אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), התשנ"ה-1994

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), התשנ"ה-1994

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), התשנ"ה-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אריזה סיטונית" - אריזה שבה יותר מ-30 ביצים;
"אריזה קמעונית" - אריזה שבה לא יותר מ-30 ביצים;
"ביצה" - ביצת תרנגולת ((Gallus domesticus;
"ביצת מאכל" - ביצה הראויה למאכל אדם לפי תקנה 3;
"ביצת קירור" - ביצת מאכל שאוחסנה בקירור;
"מחסן קירור" - כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב-1972;
"שיווק" - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה;
"תחנת מיון" - מבנה המשמש למיון, אריזה והחתמה של ביצי מאכל, המיועד למטרה זו בלבד והמתנהל על פי רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לעסק כמפורט בפרט 166(א) לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל"ג-1973.
2. איסור שיווק ביצים
לא ישווק אדם ביצה ולא ישתמש בה לצורך ייצור מזון או להכנת מזון בבית אוכל אלא אם כן היא ביצת מאכל והתקיימו לגביה הוראות תקנות אלה.
3. ביצה ראויה למאכל אדם
ביצת מאכל היא ביצה אשר -
(1) לא נמצא בה פגם מן המפורטים בסעיף 14ד(ב) לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ"ח-1968 (להלן - כללי המועצה לענף הלול);
(2) אוחסנה -
(א) בקירור - לא יותר מ-3 חודשים;
(ב) שלא בקירור - 16 ימים או פחות.
4. אריזה לשיווק
תחנת מיון תארוז ביצים המיועדות לשיווק לצרכן, באריזה קמעונית, ותארוז ביצים המיועדות לשיווק ליצרן, לבית אוכל או לבית קירור, באריזה סיטונית.
5. אריזה קמעונית
אריזה סיטונית תסומן בתחנת מיון בתאריך המיון שיכלול יום, חודש ושנה על האריזה באותיות שגודלן אינו פחות מסנטימטר אחד.
6. אריזה קמעונית
אריזה קמעונית תיסגר אחרי מילויה בהתאם לתקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג-1992.
7. סימון אריזה קמעונית
(א) אריזה קמעונית תסומן בתחנת מיון בסימון שיכלול את כל אלה:
(1) שם המשווק או סימונו בהתאם לסעיף 15 לכללי המועצה לענף הלול;
(2) התאריך האחרון לשיווק שיכלול יום וחודש ושלא יעלה על 16 ימים מיום המיון;
(3) אחסון -
(א) יש לאחסן במקרר באריזה המקורית.
הביצים טובות לשימוש חודש אחרי התאריך האחרון לשיווק בתנאי שאוחסנו במקרר;
(ב) אם הביצים ביצי קירור - המלים "ביצי קירור".
(ב) גודל האותיות של הסימון לפי סעיף קטן (א) יהיה 4 מילימטרים לפחות.
8. אחסון ומיון ביצי קירור
(א) ביצי קירור יאוחסנו במחסן קירור בטמפרטורה שלא תעלה על 2 מעלות צלזיוס, באופן רצוף עד להחזרתן לתחנת מיון לאריזה קמעונית.
(ב) ביצי קירור ימוינו מחדש לפני שייארזו באריזה קמעונית.
9. טמפרטורה בהובלה ובשיווק
ביצי מאכל יישמרו בטמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות צלזיוס בזמן הובלתן וכן במקום שבו הן מוצגות לשיווק לצרכן.
10. סייג לתחולה
תקנות אלו לא יחולו על שיווק ביצים למטרות המפורטות להלן:
(1) פיסטור או ייבוש בהתאם לתקנות בריאות העם (מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן), התשל"ט-1979;
(2) מאכל בעלי חיים.
11. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 20.
2 התקנות פורסמו ביום 13.9.94.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ