אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 106, 108 ו-109 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, וסעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית משפט" - בית המשפט העליון, בית משפט מחוזי, בית משפט שלום;
"לשכה" - לשכת הוצאה לפועל שליד בית משפט השלום;
"מצב חירום מיוחד" - מצב שבו נשתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הבטחון;
"נשיא בית משפט" - לרבות שופט אחר של אותו בית-משפט שהנשיא קבעו.
2. החלת התקנות
(א) תקנות 3 עד 5, כולן או מקצתן, יחולו על בתי המשפט והלשכות, כולם או מקצתם, אם פרסם שר המשפטים הודעה על כך בשל מצב חירום מיוחד (להלן בתקנות אלה - ההודעה).
(ב) תחולתן של התקנות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מן המועד שנקבע בהודעה, אף אם קדם לפרסומה, ועד למועד שייקבע.
(ג) פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה, סמוך ככל האפשר למועד חתימתה, בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור או בשני עיתונים יומיים וכמו כן ייעשה ברשומות; הנוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך אחרת.
3. ענינים שבהם יקויימו הליכים
(א) בתקופת תקפה של ההודעה יקויימו דיונים רק בענינים המפורטים להלן:
(1) מעצר ושחרור בערובה;
(2) מעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979;
(3) עתירות דחופות לבית המשפט הגבוה לצדק;
(4) עבירות לפי חיקוקים הנוגעים למצב החירום המיוחד;
(5) סעדים זמניים דחופים בענינים אזרחיים ובעניני הוצאה לפועל.
(ב) הדחיפות לענין תקנת משנה (א)(3) ו-(5) תיקבע בידי נשיא בית משפט.
(ג) מועד דיון בענין שאינו מן הענינים המפורטים בתקנת משנה (א), שנקבע לתקופת תקפה של ההודעה - בטל; מועד דיון לענין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תקפה של ההודעה.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי נשיא בית משפט, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסויים הנמנה עם הענינים המפורטים בתקנת משנה (א) לא יידון, או שהליך מסויים שאינו נמנה עמהם - יידון.
(ה) מנהל בתי המשפט רשאי, בהודעה שתפורסם בדרך האמורה בתקנה 2(ג), לקבוע סוגי ענינים נוספים שיידונו בבתי המשפט ובלשכות.
4. הארכת מועדים
תקופת תקפה של ההודעה לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית משפט, רשם או ראש לשכה.
5. אגרה
אגרה שיש לשלמה, לפני תחילת הליך, לפי תקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987, או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ"ח-1968, יידחה תשלומה עד תום תקופת תקפה של ההודעה, אלא אם כן קבע אחרת בית המשפט, הרשם או ראש הלשכה.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' בשבט התשנ"א (16 בינואר 1991).
______________________________
1 ק"ת תשנ"א, 446.
י"פ תשנ"א, 1150.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ