אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב), התשס"ז-2007

תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב), התשס"ז-2007

תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב), התשס"ז-2007 1
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל עסק" - בעל מפעל או אדם אחר שעיסוקו סחר במוצרי תעבורה, הרכבתם או פירוקם;
"יומן" - פנקס לרישום פרטי חלקים משומשים וכלי רכב שמהם פורקו או שבהם הורכבו;
"מוצר תעבורה" - כהגדרתו בסעיף 18 א לחוק;
"מפעל" - כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
התש"ל 2-1970 ;
"רשומה" - פרטי חלק משומש הנרשמים ביומן.
2. רישום החלק, והרכבתו של חלק משומש
הורכב ברכב חלק משומש שמקורו ברכב אחר, ירשום בעל עסק שבו הורכב החלק, נוסף על פרטי הרכב שבו הורכב, גם פרטים אלה:
(1) פרטי הרכב שבו הורכב, לרבות תוצר ודגם הרכב, צבעו, שנת הייצור שלו ומספר הרישוי שלו;
(2) סוג החלק, מיקומו ברכב וצבעו;
(3) שם בעל הרכב שבו הורכב, מספר הזהות שלו או מספר החברה;
(4) תאריך ההרכבה של החלק;
(5) המחיר ששולם בעד החלק;
(6) מספר החשבונית או תעודת המשלוח;
(7) פרטי השמאי שבדק את הרכב שבו הורכב החלק, ככל שבדיקה כזו נעשתה.
3. רישום פירוקו של החלק
פורק מרכב חלק, ירשום בעל העסק שבו פורק החלק מן הרכב נוסף על פרטי החלק ותאריך הפירוק גם פרטים אלה:
(1) פרטי הרכב שממנו פורק, לרבות תוצר ודגם הרכב, צבעו, שנת הייצור שלו ומספר הרישוי שלו;
(2) סוג החלק, מיקומו ברכב וצבעו;
(3) שם בעל הרכב שממנו פורק החלק, מספר הזהות שלו או מספר החברה;
(4) פרטי השמאי שבדק את הרכב שממנו פורק החלק, ככל שבדיקה כזו נעשתה.
4. רישום יבוא, קניה, מכירה או העברה של חלק משומש
יובא חלק משומש, נקנה, נמכר או הועבר לאחר בדרך אחרת, ירשום בעל העסק שייבא, קנה, מכר או העביר כאמור, נוסף על פרטי החלק, תאריך העסקה וזהות היבואן, הקונה המוכר, המעביר או המקבל, לפי הענין, גם פרטים אלה:
(1) הפרטים האמורים בתקנה 2( 5) ו-( 6);
(2) פרטי רשימון היבוא של החלק, אם יובא, לרבות מספרו ותאריך הוצאתו.
5. מועד רישום חלק משומש
בעל עסק ירשום חלק משומש או חלק שהגיע לידיו בתוך 72 שעות מפירוקו מרכב או מקבלתו בדרך אחרת.
6. ניהול יומן ורישום בו
(א) רישומים כאמור בתקנות 2 עד 5 יבצע בעל עסק ביומן שהוא ינהל באחת מדרכים אלה:
(1) יומן ידני שיתקיימו בו כל אלה:
(א) הרישום ייעשה בעט;
(ב) דפי היומן ימוספרו;
(ג) לא ייתלשו ממנו דפים;
(2) יומן מחשב שיתקיימו בו כל אלה:
(א) התוכנה לא תאפשר ביצוע שינויים בפרטים שהוזנו ביומן, לאחר שמירתם;
(ב) התוכנה תאפשר הפקה זמינה ומיידית של היומן או של רשומות
מתוכו, לפי סדר כרונולוגי;
(ג) בדף מידע המופק מן המחשב יצוינו שם בעל העסק, התקופה שאליה
מתייחס הדף ומספרו הסידורי ביומן.
(ב) רישומים ביומן כאמור בתקנות 2 ו 3, יהיו לפי חלק א' בתוספת הראשונה ורישומים ביומן כאמור בתקנה 4, יהיו לפי חלק ב' בתוספת הראשונה.
7. שמירת יומן או רשומה
(א) אבד או נגנב יומן או נמחקה רשומה ממנו, יודיע בעל העסק למשטרה על הגניבה, האבדן או המחיקה, לפי הענין, בתוך 48 שעות מעת שנודע לו הדבר.
(ב) בעל עסק ישמור ברשותו את היומן למשך חמש שנים מיום שנרשם בו הרישום האחרון.
8. תלונה על גניבת חלק
נגנב חלק משומש החייב ברישום, יגיש בעל העסק תלונה על הגניבה בתחנת המשטרה הקרובה למקום עסקו, בתוך 48 שעות ממועד גילויה, ויצרף לתלונתו את היומן שבו מצויה הרשומה של החלק המשומש שנגנב.
9. תעודת בדיקה
תעודת הבדיקה שלפי סעיף 3(א 1) לחוק, תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה.
10 . איסור שימוש בחלק משומש
לא יתקין אדם חלק משומש ברכב שניזוק וטרם חלפו שנתיים ממועד רישומו ברישיון הרכב.
11 . שמירת מסמכים
מסמכים שהומצאו למבטח או לתאגיד כמשמעותו בסעיף 3א לחוק, לפי סעיפים 3(א)( 2) ו-( 3) ו- 3א לחוק, יישמרו במשך 5 שנים.
תוספת ראשונה - תוספת שניה3
____________________
1 ק"ת תשס"ז, 856.
2 סעיף 13 לתקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב), התשס"ז-2007 (ק"ת תשס"ז, 856) קובע:
"13. הוראת מעבר
בעל עסק שברשותו, ביום התחילה, חלק החייב ברישום, ירשום ביומן את הפרטים המפורטים בתקנה 2, בתוך 30 ימים מיום התחילה."
3 נוסח התוספת אינו מובא.
____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ