אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבהמות והעופות (הובלה בדרך הים), 1936

תקנות הבהמות והעופות (הובלה בדרך הים), 1936

תקנות הבהמות והעופות (הובלה בדרך הים), 1936 1
1. השם
תקנות אלו תיקראנה תקנות הבהמות והעופות (הובלה בדרך הים), 1936.
2. פירוש
בתקנות אלו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר -
"בהמות", חוץ אם נאמר בפירוש אחרת, פירושן בקר, כבשים, עזים ושאר בהמות מעלות-גרה, סוסים, פרדות, חמורים וחזירים;
"בקר", פירושו, פרים, שוורים, פרות, עגלות, פרות מעוברות ועגלים;
"עופות", פירושם, עופות-בית, ברווזים, אווזים, תרנגולי-הודו ויונים;
"נמל", כולל מקום.
3. הטלת התקנות
הוראות תקנות אלה תחולנה על כל ספינה שמובילים בה בהמות או עופות לצורך יבואם לישראל, או יצואם הימנה:
בתנאי שהוראות תקנות 4(1)(ב), (2), 6(1), (2) ו-(3), 7(1) ו-9, לא תחולנה על ספינות הנושאות בהמות לשם יבואן לישראל, בנסיעה הנמשכת בדרך כלל פחות משמונה-עשרה שעות.
4. חלקי הספינות שמותר להשתמש בהם
(1) אסור להסיע בהמות -
(א) על יותר משלושה סיפונים; או
(ב) על כל סיפון שאיננו סגור כולו מכל צדדיו ומכוסה למעלה בסיפון קבוע אלא שבימים שבין 1 במאי ועד 30 בספטמבר, ועד בכלל, מותר להוביל את הבהמות על גבי סיפון מוגבה פתוח, בתנאי שקבועותיו יהיו עד כמה שאפשר בהתאם לפירוטים המתוארים בתוספת הראשונה לתקנות אלה; או
(ג) במדפים הערוכים אחד ע"ג השני על כל סיפון או ע"ג איזה מבנה ארעי בסיפון; או
(ד) בכל סוכה שע"ג תא שבו מוגבלות שאר בהמות, אך בשום מקרה אחר אסור להסיען ע"ג סוכות שגובה גדרותיהן עולה על 45 ס"מ מהסיפון ואשר לא התקינו בהם אמצעי-גישה אחרים לחלל שמתחת; או
(ה) בתחתיתה של כל ספינה שאין לה חלל מספיק בין סיפונה וקרקעיתה כדי לאפשר לבהמות לעמוד זקופות במצבן הטבעי בריווח של 30 ס"מ לפחות בין החלק הגבוה ביותר של אותן הבהמות כשהן עומדות, והסיפון ממעל; או
(ו) בכל חלק אשר אם תעמודנה בו עלולות הן להפריע להנהלה המתוקנת של הספינה או לאיוורורה או לבטחונה.
(2) בהמות כשהן נמצאות בספינה צריך להגן עליהן יפה בפני היזקות או סבל-יתר וצריך שלא תיפגענה מן האויר ושהמים לא יחדרו אליהן.
(3) מובילים עופות רק ע"ג הסיפון הפתוח שיהא סגור היטב בצדדיו ומכוסה במפרשי-קנבוס כדי שהעופות יהיו מוגנים די הצורך בפני מזג האויר והים.
5. (בוטל) (תיקון: 1940)
6. מכלאות, ארגזים וקבועות בספינות
(1) יש להוביל את כל הבהמות במכלאות אלא אם כן הן נתונות בתוך ארגז, תיבה או כלי-קיבול מתאים אחר. כשמשתמשים לצורך זה בארגז, בתיבה או בכלי-קיבול אחר, יש לסגרם או לקבעם באופן שהים או תנועות הספינה לא יוכלו להזיזם מהמקום ותהיינה בנויות וקבועות בצורה כזו שתאפשר לחדירתה של כמות מספקת של אויר נקי לכל הבהמות המובלות ולהבטיח אמצעי-הגנה באותה ההגנה הניתנת לבהמות המובלות במכלאות. אין להניח ארגזים, תיבות או כלי-קיבול אחרים שיש בהם בהמות אחד ע"ג השני.
(2) ארכה של כל מכלאה לא יעלה על 335 ס"מ (מפנים ומאחור) ורחבה לא יהא יותר מ-275 ס"מ. כל מכלאה צריכה להיבנות בצורה ובחמרים חזקים שיאפשרו להם לעמוד בפני פעולות מזג האויר ולכובד הבהמות הנזרקות לעומתה. כשהבהמות מובלות על גבי סוכה פתוחה צריכות הקבועות להתאים להוראות שבתוספת הראשונה לתקנות אלו.
(3) כדי שרגליהם של הבהמות לא תמעדנה, יש להתקין ברצפת כל מכלאה כפיסים מתאימים או מדרכים טובים לכפות-הרגלים הקשורים יפה לסיפון באמצעים מתאימים, ולפזר על גבי הרצפה כמות מספקת של חול, נסורת או חומר מתאים אחר.
(4) יש לגדור יפה ובצורה בטוחה כל חלק מחלקי האניה או מקבועותיה העלולים לגרום נזק, או סבל שלא לצורך לבהמות, וכל המכלאות צריכות להיות חופשיות לחלוטין מכל מעצורים.
(5) את העופות יש להוביל בארגזים שמידותיהם צריכות להיות בהתאם לפירוטים הניתנים בתוספת השניה לתקנות אלו. יש לקבוע את הארגזים המשמשים להובלת עופות באופן שהים ותנודות האניה לא יוכלו להזיזם ממקומותיהם, ובנויים ומונחים, באופן שהעופות יקבלו כמות מספקת של אויר זך.
אפשר להניח את הארגזים המשמשים למטרות הנזכרות לעיל אחד ע"ג השני בתנאי שהגובה הכללי של הארגזים אחרי היותם מונחים ע"ג הסיפון אחד ע"ג השני לא יעלה על 3 מטרים.
7. החלל הדרוש לבהמות ולעופות
(1) כדי לאפשר לבהמות הנמצאות במכלאה לאכול בנחת ולנוח במשך הנסיעה יש להתקין בכל מכלאה מרחב מספיק. המרחב המינימלי הדרוש לכל בהמה צריך להיות 75 ס"מ ברוחב לבהמה ממשפחת הבקר שמשקלה יותר מ-450 ק"ג. אולם מקום שמובילים בהמה אחת לחוד המרחב המינימלי צריך להיות 90 ס"מ. מידות אלו צריכות להיות מפנים ומאחור.
(2) בספינות הנושאות בהמות לשם יבוא לישראל, בנסיעה הנמשכת בדרך כלל פחות משמונה-עשרה שעות יש לייחד חלל מספיק כדי לאפשר לבהמות המובלות, לאכול ולנוח מתוך הרווחה ולפזר ע"ג הרצפה כמות מספיקה של חול ושאר חמרים כדי שרגליהן של הבהמות לא תמעדנה.
(3) יש להניח בין כל שתי שורות של ארגזים המכילים עופות ריווח של מטר אחד לפחות ברוחב וזה כדי להאכיל את העופות הנמצאים בארגזים ולהשקותם כדבעי.
8. מטען יתר
אין להעמיס על הספינה מטען יתר על המידה בכל חלק מחלקיה שיהיו בו כדי לגרום היזק או צער שלא לצורך לבהמות הנמצאות בו.
9. מעברים
יש להתקין בין כל שתי שורות של בהמות ובפני כל שורה בודדת של בהמות, מעבר תמידי ברוחב של 90 ס"מ, מלבד בקצה המעברים הנמצאים בפני האניה ואחוריה, ובאותם המקומות שבהם נמצאים מעצורים שארכם פחות מ-90 ס"מ, מותר להוריד את הרוחב המינימלי של המעבר ל-45 ס"מ. כמו כן צריך להתקין מעבר רחבי בעל רוחב של 45 ס"מ, לפחות, שיהיה קשור למעברים הקדמיים והאחוריים של כל מחלקה. לשם כך מותר להשתמש בדלת האניה המשמשת לשם מעבר ממכסה אחד לשני, כמעבר לרוחב האניה. כל המעברים צריכים להיות פנויים מכל מכשול פרט למקרים הנזכרים לעיל.
10. איורור (תיקון: תשי"ח)
יש לספק איורור נפרד לכל תא שבכל סיפון ונוסף לאיורור הבא מן המעברים לרוחב האניה יש להתקין לכל תא אמצעי-איורור מכניים, ע"י מניפות חשמליות או מכשירים אחרים שיש בהם כדי להחליף את האויר לחלוטין אחת לשלושה רגעים. ואילו בתאים הסגורים שבסיפון הראשי או ממעל לו מתירים איורור טבעי אם מצב הדברים מצריך זאת ואם תתקבל הסכמתו של הרופא הוטרינרי הממשלתי הראשי.
11. אור
כל חלקי הספינה שבהם עוברות הבהמות או שבהם הן כלואות ובכל חלקי הספינה שבהם מובלים העופות צריכים להיות מוארים דיים כדבעי. ובכל זמן יש לספק אור מספיק כדי שאפשר יהא לטפל כדבעי בבהמות ובעופות. את המאורות יש לקבוע במרחק של ששה מטרים בין מנורה למנורה וכל מנורה צריכה להיות בעלת לא פחות מ-40 ווט, כשקרשים או מכשולים אחרים מכסים את האור יש לקבוע מנורות נוספות.
12. אוכל ומים
(1) יש לספק כמות מספיקה של אוכל מתאים ומים כדי להאכיל ולהשקות כדבעי את כל הבהמות והעופות המובלים, ויש להביא בחשבון את האפשרות של איחור בלתי-צפוי בנסיעה מחמת מזג האויר או גורמים אחרים. יש להתקין מחסנים שיעמדו בפני מזג האויר לשם החסנת המזון.
(2) יש להתקין ברצפה של כל מכלאה או אותו חלק הספינה, שבו מובלים הבהמות אבוסים מתאימים שגובהם יהיה לא פחות מעשרים ס"מ. את אבוסי הצאן והחזירים יש לשמור באופן שהמים לא יחדרו לתוכם.
13. סגירת הבהמות
יש לקשור היטב את הצאן, בראשו או בצוארו בצורה שלא תגרום לו צער שלא לצורך, ובאופן שתעמודנה לרוחב הספינה ממול למעברים.
14. הבדלת המשלוחים המעורבים
(1) יש להוביל את סוגי הבהמות דלקמן במכלאות מיוחדות לפי סוגיהם, דהיינו: בקר, כבשים, עזים, חזירים, סוסים, פרדות וחמורים, בתנאי כי ספינה הנושאת בהמות לאחד מנמלי ישראל, בנסיעה הנמשכת בדרך כלל פחות משמונה-עשרה שעות, מותר להוביל את הבהמות מהסוגים הנזכרים לעיל אך בחלקים מיוחדים של ספינה זו או במכלאות מיוחדות, בהתאם לסוגיהן.
(2) יש להוביל את סוגי העופות דלקמן, בארגזים נבדלים בהתאם לסוגיהם, דהיינו: עופות-בית, תרנגולי-הודו, ברווזים, אווזים ויונים.
15. מבואות, מעברים וכו'
(1) דלתות-כניסה, מעברים, כלובים ושאר מכשירים, וכן כל חלקי הספינה המשמשים להטענתן, לפריקתן או להעברתן של הבהמות, צריכות להיות בנויות באופן שלא יגרמו כל היזק או צער מיותר לבהמות.
(2) יש להתאים דלתות-מעבר בגובה של לא פחות ממאה ושבעים סנטימטר וברוחב של לא פחות ממאה וחמישים סנטימטר, וצריך להתקינן בצידי האניה מעל הסיפון הראשי עד כמה שאפשר בצורה שתאפשר את נהיגתן של הבהמות לאורך הסיפון, הרחק ממפתחי - אניה (בין מכסה למכסה) ומשאר מפגעים.
(3) כשיש צורך, יש להמציא בני-לווייה לבהמות כדי לאפשר לשמשים להגיע לאותם המקומות התפושים ע"י הבהמות למטה, שלא דרך פתחי-האניה הראשיים כשפתחים אלה הם סתומים.
16. שמשים
(1) נוסף לעובדי האניה הדרושים לעבודה באניה, יש להוביל מספר מספיק של שמשים כדי לטפל בבהמות ובעופות כדבעי.
(2) יש לספק לשמשים אלה חדרים נקיים ומתאימים.
17. תיעול
(1) יש להתקין סידורים מתאימים לצורך ניקוזם של השתן ומי-הרצפה, מכל חלקי הספינה שמשתמשים בהם להובלת בהמות. בסיפון הראשי צריך להתקין מרזבים מספיקים כדי שאפשר יהא להזרים את השתן ומי-הרצפה אל מחוץ לאניה.
(2) לצורך הזרמת השתן ובמים שמשתמשים בהם לשטיפת הסיפונים בכל האגפים שמתחת לסיפון הראשי יותקנו גיגיות, חביות, בורות ושאר אמצעי-הזרמה.
18. מכשירי כיבוי ושטיפה של הסיפון
יש לספק שירות-מים מתאים לצורך כיבוי שריפה ולצורך שטיפתם של כל המקומות שנמצאים בהם בהמות ועופות.
19. הטיפול בבהמות בהמצאן בנמל
(1) אסור להסיע כל בהמה בסירה בזמן יבואן של אותן בהמות לישראל, או יצואן הימנה, אלא אם כן נתאשרה אותה סירה למטרה זו ע"י פקיד הנמל.
(2) המספר המכסימלי של בהמות שמותר יהא להסיען על כל סירה פורקת ייקבע ע"י פקיד הנמל.
(3) כל סירה המשמשת לצורך הסעתן של בהמות לספינה או הימנה בזמן יבואן של אותן בהמות לישראל, או יצואן מישראל, צריך לפזר עליה זיפזיף או חול כדי שרגליהן של הבהמות לא תמעדנה.
(4) זיפזיף או חול יפוזרו באותם חלקי הסיפון או חלק אחר של ספינה העומדת לטעון או לפרק בהמות, כשאותן בהמות תורמנה או כשינהגו בהן בצורה אחרת כדי שרגלי הבהמות לא תמעדנה.
(5) אין להרים או להוריד בהמה במשך עליתם או הורדתם של נוסעים אלא בעזרת שקי-קנבוס או תיבת-הנפה או ערישה המאושרת ע"י פקיד הנמל.
(6) עם טלטולה של כל בהמה לנמל בישראל, בזמן יבואן או יצואן של אותן בהמות, מותר להשתמש רק באותה צורת המלמד שיורשה מטעם הרופא הוטרינרי הממשלתי הראשי, ואין להלקות את הבהמה במקלות.
20. מכשירי המתה מאושרים
כל ספינה שמובילים בה בהמות יהא בה מכשיר-המתה מאושר ע"י הרופא הוטרינרי הממשלתי הראשי, צריך שהמכשיר יהא בכוחו לפלוט כדור או חגורת-מחנק ומחובתו של הבעל והקברניט של ספינה זו לדאוג לכך שיהיו בספינה מכשיר זה יחד עם כמות מספקת של כדורים. המכשיר והכדורים יימסרו לרופא הוטרינרי הממשלתי לכשידרוש לעשות כן.
21. בהמות פצועות
בהמה שרגלה שבורה או שנפצעה בצורה אחרת, על קברניט הספינה לצוות להמיתה מיד במכשיר-המתה מאושר, חוץ אם נוכח שמותר להשאירה בחיים, ולהוציאה מן הספינה בלא אכזריות. האדם הממונה על הבהמה יודיע מיד לקברניט הספינה על הפצע.
22. בהמות שמתו בימי הנסיעה
בהמה שהועלתה על הספינה לצורך הורדתה בישראל, ומתה או נשחטה בימי הנסיעה, על קברניט האניה להודיע מיד על המקרה לרופא הוטרינרי הממשלתי שבנמל. לכשתגיע אניה למקום-הורדתה בישראל, לא תועלה נבלת הבהמה ליבשה ולא תוצא מן הספינה בלא רשיון בכתב מאת הרופא הוטרינרי הממשלתי.
23. דו"חות על מקרי אסון
קברניט הספינה שמובילים בה בהמות יערוך רשימה מכל הבהמות שמתו, או שהומתו, או נפצעו קשה בהיותן באותה ספינה, ובסוף כל מסע ימסור דו"ח לרופא הוטרינרי הממשלתי שבנמל-ההורדה, ובדו"ח זה יציין את המספר הכללי של כל סוג של בהמות, שהועלו בנסיעה, ואם מתה או הומתה או נפצעה איזו בהמה בימי-הנסיעה, ואם כן, כמה הומתו או מתו או נפצעו, וסיבת מיתתה, המתתה או פציעתה.
24. הסעת בהמות פסולות בים
(1) אסור לקברניט הספינה להרשות להעלות לספינה כל בהמה לצורך הסעתה לכל נמל בישראל או הימנה, אם בגלל רפיונה, מחלתה, עיסותה או כל סיבה אחרת אי-אפשר להובילה בלא לגרום סבל-יתר במשך ימי-המסע שעומדים לערוך.
(2) אסור לקברניט הספינה להרשות להעלות לספינה כל בהמה מעוברת לצורך הסעתה לכל נמל בישראל, או הימנה, אם יש יסוד להניח שהבהמה תמליט במשך ימי-המסע.
25. הצהרה מאת קברניט הספינה
אסור להרשות להעלות ליבשה בכל נמל בישראל, כל בהמה או עוף כל עוד לא תימסר לרופא הוטרינרי הממשלתי שבנמל הצהרה חתומה ע"י קברניט הספינה האומרת כי בהמות ועופות אלו הוחזקו על גבי הספינה כפי שנקבע בתקנות אלו וכי מלאו אחרי הוראות תקנות אלו בקשר עם הטיפול בבהמות ובעופות שעל גבי הספינה.
26. עבירות
הקברניט, הבעל או הסוכן של כל ספינה או סירה הטוענים או מובילים או מפרקים כל בהמה או עוף שלא בהתאם לתקנות אלו, יאשם בעבירה על פקודת מחלות בעלי-חיים, 1945.
תוספת ראשונה - שניה2
_________________________________
1 ע"ר 1936, תוס' 2, (ע) 1081, (א) 1223; ע"ר, 1940, תוס' 2, (ע) 798, (א) 924, ק"ת תשי"ח, 1235
2 הנוסח אינו מובא. הנוסח המלא מובא בספר חוקי בריאות 1985, ע' 179-177.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ