אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההתגוננות האזרחית (סדרי העבודה והדיונים של המועצה הארצית, המועצה המחוזית ושל ועדותיהן והדיונים בהן), תשכ"ה-1965

תקנות ההתגוננות האזרחית (סדרי העבודה והדיונים של המועצה הארצית, המועצה המחוזית ושל ועדותיהן והדיונים בהן), תשכ"ה-1965

תקנות ההתגוננות האזרחית (סדרי העבודה והדיונים של המועצה הארצית, המועצה המחוזית ושל ועדותיהן והדיונים בהן), תשכ"ה-1965 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6א ו-27 (ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מועצה ארצית" - מועצה ארצית של הגא שהוקמה על פי סעיף 4 לחוק;
"מועצה מחוזית" - מועצה מחוזית של הגא שהוקמה על פי סעיף 6 לחוק.
2. כינוס המועצה הארצית (תיקון: תשל"ז)
ראש הגא יכנס המועצה הארצית לישיבות כל אימת שיראה צורך בכך, והוא יקבע את סדר היום לישיבותיה.
3. הזמנה לישיבות
הזמנה בכתב לישיבת המועצה הארצית המפרטת את סדר-יומה תימסר לחבריה לפחות שבעה ימים לפני מועד הישיבה; אולם הזמנה לישיבה בתקופת קרבות, הזמנה שנקבעה על-ידי ראש הגא כדחופה, וכן הודעה על ביטול ישיבה או דחייתה תימסר במוסד ובדרך הנראים לראש הגא כיעילים.
4. מנין חוקי
המנין החוקי בישיבות המועצה הארצית הוא כדלהלן:
(1) בתקופה שאינה תקופת קרבות -
(א) שליש מחברי המועצה הארצית, ובכללם היושב-ראש;
(ב) לא היה בישיבת המועצה הארצית מנין חוקי, יקבע היושב-ראש מועד חדש לישיבה. במועד החדש שנקבע כאמור יהיו שלושה חברי המועצה ובכללם היושב-ראש, מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום בישיבה הקודמת של המועצה שלא היה בה מנין חוקי. ההזמנה לישיבה במועד החדש תכלול אזהרה שישיבה זו תתקיים גם במנין חוקי כאמור בפיסקה זו;
(2) בתקופת הקרבות - שלושה חברי המועצה הארצית, ובכללם היושב-ראש.
5. ניהול ישיבות
ראש הגא ישב ראש בישיבות המועצה הארצית וינהל אותן בהתאם לסדר היום.
6. קבלת החלטות
(א) החלטות המועצה הארצית יתקבלו ברוב דעות של חבריה המצביעים בישיבה שנוכח בה מנין חוקי.
(ב) ההצבעה תהיה בהרמת ידיים.
(ג) חוקיות החלטה של המועצה הארצית לא תיפגע מחמת זו בלבד שהזמנה שנשלחה בעוד מועד לחבר מחבריה לפי מענו לא הגיעה לידיו.
7. פרוטוקול
(א) בישיבות המועצה הארצית יתנהל פרוטוקול שיכלול פרטים אלה:
(1) שמות חברי המועצה הארצית הנוכחים בישיבה;
(2) סדר היום;
(3) ההחלטות שנתקבלו.
(ב) היושב-ראש יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול והעתק ממנו יישלח לכל חבר מחברי המועצה.
8. ישיבות המועצה המחוזית והפיקודית (תיקון: תש"ל)
על ישיבות המועצה המחוזית והפיקודית יחולו הוראות תקנות 2 עד 7, בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכל הסמכויות לכינוס המועצה הארצית וניהול ישיבותיה שיוחדו על פיהן לראש הגא יהיו מסורות לצורך כינוס המועצה הפיקודית וניהול ישיבותיה למפקד הגא פיקודי ולצורך כינוס המועצה המחוזית וניהול ישיבותיה - למפקד הגא מחוזי.
9. הזמנת מבקש
(א) לפני מתן החלטתה של בקשה לבטל הודעת הצבה או לבטל קריאה או לדחותה, הכל לפי סעיף 7ג לחוק, רשאית המועצה המחוזית להזמין את המבקש להופיע בפניה או להמציא לה מסמכים התומכים בבקשתו.
(ב) המועצה המחוזית תיתן נימוקים להחלטתה.
10. ועדת המועצה המחוזית לפי סעיף 7ג(ג) לחוק
(א) לצורך תקנה זו -
"ועדה" - הועדה שנבחרה על-ידי המועצה המחוזית לצורך סעיף 7ג(ג) לחוק.
(ב) שני חברי הועדה ובכללם היושב-ראש הם מנין חוקי בישיבותיה.
(ג) הועדה רשאית להזמין את המבקש להופיע בפניה או להמציא מסמכים התומכים בבקשתו.
(ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות של המצביעים בישיבה שנוכח בה מנין חוקי. ההצבעה תהיה בהרמת-ידיים; היו הדעות שקולות, תהיה דעתו של היושב-ראש מכרעת.
(ה) הועדה תתן נימוקים להחלטותיה.
(ו) על יתר סדרי העבודה של הועדה, והדיונים בה, במידה שלא נקבעו בתקנה זו, יחולו הוראות התקנות 2 עד 7, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
11. ועדת המועצה המחוזית על פי סעיף 13 לחוק
על סדרי העבודה של ועדה שנבחרה לפי סעיף 13(ד) לחוק ועל הדיונים בה, במידה שלא נקבעו בחוק או על ידי הועדה עצמה, יחולו הוראות תקנה 10(ב) עד (ה), ובמידה שלא נקבעו גם בתקנה כאמור, יחולו הוראות התקנות 2 עד 7, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 1682; תש"ל, 412; תשל"ז, 944.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ