אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ"א-1990

תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ"א-1990

תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ"א-1990 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 96כג לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 (להלן - הפקודה), אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חברה", "הועדה", "תאגיד קשור", "בעל ענין" ו-"בן משפחה" - כמשמעותם בסעיף 96א לפקודה;
"דירקטור מקרב הציבור" - כמשמעותו בסעיף 96ב(ג) לפקודה.
2. דו"ח ומועד הגשתו
חברה תגיש לועדה, במשרדה בירושלים, דו"ח, ובו פרטים מלאים על אירוע המפורט להלן, סמוך ככל האפשר לתאריך שבו התרחש האירוע או לתאריך שבו נודע לחברה על התרחשותו, ולא יאוחר מאשר שבעה ימים מאותו תאריך; ואלה האירועים:
(1) העסקת דירקטור מקרב הציבור -
(א) דירקטור מקרב הציבור בחברה או בן משפחה שלו הפך לעובד החברה או לעובד תאגיד קשור שלה;
(ב) דירקטור מקרב הציבור בחברה מקיים קשרים מהותיים עם החברה או עם תאגיד קשור לחברה, בין במישרין ובין באמצעות תאגיד שהוא בעל ענין בו;
(ג) החברה או תאגיד קשור לחברה מעסיקים דירקטור מקרב הציבור בחברה או את שותפו או את מעסיקו, במתן שירותים מקצועיים דרך קבע בתמורה, בין במישרין ובין באמצעות תאגיד השוכר את שירותיו דרך קבע או שהדירקטור מקרב הציבור בעל ענין בו;
(2) דירקטור בחברה אחרת -
(א) דירקטור מקרב הציבור בחברה מונה כדירקטור או כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד קשור לחברה, והוא כשאין מדובר בחברה אם וחברה בת, אם כל עיסוקה של החברה האם הוא החזקת אמצעי שליטה בחברה הבת או אם החברה הבת היא בשליטתה המלאה של החברה האם;
(ב) לפי מיטב ידיעת החברה, דירקטור בחברה או בתאגיד קשור שלה, מונה כדירקטור מקרב הציבור בחברה אחרת שדירקטור שלה או של תאגיד קשור שלה מכהן כדירקטור מקרב הציבור בחברה;
(3) לפי מיטב ידיעת החברה, דירקטור מקרב הציבור מונה לתפקיד בשירות הציבור היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור מקרב הציבור באותה חברה או דירקטור מקרב הציבור בחברה עוסק בעיסוק היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים כאמור;
(4) לפי מיטב ידיעת החברה, דירקטור מקרב הציבור בחברה מחזיק מניות שלה או של תאגיד קשור שלה בשיעור העולה על חמישה אחוזים מההון המונפק של החברה או של התאגיד הקשור או מכוח ההצבעה בהם או מהסמכות למנות את הדירקטורים שלהם;
(5) לפי מיטב ידיעת החברה, דירקטור מקרב הציבור בחברה חדל להיות תושב ישראל;
(6) דירקטור מקרב הציבור נעדר משש ישיבות רצופות או משמונה ישיבות בתוך שנה של הדירקטוריון או של ועדת הביקורת שבה הוא חבר או של ועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון שבה הוא חבר.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשנ"א, 126.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ