אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ"ד-1983

תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ"ד-1983

תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי), התשמ"ד-1983 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(א)(2) ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלו:
1. הגדרות
בתקנות אלה:
"מחיר במזומן" - המחיר שנקבע לטובין או לשירות אם הוא משתלם כולו בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות;
"מחיר באשראי" - המחיר שנקבע לטובין או לשירות אם הוא כולל ריבית על המחיר במזומן בשל כך שכולו או חלק ממנו אינו משתלם בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות;
"עסקה באשראי" - עסקה שנקבע לה מחיר באשראי;
"ריבית" - כל תמורה שמשלם הצרכן בקשר לעסקה באשראי שיש בה משום תוספת על המחיר במזומן, לרבות הוצאות גבייה, דמי דואר, הוצאות משפטיות וכל תשלום אחר, בין שנקראים בשם ריבית ובין שנקראים בשם אחר;
"הטבה" - הנחה, הטבה כספית או הטבה בעין, שלה זכאי הצרכן בעיסקה במזומן אך אינו זכאי לה כאשר היא עיסקה באשראי;
"סכום האשראי" - המחיר במזומן פחות הערך הכספי של הטבה ופחות הסכום ששילם הצרכן במזומן בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות.
2. שיעור הריבית על פי חישוב שנתי
שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבמחיר באשראי, שיש להציגו ולהודיע עליו לצרכן לפי תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי ומכירות מיוחדות), התשמ"ג-1983 יחושב על פי הנוסחה, או לוח מקדמי סילוקין או שיטת החישוב, הכל כמפורט בתקנות אלה.
3. אשראי המסולק בתשלום יחיד
בעסקה באשראי שבה סכום האשראי מסולק בתשלום יחיד, יחושב שיעור הריבית השנתי באחת משתי דרכים אלה בלבד: על פי הנוסחה או לוח מקדמי סילוקין עבור אשראי המסולק בתשלום יחיד, הכל כמפורט בתוספת הראשונה.
4. אשראי המסולק בתשלומים חדשיים שווים ורצופים
בעסקה באשראי שבה סכום האשראי מסולק בתשלומים חדשיים שווים ורצופים, יחושב שיעור הריבית השנתי באחת משתי דרכים אלה בלבד: על פי הנוסחה או לוח מקדמי סילוקין עבור אשראי המסולק בתשלומים חדשיים שווים ורצופים, הכל כמפורט בתוספת השניה.
5. אשראי המסולק באופנים אחרים
בעסקה באשראי שבה סכום האשראי אינו מסולק באחד האופנים המצויינים בתקנות 3 ו-4, יחושב שיעור הריבית השנתי בשיטה הכללית המתוארת בתוספת השלישית.
6. אשראי צמוד
בעסקה באשראי שבה סכום האשראי צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד אחר או לשער החליפין של מטבע חוץ יחושב שיעור הריבית השנתי בהתעלמות מן ההצמדה והעוסק יודיע לצרכן כי הריבית היא בנוסף להצמדה, תוך ציון מהות ההצמדה.
7. הנחות יסוד
(א) הנוסחאות והלוחות שבתוספת הראשונה והשניה מושתתים על הנחות יסוד אלה:
(1) הריבית מחושבת אחת לחודש;
(2) הצרכן, מקבל האשראי, מחוייב בריבית בעד חודש פלוני בסופו של אותו חודש;
(3) הריבית מתוספת לאשראי בסוף כל חודש, ומאותו מועד היא נחשבת חלק בלתי נפרד של האשראי;
(4) התשלומים לסילוק האשראי מבוצעים ברווחי זמן של חדשים שלמים ממועד כריתת הסכם המכר או הסכם השירות וברווחי זמן של חדשים שלמים זה מזה.
(ב) הנחות היסוד שבפסקאות (1) (2) ו-(3) חלות גם לגבי השיטה הכללית המתוארת בתוספת השלישית.
8. הנחיות ודוגמאות
ההנחיות שבתוספות לתקנות אלה והדוגמאות שצורפו להן, באות להסביר ולהבהיר בלבד ובכל מקרה של סתירה עדיף נוסח התקנות, הנוסחאות, הלוחות והשיטה הכללית.
9. לוח עזר
להמרה של שיעור ריבית שנתי לשיעור ריבית חדשי או שיעור ריבית יומי ולהיפך ניתן להעזר בלוח שבתוספת הרביעית.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלו שלושה חדשים מיום פרסומן.
שיעורי ריבית
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ