אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל"ט-1979

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל"ט-1979

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל"ט-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 134א ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תש"ס)
בתקנות אלה -
"קיצבה" - קיצבה המשתלמת לפי פרקים ב, ג, ו-2 וט2 לחוק אך למעט קיצבה לפי סעיף 69(א)(1) או לפי סעיף 127 כה(א)(3) ולמעט הטבה המשתלמת לפי הסכם שנערך לפי סעיף 200 לחוק;
"1. הוראת שעה
לגבי התקופה שעד יום ג' בתשרי התשס"א (2 באוקטובר 2000), יראו כאילו במקום ההגדרה "קצבה" בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גמלה), התשל"ט-1979, נאמר:
"קצבה" - קצבה המשתלמת לפי פרקים ה', ט', י"א ו-י"ג לחוק, למעט קצבה לפי סעיף 112(א)(1) לחוק, ולמעט הטבה המשתלמת מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק, אך לרבות קצבת ניידות המשתלמת מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק."
"הכנסה" - הכנסה מכל מקור שהוא למעט הכנסה מהמקורות המנויים להלן:
(1) קיצבה לפי פרק ה' לחוק;
(2) הענקה המשתלמת לפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949;
(3) דמי מחיה ליתום המשתלמים לפי סעיף 90א לחוק;
(4) קיצבה מיוחדת לפי סעיף 69 לחוק או לפי סעיף 127 כה(א)(3) לחוק;
(5) קיצבת ניידות המשתלמת לפי הסכם שנערך לפי סעיף 200 לחוק;
"תקנות השיקום" - תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956;
"פקיד שיקום" - פקיד שיקום שמונה לפי תקנות השיקום;
"הכשרה מקצועית" - הכשרה מקצועית הניתנת לפי תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות וליתומים), תש"ל-1970.
2. הזכאי לבקש מקדמה
המוסד רשאי לתת מקדמה -
(1) לתובע קיצבה, אם הוכיח, להנחת דעתו של המוסד, שהוא לכאורה זכאי לקיצבה, אך טרם הושלמו כל הליכי הטיפול בתביעתו;
(2) למקבל קיצבה, אם לדעת פקיד שיקום הפועל לפי הוראות השיקום המקצועי כאמור בתקנה 8 לתקנות השיקום, הוא זקוק למקדמה לצורך ביצועה של תוכנית שיקום או לצורך הכשרה מקצועית, לפי הענין, ובלבד שתיוותר למקבל הקיצבה ולבן זוגו, לאחר ניכוי המקדמה לפי תקנות אלה, הכנסה בסכום השווה ל-80% מהקיצבה האמורה בסעיף 127לז(א) או (ב), לפי הענין.
3. מקדמה לתובע קיצבה
(א) סכום המקדמה לתובע קיצבה, כאמור בתקנה 2(1), יהיה בסכום שלא יעלה על סכום הקיצבה שהיתה מגיעה לו לפי החוק, אילו אושרה תביעתו.
(ב) מקדמה לפי תקנה זו תשולם בכל חודש, אך תקופת תשלום המקדמה לא תעלה על ששה חדשים.
(ג) מקדמה שניתנה לפי תקנה זו תנוכה במלואה מהסכום הראשון שישתלם לתובע קיצבה, לכשתאושר תביעתו ובאם סכום המקדמה עלה על הסכום האמור, תנוכה יתרת המקדמה מהקיצבה עד לניכוי כל סכום המקדמה.
4. מקדמה למקבל קיצבה
(א) סכום המקדמה למקבל קיצבה, כאמור בתקנה 2(2), לא יעלה על סכום הקיצבה החודשית המשולמת לו לפי החוק, כפול שש.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהיה המוסד רשאי לתת מקדמה מוגדלת לנכה הזכאי לקיצבת נכות לפי פרקים ג' או ט2 לחוק, לצורך שיקום כלכלי, סיוע בפתרון בעיות דיור או ניידות, שפקיד שיקום אישר לגביו שהוא זקוק למקדמה למטרות אלה.
(ג) מקדמה מוגדלת כאמור בתקנת משנה (ב) תהיה בשיעורים כדלקמן:
(1) לפי שנקבעה דרגת נכות שהיא פחותה מ-50% - עד לסכום הקיצבה המקסימלית לפי סעיף 67, כפול שלוש;
(2) למי שנקבעה דרגת נכות שאינה פחותה מ-50% - עד לסכום הקיצבה המקסימלית כאמור, כפול שש.
(ד) מקדמה שניתנה לפי תקנה זו תנוכה מהקיצבה המשתלמת כך שסכום כל המקדמה ינוכה תוך שלושים חדשים ואם ניתנה מקדמה מוגדלת כאמור בתקנת משנה (ב) - תוך ארבעים ושמונה חדשים.
5. בקשה למקדמה
בקשה למקדמה תוגש על גבי טופס שקבע לכך המוסד.
6. (בוטלה) (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ו)
______________________________
1 ק"ת תשל"ט, 644; תש"ם, 955; תשמ"א, 449; תשמ"ב, 694; תשמ"ה, 966; תשמ"ו, 766; תש"ס, 574.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ