אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941

תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941

תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941 1
1. השם
תקנות אלה תיקראנה "תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941".
2. פירוש
בתקנות אלה יהיו למונחים דלקמן הפירושים שבצדם:
"מנהל"2 - פירושו המנהל הכללי של משרד הבריאות או בא-כוחו המוסמך;
"רופא ממשלתי" פירושו רופא במשרד הבריאות.
3. אסור להוציא גופות מקברותיהן ולקברן מחדש בלא רשות מאת רופא ממשלתי
אסור להוציא גופה מקברה לכל מטרה שהיא, ואסור לקבור גופה מחדש, ואסור לפתוח קבר או כוכי-קברים לצורך קבורת גופות אחרות אלא אם כן נתקבלה תחילה רשות בכתב מאת רופא ממשלתי, רשות זו תינתן חינם.
4. בקשה לקבורה מחדש
בקשר לקבור גופה מחדש תוגש בכתב למנהל והיא -
(א) תציין את מקום הקבורה הנוכחי של הגופה ואת המקום שבו רוצים לקברה מחדש;
(ב) תאושר על-ידי רשות הקבורה של המקום החדש שבו רוצים לקבור את הגופה מחדש;
(ג) תוגש בצירוף תעודה רפואית ערוכה כהלכה על גרם-המוות ובה יש לפרש את שמו, גילו, נתינותו ומשלח ידו של הנפטר או הוכחות אחרות על גרם-המוות שהמנהל ימצאן מספיקות.
5. תנאים למתן רשות להוצאת גופה מקברה ולקבורתה מחדש (תיקון: תשל"ז, תשל"ט)
(1) המנהל רשאי מטעמים רפואיים, לבלי לתת רשות להוצאת גופה מקברה ולקברה מחדש, וכן רשאי הוא, לבלי לתת רשות כזאת מטעמים אחרים.
(2) אם נאמר בתעודה כי המוות נגרם על-ידי סיבות טבעיות, ואם חלפה שנה מיום המוות, מותר ליתן רשות להוצאת הגופה מקברה על מנת להוציאה מישראל, או לקברה מחדש בישראל ובלבד שימלאו אחרי הוראות התקנות האלה.
(3) לצורך פיסקה (2) של תקנה זו, סיבות מוות טבעיות כוללות אבעבועות, טיפוס הבטן וטיפוס.
(4) אם היה גרם המוות דבר, חולירע או קדחת צהובה, יהא זה תנאי למתן רשות להוציא גופה מקברה כי האנשים העסוקים בהוצאת הגופה מקברה יהיו כלואים בהסגר למשך חמישה ימים במקום שייקבע על-ידי המנהל.
(5) למרות האמור בתקנת משנה (2), רשאי המנהל להתיר בכתב הוצאת גופה מקברה, על מנת להוציאה מישראל או לקבור אותה מחדש בישראל, גם אם טרם חלפה שנה מיום המוות; המנהל רשאי להתנות את ההיתר בהסכמת כהן הדת שאליה השתייך הנפטר, באישור משטרת-ישראל ובדרישות תברואה, כפי שימצא לנכון.
6. הוצאת גופה מקברה (תיקון: תשמ"ב)
(1) הוצאת גופה מקברה תתקיים במעמד פקיד של משרד הבריאות.
(2) בטרם יעבירו ממקום למקום גופה שהוצאה מקברה -
(א) יניחו את הגופה בארון עץ קשה מצופה עופרת, מרותק ביתדות ברזל וסגור כדבעי;
(ב) מסביב לגופה יפזרו חמרי חיטוי כגון כלוריד הסיד או גפרת-האבץ ולאחר שהונחה הגופה בארון ימלאו את הארון בחמרי חיטוי אלה;
(ג) רופא ממשלתי יראה את הגופה לפני שייסגר הארון ועליו לחתום את הארון וליתן תעודה כי מילאו אחרי הוראות פיסקת המשנה הזאת.
(3) (בוטלה)
(4) אם רוצים לחזור ולקבור גופה אשר כבר קברוה מחדש קודם לכן, ובהזדמנות הקודמת שבה קברו את הגופה מחדש מילאו אחרי הוראת פיסקה (2) של תקנה זו ומצאו כי הארון סגור על מסגר והוא במצב טוב, די יהיה לחזור ולמלא את הארון בחמרי חיטוי כאמור בפיסקת משנה (ב) של פיסקה (2) של תקנה זו.
7. רשימה בפנקס הקבורות כל אימת שקוברים גופה מחדש
בפנקס הקבורות של בית העלמין אשר בו קברו את הגופה מחדש יש לרשום את שם האדם שחזרו וקברו את גופתו.
8. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ב)
9. חניטת גופות שרוצים להוציאן לחוץ לארץ (תיקון: תשמ"א, תשמ"ט)
הובלת גופות שנחנטו ורוצים להוציאן לארץ אחרת תורשה בתנאים דלקמן:
(א) (בוטל);
(ב) שהארון שהותקן להובלת הגופה ייעשה עץ קשה, מצופה עופרת, מרותק ביתדות ברזל, ויהא סגור יפה;
(ג) שתתקבל תעודה מרופא ממשלתי האומרת כי מילאו אחרי התנאים האלה.
10. אגרות (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט)
(א) שיעורי האגרה לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בסעיף 15 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989.
(ב) - (ד) (בוטלו)
______________________________
1 ע"ר 1941, תוס' 2, (ע) 610, (א) 727;
ק"ת תשל"ז, 493, 863; תשל"ט, 10; תשמ"א, 388, 1430ג; תשמ"ב, 957, 1660; תשמ"ג, 1037, 1931; תשמ"ד, 1072, 2548; תשמ"ה, 802; תשמ"ו, 225; תשמ"ז, 402, 959; תשמ"ח, 172, 695; תשמ"ט, 183, 717.
2 פורסמה הודעה על הסמכה (י"פ תשנ"ה, 7) המסמיכה כל רופא מחוזי ונפתי של משרד הבריאות להיות המנהל לענין התקנות האמורות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ