אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תשכ"ה-1965

תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תשכ"ה-1965

תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תשכ"ה-1965 1
(תיקון: תשנ"ז)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 377 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, אני מתקין תקנות אלו:
1. דמי הביטוח בעד חייל (תיקון: תשל"א, תשל"ו, תשמ"א, תשנ"ז)
דמי הביטוח בעד אדם המשרת בצבא-הגנה לישראל שירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע (להלן - חייל) הם בשיעור האמור בפרטים 2, 3, 8, 9 ו-10 של לוח י' לחוק.
2. החייב בדמי הביטוח (תיקון: תשל"א, תשל"ו, תשל"ח, תש"ם, תשמ"ג, תשמ"ז, תשנ"ז, תשס"ו-2)
(א) דמי הביטוח כאמור בתקנה 1 ישולמו עלידי אוצר המדינה על בסיס שכרו של החייל. אולם לא יבוא בחשבון סכום שכר העולה על שכר המכסימום האמור בפרט 1 של לוח י"א לחוק.
(ב) אוצר המדינה רשאי לנכות מהשכר של חייל דמי ביטוח בשיעורים המפורטים להלן:
(1) 3.95% מחלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע.
(2) 0.35% מחלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע.
3. חייל שהוא גם עובד עצמאי (תיקון: תשל"א, תשל"ו, תשמ"א, תשנ"ז)
חייל שהוא גם עובד עצמאי (להלן - חייל עובד עצמאי) ישלם דמי ביטוח לפי פרטים 1, 3, 4, 8, 9 ו-10 של לוח י' לחוק, מהכנסתו כעובד עצמאי שאינה עולה על ההפרש שבין שכרו כחייל ובין המכסימום הנקוב בפרט 2 של לוח י"א.
4. מסירת פרטים ואישורים (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ח)
(א) חייל עובד עצמאי ימסור למוסד, עד ה15- בפברואר של כל שנת מס, בנוסף לכל דין וחשבון שהוא נדרש למסור על פי החוק, פרטים על שכרו החדשי בחודש ינואר של אותה שנת מס, או על שכרו החדשי בחודש הראשון של שנת המס בה החל ביטוחו כעובד עצמאי.
(ב) הודיע החייל על שינוי בשכרו, יראו את הודעתו של הסכום ששונה כהצהרה על שינוי בהכנסה.
(ג) לצורך תשלום מקדמות בכל שנה שוטפת יראו את הסכום שעליו הוצהר לפי תקנה זו כהכנסה שעליה הוצהר לפי תקנה 23 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים), התשל"א-1971 (להלן - תקנות בדבר מקרים מיוחדים).
(ד) חייל עובד עצמאי ימציא למוסד, תוך שלושה חדשים מתום כל שנת מס, אישור מהצבא על הכנסתו כחייל באותה שנת מס.
5. החזר תשלום יתר (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ז)
התברר על פי האישורים שהמציא החייל כי נגבו ממנו דמי ביטוח מהכנסה העולה על הסכום המרבי לפי סעיף 348(א) לחוק, יחולו הוראות תקנה 9 לתקנות בדבר מיקרים מיוחדים, בשינויים המחויבים.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 1692, 2150; תשל"א, 1492; תשל"ו, 1253; תש"ם, 1694; תשמ"א, 710; תשמ"ג, 141; תשמ"ה, 982, 1244; תשמ"ז, 106; תשמ"ח, 510; תשנ"ז, 473; תשס"ו, 316.
2 תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 316) קובע לענין תיקון תקנה 2:
"2. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), והן יחולו על ניכוי דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ