אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ"ד-1984

תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ"ד-1984

תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו-65 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"תאגיד" - כל אחת מאלה:
(1) אגודה מרכזית, למעט ברית פיקוח ואגודה שבין חבריה אגודות שסווגו בידי הרשם כבריתות סיוע;
(2) חברה שאינה פועלת בהיקף ארצי;
"נציג" - נציגה של אגודה באסיפה כללית של תאגיד שהאגודה חברה בו.
2. נציגות של אגודה בתאגיד (תיקון: תשמ"ו)
(א) נציג ייבחר באסיפה כללית של האגודה; הבחירות יהיו בקלפי, באסיפה הכללית השנתית או באסיפה כללית אחרת שכונסה למטרה זו.
(ב) בחירת נציג תיערך במועד שלא יקדם מששה חדשים לפני יום כינוסה של האסיפה הכללית של התאגיד.
(ג) בחירת נציג בתאגיד שהוא אגודה מרכזית תהיה למשך תקופת הכהונה של רשויות התאגיד בהתאם לתקנותיו, ובתאגיד שאינו אגודה מרכזית - עד ערב כינוסה של האסיפה השנתית הבאה של התאגיד.
(ד) האמור בתקנה 26 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה-1975, לענין חבר ועד, יחול גם על נציג לתאגיד לפי תקנות אלה.
3. דרכי בחירה
(א) נקבע בסדר יומה של אסיפה כללית של אגודה דבר בחירת נציג, יפרסם ועד ההנהלה של האגודה הודעה על כך עשרה ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, בדרך הקבועה בתקנותיה של האגודה.
(ב) ההודעה תכלול את שם התאגיד, מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית, מספר הנציגים שיש לבחור והמועד האחרון להגשת מועמדים; שמות המועמדים יימסרו לועד האגודה.
(ג) לענין בחירת הנציגים תהיה האסיפה הכללית של האגודה, שתכונס בהתאם להודעה כאמור, חוקית בכל מספר של משתתפים, והדבר יצויין בהודעה.
4. הסמכת ועד ההנהלה
(א) על אף האמור בתקנות 2 ו-3 רשאית האסיפה הכללית האמורה בתקנה 3 להחליט ברוב של שני שלישים של המצביעים באסיפה, שועד ההנהלה של האגודה יהא מוסמך לבחור את הנציגים שבחירתם היתה כלולה בסדר יומה של אותה אסיפה.
(ב) בחירת נציגים בידי ועד ההנהלה לפי תקנת משנה (א) תיעשה מבין חברי האגודה ששמותיהם כמועמדים נמסרו לפי תקנה 3(ב) לועד האגודה; לא היו כאלה במועד הבחירה רשאי ועד ההנהלה לבחור בנציגים מבין כל חברי האגודה.
5. פטור
הוראות תקנות 1 עד 4 לא יחולו על בחירת נציג לאסיפה כללית של תאגיד או סוג תאגידים שהרשם קבע כי מן הראוי לפטרו מתחולת התקנות האמורות.
6. בחירת נציג בתאגיד שהתקנות לא חלות עליו
נציגה של אגודה באסיפה כללית של אגודה מרכזית או של חברה שהיא חברה בהן ושתקנות 1 עד 4 אינן חלות עליהן בהתאם להוראות תקנות 1 או 5, ייבחר בידי ועד ההנהלה של אותה אגודה, זולת אם דרשו שליש מחברי ועד ההנהלה שהבחירה תיערך באסיפה כללית; נעשתה דרישה כאמור - יחולו הוראות תקנות 1 עד 4 על בחירת הנציג.
7. הגבלת כהונת נציג (תיקון: תשמ"ז)
(א) לא ישמש אדם ולא תבחר אגודה באדם לשמש כנציגה, בתאגידים שאינם פועלים בהיקף ארצי, אלא בשני תאגידים שהאגודה חברה בהם.
(ב) נבחר אדם המשמש כנציג בשני תאגידים כאמור, לשמש כנציג בתאגיד נוסף, יתפטר מאחד התאגידים שבהם הוא מכהן תוך שבעה ימים מיום היבחרו; לא עשה כן, יחדל לכהן בתאגיד האחרון שאליו נבחר.
(ג) תוך שבעה ימים מיום כניסתן של תקנות אלה לתוקף יתפטר אדם המשמש כנציג ביותר משני תאגידים כאמור מתפקידיו כנציג, באופן שישמש כנציג בשני תאגידים בלבד.
8. שמירת דינים לגבי חברה (תיקון: תשמ"ז)
הוראות תקנות אלה לגבי בחירת נציגים לאסיפה כללית של חברה שהאגודה חברה בה יחולו בכפוף לדין החל על החברה בענינים שתקנות אלה דנות בהם.
9. ביטול (תיקון: תשמ"ז)
תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לאגודה מרכזית או לתאגיד אחר), התשמ"ג--1982בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 1410; תשמ"ו, 1052; תשמ"ז, 344.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ