אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005

תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005

תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אמצעי ייצור" - נכסים יצרניים של הקיבוץ, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור;
"דמי עזיבה" - דמי העזיבה המגיעים לחבר היוצא או מוצא מהקיבוץ לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973;
"חבר" - חבר קיבוץ;
"מכסות ייצור" - מכסות הייצור שנקבעו לקיבוץ;
"קיבוץ" - קיבוץ שסווג כ"קיבוץ מתחדש" בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי האגודות), התשנ"ו-1995;
"שיוך אמצעי ייצור" - הקניית זכויות באמצעי ייצור של קיבוץ לחבריו;
"תקנון" - תקנות הקיבוץ.
2. שיוך בהתאם לתקנות או לתקנון
שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ יהיה בהתאם לתקנות אלה זולת אם נקבע אחרת בתקנון, ובלבד שהשיוך יהיה על חשבון דמי העזיבה המגיעים לחבר זולת אם הראה הקיבוץ לרשם מקורות כספיים לשביעות רצון הרשם.
3. שיוך על בסיס שוויוני
שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ יתבצע על פי קריטריונים שוויוניים ובאופן שוויוני, תוך התחשבות בוותק החבר, והכל כפי שייקבע בתקנון.
4. המועד הקובע לזכאות
הזכאים לשיוך אמצעי ייצור הם החברים במועד קבלת ההחלטה על שיוך אמצעי הייצור באסיפה הכללית, או לאחריו.
5. מגבלות לענין השליטה באמצעי הייצור
קיבוץ רשאי לשייך את אמצעי הייצור שלו לחבריו בתנאי שהשליטה באמצעי הייצור לא תועבר לידי החברים ונקבעו בתקנון הוראות המגבילות את הסחירות באמצעי הייצור ששוייכו כדי להבטיח שהשליטה לא תועבר לחברים; לענין זה, "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
6. זכויות קדימה לקיבוץ ולחבריו
קיבוץ רשאי לקבוע בתקנונו או בהחלטה באסיפה הכללית כי חבר המבקש למכור את זכויותיו באמצעי הייצור, יציע אותן תחילה לקיבוץ או למי שהחליט או לחברים אחרים או לכל גורם אחר, כפי שייקבע בתקנון או באסיפה הכללית כאמור.
7. שיעור אחזקה מרבי
קיבוץ רשאי לקבוע בתקנונו או בהחלטת אסיפה כללית שיעורי אחזקה מרביים של אמצעי ייצור בידי חבר, בן משפחתו או תאגיד שבשליטתו; בתקנה זאת, "בן משפחה" - מי שהקיבוץ קבע בהחלטה של האסיפה כללית כי הוא בן משפחה לענין זה.
8. שעבוד
חבר ששויכו לו זכויות באמצעי ייצור, הניתנות לשעבוד על פי דין, רשאי, בכפוף לכל דין, לשעבדן ובלבד שבהסכם השעבוד תיכלל הוראה ולפיה מימוש השעבוד ייעשה בהתאם להוראות תקנות אלה ולהוראות התקנון.
9. תחולה על יורש, כונס נכסים ונאמן
תקנות אלה יחולו על יורש, כונס נכסים ונאמן בפשיטת רגל, כאילו היו החבר בעל הזכויות באמצעי הייצור, לענין הזכות למכור את אמצעי הייצור בלבד, זולת אם היורש או הרוכש מאת הכונס או הנאמן מבקש להתקבל כחבר בקיבוץ לכל דבר וענין.
10. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 194.
2 התקנות פורסמו ביום 20.12.2005.
__________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ