אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), תשכ"ב-1961

תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), תשכ"ב-1961

תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), תשכ"ב-1961 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2, 3 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956 אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"עץ" - עץ הדר מהסוג קומקואט;
"שתיל" - שתיל עץ;
"רכב" - ענף עץ או חלק ממנו המשמש להרכבה;
"משתלה" - משתלה לקומקואטים;
"המחלה" - מחלת הטריסטזה ((Tristeza;
"המנהל" - מנהל המדור להדברת מחלות באגף להגנת הצומח של משרד החקלאות;
"בעל" - לגבי משתלה - לרבות אחד הבעלים וכן מי שמנהל עסקי הבעלים או עסקי אחד מהם.
2. עסקאות ברכב
לא יעביר אדם לאחר בשום דרך מדרכי העברה את הבעלות על רכב או את החזקה בו, וכן לא ירכוש בכל דרך את הבעלות עליו או את החזקה בו ולא ירכיבנו, אלא אם נלקח מעץ שנרשם לפי תקנות אלה.
3. בקשה לרישום עץ
בקשה לרישום עצים תוגש למנהל בטופס שיקבע.
4. בדיקה וסימון
הוגשה בקשה כאמור בתקנה 3 יבדוק מפקח על הצמח (להלן - מפקח) את העצים ולאחר שמצאם נקיים מהמחלה וראויים לריבוי יסמנם במספרים לשם זיהוי וימסור לבעל העצים תעודת-רישום בטופס שיקבע המנהל.
5. ספר רישום ועיון
המנהל ינהל ספר רישום של העצים שעליהם ניתנו תעודות רישום. העתק ממנו יונח במשרד האגף להגנת הצומח, רחוב דרור 6, תל-אביב יפו, וכל מעונין רשאי לעיין בו בשעות הקבועות לקבלת קהל.
6. אגרה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2
בעד בדיקת עץ תשולם אגרה בסך 3.20 שקלים חדשים; בעד סימון ורישום עץ תשולם אגרה בסך 1.10 שקלים חדשים.
7. מסירת רכב
לא ימסור בעל עץ רשום רכב לאחר, אלא בנוכחות מפקח ויחד עם תעודת-מסירה בטופס שיקבע המנהל.
8. ספר רישום של משתלה
בעל משתלה יסמן את השתילים שבמשתלה במספרים לשם זיהוי בדרך שיורה המנהל וינהל ספר רישום השתילים בטופס שיקבע המנהל.
9. שמירה על תעודות מסירה
בעל משתלה ישמור את תעודות המסירה שנמסרו לפי תקנה 7 כל עוד השתילים שלגביהם ניתנו התעודות נמצאים ברשותו.
10. הצגת מסמכים
בעל משתלה יציג, לפי דרישה לפני מפקח את ספר הרישום של המשתלה ואת תעודת המסירה שהוא חייב בשמירה לפי תקנה 9.
11. סמכות להשמיד
מצא מפקח שתילים שהורכבו ברכב שנלקח מעץ בלתי רשום לפי תקנות אלה או שבעל השתילים אינו יכול להוכיח את מוצא הרכב, או שהם נגועים במחלה, רשאי הוא לצוות בכתב על בעל השתילים להשמידם בנוכחתו במועד ובאופן שייקבע על ידיו.
12. קיום אחריות פלילית
השמדת שתילים לפי תקנה 11 לא תגרע מאחריותו הפלילית של בעל השתילים.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 413; תשמ"א, 1564; תשמ"ב, 228, 1104, תשמ"ג, 190, 1119; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68; י"פ תשמ"א, 1288.
2 תקנה 1 לתקנות האגרות החקלאיות (הצמדה למדד) קובעת הצמדת האגרה שבתקנה 6 למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ