפני תחילת הבחינה יימסרו לנבחן הוראות בכתב או בעל-פה לביצוע הבחינה, תוך מתן הסבר על הנדרש ממנו.
(ב) מכונות, כלים וחמרים הדרושים לביצוע עבודת הבחינה יסופקו לנבחן בידי יושב-ראש ועדת הבחינות (להלן - יושב ראש).
8. השגחה בבחינה
לפחות אחד מחברי ועדת הבחינות ישהה ליד הנבחן בעת עריכת הבחינה שהות סבירה וידווח לועדה על ביצוע עבודות הבחינה.
9. פרוטוקול
(א) היושב-ראש ינהל פרוטוקול שבו יצויינו לגבי כל נבחן פרטים אלה:
(1) מקום הבחינה, ואם היא בחינת ביניים או סופית;
(2) המקצוע;
(3) מועד הבחינה;
(4) שם הנבחן ומספר זהותו;
(5) תוצאות הבחינה.
(ב) לפרוטוקול יצורפו טפסים שבהם יצויינו פרטי ההערכה של הנבחן.
(ג) הפרוטוקול ייחתם בידי חברי ועדת הבחינות והוא יימסר לממונה.
10. דרגות הישגים
הערכת ההישגים של הנבחן תיעשה לפי סולם זה:
מצויין 10-
טוב מאד 9-
טוב 8-
כמעט טוב 7-
מספיק 6-
מספיק בקושי 5-
בלתי מספיק 1-4-
11. הערכת הישגי הנבחנים
(א) בהערכת הישגי הנבחן ישתתפו לפחות שני חברי הועדה.
(ב) ועדת הבחינות תבסס את הערכת ההישגים של הנבחן על העבודה שביצע הנבחן בבחינה ועל הסתכלותה במשך ביצוע עבודתו ותביא בחשבון, נוסף לטיב ודיוק של העבודה, גם את שליטתו של הנבחן בכלים, שיטתיותו בעבודה, סדר ונקיון, שמירה על כללי בטיחות וזמן הביצוע.
(ג) הערכת ההישגים תיקבע על דעת רוב חברי הועדה; היו הדעות שקולות יובא הענין להכרעת הממונה.
12. נבחן שנכשל
לא קיבל חניך בבחינה לפחות ציון "מספיק", תינתן לו אפשרות להיבחן שנית לא מוקדם מתום ארבעה חדשים מיום הבחינה הקודמת.
13. הודעה על תוצאות הבחינה
הודעה על הישגי הבחינה תימסר לחניך והעתקים ממנה יימסרו לבית-הספר שבו לומד החניך ולמזכיר הנוער העובד והלומד במקום.
14. תעודת מקצוע
חניך שנקבעה לו בבחינה סופית דרגת הישג שאיננה פחותה מ"מספיק", ושהציג תעודת גמר בשיעורי מקצוע מאושרים, תינתן לו תעודת מקצוע.
15. ביטול
תקנות החניכות (בחינות), תש"ך-1959 - בטלות.
16. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 357.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ