אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגנה על כינויי מקור (הנוהל בועדות ערר), תשכ"ז-1966

תקנות הגנה על כינויי מקור (הנוהל בועדות ערר), תשכ"ז-1966

תקנות הגנה על כינויי מקור (הנוהל בועדות ערר), תשכ"ז-1966 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק הגנת כינויי מקור, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדת הערר שהוקמה על פי סעיף 30 לחוק.
2. מועד להגשת ערר
ערר על החלטת הרשם יוגש תוך ששים יום מיום מתן ההחלטה שעליה עוררים.
3. הגשת כתב ערר
הערר יוגש בארבעה עותקים, בצירוף מספר עותקים כמספר הצדדים האחרים שנטלו חלק בהליך שהתקיים בפני הרשם ושעל ההחלטה בו מוגש הערר; הערר יימסר למשרד הרישום של בית המשפט המחוזי שבתחומו לשכת הועדה, או יישלח בדואר רשום לפי מענה שפורסם ברשומות.
4. פרטים שיש לפרט בכתב הערר (תיקון: תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ו)
(א) בערר יפורטו -
(1) כינוי המקור נושא ההליך בפני הרשם;
(2) מהות ההליך שהתקיים בפני הרשם ומספר התיק;
(3) שמות בעלי הזכות ומענם למסירת מסמכים;
(4) שמות הצדדים האחרים ומענם למסירת מסמכים;
(5) נימוקי הערר בקיצור.
(ב) לערר יצורפו ארבעה העתקים מהחלטת הרשם.
5. חתימת ערר
כתב הערר ייחתם ביד העורר או ביד בא כוחו.
6. המשיבים
כל מי שהיה צד להליך בפני הרשם ולא הצטרף כעורר לערר יראו אותו כמשיב, ואם לא היה צד להליך בפני הרשם זולת העורר, יהיה הרשם המשיב.
7. עותקים למשיבים
הוגש כתב ערר לועדה, יישלח עותק מכתב הערר לרשם ולכל אחד מהמשיבים.
8. קביעת מועד לשמיעת הערר
יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר, והזמנות לעורר ולמשיבים יישלחו בדואר לפחות שלושים יום לפני המועד לשמיעת הערר.
9. פרסום הזמנה למעוניינים להתייצב (תיקון: תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ו)
(א) הרשם יפרסם ברשומות ולפחות בשני עתונים נוספים הודעה על מועד שמיעת הערר ויזמין כל אדם מעונין להתייצב ולטעון טענותיו בערר.
(ב) מי שמבקש לטעון טענות לפי תקנת משנה (א) יודיע על כך ליושב ראש הועדה לפחות חמישה ימים לפני שמיעת הערר.
10. שמיעת הערר
הועדה תשמע תחילה עדים שהשמעת עדותם נתבקשה, לאחר מכן - את טענות העורר וטענות המשיב, את טענות הרשם - אם אינו צד אך ביקש להשמיע טענותיו, ולאחרונה - טענותיהם של אנשים שביקשו להתייצב ולטעון לפי תקנה 9; העורר רשאי, ככל שהדבר ייראה לו, להשיב לטענות המשיב.
11. אי-הופעת בעל-דין
לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר והוכח שההזמנה נמסרה לו, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.
12. דחיית הדיון
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו - לדחות את המשך הדיון, אם הדחיה דרושה, לדעתה, למען הצדק.
13. החלטת הוועדה
(א) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חבריה.
(ב) סירב חבר מחברי הועדה לחתום על החלטה, יציין היושב ראש את הדבר בחתימת ידו.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 414; תשל"ט, 1608; תשמ"א, 31, 1373; תשמ"ג, 20; תשמ"ו, 715.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ