אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח-2007

תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח-2007

תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(א) ו-(ג) ו-126 (א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, ובאישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח)
בתקנות אלה -
"בית עסק" - לרבות מען של משרד פרטי או ממשלתי, מוסד, תאגיד, בנק, בית מסחר, חנות, בית מלאכה, מפעל, בית מלון או כל בית אירוח ובכלל זה מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, וכל מקום שאינו מען מגורים פרטי;
"חבילה" - חבילה הנשלחת בדואר חבילות ומשקלה עד 20 ק"ג;
"כמותי בין-לאומי" - מכתבים, דברי דפוס או צרורות, לפי העניין, הנשלחים לחוץ לארץ בדרך הים והיבשה או בדרך האוויר ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:
(1) הדיוור, בכל משלוח, הוא של למעלה מ- 50 מכתבים, דברי דפוס או צרורות, לפי העניין;
(2) אופן הביול ייקבע מראש על ידי פקיד הדואר ובלבד שהמכתבים, דברי הדפוס או הצרורות, לפי העניין, לא יבוילו באמצעות בול דביק;
"כמותי לא ממוין" - דברי דואר מסוג רגיל כמותי, למעט עלונים, חבילות ומברקים, הנשלחים בארץ ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:
(1) הדיוור הוא, בכל משלוח, של 1,000 יחידות לפחות;
(2) אחידות במידותיהן של היחידות;
(3) כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום;
(4) היחידות נושאות מיקוד ובלבד ששיעור היחידות שאינן נושאות מיקוד או הנושאות מיקוד שגוי לא יעלה על 1% במשלוח;
(5) במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני הדיוור;
"כמותי ממוין" - דברי דואר, למעט עלונים, חבילות ומברקים, הנשלחים בארץ, ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:
(1) הדיוור הוא, בכל משלוח, של יחידות בכמות מזערית כנקוב להלן לצד כל סוג:
(א) סוג רגיל כמותי במשלוח אחד - 10,000;
(ב) סוג חריג כמותי במשלוח אחד - 3,000;
(2) אחידות במידותיהן של היחידות;
(3) כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום;
(4) היחידות ממוינות לפי אחד מאלה:
(א) סדר רץ של המיקוד, ולעניין דברי דואר מסוג חריג כמותי שמשקלם מעל 500 גרם - סדר רץ של שתי ספרותיו הראשונות בלבד, ובתנאי ששיעור היחידות שאינן נושאות מיקוד או הנושאות מיקוד שגוי לא יעלה על 1% במשלוח;
(ב) סדר המענים שהחברה פועלת לפיו בחלוקת הדואר, בנפרד לכל אחד מיישובי היעד שבמשלוח, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
(1) מניין היחידות לעניין הכמות המזערית בכל משלוח ייעשה במרוכז במקום שקבעה לכך החברה, לפני הפצתן לבתי הדואר שביישובי היעד;
(2) בתי הדואר שביישובי היעד אישרו, לפני חלוקת היחידות, את סדר המענים שלפיו מוינו;
(5) במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני הדיוור;
"כמותי רשום" - רישום דברי דואר במשלוח מרוכז, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות במען הנמען, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1) הדיוור, בכל משלוח, הוא של 100 יחידות לפחות;
(2) אחידות במידותיהן של היחידות;
(3) כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום;
(4) על דבר הדואר מודפסים או רשומים פרטי הנמען וברקוד שאישר פקיד
הדואר;
(5) המשלוח מלווה בקובץ ממוחשב של פרטי הנמענים;
"כמותי רשום מיוחד" - רישום דברי דואר במשלוח מרוכז, הכולל שלושה ניסיונות מסירה במען הנמען, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1) הדיוור, בכל משלוח, הוא של 200 יחידות לפחות;
(2) אחידות במידותיהן של היחידות;
(3) כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום;
(4) על דבר הדואר מודפסים או רשומים פרטי הנמען וברקוד שאישר פקיד הדואר;
(5) המשלוח מלווה בקובץ ממוחשב של פרטי הנמענים;
"כמותי תגוביינה" - מכתב, גלויה או איגרת שהנמען ביקש מראש לשלם את דמי הדואר בעד משלוחם ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1) המכתב הוא מסוג רגיל יחידני, ומשקל הגלויה או האיגרת אינו עולה על 50 גרם;
(2) הכמות הנשלחת לנמען היא של 1,000 יחידות לפחות;
(3) על דבר הדואר או העטיפה, בחלק העליון לאורכו בצד שמאל מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד הדואר המעיד כי דמי הדואר משולמים בידי הנמען, מספר אישור משלוח בשירות, וקווי זיהוי כפי שאישר פקיד הדואר;
(4) נתבקשה צבירה חודשית של דברי הדואר עם בקשת השירות; לעניין זה, תקופת הצבירה נמנית מתחילת כל חודש ועד לסיומו.
"כתבים ואבזרים לעיוורים" - כל אחד מאלה:
(1) חומר קריאה בכתב ברייל או בכתב בולט אחר;
(2) גיליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעיוורים;
(3) מפות תבליט;
(4) מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואבזריהן;
(5) מסגרות ולוחות לכתיבת כתב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר כתיבה רגיל ואבזריהם;
(6) עזרי לימוד לכתיבת כתב ברייל;
(7) עזרי לימוד למתמטיקה מיוחדים לעיוורים;
(8) תקליטים וסרטים מגנטיים לעיוורים;
(9) שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל;
(10) גלופות להדפסתם של כתבי ברייל;
(11) מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש לעיוורים;
(12) לוחות שרטוט מיוחדים לעיוורים;
(13) מקלות הליכה לעיוורים;
(14) רתמות הנחיה לכלבי נחיה לעיוורים;
"מרכז חלוקה" - מיתקן לחלוקת דברי דואר, שבו מותקנים תאי חלוקה אשר הוקצו לנמען על ידי החברה לצורך חלוקת דברי דואר הממוענים אליו, כחלופה לתיבת מכתבים בבית הנמען, למעט תאי דואר שבהם נתנה החברה אפשרות לנמען לקבל דברי דואר תמורת תשלום; לעניין זה - "חלוקת דברי דואר", למעט באמצעות שירות דואר נע;
"משלוח מבוטח" - דבר דואר שלפי בקשת השולח קיימת לגביו אחריות מוגדלת של החברה ושיעור הפיצוי המרבי בעדו, בשל אבדן, גניבה או נזק שאירעו לו לאחר קבלתו למשלוח ולפני מסירתו לידי הנמען או למען המיועד למסירה, לאחר סיום הליכי הבירור לגבי גורלו, הוא כדי שוויו אך לא למעלה מ- 25,000 שקלים חדשים בהתקיים תנאים אלה:
(1) ניתן לשולח אישור על קבלתו למשלוח ומסירתו טעונה אישור;
(2) בעת קבלתו למשלוח הצהיר השולח על ערכו;
(3) דמי משלוח לרבות התשלום בעד האחריות המוגדלת שולמו במלואם ובמועדם;
"סוג חריג יחידני" - מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית, שאינם מסוג רגיל יחידני;
"סוג חריג כמותי" - מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית, שאינם מסוג רגיל כמותי;
"סוג רגיל יחידני" - מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית שמתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:
(1) המשקל - עד 50 גרם;
(2) העובי - עד 5 מ"מ;
(3) האריזה - במעטפה מלבנית - מידה מזערית: 140 90 מ"מ; מידה מרבית: 160 237 מ"מ, ובלבד שבתחום המידות האלה אורכה של המעטפה הוא 1.4 לפחות מרוחבה;
(4) המעטפה אטומה ועשויה נייר, בגוון בהיר שאינו זוהר, במשלוחים שאינם מסוג כמותי ממוין בלבד;
(5) המעטפה סגורה על ידי קיפול החפי בגב המעטפה והדבקתו בדבק (בלא
סיכה, מהדק או חפץ מתכתי אחר);
(6) המען וכל דבר אחר הנוגע לסדרי הדיוור, רשום או מודפס על פני המעטפה במקביל לקו אורכה, במלבן הנמצא במרחק מרבי של 140 מ"מ מהצלע הימנית של המעטפה ובמרחק מזערי של 40 מ"מ מהצלע העליונה של המעטפה ו- 20 מ"מ מהצלע התחתונה והימנית של המעטפה; רישום המען על גביה נעשה כאמור במדריך הדואר;
(7) שולי הצלע העליונה באורך של 74 מ"מ מן הצד הימני של המעטפה מיועדים לביול בלבד; מותר למעטפה שמתקיימים בה התנאים האמורים שיהיה בה חלון, ובלבד -
(א) שיש בה חלון אחד בלבד סגור בשמשה שקופה נטולת צבע, ושצלעותיו מקבילות לצלעות המעטפה;
(ב) השמשה מודבקת במלואה בפנים המעטפה בלא גלים;
(ג) מיקום החלון אינו חורג אל שולי המעטפה שרוחבם כלהלן: שולי
הצלע העליונה - לא פחות מ- 40 מ"מ; שולי שאר הצלעות - לא פחות מ- 15 מ"מ;
(ד) המען הרשום הנשקף מבעד לחלון ממוקם כאמור בתנאי האמור בפסקה ( 6);
"סוג רגיל כמותי" - מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום בחברה) ודוגמה מסחרית שמשקלם עד 30 גרם, ושמתקיימים בהם התנאים שבפסקאות (2) עד (7) בהגדרה "סוג רגיל יחידני";
"עמוד" - עד עשרים שורות כתובות או עד מידה מרבית של 210 279 מ"מ, לפי העניין;
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים רצופים שתחילתה באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי או באחד באוקטובר, לפי העניין;
"שירות ליצואן" - סל שירותים ליצואן במשמעות "שירות ליצואן" במדריך הדואר;
"שירותי דואר כמותי" - כל אחד משירותים אלה: כמותי ממוין, כמותי לא ממוין, כמותי רשום, כמותי רשום מיוחד, כמותי תגוביינה, כמותי בין-לאומי, ו"שירות 24 " במשלוח כמותי כמפורט בפרט 5.2 שבסימן ב' בחלק א' בתוספת השניה;
"תגוביינה" - חבילה או דבר דואר אשר דמי הדואר בעד משלוחם משולמים בידי הנמען.
2. תשלומים בעד שירותי החברה
התשלום בעד שירותי החברה המפורטים בתוספות הראשונה והשניה יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות; שיעור התשלום האמור כולל מס ערך מוסף לפי דין.
3. הנחות לשירותי דואר כמותי
על אף האמור בתקנות אלה, קיבל אדם ברבעון שירותי דואר כמותי בהיקף כספי העולה על 300,000 שקלים חדשים, לא כולל מס ערך מוסף לפי דין (בתקנה זו - הסכום המזערי), תינתן הנחה בשיעור של 10% על כל סכום המשולם בעד שירותי דואר כמותי כאמור שניתנו באותו רבעון, העולה על הסכום המזערי; לעניין זה , "שירותי דואר כמותי" - למעט לעניין משלוח דואר כמותי אשר התשלום בעדו שולם באמצעות מכונת ביול, המשמשת להחתמת חותמת דואר המהווה הוכחה לתשלום דמי דואר, אשר אינה מחוברת למערכת הממוחשבת המנוהלת בידי החברה לשם התחשבנות לעניין תשלומים בעד שירותי דואר המתבצעים באמצעות מכונות ביול.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בחשון התשס"ח (1 בנובמבר 2007).
תוספת ראשונה - שלישית (תיקון: תשס"ח, תשס"ט, תש"ע) 2
____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 10; תשס"ח, 91, 1058; ,תשס"ט, 3, 1084; תש"ע, 535.
2 נוסח התוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ