אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות גנים לאומיים ושמורות-טבע (איסור פגיעה בערכי-טבע מוגנים וההגנה עליהם), תשכ"ח-1968

תקנות גנים לאומיים ושמורות-טבע (איסור פגיעה בערכי-טבע מוגנים וההגנה עליהם), תשכ"ח-1968

תקנות גנים לאומיים ושמורות-טבע (איסור פגיעה בערכי-טבע מוגנים וההגנה עליהם), תשכ"ח-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42 ו-50 לחוק גנים לאומיים ושמורות-טבע, תשכ"ג-1963, ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ט, תשל"ג)
בתקנות אלה -
"שמורת האלמוגים" - חלק ממימי-חופין ומחוף המדינה במפרץ אילת, המשתרע בין לשון היבשה הנמצאת כ400- מטר דרומית מנחל-שלמה - בצפון - לבין גבול ישראל - בדרום, ובין קו גיאות המים שבחוף - במערב - לבין גבול מימי-חופין - במזרח;
"השמורה" - שמורת האלמוגים וכן חלקים ממימי-חופין ומחוף המדינה בים התיכון המשתרעים מטנטורה (קו-רוחב 2248) עד שפך נחל מערות (קו-רוחב 2306) ומהכפר אכזיב (קו-רוחב 2726) עד גבול מדינת ישראל ולבנון;
"אלמוגים" - Hydracoralina (אלמוגי-האש), וAnthozoa- המחולקים ל - Hexacorallia (בעלי שש או הכפלה של שש זרועות) ול- Octoccorallia (בעלי שמונה זרועות), שהם כוללים: שושני-ים, אלמוגים בעלי שלד גירני, אלמוגים רכים ואלמוגים שחורים ((Anthepataria, אשר הוכרז עליהם באכרזת גנים לאומיים ושמורות-טבע (ערכי-טבע מוגנים) (מס' 3), תשכ"ה-1965 (להלן - האכרזה), שהם ערכי-טבע מוגנים;
"חסרי חוליות" - בני מערכת הנבוביים, למעט אלמוגים, סדרת תולעים רב-זיפיות, בת מחלקת הסרטנים העילאיים, מערכת הרכיכות, ומערכת קווצי-העור, אשר הוכרז עליהם באכרזה שהם ערכי-טבע מוגנים;
"דגים" - בני מחלקות הדגים - כל הדגים, בכל דרגות-התפתחותם, שהוכרז עליהם באכרזה שהם ערכי-טבע מוגנים;
"ערך-טבע מוגן" - אלמוגים חסרי חוליות או דגים;
"חומר זר" - כל דבר, בין חי, בין צומח ובין דומם, בצורת מוצק, נוזל או גז, שאינו נמצא בשמורה בדרך הטבע או שהוכנס לשמורה שלא על ידי רשות שמורות הטבע או שהוכנס שלא בהסכמתה;
"פגיעה" - לרבות השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, קטיפה, נטילה, שינוייה של צורה או של תנוחה טבעית, והפרעה מלאכותית למהלך התפתחות טבעית;
"פקח" - מי שמונה כפקח לפי סעיף 38 לחוק.
2. איסור פגיעה באלמוגים
לא ישלה אדם אלמוגים ולא יפגע בהם.
3. איסור פגיעה בחסרי חוליות
לא ישלה אדם חסרי-חוליות ולא יפגע בהם בשמורה.
4. איסור פגיעה בדגים
(א) לא ידוג אדם דגים ולא יפגע בהם בשמורה.
(ב) הוראות תקנת-משנה (א) לא יחולו על דיג ועל דגים שנידוגו במקום ובדרך האמורים בתקנה 6.
5. איסור הכנסת כלים ומכשירים
לא ייכנס אדם לשמורה ולא יימצא בה כשהוא נושא או מחזיק בכלי או מכשיר העלול לפגוע בכל דרך או צורה שהיא בערך-טבע מוגן שבשמורה.
6. התרת דיג בחכה (תיקון: תשכ"ט)
על אף האמור בתקנות 4 ו-5, מותר לדוג דגים באמצעות חכה מחוץ לתחום של 200 מטר הנמדד מקו שפל המים שבחוף שמורת האלמוגים.
7. איסור הכנסה והשטה של כלי שיט (תיקון: תשכ"ט)
(א) לא יכניס אדם ולא ישיט כלי-שיט בשמורה בתחום שבין קו גיאות המים שבחוף שמורת האלמוגים לבין הקו החוצה, ולא יגרום, לא יאפשר, לא ירשה ולא יביא לידי כניסתו של כלי-שיט לתחום האמור.
(ב) בתקנה זו - "הקו החוצה" - הקו במים המחבר שורה של מצופים בצבע אדום - לבן, שהונחו על ידי רשות שמורת הטבע, החוצה את שמורת האלמוגים לשניים מכיוון צפון לדרום.
8. איסור מכירת ערך-טבע מוגן
לא ימכור אדם, לא יעביר לאחר, בכל דרך מדרכי-ההעברה, ולא יחזיק אלמוגים שנישלו, חסרי-חוליות שנישלו בשמורה או דגים שנידוגו בה לאחר תחילתן של תקנות אלה.
9. איסור פגיעה בשמורה
לא יפגע אדם בדבר, בין חי, בין צומח ובין דומם, בצורת מוצק או נוזל, הנמצא בשמורה בדרך הטבע או שהוכנס לשמורה על ידי רשות שמורות הטבע או בהסכמתה, כשיש בכך כדי לגרום או להביא לידי פגיעה בערך-טבע מוגן, הפרעה למהלך התפתחותו הטבעית או לרבייתו, הפרעה או פגיעה בדרכי השמירה עליו או באמצעיה, או הפרעה להחזקתו או להגנה עליו מפני פורענויות-הטבע.
10. איסור הכנסת חומר זר
לא יכניס אדם לשמורה, לא יניח ולא ישליך בה חומר זר ולא יגרום, לא יאפשר ולא יביא לידי כניסתו של חומר זר לתוכה, בכל דרך או מכל סיבה שהיא.
11. היתרים
(א) על אף האמור בתקנות אלה, רשאי אדם לעשות מעשה שנאסר בתקנות אלה אם ניתן לו היתר בכתב לכך מראש מאת רשות שמורות הטבע.
(ב) רשות שמורות הטבע רשאית להתלות היתר, לבטלו ולחדשו ולכלול בו תנאים.
(ג) לא יעשה אדם מעשה שהותרה עשייתו בהיתר אלא במידה, בתנאים ובדרך שנקבע בהיתר.
12. היתרים לצרכי מחקר ומדע ולשם קידום מטרות החוק והתקנות
(א) רשות שמורות הטבע לא תתיר עשיית מעשה שנאסרה עשייתו בתקנות 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 או 10 אלא אם הדבר דרוש, לדעתה, לצרכי מחקר או מדע או לשם מניעת פגיעה בערך-טבע מוגן או קידום המטרות האמורות בפרק החמישי לחוק או בתקנות אלה.
(ב) בהיתר לפי תקנה זו יצויינו המקום, המועד והיקף המעשה שהותר.
13. ציות לפקח ולרשות
אדם יציית להוראות פקח וכן להוראות הכלולות בהודעות רשות שמורות הטבע בכל הנוגע להוראות תקנות אלה.
14. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכל דין אחר.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 2290; תשכ"ט, 2125, תש"ם, 2040.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ