אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בריאות העם (בשר מיובא), 1938

תקנות בריאות העם (בשר מיובא), 1938

תקנות בריאות העם (בשר מיובא), 1938 1
1. השם
תקנות אלה תיקראנה תקנות בריאות העם (בשר מיובא), 1935.
2. פירוש (תיקון: 1939)
בתקנות אלו -
"בשר" פירושו בשרו של בעל-חי או חלק אחר שלו הראוי למאכל, פרט לבשר שבושל, שעושן או ששומר שלא באמצעות קירור;
"בשר מקורר" פירושו בשר שנעשה מקורר מתוך שהחזיקו אותו בטמפרטורה של 300 פרנהייט (1.10 - צלזיוס) לא פחות מחמישה ימים;
"בשר קפוא" פירושו בשר שבהמצאו לא פחות מעשרה ימים בטמפרטורה של 100 פרנהייט (12.20 - צלזיוס) נעשה קפוא לגמרי בכל חלקיו;
"בשר טרי" פירושו בשר קפוא או מקורר כמוגדר בתקנות אלה, אולם אינו כולל בשר שבושל, שעושן או ששומר;
"בשר אסור" פירושו כל סוג מסוגי הבשר המפורטים עתה בתוספת לתקנות אלה או שיפורטו בה מזמן לזמן;
"תעודה רשמית" פירושה תעודה שניתנה ע"י הרשות המוסמכת של הארץ שממשלתה קבעה תקנות לפיקוח וטרינרי על בשר והכנתו ההיגיינית;
"רשות מוסמכת" פירושה האיש או האנשים המורשים ע"י הממשלה של ארץ היצוא ליתן תעודות רשמיות האומרות כי הבשר המיוצא היה נתון לפיקוח המוטל על אותו סוג בשר כפי שנקבע עפ"י התקנות הנוהגות באותה ארץ;
"בעל" פירושו הבעל או בעל-שותף של כל משלוח בשר, והוא כולל את השולח או המקבל של אותו משלוח.
3. יבוא אסור
אסור לייבא לישראל את סוגי הבשר דלקמן:
(I) בשר טרי;
(II) בשר אסור;
(III) כל בשר קפוא או מקורר, אלא אם כן הוא בהתאם לתקנות הקבועות בזה.
4. תעודות מארץ-המקור וכו' (תיקון: 1939, תש"ך)
(1) כל משלוח של בשר מקורר או קפוא צריך לצרף אליו תעודה רשמית מאת רשות מוסמכת של ארץ המקור המעידה כי:
(א) הבשר הנזכר בתעודה נתקבל מבעלי-חיים שנבדקו בדיקה וטרינרית לפני שחיטתם ולאחריה, וכי נמצאו נקיים ממחלות וראויים למאכל אדם;
(ב) בשעה שניקו את הבשר, הכינוהו וארזוהו, אחזו בכל האמצעים הדרושים כדי שהבשר לא יהווה סכנה לבריאות הציבור.
(2) פתק, סימן, חותמת או תלוש אחר בתבנית מאושרת שתוכר ע"י המנהל הכללי של משרד הבריאות יודבקו ע"י רשות מוסמכת בכל נתח בשר או חבילה המכילה בשר, לאות כי מלאו אחר התנאים המפורטים בתקנת משנה (1) דלעיל.
(3) נוסף על התעודה הרשמית הנזכרת בתקנות אלה, יש לצרף לכל משלוח של בשר מקורר או קפוא תעודה מאת רשות סניטרית רשמית של ארץ היצוא המעידה כי:
(א) הבשר הנזכר בתעודה הוא בשר קפוא או מקורר כמוגדר בתקנות אלה;
(ב) הבשר נשלח ממקום הקירור והקפאה שבארץ היצוא למחסן הקירור של האניה בכלי-רכב או באמצעי הובלה אחרים המיועדים במיוחד להובלת צרכי-מזון כאלה.
(4) כל משלוח של בשר מקורר או קפוא צריך לקבל הצהרה מאת רב החובל של האניה המובילה את הבשר, המצהירה:
(א) כשהבשר קפוא - כי החזיקוהו במשך כל זמן הנסיעה בטמפרטורה של 150 עד 180 פרנהייט (-9.40 עד -7.70 צלזיוס).
(ב) כשהבשר מקורר - כי החזיקוהו במשך כל זמן הנסיעה בטמפרטורה של 28.40 עד 300 פרנהייט (-2.40 עד -1.10 צלזיוס).
5. עטיפות (תיקון: 1939)
כל נתח בשר מקורר או קפוא יהא מוגן מתוך שיעטפו אותו כדלקמן:-
(א) בשר שור - אריג מוסלין אחד ועטיפת-אריזה אחת;
(ב) בשר כבש - אריג מוסלין אחד;
(ג) בשר חזיר - עטיפת אריג מוסלין אחת;
בתנאי שבשר עגל (גופת עגל) אפשר להכניסו לארץ כשעורו עליו כדי שישמש לעטיפת - מגן.
6. מקומות הכנסת הבשר
בשר יובא לארץ רק דרך נמלי חיפה ויפו, כשהמשלוח מגיע בדרך הים, ודרך קנטרה, כשהוא מגיע בדרך הים ובמסילות הברזל מאוסטרליה ומארצות אחרות דרך פורט-סעיד. כשהבשר מיובא במסילת הברזל, צריך לחתום את הקרונות.
7. פריקת המשלוח
אין לפרק בשר מאניות או מקרונות בלא תעודה מפקיד וטרינרי ממשלתי המתירה את שחרורו.
8. תעודת שחרור
משנוכח הפקיד הוטרינרי הממשלתי כי הבשר הוא: -
(א) בצירוף תעודות והצהרות הדרושות עפ"י תקנה 4 מתקנות אלה;
(ב) במצב הראוי למאכל אדם;
(ג) ארוז כראוי;
(ד) מקורר או קפוא כראוי;
(ה) נושא סימנים מספיקים;
יתן לשלטונות המכס תעודה המתירה את שחרורו.
9. תקנות אלה תקבלנה תוקף ביום 27 בדצמבר, 1938.
תוספת
בשר אסור
(א) שיירי בשר, דהיינו, בשר המכיל שיירים, פסולת או נתחים אחרים בין בעצמות ובין בלי עצמות אשר לפי צורתם או מראם אי אפשר לדעת אל נכון מאיזה חלק מן הבהמה נלקחו.
(ב) בשר המכיל את הכתלים או החזה או הכרס שהסירו מהם את קרום-החזה או את קרום-הכרס, כשאין הבשר בשר חזיר.
(ג) בשר שהוסרה הימנו בלוטת החלב, פרט לבלוטת החלב שיש הכרח להסירה אגב הסרת קרום-הבטן מבשר חזיר.
(ד) ראשו של בעל-חי בלי בלוטת הלסת העליונה.
_________________________________
1 ע"ר 1938, תוס' 2, (ע) 1160, (א) 1939;1390, תוס' 2, (ע) 213, (א) 260; תש"ך, 859.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ