אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ"א-1991

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ"א-1991

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג -1983 (להלן - הפקודה), ששר הבריאות נטל לעצמו לפי סעיף 32 לחוק-יסוד: הממשלה, וסמכות שר החקלאות לפי סעיפים 2 ו-7 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1955 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חומר הדברה" - חומר כימי או תערובת חמרים כימיים, למעט דשנים וזבלים, המכילים חומר פעיל אחד או יותר, המיועדים למטרות כמפורט להלן:
(1) ויסות צמיחה, פריחה או פוריות בצמחים;
(2) מניעת מחלות חסר ומחלות אחרות של צמחים;
(3) שילוך עלים;
(4) ביעור, דחיה או משיכה של נגעים בצמחים, ויסות גידולם או מניעתם;
(5) ביעור, דחיה, משיכה או מניעה של טפילים חיצוניים פרוקי רגליים בבעלי חיים.
"מזון" - כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה;
"מספר CAS" - מספרו של חומר ההדברה כמצויין בפנקס רישום השמות הכימיים של חמרים כימיים ונוסחתם, שמוציאה לאור האגודה הכימית האמריקנית;
"מפקח" - כמשמעותו בפסקאות (1) עד (4) ו-(7) להגדרת "מפקח" שבפקודה וכמשמעותו בסעיף 10 לחוק;
"הקודקס" - קודקס אלימנטריוס משנת 1986, מהדורה שניה, כרך 13, שפורסם בידי ארגון הבריאות העולמי וארגון המזון והחקלאות של האו"ם, כפי שיעודכן מזמן לזמן, ושהופקד לעיון הציבור בספריית משרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ירושלים, ובספרית האגף להגנת הצומח ולבקורת של משרד החקלאות בבית דגן;
"השיעור המותר" - שיעור השארית המותר, לפי הענין -
(1) לגבי מזון המיוצר בישראל - שיעורו של חומר הדברה כמפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, לפי הענין;
(2) לגבי מזון המיובא לישראל - השיעור כמפורט בפסקה (1) או בקודקס;
(3) לגבי מזון שלא פורט בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס לענין חומר הדברה מסויים - שארית שאינה עולה על 10% מהרמה המרבית הנמוכה ביותר שפורטה בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס לאותו חומר ההדברה;
"שארית" - סך הכל של חומר הדברה, תולדיו וחמרי הפירוק שלו כמפורט בתוספת השלישית;
"שיווק" - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
2. שארית מותרת
לא ייצר אדם לשם מכירה, לא ייבא ולא ישווק מזון המכיל או נושא עליו שארית, אלא אם כן שיעורה אינו עולה על השיעור המותר.
3. שאריות במזון מורכב
משמש מזון המפורט בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס (להלן - המצרך הראשון), להכנת מצרך מזון אחר, לרבות מצרך מזון המורכב מכמה מצרכי מזון אחרים (להלן - המצרך השני), יכול שמצרך המזון השני יכיל שארית שחדרה עקב השימוש במצרך הראשון, ובלבד שהיא לא תעלה על השיעור המותר.
4. מזון פסול (תיקון: תשנ"ה)
קבע המנהל כי מזון אינו עומד בדרישות תקנות אלה, יראו אותו מזון כבלתי ראוי למאכל אדם. לענין תקנה זו, "המנהל" - כל אחד מאלה או מי שהוא הסמיכו לכך, בכתב:
(1) ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות;
(2) מנהל שירות המזון במשרד הבריאות;
(3) מנהל האגף להגנת הצומח ולבקורת במשרד החקלאות;
(4) מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.+
5. נטילת דוגמאות
מפקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לחצרים שבהם מגדלים צמחים, מייצרים, מכינים, מחסינים, אורזים או מוכרים מזון שחלות לגביו הוראות תקנות אלה וליטול דוגמאות ממנו או מכל תווית שנועדה לסימון המזון וכל כלי קיבול שבו אורזים מזון כאמור.
6. דיגום ובדיקה
דיגום ובדיקה של מזון לענין קביעת שיעור שארית של חמרי הדברה בהם יבוצעו כמפורט בחלקים 5 ו-6 של הקודקס.
7. ביטול
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשל"א-1970 - בטלות.
8. תחילה3
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
תוספת (תיקון: תשנ"ז)2

טור 1 טור 2 טור 3
מזון שיעור מותר קוד המזון
בקודקס
מספר החומר בקודקס 177 CX
שם חומר ההדברה - אבמקטין ABAMECTIN
מספר CAS: 65195-55-3
אבוקדו 0.02 0326 FL
אבטיח 0.01 0432 VC
אגוז אדמה 0.01 0697 SO
אגס 0.01 0230 FP
אפרסק 0.01 0247 FS
בצל 0.01 0386 VA
בשר 0.01 0096 MM
בשר, חלקי פנים 0.10 0105 MO
בשר, שומן 0.10 0100 MF
חלב 0.005 0106 ML
חציל 0.01 0440 VO
כותנה זרעים 0.01 0691 SO
כרפס 0.01 0624 VC
מלון 0.01 0046 VC
מלפפון 0.01 0424 VC
נקטרינה 0.02 0425 FS
עגבניה 0.02 0448 VO
ענבים 0.02 0269 VO
פלפל 0.02 0051 VO
פרי הדר 0.01 0001 FC
צמחי תבלין 0.01 0726 HH
תות שדה 0.02 0275 FB
תפוח 0.02 0226 FP
תפוח אדמה 0.01 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 055 CX
שם חומר ההדברה - אומתואט OMETHOATE
מספר CAS: 1113-02-6
אספסת 0.2 1021 AL
בקיה 0.2 1029 AL
ביצים 0.02 0112 PE
בשר 0.02 0096 MM
בשר עוף 0.02 0110 PM
חלב 0.002 0106 ML
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
ענבים 1 0269 FB
פרי הדר 2 0001 FC
===========================================
שם חומר ההדברה - אוקסדיקסיל OXADIXYL
מספר :CAS 77732-09-3
בצל 0.02 0385 VA
חסה 0.02 0482 VL
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.02 0424 VC
עגבניה 0.02 0448 VO
ענבים 0.02 0269 FB
תפוח אדמה 0.02 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 166 CX
שם חומר ההדברה - אוקסידמתון-מתיל
OXYDEMETON-METHYL
מספר :CAS 301-12-2
אבטיח 0.2 0432 VC
אגס 0.2 0230 FP
אפונה 0.1 0063 VP
ביצים 0.05 0112 PE
בשר 0.05 0096 MM
בשר עוף 0.05 0110 PM
גויאבה 0.02 0336 FI
חלב 0.01 0106 ML
חציל 0.5 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
כרוב 0.5 0041 VB
מלון 0.5 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
סלק מספוא 0.5 1051 AM
סלק סוכר 0.5 0596 VR
עגבניה 0.5 0448 VO
ענבים 0.2 0269 FB
פלפל 0.2 0051 VO
פרי הדר 0.5 0001 FC
קישוא 0.1 0431 VC
שזיף 0.5 0014 FS
שעועית 0.2 0526 VP
שקד 0.05 0660 TN
תפוח 1 0226 FP
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 126 CX
שם חומר ההדברה - אוקסמיל
מספר :CAS 23135-22-0
כרפס 5 0624 VS
תפוח אדמה 0.1 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 056 CX
שם חומר ההדברה - אורתו-פנילפנול
ORTHO-PHENYLPHENOL
מספר :CAS 90-43-7
פרי הדר 10 0001 FC
===========================================
מספר החומר בקודקס 129 CX
שם חומר ההדברה - אזוציקלוטין AZOCYCLOTIN
מספר CAS: 41083-11-8
אגוזי אדמה 1 0697 SO
אגס 2 0230 FP
חציל 0.1 0440 VO
כותנה, זרעים 0.1 0691 SO
עגבניה 0.1 0448 V0
תות שדה (לפרי) 0.5 0275 FB
תפוח 1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 002 CX
שם חומר ההדברה - אזינפוס-מתיל
AZINPHOS-METHYL
מספר CAS: 86-50-0
אבטיח 0.2 0432 VC
אגוזי אדמה 0.2 0697 SO
אגס 2 0230 FP
אספסת 5 1021 AL
אפרסמון 1 0307 FT
אפרסק 2 0247 FS
חסה 1 0482 VL
חציל 0.5 0440 VO
כותנה, זרעים 0.2 0691 SO
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
משמש 2 0240 FS
עגבניה 1 0448 VO
פרי הדר 2 0001 FC
קינרס 1 0620 VS
קישוא 0.2 0431 VC
שזיף 2 0014 FS
שקד 0.2 0660 TN
תירס מספוא 2 0645 AS
תלתן 5 1031 AL
תפוח 2 0226 FP
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
תמר 1.5 0295 DF
===========================================
מספר החומר בקודקס 184 CX
שם חומר ההדברה - אטופנפרוקס ETOFENPROX
מספר CAS: 80844-07-1
אגס 1 0230 FP
אפרסק 1 0247 FS
חציל 2 0440 VO
מלפפון 2 0424 VC
ענבים 2 0269 FB
פרי הדר 0.2 0001 FC
שזיף 1 0014 FS
שקד 2 0660 TN
תות שדה (לפרי) 2 0275 FB
תפוח 1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 110 CX
שם חומר ההדברה - אימזליל IMAZALIL
מספר :CAS 33555-44-0
אפרסמון 2 0307 FT
מלון 2 0046 VC
פרי הדר 5 0001 FC
===========================================
שם חומר ההדברה - אימידאכלופריד IMIDACLOPRID
מספר :CAS 138261-41-3
אבטיח 0.1 0432 VC
אפרסק 0.3 0247 FS
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
עגבניה 0.3 0448 VO
פקאן 0.3 0672 TN
פרי הדר 0.5 0001 FC
קישוא 0.1 0431 VC
שקד 0.3 0660 TN
תפוח 0.3 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - איסזופוס ISAZOFOS
מספר :CAS 42509-80-8
אגוזי אדמה 0.02 0697 SO
בטטה 0.02 0508 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 111 CX
שם חומר ההדברה - איפרודיון IPRODIONE
מספר CAS: 36734-19-7
אגס 10 0230 FP
בצל 0.1 0385 VA
גזר 5 0577 VR
חסה 10 0482 VL
חציל 5 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
כרוב 5 0040 VB
כרוב סיני 5 0467 VL
כרפס 5 0624 VS
מלפפון 5 0424 VC
מנגו 5 0345 FI
עגבניה 5 0448 VO
ענבים 10 0269 FB
פרי הדר (מינאולה) 1 0001 FC
קישוא 5 0431 VC
תות שדה (לפרי) 10 0275 FB
תירס מספוא 5 0645 AS
תפוח 10 0226 FP
תפוח אדמה 0.1 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 117 CX
שם חומר ההדברה - אלדיקרב ALDICARB
מספר :CAS 116-06-3
בצל 0.05 0385 VA
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
פקאן 0.5 0672 TN
שום 0.05 0381 VA
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 122 CX
שם חומר ההדברה - אמיטרז AMITRAZ
מספר :CAS 33089-61-1
אבטיח 0.5 0432 VC
אגוז אדמה 0.5 0697 SO
אגס 0.5 0230 FP
אפרסק 0.5 0247 FS
בשר 0.05 0096 MM
בשר (חלקי פנים) 0.2 0096 MO
חלב 0.01 0106 ML
חציל 0.5 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.5 0691 SO
מלון 0.5 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
עגבניה 0.5 0448 VO
פרי הדר 0.5 0001 FC
שזיף 0.5 0014 FS
תות שדה (לפרי) 0.5 0275 FB
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 032 CX
שם חומר ההדברה - אנדוסולפן ENDOSULFAN
מספר :CAS 115-29-7
אבוקדו 2 0326 FI
אבטיח 0.05 0432 VC
אגוז אדמה 0.05 0697 SO
אגס 2 0230 FP
אספסת 0.3 1021 AL
אפרסמון 2 0307 FT
אפרסק 1 0247 FS
בצל 2 0385 VA
בטטות 0.2 0508 VR
בקיה (חציר) 0.3 1209 AL
ברוקולי 0.5 0400 VB
בשר (על בסיס שומן) 0.004 0106 ML
חיטה (גרעינים) 0.2 0654 GC
חימצה 0.5 0524 VD
חלב (על בסיס שומן) 0.004 0106 ML
חסה 1 0482 VL
חציל 0.5 0440 VO
כותנה (זרעים) 1 0691 SO
כרוב 1 0041 VB
כרובית 0.5 0404 VB
לפת 0.1 0506 VR
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
מנגו 2 0345 FI
משמש 1 0240 FS
סלק מספוא 0.1 1051 AM
סלק סוכר 0.1 0596 VR
עגבניה 0.5 0448 VO
פקאן 0.2 0672 TN
פלפל 0.5 0051 VO
פרי הדר 0.5 0001 FC
צנון 0.1 0494 VR
צנונית 0.1 0494 VR
קינרס 2 0620 VS
קישוא 0.5 0431 VC
שזיף 1 0014 FS
שעועית 0.5 0526 VP
שקד 0.2 0660 TN
תירס מתוק 0.1 0447 VO
תלתן
תפוח 2 0226 FP
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
תרד 2 0502 VL
===========================================
מספר החומר בקודקס 095 CX
שם חומר ההדברה - אצפייט ACEPHATE
מספר :CAS 30560-19-1
אבטיח 5 0432 VC
בצל 0.05 0385 VA
חימצה 2 0524 VD
כותנה (זרעים) 2 0691 SO
כרוב 5 0041 VB
מלון 5 0046 VC
מנגו 2 0345 FI
עגבניה 5 0448 VO
פלפל 5 0051 VO
קולרבי 0.5 0405 CB
שום 0.5 0381 VA
תירס מספוא 2 0645 AS
תירס מתוק 2 0447 VO
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - אתופרופ ETHOPROP
מספר :CAS 12194-48-4
בננה 0.02 0327 FI
===========================================
מספר החומר בקודקס 035 CX
שם חומר ההדברה - אתוקסיקווין ETHOXYQUIN
אגס 3 0230 FP
תפוח 3 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 034 CX
שם חומר ההדברה - אתיון ETHION
מספר :CAS 563-12-2
אגס 2 0230 FP
אפרסק 1 0247 FS
דלועיים (למעט מלון) 0.5 0045 VC
זית 0.5 0305 FT
מלון 2 0046 VC
ענבים 2 0269 FB
פירות גרעיניים 2 0009 FP
פרי הדר 2 0001 FC
שזיף 1 0014 FS
שעועית 2 0526 VP
תפוח 2 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 107 CX
שם חומר ההדברה - אתיופנקרב ETHIOFENCARB
מספר :CAS 29973-13-5
חציל 2 0440 VO
כרוב 2 0041 VB
כרובית 2 0404 VB
כרוב סיני 2 0467 VL
כרפס 2 0624 VS
מלפפון 1 0424 VC
פלפל 2 0051 VO
פרי הדר 5 0001 FC
פקאן 0.5 0672 TN
קישוא 1 0431 VC
תפוח 5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 106 CX
שם חומר ההדברה - אתפון ETHEPHON
מספר :CAS 16672-87-0
זית 0.1 0305 FT
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
עגבניה 2 0448 VO
ענבים 2 0269 FB
שזיף 0.5 0014 FS
תפוח 5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 123 CX
שם חומר ההדברה - אתרימפוס ETHRIMPHOS
מספר :CAS 38260-54-7
ענבים 0.2 0269 FB
===========================================
שם חומר ההדברה - בופירימאט BUPIRIMATE
מספר :CAS 41483-43-6
תפוח 1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 173 CX
שם חומר ההדברה - בופרופזין BUPROFEZIN
מספר :CAS 69327-76-0
אבטיח 0.3 0432 VC
אפרסמון 0.1 0307 FT
חציל 0.2 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
מלון 0.3 0046 VC
מלפפון 0.3 0424 VC
ענבים 0.1 0269 FB
פלפל 0.3 0051 VO
פרי הדר 0.3 0001 FC
תפוח 0.1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 144 CX
שם חומר ההדברה - ביטרטנול BITERTANOL
מספר :CAS 55179-31-2
אגס 1 0230 FP
שזיף 2 0014 FS
שסק 2 0028 FP
שקד 1 0660 TN
תפוח 1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 178 CX
שם חומר ההדברה - ביפנתרין BIFENTHRIN
מספר :CAS 82657-04-3
חציל 0.2 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.02 0691 SO
עגבניה 0.2 0448 VO
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 155 CX
שם חומר ההדברה - בנאלקסיל BENALAXYL
מספר :CAS 71616-11-4
בצל 0.2 0385 VA
גזר 0.05 0577 VR
כרוביים 0.5 0040 VB
מלפפון 0.05 0424 VC
ענבים 1 0269 FB
תפוח אדמה 0.02 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 069 CX
שם חומר ההדברה - בנומיל BENOMYL
מספר :CAS 804-35-2
נכלל בשאריות של קרבנדזים
===========================================
שם חומר ההדברה - בנזוקסימייט BENZOXIMATE
מספר :CAS 29104-30-1
תפוח 0.1 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - בנפורקרב BENFURACARB
מספר :CAS 82560-51-1
אבטיח 0.01 0432 VC
בצל 0.01 0385 VA
גויאבה 0.01 0336 FI
חציל 0.01 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.01 0691 SO
מלפפון 0.01 0424 VC
עגבניה 0.01 0448 VO
פלפל 0.01 0051 VO
פרי הדר 0.01 0001 FC
קישוא 0.01 0431 VC
שסק 0.01 0028 FP
תפוח 0.01 0226 FP
תפוח אדמה 0.01 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - ברומוקונזול BROMUCONAZOLE
מספר :CAS 116255-48-2
אפרסק 0.05 0247 FS
ברוקולי 0.05 0400 VB
גזר 0.05 0577 VR
דלורית 0.05 4251 VC
כרובית 0.05 0404 VB
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
מנגו 0.05 0345 FI
עגבניה 0.05 0448 VO
פלפל 0.05 0051 VO
פפריקה 0.05 4299 VO
קישוא 0.05 0431 VC
תפוח 0.05 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 070 CX
שם חומר ההדברה - ברומופרופילט BROMOPROPYLATE
מספר :CAS 18181-80-1
אגס 5 0230 FP
חציל 1 0440 VO
פרי הדר 2 0001 FC
עגבניה 1 0448 VO
ענבים 2 0269 FB
שעועית 3 0526 VP
תות שדה (לפרי) 2 0275 FB
תפוח 5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 047 CX
שם חומר ההדברה - ברומיד אנאורגני INORGANIC BROMIDE
אבוקדו 75 0326 FI
בצל 30 0385 VA
דגניים (גרעינים) 50 0080 GC
חציל 75 0440 VO
מלפפון 100 0424 VC
עגבניה 75 0448 VO
פלפל 20 0051 VO
פקאן 30 0672 TN
פרי הדר 30 0001 FC
צימוקים 100 5263 DF
צמחי תבלין 400 0726 HH
קישוא 200 0431 VC
קטניות (גרעינים) 50 0070 VD
שקד 30 0660 TN
תות שדה (לפרי) 30 0275 FB
תמר 100 0295 DF
תפוח אדמה 30 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 114 CX
שם חומר ההדברה - גואזטין GUAZATINE
מספר :CAS 13516-27-3
פרי הדר 5 0001 FC
===========================================
מספר החומר בקודקס 020 CX
שם חומר ההדברה - 2, -4די D4-, 2
מספר :CAS 94-75-7
חציל 0.2 0440 VO
פרי הדר 2 0001 FC
===========================================
מספר החומר בקודקס 022 CX
שם חומר ההדברה - דיאזינון DIAZINON
מספר :CAS 333-41-5
אבוקדו 0.5 0326 FI
אבטיח 0.1 0432 VC
אגוזי אדמה 0.1 0697 SO
אגס 0.5 0230 FP
אספסת 0.5 1021 AL
אפונה 0.2 0063 VP
אפרסמון 0.5 0307 FT
בצל 0.05 0385 VA
בננה 0.5 0327 FI
ברוקולי 0.5 0400 VB
בשר (על בסיס שומן) 0.7 0096 MM
גזר 0.5 0577 VR
זית 2 0305 FT
חלב 0.02 0106 ML
חציל 0.5 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
כרוב 2 0041 VB
כרובית 0.2 0404 VB
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
סלק מספוא 0.1 1051 AM
סלק סוכר 0.1 0596 VR
עגבניה 0.5 0448 VO
ענבים 0.5 0269 FB
פול 0.2 0522 VP
פירות גלעיניים 0.5 0012 FS
פלפל 0.05 0051 VO
פרי הדר 0.7 0001 FC
קולרבי 0.2 0405 VB
קישוא 0.05 0431 VC
רימון 0.5 0355 FI
שום 0.05 0381 VA
שעועית 0.2 0526 VP
תות שדה (לפרי) 0.1 0275 FB
תירס מתוק 0.02 0447 VO
תפוח 0.5 0226 FP
תפוח אדמה 0.01 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - דיאפנטיורון DIAFENTHIURON
מספר :CAS 80060-09-9
אבטיח 0.05 0432 VC
חציל 0.05 0440 VO
כרוב 0.05 0041 VB
כרובית 0.05 0404 VB
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
עגבניה 0.05 0448 VO
פלפל 0.05 0051 VO
קישוא 0.05 0431 VC
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - דיאתופנקרב DIETHOFENCARB
מספר :CAS 87130-20-9
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
עגבניה 0.1 0448 VO
===========================================
מספר החומר בקודקס 082 CX
שם חומר ההדברה - דיכלופלואניד DICHLOFLUANID
מספר :CAS 1085-98-9
חציל 1 0440 VO
מלפפון 5 0424 VC
עגבניה 2 0448 VO
ענבים 1 0269 FB
שקד 1 0660 TN
תות שדה (לפרי) 2 0275 FB
===========================================
שם חומר ההדברה - דיכלופנתיון DICHLOFENTHION
מספר :CAS 97-17-6
אבטיח 0.05 0432 VC
אגוזי אדמה 0.05 0697 SO
בצל 0.05 0385 VA
כותנה (זרעים) 0.05 0691 SO
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
שעועית 0.05 0526 VP
===========================================
מספר החומר בקודקס 025 CX
שם חומר ההדברה - דיכלורווס DICHLORVOS
מספר :CAS 62-73-7
אבטיח 0.1 0432 VC
אגס 0.1 0230 FP
אספסת 0.5 1021 AL
אפרסק 0.1 0247 FS
ביצים 0.05 0112 PE
בשר 0.05 0096 MM
בשר עוף 0.05 0110 PM
חבוש 0.1 0231 FP
חסה 0.5 0482 VL
חלב 0.02 0106 ML
חציל 0.5 0440 VO
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
משמש 0.1 0240 FS
נקטרינה 0.1 0245 FS
סלק אדום 0.5 0574 VR
עגבניה 0.5 0448 VO
ענבים 0.1 0269 FB
פלפל 0.5 0051 VO
פקאן 0.5 0672 TN
פרי הדר 0.1 0001 FC
צנון 0.5 0494 VR
צנונית 0.5 0494 VR
קישוא 0.5 0431 VC
שזיף 0.1 0014 FS
שעועית 0.5 0526 VP
שקד 0.5 0660 TN
תות שדה (לפרי) 0.1 0275 FB
תירס מספוא 0.1 0645 AS
תפוח 0.1 0226 FP
תפוח אדמה 0.5 0589 VR
תרד 0.1 0502 VL
===========================================
מספר החומר בקודקס 083 CX
שם חומר ההדברה - דיכלורן DICLORAN
מספר :CAS 99-30-9
אפרסק 15 0247 FS
גזר 10 0577 VR
משמש 10 0240 FS
ענבים 10 0269 FB
===========================================
מספר החומר בקודקס 027 CX
שם חומר ההדברה - דימתואט DIMETHOATE
מספר :CAS 60-50-5
אגס 1 0230 FP
אפונה 0.5 0063 VP
אפרסמון 2 0307 FT
אפרסק 2 0247 FS
זית 1 0305 FT
חציל 1 0040 VO
כותנה (זרעים) 0.05 0691 SO
מלפפון 2 0424 VC
משמש 2 0240 FS
עגבניה 1 0448 VO
פול 0.5 0522 VP
פלפל 1 0051 VO
פקאן 2 0672 TN
פרי הדר 2 0001 FC
קישוא 2 0431 VC
שזיף 0.5 0014 FS
תפוח 1 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - דימתרימול DIMETHYRIMOL
מספר :CAS 5221-53-4
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
קישוא 0.1 0431 VC
===========================================
שם חומר ההדברה - דינובוטון DINOBUTON
מספר :CAS 973-21-7
אבטיח 0.1 0432 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
===========================================
שם חומר ההדברה - דיניקונזול DINICONAZOLE
מספר :CAS 83657-24-3
אגס 0.05 0230 FP
אפרסק 0.05 0247 FS
מנגו 0.05 0345 FI
משמש 0.05 0240 FS
שזיף 0.05 0014 FS
שקד 0.05 0660 TN
תפוח 0.05 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 130 CX
שם חומר ההדברה - דיפלובנזורון DIFLUBENZURON
מספר :CAS 35367-38-5
תפוח 1 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - דיפנוקונזול DIFENOCONAZOLE
מספר :CAS 119446-68-3
אגוזי אדמה 0.1 0697 SO
גזר 0.05 0557 VR
זית 0.1 0305 FT
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
ענבים 0.1 0269 FB
שום 0.1 0381 VA
שסק 0.1 0228 FP
תפוח 0.1 0226 FP
תפוח אדמה 0.1 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 030 CX
שם חומר ההדברה - דיפניל-אמין DIPHENYL-AMINE
מספר :CAS 122-39-4
תפוח 5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 026 CX
שם חומר ההדברה - דיקופול DICOFOL
מספר :CAS 00115-32-2
אבטיח 0.2 0432 VC
אגוזי אדמה 2 0697 SO
ביצים 0.05 0112 PE
בשר (על בסיס שומן) 0.5 0096 MM
בשר עוף (על בסיס שומן) 0.5 0110 PM
חלב (על בסיס שומן) 0.05 0106 ML
חציל 1 0440 VO
כותנה (זרעים) 2 0691 SO
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
סלק סוכר 0.2 0596 VR
עגבניה 1 0448 VO
ענבים 5 0269 FB
פרי הדר 5 0001 FC
קישוא 1 0431 VC
שעועית 2 0526 VP
תות שדה (לפרי) 1 0275 FB
===========================================
מספר החומר בקודקס 180 CX
שם חומר ההדברה - דיתיאנון DITHIANON
מספר :CAS 3347-22-6
אגס 3 0230 FP
אפרסק 3 0274 FS
שקד 3 0660 TN
תפוח 3 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 105 CX
שם חומר ההדברה - דיתיוקרבמטים DITHIOCARBAMATES
מכיל שאריות של מאנב, זינב ומנקוזב
אבטיח 0.5 0432 VC
אגוזי אדמה 0.1 0697 SO
אספרגוס 0.1 0621 VS
אפרסק 3 0247 FS
בצל 0.5 0385 VA
גזר 0.5 0557 VR
חבוש 3 0231 FP
חיטה (גרעינים) 1 0654 GC
חימצה 0.5 0524 VD
חסה 5 0482 VL
חציל 3 0440 VO
כותנה (זרעים) 2 0691 SO
כרוב 5 0041 VB
כרובית 5 0404 VB
כרוב סיני 5 0467 VL
כרפס 5 0624 VS
כרתי 0.5 0384 VA
מלון 0.5 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
מנגו 2 0345 FI
משמש 3 0240 FS
נקטרינה 3 0245 FS
סלק סוכר 0.5 0596 VR
סלק מספוא 0.5 1051 AM
עגבניה 5 0448 VO
ענבים 5 0269 FB
פול 0.5 0522 VP
פטרוסלינון 1 0740 HH
פלפל 1 0051 VO
פרי הדר 1 0001 FC
שום 0.5 0381 VA
שעועית 0.5 0526 VP
צנונית 0.5 0494 VR
שקד 0.1 0660 TN
צמחי תבלין 5 0726 HH
תות שדה (לפרי) 3 0275 FB
תפוח 3 0226 FP
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 135 CX
שם חומר ההדברה - דלתאמטרין DELTAMETHRIN
מספר :CAS 52918-63-5
אבטיח 0.2 0432 VC
אפרסק 0.1 0257 FS
בצל 0.01 0385 VA
גזר 0.01 0577 VR
חציל 0.2 0440 VO
ירקות שורש ופקעות 0.01 0075 VR
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
כרפס 0.5 0624 VS
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
עגבניה 0.2 0448 VO
פלפל 0.2 0051 VO
קינרס 0.05 0620 VS
קישוא 0.2 0431 VC
שום 0.01 0381 VA
תפוח 0.05 0226 FP
תפוח אדמה 0.01 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 046 CX
שם חומר ההדברה - הידרוגן-פוספיד HYDROGEN-PHOSPHIDE
מספר :CAS 20859-73-8
דגניים (גרעינים) 0.1 0080 GC
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
תירס מספוא 0.1 0645 AS
===========================================
שם חומר ההדברה - הקסאפלומורון HEXAFLUMURONE
מספר :CAS 86479-06-3
אספסת 0.2 1021 AL
בטטה 0.1 0508 VR
בצל 0.1 0385 VA
גזר 0.1 0577 VR
כותנה (זרעים) 0.2 0691 SO
כרוב 0.5 0041 VB
כרוביים 0.5 0040 VB
כרובית 0.5 0404 VB
כרפס 0.5 0624 VS
לפת 0.5 0506 VR
סלק 0.2 0574 VR
עגבניה 0.5 0448 VO
פלפל 0.5 0051 VO
שמיר 0.05 0730 HH
תות שדה (לפרי) 0.1 0275 FB
תירס מספוא 0.1 0645 AS
תירס מתוק 0.2 0447 VO
תמר 2 0295 DF
תפוח אדמה 0.1 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 170 CX
שם חומר ההדברה - הקסאקונאזול HEXACONAZOLE
מספר :CAS 79983-71-4
אבטיח 0.01 0432 VC
אגוזי אדמה 0.01 0697 SO
אגס 0.1 0230 FP
אפרסק 0.01 0247 FS
חמנית (זרעים) 0.1 0702 SO
מלון 0.01 0046 VC
מלפפון 0.01 0424 VC
מנגו 0.01 0345 FI
משמש 0.01 0240 FS
עגבניה 0.01 0448 VO
ענבים 0.1 0269 FB
פלפל 0.01 0051 VO
קישוא 0.01 0431 VC
שום 0.01 0381 VA
שזיף 0.01 0014 FS
תות שדה (לפרי) 0.01 0275 FB
תירס מספוא 0.1 0645 AS
תפוח 0.1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 176 CX
שם חומר ההדברה - הקסיתיאזוקס HEXYTHIAZOX
מספר :CAS 78578-05-0
אבטיח 0.3 0432 VC
אגס 0.5 0230 FP
חציל 0.3 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.5 0691 SO
שקד 0.3 0660 TN
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 078 CX
שם חומר ההדברה - ואמידותיון VAMIDOTHION
מספר :CAS 2275-23-2
פקאן 0.5 0672 TN
תפוח 1 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - טבוקונזול TEBUCONAZOL
מספר :CAS 107534-96-3
אגוזי אדמה 0.05 0697 SO
בצל 0.05 0385 VA
גזר 0.05 0577 VR
חיטה (גרעינים) 0.2 0654 GC
חימצה 0.2 0524 VD
חמנית (זרעים) 0.2 0702 SO
חציל 0.05 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.2 0691 SO
כרפס 0.05 0624 VS
מלפפון 0.05 0424 VC
משמש 0.05 0240 FS
עגבניה 0.05 0448 VO
ענבים 1 0269 FB
שום 0.05 0381 VA
שזיף 0.05 0014 FS
שסק 0.05 0228 FP
שקד 0.05 0660 TN
תירס מספוא 0.2 0645 AS
תפוח 0.5 0226 FP
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - טטרדיפון TETRADIFON
מספר :CAS 116-29-0
אבטיח 1 0432 VC
חציל 1 0440 VO
מלון 1 0046 VC
מלפפון 1 0424 VC
עגבניה 1 0448 VO
פרי הדר 2 0001 FC
קישוא 1 0431 VC
תפוח 5 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - טפלובנזורון TEFLUBENZURON
מספר :CAS 83121-18-0
אגס 0.2 0230 FP
בטטה 0.1 0508 VR
זית 0.1 0305 FT
כותנה (זרעים) 0.2 0691 SO
כרוביים 0.5 0040 VB
כרפס 0.5 0624 VS
סלק 0.2 0574 VR
עגבניה 0.5 0448 VO
ענבים 1 0269 FB
פלפל 0.5 0051 VO
שזיף 0.2 0014 FS
שעועית 0.2 0526 VP
שקד 0.1 0660 TN
תירס מספוא 0.2 0645 AS
תירס מתוק 0.2 0447 VO
תמר 2 0295 DF
תפוח 0.2 0226 FP
תפוח אדמה 0.1 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 168 CX
שם חומר ההדברה - טריאדימנול TRIADIMENOL
מספר :CAS 55219-65-3
נכלל בשאריות של טריאדימפון
===========================================
מספר החומר בקודקס 133 CX
שם חומר ההדברה - טריאדימפון TRIADIMEFON
מספר :CAS 43121-43-3
אבטיח 0.1 0432 VC
אפרסק 0.5 0247 PS
גזר 0.1 0577 VR
דלעת 0.1 0429 VC
חיטה (גרעינים) 0.1 0654 GC
חציל 0.1 0440 VO
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
מנגו 0.05 0345 FI
עגבניה 0.5 0448 VO
ענבים 2 0269 FB
פלפל 0.1 0051 VO
קישוא 0.1 0431 VC
שום 0.05 0381 VA
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - טריאזאמט TRIAZAMATE
מספר :CAS 112143-82-5
פרי הדר 0.05 0001 FC
תפוח 0.05 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - טרידמורף TRIDEMORPH
מספר :CAS 81412-43-3
אבטיח 0.1 0432 VC
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
קישוא 0.1 0431 VC
===========================================
מספר החומר בקודקס 066 CX
שם חומר ההדברה - טריכלורפון TRICHLORFON
מספר :CAS 52-68-6
אבטיח 0.1 0432 VC
אגס 2 0230 FP
אספסת 0.3 1021 AL
אפרסמון 1 0307 FT
אפרסק 0.2 0247 FS
בשר 0.1 0096 MM
חבוש 2 0231 FP
חלב 0.05 0106 ML
חסה 0.5 0482 VL
חציל 0.05 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
כרוב 0.5 0041 VB
כרובית 0.5 0404 VB
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
משמש 0.2 0240 FS
סלק סוכר 0.05 0596 VR
עגבניה 0.2 0448 VO
ענבים 0.5 0269 FB
פלפל 1 0051 VO
צנון 0.1 0494 VR
קינרס 0.1 0620 VS
קישוא 0.1 0431 VC
שזיף 0.2 0014 FS
שעועית 0.1 0526 VP
תות שדה (לפרי) 1 0275 FB
תירס מספוא 0.2 0645 AS
תלתן 0.3 1031 AL
תפוח 2 0226 FP
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
תרד 0.5 0502 VL
===========================================
מספר החומר בקודקס 116 CX
שם חומר ההדברה - טריפורין TRIFORINE
מספר :CAS 26644-46-2
אגס 2 0230 FP
חציל 0.5 0440 VO
מלון 0.5 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
מנגו 2 0345 FI
משמש 2 0240 FS
עגבניה 0.5 0448 VO
פלפל 0.5 0051 VO
קישוא 0.5 0431 VC
שקד 1 0660 TN
===========================================
שם חומר ההדברה - טריפלומורון TRIFLUMORON
מספר :CAS 64628-44-0
אגס 0.5 0230 FP
כותנה (זרעים) 0.05 0691 SO
כרפס 0.05 0624 VS
ענבים 0.2 0269 FB
פלפל 0.05 0051 VO
קישוא 0.05 0431 VC
שעועית 0.05 0526 VP
תמר 2 0295 DF
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - טריפלומיזול TRIFLUMIZOLE
מספר :CAS 68694-11-1
אגס 0.5 0230 FP
דלעת 0.2 0429 VC
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
מנגו 0.5 0345 FI
קישוא 0.2 0431 VC
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - יוניקונזול UNICONAZOLE
מספר :CAS 83657-22-1
אבוקדו 0.05 0326 FI
שזיף 0.05 0014 FS
===========================================
מספר החומר בקודקס 156 CX
שם חומר ההדברה - כלופנטזין CLOFENTEZINE
מספר :CAS 74115-24-5
אבטיח 1 0432 VC
חציל 1 0440 VO
מלון 1 0046 VC
מלפפון 1 0424 VC
עגבניה 1 0448 VO
פרי הדר 0.5 0001 FC
תות שדה (לפרי) 2 0275 FB
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 015 CX
שם חומר ההדברה - כלורמקוואט CHLORMEQUAT
מספר :CAS 7003-89-6
אגס 3 0230 FP
חיטה (גרעינים) 5 0654 GC
חלב 0.1 0106 ML
פרי הדר 3 0001 FC
קש חיטה 50 0654 AS
===========================================
שם חומר ההדברה - כלורפלואזורון CHLORFLUAZURON
מספר :CAS 71422-67-8
אספסת 0.5 1021 AL
אפונה 0.2 0063 VP
ברוקולי 0.2 0400 VB
גזר 0.2 0577 VR
חסה 0.2 0482 VL
חציל 0.2 0440 VO
טרגון 0.1 0749 HH
כוסברה 0.1 0465 VL
כותנה (זרעים) 0.5 0691 SO
כרוב 0.2 0041 VB
כרוב סיני 0.2 0467 VL
כרובית 0.2 0404 VB
כרפס 0.2 0624 VS
לפת 0.2 0506 VR
מיורם 0.1 0736 HH
מלון 0.5 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
מרווה 0.1 0743 HH
עגבניה 0.2 0448 VO
עירית 0.1 0727 HH
פול 0.2 0522 VP
פלפל 0.2 0051 VO
צנון 0.2 0494 VR
קורנית 0.1 0750 DH
קינרס 0.2 0620 VS
קישוא 0.2 0431 VC
שומר 0.1 4747 HH
שעועית 0.2 0526 VP
תות שדה (לפרי) 0.1 0275 FB
תפוחי אדמה 0.5 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 017 CX
שם חומר ההדברה - כלורפיריפוס CHLORPYRIF0S
מספר :CAS 2921-88-2
אגס 0.5 0230 FP
אספסת 0.1 1021 AL
ביצים 0.05 0112 PE
בשר (על בסיס שומן) 2 0096 MM
חלב 0.01 0106 ML
חסה 0.1 0482 VL
כותנה (זרעים) 0.05 0691 SO
כרוב 0.05 0041 VB
כרוב סיני 0.05 0467 VL
סלק מספוא 0.05 1051 AM
סלק סוכר 0.05 0596 VR
עגבניה 0.5 0448 VO
ענבים 1 0269 FB
פלפל 0.5 0051 VO
פרי הדר 0.3 0001 FC
קינרס 0.05 0620 VS
תירס מספוא 0.05 0645 AS
תירס מתוק 0.05 0447 VO
תפוח 1 0226 FP
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 081 CX
שם חומר ההדברה - כלורתלוניל CHLOROTHALONIL
מספר :CAS 1897-45-6
אגוזי אדמה 0.05 0697 SO
בצל 0.5 0385 VA
גזר 1 0577 VR
חיטה (גרעינים) 0.1 0654 GC
חימצה 1 0524 VD
כרפס 15 0624 VS
מלפפון 5 0424 VC
עגבניה 5 0448 VO
תות שדה (לפרי) 5 0275 FB
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - כלורפרופם CHLORPROPHAM
מספר :CAS 101-21-3
תפוח אדמה 5 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - לופנורון LUFENURON
מספר :CAS 103055-07-8
חסה 0.05 0482 VL
כרובית 0.05 0404 VB
סלק אדום 0.05 0574 VR
ענבים 0.05 0269 FB
פלפל 0.05 0051 VO
קינרס 0.05 0620 VS
שעועית 0.05 0526 VP
תות שדה (לפרי) 0.05 0275 FB
===========================================
שם חומר ההדברה - מאנב MANEB
מספר :CAS 12427-38-2
נכלל בשאריות של דיתיוקרבמטים
===========================================
מספר החומר בקודקס 053 CX
שם חומר ההדברה - מווינפוס MEVINPHOS
מספר :CAS 26718-65-0
תפוח 0.5 0229 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 054 CX
שם חומר ההדברה - מונוקרוטופוס MONOCROTOPHOS
מספר :CAS 6923-22-4
אבטיח 0.1 0432 VC
אגס 1 0230 FP
זית 0.1 0305 FT
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
מלון 0.5 0046 VC
שקד 0.1 0660 TN
תפוח 1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 138 CX
שם חומר ההדברה - מטלקסיל METALAXYL
מספר :CAS 57837-19-1
בצל 2 0385 VA
גזר 0.05 0577 VR
חסה 2 0482 VL
כרוביים 0.5 0040 VB
כרוב סיני 0.5 0467 VL
מלפפון 0.5 0424 VC
עגבניה 0.5 0448 VO
ענבים 1 0269 FB
פרי הדר 5 0001 FC
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 181 CX
שם חומר ההדברה - מיקלובוטניל MYCLOBUTANIL
מספר :CAS 88671-89-0
אבטיח 0.3 0432 VC
אגס 0.5 0230 FP
אפרסק 0.5 0247 FS
חציל 0.3 0440 VO
מלון 0.3 0046 VC
מלפפון 0.3 0424 VC
מנגו 0.5 0345 FI
משמש 0.2 0240 FS
נקטרינה 0.5 0245 FS
עגבניה 0.3 0448 VO
ענבים 1 0269 FB
פלפל 0.5 0051 VO
קישוא 0.3 0431 VC
שום 0.3 0381 VA
שזיף 0.2 0014 FS
שקד 0.2 0660 TN
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 102 CX
שם חומר ההדברה - מלאיק-הידרוזיד MALEIC-HYDRAZIDE
מספר :CAS 123-33-1
בצל 15 0385 VA
===========================================
מספר החומר בקודקס 049 CX
שם חומר ההדברה - מלתיון MALATHION
מספר :CAS 121-75-5
אבטיח 3 0432 VC
אגס 2 0230 FP
אספסת 0.5 1021 AL
אפונה 0.5 0063 VP
אפרסק 2 0247 FS
ביצים 0.1 0112 PE
בצל 0.5 0385 VA
בקיה 0.5 1029 AL
בשר 4 0096 MM
זית 2 0305 FT
חבוש 2 0231 FP
חלב (על בסיס שומן) 0.5 0106 ML
חסה 1 0482 VL
חציל 0.5 0440 VO
כרוב 1 0041 VB
כרפס 1 0624 VS
לפת 0.5 0506 VR
מלון 3 0046 VC
מלפפון 3 0424 VC
משמש 2 0240 FS
סלק 0.5 0574 VR
עגבניה 3 0448 VO
ענבים 2 0269 FB
פול 2 0522 VP
פירות 2 0000 . 01A
פלפל 0.5 0051 VO
פרי הדר 4 0001 FC
צנון 0.5 0494 VC
צנונית 0.5 0494 VC
קינרס 5 0620 VS
קישוא 3 0431 VC
שום 0.5 0381 VA
שזיף 2 0014 FS
שעועית 2 0526 VP
פול 2 0522 VP
שקד 0.5 0660 TN
תפוח 2 0226 FP
תפוח אדמה 0.5 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 050 CX
שם חומר ההדברה - מנקוזב MANCOZEB
מספר :CAS 8065-67-5
נכלל בשאריות של דיתיוקרבמטים
===========================================
שם חומר ההדברה - מתאם סודיום METAM SODIUM
מספר :CAS 137-42-8
אבוקדו 0.05 0326 FI
אבטיח 0.05 0432 VC
אגוז אדמה 0.05 0697 SO
בצל 0.05 0385 VA
חסה 0.05 0482 VL
חציל 0.05 0440 VO
כרוביים 0.05 0040 VB
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
עגבניה 0.05 0448 VO
פלפל 0.05 0051 VO
השאריות מבוטאות כמתיל איזותיוציאנט
===========================================
מספר החומר בקודקס 094 CX
שם חומר ההדברה - מתומיל METHOMYL
מספר :CAS 16752-77-5
אבטיח 0.2 0432 VC
אספסת 10 1021 AL
ברוקולי 2 0400 VB
בשר 0.02 0096 MM
גזר 0.1 0577 VR
חלב 0.02 0106 ML
חסה 5 0482 VL
חציל 0.2 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.5 0691 SO
כרוב 5 0041 VB
כרובית 2 0404 VB
כרפס 2 0624 VS
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
סלק 0.1 0574 VR
סלק מספוא 0.1 1051 AM
סלק סוכר 0.1 0596 VR
עגבניה 1 0448 VO
ענבים 5 0269 FB
פלפל 1 0051 VO
צנון 0.1 0494 VC
צנונית 0.1 0494 VC
קינרס 2 0620 VS
קישוא 0.2 0431 VC
שעועית 2 0526 VP
תות שדה (לפרי) 2 0275 FB
תירס מספוא 0.05 0645 AS
תירס מתוק 2 0447 VO
תפוח אדמה 0.1 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 051 CX
שם חומר ההדברה - מתידאתיון METHIDATHION
מספר :CAS 950-37-8
אגס 1 0230 FP
אפרסק 0.2 0247 FS
זית 1 0305 FT
חבוש 0.5 0231 FP
כותנה (זרעים) 1 0691 SO
מנגו 0.2 0345 FI
משמש 0.2 0240 FS
פרי הדר 2 0001 FC
פרי הדר קליף 5 0003 FC
שקד 0.05 0660 TN
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 132 CX
שם חומר ההדברה - מתיוקארב METHIOCARB
מספר :CAS 2032-65-7
אפרסק 0.05 0247 FS
אפונה 0.05 0063 VP
ביצים 0.05 0112 PE
בשר 0.05 0096 MM
גזר 0.05 0577 VR
גידולי מספוא 0.05 0165 AM
דלועיים 0.05 0045 VC
חימצה 0.05 0524 VD
חלב 0.05 0106 ML
חציל 0.05 0440 VO
כרוביים 0.05 0040 VB
כרפס 0.05 0624 VS
מנגו 0.05 0345 FI
סלק 0.05 0574 VR
סלק מספוא 0.05 1051 AM
סלק סוכר 0.05 0596 VR
עגבניה 0.05 0448 VO
ענבים 0.05 0269 FB
פירות סובטרופיים 0.05 0026 FT
פלפל 0.05 0051 VO
פרי הדר 0.05 0001 FC
צנון 0.05 0494 VR
קינרס 0.05 0620 VS
צמחי תבלין 0.05 0726 HH
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 186 CX
שם חומר ההדברה - מתיראם METIRAM
מספר :CAS 9006-42-2
נכלל בשאריות של דיתיוקרבמטים
===========================================
מספר החומר בקודקס 100 CX
שם חומר ההדברה - מתמידופוס METHAMIDOPHOS
מספר :CAS 10265-92-6
אגוזי אדמה 0.1 0697 SO
אספסת 2 1021 AL
בצל 0.1 0385 VA
בקיה 2 1029 AL
ברוקולי 1 0400 VB
בשר 0.01 0096 MM
חימצה 0.05 0524 VD
חלב 0.01 0106 ML
חציל 1 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
כרוב 1 0041 VB
כרובית 1 0404 VB
כרפס 1 0624 VS
מלון 0.5 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
סלק 0.05 0574 VR
סלק מספוא 0.05 1051 AM
סלק סוכר 0.05 0596 VR
עגבניה 1 0448 VO
פלפל 1 0051 VO
קישוא 0.5 0431 VC
שום 0.1 0381 VA
תלתן 2 1031 AL
תפוח אדמה 0.1 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - ניטרותל-איזופרופיל
ISOPROPYL NITROTHAL
מספר :CAS 102552-74-6
תפוח 0.05 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 67 CX
שם חומר ההדברה - סיהקסטין CYHEXATIN
מספר :CAS 1861-40-1
אגס 2 0230 FP
אפרסק 1 0247 FS
חציל 0.1 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.05 0691 SO
שעועית 0.2 0526 VP
שקד 1 0660 TN
תפוח 2 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 146 CX
שם חומר ההדברה - סיהלותרין CYHALOTHRIN
מספר :CAS 68085-85-8
חציל 0.2 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.02 0691 SO
עגבניה 0.1 0448 VO
ענבים 0.2 0269 FB
פלפל 0.2 0051 VO
תפוח אדמה 0.02 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - סימוקסניל CYMOXANIL
מספר :CAS 57966-95-7
בצל 0.05 0385 VA
חסה 0.05 0482 VL
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
עגבניה 0.05 0448 VO
ענבים 0.05 0269 FB
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 157 CX
שם חומר ההדברה - סיפלותרין CYFLUTHRIN
מספר :CAS 68539-37-5
בצל 1 0385 VA
כותנה (זרעים) 0.05 0691 SO
מלפפון 0.5 0424 VC
עגבניה 0.5 0448 VO
פלפל 0.2 0051 VO
===========================================
שם חומר ההדברה - סיפרוקונזול CYPROCONAZOLE
מספר :CAS 113096-99-4
אגוזי אדמה 0.05 0697 SO
אפרסק 0.05 0247 FS
חיטה (גרעינים) 0.05 0654 GC
חמנית (זרעים) 0.05 0702 SO
חציל 0.05 0440 VO
מנגו 0.05 0345 FI
עגבניה 0.05 0448 VO
שום 0.05 0381 VA
שזיף 0.05 0014 FS
תפוח 0.05 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 118 CX
שם חומר ההדברה - סיפרמטרין CYPERMETHRIN
מספר :CAS 52315-07-8
אפרסק 2 0247 FS
בצל 0.1 0385 VA
ברוקולי 1 0400 VB
גזר 0.05 0577 VR
חציל 0.2 0440 VO
ירקות שורש ופקעות 0.05 0075 VR
כותנה (זרעים) 0.2 0691 SO
כרוב 1 0041 VB
כרובית 1 0404 VB
כרפס 0.2 0624 VS
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
משמש 2 0240 FS
סלק 0.05 0574 VR
עגבניה 0.5 0448 VO
ענבים 0.5 0269 FB
פלפל 0.5 0051 VO
קישוא 0.2 0431 VC
שום 0.1 0381 VA
שקד 0.5 0660 TN
תפוח 2 0226 FP
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 169 CX
שם חומר ההדברה - סירומזין CYROMAZINE
מספר :CAS 66215-22-8
אבטיח 0.2 0432 VC
אספסת 5 1021 AL
ביצים 0.2 0112 PE
בשר 0.05 0096 MM
בשר עוף 0.05 0110 PM
גזר 0.2 0577 VR
חלב 0.01 0106 ML
חציל 0.5 0440 VO
כרפס 5 0624 VS
מלון 0.2 0046 VC
עגבניה 0.5 0448 VO
ריחן 5 0722 HH
שעועית 1 0526 VP
===========================================
מספר החומר בקודקס 41 CX
שם חומר ההדברה - פולפאט POLPET
מספר :CAS 133-07-3
אגס 10 0230 FP
גזר 0.02 0577 VR
מלפפון 0.5 0424 VC
תפוח 10 0226 FP
תפוח אדמה 0.02 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 103 CX
שם חומר ההדברה - פוסמאט PHOSMET
מספר :CAS 732-11-6
בשר (על בסיס שומן) 1 0096 MM
חלב (על בסיס שומן) 0.02 0106 ML
===========================================
מספר החומר בקודקס 061 CX
שם חומר ההדברה - פוספמידון PHOSPHAMIDON
מספר :CAS 13171-21-6
אגס 0.5 0230 FP
אפונה 0.2 0522 VS
אפרסק 0.2 0247 FS
בצל 0.05 0385 VA
ברוקולי 0.2 0400 VB
גידולי מספוא 0.2 0165 AM
דגנים (גרעינים) 0.1 0080 CG
דלועיים 0.1 0045 VC
זית 0.1 0305 FT
חזרת 0.05 0583 VR
חימצה 0.2 0524 VD
חציל 0.1 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
כרוב 0.2 0041 VB
כרובית 0.2 0404 VB
כרתי 0.2 0384 VA
לפת 0.05 0506 VR
סלק סוכר 0.05 0596 VR
סלק מספוא 0.05 1051 AM
עגבניה 0.1 0448 VO
ענבים 0.2 0269 FB
פול 0.2 0522 VP
פלפל 0.2 0051 VO
צנון 0.05 0494 VC
צנונית 0.05 0494 VC
קינרס 0.2 0620 VS
רימון 0.2 0355 FI
שום 0.05 0381 VA
שזיף 0.2 0014 FS
שעועית 0.2 0526 VP
תפוח 0.2 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - פוסתיל-אל FOSETHYL-AL
מספר :CAS 39148-24-8
חסה 1 0482 VL
מלון 1 0046 VC
ענבים 5 0269 FB
מלפפון 2 0424 VC
פרי הדר 5 0001 FC
===========================================
מספר החומר בקודקס 141 CX
שם חומר ההדברה - פוקסים PHOXIM
מספר :CAS 14816-18-3
בשר (על בסיס שומן) 0.2 0096 MM
דגנים (גרעינים) 0.05 0080 GC
חלב (על בסיס שומן) 0.05 0106 ML
===========================================
שם חומר ההדברה - פורתיוקרב FORATHIOCARB
מספר :CAS 65907-30-4
אפרסק 0.1 0247 FS
בצל 0.1 0385 VA
זית 0.1 0305 FT
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
מנגו 0.5 0345 FI
ענבים 0.1 0269 FB
פרי הדר 2 0001 FC
תפוח 0.1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 153 CX
שם חומר ההדברה - פירזופוס PYRAZOPHOS
מספר :CAS 13457-18-6
אבטיח 0.1 0432 VC
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
קישוא 0.1 0431 VC
תפוח 1 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - פירימטאניל PYRIMETHANIL
מספר :CAS 53112-28-0
מלפפון 0.05 0424 VC
עגבניה 0.05 0448 VO
תות שדה (לפרי) 0.2 0275 FB
===========================================
מספר החומר בקודקס 86 CX
שם חומר ההדברה - פירימיפוס מתיל PIRIMIPHOS METHYL
מספר :CAS 29232-93-7
ביצים 0.2 0112 PE
בשר 0.05 0096 MM
דגנים (גרעינים) 10 0080 GC
חלב 0.05 0106 ML
כותנה (זרעים) 0.5 0691 SO
פרי הדר 2 0001 FC
===========================================
מספר החומר בקודקס 101 CX
שם חומר ההדברה - פירימיקרב PIRIMICARB
מספר :CAS 23103-98-2
ביצים 0.05 0112 PE
ברוקולי 1 0400 VB
בשר 0.05 0096 MM
דגניים (גרעינים) 0.05 0080 GC
חלב 0.05 0106 ML
חסה 1 0482 VL
חציל 1 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.05 0691 SO
כרוב 1 0041 VB
כרוב סיני 1 0467 VL
כרובית 1 0404 VB
כרפס 1 0624 VS
מלון 1 0046 VC
מלפפון 1 0424 VC
עגבניה 1 0448 VO
פלפל 1 0051 VO
פקאן 0.05 0672 TN
פרי הדר 0.05 0001 FC
קינרס 1 0620 VS
קישוא 1 0431 VC
תירס מספוא 0.05 0645 AS
תירס מתוק 0.05 0447 VO
תפוח 0.5 0226 FP
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - פיריפנוקס PYRIFENOX
מספר :CAS 1861-40-1
אבטיח 0.05 0432 VC
אגוזי אדמה 0.05 0697 SO
אגס 0.05 0230 FP
אפרסק 0.05 0247 FS
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
מנגו 0.05 0345 FI
נקטרינה 0.05 0245 FS
ענבים 0.05 0269 FB
פלפל 0.05 0051 VO
קישוא 0.05 0431 VC
תפוח 0.05 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - פיריפרוקסיפן PYRIPROXYFEN
מספר :CAS 95737-68-1
אגס 0.01 0230 FP
אפרסמון 0.01 0307 FT
אפרסק 0.01 0247 FS
פרי הדר 0.01 0001 FC
זית 0.01 0305 FT
כותנה (זרעים) 0.01 0691 SO
שזיף 0.01 0014 FS
תפוח 0.01 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - פלוואלינאט FLUVALINATE
מספר :CAS 69409-94-5
אגוזי אדמה 0.1 0697 SO
אפרסק 0.2 0247 FS
פקאן 0.05 0672 TN
פרי הדר 0.5 0001 FC
שזיף 0.2 0014 FS
שקד 0.1 0660 TN
===========================================
מספר החומר בקודקס 165 CX
שם חומר ההדברה - פלוסילזול FLUSILAZOLE
מספר :CAS 85509-19-9
אגוזי אדמה 0.5 0697 SO
אגס 0.2 0230 FP
ענבים 0.5 0269 FB
פלפל 0.2 0051 VO
תירס מתוק 0.5 0447 VO
תפוח 0.2 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 152 CX
שם חומר ההדברה - פלוציטרינאט FLUCYTHRINATE
מספר :CAS 70124-77-5
אגוזי אדמה 0.2 0697 SO
אגס 0.5 0230 FP
אפרסמון 0.5 0307 FT
אפרסק 0.5 0247 FS
חציל 0.2 0440 VO
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
מנגו 0.5 0345 FI
ענבים 1 0269 FB
פקאן 0.2 0672 TN
קישוא 0.2 0431 VC
שזיף 0.5 0014 FS
שקד 0.2 0660 TN
===========================================
שם חומר ההדברה - פנאזקוין FENAZAQUIN
מספר :CAS 120928-09-8
אבטיח 0.1 0432 VC
אפרסק 0.1 0247 FS
חציל 0.1 0440 VO
מלפפון 0.1 0424 VC
עגבניה 0.1 0448 VO
תפוח 0.1 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - פנארימול FENARIMOL
מספר :CAS 60168-88-9
אבטיח 0.01 0432 VC
אפרסק 0.01 0247 FS
חציל 0.01 0440 VO
מלון 0.01 0046 VC
מלפפון 0.01 0424 VC
מנגו 0.01 0345 FI
עגבניה 0.01 0448 VO
ענבים 0.01 0269 FB
פלפל 0.01 0051 VO
קישוא 0.01 0431 VC
===========================================
שם חומר ההדברה - פנבוקונזול FENBUCONAZOLE
מספר :CAS 114369-43-6
אגס 0.2 0230 FP
אפרסק 0.2 0247 FS
חיטה (גרעינים) 0.2 0654 GC
חסה 0.2 0482 VL
מלפפון 0.2 0424 VC
משמש 0.2 0240 FS
נקטרינה 0.2 0245 FS
עגבניה 0.2 0448 VO
ענבים 0.5 0269 FB
פלפל 0.2 0051 VO
פירות גלעיניים 0.2 0012 FS
שזיף 0.2 0014 FS
שקד 0.2 0660 TN
תפוח 0.2 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 119 CX
שם חומר ההדברה - פנוואלראט FENVALERATE
מספר :CAS 51630-56-1
כולל שאריות של Es-FENVALERATE
אספסת 20 1021 AL
אפרסק 5 0247 FS
בצל 0.05 0385 VA
ברוקולי 2 0400 VB
בשר (על בסיס שומן) 1 0096 MM
גזר 0.05 0577 VR
חלב (על בסיס שומן) 0.1 0106 ML
חציל 0.5 0440 VO
ירקות שורש ופקעות 0.05 0075 VR
כותנה (זרעים) 0.2 0691 SO
כרוב 3 0041 VB
כרובית 2 0404 VB
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
סלק 0.05 0574 VR
סלק מספוא 0.05 1051 AM
סלק סוכר 0.05 0569 VR
עגבניה 1 0448 VO
ענבים 0.5 0269 FB
פלפל 0.5 0051 VO
קינרס 0.2 0620 VS
שום 0.05 0381 VA
שעועית 0.1 0526 VP
תפוח 2 0226 FP
תפוח אדמה 0.05 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - פנוקסיקרב FENOXYCARB
מספר :CAS 79127-80-3
אגס 0.05 0230 FP
זית 0.05 0305 FT
פרי הדר 0.2 0001 FC
תפוח 0.05 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 040 CX
שם חומר ההדברה - פנטין FENTIN
מספר :CAS 668-34-8
בצל 0.05 0385 VA
גזר 0.05 0577 VR
כותנה (זרעים) 0.05 0691 SO
תפוח אדמה 0.1 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 037 CX
שם חומר ההדברה - פניטרותיון FENITROTHION
מספר :CAS 122-14-5
ענבים 0.5 0269 FB
===========================================
שם חומר ההדברה - פנטהכלורו-פנול PENTACHLORO-PHENOL
מספר CAS 608-93-5
משמש 0.05 0240 FS
שזיף 0.05 0014 FS
שקד 0.05 0660 TN
===========================================
מספר החומר בקודקס 085 CX
שם חומר ההדברה - פנאמיפוס FENAMIPHOS
מספר :CAS 22224-92-6
אגוזי אדמה 0.05 0697 SO
בננה 0.1 0327 FI
ביצים 0.05 0112 PE
בשר 0.05 0096 MM
בצל 0.05 0385 VA
גזר 0.2 0577 VR
חיטה (זרעים) 0.05 0654 GC
חלב 0.05 0106 ML
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
עגבניה 0.2 0448 VO
ענבים 0.1 0269 FB
קישוא 0.2 0431 VC
שום 0.05 0381 VA
שזיף 0.05 0014 FS
תירס מספוא 0.05 0645 AS
תירס מתוק 0.05 0447 VO
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - פנפירוקסימט FENPYROXIMATE
מספר :CAS 111812-58-8
אבטיח 0.05 0432 VC
אגס 0.1 0230 FP
אפרסק 0.1 0247 FS
חציל 0.05 0440 VO
מלפפון 0.05 0424 VC
נקטרינה 0.1 0245 FS
עגבניה 0.05 0448 VO
ענבים 0.05 0269 FB
פלפל 0.05 0051 VO
שעועית 0.05 0526 VP
תות שדה (לפרי) 0.05 0275 FB
תפוח 0.1 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - פנפרופימורף FENPROPIMORPH
מספר :CAS 67564-91-4
חיטה (גרעינים) 0.1 0654 GC
===========================================
מספר החומר בקודקס 185 CX
שם חומר ההדברה - פנפרופתרין FENPROPATHRIN
מספר :CAS 64257-84-7
אבטיח 0.2 0432 VC
בצל 0.1 0385 VA
חציל 0.2 0440 VO
כותנה (זרעים) 1 0691 SO
מלון 0.2 0046 VC
מלפפון 0.2 0424 VC
סלק 0.1 0574 VR
עגבניה 1 0448 VO
פטרוסלינון 1 0740 HH
פירות גלעיניים 0.5 0012 FS
פלפל 1 0051 VO
תות שדה (לפרי) 1 0275 FB
===========================================
שם חומר ההדברה - פנקונזול PENCONAZOLE
מספר :CAS 66246-88-6
אבטיח 0.05 0432 VC
חציל 0.05 0440 VO
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
מנגו 0.05 0345 FI
עגבניה 0.1 0448 VO
ענבים 0.2 0269 FB
פלפל 0.05 0051 VO
קישוא 0.05 0431 VC
תות שדה (לפרי) 0.2 0275 FB
תפוח 0.05 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 039 CX
שם חומר ההדברה - פנתיון FENTHION
מספר :CAS 55-38-9
אגס 2 0230 FP
אפרסמון 2 0307 FI
אפרסק 2 0247 FS
בצל 0.1 0385 VA
דלועיים 0.2 0045 VC
חבוש 2 0231 FP
משמש 2 0240 FS
שזיף 1 0014 FS
שקד 1 0660 TN
תפוח 2 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 161 CX
שם חומר ההדברה - פקלובוטרזול PACLOBUTRAZOL
מספר :CAS 76738-62-0
אבוקדו 0.05 0326 FI
===========================================
מספר החומר בקודקס 142 CX
שם חומר ההדברה - פרוכלורז PROCHLORAZ
מספר :CAS 67747-09-5
אבוקדו 5 0326 FI
חציל 5 0440 VO
ליצ'י 1 0343 FI
מלפפון 0.5 0424 VC
מנגו 2 0345 FI
משמש 1 0240 FS
עגבניה 0.5 0448 VO
פרי הדר 5 0001 FC
רימון 1 0355 FI
שזיף 0.05 0014 FS
שקד 1 0660 TN
===========================================
שם חומר ההדברה - פרופינב PROPINEB
מספר :CAS 12071-83-9
נכלל בשאריות של דיתיוקרבמטים
===========================================
מספר החומר בקודקס 160 CX
שם חומר ההדברה - פרופיקונזול PROPICONAZOLE
מספר :CAS 60207-90-1
אפרסק 1 0247 FS
ביצים 0.05 0112 PE
בשר 0.05 0096 MM
בשר עוף 0.05 0110 PM
דגנים (גרעינים) 0.05 0080 GC
חלב 0.01 0106 ML
ענבים 0.5 0269 FB
===========================================
מספר החומר בקודקס 148 CX
שם חומר ההדברה - פרופמוקרב PROPAMOCARB
מספר :CAS 24579-73-5
ברוקולי 0.2 0400 VB
חסה 10 0482 VL
כרוב 0.1 0041 VB
כרובית 0.2 0404 VB
מלון 2 0046 VC
מלפפון 2 0424 VC
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 113 CX
שם חומר ההדברה - פרופרגיט PROPARGITE
מספר :CAS 2312-35-8
אבטיח 0.5 0432 VC
אגוזי אדמה 0.1 0697 SO
חציל 0.5 0440 VO
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
מלון 0.5 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
עגבניה 2 0448 VO
פלפל 1 0051 VO
קישוא 0.5 0431 VC
שעועית 2 0526 VP
תפוח 5 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - פרותיופוס PROTHIOPHOS
מספר :CAS 34643-46-4
בצל 0.01 0385 VA
כרוב 0.01 0041 VB
כרובית 0.01 0404 VB
מלון 0.01 0046 VC
ענבים 1 0269 FB
פלפל 0.01 0051 VO
שום 0.01 0381 VA
===========================================
מספר החומר בקודקס 120 CX
שם חומר ההדברה - פרמטרין PERMETHRIN
מספר :CAS 52645-53-1
אפרסק 2 0247 FS
ביצים 0.1 0112 PE
בצל 0.5 0385 VA
ברוקולי 2 0400 VB
בשר (על בסיס שומן) 1 0096 MM
בשר עוף 0.1 0110 PM
גידולי מספוא 10 0165 AM
חלב (על בסיס שומן) 0.1 0106 ML
חציל 1 0440 VO
כרוב 5 0041 VB
כרובית 0.5 0404 VB
כרפס 2 0624 VS
סלק 0.05 0574 VR
סלק סוכר 0.05 0596 VR
עגבניה 1 0448 VO
ענבים 2 0269 FB
פלפל 1 0051 VO
קינרס 1 0620 VS
קישוא 0.5 0431 VC
שעועית 1 0526 VP
תפוח 2 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 058 CX
שם חומר ההדברה - פרתיון-אתיל PARATHION-ETHYL
מספר :CAS 56-38-2
כותנה (זרעים) 0.75 0691 SO
===========================================
שם חומר ההדברה - קדוסאפוס CADUSAFOS
מספר :CAS 95465-99-9
בננה 0.05 0327 FI
מלפפון 0.05 0424 VC
עגבניה 0.05 0448 VO
קישוא 0.05 0431 VC
===========================================
שם חומר ההדברה - קווינומתיונאט QUINMETHIONATE
מספר :CAS 2439-01-2
אבטיח 0.1 0432 VC
אפרסק 0.1 0247 FS
גזר 0.1 0577 VR
חציל 0.1 0440 VO
מלון 0.1 0046 VC
מלפפון 0.1 0424 VC
משמש 0.1 0240 FS
עגבניה 0.1 0448 VO
ענבים 0.1 0269 FB
פלפל 0.1 0051 VO
קישוא 0.1 0431 VC
תפוח 0.5 0226 FP
===========================================
שם חומר ההדברה - קווינלפוס QUINALPHOS
מספר :CAS 13593-03-8
כותנה (זרעים) 0.01 0691 SO
===========================================
מספר החומר בקודקס 064 CX
שם חומר ההדברה - קווינטוזן QUINTOZENE
מספר :CAS 82-68-8
אגוזי אדמה 2 0697 SO
כותנה (זרעים) 0.03 0691 SO
סלק מספוא 0.2 1051 AM
סלק סוכר 0.2 0596 VR
שעועית 0.01 0526 VP
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 007 CX
שם חומר ההדברה - קפטן CAPTAN
מספר :CAS 133-06-2
אגס 10 0230 FP
אפרסמון 10 0307 FT
אפרסק 5 0247 FS
חבוש 25 0231 FP
משמש 15 0240 FS
ענבים 5 0269 FB
פרי הדר 15 0001 FC
שזיף 5 0014 FS
שסק 10 0228 FP
שקד 5 0660 TN
תות שדה (לפרי) 15 0275 FB
תפוח 10 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 145 CX
שם חומר ההדברה - קרבוסולפן CARBOSULFAN
מספר :CAS 55285-14-8
אבטיח 0.1 0432 VC
בצל 0.1 0385 VA
בקיה 5 1029 AL
בשר 0.05 0096 MM
ברוקולי 0.2 0400 VB
חלב 0.05 0106 ML
חציל 0.1 0440 VO
כרוב 0.5 0041 VB
כרובית 0.2 0404 VB
כרוב סיני 0.1 0467 VL
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
מלפפון 0.1 0424 VC
מנגו 0.5 0345 FI
נקטרינה 0.1 0245 FS
עגבניה 0.1 0448 VO
ענבים 0.1 0269 FB
פלפל 0.1 0051 VO
פרי הדר 2 0001 FC
קישוא 0.1 0431 VC
שום 0.1 0381 VA
שזיף 0.1 0014 FS
תלתן 5 1031 AL
תפוח 0.1 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס - 072 CX
שם חומר ההדברה - קרבנדזיס CARBENDAZIM
מספר :CAS 10605-21-7
כולל גם שאריות של בנומיל
אבטיח 2 0432 VC
אגוזי אדמה 0.1 0697 SO
אגס 5 0230 FP
בננה 1 0327 FI
בצל 2 0385 VA
חסה 5 0482 VL
חציל 0.5 0440 VO
כרפס 2 0624 VS
מלון 2 0046 VC
מלפפון 0.5 0424 VC
משמש 2 0240 FS
סלק סוכר 5 0596 VR
עגבניה 0.1 0448 VO
ענבים 5 0269 FB
פלפל 5 0051 VO
פרי הדר 10 0001 FC
קישוא 0.5 0431 VC
שזיף 2 0014 FS
שקד 0.1 0660 TN
תות שדה (לפרי) 5 0275 FB
תפוח 5 0226 FP
===========================================
מספר החומר בקודקס 008 CX
שם חומר ההדברה - קרבריל CARBARYL
מספר :CAS 63-25-2
אגס 5 0230 FP
ביצים 0.5 0112 PE
בשר עוף 0.5 0110 PM
חלב 0.1 0106 ML
כותנה (זרעים) 1 0691 SO
ענבים 5 0269 FB
פרי הדר 7 0001 CF
תפוח 5 0226 FP
תפוח אדמה 0.2 0589 VR
===========================================
מספר החומר בקודקס 065 CX
שם חומר ההדברה - תיאבנדזול THIABENDAZOLE
מספר :CAS 148-79-8
אגס 10 0230 FP
בננה 3 0327 FI
בשר 0.1 0096 MM
זית 0.1 0305 FT
חיטה (גרעינים) 0.2 0654 GC
חלב 0.1 0106 ML
כרפס 3 0624 VS
סלק סוכר 5 0596 VR
פקאן 0.2 0672 TN
פרי הדר 10 0001 FC
תות שדה (לפרי) 3 0275 FB
תפוח 10 0226 FP
תפוח אדמה 5 0589 VR
===========================================
שם חומר ההדברה - תיופנט מתיל THIOPHANATE METHYL
מספר :CAS 23564-05-8
נכלל בשאריות קרבנדזים
===========================================
שם חומר ההדברה - תיוציקלם THIOCYCLAM
מספר :CAS 31895-21-3
אבטיח 0.05 0432 VC
כרוב 0.05 0041 VB
כרובית 0.05 0404 VB
כרפס 0.05 0624 VS
מלון 0.05 0046 VC
מלפפון 0.05 0424 VC
עגבניה 0.05 0448 VO
פלפל 0.05 0051 VO
קישוא 0.05 0431 VC
שעועית 0.05 0526 VP
===========================================
תוספת שניה (תיקון: תשנ"ח)
(תקנות 1 ו-2)
שיעור מותר של חומרי הדברה במזון הנובעים משימוש לא מכוון או זיהום סביבתי
(בחלקים למיליון kg)/mg)
טור 1 טור 2 טור 3
מזון שיעור מותר קוד המזון
בקודקס

מספר החומר בקודקס 001 CX
שם חומר ההדברה - אלדרין & דיאלדרין
ALDRIN & DIELDRIN
מספר :CAS 60-57-1, 309-00-2
ביצים 0.1 0112 PE
בשר, ובשר עוף 0.2 0096 MM
(על בסיס שומן)
גזר 0.1 0557 VR
דגניים (גרעינים) 0.02 0080 GC
חלב (על בסיס שומן) 0.006 0106 ML
===========================================
מספר החומר בקודקס 012 CX
שם חומר ההדברה - כלורדן CHLORDANE
מספר :CAS 57-74-9
אגוזי אדמה 0.02 0697 SO
בננה 0.02 0327 FI
פירות וירקות 0.02 0003 . 02A
===========================================
מספר החומר בקודקס 021 CX
שם חומר ההדברה - די.די.טי. .D.D.T
מספר :CAS 50-29-3
ביצים 0.1 0112 PE
בשר (על בסיס שומן) 1 0096 MM
דגנים (גרעינים) 0.1 0080 GC
חלב (על בסיס שומן) 0.02 0106 LM
כותנה (זרעים) 0.1 0691 SO
===========================================
מספר החומר בקודקס 033 CX
שם חומר ההדברה - אנדרין ENDRIN
מספר :CAS 72-20-8
בשר (על בסיס שומן) 0.1 0096 MM
בשר עוף (על בסיס שומן) 0.1 0010 PM
חלב (על בסיס שומן) 0.0008 0106 ML
===========================================
מספר החומר בקודקס 043 CX
שם חומר ההדברה - הפטכלור HEPTACHLOR
מספר :CAS 76-44-8
ביצים 0.05 0112 PE
בשר (על בסיס שומן) 0.2 0096 MF
בשר עוף (על בסיס שומן) 0.2 0110 PM
דגנים (גרעינים) 0.02 0080 GC
חלב (על בסיס שומן) 0.006 0106 ML
כותנה (זרעים) 0.02 0691 SO
===========================================
מספר החומר בקודקס 048 CX
שם חומר ההדברה - לינדן LINDANE
מספר :CAS 58-89-9
ביצים 0.1 0112 PE
בשר עוף (על בסיס שומן) 0.7 0110 PM
גזר 0.2 0557 VR
דגי מים מתוקים 0.1 0115 WF
חלב (על בסיס שומן) 0.01 0106 ML
===========================================
תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ח)
(תקנה 1)
חומרי הדברה, תולדיהם וחומרי פירוקם
שארית (כלשונה בקודקס)
חומר הדברה

Sum of Avermectin B1a, Avermectin
B1b and delta-8, 9 isomer of
Avermectin Bla
Abamectin
Acephate
Acephate
D2,4-
D2,4-
Sum of Aldicarb, its sulphoxide and
its sulphone, expressed as Aldicarb
Aldicarb
Sum of HHDN and HEOD
Aldrin & Dieldrin
Sum of Amitraz (calculated as
N- (2,4-dimethylphenyl)-N
-methylformamidine and
N-2,4-dimethylphenyl)-N'
-methylformamidine
Amitraz
Azinphos-methyl
Azinphos-methyl
Sum of Azocyclotin, Cyhexatin and
Dicylohexatin oxide expressed as
Cyhexatin
Azocyclotin

Benalaxyl
Benalaxyl
See Carbosulfan
Benfuracarb
See Carbendazim
Benomyl
Benzoximate
Benzoximate
Bifenthrin
Bifenthrin
Bitertanol
Bitertanol
Bromopropylate
Bromopropylate
Bromuconazole
Bromuconazole
Bopirimate
Bopirimate
Cadusafos
Cadusafos
Captan
Captan
Carbaryl
Carbaryl
Dichlorvos
Dichlorvos
Dicofol
Dicofol
Diethofencarb
Diethofencarb
Difenconazole
Difenconazole
Diflubenzuron
Diflubenzuron
Dimethirimol
Dimethirimol
Dimethoate
Dimethoate
Diniconazole
Diniconazole
Dinobuton
Dinobuton
Diphenylamine
Diphenylamine
Dithianon
Dithianon
CS arising from
Ethylenebisdithiocarbamates
(Maneb or Mancozeb)
Dithiocarbamates
Endosulfan and Endosulfan sulphate
Endosulfan
Sum of Endrin and delta-keto-endrin
Endrin
Ethephon
Ethephon
Sum of Ethiofencarb, its sulphoxide
and sulphone expressed as
Ethiofencarb
Ethiofencarb
Ethion
Ethion
Ethofenprox
Ethofenprox
Ethoprop
Ethoprop


Ethoxyquin

Ethoxyquin
Sum of Etrimphos and its oxygen analogue
Etrimphos
Fenbuconazole
Fenbuconazole
Fenazaquin
Fenazaquin
Sum of Fenamiphos, its sulphoxide
and sulphone, expressed as
Fenamiphos
Fenamiphos
Fenarimol
Fenarimol
Fenitrothion
Fenitrothion
Fenoxycarb
Fenoxycarb
Fenopropathrin
Fenpropathrin
Fenpyroxymate
Fenpyroxymate
Fenopropimorph
Fenopropimorph
Sum of Fenthion, its oxygen analogue and their sulphoxides and sulphones, expressed as Fenthion
Fenthion
Sum of Fentin, Fentin-acetate, Fentin-chloride and
Fentin-hydroxide, expressed as
Fentin-hydroxide
Fentin acetate
Fenvalerate
Fenvalerate
Flucytrinate
Flucytrinate
Flusilazol
Flusilazol
Fluvalinate
Fluvalinate
Folpet
Folpet
Fosetyl-Al
Fosetyl-Al
Furathiocarb
Furathiocarb
Guazatine
Guazatine
Sum of Heptachlor and
epoxide Heptachlor
Heptachlor
Hexaconazole
Hexaconazole
Hexaflumuron
Hexaflumuron
Hexythiazox
Hexythiazox
All phosphides, expressed as
hydrogen phosphide
Hydrogen
phosphide
Imazalil
Imazalil
Imidacloprid
Determined and expressed as sources
bromide ion from all sources
Imidacloprid
Inorganic
Bromide
Iprodione
Iprodione
Isazofos
Isazofos
gamma-HCH
Lindane
Lufenuron
Lufenuron
Malathion
Malathion
Sum of free and conjugated maleic
hydrazide expressed as maleic
hydrazide
Maleic
hydrazide
see Dithiocarbamates
Mancozeb
see Dithiocarbamates
Maneb
Metalaxyl
Metalaxyl
Methyl isocyanate
Metham sodium
Methamidophos (including residues
derived from Asephate)
Methamidophos
Methidathion
Methidathion
Sum of Methiocarb, its sulphoxide and its sulphone, expressed as Methiocarb
Methiocarb
Sum of Methomyl and methyl
hydroxythioacetimidate ("Methomyl oxime") expressed as Methomyl
Methomyl
see Dithiocarbamates
Metiram
Mevinphos
Mevinphos
Monocrotophos
Monocrotophos
Myclobutanil
Myclobutanil
Sum of S-Nitro-isophthalic acid and S-Nitro-isopropyl ester expressed as Nitrothal-isopropyl
Nitrothal
isopropyl
Omethoate
Omethoate
Sum of 2-phenylphenol and
2-phenylphenate, expressed as
2-phenylphenol
Orthophenyl
phenol
Oxadixyl
Oxadixyl
Oxamyl
Oxamyl
Sum of Demeton-S-methyl and
Demeton-S-methylsulphone expressed
as Demeton-S-methyl
Oxydemeton
methyl
Paclobutrazol
Paclobutrazol
Parathion
Parathion
Penconazole
Penconazole
Pentachlorophenol
Pentachlorophenol
Permethrin (sum of isomers)
Permethrin
Sum of Phosmet and its oxygen
analogue (fat-soluble residue)
Phosmet
Sum of Phosphamdion (E-and Z-isomers) and
N-desmethyl-phosphamidon (E and Z - isomers)
Phosphamidon
Phoxim
Phoxim
Sum of Pirimicarb,
demethyl-pirimicarb and
N-formyl-(methylamino) analogue
(demethyl-formamido-pirimicarb)
Pirimicarb
Pirimiphos methyl
Pirimiphos methyl
Sum of Prochloraz and its
metabolites containing the
2, 4, 6-trichlorophenol moiety
expressed as Prochloraz
Prochloraz
Propamocarb (base)
Propamocarb
Propargite
Propargite
Propiconazole
Propiconazole
see Dithiocarbamates
Propineb
Prothiophos
Prothiophos
Pyrazophos
Pyrazophos
Pyrifenox
Pyrifenox
Pyriproxyfen
Pyriproxyfen
Pyrimethanil
Pyrimethanil
Quinomethionate
Quinomethionate
Quintozene
Quintozene
Quinalphos
Quinalphos
Tebuconazole
Tebuconazole
Teflubenzuron
Teflubenzuron
Tetradifon
Tetradifon
Thiabendazole
Thiabendazole
Thiocyclam
Thiocyclam
see Carbendazim
Thiophonate methyl
Sum of Triadimefon and Triadimenol
Triadimefon
Triadimenol
Triadimenol
Triazamate
Triazamate
Trichlorfon
Trichlorfon
Tridemorph
Tridemorph
Triflumizole
Triflumizole
Triflumuron
Triflumuron
determined as chloral hydrate and
expressed as Triforine
Triforine
Uniconazole
Uniconazole
Sum of Vamidothion, its sulphoxide
and sulphone expressed as Vamidothion
Vamidothion

_________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ