אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ"ב-1982

תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ"ב-1982

תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ"ב-1982 1
בתוקף הסמכות לפי סעיפים 17א ו-18 לחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, שהועברה אלי, לאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. אגרות
בתקנות אלה -
"העתק" - לרבות אישור העתק בידי הגנז או בידי מי שהגנז הסמיכו לכך;
"חומר ארכיוני" - חומר ארכיוני המופקד בגנזך או בארכיון של רשות מקומית.
2. אגרת בקשה לעיון ולהעתקים
המבקש לעיין, בין בעצמו ובין באמצעות עובד של הגנזך, בחומר ארכיוני שבכל ספר, תיק או רישום (להלן - תעודה) של המוסדות או מן הסוגים המנויים להלן, או המבקש לקבל העתק של תעודה כאמור, ישלם עם הגשת הבקשה אגרה לפי פרט 1 בתוספת לגבי כל תעודה:
תעודה של בית משפט או בית דין;
תעודה של מרשם מקרקעין;
תעודה בדבר תאגידים;
תעודה בדבר מעמד אישי;
תעודה בדבר תשלום מסים או תשלומי חובה אחרים;
תעודה של נוטריון ציבורי.
3. אגרת בקשה לעיון בספרי נפוס עות'מאניים
המבקש לעיין בפנקס רישום האוכלוסין מתקופת השלטון העות'מאני ישלם, עם הגשת הבקשה, לכל דף רישום או חלק ממנו, אגרה לפי פרט 2 בתוספת; שולמה האגרה יהיה מבקש זכאי לקבל העתק מהרישום ללא תשלום אגרה נוספת.
4. אגרת העתק צילומי
בעד קבלת העתק צילומי מחומר ארכיוני, לרבות העתק צילומי מחומר כאמור בתקנה 2, תשולם אגרה, לכל דף או חלק ממנו, לפי פרט 3 בתוספת.
5. אגרת העתקה של סרטים וחומר מיוחד אחר
המבקש העתק מסרטים, תצלומים, הקלטות או מחומר ארכיוני שבצילום מזוער, ישלם את הוצאות ההעתקה לפי חשבון של הגנז.
6. פטור לחוקרים
(א) המבקש לעיין בחומר ארכיוני ומציג אישור ממוסד להשכלה גבוהה שהוא נמנה עם הסגל של אותו מוסד או שהעיון בחומר דרוש במסגרת עבודת מחקר הנעשית עבור אותו מוסד - יהיה פטור מאגרה לפי תקנות 2 ו-3.
(ב) שוכנע הגנז שהעיון בחומר הארכיוני דרוש למבקש העיון לצורך עבודה ספרותית או מדעית והמבקש התחייב בכתב למסור לגנזך עותק מהעבודה עם סיומה, רשאי הגנז לפטרו מאגרה לפי תקנות 2 ו-3, אף אם לא נתקיימו במבקש התנאים האמורים בתקנת משנה (א).
7. הצמדה (תיקון: תשנ"ט)
(א) סכומי האגרות שבתוספת ישונו ב-1 באוקטובר של כל שנה בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יולי של אותה שנה לעומת המדד לחודש יולי של השנה שקדמה לה.
(ב) סכום ששונה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) הגנז יפרסם בהודעה ברשומות את שיעורי האגרות כפי שהן מוגדלות עקב עליית המדד.
8. ביטול
תקנות הארכיונים (אגרות), התשכ"ג-1963 - בטלות.
תוספת
(תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב)
האגרה הסכום בשקלים חדשים
1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 103
2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 44
3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), לכל דף צילום 2
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 1701; תשמ"ג, 576, 1176; תשמ"ד, 190, 1334, 2533; תשמ"ה, 987; תשמ"ו, 183; תשמ"ז, 1009; תשמ"ט, 796; תש"ן, 128; תשנ"א, 742; תשנ"ב, 19, 1017; תשנ"ד, 791; תשנ"ה, 1240; תשנ"ו, 47, 801, 1556; תשנ"ז, 508; תשנ"ח, 15, 653; תשנ"ט, 686, 1042; תש"ס, 914; תשס"ב, 46.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ