אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההתגוננות האזרחית (איפול), תשי"ז-1956

תקנות ההתגוננות האזרחית (איפול), תשי"ז-1956

תקנות ההתגוננות האזרחית (איפול), תשי"ז-1956 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"שעת האיפול" - פרק הזמן שבין שקיעת השמש ובין זריחתה;
"בנין" - כל מבנה קבוע או ארעי המשמש, או המיועד לשמש, כולו או מקצתו מקום מגורים, עבודה או עסק, או להשהיית אנשים או בעלי חיים;
"בעל בנין" - לרבות מי שמקבל, או זכאי לקבל, דמי שכירות מהבנין, בין בזכות עצמו ובין בתורת סוכן, נאמן או אפוטרופוס, או מי שהיה מקבל דמי שכירות מהבנין אילו היה מושכר, ולגבי בנין שיש עליו חוכר או חוכר משנה לתקופה העולה על 15 שנה - אותו חוכר או חוכר משנה;
"חלון" או "דלת" - לרבות כל פתח בקירותיו החיצוניים או בגגו של בנין;
"העלאת אור" - לרבות הדלקת אש או כל פעולה אחרת הגורמת להפצת אור או ניצוצות;
"כלי רכב" - כל כלי הסעה או גרירה בדרך וכן כל מכונה או מיתקן המוסעים דרך כלל על גלגלים או על שרשראות;
"רכב מנועי" - כלי רכב המונע בכוח מיכני, לרבות -
(1) אופנוע, אף אם מחוברת אליו סירת אופנוע;
(2) תלת-אופנוע;
(3) אופניים ותלת-אופן אף אם הם מונעים במנוע-עזר;
"אוטובוס" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להולכת 12 נוסעים או יותר, נוסף על נהגו;
"ימין" או "שמאל" - לגבי כל-רכב - צד ימין או צד שמאל ביחס לכיוון התנועה;
"ראש הגא" - לרבות מי שהוסמך על ידיו.
2. איסור להעלות אור בשעות האיפול
לא יעלה אדם אור בשעות האיפול בשום מקום - חוץ מן המקומות שבהם הותר להעלות אור או בהתאם להוראות שנקבעו לכך - אלא אם ניתן לו היתר מיוחד מאת ראש הגא ובהתאם לתנאי ההיתר.
2א. היתר שר הבטחון (תיקון: תשל"ד)
על אף האמור בתקנות אלה רשאי שר הבטחון לתת היתר כללי להעלות אור בשעות-האיפול, ורשאי הוא לקבוע תנאים או סייגים בהיתר כאמור.
3. איפול בנין
לא יעלה אדם אור בתוך בנין בשעות האיפול אלא אם -
(1) כל חלון ודלת אופלו באופן שלא תבקע החוצה קרן אור, בין גלויה ובין מעוממת;
(2) כל מנורה בחדר המדרגות אופלה במעטה בלתי חדיר לאור, חוץ מפתחה כלפי מטה בקוטר שלא יעלה על 3 סנטימטר, ובלבד שהפתחה כוסתה בנייר כחול כהה וחדיר לאור, או נצבעה בצבע כחול כהה, סמיך וחדיר לאור;
(3) בפתח המשמש כניסה לבנין או יציאה ממנו הותקן סידור מתאים וילונות כפולים עשויים מחומר בלתי חדיר לאור, או שהותקן תא מיוחד המונע בקיעת אור החוצה בשעת כניסה ויציאה.
4. איפול פנסי רחוב
לא יעלה אדם אור בפנסי-רחוב בשעות האיפול אלא אם -
(1) כל פנס-רחוב אופל במעטה בלתי-חדיר לאור, חוץ מפתחה כלפי מטה בקוטר שלא יעלה על 10 סנטימטר, ובלבד שהפחתה כוסתה בנייר כחול-כהה וחדיר לאור, או נצבעה בצבע כחול-כהה, סמיך וחדיר לאור;
(2) כל פנסי הרחוב המשמשים לתאורה ציבורית קשורים במתג אחד או יותר, כפי שיקבע מפקד-הגא מחוזי הנוגע לדבר.
5. הפסקת רמזורים
פעולת הרמזורים תופסק בשעות האיפול.
6. איפול רכב מנועי
לא יעלה אדם אור ברכב מנועי בשעות האיפול אלא אם -
(1) פנסי החזית צבועים בשכבה עבה של צבע שחור או מכוסים בכל חומר אחר בלתי-חדיר לאור, חוץ מסדק לרוחב של פנס שארכו 80 מילימטר, רחבו 10 מילימטר, וקוו העליון נמצא 60 מילימטר מעל לנקודה התחתית של זגוגית הפנס ולא פחות מ-10 מילימטר מתחת למרכז הזגוגית, והסדק צבוע בצבע-כחול-בהיר וחדיר לאור;
(2) הפנסים הצדדיים הקטנים צבועים בשכבה עבה של צבע שחור או מכוסים בכל חומר אחר בלתי-חדיר לאור, חוץ מפתחה בקוטר של 10 מילימטר במרכזו של כל פנס הצבועה בצבע כחול-בהיר וחדיר לאור;
(3) כל האורות שבפנסים האחוריים כבויים, חוץ מהפנס האחורי השמאלי שהאור בו דולק, והפנס צבוע בשכבה עבה של צבע שחור ובמרכזו פתחה בקוטר של 5 מילימטר צבועה בצבע כחול-בהיר וחדיר לאור.
7. תוספת אור באיפול אוטובוס
באוטובוס מותר להוסיף על האמור בתקנה 6 פנס קטן צבוע בצבע כחול-בהיר, שקוטר פתחתו המוארת אינו עולה על 10 מילימטר, ליד מוכר הכרטיסים לשימוש בשעת מכירת הכרטיסים בלבד, ופנס כאמור ליד דלת היציאה בפנים האוטובוס לשימוש בשעת הורדת נוסעים בלבד.
8. איפול ברכב
לא יעלה אדם אור ברכב לא-מנועי בשעות האיפול אלא לפי כללים אלה:
(1) באופניים ובתלת-אופן יהיו כל הפנסים צבועים בשכבה עבה של צבע שחור או מכוסים בכל חומר אחר בלתי-חדיר לאור, חוץ מפתחה בקוטר של 10 מילימטר במרכזו של כל פנס הצבועה בצבע כחול-בהיר וחדיר לאור;
(2) בעגלת-יד, בעגלה רתומה לבהמה וברכב לא-מנועי אחר יהיה הפנס צבוע בשכבה עבה של צבע שחור או מכוסה חומר אחר בלתי-חדיר לאור, חוץ משתי פתחות בקוטר של 15 מילימטר כל אחת במרכזו של הפנס הצבועות בצבע כחול-בהיר וחדיר לאור, האחת בצד הקדמי של הפנס, והאחת בצד האחורי שלו; הפנס יותקן בגובה שלא למעלה מ-150 סנטימטר ולא למטה מ-50 סנטימטר מעל פני הקרקע.
9. איפול בכלי רכב שבשירות הגא
על כלי-רכב שבשירות הגא יחולו תקנות אלה, הכל לפי סוג כלי-הרכב, אלא שבחזיתו ובאחוריו יותקן, במרכזם, פנס קטן הנותן אור ירוק מבעד לפתחה שקטרה אינו עולה על 10 מילימטרים.
10. איפול אורות אחרים
כל פנסי-האורות האחרים בכלי-רכב, שיש להדליקם לפי כל דין ואינם מנויים בתקנות אלה, יהיו צבועים בשכבה עבה של צבע שחור ובמרכזם פתחה בקוטר של 5 מילימטרים צבוע בצבע כחול-בהיר וחדיר לאור.
11. צביעת כלי רכב
(א) לא ינהג אדם כלי-רכב בשעות האיפול אלא אם נצבע מסביב למרכבו, סמוך ככל האפשר לחלקו בתחתון של המרכב, בפס לבן, אפקי, בלתי-מרוסק, שרחבו 6 סנטימטר לפחות.
(ב) ברכב מנועי, פרט לאופנוע, תיעשה הצביעה כאמור על פני קצות הכנפים, לאורך המדרכים, ובאין מדרכים - לאור החלק התחתון של המרכב, וכן לאורך הפגושות הקדמיים והאחוריים, ובאין פגושות - על חלקו הקדמי והאחורי של המרכב.
(ג) באופנוע תיעשה הצביעה, כאמור, על פני קצות הכנפיים.
12. סמכויות חבר הגא או שוטר
(א) כלי-רכב שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות 6 עד 11 רשאי חבר הגא בתפקיד או שוטר להורות לנוהג בכלי-הרכב או לאחראי לו להפסיק את הנסיעה בכלי הרכב ורשאי הוא - אם יראה צורך בכך - להעבירו למוסך קרוב או למקום-משתמר אחר.
(ב) הוראה זו אינה גורעת מאחריותו של נוהג כלי-הרכב לפי כל תקנה אחרת.
13. תחולה
תקנות אלה יחולו:
(1) לגבי בנין - על המחזיק בו;
(2) לגבי חדר-מדרגות או חלק אחר של בנין שאינו נמצא ברשות המחזיק - על בעל הבנין;
(3) לגבי פנס-רחוב - על האדם ועל הרשות המקומית או הרשות האחרת האחראים להחזקת הפנס;
(4) לגבי רכב - על בעליו, על הנוהג בו ועל המחזיק בו.
14. עונשין
מי שעבר הוראה מהוראות תקנות אלה או שהתרשל במילויין, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 75.- לירות או שני הענשים כאחד; ואם נעברה העבירה בתקופת-קרבות, דינו - מאסר שנה או קנס 300.- לירות או שני הענשים כאחד.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ז, 340; תשל"ד, 164.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ