אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההתגוננות האזרחית (הגשת תלונה וסדרי הדין בדין משמעתי), תשל"א-1971

תקנות ההתגוננות האזרחית (הגשת תלונה וסדרי הדין בדין משמעתי), תשל"א-1971

תקנות ההתגוננות האזרחית (הגשת תלונה וסדרי הדין בדין משמעתי), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לתוספת לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "חבר-הגא" - חבר הגא שאינו חייל.
2. המוסמכים להגיש תלונה
אלה מוסמכים להגיש תלונה נגד חבר הגא:
(1) מפקד יחידת הגא שאליה הוצב אותו חבר הגא;
(2) חבר הגא הממונה על המשמעת ביחידה;
(3) חייל או חבר הגא שראש הגא הסמיכו לכך.
3. טופס התלונה
התלונה תיערך לפי הטופס שיקבע ראש הגא.
4. הגשת תלונה
(א) תלונה תוגש, תירשם ותימסר בדרך שבה מגישים, רושמים ומוסרים תלונה נגד חייל על-פי חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, ועל-פי פקודות הצבא.
(ב) התלונה תובא תוך תשעים ושש שעות ממועד הגשתה כאמור בפני קצין שיפוט המוסמך לדון בתלונה.
5. תלונה נפרדת
על כל עבירה ונגד כל נאשם תיערך תלונה נפרדת.
6. פרטים לא מדוייקים על הנאשם
היו חסרים בטופס התלונה מקצת הפרטים על הנאשם או חל אי-דיוק בפרטים הרשומים בו, לא תיפסל בשל כך התלונה, אם על-פי הפרטים הרשומים בטופס ניתן לזהות את הנאשם.
7. העברת תלונה שהופנתה בטעות
הובאה תלונה לפני קצין שיפוט שאינו מוסמך לדון את הנאשם, יעבירה אל קצין השיפוט המוסמך לדונו.
8. פעולות קצין השיפוט
(א) קצין שיפוט שלפניו הובאה תלונה רשאי לעשות אחת מאלה:
(1) לבטל את התלונה כאמור בתקנה 11;
(2) לדון בה בעצמו;
(3) להעביר אותה, כל עוד לא גזר דינו של הנאשם או לא זיכהו, לדיון לפני קצין שיפוט אחר.
(ב) החלטה לפי תקנת משנה (א)(1) או (3) יכול שתינתן גם שלא בפני הנאשם.
9. מועד הדיון בתלונה
המועד שיקבע קצין השיפוט לדיון בתלונה לא יהיה מאוחר מארבעה-עשר יום ממועד הבאת התלונה בפניו.
10. העברת תלונה על ידי קצין שיפוט
(א) לא יפסוק קצין שיפוט בתלונה אם נתקיים אחד מאלה:
(1) הוא קיבל הוראה להעביר את התלונה למפקדו שאף הוא קצין שיפוט או למפקד הגא מחוזי;
(2) הנאשם ביקש להעביר את התלונה למפקדו של קצין השיפוט שאף הוא קצין שיפוט או למפקד הגא מחוזי.
(ב) הנאשם אינו רשאי לבקש העברת התלונה כאמור בתקנת משנה (א)(2) אלא פעם אחת.
11. ביטול התלונה
בטרם מצא קצין שיפוט את הנאשם זכאי או אשם, רשאי הוא לבטל את התלונה אם נוכח שאין מקום להאשמה או שקיימות נסיבות אחרות המצדיקות לדעתו את ביטולה.
12. נימוקים לביטול תלונה
ביטל קצין שיפוט תלונה כאמור בתקנה 11, יפרט בטופס התלונה את נימוקיו לכך ויודיעם למפקדו.
13. סדרי הדין
(א) קצין שיפוט ינהל את הדיון בהתאם לסדר שנקבע לכך בטופס התלונה.
(ב) בתחילת הדיון יקרא קצין השיפוט בפני הנאשם את התלונה, ישאל אותו אם הבין אותה, יודיע לו על זכותו לבקש העברת הדיון כאמור בתקנה 10(א)(2) וישאל אותו לאחר מכן אם -
(1) הוא מודה באשמה; או
(2) אינו מודה באשמה; או
(3) אינו מודה באשמה, אך מודה בעובדות המפורטות בתלונה או בחלק מהן.
14. הודאת הנאשם באשמה או בעובדות
(א) הנאשם רשאי שלא להשיב לשאלה לפי תקנה 13(ב) ואם השיב רשאי הוא בתשובתו להודות בעובדות הנטענות בתלונה, בכולן או במקצתן, או לכפור בהן, וכן לטעון עובדות נוספות, בין אם הודה כאמור ובין אם לאו.
(ב) הודה הנאשם בעובדות הנטענות בתלונה, בכולן או במקצתן, יחליט קצין השיפוט, לאחר ששמע את דברי הנאשם, אם למצוא את הנאשם אשם, או יחליט אם לשמוע עדים.
15. גביית עדות
(א) קצין שיפוט רשאי לשמוע עדים או להתיר הגשת עדות בכתב או לקבל ראיות אחרות, הכל כפי שימצא לנכון, וכן רשאי הוא לסרב לבקשת הנאשם לשמוע עד אם הוא סבור שעדותו אינה נוגעת לענין או שתוכן עדותו ניתן להוכחה בדרך אחרת.
(ב) קצין שיפוט לא ישמע עד אלא בפני הנאשם ולא יסתמך בפסקו על עדות בכתב בלי שניתנה קודם לנאשם הזדמנות לעיין בה.
(ג) עיקרי העדויות שהושמעו בפני קצין השיפוט ועיקרי המסמכים שהוגשו לו יירשמו בטופס התלונה במקום המיועד לרישום פרטי העדויות.
16. דברי הנאשם
לפני מתן הפסק יתן קצין השיפוט הזדמנות לנאשם להשמיע דבריו.
17. מתן הפסק
עם תום הדיון יחליט קצין השיפוט אם למצוא את הנאשם אשם או זכאי, יודיע את החלטתו לנאשם וירשום את הפסק בטופס התלונה.
18. קביעת העונש
מצא קצין השיפוט את הנאשם אשם יעיין קצין השיפוט בגליון ההתנהגות של הנאשם או ברשימת הרשעותיו הקודמות בדין משמעתי - אם ישנן - יתן לנאשם הזדמנות להשמיע את דבריו לגבי העונש ולאחר מכן יטיל עליו אחד הענשים המפורטים בסעיף 2 לתוספת לחוק; לפני הטלת העונש רשאי קצין השיפוט לשמוע עד או לקבל כל ראיה אחרת אשר לדעתו יסייעו לשיקול נאות של מידת העונש.
19. מועד לדיון בערר
הגיש חבר הגא ערר על פסק, יקבע מפקד הגא המחוזי או ראש הגא (להלן - קצין השיפוט הדן בערר) את הדיון בערר תוך ארבעה-עשר יום מיום קבלת הערר; היה העורר חבוש על-פי הפסק שעליו עוררים, ידון בו קצין השיפוט הדן בערר, תוך שבעים ושתיים שעות מקבלת הערר.
20. סדר הדין בערר
התייצב העורר לערר, יקריא בפניו קצין השיפוט הדן בערר את דברי התלונה ואת הפסק שניתן נגד העורר ויתן לו הזדמנות להשמיע דבריו לפני שיחליט בערר; לפני מתן החלטתו רשאי קצין השיפוט הדן בערר לשמוע עדים או לקבל ראיות, אם מצא כי הדבר דרוש למען עשיית צדק בקשר לתלונה.
21. מסירת הודעה על החלטה בערר
החלטת קצין השיפוט שדן בערר תובא לידיעת העורר במקום, אם ניתנה בפניו, ותובא לידיעתו תוך שבעה ימים, אם ניתנה שלא בפניו.
22. אי-קיום מועדים
אי-קיום המועדים הקבועים בתקנות אלה לא יפגע בתוקף ההליכים לפיהן.
______________________________
1 ק"ת תשל"א, 1109.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ