אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל"ז-1976

תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל"ז-1976

תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל"ז-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ז, תשס"ח)
בתקנות אלה -
"הזוכה" - מי שפסק-דין ניתן לזכותו, לרבות חליפיו;
"הפרקליט" -
(1) לגבי פסק-דין של בית-משפט שלום, בית-משפט מחוזי או בית-דין לעבודה - פרקליט המחוז;
(2) לגבי פסק-דין של בית-המשפט העליון - אחד מאלה: פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה, מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה שטיפלה בתיק;
"החשב" - חשב המשרד או חשב או גזבר יחידת הסמך הנוגעים בדבר.
2. בקשה לתשלום הסכום שנפסק לזוכה (תיקון: תשנ"ט)
(א) ניתן פסק דין נגד המדינה, יעביר הפרקליט לחשב בקשה לתשלום של הסכום אשר נפסק לזוכה.
(ב) הפרקליט יפרט בבקשה את הסכום שנפסק לזוכה וכן את שיעור הריבית, הבסיס לחישובה, ההוצאות והתשלומים האחרים שנקבעו לזוכה; כן יפרט הפרקליט כל סכומים שיש לנכות מן הסכום שישולם לזוכה.
(ג) לבקשת הפרקליט יצורף העתק מאושר של פסק-הדין.
(ד) העתק מבקשת הפרקליט יישלח לזוכה.
(ה) נקבעו בפסק-הדין ריבית, הוצאות או תשלומים אחרים לזכותו של הזוכה ושיעורם המדוייק לא נקבע בפסק-הדין, יפנה הפרקליט למזכיר הראשי של בית-המשפט או בית-הדין שנתן את פסק-הדין בבקשה לפרט את שיעורם של אלה לפי החומר שבתיק בית-המשפט; מזכיר ראשי של בית-המשפט או בית-דין אשר קיבל בקשה לפי תקנת משנה זו יערוך הודעה לפי הטופס שבתוספת תוך ציון הסכומים כאמור וימסור את ההודעה לפרקליט; עם קבלת ההודעה ינהג הפרקליט בהתאם לאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
3. תשלום על-ידי החשב
(א) קיבל החשב בקשתו של הפרקליט, יעביר לזוכה את הסכום שהוא זכאי לו כאמור בתקנה 2(ב).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם יש להקטין את הסכום העומד לתשלום בשל כך ששולמו לזוכה מקדמות או מסיבה אחרת או אם הוטל עיקול על הסכום או קיימת עילה אחרת על פי דין לעיכוב התשלום יודיע על כך החשב לזוכה תוך ציון הסכום והמניעה לגביו.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
5. ביטול
תקנות הוצאה לפועל של פסק-דין נגד המדינה, תשכ"ט-1969 - בטלות מיום תחילתן של תקנות אלה.
תוספת (תקנה 2(ה))
טופס
תיק /
בית המשפט ב
אל פרקליט
הנדון:
הזוכה ת.ז. מען
לפי פסק-דין שניתן ב בתיק / מיום
להלן פירוט הסכומים שהזוכה זכאי להם:
הסכום שנפסק: שיעור הריבית:
התקופה לחישוב הריבית: הוצאות:
תשלומים אחרים:

מזכיר בית המשפט
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 274, 42; תשנ"ט, 514; תשס"ח, 618.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ