אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46, 47, 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חקלאות" - לרבות מיון, אריזה ושינוע של תוצרת חקלאית והצרכים הכרוכים בכל אלה:
1. גידולי שדה, גידולי גן, מטעים, בתי צמיחה, משתלות, גני נוי וגנים ציבוריים;
2. גידול בעלי חיים, גידול דגים, גידול עופות והדגרת ביצים;
3. ענף הרפת, ענף הלול וענף המכוורת;
4. ייעור והפקת עץ מיערות;
5. הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (4);
6. מטרה כלשהי של ישוב חקלאי או ישוב קיבוצי, או של תושב של אלה, למעט בניה ובניה הנדסית;
7. מטרה כלשהי של מוסד לחינוך חקלאי או מוסד למחקר חקלאי, למעט בניה ובניה הנדסית.
"מכונה חקלאית" - טרקטור או מכונה המשמשת בחקלאות, לרבות התקן מיכני המשמש להנעה, ולרבות גל מעביר כח, ממסרת ורצועת הנעה של התקן חשמלי, כימי או אחר;
"חלק מבצע" (Point Operation) - חלק במכונה חקלאית המבצע למעשה את תפקיד המכונה.
2. הפעלת מכונה חקלאית
לא יפעיל אדם מכונה חקלאית ולא יחזיק מכונה חקלאית לשם הפעלה אלא אם כן התקימו בה הוראות תקנות אלה.
3. גידור לבטח של מכונה חקלאית
כל אחד מהחלקים של מכונה חקלאית, כמפורט להלן, יגודר לבטח:
1. במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים - כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין;
2. בכל מניע ראשי חוץ ממניעים כאמור בפסקה (1) - כל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין בין שהמניע הראשי או גלגל התנופה נמצא בבית מכונות ובין אם לאו.
3. בממסרת - כל חלק שלה;
4. במכונות שאינו מניע ראשי או ממסרת - כל חלק מסוכן שבהן למעט חלק מן החלקים האמורים בפסקאות (1), (2) ו-(3), שהוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל עובד בקרבת המכונה כאילו גודר לבטח.
4. גידור בעת תיקון
כל גידור או התקן בטיחות שהותקן בהתאם להוראות תקנות אלו יהיה מבנה של ממש, ויקויים ויוחזק במקומו למעט בעת תיקון, הכנה לתיקון או פעולת אחזקה, ובלבד שהסרת הגידור או התקן הבטיחות הכרחית לשם הפעולה האמורה.
5. גידור בחלק המבצע
הפעלת מכונה חקלאית ללא גידור לבטח של חלק מבצע מותרת רק אם ננקטו אמצעים נאותים למניעת סיכון מהמפעיל ומאחרים.
6. העפת עצמים
במכונה חקלאית העלולה לגרום בעת הפעלתה תעופה של עצמים יותקנו גידורים יעילים למניעת תעופתם ולהבטחת שלום המפעיל ואחרים.
7. גרירה
מכונה חקלאית הנגררת (להלן - נגררת) על ידי טרקטור, מכונה אחרת או כלי רכב (להלן - גורר) תחובר לגורר באופן שיאפשר שליטה בנגררת ובאופן שהנגררת תובטח היטב מפני הינתקות בלתי מבוקרת.
8. עובדים על מכונה חקלאית
במכונה חקלאית אשר עליה עובדים אנשים לצורך הפעלתה יותקנו:
(1) מעקות ומדרגות לעליה בטוחה של העובדים;
(2) מושבים במספר מספיק לישיבת כל העובדים;
(3) אם היא נגררת, יהיה אמצעי אשר יאפשר קשר מיידי ויעיל בין העובדים לבין מפעיל הגורר.
9. הסעה
לא יסע אדם על מכונה חקלאית אלא אם כן הוא יושב על המושב.
10. מיתקנים בגובה
מיתקן המחובר למכונה חקלאית או לחלק ממנה, הניתן להרמה והורדה, לא יישאר במצב מורם אלא כשיש הכרח בכך.
11. אין לטפל במכונה חקלאית ואין לתקן אותה אלא אם כן החלק המורם שלה או המיתקן המחובר אליה כשהוא מורם מובטח באופן מיכני מפני ירידה בלתי מבוקרת.
12. איסור מכירה
לא ימכור אדם, לא ישכיר ולא ישאיל מכונה חקלאית אלא אם כן התקיימו בה הוראות תקנות אלה, לפי הענין.
13. הוראות בעברית
יצרן, יבואן או סוכן מטעמם לא ימכור מכונה חקלאית אלא אם כן סיפק ללקוח הוראות הפעלה ובטיחות של המכונה החקלאית בכתב בשפה העברית.
14. חובותיו של יצרן או יבואן
על פי דרישת לקוח יספק יצרן או יבואן של מכונה חקלאית או סוכן מטעמם רק את מגיני המכונה או גידוריה עד תום שבע שנים מיום הספקת המכונה החקלאית.
15. רשיון
לא ימסור אדם למטרת הפעלה מכונה חקלאית אשר על פי כל דין חייב הנוהג בה ברשיון נהיגה או ברישוי הפעלה אחר, אלא לבעל רשיון נהיגה בר תוקף או רישוי אחר כאמור, לפי הענין.
16. עליה ממכונה חקלאית
מפעיל של מכונה חקלאית ניידת בעלת כושר תנועה עצמי -
(1) לא יניע אותה ולא יגרום לתנועתה אלא ממושב המפעיל;
(2) לא יעזוב את מושב המפעיל כל עת שהמכונה בתנועה;
(3) ימנע מכל אדם לעלות או לרדת ממכונה חקלאית הנמצאת בתנועה.
17. השגחה על מכונה מונעת
מפעיל מכונה חקלאית לא יעזוב את המכונה, כל עוד פועל המנוע שלה, ללא השגחה, ולא ישאיר בה מפתח התנעה בהעדרו.
18. ביקורת בטיחות
לא ימסור אדם מכונה חקלאית לאחר לשם הפעלה אלא לאחר שבדק את תקינותה מבחינה בטיחותית ווידא כי קיימים בה מגינים ומנגנוני בטיחות תקינים.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 798.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ