אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג-1983

תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג-1983

תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג-1983 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127טז1 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ובהתייעצות עם שר האוצר לענין תקנה 2 ובהסכמתו - לענין תקנה 6א, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "התקופה הקובעת" - שנתיים מיום השחרור משירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 (נוסח משולב).
2. עבודה מועדפת
כעבודה מועדפת לענין סעיף 127טז1 לחוק תיחשב עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה כמפורט בתוספת.
3. תשלום מענק מלא
זכאי למענק לפי סעיף 127טז1 (ב) לחוק, ישולם לו מענק בסכום המתקבל מהכפלת מחצית השיעור לחייל, כפי שהשיעור בתוקף ביום התשלום, ב-138 פחות מספר ימי האבטלה שבעדם קיבל דמי אבטלה ב-11 החדשים שקדמו בתכוף לתחילת העבודה המועדפת המזכה במענק לראשונה.
4. זכאות למענק חלקי
זכאי כאמור בסעיף 127טז1 (ב)(1) לחוק, ישולם לו מענק חלקי, אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא עבד בעבודה מועדפת שהציעה לו לשכת התעסוקה 25 ימי עבודה רצופים לפחות תוך 21 החדשים הראשונים של התקופה הקובעת;
(2) הוא עבד ברציפות בעבודה מועדפת שהציעה לו לשכת התעסוקה ב-3 החדשים האחרונים של התקופה הקובעת.
5. חישוב תקופת עבודה
(א) הפסיק אדם לעבוד בעבודה מועדפת בשל שירות מילואים או בשל מחלה או בשל אבל במשפחה, תצורף תקופת עבודתו בעבודה מועדפת עובר להפסקה, לתקופת עבודה מועדפת אחרי ההפסקה, ובלבד שחזר ועבד בעבודה מועדפת תוך 7 ימים מיום שחרורו משירות המילואים או מיום החלמתו או מיום סיום ימי האבל, לפי הענין.
(ב) בחישוב תקופת העבודה המזכה במענק לא תובא בחשבון תקופת עבודה שלאחר תום התקופה הקובעת.
(ג) עבד אדם שבוע עבודה מלא במקום עבודה שנהוג בו לעבוד 5 ימים בשבוע, יראו לענין חישוב תקופת העבודה המזכה במענק כאילו עבד 6 ימים באותו שבוע.
6. חישוב מענק חלקי
(א) עבד אדם בעבודה מועדפת תקופה המזכה אותו במענק חלקי כאמור בתקנה 4, ישולם לו מענק בסכום המתקבל מחלוקת המענק המחושב כאמור בתקנה 3 ב-150 כפול במספר ימי העבודה בעבודה המועדפת.
(ב) שולם לזכאי מענק חלקי ולאחר מכן שוב עבד בעבודה מועדפת תקופה המזכה אותו במענק חלקי לפי תקנה 4(1), ישולם לו מענק חלקי חדש בעד תקופת עבודתו הנוספת שיחושב לפי תקנת משנה (א), ובלבד שמספר ימי העבודה שבעדם ישולמו המענקים לאותו זכאי לא יעלה על 150 בסך הכל.
6א. עבודה מועדפת שהיא עבודה מתאימה (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א)2
לענין סעיף 127 טז1(ו) לחוק, ישולם מענק לפי הוראות סעיף 721טז(א), (ב)(2), (ג) ו-(ד) ובהתאם לתקנות אלה למי שלשכת שירות התעסוקה היפנתה אותו, תוך 12 חדשים מיום שחרורו משירות סדיר, לעבודה מועדפת שהיא לגביו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 127ז לחוק, ובלבד שאילו לשכת שירות התעסוקה לא היתה מציעה לו עבודה מתאימה הוא היה זכאי לדמי אבטלה: "עבודה מועדפת", לענין תקנה זו - עבודה בבנין ובאתרי גידולים חקלאיים בבתי אריזה ובמפעלי תעשיה כאמור בסעיפים א', ב' ו-ד' בתוספת.
7. מועדים להגשת התביעה
תביעה למענק תוגש:
(1) במענק מלא - בתום תקופת העבודה המזכה במענק, אף אם התובע ממשיך לעבוד בעבודה המועדפת;
(2) לפי תקנה 4(1) - בתום ששה חדשים מיום שהתובע החל את עבודתו בעבודה המועדפת המזכה במענק או בתום התקופה הקובעת, לפי המוקדם;
(3) לפי תקנה 4(2) - בתום התקופה הקובעת.
8. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ח)
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בחשון התשמ"ג (4 בנובמבר 1982).
תוספת
(תקנה 2)
רשימה של סוגי עבודה ומקצועות שהעבודה בהם תיחשב כעבודה מועדפת לענין סעיף 127טז1 לחוק:
א. במפעלי תעשיה, מלאכה ותידלוק
(א) עבודות מתכת -
1. מסגרות וריתוך
2. חרטות וכרסום
3. חשמלאות
4. מכונאות
5. מכשירנות
6. משחיזנות
(ב) הלבשה -
7. חייטות ותפירה
8. גזרנות
9. תפירת עור
(ג) עבודות בלתי מקצועיות
10. עבודה בלתי מקצועית בתעשיית המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות עבודה בתחנות דלק, הפעלת מכונות ועבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית.
ב. בבנין
כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית.
ג. בבתי מלון
1. מלצרות
2. טבחות
3. חדרנות
4. עבודה בלתי מקצועית לרבות שטיפת כלים ועבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית.
ד. אתרי גידולים חקלאים ובתי אריזה
עבודה בלתי מקצועית לרבות עבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 534; תשמ"ח, 873; תשמ"ט, 1325; תשנ"א, 760; תשנ"ח, 1065.
2 תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת) (תיקון), התשמ"ח-1988 (ק"ת תשמ"ח, 873, תשמ"ט, 1325; תשנ"א, 760) קובעת תוקף תיקון תקנה 6א עד יום 31.8.1990.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ