אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בתי הסוהר, 1925

תקנות בתי הסוהר, 1925

תקנות בתי הסוהר, 1925 1
אסירים שנידונו למיתה, דרך הטיפול בהם, והוצאת גזר הדין לפועל (תיקון: תשכ"ב)
287-1. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ז)
288. העברת אסיר שנידון למוות בבית הסוהר (תיקון: תשל"ג)
מיד לאחר שנידון אסיר למוות יועבר מבית המשפט שבו נדון לבית הסוהר שיקבע הנציב; האחראי להעברת האסיר יכבול את ידיו בכבלים ואת רגליו בנחושתיים ויסתייע בהעברה במשמר של שוטרים או סוהרים, כפי שיורה הממונה על האסיר בבית המשפט, הכל כדי שיועבר בבטיחות.
289. הודעה על צו הוצאת גזר-דין של מוות
*כשהמפקח מקבל צו להוצאת גזר מיתה לפועל בנוגע לאיזה אסיר המסור להשגחתו, עליו להודיע מיד את תוכן הצו לאסיר הנידון.
290. מאסר בודד
(1) אסירים שנידונו למיתה יבודדום במאסר בתאים מיוחדים, חוץ אם לא היו התאים מספיקים, שאז מותר יהיה לשים בתא אחד שני אסירים או יותר, שנידונו למיתה.
(2) בשום פנים אין לכלוא אסיר שנידון למיתה בתא אחד עם אסירים שענשם איננו עונש מיתה.
291. כבלי ידיים (תיקון: תשל"ג)
(א) אסיר שנידון למוות לא יועבר מתאו למקום אחר, בתחום בית הסוהר שבו הוא כלוא או מחוצה לו, וכן בחזרה לתאו, אלא אם ידיו כבולות בכבלי-יד ויש עמו ליווי מתאים; כשההעברה היא למקום שמחוץ לבית הסוהר או בחזרה אליו, רשאי האחראי להעברתו גם לכבול את רגליו בנחושתיים זולת אם הורה לו מפקד בית הסוהר לא לעשות כן.
(ב) יש לאפשר לאסיר כאמור תנועת ידיים ורגליים חפשית לצורך עשיית צרכיו, אך תוך השגחה מעולה.
292. העברה לבית חולים (תיקון: תשל"ג)
(1) אסיר שנידון למוות לא יועבר לבית-חולים שמחוץ לבית הסוהר אלא על יסוד תעודה מאת רופא בית הסוהר, שאישר אותה מנהל בית הסוהר, המציינת כי העברתו לבית החולים מחוץ לבית הסוהר היא הכרחית.
(2) בעת שהותו של האסיר בבית החולים מותר לשחרר את ידיו ואת רגליו מן האזיקים, אם רופא ממשלתי הצהיר בתעודה, לפי מיטב ידיעתו, כי מצב בריאותו של האסיר אינו מאפשר לו להימלט.
(3) על שמירת האסיר בבית החולים יופקדו אנשי משמר, ולא יימצאו ביניהם שומר ממכריו האישיים של האסיר או ממקום-מגוריו או מקרבתו.
(4) האסיר יהיה נתון לתשומת-עין מתמדת של אנשי המשמר.
(5) מיד עם גמר הטיפול הרפואי באסיר בבית החולים וקביעת הרופא האחראי שאין יותר צורך באשפוזו, יוחזר האסיר לבית הסוהר בהתאם לתקנה 291.
293. מפקח בית הסוהר או הרופא יבקרוהו יום יום
אסיר שנידון למיתה יבקרהו המפקח לפחות אחת ביום ורופא בית הסוהר יבדקהו יום - יום.
294. תרגילים (תיקון: תשל"ג)
אסיר שגזר המיתה שלו נתאשר, לא יוצא החוצה לשם תרגילים. אסיר שמשפט המוות שלו עדיין טעון אישור תינתן לו המידה הנורמלית של תרגילים ויהא אסור בכבלי-יד; צריך לבדוק בזהירות את הכבלים בטרם יוצא האסיר מתאו.
295. ביקורי קרובים וכו'
הרשות תינתן לקרוביו של האסיר לבקרו, ואם ירצה בכך, תינתן רשות כזאת גם לכהן העדה הדתית שהוא שייך לה. כמו"כ יורשה, באותם הזמנים שהמפקח יצווה, לראות אנשים שיהיו דרושים לו כדי שתהיה לו אפשרות לערוך ערעור נגד פסק-דין התלוי ועומד, או לצוות לביתו ולסדר את עניניו.
296. מזון
האסיר יקבל מזון לפי פקודת רופא בית הסוהר, ויתחשבו תמיד עם בקשתו הוא בענינים אלה.
297. בדיקת-התליה
יום לפני המתתו יבדוק המפקח ובא כוח של מחלקת העבודות הציבוריות יפה את כלי התליה. הבדיקה תיערך כדי לברר -
(א) שכלי התליה ודלת המלכודת הנם מתוקנים ועובדים יפה;
(ב) שהחבל שישתמשו בו הנהו במצב טוב, והבדיקה לצורך זה תיעשה מתוך שיתלו בו שק חול שמשקלו הוא לפחות כמשקל האדם שייתלה.
298. מקום התליה וזמנה
התליה תיעשה בחשאי בתוך בית הסוהר, לא יאוחר מ-8 שעות בבוקר.
299. תליות שלאח"כ
אם נקבעו יותר מתליה אחת לאותו היום תסודר התליה הראשונה לא יאוחר מ-8 שעות בבוקר, ותליות אחרות מיד לאחר שהסירו את הגופה הראשונה עפ"י תקנה 302.
301-300. (בוטלו) (תיקון: תשל"ג)
302. הטיפול בגופה (תיקון: תשכ"ב)
לאחר ביצוע התליה והודעת הרופא שכבר יצא נשמתו של הנידון, תהיה הגופה תלויה שעה אחת; לאחר מכן תורד ויטפלו בה בדרך שנציב בתי הסוהר יורה.
303. תעודות בדבר הוצאה לפועל של גזר-המוות (תיקון: תשל"ג)
אחרי התליה יתן הרופא למפקח תעודה בשתי העתקות בטופס שבתוספת השמינית לתקנות אלו. האנשים הנדרשים עפ"י סעיף 55 לפקודה להיות מצויים במעמד התליה, יתנו גם הם למפקח תעודה בטופס שבאותה תוספת. העתקה אחת מכל תעודה תודבק ע"י המפקח לכותל החיצוני של בית הסוהר ושם התא דבוקה עשרים וארבע שעות.
357-304. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ז)
תוספת ראשונה - תשיעית (בוטלו) (תיקון: תשכ"ז)
התוספת השמינית2
_________________________________
1 888 חא"י, כרך ג', (ע) 2091, (א) 2923; ע"ר 1935, תוס' 2, (ע) 95, (א) 93; 1936, תוס' 2, (ע) 217, (א) 1938;252, תוס' 2, (ע) 45, (א) 52; (ע) 653, (א) 1945;787, תוס' 2, (ע) 104, (א) 1946;131, תוס' 2, (ע) 1269, (א) 1947;1453, תוס' 2, (ע) 1170, (א) 1433; ק"ת תשט"ו, 1253, 836, תשט"ז, 993; תשי"ז, 1516; תש"ך, 1812; תשכ"ב, 1980, 1441, 511; תשכ"ד, 1057; תשכ"ז, 1072; תשל"ג, 1842; תש"ם, 613.
2 נוסח הטופס שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ