אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-13 לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב)
בתקנות אלה -
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"סמל" - סמל המורה על איסור עישון בצורה המופיעה בתוספת הראשונה, או בצורה דומה, להנחת דעתו של המנהל, בצבע אדום או בצבע אחר שאישר המנהל;
"כניסה" ו"יציאה" - כניסה ויציאה מכל פרוזדור, חדר או אולם בבנין שהוא מקום ציבורי;
"הדפסה" - הדפסה על שלט, לרבות הטבעה בו, באותיות דפוס בולטות לעין ובאופן שאינו ניתן למחיקה.
2. צורתם ותכנם של שלטים (תיקון: תשנ"ד, תשס"ב)
(א) שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי, מודפסים, הכל לפי הנוסח, סדר הדברים והצבע באחד הנוסחים כמופיע בתוספת השניה, לפי הענין (להלן - צורת השלט).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר השימוש בשלט בצורה שונה מן האמור בתוספת השניה, המצביע בבירור ובאופן בולט על איסור עישון, ובלבד שבשלט יופיעו סמל והוראה על איסור העישון.
(ג) המנהל רשאי, בהודעה בכתב למחזיק במקום ציבורי, לפסול שלט כאמור בתקנת משנה (ב), ועל המחזיק להתקין שלט אחר שאישר המנהל, בתוך 30 ימים.
3. מספרם של שלטים, מקומות התקנתם וגודלם (תיקון: תשמ"ט, תשס"ב, תשס"ג)
(א) במקומות ציבוריים המפורטים בטורים א' ו-ב' בתוספת השלישית יותקנו שלטים במקומות המפורטים בטור ג', במספר שלא יפחת מן האמור בטור ד', ושגדלם לא יפחת מן האמור בטור ה' לצדם.
(ב) השלטים יותקנו על הקיר, על עמוד תמיכה או בתליה מן התקרה בגובה של 1.80 מטר עד 220 מטרים מהרצפה, אלא אם כן יש הוראה אחרת בתוספת השלישית.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי המנהל, לבקשת מחזיק כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק, להתיר בכתב התקנת שלטים בגודל, במספר ובמקומות התקנה אחרים, ובלבד שהשלטים יצביעו בבירור ובאופן בולט על איסור עישון.
4. עיצוב השלט (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ה, תשס"ב)
(א) גודל הסמל יהיה שליש לפחות מגודלו של השלט.
(ב) האותיות שבשלט יהיו בגופן מודגש, לא מקושטות (sans serif), ויהיו ברורות וקריאות.
(ג) שלט שבו מצוין מיקומו של חדר עישון, גודל האותיות לענין זה לא יעלה על גודל האותיות בהוראה בדבר איסור העישון.
5. דרכי קביעתם של השלטים (תיקון: תשס"ג)
(א) שלט ייקבע למקומו, באמצעות חומר או אבזר קשיח המבטיח קביעתו של השלט באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה ללא הוצאת החומר או האבזר.
(ב) השלט ייקבע במקום גלוי לעין, שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה גם בעת שמתהלכים או נוכחים במקום הציבורי בני אדם.
6. חובת הארת שלטים (תיקון: תשמ"ט)
(א) במקום ציבורי כאמור בפרט 1 בתוספת לחוק, יותקן השלט עם סידורי הארה חשמלית בו, באופן שמלוא תכנו של השלט יואר כאשר ההארה החשמלית בו נדלקת.
(ב) אור החשמל בשלט ידלוק במשך כל זמן שהמקום הציבורי חשוך בעת שהוא פתוח לציבור או נמצאים בו בני אדם.
7. הוראות כלליות (תיקון: תשמ"ט)
(א) שלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון.
(ב) צבעו של שלט לא יהיה עשוי חומר רעיל או חומר העלול לגרום סכנה לבריאות האדם.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום ציבורי מן המנויים בפרטים 7 ו-8 בתוספת לחוק, יכול ששלט המוצמד לדופן או לחלון בהתאם להוראות שבתוספת השלישית יהיה עשוי חומר גמיש.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה שלישית
(תיקון: תשנ"ד, תשנ"ה, תשס"ב, תשס"ג)
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 907, תשמ"ט, 1044; תש"ן, 746; תשנ"ד, 1312; תשנ"ה, 257, 704; תשס"ב, 79, 144; תשס"ג, 960.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ