אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההתגוננות האזרחית (קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית), תשכ"ה-1965

תקנות ההתגוננות האזרחית (קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית), תשכ"ה-1965

תקנות ההתגוננות האזרחית (קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית), תשכ"ה-1965 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14ב ו-27 (ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית
(א) שר הבטחון רשאי להורות כי מפקד-הגא מחוזי רשאי לקרוא בצו סוגי בני-אדם הגרים או העובדים בתחום מחוזו, להתייצב במקום, בזמן ובאופן שנקבעו באותו צו לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית בתחום הרשות המקומית בו הם גרים או עובדים, או בשטח הסמוך לו (להלן - הצו).
(ב) מי שהצו חל עליו, יתייצב כאמור בו, יקיים כל חובה שהוטלה עליו לפיו ולא ייעדר מהמקום בו הוא חייב להימצא לשם קיום אותה חובה ללא היתר לכך מאת מי שהוסמך על ידי מפקד-הגא מחוזי.
2. פטור
לא ייקראו להתייצב על פי תקנות אלה:
(1) חייל המשרת שירות סדיר או שירות מילואים בצבא-הגנה לישראל;
(2) מי שנמנה עם משטרת ישראל;
(3) מי שנמנה עם הגא כמתנדב;
(5) גבר למטה מגיל 15 או למעלה מגיל 65;
(6) אשה הרה בתקופת הריונה ועם תום שנה אחת מגמר ההריון;
(7) אם לילד למטה מגיל 5 או מי שאחראי לו במקומה;
(8) אם לשלושה ילדים או יותר, שגיל כל אחד מהם הוא למטה מ-16 שנה או מי שאחראי להם במקומה.
3. הגבלת זמן
לא תוטל חובה על פי תקנות אלה ליותר מאשר לארבע שעות ביממה, אולם אם היה מפקד-הגא מחוזי סבור כי צרכים מידיים של ההתגוננות האזרחית מחייבים זאת, רשאי הוא, באישור ראש הגא, להורות בצו כי החובה כאמור תוטל ליותר מאשר לארבע שעות.
4. שחרור מקיום חובה
(א) מי שהצו חל עליו רשאי, תוך חמישה ימים מהיום שבו הגיע הצו לידיעתו, לפנות בכתב לועדה שתמונה על ידי ראש הגא (להלן - הועדה) בבקשה לפטור אותו מחובת התייצבות לפיו.
(ב) לכל מחוז-הגא תהיה ועדה אחת או יותר והיא תהיה של חבר אחד או יותר.
(ג) הועדה רשאית, בהתחשב בטעמי בריאות או משפחה או בטעמים אחרים כיוצא באלה, לאשר את הבקשה ולשחרר את המבקש מחובת התייצבות על פי תקנות אלה או לדחות הבקשה.
(ד) הועדה תדון בבקשה תוך שלושה ימים מיום קבלתה.
5. חובה להתייצב
הגשת בקשה לועדה אינה פוטרת את המבקש מן החובה להתייצב על פי תקנות אלה ולקיים כל חובה המוטלת על פיהן כל עוד לא החליטה הועדה לאשר את הבקשה; אולם מפקד-הגא מחוזי, או מי שהוסמך על ידיו לכך, ישחרר אדם ממילוי חובה ביממה פלונית, אם נוכח שאין הוא מסוגל לכך מטעמי בריאות או משפחה או מטעמים אחרים כיוצא באלה, או אם הוגשה לו תעודת-רופא המעידה על אי-כשרו למלא את החובה.
6. הודעה על החלטה
הועדה תודיע למבקש ולמפקד-הגא מחוזי את החלטתה בבקשה.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 2496.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ