אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי"ח-1958

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי"ח-1958

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי"ח-1958 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 74 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, ולאחר התייעצות בועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. מספר חברי המועצה (תיקון: תשי"ט, תשכ"ב, תשכ"ט, תש"ל, תשס"ד, תשס"ז)
המועצה תהיה מורכבת מ-56 חברים כולל שר הרווחה המשמש יושב-ראש המועצה (להלן - היושב-ראש).
2. הרכב המועצה (תיקון: תשי"ט, תשכ"ב, תשכ"ט, תש"ל, תש"ס2, תשס"ד)
(א) ואלה הם חברי המועצה:
(1) היושב-ראש;
(2) שני נציגי משרד הרווחה, שני נציגי משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, נציג משרד החינוך התרבות והספורט, נציג משרד האוצר, נציג משרד הבריאות ונציג משרד הקליטה;
(3) נציג הסוכנות היהודית בארץ-ישראל;
(4) שנים-עשר נציגי העובדים ושנים-עשר נציגי המעבידים;
(5) ארבעה נציגי המשק החקלאי ושלושה נציגי העובדים העצמאיים;
(6) שלוש נציגות ארגוני נשים;
(7) ששה מומחים;
(8) נציג המרכז לשלטון מקומי בישראל;
(9) נציג של ארגון וולונטרי בתחום הרווחה;
(10) 4 נציגי ארגונים המייצגים אנשים עם מוגבלות.
(ב) גוף המיוצג במועצה על ידי יותר מנציג אחד, יכלול בהמלצתו לפי תקנה 3, ככל שניתן בנסיבות הענין, מועמדות נשים, באופן שיקדם ייצוג הולם לבני שני המינים במועצת המוסד.
(ג) ניתן לשוב ולמנות חבר המועצה לתקופת כהונה אחת נוספת רצופה של המועצה.
3. מינוי חברי המועצה (תיקון: תשס"ד)
(א) נציגי העובדים במועצה יתמנו על ידי שר הרווחה לפי המלצת ארגוני העובדים שלדעת השר הם מייצגים את העובדים.
(ב) נציגי המעבידים, המשק החקלאי, העובדים העצמאיים וארגוני הנשים יתמנו על ידי שר הרווחה לפי המלצת ארגונים ארציים של גופים אלה שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר; לענין תקנת-משנה זו יראו את חברת העובדים של ההסתדרות הכללית של העובדים העיברים בארץ-ישראל כארגון ארצי של מעבידים.
(ג) המומחים יתמנו על ידי שר הרווחה.
(ד) נציג של ארגון וולונטרי שעליו החליט שר הרווחה, יתמנה בידי השר בהתאם להמלצת הארגון.
(ה) נציגי הארגונים המייצגים אנשים עם מוגבלות, יתמנו בידי שר הרווחה לפי המלצת ארגונים של אנשים עם מוגבלות, שלדעת השר נוגעים בדבר, ולאחר התייעצות עם הנציבות כהגדרתה בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ה-1995.
4. הפסקת החברות במועצה (תיקון: תש"ל, תשס"ד)
החברות במועצה תיפסק אם חבר -
(1) התפטר על ידי מסירת הודעה בכתב ליושב-ראש;
(2) עבר עבירה פלילית שיש בה משום קלון, או נמצא פסול-דין;
(3) נעדר משלוש ישיבות רצופות של המועצה ולדעת היושב-ראש לא היתה סיבה סבירה להיעדרו;
(4) נעדר מישיבות המועצה ששה חדשים רצופים או, לדעת היושב-ראש ניתן לצפות מראש שייעדר מהישיבות ששה חדשים רצופים;
(5) חדל לייצג את ארגון הנוגע בדבר והובא הדבר בכתב לידיעת היושב-ראש;
(6) היה לעובד המוסד או לפוסק רפואי כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת-נכות לנפגעי-עבודה), תשט"ז-1956, או נתמנה לשופט בבית דין לעבודה, בועדת-תביעות, בועדות-שומה או בועדה רפואית;
(7) נתמנה להיות נציג-ציבור בבית-הדין לעבודה.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ח, 1052; תשי"ט, 669; תשכ"ב, 1610; תשכ"ט, 1082, 1546; תש"ל, 2005; תש"ס, 190; תשס"ד, 957; תשס"ז, 331.
2 תקנות 2 ו-3 לתקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון), התש"ס-1999 (ק"ת תש"ס, 190) קובעות:
"2. תחולה
תקנות אלה יחולו על מינויים של חברי המועצה לאחר תחילתן.
3. הוראות מעבר
על אף האמור בתקנה 2(ג) לתקנות העיקריות, חבר המועצה אשר סיים שתי תקופות כהונה רצופות במועד הרכבתה לראשונה של המועצה לאחר תחילתן של תקנות אלה, יוכל לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה רצופה אחת נוספת."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ