אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008

תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008

תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(א), (ג) ו-(ד) ו-126 (א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, ובאישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
(א) בתקנות אלה -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש מאי 2007;
"השער היציג החדש" - השער היציג הממוצע של דולר ארצות הברית של אמריקה, שפרסם בנק ישראל לחודש מאי שקדם ליום העדכון;
"השער היציג היסודי" - השער היציג הממוצע של דולר ארצות הברית של אמריקה, שפרסם בנק ישראל לחודש מאי 2007;
"מקדם הפחתה" 0.995;
"תעריפי הבסיס" - התשלומים הקבועים בתוספות הראשונה והשניה; שיעורי התשלומים האמורים אינם כוללים מס ערך מוסף לפי דין;
"תקנות התשלומים" - תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37 (א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח-2007;
"T" - מספר השנים שחלפו מיום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) עד יום העדכון.
(ב) מונחים שלא הוגדרו בתקנות אלה יתפרשו כהגדרתם בתקנות התשלומים, לפי העניין.
2. עדכון תשלומים
סכומי התשלומים שבתוספת הראשונה והשניה לתקנות התשלומים, ישתנו ב-1 ביולי של כל שנה (בתקנות אלה - יום העדכון) על ידי עדכון תעריפי הבסיס, כשהם מוכפלים במקדם ההפחתה -
(1) לעניין שירותים בארץ - בשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי;
(2) לעניין שירותים לחוץ לארץ - בשיעור שינוי השער היציג החדש לעומת השער היציג היסודי.
3. הוספת מס ערך מוסף ועיקול סכומים
(א) סכומים שהשתנו לפי תקנה 2, יעוגלו, לאחר הוספת מס ערך מוסף לפי דין, לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות, כאשר סכום המסתיים ב-0.005 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכומי התשלומים בעד השירותים המפורטים להלן יעוגלו, לאחר הוספת מס ערך מוסף לפי דין, לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה אחת, כאשר סכום המסתיים ב-0.005 שקלים חדשים, יעוגל כלפי מטה:
(1) שירותי דואר כמותי;
(2) בשירותי משלוח מברק, בעד כל מילה נוספת כאמור -
(א) בתוספת הראשונה לתקנות התשלומים, בפרט משנה 2.3 שבחלק א' ובפרט משנה 4.3 שבחלק ב';
(ב) בתוספת השניה לתקנות התשלומים -
(1) בפרטי משנה 6.1.3 ו-6.2.3 שבסימן ב' לחלק א';
(2) בפרטי משנה 25.3.2 ,24.1.3 ו-25.4.2 שבסימן ד' לחלק ב';
(3) בשירותי קבלת מסר להעברה בפקסימילה ומסירתו, בעד כל עמוד נוסף כאמור, בתוספת השניה לתקנות התשלומים בפרטי משנה 7.1.2 ו-10.2 שבסימן ב' לחלק א'.
4. פרסום סכומים
המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספות הראשונה והשניה של תקנות התשלומים, כפי שהשתנו לפי תקנות 2 ו-3.
תוספת ראשונה - שניה 2
(תיקון: תש"ע)
___________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1030, 1058; תש"ע, 535.
2 נוסח התוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ