אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ"א-1981

תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ"א-1981

תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 90 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיף 227 לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965, סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, ושאר סמכויותי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז)2
בתקנות אלה -
"בית משפט" ו"רשם" - כמשמעותם בחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום שיש להחזירו לפי תקנות אלה, לפי שיעור העליה של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופה מהתקופות האמורות בתקנה 2(ב) או (ג), לפי הענין, ועד המדד שפורסם סמוך לפני תום אותה תקופה;
"זכאי" - אדם שלשם הבטחת תשלום שיגיע לו הופקד פקדון, או האדם שהפקיד את הפקדון, לפי הענין.
"לשכת הוצאה לפועל" - כמשמעותה בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"פקדון" - פקדון, ערבון, ערובה או ערבות כמשמעותם בתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, ובתקנות על פיו, בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965, ובתקנות על פיו, או בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1965, לפי הענין.
2. תשלום פקדונות (תיקון: תשמ"ז2)
(א) הופקד סכום כסף כפקדון בקופת בית משפט או לשכת הוצאה לפועל, והגיע המועד שבו קמה לזכאי הזכות (להלן - יום קום הזכות) לדרוש, לפי הענין, את תשלום הפקדון או את החזרתו, כולו או חלקו (להלן - היתרה), תשולם היתרה לזכאי, על פי בקשתו, כאמור בתקנות אלה.
(ב) הוגשה בקשת הזכאי תוך 30 ימים מיום קום הזכות - יווספו לסכום היתרה הפרשי הצמדה לתקופה שמיום ההפקדה עד יום תשלומה בפועל.
(ג) הוגשה בקשת הזכאי לאחר תום 30 ימים מיום קום הזכות - יחולו הוראות אלה:
(1) שולמה היתרה תוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה, יווספו לה -
(א) הפרשי הצמדה של סכום היתרה לתקופה שמיום ההפקדה עד ליום קום הזכות;
(ב) הפרשי הצמדה בשיעור 50% על הסכום שעמד לזכות הזכאי ביום קום הזכות, כאמור בפסקת משנה (א), לתקופה שמיום קום הזכות עד יום תשלום היתרה בפועל;
(2) שולמה היתרה לאחר תום 60 ימים מיום הגשת הבקשה, יווספו לה-
(א) הפרשי הצמדה על סכום היתרה לתקופה שמיום ההפקדה עד יום קום הזכות;
(ב) הפרשי הצמדה בשעור 50% על הסכום שעמד לזכות הזכאי ביום קום הזכות, כאמור בפסקת משנה (א), לתקופה שמיום קום הזכות עד יום הגשת הבקשה:
(ג) הפרשי הצמדה על הסכום שעמד לזכות הזכאי ביום הגשת הבקשה, כאמור בפסקות משנה (א) ו-(ב), לתקופה שמיום הגשת הבקשה עד יום תשלום היתרה בפועל.
(ד) הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג) לא יחולו על -
(1) יתרה ששולמה תוך שלושה חדשים מיום הפקדתה;
(2) יתרה שביום ב' באב התשמ"א (2 באוגוסט 1981) כבר עבר יום קום הזכות לגביה; והן ישולמו ללא תוספת הפרשי הצמדה.
2א. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ז)
3. תשלום בשיק (תיקון: תשמ"ז2)
היתרה תוחזר לזכאי בשיק והתאריך המופיע על גבי השיק ייחשב כיום תשלום היתרה בפועל.
4. החזרת קנסות (תיקון: תשמ"א)
שולם קנס על פי פסק דין והוראת פסק הדין בדבר הקנס בוטלה או שונתה, יוחזר הקנס או חלקו, לפי הענין, למי שהוא הוטל עליו, והוראות תקנות 2 ו-3 יחולו על החזרתו כאילו היה פקדון.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ב' באב התשמ"א (2 באוגוסט 1981).
______________________________
1 ק"ת תשמ"א,1534,1240; תשמ"ג, 1730; תשמ"ז, 1146.
2 תקנה 5 לתקנות בתי משפטוהוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות) (תיקון), התשמ"ז-1987 (ק"ת תשמ"ז, 1146) קובעת:
(א) תחילת התיקון ביום 2.8.87.
(ב) הוראות התיקון יחולו גם לענין יתרה שלפני תחילת התיקון כבר ניתן לגביה צו חילוט או צו תשלום, אך היא טרם שולמה לזכאי.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ